להוסיף PL בראשי השורות 40459">דברי שאול - עדות ביוסף - על הל' עדו 37176">דברי תורה - תאומים 31801">דרך המלך, לוין 9241">דרך שלום - איזרלסון 43154'>רסיסי טל 31126">ברכת הארץ, מאשבוים 1727">קרבן אש"ה לקראת שילוב במדורים 0 תנ"ך חז"ל ספרים חיצוניים חסידות - 1 ברסלב 1A חב"ד בעל התניא ר' דובער הצמח צדק מהר"ש ר' שלום דובער מהריי"צ ר' מנחם מנדל 1B כתבי עת של חב"ד 2 מונקאטש ויזניץ LIBRARY 3 מחשבה - ראשונים 3J מחשבה - אחרונים 3E הספדים מועדים שבת גאולה ומשיח לימוד תורה שמירת הברית טעמי המצוות צוואות סגולות י"ג עיקרים לבר מצוה חינוך חלומות צדקה וחסד תפילה שמירת הלשון נגד הרפורמים נגד שבתאי צבי ודומיו 3F דרשות 3A מפרשי תורה ראשונים 3G מפרשי תורה אחרונים 3N בראשית שמות ויקרא במדבר דברים מפרשי תרגומים 3H מפרשי נ"ך ספרים בודדים נב"א נב"ר יונה כתובים תהלים משלי איוב חמש מגילות שה"ש קהלת איכה עזרא דניאל הפטרות 3B שירה סידורים מחזורים לר"ה וליו"כ ושלשה רגלים סליחות תפילות מיוחדות סידורי מקובלים פירושים על התפלה 3C הגדות 3D ביוגרפיות היסטוריה ביבליוגרפיה ארץ ישראל 3M דקדוק ולשון טעמי נגינה המסורה אסטרונומיה שיעורים לוחות שנים ספרי יובל אציקלופדיות רפואה ומדע גיאוגרפיה גמטריא וראשי תיבות גורלות חידות כתבי עת - 5 א-ד 5A ה 5B ו-מ 5C נ-ת קבלה - 6 פירושים על הזוהר ספר יצירה ופירושים עליו LIBRARY8 מפרשי משנה מפרשי התלמוד ראשונים 8L מפרשי אגדות התלמוד מפרשי ירושלמי מפרשי תוספתא מפרשי מדרש מפרשי מסכתות קטנות מפרשי פרקי אבות 8F מפרשי התלמוד אחרונים 8H מסכתות בודדות 8M חידושי סוגיות כללי התלמוד הדרנים ריאליה תלמודית 8A רמב"ם משנה תורה פירוש המשנה מורה נבוכים [חיבורים אחרים] מפרשי משנה תורה מפרשי מורה נבוכים מפרשים על חיבורים אחרים שו"ת גאונים ראשונים אחרונים לפי שם המחבר 8E שו"ת אחרונים 8B הלכה - ראשונים טור שלחן ערוך מוני המצוות ראשונים 8K הלכה - אחרונים כללי 8C אורח חיים 8J יורה דעה 8D אבן העזר חושן משפט קדשים וטהרות 8G מניין המצוות אידיש אנגלית ערבית-יהודית גרמנית לאדינו ספרדית פרסית לטינית רפורמים ומשכילים ועוד קראים סיפור למדו היטב, מנדלי מוכר ספרים, ווארשע, תרכב, 81 עמ', 3MB
נקמת עבריה, מחזה, סירקיס, ישראל יוסף, ס״ט פטערבורג, תרמו, 37 עמ', 1MB
ספורי ישראל, מזח, יהושע, ברדיטשוב, תרנב, 60 עמ', 1MB
הומור