Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

תכנית המצוינות בגמרא

כדי לקדם את לימוד הגמרא בעיון בקרב תלמידי ישיבות בני עקיבא, פתח מרכז ישיבות בני עקיבא, בשיתוף מכון הלכה ברורה, בתכנית "מצוינות בגמרא".
בעזרת ה', פעם בשבועיים יעלה לאתר שיעור חדש. השיעורים נמסרים על ידי הרה"ג אריה שטרן שליט"א, ראש מכון הלכה ברורה ובירור הלכה. הרב שטרן מעביר את השיעורים בפני תלמידיה של אחת מישיבות בנ"ע המשתתפות בתכנית, ואת ההקלטה של השיעור, בתוספת כתוביות עזר, אנו מעלים לאתר.
כדי להשתתף בצורה מלאה בתכנית, יש להירשם תחילה, ולקבל שם משתמש וסיסמה. והתלמידים הרשומים במערכת יוכלו להוריד את המטלה השייכת לאותו השיעור, לענות על השאלות, ולשולחם בדוא"ל.
כל מילוי של דף מטלה שנעשה כיאות יזכה את השולח בעשר נקודות שייצברו לזכותו. מילוי חלקי יזכה בחמש נקודות. תשובות לשאלות אתגר יזכו בניקוד נוסף! את המטלות יש לשלוח דרך הקישור "שלח מטלה" שמופיע לאחר שהתחברת למערכת. את התשובות יש לצרף בקובץ נלווה (עדיף בקובץ של המטלה אותו הורדתם מהאתר). יש למלא את קוד המטלה שמופיע בראש המטלה בחלונית "מספר מטלה".
ישנה אפשרות להגיב על תוכן השיעור (מתחת לחלון הוידיאו של השיעור). נשמח לפרסם תגובות ענייניות על השיעור. שאלות ניתן להפנות גם דרך הקישורית "צור קשר". נשמח לעמוד לשירותכם גם באם מתעוררות שאלות או בעיות.
מכון "הלכה ברורה" הוקם לאור חזונו של מרן הרב זצ"ל לאחד את לימוד הגמרא עם לימוד הפוסקים. מתוך כך עמלים צוות של תלמידי חכמים על הוצאת הגמרות עם "הלכה ברורה" ו"בירור הלכה" לאור. בנוסף לכך שואף המכון להנחיל את דרך לימודו של מרן הרב זצ"ל לציבור הלומדים, בפרט ההולכים בדרכו. מגמה זו הולידה את המיזם הזה של העמקת לימוד הגמרא בקרב תלמידי ישיבות בני עקיבא.


רשימת השיעורים

חיוב בדיקת חמץ בבית מושכר דף ד, א - בדיקת חמץ בבית מושכר - על המשכיר או על השוכר
בל יראה ובל ימצא בחמץ שאינו שלו ואינו ברשותו דף ה, ב - חמץ של נכרי ברשות ישראל - עובר עליו אם קיבל עליו אחריות
נכרי שנכנס ובצקו בידו; היוצא מביתו לפני הפסח דף ו, א - הגדרים של איסור בל יראה וחיוב הביעור והבדיקה, לאור סוגיות אלה
ברכת המצוות דף ז, א - על גדרים בברכת המצוות - בשלוש ברכות: ברכת ביעור חמץ, ברכת האירוסין וברכת הטבילה
קידושין באיסורי הנאה מדרבנן דף ז, א - על קידושין בדבר האסור בהנאה מדרבנן -שתי סברות עיקריות לכך שאין הקידושין חלים
חשש לחמץ שגררה חולדה דף ט, א-ב - ההסברים במסקנת הגמרא של רבא ורב מרי
מצוות קידוש על היין בשבת דף קא - האם מצוות קידוש על היין היא מן התורה או מתקנת חכמים? האם ניתן לקיים את התקנה גם בפת?
קידוש במקום סעודה דף קא, אמכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | דף יומי | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו


HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US