בראשית נח לך וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי ויקרא צו שמיני תזריע מצורע אחרי מות קדושים אמור בהר בחוקותי במדבר נשא בהעלותך שלח קרח חקת בלק פנחס מטות מסעי דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא נצבים וילך האזינו וזאת הברכה מעט מן האור ראש השנה התש"ע מעט מן האור ראש השנה תשס"ז מעט מן האור ראש השנה תשס"ג מעט מן האור יום כיפור תשס"ח מעט מן האור יום כפור תשס"ה מעט מן האור סוכות תשס"ז מעט מן האור סוכות תשס"ה מעט מן האור סוכות תשס"ג מעט מן האור סוכות תשס"ב מעט מן האור חול המועד פסח תשס"ו מעט מן האור שביעי של פסח תשס"ה מעט מן האור שבת חול המועד ושמיני של פסח תשס"ד מעט מן האור פסח תשס"ג מעט מן האור שביעי של פסח תשס"א