Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קבלה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קבלה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.
הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

כללי על הזוהר ספר יצירה ופירושיו סידורים ע"פ הקבלה


כללי
§אגודת אזוב, רבי יצחק ב"ר שלמה האזובי, תשמ"ט, על תפלות, 282 עמ', 11MB
§אגרות הרמ"ז, רבי משה זכות, ליוורנו, תק"ם, 105 עמ', 9MB
אגרת אל הרמב"ן, רבי אברהם גאון
§אגרת בר יוחאי, ווייס, אהרן ב"ר כתריאל שלום, באלקאני, תרצ"ד, להראות שרשב"י הולך לשיטתו במאמריו בתלמוד ובזוהר, 23 עמ', 1MB
§אגרת החיים, ר' ישראל שלמה זלמן אהרן הכהן [גרינוואלד], ווארשא, תרסח, קבלה וחסידות, 77 עמ', 3MB
אגרת הטעמים, ר' אהרן אברהם בן ברוך שמעון, פירוש הטעמים בגמטריאות עפ"י קבלה, מנטובה? שמ"ב, 16 עמ', 1.1MB
אגרת הטעמים, ר' אהרן אברהם בן ברוך שמעון, פי' הטעמים בגמטריאות עפ"י קבלה, מנטובה? שמ"ב, 16 דף
§אגרת הטעמים, ר' אהרן אברהם בן ברוך שמעון, קושטאנדינא, שמה
§אגרת חמודות, אליהו חיים בן בנימין, לונדון, תרע"ב, 75 עמ', 2MB
Ξאגרת חמודות, ר' אליהו חיים מגנאזאנו, לונדון, תרע"ג, נגד הפילוסופיה. 72 עמ', 1.8 MB
§אגרת לקץ הימין, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, פיעטרקוב, תרסה
§אגרת מהרח"ו, וויטאל, חיים ב"ר יוסף, לודז, תרפד
§אדם וחוה ותולדותיהם ומנחם צדק, אותיות א"ב ומנצפ"ך ע"פ הקבלה, אייכנשטיין, מנחם מנדל בן יצחק אייזיק, לבוב, 5641
§אדם ישר, צמח, יעקב חיים, קראקא, תרמ"ה
Ξאדם ישר, ר' יצחק יהודה יחיאל סאפרין, האדמו"ר מקאמארנא, לבוב, תרט"ז, סגולות ותפילות לזמן מגיפה. 17 עמ', 1.3 MB, §ממקור אחר, 18 עמ', 2MB
אדם שכלי המדקדק בהדרת קודש, שמעון בן שמואל, טיהינגן ש"ך, 24 דפים
אדם שכלי המדקדק בהדרת קודש, ר' שמעון בן שמואל, טיהינגן ש"ך, 24 עמ', 3.6MB, על י"ג מידות וי"ג עיקרים, תורת הסוד בשמות וכנויים, Ξממקור אחר, 48 עמ', 2.5MB, §ממקור אחר, 49 עמ', 3MB, ממקור אחר
§אהבת השם, אלפייה, יצחק, ירושלים, תשג
§אוהבי יש, ערכי קבלה וחסידות בסדר א"ב, גרויז, יהושע שלמה, ברוקלין, 5752
§אוצר נחמד, ר' משה אלנקבה, ויניציאה, תקיח, 108 עמ', 5MB, תפלות ופיוטים לר"ה, ע"פ ס' חמדת ימים
אוצר עדן הגנוז, ר' אברהם אבולעפיא
§אוצר עדן גנוז, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשס
§אוצרות מהר"ל וסודותיו, דברי מהר"ל מפנימיות התורה, יהודה ליואי בן בצלאל - צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5777
אוצרות חיים, ויטל, חיים בן יוסף, קארעץ תקמ"ג, 130 דפים
אוצרות חיים, ר' חיים ויטל, קארעץ תקמ"ג, 132 עמ', 37.6MB, ממקור אחר
אוצרות חיים א, ויטל, חיים בן יוסף, ר' יצחק לוריא, ר' אברהם אזולאי, ור' אברהם בן מוסא, עם "חמר הדת ועתיק" - קיצור ספר שפע טל מרבינו שעפטל, נסדר ע"י ר' אברהם אנקאווא, עם תוספת מר' יעקב צמח, ליוורנו תר"ד, קך + מז דפים
אוצרות חיים ב, ויטל, חיים בן יוסף, ר' יצחק לוריא, ר' אברהם אזולאי, ור' אברהם בן מוסא, עם "חמר הדת ועתיק" - קיצור ספר שפע טל מרבינו שעפטל, נסדר ע"י ר' אברהם אנקאווא, עם תוספת מר' יעקב צמח, ליוורנו תר"ד, קך + מז דפים
אוצרות חיים, ר' יצחק לוריא, ר' אברהם אזולאי ור' אברהם בן מוסא, עם "חמר הדת ועתיק", והוא קיצור ספר השפע טל, ליוורנו תר"ד, 122 עמ', 19.6MB, §ממקור אחר, 240 עמ', 11MB. מדף ז ואילך הוא מספר מבוא שערים, ממקור אחר
אוצרות חיים, ויטל, חיים בן יוסף
§אוצרות חיים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרסז
§אוצרות חיים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, תוניס, תרעג, מדברי האריז"ל, 95 עמ', 11MB
§אוצרות חיים ע"פ בריש גלי, ויטל, חיים בן יוסף - גרויז, יהושע שלמה, ברוקלין, 5778
—♔ביאורים לספר אוצרות חיים, רמח"ל
—♔ביאורים לספר אוצרות חיים, רמח"ל
§אור החיים, רבי יעקב קצין, ירושלים, תרפ"ה, כוונות בברכות, 161 עמ', 5MB
אור הישר, ר' מאיר פאפרש, אמשטרדם תס"ט. מעמ' 7 - עמוד העבודה. מעמ' 11 - כוונת התפילות. מעמ' 35 - פרקי אבות. מעמ' 38 - הלכות סעודה. מעמ' 41 - עמוד גמילות חסדים. 48 עמ', 10.2 MB
אור הישר, פופרש, מאיר בן יהודה ליב, עם ספר אור צדיקים, ספר המוסר, ותפלה ישרה בכונת הלב, אמשטרדם תס"ט, מו דפים
§אור הישר, פאפירש, מאיר, זולקווא, תרט
Ξאור הלבנה, אור החדש, אור החיים, ר' יעקב קצין, ירושלים, תרפ"ה, על כוונות הרש"ש. אור הלבנה - לקידוש לבנה, ראש חודש. מעמ' 63 - אור החדש, על הלל לראש חודש. מעמ' 102 - על ברכות נישואין וברית מילה, וברכת המזון. מעמ' 145 - סגולות להשגת חכמה וטהרת המחשבה. מעמ' 153 - ייחודים. מעמ' 211 - תיקוני תשובה לערב ר"ח. מעמ' 228 - על ספירת העומר. מעמ' 232 - כוונות תפילת יוה"כ. מעמ' 240 - כוונות בספירת העומר. מעמ' 253 - כוונות לראש השנה. 260 עמ', 7.5 MB
§אור המאיר וקול מבשר, שמעון צבי ב"ר מאיר ליב, ירושלים, תרסז, חשיבות לימוד קבלה, עם "נר ה' נשמת אדם" - סדר הלימוד ליאהרצייט, 130 עמ', 4MB
אור השכל, ר' אברהם אבולעפיא
§אור השכל, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסא
§אור זרוע לצדיק, בן ציון ב"ר יוסף יהודה, פיעטרקוב, תרסה, תיקונים לתקן מידת צדיק
אור יקר על בראשית א:א, ר' משה קורדובירו
אור יקר על הנבואה, ר' משה קורדובירו
אור ישראל, קבלה, ר' ישראל בר יהונתן, אמשטרדם תי"ז, 45 עמ', 4.7MB
אור נערב, ר' משה קורדובירו
אור נערב, ר' משה קורדואירו, וניציאה שמ"ז. לצפייה בדפים בודדים מהספר לחץ כאן, §ממקור אחר
אור נערב
§אור נערב, קורדובירו, משה, פיורדא, תסא
§אור נערב, קורדובירו, משה, לבוב תק"מ
§אור נערב, קורדובירו, משה, ווילנא, תרנט
§אור עינים, ר' אליעזר צבי סאפרין, ערכי קבלה עפ"י סדר א"ב, ח"א, 25MB, פרעמישלא תרמ"ב, ח"ב, 21MB, לעמבערג תרמ"ו
אור עינים' ר' אליעזר צבי ספרין מקומרנה, פרמישלא-לבוב תרמב-תרמו, ליקוטים, 938 עמודים
אור צדיקים, ר' מאיר בן יהודה ליב פופרש, המבורג ת"ן, 37 עמ', 4.2 MB
אור צדיקים, פופרש, מאיר בן יהודה ליב, כוונת תפילות ומצות, המבורג ת"ן, 36 דפים
§אור צדיקים ודרך סעודה, פאפירש, מאיר, ווארשא, תרמט
אור צדיקים, ר' מאיר פאפרש, בארדיוב תרפו, 175 עמ', 3.7MB. מעמ' 153 - "דרך סעודה"
§אור צדיקים ודרך סעודה, פאפירש, מאיר, סאיני, תשב
§אורחות צדיקים, פירנאדיש דיאש, חיים שלמה, שאלוניקי, תק"ל, מוסר ודינים ע"פ הרמב"ם בסדר א"ב, מנהגי האר"י ורח"ו, תוצאות חיים, קיצור ראשית חכמה
§אות רמה, שאראוו, ישראל מנחם צדוק ישעיהו, ווארשא, תרנה, ביאורים בקבלה, 24 עמ', 1MB
Ξאותיות דרבי יצחק, ר' יצחק אייזיק זוראוויץ, זאלקווא, תקס"א על אותיות הא"ב בדרך פרד"ס. מעמ' 79 - ליקוטים על פסוקים. 100 עמ', 4.3 MB §ממקור אחר
§אותיות דר' יצחק, יצחק אייזיק ב"ר יעקב הלוי שוחט מזוראוויץ דובנא תקס"ד, על הא"ב בדרך פרד"ס, וביאורי מקראות ע"פ הקבלה
§אותיות דר' יצחק, יצחק אייזיק ב"ר יעקב הלוי שוחט מזוראוויץ, זיטומיר, תרכה, קבלה
§אחיעזר, רר' יעקב חדאד,ג'רבה, תרצו, ענייני קבלה, 46 עמ', 2MB
אילימה
§אילמה רבתי, ר' משה קורדובירו, 17MB, לבוב תרמ"א עניני קבלה
אילן הגדול, ר' מאיר פאפרש, תרשימים לסיכום חכמת הקבלה, ורשה תרכ"ד, 10 עמ', 777 ק"ב
אילן הגדול, פופרש, מאיר בן יהודה ליב, ורשה תרכ"ד, דף אחד
Ξאילן הגדול, ר' מאיר פאפרס, מאריופאל תרנ"ב, יסודות הקבלה, עם "כלילי התחלת החכמה" עם פרוש הרמח"ל. 15 עמ', 926 ק"ב §ממקור אחר, 1MB
§אילת אהבים, ר' שלמה הלוי אלקבץ, לבוב תרמ"ח, על שיר השירים בדרך הקבלה, 5MB
§א-לוה - עולם בפרספקטיבה תכליתית, עמרם קהתי, ארץ ישראל, תשסט, 8 עמ', 299KB, על הספירות
§אם לבינה, רמזים וגמטריאות, ומושגי יסוד בקבלה, ר' משה זכות, בעריכת ר' משה צוריאל, ירושלים, 5766
אמונת חכמים, בזילה, אביעד שר שלום בן מנחם שמשון, על אמיתות הקבלה, מנטובה ת"צ, 2+54+2 דפים
§אמונת חכמים, ר' אברהם אלחנן בן יהודה, 8MB, מנטובה - ת"ץ, סניגוריה לקבלה ונגד פילוסופיה
§אמונת חכמים, ר' אביעד שר שלום באזיליאה, מנטובה תק"צ, על אמיתות הקבלה, 112 עמ', 8MB
§אמונת חכמים, באזילה, אביעד שר שלום ב"ר מנחם שמשון, ווארשא, תרמח, על אמיתות חכמת הקבלה
§אמונת חכמים, על אמיתות חכמת הקבלה, בזילה, אביעד שר שלום בן מנחם שמשון,
Ξאמונת חכמים, ר' שלמה אביעד שר שלום בזילה, על אמיתות דברי חז"ל וקדמות הזוהר והקבלה, לעמבערג, תרי"ט, 77 עמ', 8.6MB
§אמונת חכמים, באזילה, אביעד שר שלום ב"ר מנחם שמשון, יוהניסבורג
§אמרות טהורות, חמשה מאמרים של רמ"ע מפאנו, עם ביאור יד יהודה, יהודה ליב ב"ר שמעון מאהילוב תק"ע, 478 עמ', 41MB
§אמרות טהורות, מנחם עזריה מפאנו, טשערנאוויץ, תר"ך
Ξאמרות טהורות, רמ"ע מפאנו, טשערנוביץ, תר"ך, מאמר הרקיעים. מעמ' 16 - מאמר היסודות. 28 עמ', 1.6 MB
§אמרות טהורות, יד יהודה, מנחם עזריה מפאנו, יהודה ליב ב"ר שמעון, פפד"מ, 5458
אמרי בינה, על הקבלה והחקירה, [יצחק סטנוב], ברלין תקמ"ד, 38 עמ'
§אמרי בינה, ר' אברהם הלוי, 1MB, פרעמישלא תרל"ח בענין חשבון קץ הגאולה עפ"י קבלה
אמרי בינה, תשואות חן, ר' אברהם אבן דאוד, פשמישל תרלח, 16 דפים, קבלה, עם פירוש אבן הראשה
אמרי שפר, ר' אברהם אבולעפיא
§אמרי שפר, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשנט
§אמת ליעקב, רבי יעקב שאלתיאל נינייו, ליוורנו, תרי"ג, על כתבי האר"י, עם שפת אמת - על כוונת התפלות, לר"ש מרדכי שרעבי, וחסדי דוד, על קבלת, מר' דוד מגאר
אמת ליעקב, ר' יעקב שאלתיאל ניניו, ליוורנו תרג, 282 עמודים, קבלה
Ξאמתחת בנימין, ר' בנימין בינש מקראטשין, ירושלים תשכ"ו, עם שער מהוצאת ווילהרמשדארף, תע"ז, סגולות ותפילות. 78 עמ', 4.2MB
§אמתת הקבלה, ווארשא
אפריון שלמה - קול ששון חלק שני, ששון, אברהם, ויניציאה שס"ח, 32 דפים
אפריון שלמה, קול ששון, חלק שני, קבלה, ר' אברהם ששון, ויניציאה שס"ח, 33 עמ', 3.8MB
§אפריון שלמה, רבי אברהם ששון, וינציה, שנ"ח, על חשבון הגאולה מצד הקבלה
Ξאפריון שלמה, ר' אברהם ששון, וינציה, שנ"ח, קבלה. חלק שני מספרו קול ששון. 63 עמ', 2.3 MB
ארבע מאות שקל כסף, ויטל, חיים בן יוסף, קארעץ תקס"ד, צא דפים
ארבע מאות שקל כסף, ר' חיים וויטאל, קארעץ תקס"ד, 95 עמ', 22.5MB, ☼ממקור אחר
§ארבע מאות שקל כסף - עולת תמיד, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשמ"ח, 284 עמ', 13MB, קבלה
ארבע מאות שקל כסף, ר' חיים ויטאל, 345 עמ', 4.1MB. אחרי עמ' 96 חסרים 95 עמודים מהספר. מעמ' 195 - עולת תמיד, ר' חים ויטאל, עם הגהות ר' מאיר פאפירש
§ארז בלבנון, "ספר הניקוד", "סוד החשמל" לר"י גיקטיליא, "שער השמים", "דודות מלקוטים" מר"י גיקטיליא, צוואת האדמו"ר מקאיידנאוב, "תשובה מאהבה", "ויעתר יצחק", ווילנא, תרנט
§אשל אברהם - רבי שמעון בר יוחאי, שיחות עליו, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5773, 289 עמ', 3MB
באר מים חיים, עובדיה, חיים בן יעקב, "עץ חיים" - בענין הסעודה וברכותיה והדברים הנמשכים מחמת הסעודה, ו"מוקר חיים" בענין קרית שמע על המטה סדרם וסודם, שלוניקי ש"ו, 120 דפים
באר מים חיים, ר' חיים בן יעקב עובדיה, "עץ חיים" - על מענין הסעודה וברכותיה, ו"מוקר חיים" בענין קרית שמע על המטה סדרם וסודם, שלוניקי ש"ו, 124 עמ'
§באר מים חיים, רבי חיים עובדיה, סאלוניקי, ש"ן, ענייני סעודה, ברכת המזון, ק"ש על המטה ותפילות ע"פ הקבלה, 239 עמ', 11MB
Ξבאר מים חיים, ר' חיים עובדיה די בוזולו, סאלוניקי ש"ו, פירוש על הסידור ע"פ הקבלה. מעמ' 10 - עץ חיים, על ברכות הנהנין וברכת המזון. מעמ' 77 - מקור חיים, על ק"ש על המיטה. 237 עמ', 10.5 MB
§בד קודש, ר' ברוך דוד רובין, 9MB, ניו יורק תרפ"ו, 239 עמ', לקט בענין השארת הנפש וגלגול נשמות, ממקור אחר, 7MB
בחינת הקבלה, כולל קול שכל, שאגת אריה, יהודה אריה די מודינא, גוריציה תריב, עם הערות ר' שלמה יהודה רפפורט, 268 עמ'
§בטוב ירושלם א, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ב, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ג, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ד, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ה, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ו, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ז, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ח, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם ט, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם י, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
§בטוב ירושלם - מפתחות, סאמעט, אריה יצחק, ירושלים, 5775
ביאור עשר ספירות, ר' עזריאל מגירונה
ביאור עשר ספירות
Ξבית אלקים, ר' אברהם הכהן אירירה, אמשטרדם תט"ו, 174 עמ'. עמ' 16 - שער שני. עמ' 43 - שער שלישי. עמ' 65 - שער רביעי. עמ' 82 - שער חמישי. עמ' 107 - שער שישי. עמ' 148 - שער שביעי. 9MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר
Ξבית הלוי על פרשיות השבוע, ר' ברוך פרנקל, למברג תר"ע, 74 עמודים, 3.5 MB
§בית המלכות, ר' ישעיה יעקב הלוי, 2MB, קראקא תרנ"ב, על מגילת רות (עם הפנים) בדרך קבלה
§בית יעקב, כץ, אברהם בן יחיאל מיכל, ליוורנו, תקנב, על חלומות יוסף ע"פ קבלה
§בית לחם יהודה א, רבי יהודה פתייא, ירושלים, תרצ"ו, על עץ חיים
§בית לחם יהודה ב, רבי יהודה פתייא, ירושלים, תרצ"ו
בית שער הכוונות, ר' אשלג
בית שער הכונות, ר' יהודה אשלג
בלבבי משכן אבנה, ירושלים תש"ס
§בן יוחאי, משה קוניץ, 13MB, ווין תקע"ה, הוכחות לקדמות הזוהר, ועל מאמרי התנא רבן שמעון בן יוחאי בכל הש"ס בבלי וירושלמי ספרא ספרי ותוספתא, ☼ממקור אחר. על המחבר ראה
§בני אהרן, ר' שמעון אהרן אגסי, על שער הגלגולים, בגדד, תרסח
§בניהו בן יהוידע א, רבי חיים שאול דויך-אליהו יעקב לעג, ירושלים, תרע"א, תקוני הנפש, זיכוך הנפש וכוונות פרטיות מכתבי האר"י והרש"ש
§בניהו בן יהוידע ב, רבי חיים שאול דויך-אליהו יעקב לעג, ירושלים, תרע"א
Ξ בניהו בן יהוידע חלק א רבי שאול דוויך הכהן ורבי אליהו יעקב לעגימי, ירושלים תרעא, ייחודים ותפילות ותיקונים, 177 עמודים, 4.2 MB
Ξבניהו בן יהוידע - חלק ב, אליהו יעקב לעג'ימי - חיים שאול דויך, ירושלים, תרע'א, תיקון חצות עם יחודים מהאר"י ומהר"ש - "זיכוך הנפש", 106 עמ'
§
בנין שמואל, ר' שמואל סג"ל לנדא, 10MB, פרעמישלא - תרס"ו, ענייני קבלה מיוסד על מצות התורה
§ברייתא דמסכת אצילות, עם ליקוטים מגדולי החסידות, וביאורים בענייני קבלה, מודיעין עילית,
§ברית כהונת עולם, ר' יצחק אייזיק ב"ר יואל הכהן מקארעץ, לבוב, תקנו, 150 עמ', 16MB
§ברית כהנת עולם-חלק ראשון, ר' יצחק אייזיק ב"ר יואל הכהן מקארעץ, לבוב, תרח
§ברית כהנת עולם-חלק שני, ר' יצחק אייזיק ב"ר יואל הכהן מקארעץ, לבוב, תרח
§ברית כהונת עולם ח"ג, ר' יצחק אייזיק ב"ר יואל הכהן מקאריץ, מונקאטש, תרנב
§ברית כהנת עולם א, ר' יצחק אייזיק ב"ר יואל הכהן מקארעץ, ירושלים, תשי
§ברית כהנת עולם ב, ר' יצחק אייזיק ב"ר יואל הכהן מקארעץ, ירושלים, תשי
§ברית כהנת עולם ג, ר' יצחק אייזיק ב"ר יואל הכהן מקארעץ, ירושלים, תשי
ברית מנוחה, ר' אברהם מרימון הספרדי
ברית מנוחה, ר' אברהם בן יצחק, אמשטרדם ת"ח, 40 דפים
ברית מנוחה, ר' אברהם בן יצחק מרמון ספרד, אמשטרדם ת"ח, 40 עמ', 8.1 MB, §ממקור אחר
§ברית מנוחה, מרמון, אברהם ב"ר יצחק מספרד, אמשטרדם
§ברית מנוחה, מרמון, אברהם ב"ר יצחק מספרד, זולקווא, 5535
§ברית עולם, ר' יצחק אשכנזי, 5MB, ווילנא תק"פ, עניני קבלה באותיות אלפא ביתא
Ξברית עולם, ר' יצחק אשכנזי, קבלה, עם פירוש לוחות הברית, ר' נפתלי הירץ הלוי, חלק ב, ירושלים תרצ"ו, 374 עמ', 23.2 MB
§ברית עולם חלק ב, ר' יצחק אשכנזי, על אותיות א"ב בקבלה ומוסר, עם פירוש לוחות הברית, רבי נפתלי הירץ הלוי, ירושלים, תרצ"ז. חסר עמ' רצח-שד, שלד ; עמ' שנט-שס מופיעים פעמיים
§ברכת המזון, עם פירוש מרבי נתן ברבי שמשון שפירא, לובלין, של"ט, 19 עמ', 5MB
§גבורת אריה-חלק ראשון, פרנקל, יעקב ליב, שאמלויא, תרעו, על התורה, בדרך סוד, גם על סודות הרמב"ן
§גבורת אריה-חלק שני, שאמלויא, תרפד
Ξגולל אור, ערכי הכינויים, תורת משה, ר' מאיר ביקאיים, ר' משה צונצין, איזמיר תע"ו. גולל אור - על גלגולים, בסדר א"ב של האנשים. מעמ' 124 - ערכי הכינויים - על לשונות בקבלה בסדר א"ב. מעמ' 186 - תורת משה - על הרמב"ם. מעמ' 201 - ליקוטים. 227 עמ', 12.4 MB §ממקור אחר, 15MB
§גולל אור, ביקיאם, מאיר בן חליפה, אזמיר, תצז
גט השמות, ר' אברהם אבולעפיא
גלגולי נשמות, ר' מנחם עזריה מפאנו
גלגולי נשמות, ר' מנחם עזריה מפאנו, גלגולי נשמות אשר נתגלגלו בתנאים ואמוראים, פראג תמ"ח, 12 דפים
גלגולי נשמות, ר' מנחם עזריה מפאנו, פראג תמ"ח, 13 עמ', 2.5MB
§גלגולי נשמות, מנחם עזריה מפאנו, לבוב, תריט
§גלגולי נשמות, מנחם עזריה מפאנו, לבוב, תרכה
§גלגולי נשמות, ר' מנחם עזריה מפאנו, גילגולים, עם הערות ותיקונים "מאיר עין" לר' ירוחם מאיר ליינער, לובלין תרסח, 3.0MB
גליא רזא, מיוחס לר' אברהם בן אליעזר הלוי ולר' אברהם הלוי, מוהילוב פודולסק תקע"ב, מח דפים
גליא רזא, אברהם (מתלמידי האריז"ל), מוהילוב פודולסק תקע"ב, 50 עמ', §ממקור אחר
גן נעול, ר' אברהם אבולעפיא
§גן נעול, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשס
§גנזי חכמת הקבלה, מבוא-אהרן ילינק, ליפסיא תרי"ג-ירושלים, תשכ"ט
Ξגנת אגוז, ר' יוסף גיקטליה, על שמות ה', אותיות הא"ב, הנקודות ואסטרונומיה, האנווא, שע"ו ჶממקור אחר, עם טעויות בסדר הדפים. לצפייה בדפים בודדים מהספר לחץ כאן
גנת אגוז, ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם, האנווא שע"ה, עח דפים
§גנת אגוז, ר' יוסף גיקטיליא, האנווא, 154 עמ', 8MB
§גנת אגוז, גיקטיליא, יוסף ב"ר אברהם, זולקווא, תקלג
דבר שבקדושה, כץ, ראובן בן השקי, וידוי ע"פ סדר א"ב, וענייני תשובה על כל חטא, עם עשרה מאמרים מספרי קבלה ומשאר ספרים, זולצבאך תמ"ד, יב דפים
דבר שבקדושה, ר' אברהם ראובן כהן האשקי כ"ץ, ודוים ע"ס א"ב על עונות שונים, זולצבאך תמ"ד, 13 עמ', 3MB
§דבר שבקדושה, כץ, אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי, זולצבך, תמד, דברי מוסר בסדר א"ב ע"פ הקבלה, ממקור אחר
§דבר שבקדושה, כץ, אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי
§דבר שבקדושה, כץ, אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי, לבוב, תרכב, 68 עמ', 3MB
§דבר שבקדושה, ר' אברהם ראובן הכהן סופר, סיגעט תרצ"ז, ליקוטים על הוידוי "על חטא", 64 עמ', 2MB, ממקור אחר
§דברי יעקב - בכתבי האר"י, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - בשמות הקודש, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - בשמות הקודש,שם של ע"ב ושל מ"ב, וצירופי שמות, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - בשער הכוונות, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - בשער הכוונות כרך ב, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - תורת אברהם, עדס, יעקב, ירושלים, תשע, 368 עמ', 20MB, חידושים בעניני קבלה מר' אברהם עדס עם הסברים והוספות
§דברי יעקב - קבלת הגר"א חלק א, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - קבלת הגר"א א, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - קבלת הגר"א חלק ב, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - קבלת הגר"א ב, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - ביאורי הגר"א לספר הבהיר, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי שלום, ר' רפאל אברהם שלום מזרחי דידיע שרעבי, ירושלים, תרח, 320 עמ', 46MB, על דברי האר"י
דברי תורה בשם המגיד, רמח"ל
§דעת ותבונה, ר' בן ציון מרדכי חזן ורבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרע"א, קבלה
דעת קדושים, ר' יהודה צבי בן משה, צבי האב"ד דק"ק ראזדיל, למברג תר"ט, 80 עמ', 27.5MB
§דעת קדושים, ר' יהודה צבי סאפרין , 7MB, לבוב תר"ט, על המועדים בדרך קבלה
דרישות בעניני המלאכים, ר' משה קורדובירו
דרך אמונה, ר"מ גבאי
דרך אמונה, ר' מאיר בן יחזקאל אבן גבאי, פדואה שכ"ג, 28 דפים
דרך אמונה, ר' מאיר בן יחזקאל אבן גבאי, פדואה שכ"ג, 29 עמ', 5.3MB, §ממקור אחר, 57 עמ', 3MB, ממקור אחר
§דרך אמונה, אבן גבאי, מאיר, ברלין, תרי
§דרך אמונה, ר' מאיר ן' גבאי, 2MB, לעמבערג תרכ"ה, בענין סוד עשר ספירות עפ"י קבלה, 51 עמ'
Ξדרך אמונה, ר' מאיר בן גבאי, פירוש עשר הספירות, ווארשא, תר"נ, §ממקור אחר, 42 עמ', 2MB
§דרך אמת, האר"י ז"ל, ויניציאה, תי"ח
דרך הקודש, ר' יחיאל צבי בן מהר"ם, ברלין תרלב, 158 עמ', קבלה ופילוסופיה
§דרך חיים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרחצ
דרך חכמה, רמח"ל
דרך חכמה, רמח"ל
דרך ישרה, ר'ראובן בן אברהם, ליוורנו תקמח, 136 דפים, קבלה
דרך עץ חיים, רמח"ל
דרך עץ חיים, רמח"ל
האילן הקדוש, ר' יהודה אשלג
§הארי שבחבורה, הנהגות האר"י, הלוי, עזרא, ירושלים, 5775
§הדרת קדש, "אדם שכלי", ר' שמעון, ברדיוב, תרעב
§הוויה והתהוות בתורה האצילות, עמרם קהתי, ארץ ישראל, תשסט
Ξהוראת שעה ר' שלמה בר' יהודה הכהן, שלוניקי, כוונות, 154 עמודים, 12 MB
§הוראת שעה, רבי שלמה ברבי יהודה הכהן, שאלוניקי תקע"ח, דינים עם טעמים ע"פ הקבלה, וביאור זוהר חדש על שה"ש
היכל ה', לוריא, יחיאל בן ישראל, ויניציאה שס"א, מז דף
היכל ה', ר' יחיאל בן ישראל לוריא, סודות עליונים, ויניציאה שס"א, 48 עמ'
§היכל ה', אשכנזי, יחיאל, ויניציאה, שס"ה, קבלה, 92 עמ', 6MB
§היכל השם, לוריא, יחיאל בן ישראל, ויניציאה, שסא
§היכל הקדש, רבי משה ב"ר מימון אלבאז, אמשטרדם, תי"ג, ביאורי תפלות ע"פ הקבלה, ממקור אחר
§היכלות דר' מאיר הלוי, ר' אפרים הלוי רעגענשבערג , 4MB, תל אביב תש"ח, ששה היכלות בחכמת הקבלה, Ξממקור אחר, 134 עמ'
§הילולא דרשב"י, על מעלת יום ל"ג בעומר, ר' ישעיה אשר זעליג מרגליות, ירושלים, תשא
§הנהגת האדם, ליפשיץ, יהודה ליב ב"ר יצחק, אמשטרדם, תע"ז, דינים והנהגות לכל השנה ע"פ הקבלה, 257 עמ', 5MB
§הנהגות האדם, ליפשיץ, יהודה ליב ב"ר יצחק, זולקווא, תקסה
§הנהגות אדם, ליפשיץ, יהודה ליב ב"ר יצחק, וילנא תקצ"ו, 56 עמ', 3MB
§הנהגות האדם, ליפשיץ, יהודה ליב ב"ר יצחק, זיטומיר, תרח, 80 עמ', 3MB, הנהגות טובות
§הנהגות האדם, ליפשיץ, יהודה ליב ב"ר יצחק, ווארשא, תרלג, כוונות התפילות ע"פ האר"י, עם ליקוטים מר"ש מאוסטרופולי ועוד, ממקור אחר
הערב רב חלק א, ע"פ הזוהר, זיהוי הערב רב ומלחמה נגדם, ירושלים תשסד, 226 עמ', 2MB
הערב רב חלק ב, ע"פ האריז"ל, 177 עמ', 1.5MB
הערב רב חלק יב, ע"פ ס' עץ הדעת טוב, על התורה, על זיהוי הערב רב והמלחמה עמו, ירושלים תשסד, 127 עמ', 1.2MB
הערב רב חלק יח, ע"פ ספרי קבלה, ירושלים תשסד, 364 עמ', 1.6MB
§הקבלה, מרכוס, אהרן (ורוס), תל אביב, תשד, 79 עמ', 2MB
§הקדמה בענין לימוד החכמה, עם "ויכוח מר ינוקא ומר קשישא", בית מדרשו של רמח"ל, ירושלים, 5780
הקדמה לחכמת האמת, קבלה, ר' אברהם יעקב פריצקי, 20 עמ'
§הקדמה ודרך לעץ החיים, אייכנשטיין, צבי הירש מזידיטשוב, לבוב, 5564, מבוא לחכמת הקבלה
§הקדמות ושערים, עלייאשעוו, שלמה בן חיים חייקיל משאוול, פיעטרקוב, תרסט
§השבת בקבלה ובחסידות, קרסיק, יוסף, בת חפר, תשסה
§השוהם [ילקוט אליעזר], ר' אליעזר [ליפא] הכהן שפירא, 1MB, ירושלים - תרפ"ח כללים וביאורים בדברי הזוהר הק' ובכתבי אריז"ל עפ"י קבלה עפ"י סדר א"ב
§השתלשלות העולמות, מרמורשטיין, משה אליהו, ירושלים, תשט, 34 עמ', 903KB
§התרגשות הנפש, חיות, שלום עקיבא, לבוב, תרכד, לקט דברי מוסר מספרי קבלה
§ובמשה עבדו, ליקוטים ממקובלים על מעלות הצדיקים, מודיעין עילית, 5774
והמשכילים יזהירו, על פסח ויציאת מצרים ע"פ הקבלה, ישיבת השער לה', 138 עמ'
§וידעת את השם, על דרוש הדעת למהרח"ו, ועל סדר כתיבת השם לפי האר"י, ירושלים, 5767, 171 עמ', 12MB
§ויזרע יצחק, ענייני קבלה, עם דרשות, לאניאדו, יצחק בן אליהו, ארם צובה, 5688
וזאת ליהודה, ר' אברהם אבולעפיא
§וחרב פיפיות, ר' ישעיה יעקב הלוי, 4MB, לבוב תקמ"ו על רמ"ח תיבות של קריאת שמע בדרך קבלה
§וחשב לו הכהן, ר' אברהם הכהן מלאסק , 4MB, פיורדא תקמ"ד - תרכ"ה עניני קבלה וסודות התורה, בביאור המאמר במס' שבת (דף קד.) בהני דרדקי דאתא לבי מדרשא ודרשו אותיות א"ב
Ξוחשב לו הכהן רבי אברהם הכהן כ"ץ, פיורדא תקל"ח, סודות ודברים פנימיים, 93 עמודים, 6.8 MB
§ויזרע יצחק, ר' יצחק אליאו לאניאדו , 4MB, ארם צובה תרפ"ח, עניני קבלה עפ"י הקדמות מהזוהר ומהאריז"ל. בסופו דרושים לבר מצוה
Ξויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזוהר וקדמות הניקוד והטעמים, ר' שמואל דוד לוצטו, תרי"ב, 137 עמ', (מעמוד 130 ואילך כתוב איטלקית), 3.7 MB, גוריציה,
ויכוח על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזוהר וקדמות הניקוד והטעמים, ר' שמואל דוד לוצטו, תרי"ב, 137 עמ', (מעמוד 130 ואילך כתוב איטלקית), 3.7 MB, גוריציה
—§שארית הנחלה, רבי משה ישראל חזן, נא אמון, תרכ"ב, 119 עמ', 7MB, נגד ס' "ויכוח על חכמת הקבלה", בדרך ויכוח, ⋇ממקור אחר, 118 עמ'
ויקהל משה, ר' משה גרף, דעסוי תנ"ט, 73 עמ', 11 MB
§ויקהל משה, 9MB, זאלקווי תק"א, עניני קבלה, Ξממקור אחר
§ויקהל משה, גרף, משה בן מנחם, זאלקווא, תקלה
§ועבד הלוי, רבי יחיאל ב"ר אברהם הורוויץ, מונקאטש, תר"ע, על אותיות התורה, על פי רמ"ע מפאנו
§ושב הכהן, ר' אברהם הכהן מלאסק , 5MB, ליוורנו תקמ"ז, עניני קבלה, כולל הרבה צירופי אותיות, ובעיקר מאות אל"ף, Ξממקור אחר
§זאת חקת התורה, ר' אברהם חזקוני , 13MB, זאלקווא תר"כ, קיצור ס' הכוונות מהאריז"ל, Ξממקור אחר
זבחי שלמים, קורדוברו, משה, פי' תפלות וקדושה וק"ש ותקיעות של ר"ה ויה"כ, עם סדר העבודה על דרך הקבלה, לובלין שע"ג, מ' דפים
זבחי שלמים, ר' משה קורדוברו, פי' תפלות וקדושה וק"ש ותקיעות של ר"ה ויה"כ וגם סדר העבודה, לובלין שע"ג, 8.3 MB
§זבחי שלמים, קורדובירו, משה, ירושלים, תרמג, פירוש על תפילות ר"ה ויוה"כ
§זובח תודה, ר' מרדכי אצבאן, 3MB, קושטא תצ"ג (עניני קבלה) וידוי מיוסד כנגד אברי האדם (בנוי על ספר חרדים)
זוהר רמח"ל, יוסף אביב"י, 299 עמודים, תשס"ט, החיבור 'הזוהר על התורה' שכתב הרמח"ל על פי מגיד, ומאמר 'המסיבות המתהפכות' העוקב אחרי כל חיבוריו של רמח"ל ומפרש על פיהם את שיטתו המיוחדת בביאור ההנהגה האלוקית.
§זוודין קלילין לאורחא רחיקא, כולל "תומר דבורה" לר' משה קורדובירו, ו"פוקח עורים" לאדמור דובער מחב"ד, באידיש, גראסווארדיין, תשב
§זכור לטוב, מנהגי האריז"ל, זיתון, אברהם, בית שמש, 5775
זכריה המבין, ר' זכריה מנדל בן אריה ליב, יסודות חכמת הקבלה האמיתית, עם ביאור דברי רבי אליעזר הקליר במקומות שהשיג עליו הראב"ע, פראנקפורט דאדרה תקנ"א, לג דפים
זכריה המבין, ר' זכריה מנדל בן אריה ליב, יסודות חכמת האלוהות וחכמת הקבלה האמיתית, וביאור לדברי רבי אליעזר הקליר במקומות שהשיג עליו הראב"ע, פראנקפורט דאדרה תקנ"א, 34 עמ', 10.5MB
§זמרת הארץ, רבי אביגדור עזריאל, ירושלים, תרנ"ב, כוונות התפילות ע"פ הקבלה
§חבל נביאים, נעים זמירות ישראל - פירוש שירי שבת ע"פ סוד לר"י סרוק, עניני שבת מרמ"ע מפאנו, מאמר המילואים מרמ"ע מפאנו, מובחר שבאבות על פרקי אבות מהאריז"ל, ווארשא, תרמ"ג
§חוסן ישועות, גלבשטיין, הלל משה מעשיל ב"ר צבי הירש, ירושלים, תרלט, 84 עמ', 6MB, ענייני קבלה, מבוססים על המשנה הראשונה בב"ק ועל ב"ק יז
חוקר ומקובל, ר' משה חיים לוצאטו, קבלה, שקלאוו תקמ"ה, 37 עמ', 3.3 MB, §ממקור אחר
חוקר ומקובל, לוצאטו, משה חיים, שקלאוו תקמ"ה, כז דפים
חוקר ומקובל, רמח"ל, קניגסברג תר, 98 עמ'
חוקר ומקובל, הרב משה חיים לוצאטו, זיטאמיר תרט"ז, 57 עמ', 3.5MB
—§נשמת שלמה מרדכי, ר' אהרן משה פרידנזאהן , ביאור על עשרה פרקים מספר "חוקר ומקובל" לרמח"ל, 103 עמ', 5MB, יוהניסבורג תרי"ב, Ξממקור אחר 100 עמודים, 6.2 MB, ☼ממקור אחר
חושב מחשבות, ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, דברי הלכה בעניני מקוה ותפילין בחול המועד, פירושים לתנ"ך ומשנה ועוד, אמשטרדם תפ"ז, עח דפים
חושב מחשבות, ר' עמנואל חי בן אברהם ריקי, אמשטרדם תפ"ז, 83 עמ', 10.8MB, §ממקור אחר, 150 עמ', 6MB
§חושב מחשבות, ר' רפאל עמנואל חי ריקי, מונקאטש, תרנו, 131 עמ', 7MB, "מקוה טהרה" - על מדידת המקוה. "תפילין דמרי עלמא" - על תפילין בחול המועד. "תורה מן השמים" - על התורה. "רוח נבואה" - על נביאים. "קול כתבי הקודש" על כתובים."נוי בגדי שש" על התלמוד. "עירוב פרשיות" - ליקוטי חידושים
Ξחושב מחשבות, רבי רפאל עמנואל חי ריקי, מונקאטש תרנו, 130 עמודים, על שיעור מקווה, תפילין בחול המועד, וחידושים על תנ"ך, ש"ס ומדרשים, 6.9 MB
§חיי הנפש, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסא
§חיי הנפש, ליב, ישעיה ב"ר יוסף הלוי, ירושלים, תרנא, 242 עמ', 8MB. מעמ' 15 - "סוד עץ הדעת". מעמ' 43 - "ספר גן עדן". מעמ' 86 - "ספר הכבוד". מעמ' 110 - "ספר אוצר החכמה" על פרקי היכלות
חיי עולם הבא, ר' אברהם אבולעפיא
§חיי העולם הבא - וזאת ליהודה, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסא
§חלק בני יהודה, ר' שמעון חאבילייו , 3MB, ויניציאה - תנ"ד על מגילת רות ע"ד קבלה
חמדת ימים - א - שבת, ר' בנימין ב"ר מאיר הלוי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר, ממקור אחר, [על הספר ראה], ישורון כרך כ עמ' תרעז-תרעח
חמדת ימים - ב - ר"ח, יו"ט, חנוכה, שבועות, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר, ממקור אחר
חמדת ימים - ג - אלול ותשרי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר, ממקור אחר
—♔שערי חמדה - מבוא לחמדת הימים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שונות, ממקור אחר
ממקור אחר
ჶחמדת ימים, אזמיר תצ"א-תצ"ב, חלק א, 161 עמ', 20.9 MB חלק ב, 189 עמ', 23.4 MB חלק ג, 283 עמ', 35.8 MB
Ξחמדת ימים, שבת ויום טוב ע"פ הקבלה, קושטא תצ"ה, חלק א 31.2 MB, חלק ב, 25.4 MB, חלק ג, 18.6 MB, חלק ד, 24.1 MB, §ממקור אחר, ח"א, 22MB, ח"ב, 19MB, ח"ג, 13MB, ח"ד, 20MB
חמדת ימים א, עם כוונות אר"י ומהרח"ו, בתוספת תקוני תפלות הרמ"ז, ליוורנו תקכ"ב-תקכ"ד, 142 עמ', 27.4MB
חמדת ימים ב, עם כוונות אר"י ומהרח"ו, בתוספת תקוני תפלות הרמ"ז, ליוורנו תקכ"ב-תקכ"ד, 154 עמ', 31.5MB
חמדת ימים ג, עם כוונות אר"י ומהרח"ו, בתוספת תקוני תפלות הרמ"ז, ליוורנו תקכ"ב-תקכ"ד, 142 עמ', 29.7MB
חמדת ימים ד, עם כוונות אר"י ומהרח"ו, בתוספת תקוני תפלות הרמ"ז, ליוורנו תקכ"ב-תקכ"ד, 126 עמ', 27.7MB
חמדת ימים, ליוורנו תקכב-תקכד
חמדת ימים, א, תקכג
§חמדת ימים חלק א, בני ברק, תשעא, 611 עמ', 52MB
§חמדת ימים חלק ב, בני ברק, תשעא
§חמדת ימים חלק ג, בני ברק, תשעא
חמדת ימים, לשבת ור"ח ולמקראי קדש, כוונות האר"י, אזמיר תצ"א-תצ"ב, 8 עמ'
—§ספירת העמר עם כוונת מספר חמדת ימים, פיסא, תקמו
—§מלחמת יעבץ, ר' מרדכי לוריא, ירושלים, תרפד, 39 עמ', 1MB, נגד ספר "כבוד חכמים" שביקר את דברי ר"י עמדין בענין ס' "חמדת הימים"
—§אוצר חמדת ימים - חלק ראשון, קוסובסקי-שחור, דוד שלמה, בני ברק, תשסט, 927 עמ', 54MB, הוכחת קדושתו של ספר "חמדת ימים"
—§חמד אלוקים, רבי בנימין הלוי, ליוורנו, תרכ"ב, על חג הסוכות,מתוך חמדת הימים
—§חמדת יוסף, מזרחי, יוסף חיים בן עובדיה, ירושלים, תשסד, 63 עמ', 3MB, על ספר "חמדת ימים" - האם יש בו שבתאות
—§תעלומת ספר, אברהם יערי, ירושלים, תשי"ד, 167 עמ', 6MB, על ס' "חמדת ימים" - מי חיבר אותו ומידת השפעתו. מעמ' 156 - מפתח אישים, ספרים, מקומות ועניינים
—§חמדת ימים - מבוא, צוריאל, משה, בני ברק, 5764, 83 עמ', 1MB
חמר חדת ועתיק, קיצור מספר שפע טל, ר' אברהם נקאוה, ליוורנו תר"ד, 48 עמ', 9MB, §ממקור אחר, 94 עמ', 3MB
§חן מרדכי ר' מרדכי עבאדי, עם פירוש דרכי חן לר' אלתר נח כ"ץ, פרעמישלא, תרלט, 123 עמ', 7MB, קבלה. מעמ' 51 - חן מרדכי על התורה. מעמ' 70 - "דרכי חן" -ליקוטים על התורה ועוד, ממקור אחר, 3MB
Ξחנה אריאל מאמר מצה וכוסות, ר' יצחק אייזיק הלוי עפשטיין, ברדיטשוב תרעג, 167 עמודים, 9.0 MB, ממקור אחר, 9.0 MB
Ξחנה אריאל מאמר יציאת מצרים, ר' יצחק אייזיק הלוי עפשטיין, תרלז, 58 עמודים, 3.4 MB, ממקור אחר, 58 עמודים, 3.4 MB
חנוכת הארון, רמח"ל
§חסד לאברהם, רבי אברהם וינברג מסלאנים, יוזפוף, תרמ"ו, על בראשית, ע"פ קבלה
Ξחסד לאברהם, רבי אברהם בן שלום טובייאנה, מנטובה תקמ"ג, פירוש על הסידור ע"פ האר"י, 282 עמודים, 26MB
§חסד לאברהם, רבי אברהם בן שלום טובייאנה, מנטובה תקמ"ג, פירוש על הסידור ע"פ האר"י, 17MB, ממקור אחר, ממקור אחר
חסד לאברהם, ר'אברהם אזולאי
חסד לאברהם, ר' אברהם אזולאי, אמשטרדם תמ"ה, 97 עמ', 11.1 MB
§חסד לאברהם, אזולאי, אברהם, לבוב, תרכ, 118 עמ', 14MB. מעמ' 102 - "בריכת אברהם". מעמ' 109 - ביאור מהרח"ו על המאמר שפסיעותיו של אברהם אבינו היו שלשה מילין
חסדי דוד, ר' שלום שרעבי
§חרבא דמשה, קבלה מעשית, לונדון, תרנ"ו, 38 עמ', 3MB
§טועמיה חיים זכו חלק א, רבי אהרן שלמה מהריל, ירושלים, תרפ"ד-פ"ז, על עץ חיים
§טועמיה חיים זכו חלק ב, רבי אהרן שלמה מהריל, ירושלים, תרפ"ד-פ"ז
§טועמיה חיים זכו חלק ג, רבי אהרן שלמה מהריל, ירושלים, תרפ"ד-פ"ז
Ξטועמיה חיים זכו, רבי אהרן שלמה מהריל, ירושלים, תרפ"ד-פ"ז
§טור ברקת, חיים בן אברהם, אמשטרדם, תיד, 884 עמ', 56MB, הלכות פסח עד מגילה ע"פ קבלה, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§טור פטדה, חיים בן אברהם, ליוורנו, תטו
§טיול הגן, על התורה בדרך הנסתר, זולקווא, תרכב
Ξטל אורות ר' יעקב מאיר שפילמן, למברג תרלו, 406 עמודים, 33MB, מפתח לחכמת הקבלה,
§טל אורות ר' יעקב מאיר שפילמן, [ג"ח], 25MB, למברג תרל"ו-תרל"ה-תרמ"ג, מפתח לחכמת הקבלה
טעמי המצות, רקנטי, מנחם בן בנימין, עם פירוש הברכות והזמירות והיוצר על דרך הקבלה, קושטאנדינא ש"ד, 96 דפים
טעמי המצוות, ר' מנחם רקנטי, עם פירוש הברכות והזמירות והיוצר, קושטאנדינא ש"ד, 97 עמ', 1.5MB
§ממקור אחר
טעמי המצוות, רקנטי, מנחם בן בנימין, על דרך האמת, עם ביאור קריאת שמע וכונת התפלה ע"ד הקבלה, בסיליאה שמ"א, 44 דפים
טעמי המצות, ר' מנחם רקנטי, באזל שמ, 100 עמ'
טעמי המצוות, ר' מנחם רקנטי, על דרך קבלה, בסיליאה שמ"א, 44 עמ', 9.2MB, §ממקור אחר,93 עמ', 5MB
ממקור אחר
§טעמי המצוות, ר' מנחם רקנטי, 28 עמ', 3MB, חסר השער
טעמי המצוות, האריז"ל
§יאיר נתיב, ר' יצחק אלפייה, ירושלים, תרצט, 241 עמ', 11MB, על סדר הלימוד של תיקונים, לתקן נרנח"י, ממקור אחר
§יאירו שבעת הנרות, אחדות ישראל לפי תורת הסוד, לפי סדר הפרשיות, הרבנד, יואל, ביתר, 5772
§י"ג המערכות, ביאורים בס' לשם שבו ואחלמה, אלישוב, שלמה בן חיים חיקל - פחימא, מרדכי דניאל בן ישראל אריה, 5775
§יד אברהם, על מנהגי האריז"ל, אברהם זיתון, בית שמש, 5768
ידיד נפש, מבוא לתורת הקבלה - הרב יחיאל ברלב
ידיד נפש, על כוונת האריז"ל על התפלה - הרב יחיאל ברלב
§יואל משה, ר' משה הלוי, 15MB, אמשטרדאם ת"ט, פי' על עשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו ז"ל
§יונה תמה, רבי מנחם מנדל בן יואל הרטמן, דרוהוביטש, תרמ"ז,על כנפי יונה לרמ"ע מפאנו, Ξממקור אחר
יונת אלם א-ב, ר' מנחם עזריה מפאנו
יונת אלם, ר' מנחם עזריה, מאמר אחד מספר עשרה מאמרות, אמשטרדם ת"ח, לח דפים
§יונת אלם, מנחם עזריה מפאנו, אמשטרדם, תח, ☼ממקור אחר, 38 דפים
§יונת אלם, ר' מנחם עזריה מפאנו, 7MB, לבוב תרי"ט, מאמר הרביעי מ"עשרה מאמרות"
§יושר לבב, ריקי, עמנואל חי בן אברהם, אמשטרדם, תצז, על סוד הצמצום
§יושר לבב, ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, אמשטרדם, תקב
יושר לבב, ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, אמשטרדם תק"ב, 42 דפים
§יושר לבב, ר' רפאל עמנואל חי ריקי , 6MB, קראקא - תר"נ עניני קבלה בסוד הצמצום, בריאת הפרצופים, שורש הנשמות, דרך ההשגחה ועוד
יחידה ליחדך, סדר העולם ע"פ הקבלה, ר' אברהם יעקב פריצקי, 16 עמ'
§יין המשומר, שפירא, נתן בן ראובן דוד, ויניציאה, תכ
§יין המשומר, רבי נתן שפירא, לעמבערג, תרכ"ז, דיני יין נסך והשחתת פאת הזקן ע"פ הקבלה
§ילקוט הרועים הגדול, קובץ מדרשים בענייני סוד: פרקי היכלות, מדרש כונן, אותיות דר"ע, מדרש אלפא ביתות, ס' התגין, מגדל חננאל, מעיין החכמה. ירושלים, תש"ס, 170 עמ', 16.6MB
ילקוט ראובני, ר' ראובן בן השקי כץ, נושאים כסדר א"ב, פראג ת"ך, 164 עמ', 28 MB
ילקוט ראובני, כץ, ראובן בן השקי, אוסף מקורות בענייני קבלה לפי נושאים בסדר א"ב, פראג ת"ך, קסב דפים
ילקוט הראובני על התורה, ר' ראובן בן השקי כץ, על התורה, ווילהרמרשדארף תמ"א, 201 עמ', 44.5MB
ילקוט ראובני, כץ, ראובן בן השקי, על התורה, ווילהרמרש דארף תמ"א, קצד דפים
ילקוט ראובני, ר' ראובן בן השקי כץ, על התורה, אמשטרדם ת"ס, 195 עמ', 71.7MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
ילקוט ראובני, הומבורג תע"ב, נושאים כסדר א"ב, 81 עמ', 18MB, §ממקור אחר
§ילקוט ראובני על התורה, כץ, ראובן בן השקי, אוסטרהא, תקסה
§ילקוט ראובני חלק א - בראשית-שמות, ר' אברהם ראובן בן יהושע האשקי הכהן כ"ץ, על התורה, ורשה, תרמד, 544 עמ', 27MB
§ילקוט ראובני חלק ב, ר' אברהם ראובן בן יהושע האשקי הכהן כ"ץ, ורשה, תרמד
§ילקוט ראובני - דברים, כץ, ראובן בן השקי, ווארשא, תרמד
ים החכמה, שפירא, שמשון יואל, חלק א - פירוש על ספר יצירה, חלק ב - פירוש על ספר החשק - ברית מנוחה, חלק שלישי - פירוש לספר התמונה, אוסטרהא תקפ"ג, לה דפים
ים החכמה, ר' שמשון יואל שפירא, חלק א, על ספר יצירה, חלק ב, על ספר החשק ספר ברית מנוחה, חלק שלישי - פירוש לספר התמונה, אוסטרהא תקפ"ג, 38 עמ', 10.1MB
§ים החכמה - ח, חידושים בנסתר, ישיבת תורת חכם, ירושלים, 5772, 842 עמ', 15MB. עד עמ' קסט - חידושים בהלכה
§ים החכמה - י, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלם, תשסג, 139 עמ', 5MB, תקיעת שופר ע"פ הסוד
§ימין ה' רוממה, הרמ"ע מפאנו, על הנענועים בסוכות, ועל ענייני צד ימין, ונציה שס"ה. מעמ' 10 - ימין ה' עושה חיל על עניין דרך ימין, צפת תרכ"ד. מעמ' 16 - פירוש דרך ימין, לר' יוסף בן בנימין, ונציה שס"ו. 59 עמ', 2MB
יסוד הבריאה חלק א, נקודה המרכזית של הבריאה, על סדר פסוקי בראשית פרק א, ר' אברהם יעקב פריצקי, 332 עמ', 6MB, עם מפתח נושאים אלפאביתי
יסוד הבריאה חלק ב
§יסוד הדעת, ר' אלעזר דוד [סופר] [אורנשטיין], 4MB, ווארשא תרע"ב' עניני קבלה
יסוד המועדים, ייעוד הבריאה, סדר הנהגתה, ואיך התורה בכלל והמועדים בפרט מובהילים את הבריאה לייעודה, ר' אברהם יעקב פריצקי, עם מפתח נושאים אלפאביתי, 368 עמ', 2MB
§יסוד יוסף, ר' יוסף יאסקע הלוי, 12MB, מינקאוויץ תקס"ג' [עניני קבלה] על השמות הקדושים, גימטריאות ונוטריקון, ועל עשר ספירות, ודרשות ע"ד קבלה, 185 עמ', Ξממקור אחר, תקס, 184 עמודים, 9.9MB
§יסוד יצחק, שוחט, יצחק אייזיק זולקווא תק"ע, ענייני מילה ע"פ הסוד, 140 עמ', 14MB. מעמ' 96 - "הליכות עולם" - אזהרות והנהגות בסדר א"ב, §ממקור אחר
§יסוד יצחק, רבי יעקב ברבי ישראל, פרעמישלא, תר"ע, הלכות מילה, והנהגות בסדר א"ב, ממקור אחר, Ξממקור אחר, ממקור אחר, 164 עמודים, 11 MB
§יפה שעה, שלמה ב"ר יהודה הכהן, שאלוניקי, 5573, על עץ חיים, תכונות, מבוא שערים, האדרא וספרא דצניעותא, ממקור אחר, ממקור אחר
§יפה שעה, שלמה ב"ר יהודה הכהן, ירושלים, תרסב, על כוונות החגים וימים נוראים
יפה שעה, פירש על עץ חיים, ר' שלמה כהן, 249 עמ', 3MB. מעמ' 241 - קיצור עץ חיים, לרמח"ל
יש שכר, ר' יששכר בער מקרמניץ, פראג שסט, 79 דפים, קבלה
§ישב רוחו, ר' ישעיה אשר זליג מרגליות, על תיקון האלמנה לר' שר שלום שרעבי מזרחי, ועוד, ירושלים, תרצא, 58 עמ', 2MB
§ישמח צדיק, ר' אריה ליבוש ליפשיץ , 3MB, פיעטרקוב - תרע"א עניני קבלה
§יששכר וזבולון, רבי אהרן עלי הכהן טאויל, ירושלים, תרע"ג,מאמרים מהזוהר, שבח חכמת הקבלה, שבחי האר"י והרש"ש
§כבוד חכמים, ר' מנחם מענכין היילפרין, 2MB, ירושלים - תרנ"ו בענין חכמת הקבלה, ובקורת על ס' "חמדת הימים"
כ"ד קישוטי כלה, רמח"ל
§כוונות ישרות, רבי יהודה יצחק ב"ר יעקב דרשן מחנצ, אמשטרדם, ת"י, חידושים בדרך רמז וסוד
§כונות פרטיות, רבי חיים שאול דויך-אליהו יעקב לעג, ירושלים, תרע"א
§כוונת ספירת העומר, רבי שלום שערבי, ירושלים, תרע"ד, Ξממקור אחר, 160 עמודים, 3.3MB
Ξכונות פרטיות ר' חיים שאול דויך ור' אליהו יעקב לעג'ימי, ירושלים תרעא, כוונות התפלה לר' שלום שרעבי, 71 עמודים, 1.5 MB
§כוונת שלמה, רוקה, שלמה בן משה, ויניציאה, תל, סוד התפילות
כוונת תהלים, ר' אליקום געץ מפרעמסלא, כוונות מלוקטות מהמקובלים על ס' תהלים, הומבורג תפ"ד, 33 עמ'
כיסופי בנימין, ר' פינחס דניאל רחלין, ושער לחוכמת הקבלה על פי עבודת הנפש
כללות שרשי החכמה, רמח"ל
כללות שרשי החכמה, רמח"ל
§כללות תיקון ועליות העולמות, שבתי מראשקוב, לבוב, 5548
כללי מאמר החכמה, רמח"ל
כללי מאמר החכמה, רמח"ל
§כללי התחלת החכמה, ווארשא, תרנג, הכנה ללימוד חכמת האמת, ממקור אחר
כללי מאמר החכמה, רמח"ל
כללי ספר מלחמות משה, רמח"ל
כללי ספר מלחמות משה, רמח"ל
כללי ספר קנאת ה' צבאות, רמח"ל
כללי פתחי חכמה ודעת, רמח"ל
כללי פתחי חכמה ודעת, רמח"ל
כללי פתחי חכמה ודעת, רמח"ל
כללי פתחי חכמה ודעת, רמח"ל
כללי קצור ספר הפליאה, זמרא, דוד בן שלמה אבן, ירושלם תרע"-?, 16 דפים, עם הערות מר' מנחם מענכין היילפערן
כללי קצור ספר הפליאה, רדב"ז, ירושלם תרע"?, 18 עמ', 2.4MB
§כללי קיצור ספר הפליאה, 32 עמ', 3MB
כנפי יונה, ר' מנחם עזריה, קארעץ תקמ"ו, סב + מ דפים
כנפי יונה, ר' מנחם עזריה מפאנו, קארעץ תקמ"ו, 105 עמ', 32.6MB
§כנפי יונה, ר' מנחם עזריה מפאנו, לעמבערג תרמ"ד, 213 עמ', 11MB, Ξממקור אחר, 212 עמ'
§כנפי יונה-מאמר החמישי, הרמ"ע מפאנו, ווארשא, תרנ"ט, Ξממקור אחר
§כסא אליהו, רבי אליהו מני, ירושלים, תרכ"ה, בענייני קבלה
§כסף הכפורים, רבי אביגדור עוזיאל, ירושלים תרנ"ב, שמות להינצל ממגפה
§כתבי יד בקבלה, שלום, גרשם, ירושלים, תרצ
§כתם פז, ר' צבי הירש בן יצחק, קאפוסט, תקצג, ענייני קבלה על ברכת "ברוך שאמר"
§כתר יוסף, ר' יוסף ב"ר משה מפרמישלא, ביאור התפלה ע"פ הקבלה, עם "כתר תורה" על תהלים, ו"כתר כהונה" על מעמדות, ברלין, תנט, חשוד כשבתאי - בית ישראל בפולין עמ' 55
כתר שם טוב, ר' אברהם ב"ר אלכסנדר מקולינא
§כתר שם טוב, ר' אברהם בן אלכסנדר, אמשטרדם, תקעו, 23 עמ', 1MB, פירוש שמות ה' ע"פ קבלה, ממקור אחר
§כתר תורה - חג השבועות, ביאורים בכוונות האריז"ל לשבועות, ארלנגר, עקיבה, ירושלים, 5773
§לב יאושע, מוספיה, יהושע שלומיאל עובדיה ידידיה, שאלוניקי, תקפט
לבושי אור יקרות, שלשה לבושים האחרונים מעשרה לבושי המלכות, ר' מרדכי יפה, בתוספת מר' יודא בר נתן אשכנזי, לובלין שנ"ה, 258 עמ', על הרקנטי, §ממקור אחר, 384 עמ', 24MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§לבושי אור יקרות, ר' מרדכי יפה, לבוש אבן יקרה על פירוש הרקנטי על התורה, לבוב, תר"ם-תרמ"א, 129 עמ', 14MB
§לבושי אור יקרות, ר' מרדכי יפה, לבוש אבן יקרה על פירוש הרקנטי על התורה, לבוב, בראשית, תר"ם-תרמ"א, 77 עמ', 9MB
להפסקה גדולה, קבלה, אשמיר תצ"ב, 25 עמ', 2.4MB
§לחם מן השמים, ר' יעקב צמח, מונקאטש, כוונות ומנהגים ע"פ האריז"ל, תרסה, 94 עמ', 4MB
לך אלי תקוותי, רמח"ל
§למודי אצילות, ר' חיים ויטאל, מונקאטש, תרנז
§למודי אצילות, ר' חיים ויטאל, לבוב, תרי
§לקוטי הגר"א, עניני קבלה מהג"ר אליהו מווילנא ז"ל, עם חידושי הגר"אעל מס' שבת, ועל אגדות רבב"ח, ועל הרמב"ם, ווארשא, עם ביאור "באר יצחק", ר' יצחק אייזיק חבר ווילדמאן, 20MB, ווארשא תרמ"ט, ≡ממקור אחר, 454 עמ'
לקוטי הש"ס, אר"י ז"ל
§לקוטי רב האי גאון, על שמות הקודש, עם פירוש "נר ישראל" לר' ישראל מקוזניץ, עם פירוש על "שער השמים" לר"י גיקטיליא, עם דברי תורה מר' פנחס מקוריץ, וחידושי הלכה מר' יעקב יצחק מפשיסחא, 112 עמ', 8MB
לקוטי שכחה ופאה, אלמליך, אברהם בן יהודה, פיראר שי"ו, מ דפים, חדושי אגדות הש"ס על דרך הקבלה. דפים כא-לה - פירוש מר' יוסף בר חיי' על עשר ספירות, ועוד מאמרים בקבלה
לקוטי שכחה ופאה, ר' אברהם בן יהודה אלמליך, פיראר שי"ו, 8.8MB
§לקוטי שכחה ופאה, ר' אבולעפיא (אלמליך), אברהם, פירארה, שטז, 83 עמ', 3MB, על אגדות התלמוד ע"פ סוד. מעמ' 45 - פירוש ר' יוסף בר' חיים על עשר ספירות. מעמ' 50 - עניינים שונים ע"פ סוד. מעמ' 74 - מפתחות. מעמ' 77 - לר' יוסף גיקטיליה, ממקור אחר
לקוטי הש"ס, ארי"זל
ליקוטי הש"ס
לקוטי הש"ס, לוריא, יצחק, קארעץ תקמ"ה, מט דפים
לקוטי ש"ס, ר' יצחק לוריא, קארעץ תקמ"ה, 51 עמ', 13.3MB
לקוטי ש"ס, לוריא, יצחק, עם "שבחי האר"י" למהר"י קנדיאה, ספר "כח ה'" לגאון מקנדיאה, "אותיות" לרבינו סעדיה גאון, עם מעשה של ר' יוסף די לה ריינא, ו"ארחות צדיקים" - מנהגים שהיו נוהגים האר"י ומהרח"ו, ליוורנו תק"ן, צו דפים
לקוטי ש"ס, האר"י, שבחי האר"י עם ספר כח ה' להגאון מקנדיאה, עם אותיות לרבינו סעדיה גאון, עם מעשה של ר' יוסף די לה ריינא, ספר ארחות צדיקים - מנהגים של האר"י ותלמידו מהרח"ו, ליוורנו תק"ן, 96 עמ', 21.4MB
ליקוטי הש"ס מהאר"י ז"ל, עם סדר א"ב ע"פ הסוד, קראקא תרנ"ו, 104 עמ'. מעמ' 77 - "כח ה'", להגאון קנדיאה. מעמ' 94 -"אותיות לרס"ג"
§ליקוטי שושנים, ר' פינחס שפירא, צ'רנוביץ, תריח, קבלה
§לקוטי שושנים, שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, חמ"ד,
לקוטי תורה, אריז"ל
ליקוטי תורה ונביאים וכתובים, ר' חיים ויטל, תקל"ה, 164 עמ', 33.3MB
§לקוטי תורה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, זולקווא, 5535
§לקוטי תורה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, אמשטרדם, תקסב, על התנ"ך
§לקוטי תורה, ר'חיים ויטאל, וילנא תרל"ט
לקוטי תורה ונ"ך, ר' חיים ויטאל, 379 עמ', 5.2MB
ליקוטי תנ"ך וטעמי מצוות, ר' חיים ויטאל, וילנא תרמ, 280 עמ'
§לקוטים, ר' שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, זולקווא, תקכג
ליקוטים מכתבי הרמח"ל ז"ל
§לקוטים מרב האי גאון, ר' האי ב"ר שרירא גאון, וארשא תקנ"ח, 95 עמ', 4MB, בענין שם בן מ"ב אותיות. מעמ' 26 - "שער השמים" - ענין המרכבה וסוד החשמל, ר' יוסף גיקטיליה. מעמ' 31 - "לקוטי שם טוב", מצוות עשה ול"ת בעשרת הדברות, וטעמם ע"פ סוד, מוסר וענייני תפלה. מעמ' 53 - "מאמר פלוני אלמוני" - קבלה. מעמ' 65 - תפלת היחוד לר' נחוניא בן הקנה. מעמ' 66 - תפלת ר' יעקב ישגובא ושו"ת למקובל ר' עזריאל. מעמ' 76 - "ספר העיון" לגאון ר' חמאי - קבלה. מעמ' 80 - סודות לר' יוסף גיקטיליה. מעמ' 88 - קונטרס ר' שם טוב מפי הרשב"א לפירוש סודות פירוש הרמב"ן על התורה
§לקוטים מפרדס-חלק שני, שרים, יצחק, ארם צובא, תרלג, מאמרים מספרי קבלה בסדר א"ב
§ליקוטים שהעתיק הרמחל מתוך כתבי הרמדו, לוצטו, משה חיים - ולי, משה דוד, ירושלים, תשסט
§לקט מפתחות לספרי סוד, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע
§לקט שיח סוד, השתלשלות העולמות ותיקונם, האר"י ור"ח ויטאל, בני ברק, 5768
§לקט פירושי רבי יצחק אייזיק חבר, על התורה, יונתן מאיר, ירושלים, תשנ"ט, 351 עמ', 22MB
§לשם שבו ואחלמה, ר' שלמה עליאשאוו, כרך א, 36MB, ירושלים תרפ"ד-תרפ"ו, עניני קבלה: חלק א' על כללי התפשטות והסתלקות, ועל סדר אריגת העולמות והשתלשלותם; חלק ב' על כללי האורות דהתפשטות והסתלקות, 519 עמ', ממקור אחר, §כרך ב, 29MB, ירושלים תרצ"ה-תש"ח, עניני קבלה, כולל פירוש וביאור על ספר "עץ חיים" להאריז"ל, 405 עמ', Ξממקור אחר, 518 עמודים, 44MB, §ממקור אחר
§לשם שבו ואחלמה-חלק ראשון, עלייאשעוו, שלמה ב"ר חיים חייקיל משאוול, פיעטרקוב, תרעב
§לשם שבו ואחלמה-חלק שני, עלייאשעוו, שלמה ב"ר חיים חייקיל משאוול, פיעטרקוב, תרעב
Ξמאה קשיטה רמ"ע מפאנו, מונקאטש תרנ"ב, 146 עמודים. גם מאמר ימין ה' רוממה, ומאמר ימין ה' עושה חיל, ותיקוני תשובה. 9.8MB, אחד מעשרה מאמרות מהרמ"ע מפאנו
§מאה קשיטה רמ"ע מפאנו, מונקאטש תרנ"ב, 146 עמודים. גם מאמר ימין ה' רוממה, ומאמר ימין ה' עושה חיל, ותיקוני תשובה. 9.8MB, אחד מעשרה מאמרות מהרמ"ע מפאנו, 8MB
מאור ושמש, ר' יהודה בן אברהם קוריאט, מדברי האר"י הרמב"ן והשלש, ספר המלכות להרב ר' אברהם הלוי, פשטי התורה מר' יהודה בן עטר, ליאורנא תקצ"ט, 142 עמ', 33.2MB
§מאור ושמש, רבי יהודה ברבי אברהם קורייאט, ליוורנו, תקצ"ט. שיר ע"פ הקבלה, לר' אהרן בר יוסף. מעין החכמה, קבלה, ע"פ הרמב"ן והאר"י. ס' המלכות, לר' אברהם הלוי, עם פירוש. פירוש סודות התורה ע"פ קבלת הרמב"ן, ר' שם טוב בן גאון. פשט התורה, לר' יהודה בן עטר' Ξממקור אחר, 272 עמודים, 30MB
Ξמאורי אור ר' מאיר בקייאם, פירושים על התורה ע"פ האר"י, שלוניקי תקיב, 260 עמ'. מעמ' 221 - לחם שלמה, ר' שלמה ארדיט, קבלה. 17MB
§מאורי אור ר' מאיר בקייאם, פירושים על התורה ע"פ האר"י, שלוניקי תקיב, 260 עמ'. מעמ' 221 - לחם שלמה, ר' שלמה ארדיט, קבלה, 19MB, ממקור אחר
§מאורי אור, ר' שמואל טוביה שטערן, על עשר ספירות על פי קבלה ומוסר, עם קונטרס תיקון עירובין, נ"י תשכ"ד, 272 עמ', 24MB
מאורת נתן, גימטריא מאורי אור ויאיר נתיב, ר' מאיר פאפרש הכהן, פרנקפורט דמיין תס"ט, 102 עמ', 21.1MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
§מאורת נתן, מאורי אור לר' מאיר הכהן פאפרש על שמות הקודש, עם פירוש יאיר נתיב לר' נתן נטע מנהיים ור' יעקב מודלנא, 10MB, ווארשא תרכ"ז, עניני קבלה, 177 עמ', 10MB, ממקור אחר, 173 עמ', 13MB, Ξממקור אחר, 175 עמודים, 16 MB
Ξמאיר לארץ ר' מאיר בקייאם, פירושים על התורה ע"פ האר"י, שלוניקי תקז, 212 עמודים - שונה מ"מאורי אור". מעמ' 180 - דברי שלמה, ר' שלמה ארדיט, קבלה. 14 MB
§מאיר לארץ ר' מאיר בקייאם, פירושים על התורה ע"פ האר"י, שלוניקי תקז, 212 עמודים - שונה מ"מאורי אור". מעמ' 180 - דברי שלמה, ר' שלמה ארדיט, קבלה,9MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
מאירת עינים, כוונות התפילות ותיקוני התשובות ומעשה ניסים שארעו לרב יצחק לורייה, לוקט על ידי שלמה בן דוד גבאי, קושטאנדינא תכ"ו, 50 עמ', 9.8MB
§מאירת עינים, רבינו יצחק בר שמואל דמן עכו, ירושלים, סודות שבפירוש הרמב"ן על התורה
Ξמאירת עינים ר' יצחק דמן עכו, ירושלים תשלה, סודות שבפירוש הרמב"ן על התורה, 362 עמודים, 33 MB
מאמר החכמה, רמח"ל
מאמר החכמה, רמח"ל
§מאמר הנפש, הרמ"ע מפאנו, פיעטרקוב, תרס"ג, ממקור אחר
מאמר העיקרים, רמח"ל
מאמר העיקרים, רמח"ל
מאמר העיקרים, מאמר על האגדות, מאמר החכמה - אור הגנוז, רמח"ל, קניגסברג תריח, 31 דפים
§מאמר העיתים, מנחם עזריה מפאנו, דיהרנפורט, 5454
מאמר הקיווי, רמח"ל
מאמר הרעותין, רמח"ל
מאמר ויהי מקץ, רמח"ל
מאמר ויהי מקץ, רמח"ל
כללי מאמר החכמה, רמח"ל
Ξמאמר מבוא השמש, [ר' דוד וברמן[, נגד קופרניקוס. 136 עמודים, ירושלים תשכז
מאמר עשרה אורות, רמח"ל
§מאמר צבאות ה', מנחם עזריה מפאנו שקלוב תקמ"ה
§מאמר צבאות ה', הרמ"ע מפאנו, ברדיטשוב, תקע"ד
Ξמאמר צבאות ה' ר' מנחם עזריה מפאנו, מאמר ששי מספר אמרות טהורות, ברדיטשוב תקעד, 40 עמודים, 2.2 MB
Ξמאמר שבתות ה' ר' מנחם עזריה מפאנו, מאמר ראשון מספר אמרות טהורות, לבוב תרכג, 16 עמודים, 1.3 MB
§מאמר שבתות ה', הרמ"ע מפאנו, תרכ"ג, חמ"ד
מאמרי רז"ל, אריז"ל
מאמרי רשב"י, אריז"ל
מאמרי שיר השירים, היחוד העליון בין ה' לישראל, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש תשעג, 130 עמ', 8MB
מאמרים ואגרות, ר' יהודה אשלג
מאמרים ואגרות, ר' ברוך שלום אשלג
§מבוא פתחים, אירגאס, יוסף ב"ר עמנואל, ברלין, תרפז, לקט מכתבי האר"י
מבוא שערים, ויטל, חיים בן יוסף, קארעץ תקמ"ג, 118 דפים
מבוא שערים, ר' חיים ויטאל, קארעץ תקמ"ג, 120 עמ', 32.6MB
§מבוא שערים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, שאלוניקי, תקסו
§מבוא שערים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, קראקא, תרמג
§מבוא שערים, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
מבוא שערים, האריז"ל, 400 עמ', 5.2MB. מעמ' 341 - הגהות ר' נתן שפירא ור' משה זכותא על עץ חיים ומבוא שערים
§מבחר כתבי מרדכי גומפל שנאבר לעווינזון, מעמ' 17 - מאמר מחזה שד-י, על לימוד קבלה, שם ה', על ר' יונתן אייבשיץ, על חטא אדם וחוה, על מות טיטוס, על מסירת תינוק למינקת, ועל עירובין בפפד"מ ובקופנהגן. מעמ' 31 - מאמר התורה והחכמה. מעמ' 35 - פירוש על קהלת. בעריכת ר' שלמה זלמן שפרכר, תשנ"ו, 73 עמ', 3MB
מגדל דוד רדב"ז, לעמבערג תרמ"ג, 166 עמודים, פירוש על שיר השירים, 21 MB
מגיד מישרים, ר' יוסף קארו, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
מגיד מישרים
מגיד מישרים
מגיד מישרים, ר' יוסף קארו
מגיד מישרים, קרו, יוסף בן אפרים, וניציאה ת"ט, נח דפים, על פרשיות אחרי מות ואילך, ליקוטים על נ"ך והוספות לבראשית ושמות.
מגיד מישרים, ר' יוסף קארו, לובלין ת"ו, 81 עמ', 7.5 MB. לצפייה בדפים בודדים מהספר לחץ כאן, §ממקור אחר, ☼ממקור אחר
מגיד מישרים, ר' יוסף קארו, ונציה ת"ט, 61 עמ', 11 MB
§מגיד משרים, יוסף בן אפרים קארו, [ויניציאה], תיד
§מגיד משרים, קארו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תסח, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§מגיד מישרים, קארו, יוסף זולקווא תקל"ג
מגיד משרים, ר' יוסף קארו, לבוב, תק"פ-ת"ר, 186 עמ'
§מגיד משרים, ר'יוסף קארו, למברג תר"י
§מגיד מישרים, קארו, יוסף, ווילנא, תרמ
מגלה עמוקות, ר' נתן נטע שפירא, קרקוב שצ"ז, 197 עמ', 14.5 MB, §ממקור אחר
§מגלה עמוקות, שפירא, נתן נטע מקראקא, זולקווא, תקס, על פרשת ואתחנן
§מגלה עמוקות-חלק ראשון, שפירא, נתן נטע מקראקא, לובלין, תרמד, על התורה
§מגלה עמוקות-חלק שני, שפירא, נתן נטע מקראקא, לובלין, תרמד
§מגלה עמוקות, רבי נתן נטע שפירא, לבוב, תרי"ח, על פרשת ואתחנן
מגלה עמוקות, ר' נתן נטע שפירא, למברג תרמב, 384 עמודים
§מגלת סתרים, על תנ"ך בדרך הנסתר, משה חיים לוצאטו, עם "רזין גניזין", על התורה, לר' ישראל חזקיה מריויס, עם שבעים פנים על הפסוק האחרון בתורה, רמ"ד וואלי, ווארשא, 5649
מגן אברהם, ר' אברהם לניאדו, ונציה שסג, 180 דפים, קבלה
§מגן דוד, בן זמרא, דוד ב"ר שלמה (הרדב"ז), אמשטרדם, תעג, 114 עמ', 9MB, סודות האותיות. ממקור אחר, 114 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר
Ξמגן וצינה, ר'יצחק אייזיק חבר, אמשטרדם תריד
§מגן וצינה, רבי יצחק אייזיק חבר, יהניסבורג תרט"ו-בני ברק, תשמ"ה, על אמיתות הקבלה, ויסודותיה, ☼ממקור אחר, נגד ס' ארי נוהם
§מדות רשב"י א, רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות, ירושלים, תרצ"ז-ת"ש
§מדות רשב"י ב, רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות, ירושלים, תרצ"ז-ת"ש
§מדות רשב"י-חלק א, שמעון ב"ר יוחאי, ירושלים, תרצז, אוסף מאמרי רשב"י בתלמוד בבלי, עם "מאמר זוהר" - להשוות את דבריו בנגלה עם דבריו בזוהר
§מדות רשב"י-חלק ב, מרגליות, ישעיה אשר זעליג, ירושלים, תרצז, אוסף מאמרי רשב"י בתלמוד ירושלמי ושאר ספרי חז"ל, עם "מאמר זוהר" - להשוות את דבריו בנגלה עם דבריו בזוהר
Ξמדות רשבי ר' ישעיה אשר זליג מרגליות, ירושלים תרצז, כל מאמרי ר"ש בן יוחאי ור"א בנו שבבבלי עם פירוש, 691 עמודים, כולל ס' ישב רוחו, 32 MB
מדרש שמעון הצדיק
§מועדי האר"י, ריבק, אסף, ירושלים, תשסז, 149 עמ', 12MB, תרשימים על דרושי פסח, עומר ושבועות לאריז"ל, עם הגהות ר"ח ויטאל
Ξמחברת הקודש ר' חיים ויטאל, קארעץ תקמג, כוונות לשבתות וחגים, וליקוטים מר' נתן שפירא ורמ"ע מפאנו, 152 דפים, 18MB
§מחברת הקודש ר' חיים ויטאל, קארעץ תקמג, כוונות לשבתות וחגים, וליקוטים מר' נתן שפירא ורמ"ע מפאנו, 16MB
—§קיצור מחברת הקודש, רבי מאיר בורנשטיין, ווארשא, תרנ"ו, 77 עמ', 9MB, ליקוטים מס' מחברת החודש - ס' הכוונות לשבתות וחדשים, וליקוטים מס' עץ חיים ומדברי רמ"ע מפאנו ור' נתן שפירא
Ξקיצור מחברת הקודש ר' מאיר בארנשטיין, ורשה תרנ"ו, 76 עמודים, ליקוטים מספרי קבלה, 8.6 MB
§מילון עברי קבלי, כלפון, אליהו בן חיים, נוף אילון, 5758, ממקור אחר
מלחמות ה', ר' יחיא קאפח, נגד הזוהר
מנהגי ק"ק בית יעקב בחברון, ר' אליהו סלימאן מני, עם הערות מר' יעקב משה הלל, ירושלים תשנא, 72 עמודים
§מנחת אליעזר, ידיד, אליעזר הלוי, ירושלים, תרע, על עץ חיים למהרח"ו
§מנחת יוסף, רבי יוסף ב"ר עמנואל אירגאס, ליוורנו, תקפ"ז, בעניין לימוד קבלה, 63 עמ' 3MB, Ξממקור אחר, 62 עמ', 3.2 MB
§מסכת אצילות, יוהניסבורג, תרכד
מסלות חכמה, ר' מאיר פאפרש, קבלה, שקלאוו תקמ"ה. מעמ' 8 - פירוש על האילן של מהרש"ל. 14 עמ', 1.3 MB
מסלות חכמה, פופרש, מאיר בן יהודה ליב, נתיבות ללימוד עץ החיים לר' חיים ויטאל, עם פירוש על אילן של מהרש"ל, שקלאוו תקמ"ה, יג דפים
מסלות חכמה, ר' מאיר פאפרש, על עץ החיים עם קונטרס פירוש על אילן של מוהרש"ל, זאלקווא תק"ס, 12 עמ', 1.3MB
Ξמסלות חכמה ר' מאיר פאפרש, על עץ חיים, קראקא תרמא, 33 עמודים. מעמ' 12 - פירוש על האילן, למהרש"ל. מעמ' 23 - פירוש האר"י על "ואלה המלכים". מעמ' 27 - סדר א"ב ע"פ סוד. 1.6 MB
§מסלות חכמה ר' מאיר פאפרש, על עץ חיים, קראקא תרמא, 33 עמודים. מעמ' 12 - פירוש על האילן, למהרש"ל. מעמ' 23 - פירוש האר"י על "ואלה המלכים". מעמ' 27 - סדר א"ב ע"פ סוד. 35 עמ', 1MB
§מסילות חכמה, רבי מאיר פאפריש, מבוא לחכמת הקבלה, עם ביאור "מנחה לה'", לר' אהרן שלמה מהריל, ירושלים, תרע"ד
מעולפת ספירים
§מעיל קדש ובגדי ישע-ספר א, פירירא, אהרן אליהו רפאל חיים משה ב"ר יצחק, ירושלים, תרמח, 104 עמ', 13MB, על ס' עץ החיים ועל שער הכוונות
§מעיל קדש ובגדי ישע-ספר ב, פירירא, אהרן אליהו רפאל חיים משה ב"ר יצחק, ירושלים, תרמח
§מעין גנים, ר' מנחם עזריה מפאנו, 5MB, מונקאטש - תר"ס על המועדים וספירת העומר
§מעין גנים, ר' אליקים ב"ר אברהם מלונדון ברלין תקס"ג, 42 עמ', 1MB, נובע מ"גינת אגוז" לר"י גיקטיליה
מעין החכמה
מעין החכמה, אמשטרדם תי"א], ד דפים, ביאור שם הוי"ה על דרך הקבלה
מעין החכמה, מיוחס למלאך מיכאל, צירופי שמות, אמשטרדם תי"א, 5 עמ', 741KB, §ממקור אחר, 7 עמ', 1MB
§מעין החכמה, מיוחס למלאך מיכאל, ברלין, תסו, 6 עמ', 557KB
§מעין החכמה, מיוחס למשה רבינו, ווארשא, תרכט
§מעין החכמה, מיוחס למשה רבינו, ווארשא, תרמו, עם ביאורים, ועם תרי"ג מצוות הרמוזות בעשרת הדברות, לרמב"ן, עם ליקוטים מהאריז"ל
§מעין החכמה, מיוחס למלאך מיכאל, מארגהיטא, תשב, 23 עמ', 737KB
§מעין החכמה, האריז"ל, לבוב, תרלה
§מעין החכמה, ר' אברהם קלמנקש, מפתח לחכמת הקבלה וסוד מעשה בראשית, קארעץ, תקמ"ד. מעמוד 39 - ספר "שבר יוסף" לר' ישראל סרוג; מעמוד 67 מאמר "קבלת מהר"י סרוג זצ"ל"; בעמוד 78 מאמר "קיצור עולם התיקון" לרבי ישראל סרוג; מעמוד 79 ועד סוף הספר שבח והודיות
Ξמעין החכמה הרב יצחק לוריא - האר"י, יסודות הקבלה, קארעץ תקמ"ד, 92 עמודים. מעמוד 39 - ספר "שבר יוסף" לר' ישראל סרוג; מעמוד 67 מאמר "קבלת מהר"י סרוג זצ"ל"; בעמוד 78 מאמר "קיצור עולם התיקון" לרבי ישראל סרוג; מעמוד 79 ועד סוף הספר שבח והודיות, 4.1 MB
מערכת האלקות
מערכת האלהות, גרונדי, פרץ בן יצחק, עם פירוש ר' יהודה חייט, והגהות ר' עמנואל ב"ר יקותיאל איש בניונסו, מנטובה שי"ח, רח דפים
מערכת האלוקות, ר' פרץ גרונדי, עם פירוש ר' יהודה חייט, מנטובה שי"ח, 215 עמ', 15.4 MB, Ξממקור אחר423 עמודים, 40 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, 428 עמ', 15MB, ממקור אחר, 422 עמ', 25MB
מערכת האלהות, גרונדי, פרץ בן יצחק, עם פירוש אנונימי, ופירוש "מנחת יהודה" לר' יהודה חייט, פירארא שי"ח, רפו דפים
מערכת האלקות, ר' פרץ בעל התוספות, עם פירוש, פירארא שי"ח, 293 עמ', 52.2MB, ☼ממקור אחר, עם פירוש ר' יהודה חייט, §ממקור אחר, 581 עמ', 33MB, ממקור אחר, 579 עמ', 32MB, ממקור אחר, 576 עמ', 16MB, ממקור אחר, 584 עמ', 30MB
§מערכת האלקות, רבינו פרץ, עם פירוש "מנחת יהודה" לר' יהודה חייט, זולקווא, תקלט
§מערת שדה המכפלה, רבי משה אבן צור, ירושלים, תר"ע, הקדמת ס' אוצרות חיים לר' ויטאל עם פירושים, וביאור עשר ספירות
§מעשה ה', לבוב ?, מעשים הנזכרים בזוהר ושלשלת הקבלה ומעין החכמה, עם אגרת הרמב"ן
§מעשה ה' כי נורא הוא, פרעגער, משה ב"ר מנחם, לונדון, תרפח, קבלה
Ξמעשה חושב, ר' אברהם אזולאי, קיצור כוונת המצוות האר"י, ירושלים תשנ"ב, 176 עמ'
§מעשה נורא ר' יוסף דילה-ריינה - שבחי החיד"א, אזולאי, חיים יוסף דוד, ווארשא, תרנט
§מעשה נורא - ר' יוסף דילה ריינה, ר' יהודה מאיר, ווארשא, תרסה
§מעשה נורא, ר' משה פראגר, טהרן, תרכה
מעשה נורא - ר' יוסף דילה ריינא עם חמשת תלמידיו, ורשה תרסה, 16 עמ', 3.5MB
§מעשה נוראה, בענין דיבוק בנערה, ר' ישראל שלמה זלמן אהרן ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרעא
§מפענח נעלמים, ר' בנימין ב"ר מרדכי, סדילקוב תקפ"ו, 40 עמ', 3MB, קבלה
§מפתח החכמות, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסא
§מפתח הספירות, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסא
§מפתח הקבלה, זאב וואלף טעננבוים, לונדון, תרפ"ב
Ξמפתח הקבלה ר' זאב וולף טננבוים, לונדון תרפב, 8.5 MB
§מצרף השכל - האות, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסא
§מצרף לחכמה [תעלומות חכמה], ר' יוסף שלמה רופא דילמדיגו, 11MB, בסיליאה - שפ"ט בענין חכמת הקבלה
§מצרף לחכמה, ר' יוסף שלמה רופא דילמדיגו - ישר מקנדיאה, אודיסה, תרכה
§מצרף לחכמה, ר' יוסף שלמה רופא דילמדיגו - ישר מקנדיאה, ווארשא, תרנ, עם הערות מר' דובעריש טורש
§מצרף חכמה - תולדות יש"ר, דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, ווארשא, תרס
§מצת שמורים, ר' נתן שפירא, 7MB, ויניציאה ת"ך, 159 עמ', ממקור אחר, ממקור אחר
Ξמצת שמורים ר' נתן שפירא, סוד מזוזה, ציצית, תפילין וברכות השחר, זאלקווא תרכ"ה, 205 עמ', 9.7 MB
Ξמקום בינה ר' יצחק צבע, שלוניקי תקעג, פירושים על ספרי האר"י, חלק א, 210 עמודים, 6.7 MB
--> §מקום בינה ח"א, רבי יצחק צבע, שאלוניקי, תקע"ג, על ספרי ר'חיים ויטאל אוצרות חיים מבוא שערים ועץ חיים, 211 עמ', 7MB, ממקור אחר, 211 עמ', 11MB
§מקום בינה ח"ב, צבע, יצחק בן יהודה, שאלוניקי, תקעג, 206 עמ', 11MB
§מקור חיים, רבי שמואל ויטאל, ליוורנו, תקנ"ד, דרשות למועדים ולר"ח ע"פ קבלה
§מקור חיים, ר' חיים בן אברהם הכהן מארם צובה, 35MB, קושטא ת"י, ביאור לטעמי המצוות של הלכות פסח, סי' תכט-תצד [עם הפנים] ע"ד האמת, מספר הזוהר וספר התקונים
Ξמקור חיים, ר' חיים הכהן, פיעטרקוב תרל"ז, פירוש על דרך הנסתר על שלחן ערוך, חלק א, או"ח סי' א-לא. 120 עמודים, 8 MB, Ξמקור חיים א, טור פטדה-חלק ב, או"ח סי' רמב-ש, 162 עמודים. 11 MB, Ξמקור חיים ב, §חלק ב, 292 עמ', 72MB, פיוטרקוב תרל"ז, טור פטדה-חלק ג, או"ח סי' שא-שז, 130 עמודים. 8.8 MB, Ξמקור חיים ג, טור ברקת-חלק ד, או"ח סי' תכט-תצד, 141 עמודים. 11 MB, Ξמקור חיים ד, טור ברקת-חלק ה, או"ח סי' תצה-תקמח, 230 עמודים. 19 MB, Ξמקור חיים ה, טור ברקת-חלק ו, או"ח סי' תקמט-תרכד, 116 עמודים. 8.8 MB, Ξמקור חיים ו, טור ברקת-חלק ז, או"ח סי' תרכה-תרצז, 179 עמודים, 14 MB, Ξמקור חיים ז, טור יהלום-חלק ח, יו"ד סי' שסג-שפט, 58 עמודים. 4.3 MB, Ξמקור חיים ח, הל' פסח-מגילה, 140 עמ', 21MB, פיעטרקוב תרל"ז, ד"צ ב"ב תשל"ב, ממקור אחר, 230 עמ', 33MB
Ξמקורות ומחקרים בקבלה וחסידות, ר' ישראל וינשטוק, חלק ב, ירושלים
§מראה האדם, רבי משה יאיר וויינשטוק, ירושלים, תשנ"ה, על מבנה האדם בגופניות וברוחניות, 313 עמ', 16MB
מראות אלהים - עבודת הקדש, ר' מאיר בן יחזקאל אבן גבאי, חלק הייחוד, חלק העבודה, חלק התכלית וחלק סתרי התורה, ויניציאה שכ"ז, קלט דפים
מראות אלהים, ר' מאיר גבאי, ויניציאה שכ"ז, 138 עמ', 39.1MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
Ξמראות הצובאות, ר' דוד בן יהודה החסיד, נכד הרמב"ן, עם תרגום חלקים מהזוהר לעברית, ועם הקדמה באנגלית, שיקגו תשמ"ב, 238 עמ', 25MB
§מרגליות התורה [ב"ח], ר' צבי הירש, 24MB, פאריצק מינקאוויץ - תקמ"ח- תקס"ג-ה' על התורה ונ"ך בדרך קבלה
Ξמרגליות התורה חלק א ר' צבי הירש מסמיאטיטש, פאריצק תקמח
Ξמרגליות התורה חלק ב ר' צבי הירש מסמיאטיטש, פאריצק תקמח
§מרכבה שלמה - מרכבה רבה, ר' עקיבה פרוש, ירושלים, תרפא, 105 עמ', 4MB, רזו של סנדלפון, תפלת כתר נורא, ספר היכלות, סדר רוחות, סדר עירין, סדר דין, סדר מחנות, הלכות הכסא, שיעור קומה
Ξממקור אחר, 104 עמודים, 4.8MB
מרפא לנפש, צהלון, אברהם בן יצחק, תקוני הנפש ורפואתם מר' יצחק לורייא, ויניציאה שנ"ה, כא דפים
מרפא לנפש, ר' אברהם צהלון בן יצחק צהלון, רפואה לכל תחלואי הנפשות, עם תקוני הנפש ורפואתם מהאריז"ל, ויניציאה שנ"ה, 22 עמ', 4.3MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 2MB, ממקור אחר
Ξמשיב דברים נכוחים ר' יעקב בר ששת, ירושלים תשכט, עניני קבלה ומחקר בענין בריאת העולם, 208 עמודים, 11MB
§משיב דברים נכוחים ר' יעקב בר ששת, ירושלים תשכט, עניני קבלה ומחקר בענין בריאת העולם, 7MB
משכני עליון, רמח"ל
משכני עליון, רמח"ל
משנת חסידים, ר' עמנואל חי ריקי, אמשטרדם תפז, ⋧ממקור אחר, קלב דפים
§משנת חסידים, ריקי, רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם, אמשטרדם, תק
§משנת חסידים, ריקי, עמנואל חי בן אברהם, אמשטרדם, תקב, ☼ממקור אחר, עם יושר לבב
§משנת חסידים, ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, אמשטרדם, תקכד
משנת חסידים, סדור האר"י עם סליחות בה"ב, ורזא דשבת וקפיטל קז מתהלים, ר' עמנואל חי ריקי, קארעץ תקמ"ה, 272 עמ', 56.6MB
§משנת חסידים, ריקי, רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם, קראקא, תרמט
§משנת חסידים-טעם עצו, רבי עמנואל חי ריקי, קראקא, תרמ"ט
§משנת חסידים-טעם עצו, רבי עמנואל חי ריקי, קראקא, תרמ"ט, Ξממקור אחר
§משנת חסידים, ר' רפאל עמנואל חי ריקי, כרך א, 30MB, קראקא תרמ"ט עניני קבלה עם כוונת התפלה עפ"י כתבי האריז"ל, 585 עמ', ממקור אחר, כרך ב, 13MB, ירושלים תרל"ח, מפתח העולמות ומפתח הכוונות - סדר מועד, וגם פירוש מגיד משנה על מפתח העולמות, 205 עמ', ממקור אחר
משנת חסידים, ר' עימנואל חי ריקי, עם פירוש "מגיד משנה", ר' משה מאזלישין, ירושלים תרלח, 205 עמ', 12.1MB
§משנת חסידים, ריקי, רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם, שאמלויא, תרסט, Ξממקור אחר
מתוק לנפש, זכות, אברהם בן שמואל, בענין סוד הנשמה, סוד העולם הבא, ותחיית המתים, ויניציאה שס"ז, 26 דפים
מתוק לנפש, ר' אברהם בן שמואל זכות, בענין סוד הנשמה, סוד העולם הבא, ובענין תחיית המתים, ויניציאה שס"ז, 27 עמ', 2.4MB, §ממקור אחר, 52 עמ', 1MB
מתן תורה, ר' יהודה אשלג, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
נאדר בקדש, אמשטרדם תפג, 55 דפים, קבלה
נגיד ומצוה, צמח, יעקב בן חיים, מנהגים וכונות עשיית המצות, אמשטרדם תע"ב, עו + כד דפים
נגיד ומצוה, ר' יעקב בן חיים צמח, מנהגים וכונות עשיית המצות, אמשטרדם תע"ב, 108 עמ', 10.3 MB, ★ממקור אחר, 202 עמ'
נגיד ומצוה, צמח, יעקב בן חיים, קושטנדינא תפ"ו
נגיד ומצוה, ר' יעקב בן חיים צמח, מנהגים וכונת עשית המצות, קושטנדינא תפ"ו, 106 עמ', 17.1MB
§ממקור אחר
§נגיד ומצוה, ר' יעקב בן חיים צמח, פרמיסלא תר"מ, 223 עמ', 8MB, ממקור אחר
נהר שלום, ר' שלום שרעבי
נהר שלום, ר' שלום מזרחי שרעבי, על עץ חיים, "רחובות הנהר" על הקדמות האר"י, ועל כוונות התפילות, עם תשלום הספר נהר שלום של הרש"ש, ירושלם תרכ"ו, 192 עמ', 61.9MB
נהר שלום, ר' שלום שרעבי, 253 עמ', 3MB. "אמת ושלום" - על עץ חיים. "רחובות הנהר" על הקדמות האריז"ל. "נהר שלום" - כוונות התפלות. מעמ' 222 - חסדי דוד, ר' דוד מאג'אר, קיצור עץ חיים
—§זך הרחמים, על הקדמת רחובות הנהר, פירירה, אהרן רפאל משה, ירושלים, 5775
—§הקדמת רחובות הנהר עם פירוש בלבבי משכן אבנה, שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי - עילום שם,
§נובלות חכמה - נובלות אורה, ר' שמואל ב"ר יהודה ליב אשכנזי, ליקוט מדברי ר' יוסף שלמה רופא דילמדיגו, על עולם התוהו לפי דרך האר"י ז"ל, בסיליאה או האנויה שפ"ט או שצ"א, 439 עמ', 24MB, ממקור אחר, 436 עמ', 27MB, Ξממקור אחר
נזר ישראל חלק א, קבלה, ר'אברהם צבי קלוגר, 720 עמ', בית שמש תשעב, 24MB
נזר ישראל חלק ב
נזר ישראל חלק ג
נזר ישראל חלק ד
נחלי מים ר' יעקב מאיר פאדווא, ורשה תרמג, 246 עמודים
§נחלת יעקב, ר' יעקב מאיר שפילמאן , 2MB, שאלוניקי - תרט"ז על י"ג עיקרי האמונה עפ"י קבלה
§נעים זמירות ישראל, רבי ישראל סרוק, לעמבערג, תקנ"ד, ביאור "אתקינו סעודתא" ובייאור האר"י על שירי המעלות, עם מאמר המילואים לרמ"ע מפאנו
§נפש דוד, מדינה, דוד בן משה די, קושטאנדינה, תצו, על התורה וחמש מגילות ע"פ הקבלה, ממקור אחר
§נצח ישראל באספקלריה קוסמית - קבליסטית, עמרם קהתי, ארץ ישראל, תשסט
§נקודות הכסף, ח"ה, כונות עשרת ימי תשובות, יוה"כ וסוכות, הרב יחזקאל בינג, בני ברק, 5779
§נקודות הכסף, ח"ו, כונות המצוות, הרב יחזקאל בינג, בני ברק, 5776, ממקור אחר
§נר אלהים, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסב
§נר ישראל, יעקב יצחק (היהודי מפרשיסחא), ווילנא, בענין שם של מ"ב
נשמת שבתי הלוי, על סודות הנשמה, ר' שבתי בן עקיבא הורוויץ, פראג שע"ו, 28 עמ', 4.9MB, §ממקור אחר, 59 עמ', 4MB
§נשמת שבתי הלוי, רבי שבתי שעפטיל הורוויץ, פודגורזה, תרנ"ח,ענייני הנשמה ומבוא לקבלה, 55 עמ', 4MB. עמ' 5-6 - תוכן העניינים
§נשמת שבתי הלוי, ר' שבתי ב"ר עקיבא סג"ל, ר' שעפטיל הורוביץ, על הנשמה, ירושלים, 42 עמ', 3MB
§נשמתא דצלותא הקצר, ר' שלמה לוי יצחק בן מאיר ז'ורנו, ירושלים, תשעא, מבוא לנוסח התפלות והברכות ע"פ הסוד, ממקור אחר
§נתיב החכמה, ר' ישעיה יעקב הלוי, 1MB, קראקא - תרנ"ב עניני קבלה בשיעורים של תורה (מטבעות, שטחים, ומדות), ועניני חכמת הקבלה
§נתיבות חן - שער הכללים, כץ, אלטר נח, לונדון, תרנט, על אמת ואמונה ויחוד בעבודה שבלב, בשרשי שם מ"ב
סדר היום, מכיר, משה בן יהודה אבן, פירוש על התפלות ופירוש על קהלת, ויניציאה שנ"ט, 120 דפים
סדר היום, ר' משה בן יהודה אבן מכיר, פירוש על התפלות בדרך פרד"ס עם פירוש על קהלת, ויניציאה שנ"ט, 122 עמ', 23.1MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
סדר היום, ר' משה בן מכיר, פירוש על התפלות, ועל משנת בן חמש שנים למקרא ופירוש על מגלת קהלת, ויניציאה שס"ה, 122 עמ', §ממקור אחר
§סדר היום, אבן מכיר, משה, ווארשא, תרלו, פירוש על התפלות בדרך פרד"ס, עם ביאור על המשנה "בן חמש שנים", ועל קהלת
סדר ותיקון ק"ש שעל המטה, ר' משה קורדיוואר' ור' יצחק לוריא אשכנזי, ותיקון האשמורות עם קריאת שמו"ת, ועם ביאור ר' יהודה בן מהר"ר דוד הכהן אשכנזי, פראג שע"ה, 71 עמ', 6.7MB
סדר כללות תיקון ועליות העולמות, מלוקט מכתבי האר"י, ר' שבתי ראשקוויר, לבוב תקמ"ח, 6 דפים
סדר כללות תיקון ועליות העולמות מכל השנה, מלוקט מכתבי האר"י, ר' שבתי ראשקוויר, לבוב תקמ"ח, 7 עמ', 1MB
סדר עבודה, לתמידין ולמוספין של כל ימות השנה, ר' מנחם עזריה, ויניציאה שמ"ג, מח דפים
סדר עבודה, רמ"ע מפאנו, לתמידין ולמוספין של כל ימות השנה, ויניציאה שמ"ג, 49 עמ', 3MB
§סדר עבודה, מנחם עזריה מפאנו מנטובה שע"ט
סדר עבודה רבא וזוטא, לתמידין ולמוספין של כל ימות השנה מהדורא בתרא, מנחם עזריה, מנטובה תקל"ז, 84 דפים
סדר עבודה רבא וזוטא, רמ"ע מפאנו, מנטובה תקל"ז, 181 עמ', 20.9MB, §ממקור אחר
§סדר עבודת יוהכ"פ, קורדובירו, משה קארעץ תקמ"ו
§סוד ברית יצחק, ר' יצחק, 19MB, זאלקווא - תקנ"ט על התורה (ס' בראשית) ע"ד סוד, ממקור אחר
סוד ה' , השתלשלות העולמות בעשר ספירות לפי האר"י, קארעץ תקמ"ה, י דפים
סוד ה', קארעץ תקמ"ה, 11 עמ', 2.8MB
§סוד החצי, פיש, יקותיאל זלמן זאב, ירושלים, תשסט, 260 עמ', 16MB, עם מאמר "שור וחמור"
§סוד החשמל חלק א, פיש, יקותיאל זלמן זאב, ירושלים, 5771
§סוד החשמל חלק ב, פיש, יקותיאל זלמן זאב, ירושלים, 5771
§סוד החשמל חלק ג, פיש, יקותיאל זלמן זאב, ירושלים, 5771
§סוד החשמל חלק ד, פיש, יקותיאל זלמן זאב, ירושלים, 5771
§סוד החשמל חלק ה, פיש, יקותיאל זלמן זאב, ירושלים, 5771
§סוד הטבעת, הארת עולם המלבוש בדרכי העבודה, דרכי דבקות הבורא במנוחה שלמה ביחודא חדא, יואל בן ירמיהו טייטלבוים, ניו יורק, 5779, 40 עמ'
סוד היחוד, רמח"ל
סוד המרכבה, רמח"ל
סוד המרכבה דמות אדם והיחוד, רמח"ל
סוד הנבואה, רבי יעקב משגביא
סוד הנחש, ר' יוסף גיקטיליה
§סוד הקפות יהושע, הורביץ, שמעון צבי ב"ר מאיר ליב, ירושלים, תרצז, 42 עמ', 1MB, ביאור הקפות יהושע את יריחו ע"פ סוד. מעמ' 25 - סגולה נגד המקטרגים ע"י הקפת הבימה שבע פעמים
סוד ידיעת המציאות מקבלת הגאונים
§סודי רזיא, ר' אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, בילגורייא, תרצו, 77 עמ', 4MB, הלכות המלאכים, הלכות הכסא, הלכות הכבוד, הלכות הדבור,הלכות הנבואה והלכות האמנה, עם "סוד היחוד" לר' יהודה החסיד, בעריכת ישראל קמאלהר
§סימני רעשים ורעמים וליקוי המאורות,, האריז"ל, טשרנוביץ, תרח
§סימני רעשים ורעמים וליקוי המאורות,, האריז"ל, טשרנוביץ, תרכז
§סימני רעשים ורעמים וליקוי המאורות,, האריז"ל, טשערנאוויטץ, תרנב
§סימני רעשים ורעמים, אריז"ל, פיעטרקוב, תר"ע
ספר גרושין, ר' משה קורדובירו
ספר גרושין, ר' משה קרדוברו, ויניציה שס"ב, §ממקור אחר, 55 עמ', 2MB, ממקור אחר
ספר האות, ספר נבואי, ר' אברהם בן ר' שמואל אבולעפיה, הו"ל אהרן יעללינעק, ווינא תרל"ו, [ברסלוי תרמח], 32 עמ', 3.2MB
ספר האילן, ר' אשלג -- צילומים
ספר הבהיר
ספר הבהיר
ספר הבהיר, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
ספר הבהיר
ספר הבהיר , סודות ר' נחוניה בן הקנה, אמשטרדם תי"א, יב דפים
ספר הבהיר, ר' נחוניה בן הקנה, אמשטרדם תי"א, 13 עמ', 1.3 MB
§ממקור אחר, ממקור אחר
§ספר הבהיר, נחוניה בן הקנה, ברלין, תס"ו, ממקור אחר
§ספר הבהיר, נחוניה בן הקנה, ווילנא, תרמג
§בהיר השלם, ווילנא, תרעג
§ספר הבהיר, רבי נחוניא בן הקנה, ירושלים, תשי"א
ספר הגורלות, ויטל, חיים בן יוסף, רנ"ו שאלות, א' מהן סוד הגלגול, ירושלים תרכ"ג, 52 דפים
ספר הגורלות, ר' חיים וויטאל, ירושלם תרכ"ג, 51 עמ', 5MB
§ספר הגורלות, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרכג
§ספר הגירושין לרמ"ק, צוריאל, משה, ירושלים, 5766
ספר הגלגולים, ויטל, חיים בן יוסף, פרנקפורט תמ"ד, מה דפים
ספר הגלגולים, ר' חיים ויטאל, פרנקפורט תמ"ד, §ממקור אחר, ממקור אחר
ספר החשמל, ר' יוסף גיקטיליה
ספר החשמל, ר' יוסף גיקטיליה
ספר החשמל, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
ספר החשק, ר' אברהם אבולעפיא
ספר החשק, על שמות מטטרו"ן, למברג תרכ"ה, ט דפים
ספר החשק על שמות מטטרו"ן, הו"ל יצחק מאיר עפשטיין, למברג תרכ"ה, 14 עמ', 1.5MB, Ξממקור אחר, 1.0MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, על הספר ראה כאן
§
ספר החשק, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסב, 205 עמ', 2MB, עם "ספר המלמד" ו"חכמת הרעיון"
ספר הייחוד
§ספר היכלות, ישמעאל כהן גדול, לבוב, תרי
§ספר היכלות, ישמעאל כהן גדול
§ספר היראה, פרילוק, אריה ליב, אוסטרהא תקנ"ד, מדרש כונן, עם פירוש מאמרי זוהר, וספר מוסר, 55 עמ', 2MB
§ספר יראה, פרילוק, אריה ליב, ברלין, 5484, 72 עמ', 4MB
§ספר הכונות להרב, לוריא, יצחק, ויניציאה, שפ
ספר הכונות, לוריא, יצחק, ונציה ש"פ, 65 דפים
ספר הכוונות, אריז"ל, ונציה ש"פ, 68 עמ', 13 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
ספר הכוונות אריז"ל, קארעץ תקמ"ד, 84 עמודים, קובץ טיף, 7.4 MB
§ספר הכוונות אריז"ל, קארעץ תקמ"ד
§ספר הכונות, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), ווארשא
§ספר הכונות ומעשה נסים, האר"י ז"ל, צפת, תרלו
§ספר הליקוטים, האר"י ז"ל, ירושלים, תרעג
§ספר הליקוטים - השער הרביעי, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
ספר הליקוטים, אריז"ל, 470 עמ', 4.4MB
§ספר הליקוטים א, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנח, 509 עמ', 12MB
§ספר הליקוטים ב, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנח
§ספר המלכות, רבי דוד הלוי, ליוורנו, תקצ"ט
§ספר המלכות, ר' דוד הלוי, קזבלנקה, תרצ, קבלה
ספר המפואר, מולכו, שלמה, שאלוניקי רפ"ט, לו דפים, ჶממקור אחר, 36 עמ', 7MB
§ספר המפואר, מולכו, שלמה, אמשטרדם, תסט, 48 עמ', 3MB, קטוע בראשו, השלמת 4 העמודים החסרים שם, ממקור אחר, 52 עמ', 4MB
§ספר המפואר, ר' מולכו, שלמה, קראקא, 68 עמ'. מעמ' 66 - תוכן עניינים
§ספר המפואר, ר' שלמה מולכו, מינקאוויץ תקס"ג, 93 עמ', 4MB
ספר הניקוד, ר' יוסף גיקטיליה
ספר העיון
ספר הפליאה
ספר הפליאה
ספר הפליאה, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
§ספר הצירוף, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסד
ספר הקנה
ספר הקנה
ספר הקנה, קנה אבן גדור, קארעץ תקמ"ד, 115 עמ', 31.6MB, §ממקור אחר
§הקנה, רבי אלקנה ב"ר ירוחם, קראקא, תרנ"ד, ממקור אחר
ספר הרזים
§ספר התכונה, רבי חיים ויטאל, ירושלים, תרכ"ו, ממקור אחר, ממקור אחר
ספר התמונה
ספר התמונה, ר' נחוניה בן הקנה, קארעץ תקמ"ד, 78 עמ', 14.5 MB, ☼ממקור אחר, 76 דפים
§התמונה, מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה ור"י כ"ג, לעמבערג, תרנ"ב
ספרא דצניעותא
ספרא דצניעותא, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
§ספרא דצניעותא, עם פירוש אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א) ווילנא והוראדנא תק"פ
§ספרא דצניעותא, ווילנא, תרעג
§ספרא דצניעותא, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרמב
§ספרא דצניעותא, עם פירוש מהגר"א, ווילנא, תרעג
§ספרא דצניעותא ע"פ הגר"א, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - רוזנר, שלמה - ליכטזון, חיים מאיר, ירושלים, 5773
—§ציון אליהו ח"א, ביאורים על ביואר הגר"א לספרא דצניעותא, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5768
—§ציון אליהו ח"ג, ביאורים על ביואר הגר"א לספרא דצניעותא, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5775
§ספרא דצניעותא דיעקב, ר' יעקב תמרליש, אמשטרדם, תכט, 82 עמ', 3MB, ענייני קבלה, ☼ממקור אחר, 40 דפים
§ספרא דצניעותא דיעקב, רבי יעקב תמרליש, ניו יורק, תשכ"ב, 221 עמ', 8MB. מעמ' 158 - "מגילת יוחסין" של ר' חנניה ליפא דייטש, ותולדות המחבר
§ספריה של מעלה, נייהויזען, חיים שמעון, בערעהאווא, 12 עמ', 393KB, רשימת הספרים הנזכרים בזוהר ובזוהר חדש, תדפיס מ"אוצר החיים"
§סתרי תורה, אבולעפיה, אברהם, ירושלים, תשסב
§ע' שמות דמטטרון, ר' משה גרף, תל"ח, 1MB
§ע' תיקונים, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנז, על מלאכת הבירור ותיקון השכינה
§עבודת בורא, שמעון עקיבא בר בן יוסף, ווילהרמש דארף, תמח
§עבודת בורא מהדורא בתרא, רבי שמעון עקיבא בער מווינא, זולצבאך, תס"ז, 221 עמ', 24MB, כוונות התפלה ע"פ הקבלה
§עבודת בורא, רבי עקיבא בער מווינא, ווארשא, תר"ס, 57 עמ', 3MB
Ξעבודת בורא ר' יעקב בר בן יוסף, ורשה תרס, סוד התפלה, 54 עמודים, 3.0 MB
עבודת הקודש, ר"מ גבאי
§עבודת הקודש, ר' אבן גבאי, מאיר, ויניציאה, שכז-ח
§עבודת הקודש, אבן גבאי, מאיר, לבוב, תריח
§עבודת הקודש, ר' אבן גבאי, מאיר, קראקא, שלז
§עבודת הקדש - מראות אלקים, אבן גבאי, מאיר בן יחזקאל, לבוב, 5608
§עבודת הקודש-ספר א, אבן גבאי, מאיר, ווארשא, תרמג
§עבודת הקודש-ספר ב, אבן גבאי, מאיר, ווארשא, תרמג
עבודת הקודש
§עבודת כהונה, ר' חיים הכהן, פרעמישלא, תרנד, 24 עמ', 1MB, כוונות ברכת כהנים ע"פ הקבלה
§עוזר ישראל, לייבל, ישראל, שקלוב, תקמ"ו, עבודת ה' ע"פ הקבלה
עולם אחד ר' אליעזר פישל מסטריזוב, זאלקווא תקסב, ק' דרשות ומאמרים על אחדות ה' עפ"י סוד, 164 עמודים, §ממקור אחר, 5MB
עולם ברור ר' אליעזר פישל מסטריזוב, זאלקווא תקס, ק' דרושים על בירורי הניצוצות בדרך סוד, 116 עמודים, §ממקור אחר, 6MB
Ξעולם הפוך ר' אליעזר פישל מסטריזוב, זאלקווא תקס, דרושים על דברים ההפכים בנושא אחד עפ"י קבלה, 196 עמודים. מעמ' 186 - מפתח מקורות. 11MB
§עולם הפוך ר' אליעזר פישל מסטריזוב, זאלקווא תקס, דרושים על דברים ההפכים בנושא אחד עפ"י קבלה, 196 עמודים. מעמ' 186 - מפתח מקורות, 7MB
עולם קטן, ר' רפאל עמנואל חי בן ריקי, עם פרישת יצחק אהרן, לר' יצחק אהרן במהור"ר מאיר, ירושלים תרל"ז, 19 עמ', 3.2MB, §ממקור אחר
§עולם קטן, ריקי, רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם, סאטמאר, תרפז, ענייני קבלה
—§דרך המלך, ר' אליעזר כהנא, 2MB, דיהרנפארט תקי"ג, פי' על מס' עולם קטן מספר משנת חסידים, ממקור אחר, 48 עמ', 2MB
§עולת תמיד, מהר"י צמח חיים, שהעתיק מכתבי ר' חיים ויטאל, שאלוניקי, תריד
§עולת תמיד, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרסז
§עולת תמיד, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכד, על התפלות
§עומר התנופה, ר' אלעזר ישראל סאפרין, 16MB, לעמבערג תרל"ו, על חג השבועות וימי הספירה בדרך קבלה
עונג שבת , כץ, ראובן בן השקי, זולץ באך תמ"ד, יב דפים
עונג שבת, ר' ראובן כהן בן האשקי כ"ץ, זולץ באך תמ"ד, 13 עמ', 2.7MB
§עונג שבת, כץ, אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי, פראג, תס, דיני ערב שבת, שבת ומוצ"ש, מלוקט מספרי קבלה ומוסר
עונג שבת, ר' ראובן כהן בן מהור"ר האשקי כ"ץ, תקמ"ג, 29 עמ', 3.5MB, עניני שבת ע"פ סוד
§עונג שבת, כץ, אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי, יוהניסבורג, תריח
§עונג שבת, כץ, אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי, ווארשא, תרמד, 44 עמ', 2MB, עניני שבת ע"פ סוד §עונג שבת, כץ, אברהם ראובן ב"ר יהושע האשקי, מונקאטש, תרנד, דסיני ערב שבת, שבת ומוצ"ש, מלוקט מספרי קבלה ומוסר
§עטרת יוסף, ר' יוסף בן דב בר, אב"ד ליסקובה, מבוא ל"עץ חיים", מבוסס על משנת חסידים ומגיד משנה
§עטרת יוסף, ר' יוסף ב"ר דוב בער, זולקווא, 5538, קבלה
§עטרת יוסף [רזין דרזין], ר' יוסף, 12MB, ירושלים תרנ"ט, עניני קבלה בשם "רזין דרזין", Ξממקור אחר
§עטרת פז, אלבאז, רפאל משה, פאס, תש, על השם אהו"י
§עיני ארי, ר' יהודה ליב שור, 20MB, לעמבערג תר"ס, עניני קבלה על כ"ב אותיות וי"ג מדות, 267 עמ', Ξממקור אחר, 266 עמודים, 18 MB
§עלי נהר, רבי נסים הררי, ירושלים, תרנ"ג, על ס' נהר שלום לר"ש שרעבי, Ξממקור אחר
§עמוד התורה, ר' יהודה צבי סאפרין, לבוב, תריג, 185 עמ', 14MB, קבלה ומוסר, עמ' 3 - מאמר עקידת יצחק. עמ' 4 - מאמר היחוד. עמ' 129 - מאמר עבודה שבלב. עמ' 152 - מאמר קודש הלולים. עמ' 156 - מאמר השלחן. עמ' 160 - מאמר מעשה המנורה. עמ' 163 - מאמר האותיות. עמ' 168 - מאמר הליקוטים, על התורה.
עמוד התורה ר' יהודה צבי, אב"ד ספרין, לבוב תרי"ג, 342 עמודים. עמ' 3 - מאמר עקידת יצחק. עמ' 4 - מאמר היחוד. עמ' 129 - מאמר עבודה שבלב. עמ' 152 - מאמר קודש הלולים. עמ' 156 - מאמר השלחן. עמ' 160 - מאמר מעשה המנורה. עמ' 163 - מאמר האותיות. עמ' 168 - מאמר הליקוטים, על התורה. עמ' 185 - ספר דעת קדושים. עמ' 186 - מאמר נר מצוה. עמ' 209 - עמ' מאמר בגדי ישע. עמ' 213 - מאמר אות תפילין. עמ' 222 - מאמר אות ברית. עמ' 227 - מאמר אות שבת. עמ' 254 - מאמר הפונה קדים. עמ' 260 - מאמר חג המצות. עמ' 268 - מאמר המגיד מראשית, על הגדה של פסח. עמ' 281 - מאמר ספירת העומר. עמ' 293 - דרוש לל"ג בעומר. עמ' 295 - מאמר חג הקציר. עמ' 301 - רמזי ר"ח אב. עמ' 303 - מאמר ט"ו באב. עמ' 306 - רמזי ר"ח אלול. עמ' 307 - מאמר יום זכרון. עמ' 313 - מאמר עבודת היום. עמ' 317 - מאמר סוכת שלם. עמ' 321 - מאמר שמן למאור. עמ' 326 - מאמר סתר עליון. עמ' 335 - השמטות ממאמר אות שבת. 39 MB, Ξממקור אחר
עמק המלך, נפתלי הירץ בן יעקב אלחנן, אמשטרדם ת"ח, 177 דפים
עמק המלך, פירוש על מאמרי הזוהר וספרי האר"י, ר' נפתלי במוהר"ר יעקב אלחנן, אמשטרדם ת"ח, 201 עמ', 69.7MB
§עמק המלך, ר' נפתלי הירץ בכרך , 31MB, אמשטרדאם ת"ח, מפתח וכללים בחכמת הקבלה, עם ביאורים בכתבי האריז"ל וס' הזוהר, Ξממקור אחר ממקור אחר
עמק המלך, ר' נפתלי אשכנזי
עסיס רמונים, גליקו, שמואל, קיצור פרדס רימונים לר' משה קורדווירו, עם הגהות ר' מרדכי דאטו, ויניציא שס"א, פו דפים
עסיס רמונים, קיצור מספר הפרדס רמונים לר' משה קורדובירו, קצרו ר' שמואל גאליקו עם הגהות ר' מרדכי דאטו, ויניציא שס"א, 86 עמ', 17.2MB, §ממקור אחר, 171 עמ', 6MB
§עסיס רמונים, גאליקו, שמואל, מנטובה, שפג, קיצור ס' פרדס רמונים, עם הגהות רמ"ע מפאנו, 131 עמ', 7MB, ממקור אחר, 134 עמ', 5MB, ממקור אחר
§עץ אפרים, ר' אפרים הלוי רעגענשבערג , 7MB, ירושלים תש"ז, אנציקלופדיה לעניני חכמת הקבלה, 215 עמ'
Ξממקור אחר, 214 עמודים, 7.9 MB
עץ הדעת, ר' שמשון מרפורגו, על בחינות עולם, ונציה תסד, נגד הקבלה
עץ הדעת טוב
עץ הדעת טוב, אריז"ל
עץ הדעת טוב
§עץ הדעת טוב, על התורה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, זולקווא, תרלא, ≡ממקור אחר, 382 עמ'
§עץ הדעת טוב, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרסו
עץ חיים
עץ חיים
עץ חיים
עץ חיים, ר' ויטאל חיים
עץ חיים, ר' חיים ויטאל, קארעץ תקמ"ב, §ממקור אחר
עץ חיים, ויטל, חיים בן יוסף, שקלאוו תק"ס, קמה דפים
עץ חיים, ר' חיים ויטאל, שקלאוו תק"ס, 146 עמ', 73.4MB, §ממקור אחר
§עץ חיים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, שאלוניקי, תרה
§עץ חיים-חלק ראשון, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרע
§עץ חיים-חלק שני, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרע
§עץ חיים-חלק שלישי, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרע
§עץ החיים-חלק א, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), ירושלים, תרפז
§עץ החיים-חלק ב, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), ירושלים, תרצ
§עץ החיים-חלק ג, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), ירושלים, תרצ
§עץ החיים-חלק ד, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), ירושלים, תרצ
§עץ חיים, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
§עץ חיים חלק ב, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
עץ חיים
§עץ חיים - דרך עץ חיים - נהר שלום - יפה שעה, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכד
עץ חיים א, שערים א-כד, ר' חיים ויטאל, עם הגהות מהר"ם מטראן, ר' שלום שרעבי, והרב אשלג, תשמ"ו, 371 עמ', 7.7MB
עץ חיים ב, שערים כה-נ, 421 עמ', 5MB
§עץ חיים - שער מטי ולא מטי, רוקח, יאיר, אשדוד, 5775
עץ החיים, עם הפירושים פנים מאירות ופנים מסבירות, ר' יהודה אשלג
§עץ חיים עם פירוש בלבבי משכן אבנה, ויטל, חיים בן יוסף - עילום שם,
§ערכי הכנויים, הלפרין, יחיאל ב"ר שלמה, דיהרנפורט, 5566, קבלה
§ערכי הכנוים, שלמה הכהן, ירושלים, תרנ, מושגים בקבלה
§ערכי הכינויים - רבי יעקב צמח, צוריאל, משה, ירושלים, 5766
§ערכי הכינוים - רמ"ז, צוריאל, משה, ירושלים, 5766
עשרה אורות, רמח"ל
עשרה מאמרות, ר' מנחם עזריה מפאנו
עשרה מאמרות, מנחם עזריה, וניציאה שנ"ז, פ דפים
עשרה מאמרות, ר' מנחם עזריה מפאנו, וניציאה שנ"ז, 81 עמ', 14.4 MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר
עשרה מאמרות, מאמר יונת אלם, מתוך עשרה מאמרות, רמ"ע מפאנו, על גדולת תנאים ואמוראים והשתלשלות הקבלה, אמשטרדם ת"ח, 39 עמ', 8.5MB, ჶעשרה מאמרות, ר' מנחם עמנואל, עם פירוש יואל משה, אמשטרדם ת"ט, 163 עמ', ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 316 עמ', 24MB, ממקור אחר, ⋇ממקור אחר 312 עמ'
עשרה מאמרות, מאמר ה-ו, ר' מנחם עזריה מפאנו, המבורג תכ"ג, 23 עמ', 3 MB
§מאמר החמשי והששי מספר עשרה מאמרות, רמ"ע מפאנו, המבורג תכ"ג, 123 עמ', 6MB
מאמר עולם קטן ומאמר צבאות ה' - מאמר החמשי והששי מספר עשרה מאמרות :, ר' מנחם עזריה מפאנו, המבורג תכ"ג, 11 + 32 עמ'
עשרה פרקים להרמח"ל,עץ החיים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קבלה, ממקור אחר
עשרה פרקים להרמח"ל
§עתרת שלום, ר' מנחם מענדל הארטמאן, 11MB, לבוב - תרנ"ג על עניני תפלה מכל השנה בדרך קבלה
פינות המרכבה, רמח"ל
פירוש ל"ב נתיבות מקבלת הגאונים
§פירוש מגילת רות על דרך הנסתר, ר' עובדיה מברטנורא, ווארשא, תרמד, 79 עמ', 2MB. מעמ' 22 - "סוד המלבוש - חלוקא דרבנן", לר"ע מברטנורא. מעמ' 34 - "מאמר לחתן" מר' משה גלנטי. מעמ' 37 - מאמר לפסח ולהגמול מר' משה גלנטי. מעמ' 44 - "מאמר למת" - מהרי"ק, ועוד מאמרים מחכמים שונים
פירוש מאמר ארימת ידי בצלותין, רמח"ל
פירוש מאמר ארימת ידי בצלותין ♔פירוש למאמר ויהי מקץ, רמח"ל
פירוש סדר עבודת יום הכפורים, קורדוברו, משה, ויניציאה שמ"ז, 40 דפים
פירוש סדר עבודת יום הכפורים, ר' משה קורדואירו, ויניציאה שמ"ז, 40 עמ', 4.4MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
פירוש על התורה, ר' מנחם מרקנטי
פלח הרמון - מהדורא בתרא, ר' מנחם עזריה, עם ביאור לחלק האצילות מספר פרדס רמונים, ויניצייאה ש"ס, פ דפים
פלח הרמון - מהדורא בתרא, ר' מנחם עזריה מפנו, ויניצייאה ש"ס, 82 עמ', 8.1MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
פלח הרמון
§פלח הרימון, ר' בצלאל מסלוצק, 3MB, לעמבערג תרמ"ז, ביאורים על מאמר תמוה המובא בס' מגלה עמוקות (אופן קצ"ג) דמלאך אחד יש ברקיע ואמו"ן מנ"א שמו, 85 עמ'
§פליאות חכמה, ר' יהושע זאב פאלק וואלפזאהן, 10MB, דרוהוביטש - תרמ"ט עניני קבלה על אותיות א"ב עפ"י האריז"ל
פנות המרכבה, רמח"ל
פנות המרכבה, רמח"ל
§פנימיות ההלכה חלק א, על שו"ע, עם פירוש כתבי האריז"ל והרש"ש, רובין, שמעון בן שלום
פרדס רמונים
פרדס רמונים, ר' משה קורדובירו
פרדס רימונים
פרדס רמונים, ר' משה קורדואירו, קראקא שנ"ב, §ממקור אחר
—⋧פעמון ורמון, גליקו, שמואל, קיצור ספר עסיס רמונים לר' משה קורדבירו וספר פלח הרמון לר' מנחם עזריה מפאנו, עם ביאור על ספר עסיס רמונים מר' מרדכי פשיברום מפראג, אמשטרדם תס"ח, פח דפים, ჶממקור אחר, ר' מרדכי פשיברום, על עסיס רמונים לר' שמואל גליקו (קיצור פרדס רמונים), אמשטרדם תס"ח, 96 עמ', 20.9 MB, ☼ממקור אחר
§פרי עץ הגן, רבי יעקב קצין, ירושלים, תרצ"א, 43 עמ', 1MB, כוונות ר"ה ע"פ סידור הרש"ש. מעמ' 38 - דרשות מוסר לר"ה
Ξממקור אחר, 42 עמ', 1.2MB
§פרי עץ הדר, לט"ו בשבט, מתוך ס' חמדת הימים, בנימין הלוי, בני ברק, 5774
פרי עץ חיים
פרי עץ חיים
פרי עץ חיים
פרי עץ חיים, ויטל, חיים בן יוסף, קארעץ תקמ"ב, קיח דפים
פרי עץ חיים, ר' חיים ויטל, קארעץ תקמ"ב, 122 עמ', 51.9MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
פרי עץ חיים, ויטל, חיים בן יוסף, קארעץ תקמ"ה, קלב דפים
פרי עץ חיים, ר' חיים וויטל, קארעץ תקמ"ה, 133 עמ'
פרי עץ חיים, ויטל, חיים בן יוסף, הרבשוב תקע"ט, 95 דפים
פרי עץ חיים, ר' חיים ויטאל, הרבשוב תקע"ט, 97 עמ', 33.3MB
§פרי עץ חיים חלק א, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא, 387 עמ', 21 MB
§פרי עץ חיים חלק ב, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא, 267 עמ'
פרי עץ חיים א, ר' חיים ויטאל, 316 עמ', 3.3MB
פרי עץ חיים ב, 348 עמ', 3.5MB
§פרי קדש הלולים, אייכנשטיין, צבי הירש מזידיטשוב, לבוב, תקסב, 72 עמ', 5MB, הקדמה לפרי עץ חיים
§פרפראות לחכמה, ליפשיץ, נח בן אברהם, שקלאוו, תקמה, גמטריאות וענייני קבלה
§פתורא דאבא, ר' ישראל ברגר, 7MB, ירושלם - תרס"ה מנהגי ארי ז"ל, 149 עמ', ממקור אחר
פתורא דאבא, מנהגי האריז"ל, עם ליקוטים מספרים "בני אבא", ירושלים תרסה, ד"צ נ"י תשלט, 152 עמ', 3.2MB
פתח אליהו, עם פירוש "אור צח", ר'יהודה יודל רוזנברג, ד"צ נ"י תשלא, 28 עמ', 6MB
§פתח השער ופתחי י-ה, ר' מרדכי בן יהודה, נאווי דוואהר, תקמב, 12 עמ', 2MB, דברים נסתר ונגלה על התלמוד
פתחי יה
פתחי י-ה, קבלה, ר' יששכר בער בר פתחיה משה, פרג שס"ט, 16 עמ', 3.3MB, §ממקור אחר, 32 עמ', 2MB, §פתחי יה, רבי יששכר בער ברבי פתחיה משה, ברלין, תע"א, 23 עמ', 1MB, Ξממקור אחר
§פתחי שערים ח"א, חבר, יצחק אייזיק ב"ר יעקב, ווארשא, תרמח, 249 עמ', 18MB, קבלה
§פתחי שערים ח"ב, חבר, יצחק אייזיק ב"ר יעקב, ווארשא, תרמח, 351 עמ', 25MB
פתחי שערים, ר' יצחק אייזיק חבר-וילדמן, ורשה תרמח, קבלה
§פתחי שערים חלק א עם פירוש בלבבי משכן אבנה, חבר, יצחק איזיק בן יעקב - עילום שם,
§פתחי שערים חלק ב עם פירוש בלבבי משכן אבנה, חבר, יצחק איזיק בן יעקב - עילום שם,
§פתחי שערים חלק ג עם פירוש בלבבי משכן אבנה, חבר, יצחק איזיק בן יעקב - עילום שם,
פתיחה לחכמת הקבלה, ר' יהודה אשלג, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
פתיחה לחכמת הקבלה, ר' יהודה אשלג
פתיחת הלב, שפירא, יצחק בן נח, קיצור ספר "הרחבת הלב", פרג ת' לערך, 40 דפים, דרשות על התורה, רובן ע"ד הקבלה
פתיחת הלב, ר' יצחק בן נח שפירא כ"ץ אב"ד מעזיריטש, קיצור מספר הרחבת הלב, קראקא ת' לערך, 41 עמ', 8.2MB, ענייני קבלה, §ממקור אחר, ממקור אחר
פתרון חלומות ופרכוס איברים, ירושלים תרס"א, 65 עמ', 3.6MB
צוציתא, ענייני קבלה, ר' אברהם יעקב פריצקי, 238 עמ', 2MB, עם מפתח נושאים אלפאביתי
צח ואדום, תיקון חצות, ותפילות לירושלים, צפת וחברון, ר' רפאל טריויש, קושטאנדינא ת"ק, 139 עמ', 30.7MB, §ממקור אחר
ציוני, ציוני, מנחם בן מאיר, על התורה על דרך האמת, קרימונה שי"ט, קיו דפים
ציוני, ר' מנחם ציוני, פירוש על התורה על דרך הקבלה, קרימונה שי"ט, 117 עמ', 23.1MB
ציוני, ציוני, מנחם בן מאיר, על התורה על דרך האמת, קרימונה ש"ך, 110 דפים
ציוני, ר' מנחם ציוני, פירוש על התורה על דרך הקבלה, קרימונה ש"ך, 111 עמ', 18.9 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
ציוני, ר' מנחם ציוני, פירוש על התורה על דרך הקבלה, קארעץ תקמ"ה, 95 עמ', 27.5MB. בראשית - עמ' 5. נח - עמ' 13. לך - עמ' לך - עמ' 15. וירא - עמ' 16. חיי שרה - עמ' 17. תולדות - עמ' 19. ויצא - עמ' 20. וישלח - עמ' 21. וישב - עמ' 23. מקץ - עמ' 27. ויגש - עמ' 27. ויחי - עמ' 27. שמות - עמ' 30. וארא - עמ' 32. בא - עמ' 34. בשלח - עמ' 36. יתרו - עמ' 42. משפטים - עמ' 46. תרומה - עמ' 47. תצוה - עמ' 48. כי תשא - עמ' 49. ויקהל - עמ' 52. פקודי - עמ' 52. ויקרא - עמ' 52. צו - עמ' 54. שמיני - עמ' 54. תזריע - עמ' 55. מצורע - עמ' 56. אחרי מות - עמ' 57. קדושים - עמ' 63. אמור - עמ' 65. בהר - עמ' 66. בחוקותי - עמ' 67. במדבר - עמ' 68. נשא - עמ' 69. בהעלותך - עמ' 70. שלח - עמ' 71. קרח - עמ' 73. חקת - עמ' 73. בלק - עמ' 75. פנחס - עמ' 76. מטות - עמ' 77. מסעי - עמ' 78. דברים - עמ' 78. ואתחנן - עמ' 79. עקב - עמ' 82. ראה - עמ' 85. שופטים - עמ' 85. כי תצא - עמ' 86. כי תבוא - עמ' 88. נצבים - עמ' 89. וילך - עמ' 90. האזינו - עמ' 90. וזאת הברכה - עמ' 91.
Ξציוני ר' מנחם ציוני, פירוש על התורה ע"פ הקבלה, למברג תרמב, 172 עמודים, 11 MB
§ציוני ר' מנחם ציוני, פירוש על התורה ע"פ הקבלה, למברג תרמב
§ציונים לדברי הקבלה, קארנפעלד, אהרן ב"ר מרדכי בער, פראג, תרכה
ציצים ופרחים, אמדן, יעקב בן צבי, "לקט אורות", אשר הניח בעל מאורי אור, אלטונא תקכ"ח, כ דף
ציצים ופרחים, ר"י עמדן, לקט אורות מחקל, אשר הניח בעל מאורי אור, אלטונא תקכ"ח, 22 עמ', 4.6MB, ביאורי מונחים בקבלה בסדר א"ב, §ממקור אחר, 43 עמ', 2MB
§ציצים ופרחים - לקט אורות, עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ), ירושלים, 5776
צירופי האותיות ר' ישראל זינגר, תל אביב תרצא, 213 עמודים. מעמ' 195 - קונטרס מצפים לישועה, על האמונה בביאת המשיח. 6 MB
§צמח צדיק, צמח, יעקב בן חיים, קארעץ, תקמה, דרשות ע"פ האר"י
§צפנת פענח, ר' אלעזר אשכנזי , 4MB, יוהניסבורג תשכ"ה, על סודות התורה
§צפנת פענח, גוטמאכער, אליהו ב"ר שלמה מגריידיץ, בראדי, תרלה
§קבלה למשה מסיני, ר' ראובן יששכר ניסן, בני ברק, תשעא, פסיקת חכמי ספרד ע"פ הקבלה
§קדושת אהרן [ב"ח], ר' אהרן ישעיה פיש, 13MB, דעברעצין - תרצ"ח על המועדים בדרך קבלה וחסידות
§קדושת השם, וויצמן, ישראל משה ב"ר חנינא, מיכאלעוויץ, תרנה, 31 עמ', 1MB, על סוד הפסוק "קדוש קדוש קדוש ה' צב-אות"
§קדושת השם, ר' יוסף שאפאטשניק, לונדון, תרע"ח, פירוש שם הוי"ה, ממקור אחר, Ξממקור אחר, 80 עמ', 4.8MB, על המחבר ראה אסיף ח"ב עמ' 357-382
§קהלת יעקב, יאליש, יעקב צבי, לעמבערג, תרל, 315 עמ', 62MB, ביאורי מלים ע"פ הקבלה, בסדר א"ב
§קול ברמה, רבי יעקב צמח, קארעץ, תקמ"ה, לקט מדרושי האר"י עץ חיים, פרי עץ חיים, ובאור האידרות
Ξקול ברמה ר' יעקב צמח, קארעץ תקמה, קבלה, 16 MB
§קול הרמ"ז, זכות, משה ב"ר מרדכי, ברדיטשוב, תרנ, דיני סת"ם ע"פ הקבלה
§קונטרס היבום, על סוד היבום, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§קיצור הכוונות, לוצטו, משה חיים, ירושלים, תשסד
§קיצור נחלת יעקב, אשכנזי, יקותיאל לזי בן נחום, הענא, תעח, סוד טעמים, נקודות ואותיות התורה, עם הפסוקים שנמצא בהם שם הוי"ה כסדרן ולמפרע, וכל המלים שכתובים "הוא" וקוראים "היא", והמסורה הקטנה, ולקט מספר אור תורה
§קיצור דרש מטי ולא מטי, רבי דוד פארדו, ירושלים, 18 עמ', 1MB
קל"ח פתחי חכמה, ר' משה חיים לוצאטו, קבלה, קארעץ תקמ"ה, 117 עמ', 12 MB, §ממקור אחר
קל"ח פתחי חכמה, רמח"ל, ורשה תרמח, 79 דפים
קל"ח פתחי חכמה, לוצאטו משה חיים (רמח"ל)
קל"ח פתחי חכמה, רמח"ל
קלח פתחי חכמה, רמח"ל
§קלח פתחי חכמה עם הארות, ביאורים וכותרות, לוצטו, משה חיים - (עורך - פרידלנדר, חיים בן משה), בני ברק, תשנב
§קל"ח פתחי חכמה חלק א עם פירוש בלבבי משכן אבנה, לוצאטו, משה חיים - עילום שם,
§קל"ח פתחי חכמה חלק ב עם פירוש בלבבי משכן אבנה, לוצאטו, משה חיים - עילום שם,
§קל"ח פתחי חכמה חלק ג עם פירוש בלבבי משכן אבנה, לוצאטו, משה חיים - עילום שם,
קנאת ה' צבאות, רמח"ל
קנאת ה' צבאות, רמח"ל
קנאת ה' צב-אות, ר' משה חיים לוצאטו, קניגסברג תרכ"ב, 21 עמ', 1.2 MB
—♔כללי ספר קנאת ה' צבאות, רמח"ל
קנה בינה, ר' קנה אבן גדור, פראגא שס"ט, 41 עמ', 10MB, §ממקור אחר
§קנה חכמה קנה בינה, ר' אלקנה ב"ר אביגדור, פראג, שע, חכמת הקבלה בפרשת שמע, סודות המצוות וכוונות התורה
§קנה חכמה קנה בינה, ר' אלקנה ב"ר אביגדור, וילהרמשדורף, תצ, ★ממקור אחר, 56 עמ'
§קנה חכמה קנה בינה, רבי אלקנה ב"ר ירוחם, קראקא, תרנ"ד
קרא מקרה, ר' מאיר ביקיאם, תיקון לפגם הקרי, אזמיר תר"ב. עם הנהגות ישרות מר"י סרוק, וצוואת ר"י החסיד. 17 עמ', 1.5MB
§קריאי מועד - שביעי של פסח, מתוך ס' חמדת הימים, בני ברק, 5772
קרית ארבע, ר' יוסף משה בן יקותיאל זלמן, ביאור קריאת ארבע מיני ק"ש - ערבית, ושעל המטה, ודקרבנות ודיוצר, ע"פ משנת חסידים [לרבי עמנואל חי ריקי], עם מהדורא בתרא לספר מגיד משנה, זאלקווא תקכ"ה, 20 עמ', 6.9MB
§קרניים עם דן ידין ועם לקוטי שושנים, אהרן, זולקווא, תס"ט
קרניים, ר' אהרן קרדינא, אמשטרדם תקכ"ה, 28 עמ', 3.9MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§קרניים ר' אהרן קרדינא, עם פירוש דן ידין, לר' שמשון מאוסטרופולי, ופירוש פרשת אליעזר לר' אליעזר פישל, זיטומיר תקסה, §ממקור אחר, 4MB
Ξקרניים ר' אהרן קרדינא, עם פירוש דן ידין לר' שמשון מאוסטרופולי, וקרן הצבי לר' שמואל שמאמא, ליורנו תקפה, 332 עמ'. מעמ' 140 - ליקוטי שושנים, לר' שמשון מאוסטרופולי. מעמ' 162 - קונטרס פרח שושן, לר' שמואל שמאמה. מעמ' 303 - חדושים בתנ"ך ועוד מר' שלמה הכהן טנוג'י. 42 MB
§קרניים ר' אהרן קרדינא, עם פירוש דן ידין לר' שמשון מאוסטרופולי, וקרן הצבי לר' שמואל שמאמא, ליורנו תקפה, 332 עמ'. מעמ' 140 - ליקוטי שושנים, לר' שמשון מאוסטרופולי. מעמ' 162 - קונטרס פרח שושן, לר' שמואל שמאמה. מעמ' 303 - חדושים בתנ"ך ועוד מר' שלמה הכהן טנוג'י. 42 MB, ממקור אחר, 19MB, ממקור אחר
§ספר קרנים, ר' אהרן, לבוב, תרי
ראשי פרקים של דברי תורה, רמח"ל
ראשית חכמה, ר' אליהו די וידאש, ונציה של"ט, 464 עמ', 47.9 MB
§ראשית חכמה, ר' די וידאש, אליהו ב"ר משה, קראקא, שנד
ראשית חכמה,ר' אליהו די וידאש, קושטנדינה תצ"ו, 323 עמ', 40.7 MB, §ממקור אחר
§ראשית חכמה, די וידאש, אליהו ב"ר משה, ווארשא, תרצז
§ראשית חכמה, ר' אליהו בן משה די ווידאש, מונקץ', תשב, ממקור אחר
§ראשית חכמה הקצר, פינטו, יעקב ויניציאה ש"ס
§ראשית חכמה הקצר, ר"י פוייטו, קיצור ראשית חכמה, באזל שס"ג, 301 עמ', 11MB, עם "מרפא לנפש", לר"י אשכנזי, על תיקון עוונות, ו"תיקוני שבת", לר' אברהם הלוי
§ראשית חכמה הקצר, פוייטו, יעקב, זולקווא, תקסד
§ראשית חכמה הקצר, פינטו, יעקב, לבוב, תריז
—§קצור ראשית חכמה, פוייטא, יעקב ב"ר מרדכי, יאראסלוי, תרסט
—⋧תפוחי זהב, מילי, יחיאל, קצור ראשית חכמה, עם דברים מספר מעין גנים של ר' מנחם עזריה מפאנו, והנהגות רבינו אשר ודברים אחרים מהרמב"ן, עם תפלה לרבינו סעדיה גאון, מנטובה שפ"ג, קלב דפים
—ჶתפוחי זהב, קצור ספר ראשית חכמה, ר' יחיאל מילי, עם הוספות מספר מעין גנים לר' מנחם עזריה מפאנו, והנהגות הרא"ש ומהרמב"ן, עם תפלה מרבינו סעדיה גאון, מנטובה שפ"ג,137 עמ', 15.1MB, §ממקור אחר
—§תפוחי זהב, מילי, יחיאל, מנטובה, תק, 117 עמ', 5MB, קיצור ראשית חכמה
—§תפוחי זהב, מילי, יחיאל, ליוורנו, תקפד, קיצור ספר ראשית חכמה
—§תפוחי זהב, מילי, יחיאל, ג'רבה, תרעב, 168 עמ', 6MB
רומח פינחס, ר' פינחס דניאל רחלין, תשנח, השער לקבלה, נושאים בסיסיים בחוכמת האמת. מתבסס בעיקר על תורת האריז"ל, תורת רמח"ל וגדולי החסידות ועקרונות עבודת הנפש. דגש על הקשר בין ידיעת החוכמה, לבין העבודה הפנימית של התיקון האישי והכללי
§רזא דחכמתא, לבוב, תרנ, 63 עמ', 2MB, על שיר השירים ו"אשת חיל" ע"פ האר"י, וליקוטים על יהושע ושופטים
§רזא מהמנא, יצחק אייזיק ב"ר יעקב הלוי שוחט מזוראוויץ, לבוב, 5551, 226 עמ', 21MB, ביאורי אותיות הא"ב ע"פ הקבלה. מעמ' 155 - "פרי קדש הלולים" - על פרי עץ חיים, ר'צבי הירש מזידיטשוב' ממקור אחר, 6MB, Ξממקור אחר, 154 עמ', 10MB
§רזוהי גליין, ר' דוד, 5MB, הוראדנא תק"נ, על פ' תולדות בדרך דרוש וקבלה, ממקור אחר
רזיאל המלאך, ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך, אמשטרדם תסא, 40 דפים, ჶממקור אחר, §ממקור אחר, §ממקור אחר
רזיאל המלאך, קאפוסט תקפ, 50 דפים
§רזיאל המלאך, האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ), ווילנא, תרלח
§רזיאל המלאך, גראסווארדיין
§רזין גניזין, מבית מדרשו של הרמחל, ירושלים, תשנא, בענייני הגאולה ותיקוני השכינה
§רזין גניזין - תיקונים חדשים, לוצאטו משה חיים / רמח"ל, נוף אילון, 5779
§ריח ליצחק, ר' יצחק אלפייה, 18MB, ירושלים תרצ"ו, עניני קבלה, עם דרשות ופסקים מאבי המחבר הג"ר יעקב ז"ל, Ξממקור אחר, 362 עמ', 20MB
Ξרכב אלוקים ר' יצחק בר' אברהם ונה, ירושלים תשנב, 208 עמודים, על השתלשלות העולמות, 14 MB, §רכב אלוקים ר' יצחק בר' אברהם ונה, ירושלים תשנב, על השתלשלות העולמות, 209 עמ', 14MB
רכב אלהים, ר' יצחק ונה, עם ביאור "אופן המרכבה", ר' יצחק רצאבי, תשנט
§רפואה למכה, פירוש לפתיחתא לאיכה רבתי על דרך הקבלה, באקי, שמשון, ,
רקנטי ר' מנחם מרקנטי, על התורה, ונציה רפג, 308 עמודים, ჶממקור אחר, עם הערות שוליים ומספרי עמודים, §ממקור אחר, ממקור אחר
§פירוש רב מנחם רקנטי עה"ת, רקנטי, מנחם בן בנימין, ויניציאה, שה
§שאגת האר"י, ויקטור, חיים, ירושלים, תשסה, 190 עמ', 15MB, על הלימוד בספר "לחוק לישראל" - האם מתאים לדברי האר"י
שארית ישראל ר' ישראל מקוזניץ, לובלין תרנה, 142 עמודים
§שבחי דרשב"י, על רשב"י וענייני לג בעומר, בני ברק, 5776
שבחי האר"י, שלמה שלומיל בן חיים, שקלאוו תקנ"ה, כח דפים
שבחי האר"י, ר' שלמה שלומיל, שקלאוו תקנ"ה, 30 עמ', 2.2 MB
§שבחי האר"י, ר' ראובן לאנדא, 1MB, ירושלים - תשט"ו, 31 עמ', ממקור אחר
§שבחי האר"י, ווארשא, תריג
§שבחי האר"י, לבוב, תריח
§שבחי האר"י, מונקאטש, תרנה
§שבחי האר"י, לובלין, תרסד
שבחי ר' חיים וויטאל, אוסטרהא תקפ"ו, 27 עמ', 4.7MB, אוטוביוגרפיה, עם מופתים שעשה וראה וחזיונות שלו, §ממקור אחר, 2MB, ממקור אחר, 42 עמ', 2MB, קטוע בסופו
§שבחי ר' חיים וויטאל, ר' חיים ב"ר יונה, ירושלים, 64 עמ', 2MB
§שבחי ר' חיים ויטאל, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, חמ"ד לבוב ווארשא ?,
§שבחי ר' חיים ויטאל, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, לבוב ? ווארשא ?, תרכב
§שבירת הלוחות ואיזון קוטבי הבחירה (סוד "המתקלא") בקוסמוגוניה של הקבלה, עמרם קהתי, תשסט, 3 עמ', 67KB
שבע נתיבות התורה, ר' אברהם אבולעפיא
§שבע נתיבות התורה, אבולעפיא, אברהם, לייפציג, תרנד, קבלה ופילוסופיה
Ξשבעים ושתים ידיעות, רמ"ע מפאנו, מבוא לכתבי האר"י, למברג תרכז, 34 עמודים, 2.1MB
§שבעים ושתים ידיעות רמ"ע מפאנו, מבוא לכתבי האר"י, למברג תרכז
§מאמר שברי לוחות, הרמ"ע מפאנו, צפת
§שברי לוחות, מנחם עזריה, צפת, תרכד, ממקור אחר
§שברי לוחות, הרמ"ע מפאנו, ירושלים, תשמ"ז
§שבת וינפש,סדר סעודות שבת להאריז"ל, אברהם זיתון, בית שמש, 5772
§שובי שובי השולמית, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרע"א, 87 עמ', 3MB, על לימוד הסוד
§שומר אמונים, אירגאס, יוסף ב"ר עמנואל, אמשטרדם, תצ"ו, 163 עמ', 11MB, ענייני קבלה בדרך ויכוח. מעמ' 19 - "מבוא פתחים" - לקט מדברי האר"י, לר' יוסף אירגאס. מעמ' 151 - שו"ת בענייני קבלה, ממקור אחר
§שומר אמונים, אירגאס, יוסף ב"ר עמנואל, ווילנא, תרלו, אמיתות הקבלה
§שומר אמונים ומבוא פתחים, ר' יוסף אירגאס, דפוס צילום, בתוספת הקדמה מר' שמואל אבא הורודצקי, ברלין, תרפז, 143 עמ', 5MB
§שושלת מלכי אדום כסימבול אונטולוגי - היסטורי לקוסמוגוניה קדומה - בספר הזוהר, עמרם קהתי, תשסט, 4 עמ', 83KB
שושן סודות
שושן סודות, ר' משה בן יעקב, קארעץ תקמ"ד, 95 עמ', 26.2MB
שושן סודות
§שחוק דיצחק,על בוצינא דקרדינותא, שורש הדינים, רוזנפלד, יואל אלימלך, ניו יורק, 5774
§שיעור קומה, קורדובירו, משה, ווארשא, תרמג
§שיעור קומה, קורדואווירו, משה בן יעקב, ווארשא, תרמג
§שיעור קומה, קורדואווירו, משה בן יעקב, ווארשא, תרמג
§שיעור קומה, הביא לבית הדפוס יוסף קורקוס, ליוורנו תקפ"ה, 119 עמ', 5MB, לימוד קטעים מהזוהר לפי חלקי הגוף, ממקור אחר, 119 עמ',5MB
§שיר בר יוחאי, עם ביאור, ותולדות המחבר, ר' ישעיה אשר זליג מרגליות, ירושלים, תשא
שכחת לקט, בון, נתן בן יצחק יעקב, פרנקפורט דמיין תי"ב, 32 דפים
שכחת לקט, ר' נתן בן יצחק יעקב בון, פרנקפורט דמיין תי"ב, 32 עמ', 6MB, ליקוטים מהזוהר לפי נושאים
ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
שכחת לקט ר' נתן מפרנקפורט, אמשטרדם תס, 20 עמ', §ממקור אחר
שכחת לקט, ר' נתן בן יצחק יעקב בון, ורשה, תרמד
שלבי הסולם, ר' ברוך שלום אשלג -- צילומים
שלחן ערוך האר"י, פראג ת"ך, 79 עמ', 8.7MB
§שלחן ערוך האר"י ז"ל, לוריא, יצחק, פרנקפורט אדר, תנא
שולחן ערוך האר"י, דינים על פי סודות התורה שהוציא תלמיד האר"י מכתביו, לבוב תקמ"ח, ס דפים
שולחן ערוך האריז"ל, לבוב תקמ"ח, 60 עמ', 10.3MB, §ממקור אחר, 4MB
§שלחן ערוך הארי ז"ל, הארי ז”ל, קאפוסט, תקע
§שלחן ערוך, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), קראקא,
§שלחן ערוך, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), לבוב, תרכא
§שלחן ערוך של האר"י ז"ל, צמח, יעקב חיים, ירושלים, תרכז
§שלחן ערוך, לוריא, יצחק (האר"י ז"ל), ווילנא, תרמא, ממקור אחר
§שלחן ערוך של ר' יצחק לוריא, ר' יעקב חיים צמח, ניו יורק תשיג
§שלחן ערוך של מהור"ר אליעזר הקטן, ר' אליעזר בן יהודה ליב רוויץ, 5.2MB, מונקץ' תרס"ב, 56 עמ'. הנהגת האדם ביום, קצת ע"פ הסוד. מעמ' 42 - דרוש לשבת תשובה. מעמ' 52 - פירוש על ברייתא ר' ישמעאל
Ξשם עולם ר' יונתן אייבשיץ, קבלה, וינה תרנא, 232 עמודים, 9.3MB
§שם עולם ר' יונתן אייבשיץ, קבלה, וינה תרנא, 299 עמ', 12MB
§שם שמואל, ר' שמואל, 3MB, פאדגורזא תרנ"ו, על התורה בדרך רמז וקבלה
שמות המלאכים
§שמחת יום טוב, רבי יום טוב ידיד הלוי, ירושלים, תרפ"ו, 121 עמ', 7MB, ענייני קבלה. מעמ' 76 - "בגדי יו"ט" - על התורה ונ"ך
Ξממקור אחר, 120 עמ', 6.5MB
§שמיטות ויובלות - בתורת הקבלה, קהתי, עמרם, ירושלים, תשע
Ξשמן זית זך ר' שלמה מולכו, שלוניקי תקלט, 319 עמודים, 20MB
§שמן זית זך ר' שלמה מולכו, שלוניקי תקלט, 15MB
שמן משחת קודש ר' שלמה מולכו, שלוניקי תקלט, ביאור שיר השירים ע"פ הקבלה, 577 עמודים, 35 MB, ממקור אחר
§שמן ששון א, רבי ששון ברבי משה, ירושלים, תרכ"ט, 307 עמ', 34MB, על עץ חיים. בכותרות העמודים - ח"ג
§שמן ששון ב, רבי ששון ברבי משה, ירושלים, תרכ"ט, 189 עמ', 20MB, על עץ חיים. מעמ' 171 - "מראה עינים" על שער הכללים, שעיר ההקדמות ועל מבוא שערים
§שמן ששון ג, רבי ששון ברבי משה, ירושלים, תרכ"ט, 204 עמ', 20MB, על שער הכוונות, פרי עץ חיים ועולת תמיד, לר"ח ויטל. בכותרות העמודים - ח"ב
§שמן ששון ד - פתח עינים, רבי ששון ברבי משה, ירושלים, תרכ"ט, 208 עמ', 19MB, על כוונות הרש"ש
§שמן ששון חלק רביעי - פתח עינים, ר' ששון בן משה, ירושלים, תרמט, 380 עמ', 52MB
§שמן ששון ה, ר' ששון ב"ר משה, ירושלים, תרנו, 179 עמ', 15MB, פירוש על שער הפסוקים. עד עמ' 14 - "דרך חיים" למהרח"ו
§שמן ששון - שאלות ותשובות, פרסייאדו, ששון בן משה, ירושלים, 5775
§שמן ששון חלקים ה-י, פרסייאדו, ששון בן משה, ירושלים, 5773
§שמן ששון על עץ חיים, פרסייאדו, ששון בן משה, ירושלים, 5772
§שמן ששון על שער הכונות ופתח עינים, פרסייאדו, ששון בן משה, ירושלים, 5772
Ξשמן ששון, ר' ששון בן משה, חלק א, על עץ חיים, 306 עמודים, ירושלים תרמה, 30 MB, חלק ב, על עץ חיים, 188 עמודים, 18 MB, חלק ג, על שער הכוונות, פרי עץ חיים ועולת תמיד, 203 עמודים, 18 MB, חלק ד, על הכוונות, 207 עמודים, 17 MB
§שמש ומגן, ר' חביב סתהון, 4MB, ירושלים תרנ"א עניני קבלה, כולל ביאור על המכתב של הג"ר שמשון מאסטראפאלי בענין סוד עשר מכות בסימן דצ"ך עד"ש באח"ב
שני לוחות הברית - של"ה - תולדות אדם
שני לוחות הברית - של"ה - תולדות אדם
של"ה - תולדות אדם, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
שני לוחות הברית, ר' ישעיה הלוי הורוויץ, אמשטרדם ת"ט, 469 עמ', 53.8 MB, §ממקור אחר, Ξממקור אחר, 935 עמודים, 85 MB, Ξממקור אחר
§שני לוחות הברית, הורוויץ, ישעיה בן אברהם, אמשטרדם, תנח, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
של"ה, תקכ"ו
§שני לוחות הברית, ר' ישעיה הורוויץ, ווארשא תר"ץ, ח"א, 42MB, 386 עמ', ממקור אחר, ח"ב, 32MB, ממקור אחר
§שני לוחות הברית המבואר - מסכת שבועות, הורביץ, ישעיה בן אברהם - לינצ'נר, ח. שלמה, ירושלים, 5774
—§קצור שני לוחות הברית, אפשטיין, יחיאל מיכל ב"ר אברהם, אמשטרדם, תסא
—§קיצור שני לוחות הברית, עפשטיין, יחיאל מיכל בן אברהם, אמשטרדם, תפא
—ჶקצור שני לוחות הברית עם מהדורא בתרא, ר' מיכל עפשטיין, מלוקט מספר של"ה ומשאר ספרי מוסר, זולצבאך תפ"ג, 136 עמ', 31.6MB, ★ממקור אחר, 268 עמ'
קיצור שני לוחות הברית, עם מהדורא בתרא, ר'יחיאל אפשטיין, אופיבאך תפ"ד, 49.2MB, 174 עמ'
קיצור שני לוחות הברית, עם מהדורא בתרא, ר'יחיאל אפשטיין, פיורדא תק"ב, 63.2MB, 192 עמ'
—§קיצור שני לוחות הברית, הורװיץ, ישיעה, פרנקפורט דמיין, תפג
—§קצור שני לוחות הברית, אפשטיין, יחיאל מיכל ב"ר אברהם, זיטומיר, תריד
—☼קיצור של"ה, אמשטרדם תסז, 115 דפים
—§העתק וקיצר ומראה מקום מספר של"ה, הורביץ, ישעיה בן אברהם, פרנקפורט דאדרה, תמא
—§דרך חיים, ליקוטים מספר השל"ה, עם תוספות על הפרשיות, ר' יצחק שמואל הלוי, זולקווא, תקס"ב, 165 עמ', 8MB
—ჶמעיל שמואל, קיצור ומפתח ספר שני לוחות הברית, ר' שמואל דוד אוטולינגו, ויניציאה תס"ה, 157 עמ', 27.7MB, §ממקור אחר, 7MB, Ξממקור אחר
—§מעיל שמואל, קיצור השל"ה, אוטולינגי, שמואל דוד ב"ר יחיאל, 252 עמ', 15MB
—§מצרף לכסף, צורף, שמואל הלוי, פפד"א, תמ"א, 188 עמ', 12MB, קיצור של"ה. מעמ' 172 - "כור לזהב" - קיצור ס' מבחר הפנינים
—§מראת הצדק, ר' ישראל בן משה, אמשטירדם, תמב, תוכן עניינים לשל"ה, 48 עמ', 2MB
מעיל קטון, ר' יחיא צאלח, על "מעיל שמואל" - קיצור של"ה, עם ביאורים "שולי המעיל", ר' יצחק רצאבי, 364 עמ', בני ברק תשנג
שער גן עדן, ר' יעקב קאפיל ממעזירטש, קארעץ תקס"ג, ע"פ האר"י, 87 עמ', 44.6MB
Ξשער גן עדן יעקב קאפיל ליפשיץ (כנראה שבתאי אבל החסידים קיבלוהו במידה מסוימת), קרשאנוב תר"מ, 114 עמודים. מעמ' 20 - דרך אמת; מעמוד 53 - שער אותיות; מעמוד 112 - שער השמות של הספירות, 24.4MB, §ממקור אחר, 227 עמ', 16MB
שער גן עדן, ד"צ נ"י תשנד, 227 עמ', 15MB
§שער גן עדן, ר' יעקב קאפיל, קארעץ, תקס"ג, 173 עמ', 27MB, קבלה
שער הגלגולים
שער הגלגולים, לאריז"ל
שער הגלגולים
§שער הגלגולים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, פרעמישלא, תרלה
§שער הגלגולים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרכג
§שער הגלגולים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, פרעמישלא, תרלה
§שער הגלגולים - שער השמיני, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
שער הגלגולים, ר' חיים ויטאל, 190 עמ', 2.3MB
שער ההכנה, כץ, נפתלי בן יצחק, ודויים ותפלות לחולה, קושטאנדינה תצ"ד, לו דפים. עם צוואת המחבר - יב דפים
שער ההכנה, ר' נפתלי הכהן, קושטאנדינה תצ"ד, 49 עמ', 6.1MB, הכנת חולה למיתה, ע"פ הסוד
שער ההקדמות, ויטל, חיים בן יוסף, ירושלים תרכ"ה, עח דפים
שער ההקדמות, ר' חיים ויטאל, ירושלים תרכ"ה, 82 עמ', 14.4MB
שער ההקדמות, ר' חיים ויטאל, 436 עמ', 6.7MB
§שער ההקדמות, וויטאל, חיים בן יוסף, ירושלים, 5669
שער היחודים, ויטל, חיים בן יוסף, קארעץ תקמ"ג, מ דפים
שער היחודים, ר' חיים וויטל, קארעץ תקמ"ג, 42 עמ', §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, Ξממקור אחר
שער היחודים האר"י ז"ל, לבוב תרט"ז, 116 עמודים. מעמ' 85 - צדיק יסוד עולם, לאריז"ל. 5.9 MB
§שער היחודים, ויטל, חיים בן יוסף, ניו יורק, 5743
שער התפלה - שער הכוונות
שער הכוונות
שער הכוונות
שער הכוונות, ר' חיים ויטאל, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
שער הכוונות
§שער הכונות - יפה שעה, רבי חיים ויטאל-רבי שלמה הכהן, ירושלים, תרס"ב
§שער הכונות - חלק א - שער הששי, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
§שער הכונות - חלק ב - שער הששי, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
שער הכונות, ר' חיים ויטאל, שאלוניקי תרי"ב, 163 עמ', 63.7MB
§שער הכונות, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרסב
שער הכוונות א, עם ס' יפה שעה לר' שלמה הכהן, 405 עמ', 5MB
שער הכוונות ב, עם ס' יפה שעה לר' שלמה הכהן, 347 עמ', 4.3MB
§שער הכונות, כולל "צדק ושלום", "יפה שעה", ויטאל, חיים - פרסייאדו, ששון בן משה - משען, אליהו, ירושלים, 5775
שער המצות, הרב חיים ויטאל, כפי שקיבל מפי רבו יצחק לוריא אשכנזי, ירושלם תרל"ב, 98 עמ', 12.7MB
§שער המצות, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרלב
§שער המצות, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרסה
§שער המצות, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרסה
שער המצוות, 156 עמ', 2MB
שער הפסוקים
§שער הפסוקים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרעב
§שער הפסוקים, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרכג
§שער הפסוקים - שער הרביעי, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
שער הפסוקים, ויטל, חיים בן יוסף, ירושלים תרכ"ג, קנח דפים
שער הפסוקים, ר' חיים ויטאל, ירושלים תרכ"ג, 165 עמ', 21.7MB
שער הפסוקים
שער הפסוקים, 283 עמ', 3.5MB
§שער השמים, אירירה, אברהם כהן, אמשטרדם, תטו, ☼ממקור אחר, 94 דפים, קבלה
§שער השמים, אירירה, אברהם הכהן דובנא תקס"ד, 131 עמ', 13MB, קבלה
שער השמים ר' אברהם הכהן אירירי, תירגם מהספרדית: ר' יצחק אבוהב, ורשה תרכד, 188 עמודים, 13 MB, Ξממקור אחר, 188 עמ'
שער מאמרי רז"ל
§שער מאמרי רז"ל, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
שער מאמרי חז"ל
שער מאמרי רשב"י ושער מאמרי רז"ל, ר' חיים ויטאל, שאלוניקי תרכ"ב, 121 עמ', 39MB
שער מאמרי רשב"י
§שער מאמרי רשב"י, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרנח
§שער מאמרי רשב"י, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
שער מאמרי רשב"י, 414 עמ', 6.8MB
שער מאמרי רשב"י, 414 עמ', 6.8MB
§שער פתח הגן, ר' אברהם אביש ריינהאלד, 1MB, אנטווערפן - תרפ"ו עניני קבלה
§שער רוח הקדש, ירושלים, תרכג
§שער רוח הקדש, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרלד
שער רוח הקודש ושער הגלגולים, השער השביעי והשמיני משמונה שערים, ר' חיים ויטאל, ירושלים תרכ"ג, 163 עמ'
§שער רוח הקודש - שער השביעי, ר' חיים בן יוסף וויטאל, ירושלים, תשכא
שער רוח הקודש, ר' חיים ויטאל, 217 עמ', 2.5MB
שערי אורה
שערי אורה, ר' יוסף גיקטיליה
שערי אורה
שערי אורה, ג'יקטיליה, יוסף בן אברהם, ריווא דטרינטו שכ"א, פד דפים
שערי אורה, ר' יוסף ן' גיקאטיליה, ריווא דטרינטו שכ"א, §ממקור אחר, 166 עמ', 6MB, ממקור אחר
§שערי אורה, ר' גיקטיליא, יוסף ב"ר אברהם, מנטובה, שכא, 179 עמ', 6MB
§שערי אורה, ר' גיקטיליא, יוסף ב"ר אברהם, קראקא, שס, 235 עמ', 9MB
§שערי אורה, גיקטיליא, יוסף ב"ר אברהם, אופנבך, תעה, 232 עמ', 16MB, ממקור אחר, 231 עמ', 19MB, ☼ממקור אחר
§שערי אורה, רבי יוסף גיקטליי"א, ווארשא, תרמ"ג, 213 עמ', 12MB, ממקור אחר, 215 עמ', 12MB
Ξשערי אורה ר' יוסף אבן גיקטיליא, עם ביאור ר' מתתיה דאלקרט, ורשה תרמג, 217 עמודים, 11 MB
§שערי בינה, ר' ישראל צבי ראפאפארט, 9MB, ווארשא תרס"ז חידושים ורמזים ע"ד קבלה
§שערי בינה ח"ב, רבי יצחק צבע, שאלוניקי, תקע"ג, 206 עמ', 7MB, הגהות לבס' הכוונות לר' יעקב פינטו. מעמ' 47 - הגהות לכוונת ר"ה לרמ"ז. מעמ' 74 - הגהות לשער הכוונות מרר' מאיר פאפירש. מעמ' 123 - "אם לבינה" - ליקוטי ר"מ זכות בסדר א"ב
Ξשערי בינה ר' יצחק צבע, ביאור על ספר הכוונות, שלוניקי תקעג, 205 עמודים. מעמ' 122- אם לבינה, ר' משה זכות, על הא"ב. 6.2 MB
שערי גן עדן, ר' משה רומי, מיוסד על מאמר ר' יהושע בן לוי ומאמרי הזהר, עם שערי גיהנם משם הרשב"י, ויניציאה שמ"ט, 58 עמ', 10.7MB
Ξשערי גן עדן ר' משה רומי, לובלין שנז, 95 עמודים, ביאור מאמר של ר' יהושע בן לוי על גן עדן, עם שערי גיהנום, 48 דפים, 4.1MB
§שערי גן עדן ר' משה רומי, לובלין שנז, ביאור מאמר של ר' יהושע בן לוי על גן עדן, עם שערי גיהנום, 96 עמ', 4MB, ממקור אחר, 111 עמ', 7MB
Ξשערי גן עדן, ר' יעקב קופל ליפשיץ, קראקא תרמ"א
§שערי דרך החיים, ח"ג, שו"ת על עץ חיים, שער הכוונות וסידור הרש"ש, עם מאמרים וסגולות ומשלים, שרים, רחמים ב"ר דוד, ירושלים, תרצא, 104 עמ', 8MB
שערי היחוד ואמונה, הורביץ, אהרן, שקלאוו תק"פ
שערי היחוד ואמונה, ר' אהרן הורביץ מסטרשילוב, קבלה, שקלאוו תק"פ, 265 עמ', 38.6MB. עמ' 19 - הקדמה. עמ' 23 - שער א, כללות היחוד. עמ' 75 - שער ב, היחוד והאמונה. עמ' 135 - שער ג, האנפין. עמ' 187 - שער ד, אורות וכלים. עמ' 233 - שער ה, קטנות וגדלות, §ממקור אחר, 529 עמ', 26MB
§שערי עבודה - עבודת הבינונים, רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטראשלא, שקלאוו, תקפ"א, 529 עמ', 24MB, חלק שני מספר "שערי היחוד ואמונה"
שערי צדק, ר' יוסף גיקטיליה
שערי צדק, רבי יוסף בן קרניטול [גיקטיליה], ריווא דטרינטו שכ"א, נב דפים
Ξשערי צדק, ר' יוסף גיקטליה, פירוש על עשר הספירות, ריווא די טרינטו שכ"א, 108 עמודים, 4.4 MB
שערי צדק, ר' יוסף גיקטליה, פירוש על עשר הספירות, ריווא די טרינטו שכ"א, 55 עמ', 9.9MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, 109 עמ', 4MB
שערי צדק, ר' יוסף גיקטיליה, קארעץ תקמה, 43 דפים
§שערי צדק, גיקטיליא, יוסף ב"ר אברהם, קראקא, תרמא, 66 עמ', 5MB ὥממקור אחר, Ξממקור אחר
§שערי צדק, ר' יוסף בן אברהם ג'יקאטיליה, ורשה, תרמג, 72 עמ', 4MB
שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, עם תפלות ובקשות, אמשטרדם תל"א, נד דפים
שערי ציון, ר' נתן נטע הנובר, אמשטרדם תל"א, 55 עמ', 6.2 MB
§שערי ציון, הנובר, נתן נטע בן משה, פראג, תנב
שערי קדושה, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
שערי קדושה
שערי קדושה , ר' חיים ויטל
שערי קדושה
שערי קדושה
שערי קדושה, ויטל, חיים בן יוסף, קושטאנדינא תצ"ד, לה דפים
שערי הקדושה, ר' חיים ויטל, קושטנדינה תצ"ד, 35 עמ', 2.4 MB
§שער הקדושה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף קארעץ תקמ"ד, 48 עמ', 3MB
שערי הקדשה, ויטל, חיים בן יוסף, עם חידושים מר' שמשון מאסטרפאלי, יוזעפאף תר"ב, ל דפים
שערי הקדושה,ר' חיים ויטל, יוזעפאף תר"ב
§שערי קדושה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, לבוב, תרח
§שערי הקדושה, רבי חיים ויטאל, לעמבערג, תרכ"ב
§שערי קדושה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ארם צובא, תרכו, 104 עמ', 3MB
§שערי קדושה ח"א, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, 160 עמ', 3MB
§שערי קדושה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, סיגעט, תרסג, 96 עמ', 3MB
§שערי קדושה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, פיעטרקוב, תרעב, 85 עמ', 4MB, עם חידושים מר' שמשון מאוסטרופולי, ופירושים על "פתח אליהו", וסוד מר"ש אוסטרופולי
§שערי קדושה, ויטאל, חיים ב"ר יוסף, ירושלים, תרפו, 72 עמ', 4MB, עם הגהות ר' זאב וואלף אשכנזי,
§שערי רחמים, רבי רחמים דוד שרים, ירושלים, תרפ"ו, 487 עמ', 35MB, שו"ת על סידור הרש"ש, רחבות הנהר, נהר שלום, שער הכוונות, עץ חיים, והזוהר, ⋇ממקור אחר, 486 עמ'
Ξשפע טל ר' שבתי שפטיל הורוביץ, הענא שעב, 148 עמודים, מפתח וכללים בקבלה, באורים על אגרת הטעמים והזוהר, 13MB
שפע טל ר' שבתי שפטיל הורוביץ, הענא שעב, 148 עמודים, מפתח וכללים בקבלה, באורים על אגרת הטעמים והזוהר, §ממקור אחר, ממקור אחר, 209 עמ', 19MB
שפע טל, ר' שעפטיל הורוביץ
§שפע טל, הורביץ, שבתי שעפטיל ב"ר עקיבא מפראג, זולקווא, תקמ
§שפע טל, הורוויץ, שבתי שעפטל, בילזורקע, תקסו
§שפע טל, שבתי שעפטל, לבוב תרי"ט, 149 עמ', 14MB
Ξשפת אמת ר' אליהו משען, ירושלים תרסד, 144 עמודים, 6.2 MB
Ξשפת אמת, ר' מנחם עזריה מפאנו, לובאטשוב תרנ"ח, חלק שני מספר "עסיס רימונים", פירוש על "פרדס רימונים", 96 עמודים 5.4 MB
§שפת אמת, ר' מנחם עזריה מפאנו, 5MB, לובאטשוב תרנ"ט עניני קבלה בסדר א"ב (והיא חלק ב' מספר "פלח הרמון")
§שפת אמת, זגיר, אליהו משען, ירושלים, תרסד, 138 עמ', 12MB, ביאורים על עץ חיים, ממקור אחר, 145 עמ', 7MB
שקל הקודש, ר' משה דיליאון
שקל הקדש, ר' משה בן שם טוב די ליאון
שקל הקדש, ר' משה דליאון, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
Ξשקל הקדש, ר' משה די ליאון, על הנשמה, תחיית המתים, וגלגול נשמות, לונדון, תרע"א
Ξשר שלום, ר' שמואל אריפול, צפת שנט
§שר שלום, רבי חיים שאול דויך-אליהו יעקב לעג, ירושלים, תרע"ב, 111 עמ', 2MB, כוונות הרש"ש לסדר ליל פסח, חנוכה ופורים, Ξממקור אחר, 110 עמודים, 2.1 MB
§שרידים מכתבי הפילוסוף הרופא והמקובל ר' יוסף חמיץ, עם הערות ומבוא מר' נחמיה שמואל ליבאוויץ, ירושלים, תרצז, 55 עמ', 1MB, הערות על הזוהר. מעמ' 30 - "בליל חמיץ", שירים לכבודו שהו"ל ר' י"א ממודינא
§שרף פרי עץ חיים, ר' משה שוהם, 19MB, טשערנאוויץ - תרכ"ו פי' על ספר "עץ חיים" מהג"ר חיים וויטאל ז"ל, ὥממקור אחר, 305 עמ', 17.7MB, ⋇ממקור אחר, 304 עמ'
§שש שיחות על הספירות, יואל הרבנד, ביתר עילית, 5774, 76 עמ', 1MB, לימוד עשר הספירות מתוך התורה
§תוכחת מוסר, לבוב, תרי, הנהגות האריז"ל
תולדות הקבלה והחסידות, אברהם בער הכהן גוטלובר, זיטומיר תרל, 164 עמ'
ჶתולדות יצחק, ר' יצחק בן יהודה ליב כהנא, קבלה, חלק א ירושלם תרל"ט, 105 עמ', 25MB, חלק ב, על ירושלים והמקדש ע"פ הקבלה, ירושלם תרמ"ד, 126 עמ', 22.5 MB
תולדות יצחק, כהנא, יצחק בן יהודה ליב, חלק ב כרך א, ירושלם תרמ"ד, 127 עמ'
תולדות יצחק, כהנא, יצחק בן יהודה ליב, חלק ב כרך ב, רושלם : תרל"ט, 106 עמ'
§תולדות יצחק-חלק שני, כהנא, יצחק מירושלים, תרלט, 244 עמ', 21MB
תולעת יעקב, ר' מאיר בן יחזקאל אבן גבאי, ביאור תפלות השנה בפשט, רמז, דין, סוד, קושטנטינה ש"ך, 160 עמ'
תולעת יעקב, ר' מאיר בן יחזקאל אבן גבאי, תפלות כל השנה בארבעה פנים פשט רמז דין סוד, קושטנטינה ש"ך, 84 עמ', 16.7MB, §ממקור אחר
תולעת יעקב, ר' מאיר אבן גבאי, קראקא שמא, 84 דפים, §ממקור אחר, ממקור אחר
§תולעת יעקב, ר' מאיר גבאי, זולקווא, תק"ס, על התפלה, ע"פ סוד, 106 עמ', 11MB
§תולעת יעקב, רבי מאיר אבן גבאי, ווארשא, תר"ן
תומר דבורה, קורדברו משה
תומר דבורה, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - מוסר
תומר דבורה
§תומר דבורה, קורדובירו, משה, ויניציא, שיח
תומר דבורה, קורדוברו, משה, ויניציאה שמ"ט, יט דפים
תומר דבורה, ר' משה קורדובירו, ונציה שמ"ט, 21 עמ', 1.3 MB
תומר דבורה, ר' משה קורדובירו
§תומר דבורה, קורדובירו, משה, ליוורנו, תקנה
§תומר דבורה, קורדובירו, משה, ווארשא, תקצט
§תומר דבורה, קורדובירו, משה, קניגסברג, תריח, ממקור אחר
§תומר דבורה, ר' משה בן יעקב קורדובירו, ורשה, תרלב
§תומר דבורה, קורדובירו, משה, ירושלים, תרפח
§תומר דבורה, נ"י, תשג
§תומר דבורה, קורדובירו, משה, נ"י, תשכ
§תומר דבורה, קורדוברו, משה - (פינק,דב - עורך), ירושלים, תשע
§תומר דבורה מבואר, קורדוברו, משה, ירושלים, 5777
§תומר דבורה מבואר ומפורש, הרמ"ק, ירושלים, 5777
§תוצאות חיים, וידש, אליהו בן משה, קורו גישמי, שנז
§תוצאות חיים, וידש, אליהו בן משה, אמשטרדם, תי
תוצאות חיים, וידש, אליהו בן משה, קצור ראשית חכמה, שאלוניקי תק"ל, נב דפים
תוצאות חיים - קצור ראשית חכמה, ר' אליהו בן משה די וידאש, שאלוניקי תק"ל, 54 עמ', 6.4MB
§תוצאות חיים, ר' אליהו די ווידאש, ווארשא, תרלח
§תורת הקבלה, קורדובירו, משה, ברלין, תרפד
§תורת הקבלה, איסור פרסום תורת הקבלה, העדיפות בעבודת ה' בלי כוונות וייחודים, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775, 38 עמ', 1MB
§תורת חכם, חיים בן אברהם, ויניציאה, תיד, 933 עמ', 124MB
§תורת חכם ח"א, ר' חיים הכהן, 24MB, ויניציאה - תי"ד על התורה בדרך פשט ועפ"י סוד, 453 עמ'
§תורת חכם ח"ב, 28MB, ויניציאה - תי"ד על התורה בדרך פשט ועפ"י סוד, 517 עמ'
§תורת חכם, ר' חיים די לה רוזה, 21MB, שאלוניקי - תר"ח עניני קבלה
§תורת נתן, ר' נתן שפירא, ורשה, 112 עמ', 6MB, ממקור אחר
תורת נתן ר' נתן שפירא, פירוש על הזוהר וכתבי האר"י, צפת תרמה, 129 עמודים, 5.4 MB
§תורת נתן, ר' נתן שפירא, עם ליקוטים מר"ח ויטאל, ורשה
§תקון חצות עם ברכות השחר, ע"פ סדר האריז"ל, מרגליות, ישעיה אשר זעליג, ירושלים, תרפה
תיקוני זוהר תניינא, רמח"ל
תיקוני שבת, ר' יצחק לוריא אשכנזי, עם סדר מוצאי שבת, תיקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, קראקא שע"ב, כ דפים
תיקוני שבת, האריז"ל, עם סדר מוצאי שבת תיקון ליל שבועו' וליל הושענא רבה, קראקא שע"ב, 21 עמ', 5MB
§תקוני שבת, אשכנזי, יצחק לוריא, פרנקפורט דמײן, תפה
§תכלית חכמה, כללות עבודת ה', מלוקט מספרי מקובלים, מהדו"ת, ירושלים, 5775
תלמוד עשר ספירות, ר' יהודה ליב אשלג -- צילומים
תלמוד עשר הספירות, ר' יהודה אשלג
§תלמוד עשר הספירות, האר"י ז"ל, עם ביאור "אור פנימי" ו"הסתכלות פנימית" מר' יהודה אשלג, נ"י, תשג, 91 עמ', 3MB
§תמים יחדיו, ישראל בן משה, לובלין, שנב, ממקור אחר
§תמצית וקיצור עיקר חכמת הקבלה, נס, ישראל ברוך, ניו יורק, תשי, 12 עמ', 4MB
Ξתעלומות חכמה לקט חיבורים, חלקם מר' יוסף מקנדיאה, בסיליאה שפט. עמ' 1-21 - בחינת הדת לר' אליהו דלמדיגו. עמ' 22-93 - מצרף לחכמה. עמ' 94-121 - כתבים מהאר"י. עמ' 122-127 - עולם קטן. עמ' 128-138 - קיצור עולם התיקון. עמ' 139-175 - שבר יוסף. עמ' 175-189 - קבלת מהר"י סרוג. עמ' 190-199 - אגרת הרמב"ן על מורה נבוכים. עמ' 199-205 - אגרת ר' אנטולי לרמב"ם. עמ' 206-227 - אגרת תימן. עמ' 227-240 מאמר תחיית המתים לרמב"ם. 12 MB
§תעלומות חכמה לקט חיבורים, חלקם מר' יוסף מקנדיאה, בסיליאה [צ"ל הנויאה] שפט. עמ' 1-21 - בחינת הדת לר' אליהו דלמדיגו. עמ' 22-93 - מצרף לחכמה. עמ' 94-121 - כתבים מהאר"י. עמ' 122-127 - עולם קטן. עמ' 128-138 - קיצור עולם התיקון. עמ' 139-175 - שבר יוסף. עמ' 175-189 - קבלת מהר"י סרוג. עמ' 190-199 - אגרת הרמב"ן על מורה נבוכים. עמ' 199-205 - אגרת ר' אנטולי לרמב"ם. עמ' 206-227 - אגרת תימן. עמ' 227-240 מאמר תחיית המתים לרמב"ם. 248 עמ', 16MB
Ξתפארת אדם ר' יעקב צמח, תשמב, 237 עמודים. פאר א, בענין תכלית אצילות העולמות, והשתלשלות הנאצלים - עמ' יא. פאר ב - השתלשלות הפרצופים מא"ק עד העולם השפל, וענין נקודה ספירה פרצוף - עמ' מב. פאר ג, השתלשלות ההוי"ה הראשונה שבפנימיות א"ק עד עולמנו - עמ' סג. פאר ד - סיבת בריאת האדם, ענין נשמות ישראל והגוים והבהמות - עמ' עג. פאר ה, האותיות וצרופיהם, וענין טנת"א - עמ' קכז. פאר ו, מעלות התורה, והקשר בין נשמות ישראל למצוות - עמ' קעג. 15MB
§תפארת אדם ר' יעקב צמח, תשמב, 237 עמודים. פאר א, בענין תכלית אצילות העולמות, והשתלשלות הנאצלים - עמ' יא. פאר ב - השתלשלות הפרצופים מא"ק עד העולם השפל, וענין נקודה ספירה פרצוף - עמ' מב. פאר ג, השתלשלות ההוי"ה הראשונה שבפנימיות א"ק עד עולמנו - עמ' סג. פאר ד - סיבת בריאת האדם, ענין נשמות ישראל והגוים והבהמות - עמ' עג. פאר ה, האותיות וצרופיהם, וענין טנת"א - עמ' קכז. פאר ו, מעלות התורה, והקשר בין נשמות ישראל למצוות - עמ' קעג. 15MB, 238 עמ', 15MB
§תפארת משה, ר' משה עידאן, ג'רבה, תשד, 80 עמ', 6MB, דרשות והספדים. מעמ' 38 - ביאורים על כתבי האר"י. מעמ' 73 - ענייני קבלה בסדר א"ב
§תפוחי זהב במשכיות כסף א, רבי מכלוף אמסלם, ירושלים, תרפ"ז, 243 עמ', 19MB, קבלה, חלק ב, על תכונה, 352 עמודים (עד עמ' 39 כפול מחלק א), 23 MB, חלק א, חלק ב
§תפילין דמרי עלמא, ריקי, רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם, ווארשא, תרכז
§תפילין דמרי עלמא, ריקי, רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם, לבוב, תרנז
§תפלה למשה לרמ"ק, צוריאל, משה, ירושלים, 5766
§תפלה למשה, ר' הלל משה מעשיל ב"ר צבי הירש געלבשטיין , 24MB, ירושלים - תרנ"ח פי' על סדר התפלה בדרך קבלה
תפלות לפנות המרכבה, רמח"ל
§תקון שלמה, אריז"ל-שלמה זלמן לודון, מיץ, תק"פ
§תקוני תשובה, האר"י ז"ל, לבוב, 43 עמ', 1MB. מעמ' 33 - "תקוני שבת" - לר' אברהם הלוי הזקן, הנהגות שבת ע"פ הקבלה
§תיקונים חדשים, לוצטו, משה חיים, ירושלים, תשנז, על הפסוק האחרון בתורה
תשובות הגאונים ר' פנחס אב"ד ניקלושברג, מהר"ם אב"ד קראקא-קרקוב, ר' שבתאי מפרעמסלי, ר' יהודא לייב חריף אב"ד אמשטרדם, ור' צבי אשכנזי, אמשטרדם תס"ז, 38 עמודים, בענין השמות הקדושים, 2.2MB, Ξממקור אחר
תשובת הגאונים בענין קריאת השמות, ר' יוחנן בהר"י מהעלישוי"א, אמשטרדם תס"ז, 20 עמ', 4.1MB


פירושים על הזוהר
§אביר יעקב, עקיבה בער ב"ר יוסף מוינה, אמשטרדם, תע"ז, ליקוטים מזוהר על בראשית באידיש
§אגדות הזהר, פרענק, עזריאל נ., ווארשא, תרפ"ג
אדיר במלוכה חלק א, שיעורים על האדרא רבה, ר' אברהם ייעקב פריצקי, 157 עמ', 2MB
אדיר במלוכה חלק ב
§אדיר במרום, על האדרא רבה, לוצטו, משה חיים, ווארשא, תרמו, ☼ממקור אחר, 107 דפים
§אדיר במרום השלם, לוצטו, משה חיים, ירושלים, תשנה
§אדיר במרום חלק שני, לוצטו, משה חיים, ירושלים, תשמח
—§פתחו לי, מפתח לספר אדיר במרום ועוד ספרי רמח"ל, הכמן, שמחה בן משה, ירושלים, 5762
§אדרא זוטא עם פירוש מים אדירים, מנחם מנדל בן ברוך בנדט משקלוב, ורשה, 5646
§אדרת אליהו, שלמה בן אליהו נסים, ליוורנו, תרטו
Ξאדרת אליהו, ר' שלמה בן אליהו נסים, ווילנא, תרמ"ה תשובה לטענות שד"ל נגד הזוהר בספר הוויכוח על חכמת הקבלה; קדמות הנקודות והטעמים. 36 עמ', 1.8 MB. בסריקה חסרים עמ' 36-37. §ממקור אחר, 38 עמ', 2MB
§אהבת ה', רבי יוסף סדבון, ליוורנו, תרל"א, על האידרא, 255 עמ', 11MB
§אור הזוהר, חברה מזכי הרבים העולמי, בית שמש, תשע, על חשיבות לימוד הזוהר
אור החמה, אזולאי, אברהם בן מרדכי, על הזוהר ויקרא, שאלוניקי תר"ב, קיד דפים
אור החמה, ר' אברהם אזולאי, על הזוהר, שלוניקי תר"ב, 115 עמ', 19.5 MB, §ממקור אחר, 227 עמ', 29MB, על זוהר ויקרא
§אור החמה חלק א, רבי אברהם ב"ר מרדכי אזולאי, פרעמישלא, תרנ"ו-נ"ח, על הזוהר
§אור החמה חלק ב, רבי אברהם ב"ר מרדכי אזולאי, פרעמישלא, תרנ"ו-נ"ח
§אור החמה חלק ג, רבי אברהם ב"ר מרדכי אזולאי, פרעמישלא, תרנ"ו-נ"ח, 445 עמ', 70MB
§אור הלבנה, ר' אברהם אזולאי, על הזהר, פשמישל תרנ"ט, 160 עמ', 7MB
אור יקר, ר' משה קורדוברו, פרוש על הזהר, ירושלים תשכ"ב, כרך א, 195 עמודים. בראשית שערים א-ג. 16 MB, כרך ב, בראשית שערים ד-ו, 244 עמודים. 16 MB, כרך ג תיקוני זוהר על בראשית, 306 עמודים, 20 MB, כרך ד נח-לך לך, 224 עמודים, 14 MB, כרך ה וירא-ויצא, 264 עמודים, 25 MB, כרך ו וישלח-ויחי, 286 עמודים, 59 MB, כרך ז שמות-בא, 212 עמודים, 22 MB, כרך ח בשלח-משפטים, 277 עמודים, 30 MB, כרך ט 22 MB, כרך י תרומה-תצוה, 180 עמודים, 19 MB, כרך יא 51 MB, כרך יב ויקרא-מצורע, 247 עמודים, 35 MB, כרך יג אחרי מות-נשא, 301 עמודים, 42 MB, כרך יד בהעלותך-פנחס, 255 עמודים, 34 MB, כרך טו דברים-האזינו. מעמ' 67 - רעיא מהימנא. 254 עמודים. 35 MB, כרך טז 22 MB, כרך יז 31 MB, כרך כא, על סבא דמשפטים, ושיעור קומה על האידרות, 262 עמ', 34MB, כרך כב, שיעור קומה, פרשת נשוא-האזינו, 187 עמ', 21MB, כרך כג, שיעור קומה שער יא. מעמ' 139 - על ספר יצירה. 189 עמ', 18MB
אור יקר תיקונים, ר' משה קורדוברו, פירוש על תיקוני זהר חדש, ירושלים תשל"ב, חלק א, שערים א-ג, 270 עמוד, 31 MB, חלק ב, שערים ד-ו, 241 עמודים, 26 MB, חלק ג, שערים ז-י, 296 עמודים, 33 MB
§אור ישראל, ר' ישראל יפ"ה, פפד"א, תסב, על הזוהר וכתבי האר"י, ועל שו"ע או"ח, 395 עמ', 30MB
Ξאור ישראל, ר' ישראל יפה, פרנקפורט אם אדר תע"ב, פרוש על רוב מאמרי הזהר ובכתבי האר"י, באורים על אגדות ש"ס. חשוד בשבתאות. מעמ' 168 - על שולחן ערוך אורח חיים, ע"פ הזוהר. 390 עמ', 32.8 MB
§אור נוגה, הגהות על הזוהר, חמיץ, יוסף בן יהודה, ונציה, 5418
§אור נוגה - יודעי בינה, על הזוהר, חמיץ, יוסף בן יהודה, ונציה, 5418
אור צח - על פתח אליהו, ר' יהודה יודל רוזנברג, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
§אורות הזוהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5770
Ξאמונת השם, ר' חיים עראקי כ"ץ, ר' יהודא אברהם חבשוש, ר' שלום שלמה נג'אר, ירושלים, תרצ"ח, על אמיתות הזוהר, נגד ספר "מלחמות ה'" שכתב ר' יחיה בן שלמה קאפח נגד הקבלה. 535 עמ', 17.6MB §ממקור אחר, 20MB
§אמירת הזוהר כהלכתה, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5769
§אמרי בינה, ר' יששכר בער ב"ר פתחיה משה, פראג, שעא, על המלים הזרות בזוהר, 88 עמ', 3MB, ממקור אחר, 84 עמ', 5MB
§אספקלריה המאירה, רבי צבי הירש בן יהושע משה הורוויץ, פיורדא, תקל"ו, על הזוהר, עם מנחת עני, חידושים מר' מרדכי מאדל הלוי, ממקור אחר
§ארי נוהם, די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, לייפציג, 5600, על תולדות ס'הזוהר
§ארי נוהם, די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, ירושלים, תרפט, נגד חכמת הקבלה והזוהר, עם טענות המקובלים
§ארי נוהם, על קדמות ספר הזוהר, מודנה, יהודה אריה בן יצחק, בעריכת משה וינר, תשעב
—§אימת מפגיע על אר"י - חלק ראשון, פרקים א-יב, בן אמוזג, אליהו, ליוורנו, תרטו, נגד ס' ארי נוהם, לרי"א ממודינא, 46 עמ', 2MB
—§אימת מפגיע על אר"י - חלק שני, פרקים יג-כז, בן אמוזג, אליהו, ליוורנו, תרטו,57 עמ', 3MB
—Ξאימת מפגיע, ר' אליהו בנאמוזג, ווארשא, תרמ"ח, תשובה לטענות ר"י די מודינא נגד הזוהר בספר ארי נוהם. מעמ' 25 - ביאורי אגדות מעירובין נג. 42 עמ', 1.6 MB —§ממקור אחר
Ξאשל אברהם, ר' מרדכי אשכנזי, פיורדא, תס"א, על הזוהר, חשוד בשבתאות. מעמ' 15 - סוד ארבעה דרגין קדישין. מעמ' 19 - על הספירות. מעמ' 66 - סוד עץ הדעת טוב ורע. מעמ' 74 - שער הקליפות. מעמ' 93 - פירוש להקדמת הזוהר. מעמ' 193 - על זוהר בראשית. מעמ' 287 - על זוהר שמות. מעמ' 340 - סוד טעמים ונקודות. מעמ' 348 - סוד שבע ימי בראשית. 370 עמ', 30.8MB, §ממקור אחר, 31MB
§אשמורת הבקר, רבי יהודה ברבי שלמה הכהן, שאלוניקי, תרי"ב, על הזוהר
§באור על הרעיא מהימנא, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), קניגסברג,
§באר יצחק, 30MB, זאלקווא תקל"ח, על תיקוני זוהר
§באר לחי ראי על תיקוני זוהר, ר' צבי הירש שפירא ממונקאטש, ירושלים תשכ"ד. חלק א, הקדמה עד תיקון חד סר, 263 עמ', 9 MB. חלק ב, תיקון תריסר-חד ועשרין, 396 עמ', 14 MB. חלק ג, 341 עמ', 11.4 MB
באר לחי רואי על תיקוני זוהר ח"א, ר' צבי הירש שפירא, ירושלים תשכד, 263 עמ', 14MB
באר לחי רואי על תיקוני זוהר ח"ב, ר' צבי הירש שפירא, ירושלים תשכד, 396עמ', 9MB
באר לחי רואי על תיקוני זוהר ח"ג, ר' צבי הירש שפירא, ירושלים תשכד, 341 עמ', 11.4MB
§ביאור וגם הגהות על כל הזוהר, ר' אליהו בן שלמה, ווילנא, תקע, ☼ממקור אחר, 88 עמ'
ביאור הגר"א על רעיא מהימנא, קניגסברג תריח, 84 עמ'
§
באורי הזהר, דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי), קאפוסט, תקע"ו
§ביאורי הזהר, אדמו"ר האמצעי מחב"ד, ניו יורק, תשט"ז
§ביאורי הזהר, ר' שניאורסון, ניו יורק, תשנ
§ביכורי יוסף, פאביוס, יוסף, רדלהיים, תקעז, על מאמרי הזוהר שאומרים בליל שבועות והושענא רבה
§בית עולמים, ר' יצחק אייזיק חבר ווילדמאן, 27MB, ווארשא - תרמ"ט פי' על האדרא רבא
§בן דוד, ר' נפתלי בן דוד, השגות על ס' עמר מן על האידרא לר' מנחם די לונזאנו, אמסטרדם, תפ"ט
§ברורי המדות, מהריל, אהרן שלמה ב"ר כתריאל, ירושלים, הסברים מהזוהר להלכות פסוקות
§ברית יצחק, רבי יצחק אייזיק חבר, ווארשא, תרמ"ח, ביאורים לזוהר, דרוש נר מצוה, ולקוטי הגר"א על תהלים מזמור קד
§גדולי ישראל והזוהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5770,
§דמשק אליעזר א, רבי אליעזר צבי ספרין, פרמשילא-מונקאטש, תרס"ב-פ"ט, על הזוהר
§דמשק אליעזר ב, רבי אליעזר צבי ספרין, פרמשילא-מונקאטש, תרס"ב-פ"ט
§דמשק אליעזר ג, רבי אליעזר צבי ספרין, פרמשילא-מונקאטש, תרס"ב-פ"ט
§דמשק אליעזר ד, רבי אליעזר צבי ספרין, פרמשילא-מונקאטש, תרס"ב-פ"ט
§דמשק אליעזר ה, רבי אליעזר צבי ספרין, פרמשילא-מונקאטש, תרס"ב-פ"ט
§דמשק אליעזר ו, רבי אליעזר צבי ספרין, פרמשילא-מונקאטש, תרס"ב-פ"ט
§דמשק אליעזר ז, רבי אליעזר צבי ספרין, פרמשילא-מונקאטש, תרס"ב-פ"ט
Ξדרך אמת, ר' יצחק לוריא, ונציה תנ"ג, הגהות על הזוהר, 291 עמ', 7.7 MB, §ממקור אחר, 292 עמ', 10MB
הגהות מהרצ"א, ר' צבי אלימלך שפירא, על זוהר ותיקוני זוהר, 104 עמ', 1.5MB
§הדרת זקנים-אידרא, זוה"ק, ירושלים, תרמ"ה
§הדרת מלך, ר' שלום בוזאגלו, על הזוהר, 11MB, אמשטירדאם תקכ"ו, 499 עמ', ממקור אחר, 499 עמ', 28MB, ☼ממקור אחר
הזוהר המתורגם - הקדמה, בראשית... דברים, תיקוני זוהר, זוהר חדש, ר' פנחס ראובן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קבלה, ממקור אחר
הזוהר המתורגם - הקדמת ספר הזוהר, עם תוכנת חיפוש
הזוהר המתורגם - ספר בראשית, עם תוכנת חיפוש
הזוהר המתורגם - ספר שמות, עם תוכנת חיפוש
הזוהר המתורגם - ספר ויקרא, עם תוכנת חיפוש
הזוהר המתורגם - ספר במדבר, עם תוכנת חיפוש
הזוהר המתורגם - ספר דברים, עם תוכנת חיפוש
הזוהר המתורגם - תיקוני הזוהר, עם תוכנת חיפוש
הזוהר המתורגם - זוהר חדש, עם תוכנת חיפוש
§הזהר הקדוש ו (תהלים), רוזנברג, יהודה יודל, בילגורייא, 5689,
§הזהר הקדוש ז (שיר השירים משלי קהלת), ר' יהודה יודל ראזענבערג, 15MB, מונטריאל - 1930
זוהר הקדוש, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
זוהר הקדוש מתוק מדבש, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
§זוהר יום הכפורים, מאמרי זוהר ליוה"כ, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§זוהר לתשעה באב ח"א, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§היכלות הזהר, פרשיות בראשית ופקודי, עם ביאור הגר"א, קניגסברג, תריז, 166 עמ', 13MB, ממקור אחר
הקדמה לספר הזוהר, ר' יהודה אשלג, עם תוכנת חיפוש
ממקור אחר, מתוך ספר הקדמות לחכמת האמת, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
הקדמה לספר הזוהר, הרב אשלג
הקדמה לספר הזהר, ר' יהודה אשלג
§התגלות הזוהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5770,
§ויזרע יצחק, מפתח לס' הזוהר, עם "פחד יצחק" - סוד שבעת היכלות בזוהר פ' פקודי, פרלס, יצחק בן אלעזר, קרקוב, 5410
זהר חדש, על תורה וחמש מגילות ותיקונים ומדרש הנעלם, עם הגהות ר' משה זכות, וזהר חדש על מגלת רות, ובאורי מאמרים מר' מנחם די לונזאנו, ובאורים והגהות מהגר"א, והגהות ר' ישראל מקאזניץ, והגהות ר' דוד לוריא, ווארשא תרמ"ה, קל דפים
§זוהר השבת, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5772
§זוהר לחג השבועות ח"ב, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5776
§זהרי הזהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, תשעא
זהרי חמה, פירוש על ספר הזהר, ר' אברהם גאלאנטי, ר' אברהם בן מרדכי אזולאי, ויניציאה ת"י, 263 עמ', 52.3MB
§זהרי חמה, אזולאי, אברהם בן מרדכי, ויניציאה, תטו, על הזוהר, קיצור של פירוש "ירח יקר" לר' אברהם גלנטי, 531 עמ', 35MB
זהרי חמה, ר' אברהם אזולאי, ונציה תטו, 263 דפים, על הזוהר
§זהרי חמה-חלק א, אזולאי, אברהם, מונקאטש, תרמא, על הזוהר
§זהרי חמה-חלק ב, אזולאי, אברהם, פרעמישלא, תרמג
§זהר הרקיע, קארעץ, תקמ"ה, 355 עמ', 26MB, ביאורי האר"י על הזוהר, וביאור מתלמידו על ספרא דצניעותא
§זוהר הרקיע, לבוב, תקמה, 411 עמ', 14MB
Ξזוהר הרקיע, ביאורי האר"י על הזוהר, מונקאטש תרל"ה, עם "קול ברמה", ביאורי האר"י על האידרות, 418 עמ'
§זהר הרקיע, רבי ירוחם מאיר ליינער, ניו יורק, תשי"א, על קדמות ספר הזוהר, 53 עמ', 2MB, Ξממקור אחר, 2.0 MB
§זוהר התורה, ר' יהודה יודל ראזענבערג, מונטריאל תרפ"ז, א, 19MB, ב, 18MB, ג, 15MB, ד, 15MB
§זוהר חי א, רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין, על הזוהר
§זוהר חי ב, רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין
§זוהר חי ג, רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין
§זוהר חי ד, רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין
§זוהר חי ה, רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין
Ξזוהר חי בראשית חלק א, פ' נח-ויחי, למברג תרלה, 488 עמודים, 44 MB, בראשית חלק ב
§זוהר ט"ו בשבט, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5777
§זהר סבא דמשפטים, עם פירוש "מתוק לנפש", ר' יהודה ב"ר משה ישועה, ירושלים, תרצט, 223 עמ', 13MB
§זהרי זהר, נייהויזן, חיים שמעון, ס. לואיס, תרפט, 146 עמ', 7MB, לקט מהזוהר, לפי סדר א"ב , בהשוואה לתלמודים ולמדרשים, עם ביאורים, ὥממקור אחר, 144 עמ', 2.4MB
§זהרי חמה, אזולאי, אברהם, ויניציאה, 5410, 529 עמ', 34MB, פירוש על הזוהר, מתוך פירוש ר' אברהם גלנטי
ספר הזהר עם פירוש הסולם, לוח ראשי תיבות וקיצורים, הקדמת ספר הזהר, בראשית א, בראשית ב, אלה תולדות נח, פרשת לך לך, פרשת וירא, פרשת חיי שרה, פרשת ואלה תולדות יצחק, פרשת ויצא יעקב, פרשת וישלח, פרשת וישב יעקב, פרשת ויהי מקץ, פרשת ויגש אליו, פרשת שמות, פרשת וארא, פרשת בא, פרשת בשלח, פרשת יתרו, פרשת משפטים, ספרא דצניעותא, פרשת ואתה תצוה, פרשת כי תשא, פרשת ויקהל, פרשת אלה פיקודי, פרשת ויקרא, פרשת צו, פרשת שמיני, פרשת אשה כי תזריע, פרשת מצורע, פרשת אחרי מות, פרשת קדושים, פרשת אמור, פרשת בהר, פרשת בחוקותי, פרשת במדבר, פרשת נשא את ראש, פרשת בהעלותך, פרשת שלח לך, פרשת קרח, פרשת חקת, פרשת בלק, פרשת פנחס, פרשת ראשי המטות, פרשת ואתחנן, פרשת והיה עקב, פרשת שופטים, פרשת כי תצא, פרשת וילך, פרשת האזינו, זהר חדש פרשת נח, זהר חדש פרשת לך לך, זהר חדש פרשת וירא, זהר חדש פרשת תולדות, זהר חדש פרשת ויצא, זהר חדש פרשת וישב, זהר חדש פרשת בשלח, זהר חדש פרשת יתרו, פרשת תרומה, פרשת כי תשא, פרשת צו, פרשת אחרי, פרשת בהר, פרשת נשא, פרשת חקת, פרשת בלק, פרשת מטות, פרשת ואתחנן, פרשת כי תצא, פרשת כי תבא
זוהר הקדמה, עם פירוש הסולם
זוהר בראשית, עם פירוש הסולם
זוהר נח, עם פירוש הסולם
זוהר לך לך, עם פירוש הסולם
זוהר וירא, עם פירוש הסולם
זוהר חיי שרה, עם פירוש הסולם
זוהר תולדות, עם פירוש הסולם
זוהר ויצא, עם פירוש הסולם
זוהר וישלח, עם פירוש הסולם
זוהר וישב, עם פירוש הסולם
זוהר מקץ, עם פירוש הסולם
זוהר ויגש, עם פירוש הסולם
זוהר ויחי, עם פירוש הסולם
זוהר שמות, עם פירוש הסולם
זוהר וארא, עם פירוש הסולם
זוהר בא, עם פירוש הסולם
זוהר בשלח, עם פירוש הסולם
זוהר יתרו, עם פירוש הסולם
זוהר משפטים, עם פירוש הסולם
זוהר תרומה, עם פירוש הסולם
זוהר תצוה, עם פירוש הסולם
זוהר כי תשא, עם פירוש הסולם
זוהר ויקהל, עם פירוש הסולם
זוהר פקודי, עם פירוש הסולם
זוהר ויקרא, עם פירוש הסולם
זוהר צו, עם פירוש הסולם
זוהר שמיני, עם פירוש הסולם
זוהר תזריע, עם פירוש הסולם
זוהר מצורע, עם פירוש הסולם
זוהר חלק יב אחרי מות-בחוקותי, עם פירוש הסולם, 144 עמ', 2.4MB
זוהר קדושים, עם פירוש הסולם
זוהר אמור, עם פירוש הסולם
זוהר בהר, עם פירוש הסולם
זוהר בחוקותי, עם פירוש הסולם
זוהר במדבר, עם פירוש הסולם
זוהר נשוא, עם פירוש הסולם
זוהר בהעלותך, עם פירוש הסולם
זוהר שלח, עם פירוש הסולם
זוהר קורח, עם פירוש הסולם
זוהר חוקת, עם פירוש הסולם
זוהר בלק, עם פירוש הסולם
זוהר פינחס, עם פירוש הסולם
זוהר מטות, עם פירוש הסולם
זוהר ואתחנן, עם פירוש הסולם
זוהר עקב, עם פירוש הסולם
זוהר שופטים, עם פירוש הסולם
זוהר כי תצא, עם פירוש הסולם
זוהר וילך, עם פירוש הסולם
זוהר האזינו, עם פירוש הסולם
זוהר השמטות, עם פירוש הסולם
זוהר - מפתח לזוהר, זוהר חדש ותיקוני זוהר עם פירוש הסולם, 50 עמ', 734KB, קטוע בסופו
זוהר חדש בראשית-נח, עם פירוש הסולם, 4.9MB
זוהר חדש נח, עם פירוש הסולם
זוהר חדש לך לך, עם פירוש הסולם
זוהר חדש וירא, עם פירוש הסולם
זוהר חדש תולדות, עם פירוש הסולם
זוהר חדש ויצא, עם פירוש הסולם
זוהר חדש וישב, עם פירוש הסולם
זוהר חדש בשלח, עם פירוש הסולם
זוהר חדש יתרו, עם פירוש הסולם
זוהר חדש תרומה, עם פירוש הסולם
זוהר חדש כי תשא, עם פירוש הסולם
זוהר חדש צו, עם פירוש הסולם
זוהר חדש אחרי מות, עם פירוש הסולם
זוהר חדש בהר, עם פירוש הסולם
זוהר חדש נשוא, עם פירוש הסולם
זוהר חדש חוקת, עם פירוש הסולם
זוהר חדש בלק, עם פירוש הסולם
זוהר חדש מטות, עם פירוש הסולם
זוהר חדש ואתחנן, עם פירוש הסולם
זוהר חדש כי תצא, עם פירוש הסולם
זוהר חדש כי תבוא, עם פירוש הסולם
זוהר חדש רות, עם פירוש הסולם
זוהר חדש שיר השירים, עם פירוש הסולם
זוהר חדש איכה, עם פירוש הסולם
זוהר תיקוני תיקונים יב-כא, עם פירוש הסולם, 341 עמ', 5.8MB
זוהר תיקוני תיקונים כא-כב, עם פירוש הסולם, 302 עמ', 4.5MB
זוהר תיקוני הקדמה-תיקון יא, עם פירוש הסולם
זוהר - תוספת חלק ב, עם פירוש הסולם, 80 עמ', 1.4MB
זוהר - תוספת חלק ג, עם פירוש הסולם
זוהר תורה - בראשית, דברי הזוהר מסודרים לפי פרשיות התורה, עם תרגום לעברית, וביאור "זיו הזוהר", ר' יהודה יודל רוזנברג, נ"י תשסג
זוהר תורה - שמות
זוהר תורה - ויקרא
זוהר תורה - במדבר
זוהר תורה - דברים, דברי הזוהר מסודרים לפי פרשיות התורה, עם תרגום לעברית, וביאור "זיו הזוהר", ר' יהודה יודל רוזנברג, נ"י תשסג, 255 עמ', 8MB
§זהר תורה -דברים, רוזנברג, יהודה יודל, ניו יורק, 5684,
הזוהר הקדוש - מסודר לפי סדר תהלים, עם תרגום לעברית, וביאור "זיו הזוהר", ר' יהודה יודל רוזנברג, נ"י תשסג, 279 עמ', 6.8MB
הזוהר הקדוש - מסודר לפי סדר שיר השירים, משלי קהלת, עם תרגום לעברית, וביאור "זיו הזוהר", ר' יהודה יודל רוזנברג, נ"י תשסג
§זוהר יום הכפורים, מאמרי זוהר ליוה"כ, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§זוהר לתשעה באב ח"א, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§זכירה לחיים [ב"ח], ר' חיים פאלאגי, 22MB, אזמיר תרמ"ה-תר"נ, על הזוהר ותיקו"ז ומדרש תנחומא, 400 עמ', חלק א, 50 עמ', 3MB, Ξממקור אחר
Ξזכרון מנחם ר' מנחם מנדל בודיק, פירוש על תיקוני זוהר, עד תיקון כא, למברג תרלה, 216 עמודים, 23MB, §זכרון מנחם ר' מנחם מנדל בודיק, פירוש על תיקוני זוהר, עד תיקון כא, למברג תרלה, 15MB
§זר זהב, מפתח לזוהר, ר' ברוך ב"ר דוד אב"ד לובטש, קראקא ת"ז, 33 עמ', 7.2MB
§חיי רחמים, כהן, רחמים מלמד, ירושלים, תרפט, על הזוהר, עם לימוד מהזוהר לליל ברית המילה
§חיים של זהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, תשעא, על החובה ללמוד זוהר
§חמדת צבי, 15MB, אמשטרדאם תמ"ו, פי' על תיקוני זוהר, חשוד כשבתאי - בית ישראל בפולין עמ' 55, Ξממקור אחר
§טעם לש"ד, רבי אליהו בן אמוזג, ליוורנו, תרכ"ג, נגד ספרו של שד"ל "ויכוח על חכמת הקבלה"
Ξטעם לשד ר' אליהו בן אמוזג, על ס' הויכוח לש"ד לוצאטו, ליוורנו תרכ"ה, 211 עמודים 11 MB
§ידי אליהו, ביאורים על ס' תיקוני הזוהר בניהו, לר' יוסף חיים בן אליהו מבגדאד, מבואר ע"י ר' אליהו הלוי, בני ברק, 5776
§יהל אור - הדרת קדש, על הזוהר היכלות, רעיא מהימנא וזוהר חדש, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), עם "נפש דוד" על הזוהר לר"ד לוריא, ווילנא, תרמב, 244 עמ', 28MB, ממקור אחר
§יהל אור - הדרת קדש, על הזוהר וזוהר חדש, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרעג, 194 עמ', 21MB
§ילקוט הזהר, ישעיה מנחם מענדיל ב"ר אברהם אליהו, פיעטרקוב, תרעב, מאמרים מהזוהר לעורר ליראה, מסודר לפי עניינים
§יש שכר, ר' יששכר בר בן משה פתחיה, 26MB, פרג - שס"ט, הדינים הנמצאים בזוהר, מסודרים כסדר השלחן ערוך, ממקור אחר
§יש שכר, יששכר בער ב"ר פתחיה משה, ווארשא, תרמב, דינים ע"פ הקבלה
§ישע י-ה, ר' ישעיה בר אליעזר חיים ניצה, ביאורי מלים מהזוהר, עם "הנהגות הסעודה" ע"פ הקבלה, ר' יוסף בן שוגא, ויניציאה, שצז
§כתם פז, על הזוהר, בראשית ח"א, רבי שמעון לביא, ליוורנו, תקנ"ה, 559 עמ', 51MB
§כתם פז, על הזוהר, בראשית ח"ב, רבי שמעון לביא, ליוורנו, תקנ"ה, 339 עמ', 36 MB
Ξכתם פז, רבי שמעון אבן לביא , פירוש על זוהר, חלק א, בראשית-וירא. גרבה ת"ש, 633 עמודים, 51 MB, חלק ב, בראשית-ויחי (חוץ מההקדמה), ליוורנו תקנ"ה, 889 עמודים, 82 MB
§כתם פז, על הזוהר,בראשית ח"א, רבי שמעון לביא, ירושלים תשמ"א, צילום דפוס גרבא, 634 עמ', 54MB
§לבנת הספיר, פירוש על מדרש הנעלם, דוד ב"ר יהודה החסיד, ירושלים, תרעג [כנראה הוחא באמת לר' יוסף אנגלינו]
§ליקוטי זוהר תהילות דוד - בראשית, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5751,
§ליקוטי זוהר תהילות דוד - שמות, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5751,
§ליקוטי זוהר תהילות דוד - ויקרא, במדבר, דברים, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5751,
§מאורות הזוהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5770
מאורי ציון, ירושלים תרעא, נושאים בזוהר ובמפרשיו לפי סדר א"ב, 120 עמ', 2MB, §ממקור אחר, אורי בן אשר, מסטרילסק, ירושלים, 5671
§מאמרי מעלת השלום - מלוקטים מהזוהר, עם ביאור "מתוק מדבש", פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשעב
§מאמרי קדושת בית הכנסת עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו
§מאמרי קדושת הסעודה עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשע
§מאמרי שמירת המזוזה עם ביאור מתוק מדבש, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשעא, מאמרים מהזוהר בענין המזוזה
§מאמרי הקטורת עם ביאור מתוק מדבש, מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו, 39 עמ', 1MB, עם מאמר "מי יעלה בהר ה'" על לימוד הזוהר
§מאמרי התעוררות לתשובה עם ביאור מתוק מדבש, מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסה, 32 עמ', 1MB, עם מעלות לימוד הזוהר
§מאמרי חיזוק עם ביאור מתוק מדבש, מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסז
מבוא לספר הזהר, ר' יהודה אשלג, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
מבוא לספר הזהר, ר' יהודה אשלג
§מדרשי הזהר-א, ליבוביץ, נחמיה שמואל, פילדלפיה, תרצד, דברים מהזוהר לפי סדר התנ"ך
§מדרשי הזהר-ב, ליבוביץ, נחמיה שמואל, פילדלפיה, תרצד
§מדרשי הזהר - לקט שמואל, רבי שמעון קיפניס, ירושלים, תש"ל
§מדרשי הזהר - לקט שמואל, רבי שמעון קיפניס, ירושלים, תש"ל
§מדרשי הזהר - לקט שמואל, רבי שמעון קיפניס, ירושלים, תש"ל
מדרשי הזהר - לקט שמואל, בראשית, דברי הזוהר מסודרים לפי סדר הפרשיות, עם ביאור, ר' שמואל קיפניס, ירושלים תשיז, ד"צ נ"י תשנח, 81 עמ', 1.1MB
מדרשי הזהר - לקט שמואל, שמות, 65 עמ', 1.1MB
מדרשי הזהר - לקט שמואל, נביאים-כתובים, ירושלים תשל, 585 עמ', 7.6MB. מעמ' 228 - כתובים
§מחזה אברהם, ירושלים, תרמ, דברי הזוהר על פרשת "ואתה תחזה" על חכמת הפרצוף, עם פירוש אור החמה לר"א אזולאי
Ξמחנה אהרן ר' אהרן חיון, ליורנו תקנ"ה, הגהות על הזוהר, 79 עמודים. מדף לז ע"א - חדושי כללים, ר' חיים ג'רמון. 4MB, §מחנה אהרן ר' אהרן חיון, ליורנו תקנ"ה, הגהות על הזוהר, 79 עמודים. מדף לז ע"א - חדושי כללים, ר' חיים ג'רמון. ממקור אחר, 3MB
§מטפחת ספרים, רבי יעקב עמדין, אלטונא, תקכ"ח, על חיבור ספר הזוהר
§מטפחת ספרים, עמדין-יעבץ,יעקב, אלטונא, תקכח, 101 עמ', 8MB, על זמן חיבור הזוהר
§מטפחת ספרים, עמדין, יעקב ב"ר צבי (יעב"ץ), לבוב, תרל, עם "עיטור סופרים" לר' ראובן רפפורט, ותולדות המחבר, ☼ממקור אחר, 120 עמ'
—§נחלת יהודה, רפפורט, שלמה יהודה, לבוב, תרלג, תשובות להשגות ר"מ קוניץ בספר "בן יוחאי" על ס' מטפחת ספרים ליעבץ, ☼ממקור אחר
§מנחם ציון, ר' מנחם מענדל ב"ר משה מוויטעפסק, פרעמישלא, תרמה, פירוש על האדרא זוטא
§מעוז צור - הקדמות הזוהר, שוויצה, עוזי, כפר יונה, 5774
§מעולפת ספירים, ר' שלמה אלגאזי, 55 עמ', 3MB, ליקוטים מהזוהר מחולק לפי נושאים
§מעלפת ספירים, אלגאזי, שלמה ב"ר אברהם, אמשטרדם, 5463, 96 עמ', 4MB, ליקוטים מהזוהר
§מעלפת ספירים, אלגאזי, שלמה ב"ר אברהם, לבוב, תריח, 66 עמ', 4MB
§מעלת השמחה עם ביאור מתוק מדבש, מאמרים מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסה, 48 עמ', 3MB
§מעלות התשובה עם ביאור מתוק מדבש, מאמרים מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסו, 48 עמ', 2MB, עם מאמר "הנהגת האדם" - בקשה להינצל מיצר הרע
§מעשיות הזהר - בראשית, ירושלים, תשנב
§מעשיות הזהר ח"א - בראשית, ירושלים, תשמז
§מעשיות הזהר ח"ב - שמות, ירושלים, תשמח
§מעשיות הזהר ח"ג - ויקרא, ירושלים, תשמח
§מעשיות הזהר - במדבר, ירושלים, תשנב
§מעשיות הזהר ח"ה - דברים, ירושלים, תשנב
§מעשיות הזהר חדש ח"א , ירושלים, תשנג
§מעשיות הזהר החדש - חמש מגילות, ירושלים, תשנג
§מפתח הזוהר, גלנטי, משה בן מרדכי, ויניציאה, שכו
§מפתח הזהר, ראוויגו, אברהם, אמשטרדם, תע
מפתח לספר הזוהר, צייטלין, הלל, מתוך "התקופה"
§מפתחות הזהר, פונטנילה, ישראל ברכיה בן יוסף יקותיאל, ויניציאה, תקד
מצב הישר ר' שניאור זלמן אנושיצקי, וילנא תרמא, ישוב הזוהר עם הבבלי והירושלמי, בראשית, 280 עמודים, §ממקור אחר, 27MB, ממקור אחר
§מקדש מלך א, על זוהר בראשית, ר' שלום בוזגלו, תק"י, תקי, 208 עמ', 12MB
§מקדש מלך ב, על זוהר שמות, ר' שלום בוזגלו, אמשטרדם, תקי, 186 עמ', 11MB
§מקדש מלך ג, על הזוהר, ויקרא, ר' שלום בוזגלו, אמשטרדם, תקי, 152 עמ', 9MB. מעמ' 149 - חידושים על מס' ע"ז
§מקדש מלך ד-ה, על זוהר במדבר-דברים, ר' שלום בוזגלו, אמשטרדם, תקי
§מקדש מלך-חלק ראשון, בוזאגלו, שלום, באמשטרדם, תקט
§מקדש מלך-חלק שני, בוזאגלו, שלום, באמשטרדם, תקט
§מקדש מלך-חלק שלישי, בוזאגלו, שלום, באמשטרדם, תקט
§מקדש מלך-חלק ראשון, בוזאגלו, שלום, זולקווא, תקנג, ביאורים על הזוהר, עם חידושים על ב"ק וע"ז לר' דוד מילדולה
§מקדש מלך-חלק שני, בוזאגלו, שלום, זולקווא, תקנג
§מקדש מלך-חלק שלישי, בוזאגלו, שלום, זולקווא, תקנג
§מקדש מלך-חלק רביעי, בוזאגלו, שלום, זולקווא, תקנד
§מקדש מלך-חלק חמישי, בוזאגלו, שלום, זולקווא, תקנד
§מקדש מלך ח"א, ר' שלום בוזאגלו, זאלקאוו, תרכד
§מקדש מלך ח"ב, ר' שלום בוזאגלו, זאלקאוו, תרכד
§מקדש מלך ח"ג, ר' שלום בוזאגלו, זאלקאוו, תרכד
§מקדש מלך ח"ד, ר' שלום בוזאגלו, זאלקאוו, תרכד
§מקור חכמה, ר' יששכר בער ב"ר פתחיה משה, פראג, שעא, 77 עמ', 2MB, ביאורים על התורה ע"פ הזוהר
§מקור חכמה, יששכר בער, ברלין, תעא, מעשיות מהזוהר
§מראה כהן, כץ, יששכר בער ב"ר נפתלי הכהן, קראקא שמ"ט, 105 עמ', 6MB, מפתח לזוהר לפי נושאים. מעמ' 81 - מפתח לפסוקי נ"ך. מעמ' 93 - מפתח פסוקי התורה המובאים בזוהר
§מראה כהן, כץ, יששכר בער ב"ר נפתלי הכהן, אמשטרדם, תלג, 114 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
מרפא לנפש, ליקוטים לשבת מהזוהר ומספר חמדת ימים, קושטאנדינה, תקל"א, 142 עמ'
§נאדר בקדש, קטעים מהאידרות שאומרים בליל שבועות ובהושענא רבה ובקברי צדיקים, עם ספרא דצניעותא, תפלת אליהו וספר יצירה, אמשטרדם, 5483, 112 עמ', 4MB
§נזר ישראל, האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ), לבוב, תרכד, על הזוהר
§נזר ישראל, האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ), יוזעפאף, תרל, על הזוהר
§נפלאות הזהר, ר' יהודה יודל ראזענבערג, 7MB, מונטריאל - 1927
נפלאות הזוהר, מעשיות מהזוהר עם תרגוםלאידיש, ר' יודל רוזנברג, נ"י תשכט, 141 עמ', 1.9MB
§נפלאות הזוהר על זוהר אדרא רבא ואדרא זוטא, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5770
§נפש דוד, לוריא, דוד (רד"ל), ווילנא, תרעג, על הזוהר, 30 עמ', 4MB
§נרדפי זהר, נייהויזען, חיים שמעון, ס. לואיס, תרפג, הגדרות למלים נרדפות שבזוהר
§ספרא דאגדתא, ליבוביץ, נחמיה שמואל, פילדלפיה, תרצד, אגדות הזוהר לפי נושאים
§עמל ורעות רוח וחרמות ותשובתם, חרמות נגד חכמי תימן שלא האמינו בזוהר, ותשובה עליהם, יחיא קאפח, ירושלים, 5774, 10 עמ' ממקור אחר, 17 עמ'
§עמר מן, די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה, ווילנא, תרמג, 40 עמ', 4MB, ביאור על אדרא זוטא
§עמר מן, פירוש על האדרא זוטא, די לונזיאנו, מנחם ב"ר יהודה, ווילנא, תרעג, 39 עמ', 4MB
§פירוש על האידרא זוטא קדישא, מאראגי, יעקב, וינה, תרמז
פירוש הגר"א לספרא דצניעותא
פתיחה לפירוש הסולם, ר' יהודה אשלג
פירוש הסולם - צילומים
§פירוש הסולם - א - בראשית א, ירושלים, תשכא, 735 עמ', 38MB. עד עמ' 385 - פתיחה לחכמת הקבלה, הקדמת הזוהר, מראות הסולם
§פירוש הסולם - ג - בראשית ב-חיי שרה, ירושלים, תשכא, 758 עמ', 36MB
§פירוש הסולם - ג - תולדות-ויחי, ירושלים, תשכא, 795 עמ', 37MB
§פירוש הסולם - ז - שמות-משפטים, ירושלים, תשכא, 722 עמ', 36MB
§פירוש הסולם - ט - תרומה-פקודי, ירושלים, תשכא, 894 עמ', 43MB
§פירוש הסולם - יג - במדבר-בלק, ירושלים, תשכא, 670 עמ', 33MB
§פירוש הסולם - טו - פנחס - האזינו, ירושלים, תשכא, 649 עמ', 32MB
§פירוש הסולם - יז - זוהר חדש - בראשית-דברים, ירושלים, תשכא, 779 עמ', 37MB
§פירוש הסולם - יט - זוהר חדש על שיר השירים, רות, איכה, ירושלים, תשכא,382 עמ', 18MB
פירוש מאמר הזוהר ריש משפטים, רמח"ל
פירוש מאמר הזוהר ריש משפטים, רמח"ל
§פני מלך, בוזאגלו, שלום, לונדון, תקל"ג, 150 עמ', 11MB, על אדרא רבה וזוטא. מעמ' 59 - "הוד מלך" - על ספרא דצניעותא. מעמ' 83- "כבוד מלך" - על ס' התיקונים. מעמ' 143 - השמטות מס' "כסא מלך"
§פניני הזהר, ליבוביץ, נחמיה שמואל, בודפשט, תרצ
פניני הזוהר לשבת קודש, ר' חיים רבי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הנהגות
§פתח אליהו המבואר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5771
צבי לצדיק ר' צבי הירש מזידיטשוב, על תיקוני זוהר, ירושלים תשיט, 274 עמודים, 7.9 MB
§קדושת ישראל עם ביאור מתוק מדבש, מאמרים מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסז, 48 עמ', 2MB, עם דברים על מעלת לימוד הזוהר
Ξקדמות ספר הזהר ר' דוד לוריא, ניו יורק תשיא, עם תולדות הרד"ל, לר' שמואל לוריא, ומאמר זוהר הרקיע, לר' ירוחם ליינר, 160 עמודים, 6.5MB, §ממקור אחר, 161 עמ', 7MB
§קדמות ספר הזהר, לוריא, דוד (רד"ל), ווארשא, תרמז, 101 עמ', 5MB, עם ס' "ויאסף דוד", ביאורי מלים קשות בזוהר, Ξממקור אחר
קדמות ספר הזוהר עם קונטרס "ויאסף דוד", ר' לוריא דוד
§קרא לשמש ויזרח אור הזוהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5769
§קרבן ראשית, הלר, אלתר אברהם שמואל, ירושלים, תרצז, על הזוהר פ' תצוה בענין שתי הלחם
§קרני אור, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, ווילנא, תרמג, על הזוהר, 170 עמ', 19MB
§קרני אור, ר' אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מהוראדנא, ווילנא, תרעג, 169 עמ', 18MB
§רוח דוד ונשמת דוד, ר' דוד די מודינא, 12MB, שאלוניקי תק"ז, פי' על האידרא רבה, ועל שיר השירים עפ"י סוד, ממקור אחר, Ξממקור אחר, 164 עמ', 12MB
§רזין טמירין - ליקוטי מנחם, ביאורים בזוהר ובתיקונים, עם חידושים, תפילות והנהגות צדיקים, מאהליבר, מנחם מענכין, ירושלים, תרצז, 10 עמ', 432KB
§שופר הזוהר - א, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ב - ספר התשובה, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ג, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ד, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ה, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ו, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ז, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ח, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - ט, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - יא, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - יב, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - יג - ספרא דצניעותא, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - יד, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - טו, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - טז - סיפורי הזוהר, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שופר הזוהר - יז - זוהר לפורים, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§שלושים חוברות מהזוהר עם הפירוש מתוק מדבש במגוון נושאים כגון מאמרי הגאולה, תיקון המידות, שבחי רשב"י, מאמרי רפואה ועוד
§שער הזוהר, חשיבות לימוד הזוהר וטבילת עזרא, 5763
§שערי זהר תורה, ראזענבערג, יהודה יודל, ווארשא, תרסו
§שערי פרנסה עם ביאור מתוק מדבש, מאמרים מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים, תשסז, 48 עמ', 2MB
§תורת אמת, רבי דוד ברבי אברהם שמריה, שאלוניקי, שס"ד, 445 עמ', 14MB, קיצור הזוהר עם פירוש, Ξממקור אחר, 445 עמ', 13 MB
§תורת נתן, שפירא, נתן, לבוב, תרמה, 127 עמ', 11MB, על הזוהר וכתבי האר"י. מעמ' 105 - "עטרת שלמה" לרשב"ד מטאסט, קבלה. מעמ' 126 - ספר הפרכוס - פירוש רפפות לרב האי גאון, Ξממקור אחר
§תורת נתן, ר' נתן שפירא, ורשה, 112 עמ', 6MB
§תחיית המתים עם ביאור מתוק מדבש, מאמרים מלוקטים מהזוהר, פריש, דניאל בן נפתלי הירצקא, ירושלים
Ξתיקוני זוהר עם פירוש באר יצחק, רבי יצחק אייזיק מפאלצק, זאלקווא, תקל"ח, 440 עמ', 40.2 MB
§תקוני הזהר, ר' ראובן לאנדא, 37MB, לובלין תרפ"ז
§תיקוני הזהר - בניהו, 20MB, ירושלם תרס"ג
תיקוני הזהר, עם תיקונים מזהר חדש עם ביאור הגר"א, עם ביאור ר' אברהם בן הגר"א על על הקדמת התקונים, ווילנא תרכ"ז, קעב + נב דפים
§תיקוני הזהר כרך א-ב, ר' ראובן לאנדא, 20MB, ירושלים תרס"ג
§תיקוני זהר, 37MB
§תיקוני הזהר עם ביאור הגר"א, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - פת, גיל, מודיעין עילית, 5776
§תקוני זהר גי' הגר"א עם בהגרא, המהדיר: גיל פת, מודיעין עלית, 5781
§תיקוני זהר, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע, 486 עמ', 3MB, עם ביאור הגר"א, ועם מפתח עניינים
§תיקוני הזהר – הגר"א, זהר. תיקוני זהר. תרכ"ז. וילנה, וילנה, 5627
§תיקוני זהר עם פירוש באר יצחק, יצחק אייזיק בן יקותיאל זלמן מפולוצק, זולקוה, 5538
§תקוני הזהר כג"ן הירק, ירושלים, תרסט
Ξתיקוני זוהר עם ביאורים כסא מלך, דרך אמת, אור ישראל, כבוד מלך וחידושי הרמ"ז, ירושלים תרנ"ג ממקור אחר, עם פירושים כסא מלך, דרך אמת, אור ישראל. עמ' 585 - פירוש ר"ח ויטאל. עמ' 592 - כללים בקבלה מהאר"י. עמ' 599 - חי' הרמ"ז וכבוד מלך. עמ' 637 - שפת אמת (מגור). ירושלים תרמ"ג, ד"צ תשל"א, 670 עמודים. 77 MB
§תמים יחדיו, ר' מאיר ישראל בר משה, 7MB, לובלין שנ"ב, ליקוט מהזוהר על תהלים ומשלי, Ξממקור אחר, 199 עמודים, 9.5 MB
§תמים יחדיו, דברי הזוהר מסודרים לפי פרשיות התורה, ר' מנחם מענדל מלובלין, ווילנא, תקס"ח, 141 עמ', 6MB
תפוחי זהב - יסוד שירים, זוהר על רות, טיהונגן ש"ך
תפוחי זהב, "יסוד שירים" - פירוש על רות בפשט, נסתר, קבלה וסודות נעלמים וסוד מלכות בית דוד, הובא לדפוס ע"י ר' אליעזר בר' נפתלי טרויש, טיהונגן ש"ך, 32 דפים
—§יסוד שירים, קראקא, שנג, זוהר על רות
§תקוני הזהר, עם פירוש ברית יעקב, לר' יעקב פיוטרקובסקי, ירושלים, תשג
§תיקונים מזהר חדש, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע, 149 עמ', 1MB, עם הגהות הגר"א ומפתחות
§תרועת הזוהר, מפעל הזהר העולמי, בת ים, 5775

ספר יצירה ופירושים עליו
ספר יצירה
ספר היצירה
ספר יצירה
ספר יצירה, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
ספר יצירה
ספר יצירה, מנטובה שכ"ב, §ממקור אחר
פירוש הראב"ד על ס' יצירה, אמשטרדם תב, 208 דפים, עם תרגום ללטינית, ★ממקור אחר
§ספר יצירה, אמשטדרם, תעב
ספר יצירה, עם ביאור מוהר"ר אליהו מווילנא, וביאור מר' יצחק ליב כהנא, ירושלים תרל"ד, 95 עמ', 19.3MB
ספר יצירה, עם ביאור ר' אליהו מווילנא, עם הגהות ותיקונים על ביאורו מר' משה שלמה מטאליטשין, עם ביאור "תולדות יצחק", מר' יצחק כהנא, ירושלם תרל"ד
§ספר יצירה, ויניציאה, 5505
§ספר יצירה, עם תשעה פירושים, ווארשא
§ספר יצירה, עם ביאור הגר"א, ועם "תולדות יצחק", ירושלים, תרלד
§ספר יצירה ע"פ הגר"א, ירושלים, תשכה, 64 עמ', 7MB
§ספר יצירה ע"פ הגר"א, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - רוזנר, שלמה - ליכטזון, חיים מאיר, ירושלים, 5773
§ספר יצירה עם מפרשים, ירושלים, תשכה
§יצירה, גאלדסמיטה, פפד"מ, תרנד
§ספר יצירה, עם תרגום לאנגלית, קאליש, איזידאר (ד"ר), נ"י, תרלז
§ספר יצירה, עם פירושי הראב"ד, רמב"ן, רס"ג, ר"א מגרמייזא, ר' משה בוטריל והגר"א,, הוראדנא, תקסו
§ספר יצירה, עם פירוש ר' אברהם ב"ר דוד (הראב"ד), מנטובה, שכב
§אותות ומועדים, רבי יהושע אייזנבך, בארטפלד, תרס"ד, על ספר יצירה, Ξממקור אחר, 71 עמודים, 5 MB,
ברכת יוסף, פירוש על ספר יצירה, מלוקט מדברי זוה"ק ומספרי הקבלה, ר' יוסף אידלאש אשכנזי מעה"ק צפת, על תנ"ך ומאמרי חז"ל, עם לב יהושע על הקבלה, לר' יהושע שלומיאל מוספיא, שאלוניקי תקצ"א, 62 עמ', 6.7MB, §ממקור אחר
§גן י-ה, על ס' יצירה, חיים, ברעסלויא, תקצא, 84 עמ', 3MB
§הדרי קדש, מאיר ב"ר משה מק"ק קארניק, דיהרנפורט, 5572, ביאורים בס' יצירה ובזוהר
Ξחכמוני, על ספר יצירה, ר' שבתי דונולו, פירצה תר"מ, 166 עמ', §ממקור אחר
§חכמוני, רבי שבתי דונולו, ירושלים, תשכ"ה, על ספר יצירה, 167 עמ', 5MB
§פירוש הגר"א על ספר יצירה עם פי' יוצר אור, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5772
פירוש הראב"ד לספר יצירה
הר"י סגי נהור לספר יצירה
הר"י דמן עכו לספר היצירה
פרוש הרמב"ן לספר היצירה
פירוש הרמב"ן לספר יצירה, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
פרוש הרמ"ק לספר היצירה
פירוש הרמ"ק לספר יצירה, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קבלה
§פירוש גן יה על ספר יצירה, חיים אב"ד ווידרז, ברסלויא, 5591
§פירוש ספר יצירה, רבי יהודה בר ברזילי הברצלוני, ברלין, תרמ"ה
ספר יצירה עם פירוש רס"ג, ירושלים תשלב, 128 עמ'
§פירוש הר"א מגרמיזא על ספר יצירה, אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, פרעמישלא, תרמג
פירוש משנה ראשונה לספר יצירה, רמח"ל
פירוש משנה ראשונה לספר יצירה, רמח"ל
פירוש מעשה בראשית ע"ד רמז להגר"א ז"ל המיוסד ע"פ הספר יצירה
§פרי יצחק, ר' יצחק אייזיק, 3MB, הוראדנא תקנ"ח, על ס' יצירה
§רזא דיצירה על ספר יצירה, עם פירושי הראב"ד, הרמב"ן, האר"י, הגר"א, ירושלים, תשסד
§תולדות יצחק חלק שני, כהנא, יצחק מירושלים, ירושלים, תרלד, על ס' יצירה, 208 עמ', 18MB
תיקוני זוהר, עם כסא מלך, דרך אמת, אור ישראל, כבוד מלך, וחי' הרמ"ז, ירושלים, 671 עמ'

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US