Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי הלכה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי הלכה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.על אורח חיים
§אב מלאכה מלאכת מחשבת, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5774
§אבי הבן והסנדק - מי קודם לעלות לתורה כשחל יום המילה בשני או בחמישי, עם סדר ברית מילה, זמירות וברכת המזון, פרידמן, שלמה זלמן, ליקווד, נ.ג’. , 5760, 92 עמ', 3MB
§אבן השעות, סימני שו"ע או"ח מחלוקים לימי החודש, ברודא, אהרן ב"ר ישראל הוראדנא תקנ"ו
§אבן ישראל, ר' ישראל ברוך ברוין, גרוסווארדיין תרצד, כבוד ר"ח, שבת, יו"ט, חוה"מ, עיו"כ, חנוכה ופורים, דינים ומנהגים, 12 עמ', 6MB
§אבני יקר - בדין מקלחת ביום טוב, אליעזר בוטון, , 5774
§אבני שהם, ר' מרדכי שמואל בן ישראל הלוי צודקוביץ, 5MB, לודז' - תרפ"ה, על זמני היום, בירור זמן בין השמשות, וקונטרס זכרון שמואל - לוח תמידי עולמי
§אבני שהם, צודקוביץ, מרדכי שמואל בן ישראל הלוי, לודז', 5685
§אבני שוהם - חג שבועות, בירורי הלכה ופלפולים, שלאמאביץ, ישעיה, אנטוורפן, 5773
§אבני שוהם - אלול, ראש השנה, יום כיפור, שלאמאביץ, ישעיה, אנטוורפן, 5767
§אבני שוהם - חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, שלאמאביץ, ישעיה, אנטוורפן, 5770
§אבני שוהם - ספירת העומר, שלאמאביץ, ישעיה, אנטוורפן, 5771
§אבני שוהם - סוכות, בירורי הלכה, שלאמאביץ, ישעיה, אנטוורפן, 5768
§אבני שוהם - ניסן ח"א, שלאמאביץ, ישעיה, אנטוורפן, 5775
§אברכך בחיי, על ברכות הנהנין, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5758
אגדתא דפסחא עם פירוש "עץ חיים", הלכות פסח וביאור ההגדה, ר' יחיא צאלח, עם ופירוש פרי עץ חיים, ר' יצחק רצאבי, 448 עמ'
אגלי טל, חלקי
§אגלי טל, ר' אברהם בורנשטיין מסוכוטשוב, פיעטרקוב, תרסה, ממקור אחר
§אגן הסהר, צימרמן, אהרן חיים הלוי, נ"י, תשטו, על קו התאריך וענייני קידוש החודש
§אגרת המלך, בדיני פורים, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5773, 25 עמ', 1MB
§אגרת הפורים, גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער, ירושלים, תשכב, דיני פורים
§אגרת שבת, רבי אליהו אזולאי, חיפה, תשל"ו, 197 עמ', 5MB
§אגרת תשובה, ר' יעקב בן חיים דה לוו, רוטרדם, תריז, על גילוח בחוה"מ, 7 עמ', 1MB
§אדני פז, ר' אפרים בן שמואל זאנוויל הקשר, אלטונה, תקג, על או"ח, 94 עמ', 7MB
§אדני פז, ר' אפרים הקשיר, על או"ח, אלטונה, תקג, 41 עמ', 5MB
§אדרת יוסף, ברירה, סחיטה, תלישה, טחינה, מעבד ולש, כהן, יוסף בן רפאל, ישראל, 5777
§אהבת עולם, כודרי, דוד בן אליהו ציון, בני ברק, תשעא, 415 עמ', 16MB, גדרי מלאכת מחשבת בשבת - מלאכה שא"צ לגופה, דבר שאין מתכוון, כלאחר יד, מקלקל, מתעסק, חצי שיעור, ודיני מוקצה בשבת ויו"ט
§אהבת תורה - בענייני פסח, כולל אהבת תורה, מושב מתתיהו, 5782
§אהל יונתן א, כולל אהל רבינו יונתן ובלומא, ירושלים, תשנז, חידושים בהלכות שבת
אהל יעקב, הלכות חמץ ומצה, ר' יוסף יעקב, אבד"ק אלעסק, למברג תקנד, §ממקור אחר
§אהל יעקב - שנים מקרא ואחד תרגום, יעקב סקוצילס, ירושלים, 5774
§אהל יעקב - המדריך להכנת ולהכשרת הבית והמטבח לפסח, סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5774
§אהל יעקב - הלכות ליל הסדר, לאשכנזים וספרדים, סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5775, 246 עמ', 6MB
§אהב משפט אורח חיים, ר' פ'ראג'י בן אליהו עלוש, ג'רבה, תרצו
§אהלי יעקב - חנוכה ופורים, פרבשטיין, יעקב מאיר, תשעא, 165 עמ', 7MB
§אהלי שם - אוצר הברכות, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנד
§אהלי שם - אוצר הברכות, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנד
§אהלי שם - אוצר פסק נטילת ידים, פרץ, מיכאל בן יוסף, [ירושלים, תשסו
§אהלי שם - אוצר פסקי עירובין ..., פרץ, מיכאל בן יוסף, MEXICO, תשס
§אהלי שם - אוצר פסקי שבת, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשע
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף ?, ירושלים, תשנו, 428 עמ', 13MB
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנח
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנח
§אהלי שם: אוצר פסקי המועדים, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסא
§אהלי שם: מטמין ומבשל בשבת, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסט
§אהלי שם - אוצר פסקים: חול המועד ויום טוב, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסד
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ה, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ו, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ז, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שם על שלחן ערוך או"ח - חלק ח, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שמעון - הלכות שבת, לוי, שמעון בן אברהם, ירושלים, תשעא
§אהלי שמעון - אורח חיים, תפילה, לוי, שמעון בן אברהם, ירושלים, 5777
§אהלי שמעון אורח חיים, שו"ת, הרב שמעון לוי, ירושלים, 5780
§אוהל יעקב, ר' יוסף יעקב בן אליעזר ליפא, 10MB, לבוב - תקנ"ד, חלק ראשון, על הלכות חמץ ומצה, אורח חיים, סי' תכט-תמה, עם הפנים
אום אני חומה - עניני עירובין בזה"ז בעיירות גדולות, ר' מנשה הקטן, 6.68MB, ὥממקור אחר, בירורים בדיני עירובין בעיירות גדולות ובמיוחד בבורו פארק, ירושלים תשס, 464 עמ', 4.3MB, §ממקור אחר, 463 עמ', 16MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, 21MB
§אומץ יוסף, ר' יוסף יהודה ליב בן אברהם פדר, 17MB, ברסלאו - תרכ"ז, חלק ראשון על משניות, חלק שני על ש"ע אורח חיים עד סי' תצד, ממקור אחר, 15MB
§אוצר הברכות, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסא
§אוצר החיים שו"ע או"ח ח"ג, רבי חיים יחיאל מיכל ביק, ברוקלין, 5780
§אוצר המשפט - אורח חיים ס' רמב-רנב, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קמו-קנב, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5776
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קנה, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5776
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קנז-קע, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעא-קעה, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5770
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעה, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעו, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר המשפט - אורח חיים סי' קעז-קעט, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5771
§אוצר השו"ת א, או"ח סי' א-פח, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 287 עמ', 11MB
§אוצר השו"ת ב, סי' פט-קנו, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 239 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ג, סי' קנז-רמא, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 214 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ד, סי' רמב-שח, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 217 עמ',7MB
§אוצר השו"ת ה, סי' שט-תכח, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 247 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ו, סי' תכט-תנ, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 221עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ז, סי' תנא-תצד, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 253 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ח, סי' תצה-תרג, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 265 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת ט, סי' תרד-תרצז, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 245 עמ', 8MB
§אוצר השו"ת י, מילואים לכרכים א-ט, רבי מ. שפירא-מכון מהרש"ל, ירושלים, תשל"א, 345 עמ', 10MB
§אוצר התפילין, כתיבת סת"ם והנחת תפילין, ישראל זאב דויטש, בית שמש, 5778
§אוצר כוונות המצוות, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלם, תשסה
§אוצר מאמרים - בין השמשות, וינגרטן, יעקב חנניה בן יוחנן שלמה, בית שמש, 5775
§אוצר מט'מונים, הלכות ספירת העומר, שמואל דינין, גבעת זאב, 5780
§אוצר פסקי הסדור, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנז
§אוצר פסקים - ראש חודש וברכת הלבנה, פרץ, מיכאל בן יוסף, (ירושלים) , תשסד
§אוצר תשובות א, על שו"ע ח"א, ר' שלמה דוד קליין, לונדון, 5772
§אוצרות הברכה, משפחת ברזל, בני ברק, תשסב, על מצות קריאת שמע
§אוצרות תימן. ברכת ה', פסקי חכמי תימן על ברכת המוציא. פתח האוצר, ביאור להנ"ל. מתנות כהונה, על הל' סעודה וברכות., בני ברק, תשמ"ה, 309 עמ', 11MB
§אור אליהו - הלכות חנוכה, טובי, אליהו בן עובד, בני ברק, 5777
§אור ההלכה - חלק א, דיני השכמת הבוקר, ציצית, תפילין ופסוקי דזמרה, אבא שאול, בן ציון בן אליהו, ירושלים, 5776, 564 עמ', 8MB
§אור ההלכה - חלק ב, ברכות ק"ש, ק"ש, תפלה, מחניך קדוש, אבא שאול, בן ציון בן אליהו, ירושלים, 5776, 504 עמ', 7MB
אור ההלכה ברכות סימן רב רמ
אור ההלכה ברכות שות סימן רב רמ
אור ההלכה השכמת הבוקר ציצית
אור ההלכה סוכה ולולב
אור ההלכה - חלק אורח חיים, ר' יצחק רצאבי
§אור החמה על משנה ברורה א-ג, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשע
§אור החמה על משנה ברורה ד-ו, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשע
§אור היום, ר' אריה ליב בן ידידיה ליפמאן ליפקין, 6MB, וילנה תרס"א, על דיני בין השמשות ולוחות זמנים, ממקור אחר, 4MB
§אור הלבנה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשע, דיני קידוש לבנה
§אור הלבנה - בישול בשבת, חילו, יהושע, ליקווד, 5767
§אור הלבנה - שהייה, הטמנה, חזרה, חילו, יהושע, ליקווד, 5769
§אור השבת - יט, עניני שבת ויו"ט, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5766
§אור השבת - כ, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5767
§אור השבת - כא, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5768
§אור השבת - כב, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5770
§אור השבת - כג, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5772
§אור השבת - כד, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5773
§אור השבת - כה, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5774
§אור השבת - כו, מרכז השבת - פלדברגר, יחזקאל (עורך), ברוקלין, 5775
§אור השחר על ברכות השחר, מרמורשטיין, ישראל, אשדוד, תשע
§אור חדש, ר' אפרים זלמן בן נחום הלוי סלוצקי, וילנה, תרסה, על החשמל בהלכה, 64 עמ', 4MB, ממקור אחר
§אור חדש, באכנר, חיים, אמשטרדם, תלא, 124 עמ', 30MB, על ברכת המצוות וברכות הנהנין, ☼ממקור אחר
§אור חדש, ר' חיים באכנר, 6MB, לעמבערג תרכ"ו, על סדר ברכת המצות ודיני ברכת הנהנין, ממקור אחר, 8MB
§אור ישראל חלק א, ר' ישראל יצחק בן אליהו יאנובסקי, 35MB, ורשה תרע"א, הלכות הפסח
§אור ישראל א, ינובסקי, ישראל יצחק ב"ר אליהו, ווארשא, הלכות פסח, 151 עמ', 10MB
§אור ישראל ב, ינובסקי, ישראל יצחק ב"ר אליהו, ווארשא, הלכות פסח, 144 עמ', 12MB
§אור ישראל - חנוכה, דרדק, ישראל תנחום, מודיעין עילית, תשסח, הלכות
§אור לישרים, ר' הלל משה מעשיל גלבשטיין, ירושלים תרנ"א, 184 עמ', 15MB, על התכלת. מעמ' 61 - על פסחים. מעמ' 81 - על הזוהר. מעמ' 90 - "פתיל תכלת" נגד שיטת ראדזין
§אור לפארו, ר' רפאל בן משה מרדכי הלוי צימטבוים, 14MB, מונקץ' תרס"ד, עם דרך החיים על הלכות פסח
§אור צפון - הושענות, על ההקפות והנענועים, עם ביאור המלים, אוריאל צבי שונברג, ירושלים, 5774
§אור שבעת הימים, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנט, דיני ישיבת סוכה
§אור שבעת הימים, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשסד, הלכות ישיבת סוכה
§אורה ושמחה, ר' משה אהרן רחמים פייאצה, ליוורנו, תקמו, על פורים בהלכה ובאגדה, 113 עמ', 4MB
§אורה ושמחה, בענייני חנוכה, מדברי החת"ס ורע"ק איגר וצאצאיהם, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5761, 79 עמ', 3MB
§אורות בית המדרש, ענייני חנוכה, בית טובי העיר, ירושלים, 5776, 63 עמ'
§אורות הפסח, ורמן, שלמה, ניו יורק, תשנב, חידושים בענייני פסח, עם הגדה של פסח
§אורות השבת, ורמן, שלמה, ניו יורק, תשנו, חידושי סוגיות בענייני שבת
§אורות השבת ח"א, אינג'י, הלל בן בנימין, בני ברק, 371 עמ', 2MB, על מלאכות מבשל ומלבן
§אורות השבת ח"ב, אינג'י, הלל בן בנימין, בני ברק, 364 עמ', 2MB, הלכות שהיה וחזרה ומוקצה
§אורות חג הסוכות, וואהרמאן, שלמה, ניו יורק, תשס, ביאורים בענייני חג הסוכות, עם שארית יוסף ח"ו - חידושי סוגיות
§אורות חיים, דרוק, חיים, ירושלים, תשטז, בענין קביעת היום והלילה ובין השמשות, תוספת שבת, זמן ק"ש וזמן תוספת שבת
§אורות ימי הרחמים, ורמן, שלמה, ניו יורק, תשנד, חידושים בענייני הימים הנוראים, עם "סדר עבודה תמה" על עבודת יוה"כ, לר' יהושע בנבנשת
§אורח השבת, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסט, הלכות שהייה, הטמנה והחזרה
§אורח חיים - אפיקי מגינים, ר' שבתי פיינבערג, 33MB, וילנה - תרס"ט עם פירוש אפיקי מגינים
§אורח יאה - ח"א, הראל, אוריאל יצחק ?, ירושלים, תשס"ג, 240 עמ', 10MB, בענין הזכרת המאורע בברכת המזון ובתפלה, תפלות שבת ויו"ט, ותפלת מוסף, ועל כללי חתימת הברכות
§אורח יאה - ח"ב, הראל, אוריאל יצחק ?, ירושלים, תשסח, 176 עמ', 7MB, על הפסק בברכת המצוות
§אורח לחיים, ר' מיכאל זאב בן אהרן יחיאל זאוואדסקי, 29MB, לובלין - תרצ"ט חידושים וביאורים על שו"ע אורח חיים
§אורח נאמן -חלק ראשון, אויערבאך, מנחם נתן נטע, ירושלים, תרפד, על או"ח
§אורח נאמן -חלק שני, אויערבאך, מנחם נתן נטע, ירושלים, תרפד
§אורח נאמן, ר' מנחם נתן בן שלמה אוירבאך, על שולחן ערוך אורח חיים, חלק א-ב, 7MB, ירושלים תרפ"ד, חלק ג, 31MB, ירושלים תרפ"ו, חלק ד, 27MB, ירושלים - תרצ"א
§אורחות גאולה, דיני בין המצרים, מודיעין עילית, 5774
§אורחות חיים, ר' יהודה אריה בן מרדכי הלוי לווינגר, 5MB, וינה - תרכ"ח על שו"ע אורח חיים (סימן א...לב)
§ארחות חיים, כהנא, נחמן ב"ר חיים אריה, סיגעט, תרנח, על או"ח ח"ב, 407 עמ', 46MB, סי' תיז-תרצז. מעמ' 371 - השמטות מהגהות מהרש"ם. מעמ' 380 - "עובר אורח", מהאדר"ת. מעמ' 393 - מפתח נושאים אלפאביתי.
§ארחות חיים, ר' נחמן בן חיים אריה הכהן כהנא, 13MB, ירושלים תשכב, על ש"ע אורח חיים, סימנים א-תטז, עם הגהות מהרש"ם, 323 עמ'
§ארחות חיים, ר' נחמן בן חיים אריה הכהן כהנא, 29MB, ירושלים תשכב, על סי' תיז-תרצז. מעמ' 339 - "קונטרס עובר אורח", מר' אליהו דוד ראבינאוויטץ תאומים. מעמ' 351 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 361 - הערות מרש"ז ערנרייך, ר' חים צבי ערנרייך, ר' משה שטראהלי, ר' מרדכי הריס, ור' יששכר דב גולדשטיין. מעמ' 377 - מפתח נושאים אלפאביתי מפורט. מעמ' 465 - רשימת הספרים המובאים בארחות חיים. מעמ' 471 - שו"ת וערך הכהן, לר' אהרן כהנא, לקט הלכות לפי סדר א"ב בצורה שאלות ותשובות - רק על אות א. מעמ' 491 - הערות "דברי ישראל", ר' ישראל וועלץ.
§ארחות חיים, ר' גדליה בן ישראל ליפשיץ, 4MB, וילנה תרי"ז, על אורח חיים, ממקור אחר, 88 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§אורחות חנוכה, הלכות חנוכה, סיאני, שלום מאיר בן ניסים, ירושלים, 5773
§אורי וישעי - חנוכה, פסקים,מנהגים ופנינים מגאוני המערב, דבדה, אברהם בן יעיש, בני ברק, 5776
§אורייתא א, איגוד בני תורה, ירושלים, תשנג, מאמרי הלכה בענייני שבת
§אושפיזין קדישין, הלכות ומנהגים, ליפסקי, אפרים יעקב בן מיכאל, פתח תקוה, 5771, 108 עמ'
§אות אמת, ר' יהודה סיד, 10MB, שאלוניקי תקנ"ט על הל' קריאת ספר תורה והלכות ברכות, ≡ממקור אחר, 308 עמ'
§אות אמת, דינים של בתי התפילין, קראבצוב, לוי יצחק בן משה, ברדיטשוב, 5660
§אות היא לעולם - בורר, ברנר, גיורא, גבעת אסף, 5771
§אות היא לעולם - הכנה משבת לחול, ברנר, גיורא, גבעת אסף, 5773
§אות היא לעולם - מוקצה א, ברנר, גיורא, גבעת אסף, 5772
§אות חיים, ר' חיים אלעזר שפירא, על שולחן ערוך הלכות תפילין, ניו יורק תשס"א, 156 עמ', 10 MB
§אז יקהל שלמה, 6MB, בערעגסאס - תרצ"ג מנהגי כל השנה
§אזהרת שבת ויו"ט, מאלצאן, יצחק ב"ר שמואל, ווארשא, תרנו, 30 עמ', 913KB, על חשיבות לימוד הלכות לעם, ושלא לפסוק מתוך ספרי קיצורים. מעמ' 12 - הלכות שבת באידיש
§אילה שלוחה - ימים נוראים וסוכות, ניוברגר, שרגא שמואל, בן נפתלי, בולטימור, 5776, 272 עמ', 4MB
§אילנא דחיי, ר' גרשון תנחום בן אליהו בנימין ממינסק, חלק א, על שו"ע הלכות פסח, 34MB, הלברשטט תר"ך, חלק ב, שו"ת על הל' חמץ ולולב ויו"ט, 13MB, וילנה תרכ"ה
אילנא דחייא - חידושי הרג"ת, על הלכות פסח, ושו"ת הרג"ת, ועל או"ח סי' א-ב, ר' גרשון תנחום בר אליהו בנימין, הלברשטט תרכ, §ממקור אחר
§אילת השחר על הלכות זמנים ושעורים - חלק א - הדינים, שור, רב ש. פ. דוד, [ברוקלין], תשנו
§אילת השחר על הלכות זמנים ושעורים - חלק ב - החשבונות, שור, רב ש. פ. דוד, [ברוקלין], תשנז
§אילת השחר - א, הלכות היום מהשחר עד הערב, הרצברג, מרדכי חיים הלוי, לובלין, 5685
§אין עת לחשות, ר' רפאל בן חזקיהו מילדולה, 1MB, לונדון - תקפ"ז, על חזן שקרא בתורה שלא כהוגן
§איסור אכילה ועשיית צרכיו לפני התפילה, מהדורא שניה, משה שבות, מקסיקו, 5780
§איש איטר, דיני איטר בהנחת תפילין, גריינימן, אברהם ישעיה, ירושלים, 5777
§איש יהודי, הלכות פורים עמ' מנהגי האר"י. אברהם זיתון, רמת בית שמש, 5781, 62 עמ', 2MB. מעמ' 34 - פירוש על מגילת אסתר ע"פ האר"י
§אכילה בהלל - חלק ההלכה, חיובי אכילה בחנוכה, עם "קונטרס הדלקה ושריפה" הדלקת נר שבת ונר חנוכה בשמן שריפה, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5778
§אכילה בשירה כרך א, איסור תענית ומנהגי אכילה בט"ו בשבט, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
§אכילה בשירה כרך ב, איסור תענית ומנהגי אכילה בט"ו בשבט, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
§אכילת מאכלי חלב בחג השבועות, כהן, יעקב בן אברהם ישעיה, בני ברק, 5774
§אכילת מצות בישראל, ר' שולם יודא גראס, 5MB
§אכילת מצות בישראל, גראס, שלום יודא, ניו יורק, תשלז
אכילת מצות בישראל, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשל"ז, 78 עמ', 667 KB
§אל יוציא, הלכות תחומין, שילה יואל
§אל יוציא, הלכות תחומין, שילה, יואל, רכסים, 5774
אל תסיג גבול עולם, חלק א, בענין עירובין בעיירות גדולות, ר' ישעיהו טוביה דירקטור, 17 עמ', 1.5MB
§אלה הם מועדי, במצוות ליל הסדר, כהן, יעקב בן אברהם ישעיה, בני ברק, 5772
§אליאב בן אחיסמך, ר' אלכסנדר סנדר בן ברוך פרידנברג, 2MB, ורשה - תרע"א, על התכלת
אליבא דאמת - ברכות, הרב יהונתן אמת,סוגיות יסוד בהלכות ברכות הנהנין
§אליה רבה, ר' אליה שפירא, 53MB, זולצבך - תקי"ז, על שלחן ערוך אורח חיים
§אליה רבה, שפירא, אליהו ב"ר וואלף, פיורדא, 5528
§אליה רבה, שפירא, אליהו ב"ר וואלף, סדילקוב, תקצ
§אליהו זוטא, שפירא, אליהו ב"ר וואלף, פראג, 5461
§אמרי אברהם - חידושים בהלכה על מועדים, חזן, אברהם בן מאיר, ירושלים, 5774
§אמרי הלכה, על או"ח, גרינוולד, אילן, מודיעין עילית, 5774
אמרי הלכה, על שו"ע או"ח, ר' אילן גרינוולד, מודיעין עילית תשעד, 320 עמ', 4MB
§אמרי חן א - קריאת ההלל, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ניו יורק, תשלב
§אמרי חן - קריאת ההלל ומסכת מגילה, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנג
§אמרי יושר, נח מאיר ב"ר נחמן דיין דק"ק זארק, וינה, 5558, דיני ברכות הפירות וסעודה בחרוזים, עם "זכרון נח", חידושים על מסכת ברכות,
§אמרי לב, גרוס, מאיר משארקאד, מישקאלץ, תרצה, דיני שליח ציבור
§אמרי סופר - מכתבי תורה אורח חיים, סופר, יוחנן בן משה מערלוי, ירושלים, 5779
§אמרי סופר - שו"ת אורח חיים, סופר, יוחנן בן משה מערלוי, ירושלים, 5779
§אמרי שבת, ר' חיים יעקב הכהן פיינשטיין, 6MB, קראקא - תרמ"ט, בענין הליכה במסילת הברזל בשבת
§אמרי שלמה - ענינים בעירובי חצרות, סוקולבסקי, שלמה, בני ברק, תשסט
§אמרי תודה, הלכות ברכת הגומל, סגרון, מאיר נסים בן כמוס, צפת, 5752
§אמת ליעקב, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, ליוורנו, 5534, דיני קריאה בתורה ומנהגי צרכי ציבור
§אמת ליעקב, ר' ישראל יעקב בן יום טוב אלגאזי, 8MB, קושטא - תקכ"ד, דיני קריאת ס"ת ופרטי מנהגי צרכי צבור
§אמת ליעקב, שלמי ציבור חי"ב, הלכות קריאת התורה, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, ירושלים, 5772
§אמת קנה, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשנח, 191 עמ', 4MB, דיני קידוש, נרות שבת והבדלה
§אנציקלופדיה לבר-מצוה, מחקרים, דינים ומנמהגים, פרנקל, קלמן אליעזר, תל אביב, תשכ
§אסופת מאמרים בעניני תכלת, טבגר, אליהו, ירושלים, 5772
§אפי זוטרי, ר' אברהם בן ישראל פינסו, 17MB, שלוניקי - תקנ"ח, על הלכות פסח, ממקור אחר
§אפי זוטרי, פאפו, אליעזר ב"ר שם טוב, שאראיי, תרלה, 142 עמ', 6MB, דיני פסח בסדר א"ב
§אפיית המצות השלם, גראס, שלום יודא, ברוקלין, תשלח, ὥממקור אחר, 242 עמ', 2 MB
§אפיקי דעה - קדושת בית המדרש ובית הכנסת, ישיבת הסדר גבוהה שדרות - פונצ'יק, מרדכי, עורך, שדרות, תשסט
§אפית מצות למהדרין, עדס, אברהם חיים בן דניאל, ירושלים, תשסו
§אפריון לשלמה, ענייני מועדים ומוקצה, בני החבורה בית מדרש גבוה לייקווד, לייקווד, 5775
§אצבע קטנה, ר' מנחם ב"ר שמעון מרדכי, אזמיר, תרלו, 234 עמ', 14MB. "מורה באצבע" - הנהגות טובות. עמ' 103 - "צפורן שמיר" - הנהגות התפילה. מעמ' 144 - "קשר גודל" - הנהגות טובות לבוקר
§ארבע אמות של תפלה, פוטש, מרדכי בן שמעון, ירושלים, תשמח
§ארבע אמות של תפלה, פוטאש, מרדכי בן שמעון, ירושלים, תשמח
ארבע התעניות ובין המצרים בהלכה ובאגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
§ארבע התעניות בהלכה ובאגדה, תשסז
§ארבע התעניות ובין המצרים בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5773
§ארבע כוסות, הלכותיו, בלומנטל, ישראל חיים בן משה, ירושלים, 5754, 50 עמ'
§ארבעת המינים, למדקדקים במצוות, חננאל עמר, ביתר, 5780
§ארבעת המינים, דיניהם, וייספיש, אליהו, ירושלים, תשכ
ארבעת המינים, ר' מנחם אדלר, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
ארבעת המינים, ר' מרדכי זילברברג, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
§ארבעת המינים למהדרין, אברהם חיים עדס, ירושלים, 5767
§ארגמן אינו תכלת, להוכיח שארגמן קהה קוצים אינו התכלת, שפירא, יעקב שמשון בן משה, ביתר עילית, 5775
§ארח המועדים, הלכות מועדים ושבת, רבני ישיבת ארחות תורה, בני ברק, 5768, 639 עמ', 9MB
§ארחות אמת - תקיעת שופר, אייכנבוים, אהרן, מודיעין עילית, 5773
§ארחץ בנקיון כפי, פרץ, שמואל, תשסח, 651 עמ', 20MB, הלכות נטילת ידים לסעודה ודבר שטיבולו במשקה
§ארחץ בנקיון כפי, על שו"ע או"ח סי' קנח, שמואל פרץ, מקסיכו, 5780
§ארחץ בנקיון כפי, דיני נטילת ידים, סימן קנ"ח חלק ב, שמואל פרץ, טקמצ'אלקו, מקסיקו, 5774
§ארחץ בנקיון כפי, סימן קנ"ט סעיפים א' וב, שמואל פרץ, טקמצ'אלקו, מקסיקו, 5774
§ארחץ בנקיון כפי, סי' קנט ח"ב, שמואל פרץ, טקמצ'אלקו, מקסיקו, 5774
§ארץ דשא, דברים ששייכים למשנה ברורה ח"א, ירושלים, 5768
§ארץ חמדה, דיני ברכות הנהנין, ר' משה רייכמן, לבוב, תרכה
§ארץ נפתלי, הלכות שבת ומועדים, זהבי, נפתלי, מודיעין עילית, 5777
ארצות החיים, על ש"ע א"ח, "לב הארץ" - לשון הש"ע והרמ"א עם תוספות דינים וביאורים, "המאיר לארץ" = מראה מקום כל דין ושורשו, "ארץ יהודה" - ביאור על הש"ע, ר' מאיר ליבוש מלבי"ם, ברעסלויא תקצ"ז, 128 עמ', 30.3MB
§ארצות החיים חלק א-ב, ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל מלבים, 27MB, ברסלאו - תקצ"ז על ש"ע א"ח
§ארצות החיים חלק א-ב, ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל מלבים, 27MB, ברסלאו - תקצ"ז על ש"ע א"ח
§ארצות החיים-חלק א, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ירושלים, תשכ, על או"ח
§ארצות החיים-חלק ב, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ירושלים, תשכ
§ארצות החיים חלק ב, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרכ, ☼ממקור אחר
§אשד הנחלים, אייבשיץ, דוד שלמה, ליוורנו, תקפא, על או"ח, עם שו"ת
§אשל אברהם, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, לבוב, תרמו
§אשל אברהם - מהדורא תנינא, ר' אברהם דוד בן אשר ווארמאן, בוצ'ץ', תרסו
§אשל אברהם חלק ב, ר' אברהם דוד בן אשר ווארמאן, לבוב, תרמו
§אשל אברהם-חלק ראשון, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, נ"י, תשיא, על או"ח
§אשל אברהם-חלק שני, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, נ"י, תשיא
§אשל אברהם - פסח, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5774
§אשר החלו לעשות, ביסוד חיוב מצוות פורים, פטרפרוינד, מרדכי, ירושלים, 5771
§אשר לאברהם, ר' אברהם פונטרימולי, 6MB, אזמיר תרמ"ז
§אשר לאברהם, ר' אברהם פונטרימולי, 4MB, אזמיר תרמ"ז
§אשר לאברהם, ר' אברהם פונטרימולי, 10MB, אזמיר תרמ"ז על הל' פסח
§אשר קדשנו במצותיו, ענייני ציצית ותפילין, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5765, 123 עמ', 5MB
§אתה יצרת - הוצאה, מוקצה, בן פורת, אליעזר בן יוסף צבי, בני ברק, 5776
§אתה יצרת - מלאכות שבת ויום טוב, בן פורת, אליעזר בן יוסף צבי, בני ברק, 5774
§אתקינו סעודתא, פלשניצקי, אריה, ירושלים, תשסו, 350 עמ', 9MB, הלכות ומנהגים של סעודת מלוה מלכה, סעודת ר"ח וסעודת סיום, מהדורה שניה
§אתרוג למינו - חלק ההלכה, בענין אתרוג מורכב, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5778
§באור הגר"א עם תוספת ביאור ודמשק אליעזר - הלכות סוכה, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א) - אנסבכר, איתמר, 5768
§באורי הגר"א, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרכ, 117 עמ', 33MB, על שו"ע או"ח
§באורי השבת, על מלאכת קושר, תופר, קורע, מחתך, מלבן, משאצל"ג, פסיק רישיה, נייהוז, רון, ירושלים, תש"ע
§באורי השבת, נייהוז, רון, ירושלים, תשע, ביאורים במלאכות בורר, דש, גוזז, זורע וקוצר
§באורי השבת - בונה מכה בפטיש אוהל כותב מוחק, רון נייהוז, ירושלים, תשעא
§באורי ענינים - הלכות יום טוב, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, תל אביב, 5775
§באורי ענינים במלאכת הוצאה, כולל היכל התלמוד - נועם התורה ת"א, תשסה
§באורי ענינים - בונה ואהל, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה,
§באורי ענינים - במלאכת מבשל, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, תל אביב,
§באורי ענינים - בעניני מוקצה, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, תל אביב,
§באורי ענינים - בעניני שהייה חזרה והטמנה, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, תל אביב,
§באורים - בדיני אתרוג, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק, 5774
§באורים - בהלכות יום טוב, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק, 5775
§באורים - במלאכות שבת, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק, 5773
§ביאורים בהלכות חול המועד, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק, 5776
§באורים באיסור אמירה לעכו"ם ובדין הנאה ממעשה עכו"ם, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, תשסח
§ביאורים ובירורים - בישול בשבת, דיין, משה בן נסים, מודיעין עילית, 5774
§באר שלמה - מועדים, בכרך, רפאל אלחנן, ניו יורק, 5778
§באר שמעון - הלכות שבת ומועדים, לפי סדר השו"ע, שרייבער, שמעון מנואל בן אליעזר, ברוקלין, 5776
§בורים בדיני שהיה חזרה והטמנה, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק, תשעא
§באורים בעניני מוקצה, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, תשע
§באר אברהם, בכרך, אברהם בן שמואל, פתח תקוה, תשס, 505 עמ', 16MB, הערות בעניני תפלה ומנהגים, ובמיוחד על הדין שיש לפנות לצד ימין, כמהדורה חדשה לחיבור "דרך ימין" לר' יוסף סאמיגה
§באר המועדים - חלק ב, ענייני חודש אדר ופורים, עם ביאור "פי הבאר", הלכה ואגדה, קויתי, אריאל, בני ברק, 5774
בבעיות החליבה בשבת בהתישבות הדתית בארץ ישראל, פלס, חיים
§בגדי יום טוב - הלכות עירובי תבשילין, ברנר, גיורא, גבעת אסף, 5776
§בגדי ישע, ר' ישעיהו בן שמחה ווינר, פרג - תקל"ד, פירוש על אורח חיים, חלק א, 11MB, חלק ב, 10MB
§בד קודש - המועדים, פוברסקי, ברוך דב, בני ברק, תשסה, חידושי הלכה ושיעורי דעת, ממקור אחר
§בדיני תקיעת שופר, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5775
§בהדין עירובא, רובין, ישעיה בן שמואל צבי, ירושלים, תשסב, על דיני עירוב תבשילין, ועל מצות שמחת יו"ט
§בזוי אוכלים, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר, 5773
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים א, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ב, סי' נח-קנו, ברוך רקובר, ירושלים, תש"מ, 269 עמ', 18MB
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ג, סי' קנז-רמא, ברוך רקובר, ירושלים, תשמ"א, 281 עמ', 18MB
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ד, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ה, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ז, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אורח חיים ט, ברוך רקובר, ירושלים, תשל"ח
§בחצצון תמר, מנהג נשים לברך על לולב, מור אבגי, פורט לאודרדייל, 5780, מהדורה קמא, 12 עמ'
§ביד רמ"א - פורים, בירורי הלכה, וידיסלבסקי, ברוך, קרית גת, 5776, 51 עמ'
§ביד רמ"א - פסח, וידיסלבסקי, ברוך, קרית גת, 5776
§ביד רמ"א - חג השבועות, וידיסלבסקי, ברוך, קרית גת, 5776
§ביד רמ"א - יום הכיפורים, בירורי הלכה, וידיסלבסקי, ברוך, קרית גת, 5777
§ביד רמ"א - חנוכה, בירורי הלכה, וידיסלבסקי, ברוך, קרית גת, 5777
§ביד רמ"א - ראש השנה, בירורי הלכה, וידיסלבסקי, ברוך, קרית גת, 5777
ביום הראשון תשביתו, ר' יצחק ברנד, על מכירת חמץ לגוי, בני ברק תשנ"ב, 196 עמ', §ממקור אחר
§ביום חתונתו, ענייני ספירת העומר וחג השבועות, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5769, 96עמ', 4MB
§ביטול הראשון למאמר, ר' יוסף אליעזר בן יהושע דוד בוכהאלטר, נגד ס' שפוני טמוני חול בעניין התכלת, ורשה, תרמח, 38 עמ', 2MB
§ביכורי יעקב - חול המועד, עטיה, יעקב בן שלמה, בני ברק, 5775
§ביכורי יעקב - נטילת ידים, עטיה, יעקב בן שלמה, בני ברק, 5773
§בימי מר והדס, בהלכות פורים וארבע פרשיות, רוטנברג, מרדכי בן שמואל, ירושלים, 5776
§בין המצרים, סנדר, מאיר, ירושלים, תשע, דינים
§בין המצרים, הלכות בין המצרים ותשעה באב שחל בשבת, עם פסקי רי"ש אלישיב, סנדר, מאיר, ירושלים, 5774
§בין השמשות, ר' זאב וואלף גערסטעל, 1MB, לעמבערג תרס"ז, על דיני בין השמשות, ועל חכמת התקופות ומזלות. בסופו לוח וטבלא עפ"י חדשי השנה
§בין השמשות, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, 7MB, ירושלים תרפ"ט, על דיני בין השמשות ממקור אחר
Ξבין השמשות, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, ירושלים, תרפ"ח, 9.87 MB
§בין השמשות - מאמרים ומכתבים, וינגרטן, יעקב חנניה, בית שמש, 5778
§בינה ודעת, די סילוא, חזקיה ב"ר דוד, קראקא, תרפז, על בין השמשות
בירור דין העירוב בבארא פארק, נ"י תשס, 782 עמ', 44.7MB. מעמ' 110 - חידושים וביאורים בענייני עירוב, ר' דוד גליק. מעמ' 139 - צילום מס' תענוגי ישראל. מעמ' 183 - בירור השיטות בענין עירובין בעיירות גדולות. מעמ' 236 - גן יצחק - בענין עירובין בעיירות גדולות, ר' מנחם נחום גרויז, נ"י תשס. עמ' 343 - שו"ת מהר"ם ביק סי' א-ג. מעמ' 369 - באנגלית. מעמ' 399 - נגד ר' משה פיינשטין. מעמ' 410 - בירור בענין שיתוף ועירוב, ר' אליעזר ליפא מילר, נ"י תשסא. מעמ' 545 - קונטרס בענין עירובין, ר' ישעיה הטוביה דראקטור, נ"י תשמא. מעמ' 718 - ביאור דין מחיצות לבטל רשות הרבים, נ"י תשס. לכל האורך - צילומי תשובות ומכתבים וקטעי עיתונות ותמונות
§בירור הלכה - או"ח א, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשלו
§בירור הלכה - או"ח ב, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשמג
§בירור הלכה ב - או"ח, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשנא
§בירור הלכה ב - או"ח ב, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשנג
§בירור הלכה - או"ח ג, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשמג
§בירור הלכה בענין מאה ברכות, סודרי, אברהם ישראל בן יעקב, ירושלים, 5772
§בירור הלכה בענין מים אחרונים, סודרי, אברהם ישראל בן יעקב, ירושלים, 5771
בירור הלכות ברכת הריח
בירור הלכות הסיבה
בירור הלכות חנוכה
§בירורי דברים, על מלאכת בורר, עם "מפרק הרים", על דש, מפרק וסוחט, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים, 5773
§ברורי המדות, רבי טוביה סג"ל מהארשיץ, פראג, תקס"ז, על דיני תחומין, ממקור אחר
§בירורי סוגיות, בענייני או"ח, טופיק, ישראל, ירושלים, 5776, 183 עמ', 2MB
§בירך את אברהם, ר' אברהם פריסקו, 13MB, שאלוניקי - תרכ"ב על דיני ברכות, ממקור אחר, 11MB
בית אב תנינא, שו"ת, "כרם אב", פסקים בעיקר בדיני עירובין, ר' אברהם אהרן יודלביץ, נ"י תרעט, 185 עמ', 5MB
§בית אבא קונטרס א-ב, ר' אבא בן שאול וואקס, תרפ"ב, קרקוב, שו"ת על הל' שבת ומועדים, וביאור על "חד גדיא", ודרשות, 24 עמ', 2MB
§בית אברהם החדש, מנהגי חגי תשרי, ליהודי אלגיר, אברהם זיתון, בית שמש, תשפא 2021
§בית אליהו - עיתים וזמנים, על זמני היום, פישר, אליהו בן יחיאל מיכל, אלעד, 5775, 365 עמ', 7MB
§בית ארזים - הלכות פסח, ר' דוד בן שמואל צבי קליין, חלק א, 29MB, ירושלים - תשט"ו, חלק ב, 35MB, ניו יורק - תשל"ה
§בית ארזים - הלכות שבת, ר' דוד בן שמואל צבי קליין, חלק א, סי' רמב-רנג, ניו יורק תשט"ו, 10 MB, 111 עמ', חלק ב, 11MB, ניו יורק - תשי"ז, חלק ג, 15MB, ניו יורק - תשי"ט, חלק ד, 11MB, ניו יורק - תש"ך, חלק ה, 11MB, ניו יורק - תשכ"ב, חלק ו, 14MB, ניו יורק - תשכ"ח
§בית היין - מוקצה, זיסו, אהרן בן יצחק דוד, לייקווד, 5766
בית הכנסת בהלכה, בהשקפה ובחנוך היהודי. קובץ עבודות ומאמרים של לומדי מכון עמיאל
§בית יוסף - גליון כד - ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת, מכון להבין ולהשכיל, ירושלים, 5776
§בית יוסף - גליון כט, מכון להבין ולהשכיל, ירושלים, 5774
§בית יחיאל - שבת: מלאכות סידורא דפת, פרידמן, חנוך אריה - בית יחיאל, ירושלים, תשסז, 288 עמ', 10MB
§בית יעקב, אפשטיין, יעקב, דוינסק, תרצג, דיני תפילין וקדושתן, בהלכה ובאגדה
§בית ישראל - פרישה ודרישה, על או"ח, ר' יהושע פולק ב"ר אלכסנדר הכהן (סמ"ע), ברלין, תקכז, 220 עמ', 51MB
§בית ישראל א, קלישר, ישראל איסר בר"י, זיטומיר, תרכה, קיצור שו"ע או"ח, עם דיני מילה, פדיון הבן ואבלות
§בית ישראל ב, קלישר, ישראל איסר בר"י, זיטומיר, תרכה, 66 עמ', 3MB
§בית מאיר, פוזנר, מאיר ב"ר צבי הירש משטלאנד-דאנציג, יוזעפאף, תרלו, על או"ח, 210 עמ', 35MB
§בית מועד, פסקים וחידושים בענייני שבת ומועד, עם "שער התורה",על עמל התורה והיראה, זלזניק, אברהם יעקב, בני ברק,
§בית מצודות, על מלאכת צד, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים, 5774
§בית שמחה, רבי אברהם חמוי, ירושלים, תשכ"א, דיני סוכה וארבעת המינים, 146 עמ', 7MB
§בית תפלה למשה, רבי משה הלוי רוזנפלד, בילגורייא, תרפ"ח, על הלכות תפלה, וחידושי ש"ס ופוסקים
§בכורי יעקב, עטלינגער, יעקב יוקב ב"ר אהרן, אלטונה, 5596, על הלכות סוכה
§בכורי יעקב על הלכות סוכה ולולב, אטלינגר, יעקב יוקב בן אהרן, אלטונא, תריח
בכנף איש יהודי, ר' יצחק ברנד, עמנואל תשס"ט, על אמיתות התכלת מארגמון כהה קוצים, 28 עמ'
§בכנף איש יהודי, על זיהוי התכלת, ברנד, יצחק, עמנואל, 5775
§במצות שבת גרוסה, הלכות שבת, הרב חיים יונתן טעפפער, בית שמש, 5775
§במצותיך האמנתי, פכמן, שלמה זלמן בן יצחק, תשע, 39 עמ', 1MB, בענין אין מעבירין על המצוות, מעלין בקודש ואין מורידין, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה
§במקהלות ברכו, בעניני ברכות, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5766
§במשמרת הפסח - א, הלכות פסח, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תש"ע, 238 עמ', 2MB
§במשמרת הפסח - ב, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תש"ע
§במשמרת הפסח - ג, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תש"ע
§במשמרת הפסח - ד, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תש"ע
§בני בינה - בעניני ימי חנוכה, פרבשטין, יוסף בן אברהם יהודה, ירושלים, תשסח, 95 עמ', 3MB, בהלכה ובאגדה
§בני ציון, ר' בן ציון הלוי ליכטמן, על שלחן ערוך אורח חיים, ח"ג, 26MB, בירות - תשט"ו שו"ע, ח"ד א', 23MB, בירות - תשי"ז, ח"ד ב', 10MB, בירות - תשי"ז, מהד' ירושלים תשנ"ה, חלק א, 28MB, בירות - תש"א, חלק ב, 33MB, חלק ג, 25MB, חלק ד, 31MB, חלק ה, 31MB, חלק ו, 28MB
—§קונטרס בין השמשות, נגד שיטת ס' "בני ציון", לייזער, יעקב, 5776
§בנין אב - רפואה ומילה בשבת, מכון בנין אב, ירושלים, 5775, 235 עמ', 15MB
§בנין אב, על מלאכת בונה, גריינימן, אברהם ישעיה, ירושלים, 5771
§בנתיב החלב ב, תנובה, רמת השרון, תשסו, סוגיות בעניני חלב בפסח
§בנתיבות ההלכה - א-ב - הל' שבת, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5768
§בנתיבות ההלכה - ג-ה - מוקצה ונטילת ידים, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5768
§בנתיבות ההלכה - ו - מוקצה ונטילת ידים, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5768
§בנתיבות ההלכה - ז - חנוכה, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5769
§בנתיבות ההלכה - ח - בונה, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5769
§בנתיבות ההלכה - ט - צידה, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5769
§בנתיבות ההלכה - י - פסח, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5769
§בנתיבות ההלכה - יא - קושר, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5769
§בנתיבות ההלכה - יב - אבילות בית המקדש, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5769
§בנתיבות ההלכה - יג - סוכות, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5770
§בנתיבות ההלכה - יד-טו - חנוכה, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5770
§בנתיבות ההלכה - טז - בישול, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5770
§בנתיבות ההלכה - יז - ימים נוראים, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5770
§בנתיבות ההלכה - יח - בישול, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5771
§בנתיבות ההלכה - יט - חנוכה, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5771
§בנתיבות ההלכה - כ - נטילת ידים, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5771
§בנתיבות ההלכה - כא - נטילת ידים, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5771
§בנתיבות ההלכה - כב - פסח, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5771
§בנתיבות ההלכה - כג - בורר, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5771
§בנתיבות ההלכה - כד - ימים נוראים, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5771
§בנתיבות ההלכה - כה - סוכות, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5772
§בנתיבות ההלכה - כו - חנוכה, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5772
§בנתיבות ההלכה - כז - בציעת הפת, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5772
§בנתיבות ההלכה - כח - פורים, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5772
§בנתיבות ההלכה - כט - בורר, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5772
§בנתיבות ההלכה - מד - אבלות המקדש, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5775
§בנתיבות ההלכה - מא - סוכות, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5775
§בסוכות תשבו, שמואל אהרן ליכטנשטיין, בני ברק, תשעד
§בסוכות תשבו, הלכות ישיבה בסוכה, זילברברג, יעקב ישראל בן משה שמעון חיים, ירושלים, 5773
§בעלי אסופות - תשע, סוגיות בהלכות שבת, גבעת אסף, 5770
§בעמדם יעמודו, ענייני עמידה וסמיכה, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5774
בענין מי שראה קרי ביום הכיפורים - יקר בעיני השם, ר' רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
§בענין מצה ומרור, בלומנטל, ישראל חיים בן משה, ירושלים, 5755
בענין עשיית עירוב בפולנקו (ב' חלקים), רבי דוד שוויקה, מקסיקו תשע"ה. בדף ההורדה יש גם ערות ותיקונים
§בצילו חמדתי, בענייני שהייה, חזרה ובישול, ווייס, בצלאל בן יצחק ישעיה, בני ברק, 5773
§בצל חמדה, אוירבך, אליעזר ישראל בן יחזקאל, תשע, 438 עמ', 4MB, חידושים בעניי סוכה ומועדים, עם "נר יצחק", בענייני מחשבה על המועדים, עם מפתח מקורות ומפתח עניינים
ה בקול שופר-כוונת התקיעות
§בר מצוה, איזגור, אהרן הלוי, ברדיטשוב, תרעד, הלכות תפילין, ברכות התורה, ונאומים לבר מצוה לדוגמה
§ברוך אשר נתן, חידושי תורה ובירורי הלכה על שבת ומועדים, פעסין, אהרן יהושע, 5775
§ברומו של עולם, פוטאש, מרדכי, תשסה, 398 עמ', 14MB, כוונת התפלה ע"פ הפוסקים
—§דברים שבקדושה, תשסז, 48 עמ', 2MB, מתוך ס' "ברומו של עולם"
§ברית כהונה א, כהן, משה, ג'רבה, תשא, מנהגי גרבה בעניין או"ח בסדר א"ב
§ברית שלום, כהן, שלום, ג'רבה, תרצה, מוסרים ודינים על סדר שו"ע או"ח
§ברכה לישראל, שמעון ב"ר יצחק הכהן מק"ק מיטוא, ריגא, תרצב, בעניין ברכות המצוות, עם דרושים וחקירות
§ברכות התפילין, טויבש, נטע יעקב ב"ר חיים צבי, וינה, תרצו
§ברכות והודאות, יאחינסאהן, שמעון צבי ב"ר יחיאל מיכל, ווארשא, תרמא, דיני ברכות
§ברכות ישראל חלק א, ר' ישראל יצחק בן אליהו יאנובסקי, 22MB, פיוטרקוב - תרפ"ב על הלכות ברכות הנהנין
§ברכות ישראל ב, פיעטרקוב, תרפג, דיני ברכות
§ברכות מנחם, ר' גרשון מנחם מנדל בן יהודה ליב הלוי שפירא, וילנה, תרכו, על דיני ברכות הנהנין, 149 עמ', 2MB
§ברכות מנחם, שפירא, גרשון מנחם ב"ר יהודה ליב סג"ל, חמ"ד, ברכות הנהנין והלכותיהן
§ברכות שמים, ר' עזרא ראובן דנגור, בגדאד, תרצא, דיני ברכות, 58 עמ', 6MB
§ברכי יהושע, טרייטל, יהושע הלוי מו"צ בק"ק סאכטשוב, ווארשא, תרנב, דיני עירובי חצרות, וחידושים על מס' עירובין ונדרים, ועל סוגיית קטן אוכל נבילות
§ברכי יוסף חלק א, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, או"ח, ליוורנו תקל"ד, 440 עמ', 39MB. מעמ' 420 - שיורי ברכה
§ברכי יוסף חלק א, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, וינה תר"כ, על אורח חיים, 279 עמ', 35MB. עם "שיורי ברכה" משולב בסוף כל סימן. ממקור אחר, 279 עמ, 35MB
ברכי יוסף או"ח תקלד
§ברכת אברהם, ר' אברהם בן שלמה טריוויש, 30MB, ונציה שי"ב, על מקום ברכת נטילת ידים: בשחרית סמוך לסדר הברכות ודינים אחרים, ממקור אחר, ★ממקור אחר, 722 עמ'
§ברכת אברהם - חנוכה, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע, בהלכה ובאגדה
§ברכת אברהם - חנוכה, הלכה ואגדה, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת אברהם - פורים ומגילת אסתר, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע
§ברכת אברהם - הלכות פורים ומגילת אסתר, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5774
§ברכת אברהם - ר"ה, יו"כ, סוכות, הלכה ואגדה, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת אברהם על עניני פסח - חלק שני, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשעא, הסיבה, ארבע כוסות, שריפת נותר, קציר העומר, שחיטת חגיגת י"ד ופסח שני
§ברכת גבריאל, על ברכת החודש, עם מאמר "ברכת התורה", וויסבלום, יוסף יונה גבריאל, לאיקווד, תשסו
§ברכת דוד, ר' דוד בן נתן מרוזוואדוב, 13MB, זולקוה תקכ"ו, על אורח חיים
§ברכת האילנות, לונדינסקי, שמחה בונם, לייקווד, 5776
§ברכת הבית-חלק ראשון, איינהורן, אברהם חיים, סיגעט, תרנג, דיני ברכת הנהנין
§ברכת הבית-חלק שני, איינהורן, אברהם חיים, סיגעט, תרנג, דיני ברכת המצוות
§ברכת הבית, איינהורן, אברהם חיים, מונקאטש, תרעא, דיני ברכת הנהנין
§ברכת הזמן, על ברכת שהחיינו, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תש"ע
§ברכת הזמן, דיני ברכת שהחיינו, מיכאל מנחם שילוני, ירושלים, 5770
§ברכת הלחם, ברכה בטפל ועיקר ולחמי זונות, גראוס, יקותיאל זאב, ניו יורק, 5778
§ברכת המצות, ר' גבריאל מיללער, וויען, תרלא, דיני ברכת המצוות, 70 עמ', 4MB
§ברכת הנהנין, הרצברג, מרדכי חיים הלוי, לובלין, תרצב, עם הלכותיהן
§ברכת הנהנין, סגל, נחום אשר בר"מ, יוהניסבורג
§ברכת השבת, סנדר, מאיר, ירושלים, תשע, דיני סחיטה בשבת
§ברכת חיים, הלכות ברכת הנהנין, יפה, חיים, ניו יורק, 5769
§ברכת יוסף ב"ח, 24MB, ירושלים - תרפ"ה על דיני ברכות
§ברכת יוסף חלק א, ר' יוסף בן מרדכי הלוי ידיד, 14MB, ירושלים - תרפ"ה על דיני ברכות [בסדר א"ב] חלק א (אות א-ה)
§ברכת יוסף חלק ב, ר' יוסף בן מרדכי הלוי ידיד, 14MB, ירושלים - תרפ"ז על דיני ברכות [בסדר א"ב] חלק-ב (אות ו-ז)
§ברכת יעבץ על זמנים ומועדים א, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשמז, 313 עמ', 11MB,
§ברכת יעבץ על זמנים ומועדים ב, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנז
§ברכת יעבץ על זמנים ומועדים ג, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסו
§ברכת יעקב, ר' ישראל יעקב אלתר בן דוד רוזנבוים, 5MB, לובלין תרצ"ב, דיני ברכת הנהנין וברכת המזון
§ברכת יצחק - הלכות שבת - בונה כותב ועוד, ברכה, יצחק, ירושלים, 5772
§ברכת יצחק - שבת ח"א רמב-שז, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת יצחק - שבת ח"ב שח-שיט, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת יצחק - שבת ח"ג שכ-שמד, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת יצחק - הלכות שבת חולה ופקו"נ - סי' שכח-של, ברכה, יצחק, ירושלים, 5772
§ברכת יצחק - הלכות שבת שיט-שכא, ברכה, יצחק, ירושלים, 5771
§ברכת יצחק - שהיה הטמנה חזרה, בישול וגרמא, ברכה, יצחק, ירושלים, 5771
§ברכת יצחק - בן עיר ובן כרך בפורים, ברכה, יצחק, ירושלים, 5771
§ברכת יצחק - עירובין שמה-תטז, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת יצחק - מועדים קמא, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת יצחק - מועדים בתרא, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת ישראל, על סוגיית קורא, ודיני עיקר וטפל, מאסקאוויץ, ישראל שלמה בן משה, לייקוואוד, 5774
ברכת ישראל, סוגיות בהלכות ברכות, שראל ב"ר יצחק שלום, רכסים - תשרי תשע"ג
§ברכת ישראל א, ר' ישראל יצחק מפראגא, פיעטרקוב, תרפג, הלכות ברכות הנהנין
§ברכת ישראל עם לקוטי רימ"א, אויערבאך, ישראל מתתיהו, קולומיה, תרנז, על דיני ברכת הנהנין, ברכת המצוות וברכת הודאה
§ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5775
ברכת מרדכי - חנוכה, בהלכה, ומעט באגדה, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשעג, 454 עמ', 3MB
ברכת מרדכי - פסח וספירת העומר, הלכה ומעט אגדה, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשעג, 537 עמ', 3MB
ברכת מרדכי - שבועות ומתן תורה, הלכה ומעט אגדה, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשעג, 488 עמ', 3MB
ברכת מרדכי - סוכות ושמחת תורה, הלכה ומעט אגדה, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשעג, 491 עמ', 3MB
ברכת מרדכי משמרת חיים - אורח חיים חלק א
ברכת מרדכי משמרת חיים - אורח חיים חלק ב
§ברכת מרדכי - אורח חיים ב, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשמז
§ברכת משה, ר' ר משה קערנער, 6MB, ברלין - תקצ"ד על דיני שהחיינו, וגרגרים מס' התשבי עם הגהות, והגהות מהג"ר ישעיה פיק ז"ל
ברכת משה, משה קערנער, דיני ברכות וגרגרים מהתשבי עם הגהות ר"י ברלין, ברלין תקצ"ג, 116 עמ'
§ברכת משה, ר' משה שלמה זלמן הלוי זאטורענסקי, 7MB, ווילנא - תרס"ד על הל' ברכת הנהנין,
§ברכת משה, ר' משה שלמה זלמן בן אליהו דוד הלוי זאטורנסקי, 7MB, וילנה - תרס"ד בבירור הלכות ברכות הנהנין
§ברכת נחמן - מוקצה, רוזן, נחמן יהודה בן יהושע, לייקווד, 5769
§ברכת נפתלי על ענייני מוקצה, נפתלי צבי הלוי ליוואויץ, לייקווד, 5779
§ברכת שהחיינו, הלכותיה, טעפ, איתמר, מודיעין עילית, 5774, 976 עמ', 16MB
§ברכת שלמה, ר' שלמה יהונתן, 5MB, פיעטרקוב - תרע"א על הל' ברכות וברכת הנהנין
§ברכת שלמה, על ברכת התורה, קרליץ, שלמה, לייקווד, 5774
§ברכת שמואל, על שו"ע הלכות ברכות, סי' קסז-רלא, זכאי, שמואל בן אהרן, ביתר עילית, 5774
§ברכתא דשירתא, על ברכת התורה, שטערן, מרדכי ישראל מאיר, לארענס, נ"י, 5774
§בתי כנסיות, ר' אברהם בן חיים ידידיה בן-עזרא, שלוניקי, תקסו, על שו"ע או"ח, ועל רש"י ורא"ם, 277 עמ', 21MB. החלק על הרא"ם, "בתי כנסיות", חסר. ממקור אחר, 278 עמ', 36MB
§גבול המזרח - א, תחום שבת בעיר לייקווד, גארליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן, לייקווד, 5769
§גבול עולם - הלכות עירובין, בן פורת, אליעזר בן יוסף צבי, בני ברק, 5772
§גבור חיל - הלכות שבת, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5771
§גבורת התורה - הלכות תפילין, גרודזינסקי, אריה בן יצחק, ירושלם, תשסט
§גבורת התורה - הלכות בית הכנסת, גרודזינסקי, אריה בן יצחק, ירושלם, תשסו, ע"פ סדר סעיפי השו"ע ורמב"ם הל' תפלה פי"א, עם קונטרס על מס' ברכות
§גבורת התורה - הלכות קריאת ספר תורה, גרודזינסקי, אריה בן יצחק, ירושלם, תשסב, ע"פ סדר סעיפי השו"ע או"ח קלד-קמו, ורמב"ם הל' תפלה פרקים יב-יג
§גבורת יצחק - חנוכה ופורים ורמב"ם הל' מגילה, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסח, בהלכה ובאגדה
§גבורת יצחק - אלול, ראש השנה, יום כיפור ורמב"ם הל' תשובה, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז, בהלכה ואגדה
§גבורת יצחק - ספירת העומר, פסח שני, קידוש החודש, ראש חודש, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשע, ממקור אחר
§גבורת יצחק - שבת, בין המצרים, רמב"ם הל' תעניות, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז, ממקור אחר
§גבורת יצחק - חג השבועות ורמב"ם הל' תלמוד תורה, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסו, בהלכה ואגדה
§גבורת יצחק - סוכות, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסח, בהלכה ואגדה
§גבעת בנימין, ר' בנימין שמעיה, על או"ח,לפי הנוהגים כשו"ע, חשמונאים תשעד. 258 עמ', 1MB. עמ' 5-19 - תולדות ר' יוסף קארו. עמ' 20-26 - על קבלת הוראות מרן.
§גבעת בנימין, שמעיה, בנימין, נתיבות, 5775
§גבעת הלבונה, עניינים ותשובות השייכות לאו"ח ח"א, בומבאך, נפתלי הירץ בן יוסף, לובלין, 5699, 240 עמ', 31MB, עם "נס על הגבעה" - פלפול בענין נס חנוכה, מר' יוסף שאלל
§גדולי יצחק, דיני ציצית, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5741
§גור אריה-שו"ע אורח חיים, רבי גור אריה הלוי, מנטובה, תפ"א
§גלי הים - מוקצה, מאיה, יצחק בן משה, בני ברק, 5775
§גם אני אודך על ראש השנה, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד., בני ברק, 69 עמ', 2MB, בהלכה ומעט באגדה
§גם אני אודך - הג"ר אליהו כץ, תשובות שהשיב לשאלות ר' רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד, בני ברק תשסט, 75 עמ', 2MB, בענייני ברכת הגומל, נר חנוכה ושבע ברכות
§גם אני אודך על חנוכה, בני ברק, תשסה
§גם אני אודך - ברכת כהנים, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד, בני ברק, 5772, ממקור אחר, ממקור אחר
§גם אני אודך - שנים מקרא ואחד תרגום, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5776
§גם אני אודך - לחם משנה, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - פיינהנדלר, ישראל פסח, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - סוכה וארבעת המינים, ליברמן, אהרן בן יקותיאל - רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., , 5777
§גם אני אודך - הלכות שנים מקרא ואחד תרגום, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - עניני ראש השנה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - עשרה ראשונים, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5772
§גם אני אודך - תשובות הגר"ח קניבסקי בעניני חנוכה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5765
§גם אני אודך - הלכות לחם משנה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב אהרן ליברמן על עניני סוכה ח"א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב אהרן ליברמן על עניני סוכה ח"ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב אהרן ליברמן על עניני שבת ח"א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גן דוד, ר' דוד בן משה יהודה שליסל, 10MB, מונקץ' ת"ש, עם פרי הגן ועץ הגן, על ט"ל מלאכות של שבת
§גן העיר, דין מוקף לדירה לטלטול ותחומין, גארליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן, לייקווד,
§גן חיים קונטרס א, ר' משה ברוך בן אפרים מאיר, 1MB, לודז' תרצ"א, על הלכות שבת סי' רמב-רסח עם הפנים והגהות הרמ"א ועם באר הגולה. ההסכמות שבקונטרס ב הועתקו מהוצאה שנייה.
§גן רוה, ר' יהודה ליבוש בן משה הכהן אדימאשיק, 35MB, בילגורי תרע"א, על פרי מגדים אורח חיים
§גנזי יוסף, רבי יוסף אלטר עפשטיין, מונקאטש, תרנ"ה, על הפתיחה הכללית לפרי מגדים או"ח
גרמא כמעשה, ר' יצחק ברנד, עמנואל תשס, 62 עמ', על איסור שימוש במכשירי "גרמא" בשבת, §ממקור אחר
§דבר אמת, ר' מנחם בן שמעון מרדכי, שלוניקי, תרג, הלכות קריאת התורה, 266 עמ', 10MB, ממקור אחר, 253 עמ', 9MB
§דבר בעתו, ר' חיים אליעזר בן עזריאל זליג הויזדורף, תל אביב תרפ"ג, דיני ערב פסח שחל בשבת ועוד תשובות, 17 עמ', 1MB, ממקור אחר, סט לואיס תרפ"ג, 12 עמ',1MB
§דבר בעתו - ד' צומות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא, 107 עמ', 14MB
§דבר הלכה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח, הלכות ציצית ותפילין
§דבר השבת, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסט, הלכות שבת התלויים בדיבור
§דבר יום ביומו, הלכות עי"פ משנה ברורה, הלפרין, יוסף, בני ברק, 5766
דבר יום ביומו, הלכות הנוהגות יום יום, ר'יוסף הלפרין, מהדורה שניה, 95 עמ', 11MB
§דבר למועד, בירורי הלכה בעניני שבת ומועדים, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5777
§דבר משולם - אורח חיים א, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשסו
§דבר משולם - אורח חיים ב, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשע
§דבר משולם - אורח חיים ג, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשסח
§דבר שמואל - דיני חודש אדר בשנה מעוברת, נבנצל, נחום צבי רפאל, תשסח
§דברי אגרת, ר' מנחם מנדל בן שמעון שטיינהארט, רדלהים, תקעב, על קטניות בפסח, 31 עמ', 2MB
§דברי ברוך - שבת - הוצאה, רוזנברג, ברוך בן גרשון חנוך, בני ברק, תשסח
§דברי הגאונים, על דיני פסח, ר' ישראל יצחק מפראגא, פיעטרקוב, תרעג, 222 עמ', 18MB
§דברי הפורים, דיני מגילה וארבע פרשיות, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5753
§דברי חכמים, ר' מרדכי צבי בן יוסף זליג הלוי ווייסמאן, ורשה, תרלו, על קו התאריך, 64 עמ', 3MB, ממקור אחר, 64 עמ', 4MB, ממקור אחר
§דברי חכמים - ציצית, צינוירט, דוד אריה בן יעקב צבי, ביתר, 5769
§דברי חנה, ר' חנה הלברשטאם, על בין השמשות, "תורת מקוה", וקונטרס דברי תורה, נ"י, תשיב, 141 עמ', 8MB
§דברי חנוך ושאול בן הלוי, ר' חנוך בן משה מרדכי פרידלאנד, 12MB, לבוב - תרמ"ד, חדושים על אורח חיים, שאלות ותשובות
§דברי חפץ - הלכות יום טוב, לעדערער, מנחם, ניו יורק, 5767
דברי טביא, הרב צבי הירש כהנא, שו"ת ופסקי הלכות אורח חיים
§דברי טביא - חלק א', שו"ת ופסקי הלכות - או"ח, כהנא, צבי הירש בן אלטר אליעזר, ירושלים, 5776
§דברי ירמיהו, לעוו, ירמיהו ב"ר בנימין וואלף אב"ד אוהעל, קליינווארדיין, תרפג, על סוגית תרומת חמץ
§דברי מנחם חלק א, ר' מנחם בן שמעון מרדכי, 19MB, שלוניקי תרכ"ו ... על אורח חיים, חלק א: סי' א-רצא
§דברי מנחם חלק ב, ר' מנחם בן שמעון מרדכי, 19MB, שלוניקי תרכ"ט אורח חיים, חלק ב: סי' רצב-תרצז
§דברי מרדכי, ר' מרדכי בן אברהם כרמי, 8MB, ליוורנו תקמ"ז, ח"א, לבאר כל הדבר הקשה בספרו מאמר מרדכי
§דברי משה, ר' משה שלמה יחיאל בן דוד יוסף בידרמאן, 3MB, ורשה תרע"ב, על זמן קבלת שבת, הלכות ציצית והלכות תפילין. עם ליקוטים.
§דברי סופרים - בישול, שהיה ורחיצה בשבת, יברוב, נחום, ירושלים תשע, 563 עמ', 7MB
§דברי סופרים - מצות סיפור יציאת מצרים, על רמב"ם, הלכות חמץ ומצה, יברוב, נחום בן משה יצחק אהרן, ירושלים, תשסג, 374 עמ', 27MB. מעמ' 59 - ניב שפתים על הגדה של פסח. מעמ' 219 - הגדה של פסח עם פירושי תניא רבתי, ר' יהודה בן יקר, והרשב"ץ. מעמ' 323 - הגדה של פסח עם פירושי שבלי הלקט והרשב"א
§דברי צבי, ר' צבי הירש בן אהרן שניידמיל, 20MB, וילנה תר"ן, על שו"ע או"ח
§דברי שיח, הלכות סוכות ושמחת תורה, קנייבסקי, חיים, בני ברק, 5774, 28 עמ', 1MB
§דברי שיח - חזון איש, ענייני הלכה בענין בגדי שבת, ס"ת, קריאת התורה, ועוד, קרליץ, אברהם ישעיה - קנייבסקי, חיים, בני ברק, 5774, 28 עמ', 1MB
§דברי שיח - חנוכה, קנייבסקי, חיים, בני ברק, 5774, 29 עמ', 1MB
§דברי שיח - פורים ומגילת אסתר, קנייבסקי, חיים, בני ברק, 5775
§דברי שיח - פסח, קנייבסקי, חיים, בני ברק, 5774
§דברי שירה - שבת - הוצאה, לוין, אליהו בן משה, לייקווד, 5764
§דברי שלום ואמת, ר' ישראל אברהם אבא בן חיים זאב קריגר, 2MB, פרנקפורט דמין - תרפ"ב, [ר' יעקב פוזנא], נגד האיסור שהוציא הרב שלמה זלמן ברויאר, על העירוב שהתקין, ממקור אחר, ὥממקור אחר, 66 עמ', 1.3MB
§דברי תורה - שמועת עירובין, כולל תנובת יהודה, רושלים, תשסח
§דברי תורה - שמועת עירובין מחיצות, ספראי, יוסף, ירושלים, 5772
§דובר ישרים, חדושים על חגי תשרי, רבי דוב ווייס, ירושלים, 5779, 348 עמ', 5MB
§דולה ומשקה -זורה, בורר, מרקד, בוטון, אליעזר, 5779
דור המלקטים, או"ח קנז-רמ, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
דור המלקטים, הלכות פורים, חול המועד, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
§דור המלקטים - שבת א, בן הרב נחום שטילרמן, ירושלים, 5779
§דור המלקטים - שבת ג, בן הרב נחום שטילרמן, ירושלים, 5779
§דור המלקטים - שבת ד, בן הרב נחום שטילרמן, ירושלים, 5779
§דור המלקטים - שבת ה, בן הרב נחום שטילרמן, ירושלים, 5779
§דור המלקטים - שבת ו, בן הרב נחום שטילרמן, ירושלים, 5779
§דורון לבר מצוה, אברמוביץ, חיים יצחק, תל אביב, תשטו, לקט בענייני תפילין ובר מצוה
§דורשי עונג, הלכות שבת וקדושתה, אבישי נתן מייטליס, נהריה, 5781
§דיני דרבנן בשבת, אברהם חיים עדס, ירושלים, 5769
§דיני הפסק בתפלה, איידלמן, יוסף יצחק, כפר חב"ד, תשמ"ט
§דיני חג הסוכות, יואל בן אהרן שורץ - שלום יוסף גלבר, ירושלים,
§דיני חנוכה ופורים וארבע הפרשיות, שצ'רנסקי, מאיר, תל אביב, תשנא
דיני יין לקידוש
§דיני ישראל ומנהגיו, הרב שמריהו ליב הלוי הורוויץ, ניו יורק תרפ"ד, בימים נוראים, 284 עמודים - 6 MB
דיני ישראל ומנהגיו לימים נוראים, ר' שמירה ליב הורוביץ, נ"י תרפד, 198 עמ', 1.7MB
§דיני מוקצה, עדס, אברהם חיים בן דניאל, ירושלים, תשסח
§דיני מקום הדלקת נרות חנוכה, בני ברק, 5777
§דיני קדושת הסוכה ונויה, בלומנטל, ישראל חיים בן משה, ירושלים, 5754
§דיני שלש רגלים, שצ'רנסקי, מאיר, תל אביב, תשנב
§דיני תפלה, משה הלוי ש"ץ ומ"מ דק"ק סיאטין, סאיני
§דיני תשעה באב שנדחה, פאק, יוסף מרדכי, ירושלים, 5776
§דינים הנוגעים לגשם ושלג בשבת, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§דינים ומנהגים לבית הכנסת דחברת האחים, דיני תפלה, גינסבערג, רפאל וואלף, ברסלויא, תקצג, 49 עמ', 3MB
§דינים נחוצים, ברונשפיגל, יום טוב נעטיל, לודז, תרפו, 16 עמ', 1MB, ובסופו מקורות לפתגמים המורגלים בפי העם
§דלתות שערי העיר, ר' גרשון חנוך מאיזביצא, בענין תיקון עירובין, ווארשא, תרנב
§דמשק אליעזר - א-ב, ר' אליעזר בן שמואל לאנדא, 143MB, וילנה - תרכ"ח
§דמשק אליעזר חלק א-ב, ר' אליעזר בן שמואל לאנדא, 43MB, וילנה - תרכ"ח, על באורי הגר"א או"ח, חלק א, סי' א-תכח
§דעת אורח - הלכות ברכות, נאה, חגי אלישיב, בני ברק, 5771
§דעת חיים, צימרמן, חיים ישראל, תל אביב, תשיט, על הגעלת כלים לפסח
§דעת קדושים - מוקצה, טובי, אליהו בן עובד, בני ברק, 5772
§דעת תורה, שבדרון, שלום מרדכי הכהן מברעזאן, ירושלים, תשיח, על או"ח
דעת תורה על מצות עירובין בבורו פארק ובברוקלין, ר' ישעיהו טוביה דירקטור, תשסו, 38 עמ', 2.2MB
דעת תפילין, הכוונה לכשרות תפילין, 42 עמ', 7.9MB
§דרוש וחדוש, פלעססנער, ברלין, תרלט, 19 עמ', 1MB, ביטול חמץ ע"י שליח
§דרוש פסח גדול, בהלכות פסח, עמדין, יעקב ב"ר צבי (יעב"ץ), פאדגורזע אצל קראקא, תרס, 50 עמ', 4MB
§דרישת צבי, דיני הרואה ערי יהודה, ירושלים ומקום המקדש, גרוסברג, חנוך זונדל ב"ר דוב בער, ירושלים, תשא, 16 עמ', 1MB
דרך האדם, ר' יצחק יחיאל סוננזון, וילנא תרסז, הלכות, 98 עמ'
§דרך האדם, ר' זלמן זוסיא מאלי, יצחק יחיאל בן אליעזר נפתלי סוננזון, וילנה, תרעב, בענין הפסק בברכות, 18 עמ',1MB
§דרך החיים, לורברבוים, יעקב מליסא אוסטרהא תקצ"ג, הלכות תפילה
§דרך החיים, לורברבוים, יעקב מליסא, ווילנא, תרלא
§דרך התחומין - ג, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק,
§דרך חיים א, לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תרפו
§דרך חיים ב, לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תרפו
§דרך חיים, ר' יחיאל מיכל בן אברהם מאיר ציפר, 6MB, ברטיסלבה - תקצ"ז על ש"ע הלכות פסח, ממקור אחר, 7MB
§נתיב לדרך החיים, הערות על דרך החיים לר"י מליסא, שמואל שלמה זלמן ב"ר צבי, ווארשא, תרב
דרך ימין, סמיגה, יוסף בן בנימין, ונציה שס"ו?, כב דפים
דרך ימין, ר' יוסף בר בנימן סאמיגה, ונציה שס"ו, 24 עמ', 5MB, בענין נענוע לולב דרך ימין, ≡ממקור אחר, 45 עמ', §ממקור אחר, 46 עמ', 3MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§דרך ישרה - נרות חנוכה, כהן, ישראל, בני ברק, 5774
§דרך ישרים, על הלכות תחומין, ליסיצין, יוסף שלמה בן צבי יעקב, בני ברק, 5774
§דרך תמים, ר' אברהם סטעפאנסקי, 18MB, ברדיטשוב - תרנ"ה, על ש"ע הלכות תחומין ועירובי תחומין
§דרכי החיים חלק א, ר' יוסף בן זאב הלוי קוטקובסקי, 16MB, פיוטרקוב תרמ"ד, על שלחן ערוך אורח חיים, מקור חיים וחלקי בחיים
§דרכי הפסח, גנוט, שמואל ברוך, תשע"א, תשעב, דיני חודש ניסן ופסח, ממקור אחר
§דרכי הקניינים במכירת חמץ, רועי זעפרני, אשקלון, 5780
§דרכי חנוכה, ענייני חנוכה בהלכה ובאגדה, אברהאם, נחום, מאנסי, 5773
דרכי משה, רמ"א, פיורדא תקכ, או"ח, 87 דפים
דרכי נועם, תפלות והלכות לעוברי דרכים, עם סדר זמנים, ר' שלמה יהודה שווייצר, נ"י תשלד, 128 עמ', 2.6MB. מעמ' 92 - קונטרס אחרון, על תפלת הדרך וברכת הגומל ונט"י שחרית ליוצא לדרך
§דרכי עונג - בורר זורה מרקד, ינקלביץ, אשר חנוך בן אהרן, חיפה, 5774
§דרשת שבת הגדול - קיצור דיני ערב פסח וליל הסדר, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5770
§אש דת, ר' מנחם מנדל בן זאב וולף, פיעטרקוב, תרסד, על תקיעת שופר ומלאכות שבת, 215 עמ', 35MB
§דת ישראל, הרב דובער אבראמאוויץ, הלכות יום יום, חלק א, עברית ואנגלית, 9MB, ניו יורק תרסב, 247 עמודים, חלק ב, שלחן ישראל, טהרת המשפחה, ונשמת ישראל, 13MB, ניו יורק - תרס"ב, 340 עמ', חלק ג, נ"י, תרנז, דיני שבת ויו"ט, ותפילותיהם
§ה' עזרי - דיני תפילה, גליברסון, אריה, קרית ספר,
§ה' עזרי - תשמישי קדושה, ותשמישי מצוה ובית כנסת, גליברסון, אריה, קרית ספר,
§ה' עזרי - צעקה, שירה, תקיעות ותענית, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5768
§האיסור של השתמשות במיקרופון בשבת וביום טוב, ר' ישכר דוב בערגמאן, ניו יורק תשי"ב, 1 MB
האמונה, מכתבים בעניני עירובין, ר' ישעיה טוביה דירקטור, נ"י תשסה, 14 עמ', 985KB
§האמת תורה דרכה - מעין שבע כשחל פסח בשבת, , 5776
האתרוג התימני, ר' יצחק רצאבי
§האתרוג התימני, לוי, מאיר ליאור, ירושלים, 5765
§הברכה והמצוה, בגדר ברכת המצוות, פטרפרוינד, מרדכי, ירושלים, 5771
§הברכות כהלכתן, שטרנבוך, משה בן אשר, שטרנבוך, משה בן אשר,
§הברכי יהושע, רבי יהושע טרייטיל מסוכאטשוב, ווארשא, תרנ"ב, על דיני עירובי חצרות, חידושים על מס' עירובין, ועל סוגיית קטן אוכל נבילות, ועל תחילת מסכת נדרים, 53 עמ', 3MB
§הגהות על ש"ע הלכות פסח, ר' אברהם אבלי בן נפתלי מקיוב, 20MB, סדילקוב - תק"ץ, 164 עמ', על שו"ע הרב הלכות פסח. מעמ' 54 - חידושי דינים על הלכות פסח. מעמ' 97 - חידושים על הרמב"ם הלכות חמץ ומצה. מעמ' 136 - על טור וב"י הלכות ראש השנה. מעמ' 150 - חידושים על התלמוד.
§הגהות על הלכות פסח, רבי אברהם אבלי ברבי נפתלי, ברדיטשוב, תק"ס
§הגהות רבינו עקיבא איגר, ר' עקיבא איגר, בערלין, תרכב, על שו"ע או"ח, ★ממקור אחר
§הגעלת כלים לפסח, איבגי, שי משיח, ישראל, 5778
§הדלקת הגז ביו"ט, הרט, אברהם, בני ברק, תשעא
§הדלקת נרות לבחורי ישיבות, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, 5776
§הדר המינים, דיני ארבעת המינים, ירדני, משה, בת ים, 5777, 21 עמ'
§הדרת ישראל, ינובסקי, ישראל יצחק ב"ר אליהו, ווארשא, תרעז, 64 עמ', 4MB, דיני ארבעת המינים, או"ח סי' תרמה-תרסה, עם ביאורים "לקח טוב", "יד אליהו", "באר יצחק", "הגהות רנ"ח"
§ההלכה בתמונות - דיני השכמת הבוקר, עם תרגום לרוסית, ישיבת דבר ירושלים, ירושלים, 5751
§הוד תהלה, ר' אפרים אליעזר צבי הירש בן זאב חרל"פ, ורשה, תרנט, הלכות חנוכה
§הוראת היתר בדבר אתרוגי קורפו לשנה זו - א, ר' יוסף ב"ר רפאל מווילנא, ווילנא, תרלו, 17 עמ', 1MB, ☼ממקור אחר
—§דברי מילואים להחוברת הוראת היתר על אתרוגי קורפו, ר' יוסף ב"ר רפאל מווילנא, ווילנא, תרלו, 26 עמ', 1MB, גם מכתבים נגד "סדרי טהרות" - משניות כלים עם הגמרות שעליו. ☼ממקור אחר
—§תוכחת מגולה, רם, משה, מיינץ, תרלו, 127 עמ', 6MB, נגד ס' "הוראת היתר בשנה זו על אתרוגי קורפו"
§החורים והסולם, סוגיית חורים וסולם, בשבת, סלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרון, בני ברק, 5774
§החזיון והתקון-חלק שני - תיקון יעקב, ברייש, מרדכי יעקב ב"ר חיים, בילגורייא, תרצג, תיקון עירובין לעיר דיסבורג
§החשמל לאור ההלכה, ר' שמואל אהרן בן שבתי יודלביץ, 6MB, ירושלים - תשי"ד
§הטוב והמטיב, בענייני הלל והודאה, "הטוב והמיטיב" בלידת בן, זבד הבת, קריאת שם לבת, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5776
§הטוב והמטיב, חיוב ברכת הטוב והמטיב, ר' דוב בעריש גוטליב, בית שמש, 5779
§היומם בכדור הארץ, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, 3MB, ירושלים - תש"ג בענין קו התאריך, ממקור אחר, 5MB, ממקור אחר, 3MB, Ξממקור אחר, 4.26 MB
§היכון לקראת אלוקיך יעקב, דברים המעכבים את התפלה, ודברים שצריך להיזהר בהם בתפילה, חזן, יעקב, ישראל, 5777, 142 עמ', 4MB
הימים הנוראים בהלכה ובאגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
§הימים הנוראים בהלכה ובאגדה, תשסו
§הימים הנוראים בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5774
§היקף השבת - הילכות עירובין, שילה יואל
§הכון לקראת אלקיך ישראל, פוטש, מרדכי בן שמעון, ירושלים, תשס, 297 עמ', 9MB, על חובת ההכנה לפני התפלה ולימוד תורה וקיום מצוות
§הכותב והמוחק, אדלר, יצחק אליהו, אופקים, תשנז
§הכי איתמר - ברכת המצוות, טעפ, איתמר, מודיעין עילית,
§הכי איתמר - חנוכה, טעפ, איתמר, מודיעין עילית,,
§הכי איתמר - הלכות פסח, טעפ, איתמר, מודיעין עילית, 5774, 58 עמ'
§הכי איתמר - שומע כעונה, טעפ, איתמר, מודיעין עילית,,
§הכל ירוממוך, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסב, הלכות בית כנסת ובית מדרש
הכר נא למי החותמת, ר' יצחק ברנד, על התכלת מארגמון כהה קוצים, עמנואל תשסב
§הליכות אמת, הלכות ארבע תעניות ובין המצרים ותשעה באב, גדסי, אמתי בן אבנר, רחובות, 250 עמ', 1MB
§הליכות האדם, דיני האדם מרגע קימתו, שולם, אסף, ירושלים, 5771
§הליכות השבת - סימנים רס-רסו, גארדאן, אברהם יוסף, סקווירא, 5771
§הליכות חג, הלכות ומנהגים בענייני החג, עם שמחת חג - שמחה בחוה"מ, ואדרת אליהו - הלכות חוה"מ, ר' אליהו כהן, ירושלים 5780
הליכות חג הלכות חוה"מ
§הליכות חיים - יום טוב, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, 5771
§הליכות חיים - קידוש בשבת, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, 5770
הליכות ישראל יהלומים - הלכות פסח
הליכות ישראל יהלומים - הלכות שבת
הליכות ישראל יהלומים - הלכות ברכת הפירות טו בשבט
הליכות ישראל יהלומים - הלכות בעניני חנוכה
הליכות ישראל יהלומים - הלכות ופנינים ליום טוב ולחג השבועות, ר' משה חיים כהן, 72 עמ', 7MB
הליכות ישראל יהלומים - ירח האיתנים, הלכות, ר' משה חיים כהן, 224 עמ'
הליכות ישראל יהלומים - מצוות שבחיי היום יום, פסקי הלכה לפי סדר הפרשיות, ר' משה חיים כהן, 161 עמ', 22MB
הליכות ישראל יהלומים - שיחו בכל נפלאותיו, על האמונה והשירה, מכות מצרים, ניסי המן וענני הכבוד, והשגחת ה', 100 עמ' 8MB
§הליכות שמואל ח"א, הלכות הנהגת אדם בבוקר וציצית, רפאלי, שמואל, ירושלים, 5765
§הליכות שמואל ח"ב - תפילין, רפאלי, שמואל, ירושלים, 5774
§הלכה ברורה, ר' פנחס אויערבך, 24MB, וילהרמסדורף תע"ז, על אורח חיים, ☼ממקור אחר, 186 דפים
§הלכה ברורה על עטיפת טלית - תוספת על העיקר, דייטש, יעקב מנחם מנדל, בני ברק, 5725
§הלכה למשה - אהבת איתן, על דיני תקיעות, או"ח סי' תקצ, רוטנברג, אברהם בן אריה, ירושלים, תשסט
§הלכה לעם, ברמן, יעקב, ירושלים, תשלה, דיני תפלה
§הלכה ערוכה - הלכות ליל הסדר, אברהם צבי הכהן, בני ברק, תשסו
§הלכה ערוכה - הוצאה עירובין ותחומין, הכהן, אברהם צבי, בני ברק, 5772
§הלכה ערוכה - נטילת ידים, הכהן, אברהם צבי, בני ברק, 5775
§הלכה ערוכה מוקצה, אברהם צבי הכהן, בני ברק, 5779
§הלכה שלימה - הטמנה - שהייה - חזרה - בישול - רחיצה, סודרי, שלמה, לייקוואוד, תשעא
§הלכה שלימה - הלכות מוקצה, סודרי,שלמה, לייקוואוד, תשעא
§הלכה שלימה ג - בורר ועוד מלאכות, סודרי, שלמה, לייקווד, 5773
§הלכה שלימה ד - קושר, הוצאה ועוד מלאכות, סודרי, שלמה, לייקווד, 5775
§הלכות אמירה לנכרי, לוין, שלום דובער, ניו יורק 5767
§הלכות בדיקת חמץ, פרידמאן, שלמה זלמן, לעיקוואוד, 5771
§הלכות בין המצרים, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5775
§הלכות בית הכנסת ובית המדרש, שפירא, ישראל אידל ב"ר משה יהודה, ווילנא, תרעד
§הלכות ברכת האילנות, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
הלכות הגעלת כלים לפסח - פסקי משה, ר' משה פרזיס, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§הלכות ד' מינים בשביעית, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסט
§הלכות ומנהגי ערב פסח שחל להיות בשבת, הויזדארף, חיים אליעזר, ירושלים, תרמג
§הלכות חג בחג - ספירת העומר ושבועות, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשס
§הלכות חג בחג - ימים נוראים, קרפ, משה מרדכי , ירושלים, 5757
§הלכות חג הסוכות, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5777
§הלכות חג הפסח, שולמאן, משה י., נ"י
הלכות חגים, הרב מרדכי אליהו
§הלכות חודש תשרי, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, ממקור אחר, ממקור אחר
§הלכות חודש תשרי, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§הלכות חול המועד, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5775
הלכות חנוכה - פסקי משה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
ממקור אחר
§הלכות לפסח תש"פ, יחיאל פראנד, לונדון, 5780
§הלכות סוכה, לעוו, שמעיה, לונדון, תשעב
הלכות סעודה, תשס"ט, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§הלכות סעודה, תשסט
§הלכות ערב פסח שחל בשבת, ווייסמאן, שמחה יהושע בן יעקב, ברוקלין, 5737
§הלכות פורים, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5776
הלכות פורים ומגילה, מדברי ראשונים, הרוקח, המנהיג, שיבולי הלקט, כלבו, אבודרהם, תשב"ץ, רבי משה בן מכיר
§הלכות פסוקות , ר' יעקב בצלאל בן פינחס, ירושלים, תרסח, על דיני הפסק בתפילה, 74 עמ', 9MB, ממקור אחר
§הלכות פסח, קליין, יהודה אריה, בודפשט
§הלכות פסח, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5776
§הלכות קריאת ספר תורה, שעשוע, יוסף שלום בן חיים, 5775
§הלכות שבת בשבת - ח"א, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשסז
§הלכות שבת בשבת - ח"ב, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשסט
§הלכות שבת בשבת - חלק ג, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשעא
§הלכות שבת בשבת - חלק ד, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשסא
§הלכות שבת למעשה, גארדאן, אברהם יוסף - פאלק, פסח אליהו, סקווירא, 5775
§הלכות שבת מנקד, עובד, אפרים, בני ברק, תשנח
§הלכות שנים מקרא ואחד תרגום, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא
§הלכות תורה לשמה וקיום המצוות כראוי - חלק ג' וד' מספר הכון לקראת אלקיך ישראל, 39 עמ', 1MB
§הלכות תפלין, קופנהגן, חיים מיכאל, ברסלויא, תקצב
§הלכות תקיעת שופר, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5775
הלכות תקיעת שופר
§הלכתא רבתא לשבתא, ברנשטיין, יהודה דוד, ברוקלין, תרעה
§המועדים בהלכה, זוין, שלמה יוסף, ירושלים, תשד
§המינים המהודרים, על ארבעת המינים, מרמורשטיין, אלטר אליהו, מודיעין עילית, 5764
§הממהרים לבוא, על קבלת שבת מוקדמת, גארדאן, אברהם יוסף, סקווירא, 5773
§המקנה, ר' ישראל יצחק יאנאווסקי, 6MB, ווארשא-ווילנא - תר"ע, על נוסח שטר מכירת חמץ
§הנהגת בית הכנסת, אמשטרדם, תקלו
§הנהגת בית הכנסת, 1MB, אמשטרדאם - תקע"ה, מנהגי ביהכנ"ס דק"ק אשכנזים באמשטרדאם
§הנותן בים דרך - תחומין בספינה ולמעלה מעשרה, קמניץ, יהודה בן יצחק, בני ברק, 5774
§הנחת תפילין דרבינו תם, וינר, משה ניסן בן זאב וולף, ניו יורק, 5768
§הנרות הללו קודש, הלכות חנוכ לפי סדר השו"ע, אברהם חיים עדס, ירושלים, 5767
העירוב דקענסינגטאן, שבניו יורק, נ"י תשסד, 65 עמ', 3.3MB
§הערות בדיני תפילה חזרת הש"ץ וקדיש, ווייל, אברהם צבי, ירושלים, 5770
§הערות בשולחן ערוך ומשנה ברורה, סי' א-קפג, טעפ, איתמר, מודיעין עילית,
§הערות וחדושים - שבת, טויב, ישראל, בני ברק, תשע, 1344 עמ', 14MB
§הפסק בתקיעות, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5765
§הצידה בשבת, אדלר, יצחק אליהו, אופקים, תשסו
§הקריאה והקדושה, הלכות ק"ש ותפילה, יחיאל אומן, מודיעין עילית, 5779
§הר תבור, ר' ישראל דוד בן מרדכי שלזינגר, ברטיסלבה, תרכא, על העמדת הבימה באמצע בהכנ"ס, 80 עמ', 3MB
הר תבור, בענין העמדת הבימה באמצע בית הכנסת, ר' ישראל דוד מרגליות יפה - דוד סערעד, 69 עמ', 1.5MB
§הרחב דעת - בישול, הורביץ, אליהו, תשעא
§הרחב דעת - בישול, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5774
§הרחב דעת - רחיצה בשבת, הורביץ, אליהו, תשעב
§הרחב דעת - רחיצה בשבת, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5774
§הרחב דעת - שהייה, חזרה, הטמנה - ב, הורביץ, אליהו, תשעב
§הרחב דעת - בורר, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5772
§הרחב דעת - מלאכת דש, אליהו הורביץ, ירושלים, 5773
§הרחב דעת - טוחן, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5774
§הרחב דעת - כותב, מוחק, צובע, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5774
§הרחב דעת - כללי המלאכות, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5774
§הרחב דעת - לש, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5774
§הרחב דעת - מלבן, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5774
§הרחב דעת - מוקצה ח"א, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5776
§הרחב דעת - מוקצה ח"ב, הורביץ, אליהו, ירושלים, 5776
§הרימו נס - שבת א, הלכות שבת, מוסדות אור תורת שלום, נס ציונה, 5776, 187 עמ', 9MB
§הרמת קול דוד, דרשה בענין הפטור מברכת התורה ע"י אהבה רבה, פאטאשניק, דוד, עם ביאור "קבי לעטר זקני", קסטל, מנחם מנדל, ברוקלין, 5776
§השבת בישראל כהלכתה - ח"ד, גרוס, שלום יהודה, 5765
§השבת בישראל כהלכתה - ח"א, גרוס, שלום יהודה, בת ים, 5776
§השבת בישראל כהלכתה - ח"ג, גרוס, שלום יהודה, בת ים, 5776
השבת בהלכה ובאגדה, מהדורה ג, תשע"ג, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
ממקור אחר
§השבת בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5774
השבת בישראל כהלכתה, ר' שלום יהודה גרוס, על מעלת שמירת השבת, והלכות שכיחות, נ"י תשמ"ב, 65 עמ', 486KB
השבת בישראל כהלכתה חלק ד, קידוש, סעודות שבת, תשסה, תפילות, 91 עמ', 2MB
§השבת בתפארתה ח"א, על ל"ט מלאכות, אברהם חיים עדס, ירושלים, 5765
§השבת בתפארתה ב, עדס, אברהם חיים בן דניאל, ירושלים, תשסו, על ל"ט מלאכות, גוזז-הוצאה
§השבת לקדשו, הרב ישראל דושאוויץ, ניו יורק תש"ג, חומר חילול שבת ובשר שהובא בשבת - 11 MB
§השימוש בחשמל בשבת, ברוורמן, אליהו בן חיים מרדכי - רביבו, מנחם בן יעיש, בני ברק, 5775
§התפילין, פרנקל, איסר, תל אביב, תשטז
§התקיעות כהלכה ובהידור, שטרנבוך, משה, ירושלים, 5776
§ואני תפילתי לך ה', על הדקדוק בלשון בתפילה, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5774
§ובחרת בחיים, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, וינה, תרצד, 193 עמ', 13MB, שו"ת על או"ח
וביום השבת - הלכות שבת, ר' ישראל מאיר וייל, תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
§וברכת, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס, 76 עמ', 9MB, בענייני ברכת המזון וטעמיה
§וברכת, בורשטין, אברהם דוב בן אבא שלום, ירושלים, תשע, ענייני ברכת המזון, ביאורים על ברכת הזן
§ודבר דבר, אמירה לנכרי בשבת, שמואל אהרן ליכטנשטיין, בני ברק, תשסט
§ודבר דבר, האיסור לדבר דברים בטלים ודברי חול בשבת ויו"ט, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§ודרשת בחגך - ימים נוראים, עיונים במצוות החג, מייטליס, אבישי נתן, נהריה, 5770, 192 עמ', 2MB
§ודרשת בחגך - פורים, מייטליס, אבישי נתן, נהריה, 5772
§ודרשת והגידו לך, עוזיאל, בן ציון מאיר חי, ירושלים, תשא, 10 עמ', 247KB, לגור מעל בית כנסת, ועשיית בית כנסת עראי
והיה לכם לציצית. קונטרס בענייני התכלת. ירושלים
§והיה לכם לציצית - תשסז, ענייני תכלת, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5767
§והיה לכם לציצית - תשסח, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5768
§והיה לכם לציצית - תשסט, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5769
§והיה לכם לציצית - תשע, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5770
§והיה לכם לציצית - תשעא, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5771
§והיה לכם לציצית - תשעב, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5772
§והיה לכם לציצית - תשעג, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5773
§והיה לכם לציצית - תשעד, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5774
§והיה לכם לציצית - תשעה, אגודת פתיל תכלת, ירושלים, 5775
§והיה מחניך קדוש, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנה, 96 עמ', 11MB, דיני מקום נקי לענין תפילה ודברי תורה, עם "ולא יראה לך ערות דבר" - איסור אמירת דברים שבקדושה מול דבר לא צנוע
§וזאת התורה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח, על הלכות קריאת התורה
§וזה לשונו - חנוכה, ציונים ומראי מקומות בענייני חנוכה, ליינר, יעקב בן יוסף מנחם, ירושלים, 5776
§וזרח השמש, ר' שלום מלכא, 6MB, ירושלים - תרנ"ח על עניני בין השמשות, בענין מהלך השמש ולברר זמן קריאת שמע, ודרוש לתפילין מהג"ר נסים ב"ר דוד ז"ל, 261 עמ', ממקור אחר, 257 עמ', 15MB
§ויזרע יצחק הלכות שבת, זעפראני, שלמה בן יצחק, תשסב
§ויעודם - פורים תשעו, פורים בהלכה ובאגדה, בית ועד לחכמים רמת שלמה, ירושלים, 5776, 84 עמ'
§ויעודם - פסח תשעו, פסח בהלכה ובאגדה, בית ועד לחכמים רמת שלמה, ירושלים, 5776
§ויען יוסף, בגדרי שומע כעונה, צברי, יוסף בן דוד, אלעד, 5767
§ויפגע במקום, בענין קביעות מקום לתפלה, הלכותיה וטעמיה, פוטאש, מרדכי בן שמעון, ביתר עילית, 12 עמ', 1MB
§וישמע שאול, ר' שאול בן דוד נחמיאש, תוניס, תרסט, 82 עמ', 3MB, על או"ח.מעמ' 72 - רמזים בענייני חנוכה
§ויתפלל אברהם, הלכות ש"ץ לימים נוראים, אברהם זיתון, רמת בית שמש, 5772
§ולערב עירובו - העירוב שלנו, ירושלים, 5776
§ולקח אזוב, ענייני שבת, ווייסברג, איסר זלמן, , 5772, 70 עמ'
§ולקחתם לכם א, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנא, דיני נטילת לולב
§ולקחתם לכם ב, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנח
§ולקחתם לכם ג, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשסב
§ולקחתם לכם א, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשעא,על דיני נטילת לולב
§ולקחתם לכם ב, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשעא
§ולקחתם לכם ג, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשעא
§ולקחתם לכם, הלכות ארבעת המינים, משלם, מסעוד אשר בן אברהם, תל אביב, 5769
§ולקחתם לכם כפות תמרים, אברהאם, יואל, מאנסי, 5775
§ונסב הגבול - א, תחום שבת בלייקווד, גארליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן, לייקווד, 5768
§ונסב הגבול - ב, גארליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן, לייקווד, 5769
§ונסב הגבול - ג, גארליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן, לייקווד, 5771
§ונסב הגבול - ד, גארליק, חיים צבי בן ברוך שמואל הכהן, לייקווד, 5773
§וספרתם לכם, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, על ספירת העומר, לג בעומר ושבועות בהלכה
§וספרתם לכם, הלכות ספירת העומר, ל"ג העומר ושבועות, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§וענפיה ארזי אל - פסח, גורביץ, אברהם - טירני, ישעיה בן מלי, גייטסהעד, 5766
§וקראת לשבת עונג, הלכות והנהגות טובות לשבת,מושיאשוילי, אליעזר בן שבתי, אשקלון, 5776, 256 עמ', 8MB
§ושמרתם את המצות, על הכנת המצות, אברהאם, יואל, מאנסי, 5768
§ושמרתם את המצות, על קצירת חטים למצות, נצרת עילית, 5771
§ושפני טמוני חול, בעניין התכלת, מהדורה ז, יצחק בן נון, בני ברק, 5781, 100 עמ'
§ושפני טמוני חול, מהדורה ט, על התכלת, יצחק בן נון, בני ברק, תשפא, 94 עמ'
§ושפני טמוני חול, מהדורה י, יצחק בן נון, בני ברק, 5781, 98 עמ'
§ותלמודו בידו - קונטרס המיגו, ישיבת בית שמעיה, בני ברק, תשסה
§זאת התורה, מן, שלמה בן אברהם, זכרון יעקב, תשנג, הלכות קריאת התורה
§זה שמי - מלאכות שבת, מילר, יוסף שמעון בן אלחנן א., בני ברק, 5772
§זהב ולבונה - ה - קושר ומתיר, ענבל, יעקב, ירושלים, 5771
§זהב ולבונה - ו - מחיצות סוכה, ענבל, יעקב, ירושלים, 5774
§זהב מזוקק, האחים אהרן וגרשון בני ר' חיים נכדי אורי פייבוש, זולקווא, 5490, 44 עמ', 2MB, השמטות מהט"ז על או"ח. מעמ' 37 - על יו"ד
זהרי חמה, צינגר, יצחק, הדינים ומנהגי קידוש החמה, קראקא תרנ"ו, 17 עמ', 9.3MB, §ממקור אחר
§זוהר הלבנה, ר' דוד יחזקאל ווייסמאן , 6MB, טשערנאוויץ - תרל"ד על קידוש לבנה, דיני עלינו וקדיש, וקצת חידושי אגדות
§זיו המועדים - חנוכה, וועטטענשטיין, יוסף זאב, לונדון, פלפולים והערות
§זיו המועדים - ספירת העומר, וועטטענשטיין, יוסף זאב, לונדון,
§זיו המועדים - פסח, וועטטענשטיין, יוסף זאב, לונדון,
§זיו המועדים - חנוכה ח"ב, וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5773
§זיו המועדים - יום הכיפורים, וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5773, 106 עמ', 2MB
§זיו המועדים - סוכות ח"א, וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5773
§זיו המועדים - סוכות ח"ב, וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5773
§זיו המועדים - פורים, וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5773
§זיו המועדים - ראש השנה, וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5773
§זיו השבת, זינגר, יהודה דב, ירושלים, תשלד, הלכות שבת ומנהגיו
§זכור לאברהם, ענייני תפילין, לרגל בר מצוה של אברהם מרדכי פרסיץ, ווילנא, תרע, 58 עמ', 2MB
§זכור לאברהם - חלק ה - הלכות כבוד ועונג שבת, ונונו, תומר אברהם, פרדס חנה - כרכור, 5780
§זכור לדוד, ציצית בהלכה ובאגדה, ולס, זכריה דוד בן יהושע, ירושלים, 5771
§זכור לדוד - ציצית, בהלכה ובאגדה, ולס, זכריה דוד בן יהושע, ירושלים, 5776
זכרו תורת משה, ר' אברהם דנציג, בליגוריי 1934, PDF עם אפשרות חיפוש
זכרו תורת משה, ר' דנציג אברהם, עיצוב: גרליץ זהבה
§זכרו תורת משה, ר' אברהם בן יחיאל מיכל דאנציג, 15MB, וילנה - תקע"ז, על הלכות שבת, וספר מצות משה - קיצור מספר חרידים, ממקור אחר
זכרו תורת משה, ר' אברהם דנציג, וילנא תקפא, עם מצות משה - קיצור ספר חרדים
§
זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ווארשא, תקצט, הלכות שבת, עם "מצות משה"
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ווארשא, תר״ה
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ווילנא, תרו, עם מצות משה - קיצור ספר חרדים
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, זיטומיר, תרח, עם מצות משה - קיצור ספר חרדים
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, חמ"ד,
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ווילנא, תרמו, עם מצות משה - קיצור ס' חרדים, ואגרת המוסר לר' ישראל סלנטר
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, מונקאטש, תרנד
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, עם ביאור משאת שבת, לר' משה זלמן זטורנסקי, ווארשא, תרסט
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ירושלים, תשז
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ווארשא, תרמג, הלכות שבת
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, קניגסברג ?
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ירושלים, תשיז, על הלכות שבת, עם "קהל יו"ט" לר'ה יו"ט ברונשפיגל על הלכות שבת, עם קצור ס' חרדים, ארחות חיים, אגרת הרמב"ן, ושמונה פרקים
§זכרו תורת משה, ר' אברהם דנציג, ווילנא, תקעז, הלכות שבת
§זכרו תורת משה, על הלכות שבת, עם ביאור "משאת שבת", ר' משה זאטורענסקי, ניו יורק, תשיז, 96 עמ', 5MB. מעמ' 84 - זמירות שבת
§זכרון אבי, חידושים בעניני שבת, ברזל, אברהם יצחק, מודיעין עילית, 5781
§זכרון אברהם, ר' אברהם בן אנוש הלוי בינג, 5MB, ברטיסלבה - תרנ"ב, על ש"ע א"ח
§זכרון אברהם, רבי אברהם אבלי ב"ר מאיר הכהן, לעמבערג, תר"כ, על או"ח
§זכרון ברכה - בענייני פסח, כולל זכרון ברכה, מושב מתתיהו, 5782
§זכרון השבת, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח, בענייני בישול בשבת
§זכרון חנוך, שובאך, חנוך המכונה עדווארד פייזט סג"ל, פפד"מ, תרפב, 22 עמ', 784KB, מקומות ההפסקה בקריאת התורה בפרשיות, ורשימת ההפטרות
§זכרון יוסף, רבי חנוך העניך פאק, ברדיוב, תרפ"ט, על או"ח
§זכרון יוסף צבי, ר' אליעזר בן אברהם משה הלוי דינר, 4MB, ברלין - תרצ"ג, הערות על שלחן ערוך אורח חיים, ותולדות ר' יוסף צבי הלוי דיננער
§זכרון יצחק משה, הלכות ליל הסדר, בית מדרש להווראה ומשפט, רחובות, 5777, 179 עמ', 10 MB
§זכרון משה-חלק א, ר' משה בן רפאל ישעיה אזולאי, ליוורנו, תרי, 138 עמ', 6MB, על או"ח, לקט מספרי החיד"א
§זכרון תרועה, תוכן מצות תקיעת שופר, ורטהיימר, יחיאל משה בן צבי, 5764
§זמן התפילה בהנץ החמה
§זמני הפורים, קביעת זמני פורים בא"י, דנציגר, יחיאל יהודה משה, מודיעין עילית, 5765
§זמרת הארץ - טהרת הידים וברכת השחר, עם קונטרס על ברכת לישב בסוכה, ווייל, אברהם צבי, ירושלים, 5766
§זמרת הארץ - שבת, ווייל, אברהם צבי, ירושלים, 5760
§זמרת הארץ - חולו של מועד, ווייל, אברהם צבי, ירושלים, 5765
§זר השלחן א-ג, ירושלים, תשלב, 307 עמ', 34MB, לקט פירושים על שו"ע או"ח: ביאור הגר"א, חי' רעק"א, חת"ס, הפלאה, נזירות שמשון, אבן העוזר, בית מאיר, כתר כהונה, והגהות ר"ב פרנקל תאומים
§זרע יעקב, ר' שלמה זלמן בן מנחם יעקב זאלאזניק, 12MB, ירושלים - תשט"ו, על שו"ע אורח חיים
§זרע יעקב - אורח חיים, זלזניק, שלמה זלמן, ירושלים, תשנד
§חבורות בהלכות שבת, חיים דוב לימאן, מודיעין עילית, 5778
§חבל יוסף - גנזי חיים, ר' יוסף זונדל בן חיים הוטנר, ורשה, תרפח, 122 עמ', 11MB, על או"ח
§חבל נחלתו על טהרת תשעה קבין, חיים ברכיה ליברמן, בני ברק, 5780
§חבל נחלתו על הלכות אתרוג, חיים ברכיה ליברמן, בני ברק, 5780
§חבש פאר, ר' אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן קוק, 10MB, ורשה - תרנ"א, דיני תפילין
חבש פאר - על מצוות תפילין, קוק אברהם יצחק הכהן מהדורה בלתי מוגהת
חבש פאר - על מצוות תפילין, ר' קוק אברהם יצחק הכהן
§חבש פאר, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרפח, הלכות תפילין
§חג הסוכות, לקט הלכות ומנהגים ומאמרי חז"ל על חג סוכות ושמחת תורה, משרד הדתות - המחלקה לקשרם עם התפוצות,ירושלים, תשמא
חג הסוכות בהלכה ובאגדה, תשס"ח, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
§חג הסוכות בהלכה ובאגדה, תשסח
§חג הסוכות בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5774
§חג השבועות בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5773
§חג הפסח, הורביץ, שמריהו ליב ב"ר דוב הלוי, נ"י, תרצג, דיני פסח וטעמי המנהגים בו, לקט מדברי חז"ל והמפרשים עליו
חג הפסח בהלכה ובאגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
§חג הפסח בהלכה ובאגדה, , כרמיאל, 5774
§חג השבועות, פעילים יד לאחים, תל אביב, תשלו לקט הלכות ומנהגים ומאמרי חז"ל על חג השבועות
§חג השבועות, משרד הדתות - המחלקה לקשרים עם התפוצות, ירושלים, תשמ, לקט הלכות ומנהגים ומאמרי חז"ל על חג השבועות
§חג השבועות, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשע, עיונים והערות
חג השבועות בהלכה ובאגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
§חג השבועות בהלכה ובאגדה, תשע
חגיגת הרגל, עמרם, נתן בן חיים, למה בחוצה לארץ עושים שני ימים טובים, שאלוניקי תרי"ג, ח דפים
§חדושי דינים מהלכות פסח, ר' יצחק דוד אבן-רובי, 3MB, מזירוב - תקס"ג
חידושי דינים מהלכות פסח, ר' יצחק דוד ן' רבי, ורשה תר"נ, ירושלים תשלח, 62 עמ', 2.6MB. מעמ' 49 - הערות ר' ירוחם פישל פרלא
§חדושי דינים מהלכות פסח ומנהגים מירושלים השייכים לליל פסח, ר' הרץ, יצחק יוסף מווארשא, ווארשא, תרנ
§חדושי הרג"ת, ר' גרשון תנחום בן אליהו חיים ממינסק, הלברשטאט, תרכ, 76 עמ', 8MB, על או"ח
§חידושי הגהות, רבי משה פערלמוטער, פיעטרקוב, תרע"א,על או"ח, 207 עמ', 10MB
§חידושי מהרא"ך - א, ר' אלעזר בן זאב וולף כהן, ורשה, תרסב, 156 עמ', 12MB, על או"ח. מעמ' 142 - בענין דרישה וחקירה בעדי קדושין, בענין חמץ, בענין אחע"א, ושו"ת
§חידושי מהרי"ו, ר' יהושע בן יעקב ווידרקר, 8MB, בילגורי תרצ"ו, על ש"ע או"ח
§חידושי מהרי"ש - ישמח לב, ר' יצחק שלמה זלמן בן משה חיים גינסברגר, בודפסט, תרצח, עמ' 186 עמ', 7MB, על בראשית-שמות. מעמ' 49 - על או"ח סי' א-קמט
§חדושי מהרצ"א על הילכות חנוכה, שפירא, צבי אלימלך מדינוב, נ"י, תשיד
§חידושי מהרצ"א, ר' צבי אלימלך שפירא, על הלכות חנוכה, ירושלים תשס"ב, 367 עמ'. מעמ' 317 - מפתח עניינים. מעמ' 344 - מפתח מקורות. 12 MB, ὥממקור אחר, 367 עמ', 3.7MB
§חידושים ומאמרים בענייני חודש תשרי, רבי יעקב משה קולפסקי, בלטימור, 5774, 106 עמ'
§חידושים ומאמרים בענייני חנוכה, רבי יעקב משה קולפסקי, בלטימור, 5769
§חידושים ומאמרים בענייני פורים, רבי יעקב משה קולפסקי, בלטימור, 5778
§חידושים ומאמרים בענייני פסח ושבועות, רבי יעקב משה קולפסקי, בלטימור, 5776
§חדרי סוכה, בענייני מצוות ישיבת סוכה, ובענין עוסק במצוה פטור מן המצוה, מרדכי אלתר, ירושלים, 5776
§חוט המשולש, בענין עטרה לטלית, נשיקת המזוזה, ונר נוסף בחנוכה, פעפער, צבי פרץ שבתי בן שמעון יצחק, לייקווד, 5778
§חוט שני - הלכות פסח, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, תשסט
§חוט שני - הלכות יו"ט וחו"מ, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, תשסח
§חוט שני הלכות שבת ח"א, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק תשס"ט, 247 עמ', 3MB
§חוט שני - שבת ג, ר' שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאיר קרליץ, 48MB, בני ברק תשס"ב
§חוט שני - שבת ב, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, תשסב
§חוט שני - שבת ד, קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, תשסו
חוט תכלת, ר' יצחק ברנד, ערד תשנ"ו, על אמיתות התכלת מארגמון כהה קוצים, 80 עמ'
§חוט תכלת, ברנד, יצחק, ערד, 5756
§חוטם של זהב, הורביץ,בנימין זאב, בני ברק, תשעב, בענין זיהוי חלזון התכלת
§חול המועד כהלכתו, פרקש, יקותיאל, ירושלים, תשמז
§חול המועד כהלכתו, ר' יקותיאל פרקש, 15MB, ירושלים תשמ"ח
§חומות ירושלים, רבי דוד אב"ד שערשאב, פפד"א, תקס"ז, על או"ח עד סוף הלכות תפילין, ☼ממקור אחר, 119 דפים
§חומש סעודה ו"קידוש" לרגל שמחה - כהלכה, הלכות ברכות והלכות שבת ועוד, הנועות להם, נחמן רוטנר, בית שמש, תשפא
§חוקת ישראל, בריזל, אלעזר, ירושלים, תשכא, ל"ט מלאכות שבת, ודברים שצריך לומר בתוך ביתו ערב שבת, לצעירים
חורבן בית המקדש, על איסור סתירת בתי כנסת, 498 עמ', 59.8MB
§חזון איש - אורח חיים - מועד, ירושלים, תשנד
§חזון איש - הלכות עירובין, קרליץ, אברהם ישעיהו, ירושלים, תשטו
§חזון איש - קונטרס ח"י שעות, ר' אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסף קארליץ, ירושלים, תשג
§חזון איש - קונטרס שמונה עשרה שעות, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, ירושלים, תש"ג
§חזון איש - או"ח וקדשים והל' נדה, קרליץ, אברהם ישעיהו, ווילנא, תרעא
§חזון איש - או"ח - ערובין, קרליץ, אברהם ישעיהו, ווילנא, תרפט
§חזון איש - עירובין - מחיצות, עם ביאור "פשר חזון", רוטנברג, ישראל בן מרדכי, קרית ספר, 5774
§חזון למועד - חול המועד, לעדערער, מנחם, ניו יורק, 5768
§חזון עובדיה חלק א כרך א, ר' עובדיה יוסף, ירושלים, תשנא, 382 עמ', 14MB, שו"ת בהלכות ליל הסדר, סי' א-כה
§חזון עובדיה חלק א כרך ב, ר' עובדיה יוסף, ירושלים, תשנב, 488 עמ', 19MB, שו"ת בהלכות ליל הסדר, סי' כו-נ
חי אנכי לעולם, דעת ר' יואל מסטמר על תיקון עירובין בניו יורק, נ"י תשסג, 152 עמ', 1.4MB
§חיוב מצוות הזמניות קודם זמן המצוה, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים,
§חיי אדם, דנציג, אברהם, ווילנא, תק"ע. 254 עמ', 46MB. מעמ' 143 - נשמת אדם. על הספר ראה: ר' אברהם יהודה גולדרט, סיני כרך עא תשלב עמ' רע-רצג
§חיי אדם עם נשמת אדם על שולחן ערוך אורח חיים, דאנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, ווילנא, תריז
§חיי אדם, דנציג, אברהם, זיטומיר, תריח
חיי אדם, ר'אברהם דנציג, פרנקפורט תר"כ
חיי אדם, ר' אברהם דנציג, וילנא תרכה, 206 דפים
§חיי אדם, דאנציג, אברהם, ווילנא, תרלו
חיי אדם, ר"א דנציג, וילנא תרמד, 84 דפים
§חיי אדם, דנציג, אברהם, ווילנא - הוראדנא, תקעט
§חיי אדם, פרוזנסקי, א, ווארשא, תרצה
§חיי אדם, ר' אברהם בן יחיאל מיכל דאנציג, עם תרגום לאידיש, ורשה, תרצה, ר' דוברוש בן משה אשכנזי, 96 עמ', 22MB, ממקור אחר, 23MB
§חיי אדם, ר' אברהם דנציג, עם פירוש "תוספות חיים", ר' משולם פינקלשטיין, ורשה, תרמח, 744 עמ', 59MB
§חיי אדם - בית ברוך, דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, בני ברק,
§חיי אדם עם בית ברוך - ח"א, דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל - זילבר, בנימין יהושע בן ברוך,
§חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"א, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, תשע
§חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"ב, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, תשסז
חיי אדם, דנציג אברהם (בעל "חיי אדם")
—§קצור חיי אדם (מספר)-חלק ראשון, דנציג, אברהם, ווילנא, תריח
—§קצור חיי אדם (מספר)-חלק שלישי, דנציג, אברהם, ווילנא, תריד
—§קצור חיי אדם (ספר)-חלק רביעי, ווילנא, תריד
—§בן פורת יוסף ח"ג, הערות על "חיי אדם", טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, סאטמאר, תרפט
—§פעולת אדם, ר' אהרן דוד בן משה באקשט, וילנה תרמג, 142 עמ', 14MB, חידושי דינים כסדר חיי אדם
—§נשיח בחוקיך, על חיי אדם כלל סח - תנאים שיש בכל מצוה, ליבוביץ, אברהם דוד, פלו אלטו, 5768
§חיי עולם, ר' שמואל שמלקא בן אהרן משה טויבש, תרטז, 248 עמ', 18MB,על או"ח סי' א-קנו
§חיי שמעון - אבלות החורבן, גליק, יוסף, ירושלים, 42 עמ'
§חיים בהלכה - חנוכה, חברוני, יואל, נתיבות, 5775
§חיים בהלכה - ימים נוראים וסוכות, חברוני, יואל, נתיבות, 5775
§חיים בהלכה - פורים, חברוני, יואל, נתיבות, 5775
§חיים בהלכה - פסח, חברוני, יואל, נתיבות, 5775
§חיים וברכה, ר' שלום שכנא בן מרדכי יהודה צ'רניאק, 7MB, ורשה - תרס"ג, הלכות ד מינים, או"ח סי' תרמה-תרנט, סדר א-ב
§חירות עולם, ענייני פסח, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים, 5773
§חכו ממתקים - הל' יום טוב ח"א, זדה, אבנר בן אהרן, בני ברק, 5773
§חכו ממתקים - הל' יום טוב ח"ב, זדה, אבנר בן אהרן, בני ברק, 5773
§חכו ממתקים - הל' יום טוב ח"ג, זדה, אבנר בן אהרן, בני ברק, 5773
חלב חטים, על קצירת חטים לפסח, נ"י תשס"ה, 21 עמ', 726 KB
§חלקי י"מ, רבי יוסף מאיר יאנאווער, ווארשא, תרע"ו, בענין חלב בפסח, ידיעה ובחירה והמשיח
§חלקת אברהם או"ח סי' קנז-רה, תפלינסקי, אברהם, ביתר עילית, תשסח
§חלקת חיים - פסח וספירת העומר, ברייש, חיים, ירושלים, 5775
§חלקת חיים - ר"ה, יוה"כ וסוכות, ברייש, חיים, ירושלים, 5774
§חמד משה, רבי גדליה משה אב"ד יאנווא, פיורדא, תקכ"ט, על או"ח, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§חמד משה, ר' גדליה משה ב"ר צבי הירש מלאשיץ, ירושלים, 90 עמ', 2MB, דיני שבת בדרך מליצית
§חמדת אברהם, חידושים בהלכות פורים ופסח, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5780, 102 עמ'
§חמדת דניאל - הלכות חנוכה, סטולבך, דניאל אהרן בן אברהם יעקב, ביתר עילית, 5777, 64 עמ'
§חמדת השבת, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח, שאלות בהלכות שבת, ממקור אחר
§חמום אלקטרי בשבת, פראנקפורטער, שלמה, ברלין, תרס
§חמץ משהו, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמח, 114 עמ', 13MB, ענייני כשרות בפסח
§חנוך השלחן-חלק ראשון, תרעא, דינים נחוצים מאו"ח
§חנוך השלחן-חלק שני, ירושלים, תרע
§חנוכת אליהו, ישיבת מדרש אליהו, אלעד, תשעא, 108 עמ', 15MB, ענייני חנוכה
§חנוכת הבית, רבי שאול ברבי דוד, פראג, שע"ו, על ענייני חנוכה, 71 עמ', 4MB
§חנוכת הבית, בענייני חנוכה, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5772
§חנוכת הבית, הלכות חנוכה, כלפון, משה - כהן, בנציון בן שמעון, נתיבות, 5774
§חנוכת הבית, הלכות קדושת בית הכנסת, חנוך כהן, בני ברק, 5780
§חננו ועננו על י"ג מידות, רפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהן, בני ברק, תשע, גיני אמירת י"ג מדות, ומעלת אמירתן
§חסד לאברהם - שבת א, יצחקי, אורי, ירושלים, תשעא
§חסד לאברהם - שבת ב, יצחקי, אורי, ירושלים, תשעא
§חסד לאברהם - שבת ג, יצחקי, אורי, ירושלים, תשעא
§חסד לאברהם - שבת ד, יצחקי, אורי, ירושלים, תשעא
§חסד לאברהם - אורח חיים ומועדים, יצחקי, אורי, ירושלים, 5774
§חסד לאלפים, ר' אליעזר בן יצחק פאפו, 18MB, שלוניקי - תר"א, על או"ח
§חסדי דוד, ר' דוד בן פינחס סג"ל צימטבוים, 88MB, בילגורי - תרצ"ח, על שלחן ערוך אורח חיים סימן א-יב
§חסדי דוד, ר' דוד סג"ל צימעטבוים, 14MB, בילגורייא - תרצ"ח על שלחן ערוך או"ח
§חק יוסף, ר' יוסף משה בן דוד ברסלוי, 15MB, אמשטרדם - ת"ץ, הלכות פסח, דיני ספירה ודיני זמן מתן תורה [עם פנים שולחן ערוך אורח חיים, סי' תכט-תצד, עם באר הגולה]
§חק יעקב, רישר, יעקב ב"ר יוסף, דעסוי, תנ"ו, על הלכות פסח
§חק יעקב, רישר, יעקב ב"ר יוסף, יסניץ, תפד, על הלכות פסח
חק יעקב, הלכות פסח, ר' יעקב ריישר, ברלין תקיז, 58 + 20 דפים, §ממקור אחר
§חק יעקב, רישר, יעקב ב"ר יוסף, ברונא, תקכד, על הלכות פסח
§חק יעקב וחק יוסף, על או"ח הלכות פסח, טורקא תקכ"ז, 180 עמ', 21MB
§חק ישראל, ר' ישראל וועלץ, נוי יורק תש"י, 32 עמ', 1MB, דיני ערב פסח שחל בשבת. השמטה נמצאת §בספרו באידיש עמ' 30-32
§חקי חיים, ר' יהודה ישכר בן צבי סג"ל מרמלשטיין, 9MB, סאיני - תרפ"ה, על הלכות פסח
§חקי חיים, ר' יקותיאל קופמן כהן, ברלין 5460, 444 עמ', 19MB, על או"ח
§חקי חיים, ר' משה יקותיאל קופמן כהן, דיני או"ח, סדילקוב, תקצד
§חקי חיים - ישמח ישראל, ר' משה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהן, 14MB, סדילקוב - תקצ"ה, דינים מאורח חיים ע"פ א"ב
§חקר ועיון - חנוכה, פרוש, חיים יצחק, ירושלים, 5776, 50 עמ', 1MB
§חקר ועיון - סליחות וראש השנה, פרוש, חיים יצחק, ירושלים, 5776
§חקר ועיון - פורים, פרוש, חיים יצחק, ירושלים, 5776
§חקר ועיון - פסח, פרוש, חיים יצחק, ירושלים, 5776
§חקר ועיון - שבועות, פרוש, חיים יצחק, ירושלים, 5776
§חקר ועיון - תשרי, מנהגי תפילות, פרוש, חיים יצחק, ירושלים, 5777, 58 עמ', 1MB
חקרי לב, ר' יוסף חזן, או"ח ח"א, שאלוניקי, תקמ"ז, 574 עמ'
§חקת הפסח, ר' יצחק טייב, 57MB, ליוורנו - תרי"ג, על אורח חיים, סי' תכט-תצא, עם הפנים, ממקור אחר, 241 עמ', 31MB. מעמ' 224 - "שיירי ערך השלחן" על או"ח
§חקת הפסח - חג הפסח וברכת החמה, ארביב, אלון, נתניה,
§חקת הפסח - ערב פסח שחל בשבת, ארביב, אלון, נתניה,
§חקת הפסח, הלכות פסח, הרב אלון ארביב, נתניה, 5780
§חקת הפסח, חלק ב, הלכות פסח, הרב אלון ארביב, נתניה, 5781
§חתן סופר, ר' שמואל בן דוד צבי ארנפלד, 17MB, מונקץ' - תרל"ח, על אורח חיים, מהשכמת האדם בבוקר עד אחר גמר התפלה, והגהות על ש"ע או"ח מהחתם סופר
§טהרת האתרוגים, סופר, לוי יצחק בן שמואל בנימין, ברוקלין, 5776
§טהרת ידים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנג, 80 עמ', 9MB, על נטילת ידים
§טהרת יום טוב - יא, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלם, תשמד, על שו"ע או"ח סי' פד
§טהרת יום טוב - יב, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלם, תשמד, על שו"ע או"ח סי' פד
§טהרת יום טוב - יג, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלם, תשמד, על שו"ע או"ח סי' פה
§טהרת יום טוב - יז, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ברוקלין, תשכח, על סוגיות תקנת עזרא, וטבילת בעל קרי
§טהרת יום טוב - כ, דיטש, חנניה יום טוב ליפה, ירושלים, תשמז, על שו"ע או"ח סי' שכו
§טוב להודות, דיני ברכת הגומל וברכת "שעשה לי נס", ודיני תפילת הדרך, ו"מזמור לתודה" - התבוננות בנסי ה', שלמה מן, ירושלים, 5774
טוב להודות לה', הלכות בורר מבוארים בדרך הסוד, ר' הרבנד יואל, ביתר עילית תשעח
§טוב להודות לה', הלכות בורר לפי תורת הסוד, יואל הרבנד, ביתר עילית, 5778
§טוב עין, ר' אלתר יחיאל בן מרדכי מנחם ניימאן, 9MB, בילגורי - תרצ"ז, על אורח חיים עד הלכות בית הכנסת
§טוטפת ותפילין, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט, 124 עמ', 12MB, טעמי מצות תפילין
§טל אורות, שאול ב"ר דוד פראג שע"ה, על ל"ט מלאכות שבת בחרוזים
§טל אורות הקדמון, על ל"ט מלאכות שבת ועירובין, ר' שאול בן דוד, ירושלים, תשנה
§טל אמרתי - מלאכת חורש, בני ברק, תשסב, 399 עמ', 5MB
§טל השמים, ר' ישעיה סג"ל בראט, תרפז, הלכות שבת באידיש עם הערות בעברית, 77 עמ', 3 MB
טל השמים, בראט, ישעי' ב"ר שמואל הלוי, לונדון, תרפט, על ל"ט מלאכות שבת, 153 עמ', 29.4MB, ההלכות באידיש, עם ביאורים בעברית. §ממקור אחר
טל מלאכות, ר' משה אפרים ליברמן, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
§ט"ל מלאכות שבת, שהרבני, אורי, ירושלים, 5770
§טל נתן, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשסז, בענייני ל"ט מלאכות שבת
§טל תחיה, הלכות שבת, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5761
§טלית, בענייני עטיפת הטלית לש"ץ, הופנר, הלל יחיאל, חיפה, תשע"ג
§טלית קטן, רוקיס, עמנואל ב"ר דוד אליהו, ויניציאה, 5599, דיני ציצית, תפילין, ק"ש ותפלה
§יאיר חיים על הלכות שבת, רוקח יאיר חיים ישראל, אשדוד, 5770
§יברכך ה' - חלק א, ענייני ברכת כהנים, אליעזר שלום הכהן רוטלוי, ירושלים, 5771, 688 עמ', 10MB
§יברכך ה' - חלק ב, אליעזר שלום הכהן רוטלוי, ירושלים, 5771
§יברכך ה' - חלק ג, אליעזר שלום הכהן רוטלוי, ירושלים, 5774
§יברכך ה' - חלק ד, אליעזר שלום הכהן רוטלוי, ירושלים, 5774
§יבקש תורה - פסח, קויפמן, יצחק, ירושלים, 5762
§יבקש תורה - שבת, קויפמן, יצחק, 5755
§יבקש תורה - שו"ת הל' ברכות, קויפמן, יצחק, ירושלים, 5765
§יבקש תורה ח"ה - שבת (ב), קויפמן, יצחק, 5762
§יבקשו מפיהו - הלכות תפילה א, אלישיב, יוסף שלום - קוסובסקי, זעליג, ירושלים, 5776
יד אבישלום, ר'אברהם בלעיש, ליוורנו תקפט, על או"ח
יד אהרן, על או"ח, ר' אהרן אלפנדרי, איזמיר, 325 עמ', 29.1MB
§יד אהרן מהדורא בתרא לחלק א"ח, אלפנדרי, אהרן ב"ר משה, שאלוניקי, תקנא
§יד אליהו, רבי אליהו משה לעווין, ווילנא, תר"ס, על או"ח, על ירושלמי סוף חגיגה, ושו"ת
§יד אלימלך, ר' אלימלך בן נחמן הכהן רובינשטיין, ורשה, תרנד, חידושי הלכות בענייני או"ח ופלפולים
§יד יוסף, סובה, דוד יוסף ב"ר זאב יהודה, ווארשא, תרצד, על קדושת בית הכנסת
§יד יוסף ורביד הזהב חלק א, ר' יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזענבורג, 88MB, ברטיסלבה - תרכ"ג, על הלכות שבת ועירובין, פסח, ויו"ט, יד יוסף - קיצור דברי הפוסקים האחרונים, רביד הזהב - חלק הפלפול
§יד יוסף ורביד הזהב חלק ב, ר' יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזענבורג, 65MB, ברטיסלבה - תר"ל, חלק ב: הלכות פסח
§יד יוסף ורביד הזהב חלק ג, ר' יוסף יוזפא בן מנחם צבי רוזענבורג, 34MB, ברטיסלבה - תר"ל, חלק ג: הלכות יו"ט, עם שאלות ותשובות
§יד שלום, ר' שלום בן אברהם לוקיאנובסקי, פיוטרקוב, תרע, על או"ח, 81 עמ', 11MB
§ידי כהן - מעשה רוקם, דיני תפירה בשבת, בר"ח, בחוה"מ, במועדים, בין המצרים, צניעות הלבוש, דיני ממונות בתפירה, כהן, יוסף דוד, ביתר, תשעב, 102 עמ', 2MB
§ידי כהן - בעלות המנחה, דיני פלג המנחה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5774
§ידי כהן - זה הקטן ח"א או"ח, דיני קטן בשבת, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5774
§ידי כהן - זה הקטן ח"ב מועדים, בר מצוה, דיני קטן במועדים ובר מצוה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5774
§יודעי תרועה, דיני תקיעה, בורובסקי, מאיר, בני ברק, 5777
§יום הקדוש א-ב, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסט, על ענייני יום הכיפורים
§יום הקדוש ג, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסט
§יום הקדוש ד-ה-ו, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסט
יום השביעי - על הלכות בורר בשבת, ר' משה רצאבי, תשעג, 118 עמ'
יום השביעי - על הלכות מוקצה בשבת, ר' משה רצאבי, תשעד, 280 עמ'
§יום טוב שני, אדלר, מנחם בן מרדכי צבי, מודיעין עילית, 5777
יום טוב שני
§יום תרועה יום יבבא, כשר, מנחם מענדל, נ"י, תשכ, הלכות שופר, עם תוי נגינה מרס"ג ורה"ג
§יוסף אומץ, נוירלינגען, יוסף יוזפא האן, פפד"מ, תפג, דינים לכל השנה, עם מנהגי פפד"מ, ומוסר, ממקור אחר
§יוסף אומץ, נוירלינגען, יוסף יוזפא האן, זיטומיר, תרל
§יוסף אומץ, ר' יוסף יוזפא בן פינחס זליגמאן האן, פרנקפורט דמין, תרפח, ממקור אחר, ↂממקור אחר, ὥממקור אחר, ד"צ ירושלים תשכה, 382 עמ', 13.1MB. מעמ' 377 - מפתח נושאים
§יוקח נא, ר' אברהם בן נחמן הכהן, 35MB, שלוניקי תרמ"א, דף א-קעה, על שולחן ערוך אורח חיים, ובסופו חידושי גפ"ת, ממקור אחר
§יזרח אור, סדר ברכת החמה, עם דינים ממחברים רבים, נ"י, תשיב
§יחוד כלים - מוקצה, קצב, שי, בני ברק,
§יין ישמח, הלכות שמחת המועד, שפירא, יעקב שמשון בן משה, ביתר עילית, 5775
§ילקוט דת ודין, ר' דוד אסף [אצאפ], 6MB, חיפה - תש"ד על הל' קדיש
§ילקוט דת ודין, ר' דוד בן אפרים אליעזר אסף, 9MB, חיפה - תש"ה
§ילקוט הגרשוני חלק א, ר' גרשון בן משה שטרן, מונקץ', תרסא, או"ח סי' א-שמה, 110 עמ', 6MB
§ילקוט הלכות ארבעה מינים וסדר נטילתן, דייטש, יהושע העשל הלוי,
§ילקוט יוסף - הל' שבת כרך א' ח"א, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5771
§ילקוט יוסף - הל' שבת כרך א' ח"ב, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5771
§ילקוט יוסף - הל' שבת כרך א' ח"ג, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5772
§ילקוט יוסף - הל' שבת כרך א' ח"ד, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5773
§ילקוט יוסף מועדים - פסח ח"א, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5775
§ילקוט יוסף מועדים - פסח ח"ב, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5777
§ילקוט יוסף מועדים - סוכה, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5776
§ילקוט יוסף מועדים - ראש השנה ויום הכיפורים, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5775
§ילקוט יוסף מועדים - חנוכה, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5773
§ילקוט יוסף מועדים - פורים, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5773
§ילקוט יוסף על ארבע פרשיות, מהד' קובץ בית יוסף - גיליון כב, מכון להבין ולהשכיל, ירושלים, 5776
§ילקוט יוסף מועדים - ארבעת המינים ושמחת תורה, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5776
§ילקוט לפורים משולש, פינק, דב, ברוקלין, תשסח
ילקוט מכתבים בענייני עירובין, ר'ישעיה טוביה דירקטור, נ"י תשסג, 28 עמ', 1.4MB
§ילקוט ספרים בענין משחקים בשבת ויום טוב, ווילהעלם, ישעיה זושא, ברוקלין, 5770
§ילקוט פסקי הלכות על הלכות אמירה לעכו"ם בשבת, מהדורא א, ישכר בער הכהן ראזענבערג, קרית יואל, 5779
§ילקוט פסקי הלכות על הלכות אמירה לעכו"ם בשבת, מהדורא ב, ישכר בער הכהן ראזענבערג, קרית יואל, 5780
§ילקוט פרי עץ הדר, יוחנן נח ב"ר אברהם אלכסנדר, פיעטרקוב, תרנט, על אתרוגי קורפו
§ים הפלפול, ר' יצחק מאיר הלוי קעסטינבערג, ווארשא, תרעו, פלפולים לשבת ולמועדים
§ים התפלה, זקוטינסקי, מרדכי יוסף, ביאורים בענייני תפלה ע"פ סוגיות הש"ס, 463 עמ', 4MB. מעמ' 407 - "ואני תפלה" - ענייני תפלה ע"פ מהר"ל וגדולי מחשבה וחסידות
§ימי החנוכה, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשסט, בהלכה
ימי החנוכה בהלכה ובאגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
§ימי החנוכה בהלכה ובאגדה, תשעא
§ימי החנוכה בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5774
§ימי הפורים, פראנק, צבי פסח, ירושלים, תשו, דיני פרזים ומוקפים
§ימי הפורים, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשסט
ימי הפורים בהלכה ובאגדה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, ממקור אחר
§ימי הפורים בהלכה ובאגדה, תשע
§ימי הפורים בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5772
§ימי הפסח, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשע, בהלכה
§ימי הרצון - ראש השנה יום כיפור, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשסט, בהלכה
§ימי משתה ושמחה - דיני פורים, פאק, יוסף מרדכי, ירושלים, 5766
§ימי שמחה, שמחה במועדים ובשבת, רייכמן, דוד מנחם בן אברהם אהרון, בני ברק, 5774, 461 עמ', 5MB
ימי שמנה - שפתותיו שושנים - משנה הלכות, ביאורים בדיני חנוכה, בהלכה ובאגדה, ר' מנשה קליין, נ"י תשסא, 507 עמ', 5.4MB. מעמ' 481 - מפתח נושאים. מעמ' 489 - תפלות לחנוכה, ומגילות אנטיוכוס, §ממקור אחר, ובאגדה, 506 עמ', 18MB
§ימים נוראים, פעילים יד לאחים, ירושלים, תשלו, 56 עמ', 2MB, הלכות ומנהגים ומאמרי חז"ל על אלול, ר"ה ויוה"כ
§ימים נוראים, משרד הדתות - המחלקה לקשרים עם התפוצות, הלכות ומנהגים ומאמרי חז"ל על אלול, ר"ה ויוה"כ, ירושלים, תשמ
§ימין דוד - עירובין, מחיצות, אלעד, 5773
§ימין דוד - עירובין, עירובי חצרות, אלעד, 5775
§ימינך ה', דיני פסח, עם "פני מאיר", דרשה על יציאת מצרים, ר' כהן; יחזקאל חיים מאיר, ירושלים, תשא
§יסוד השבת, הרב וסף מאיר דזשייקאבסאן, בוסטון, מסטשוסטס תש"ד, מצוות השבת ודיניה על פי השו"ע והגר"א - 5 MB
§יסוד השבת, דזשייקאבסאן, יוסף מאיר, נ"י, תשד, המצוות של שבת עם ביאור ס' החינוך, עם דינים מלוקטים
יסודות הלכות יום טוב, הרב מרדכי ביליצר
§יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו, על אמירה לנכרי בשבת ובשאר איסורים, שמואל זאיאנץ, ברוקלין, 5777
§יסודי ישרון, ר' גדליה פעלדער, חלק א, 13MB, טאראנטא תשי"ד, חלק ב, 10MB, טורונטו 1956, חלק ג, 16MB, טאראנטא תשי"ח, ὥממקור אחר, 436 עמ', 14.9MB, חלק ד, 17MB, טאראנטא תשכ"ד, חלק ה, 19MB, טאראנטא תשכ"ו, חלק ו, 17MB, טאראנטא תש"ל
§יסודי שבת, כללי הלכות שבת, שפירא, יעקב שמשון בן משה, ביתר עילית, 74 עמ', 1MB
§יפה לב, על ברכת התורה, לוינסון, יוסף פנחס, , 5777, 71 עמ'
§יפה עינים [בדרכי שמים], ר' יוסף ב"ר משה כנאפו, ליוורנו, תרס, 358 עמ', 17MB, הלכות פסח ופירוש על ההגדה
§יפתח ה' - א - ברכות, שי, יפתח, אלעד, 5774
§יפתח ה' א, הלכות ברכות
§יפתח ה' - ג - שבת, שי, יפתח, אלעד, 5774
§יפתח ה' - ה - עירובין, שי, יפתח, אלעד, 5774
§יפתח ה' - ד - סוכה, שי, יפתח, אלעד, 5774
§יפתח ה' - ט - פסח, שי, יפתח, אלעד, 5774
§יפתח ה' - יא - חנוכה, שי, יפתח, אלעד, 5775
§יפתח ה' - יב - פורים, שי, יפתח, אלעד, 5777
§יציאות השבת, ויסמן, משה יצחק בן שמחה יהושע, ברוקלין, תשסג, על דיני רה"ר דאורייתא ותיקון עירובין בערים גדולות, עם קונטרס "פירצות העיר" וקונטרס "דלתות העיר", 307 עמ', 10MB
§ירושלים העיר שחוברה, זמן קריאת המגילה בשכונת רמות, מוצפי, יחזקאל בן בן ציון, ירושלים, 5776
§ירח איתנים, בהלכה, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תשעא, 178 עמ'
§ירח טוב - ברכת החודש, אדלר, אלחנן אשר, ניו גרסי, 5772, 66 עמ'
§ישועות, "מעין ישועה" ו"מי ישע" על המאחרים להדליק נרות שבת, רבינוביץ, דובער ב"ר משה יעקב, ווילנא, תרנו, 14 עמ', 1MB
§ישועות דוד - או"ח, פוברסקי, יהושע דוד, בני ברק, תשלו
§ישועות דניאל א, דניאל יהושע גולדשמידט, מודיעין עילית, תשסח, 408 עמ', 5MB, על הלכות בין המצרים, זכר לחורבן, ראיית מקום המקדש, חנוכה ופורים
§ישועות יעקב, אורנשטיין, יעקב משולם ב"ר מרדכי זאב, זולקווא, תקפח, על או"ח, סי' א-רמא, 294 עמ', 52MB
§ישועות יעקב - או"ח, ר' יעקב משולם בן מרדכי זאב אורנשטיין, זולקוה תקס"ט, 657 עמ' , 75MB
§ישועות כהן - עירובין, הלכות ערובי חצרות ותחומין, אדלר, יהושע השל, בני ברק, תשס
§ישועות כהן - קובץ הלכות פורים, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5772
§ישועות כהן - מעמיד דמעמיד בסוכה, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5775
§ישועות כהן - נר חנוכה, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5775
§ישועת דניאל - שו"ע או"ח סי' קסז-קצא, גולדשמיט, דניאל יהושע, מודיעין עילית, 5773
§ישועת דניאל - שו"ע או"ח סי' קצב-ריב, גולדשמיט, דניאל יהושע, מודיעין עילית, 5773
§ישועת יעקב, יעקב וואלף מליסא-ראנאזני, ברסלויא, תריד, דיני ציצית ותפילין לילדים
§ישמח ישראל, קליפארי, ישראל שמואל ב"ר שלמה הרופא, קאליס, תס, דינים מאורח חיים בסדר א"ב
§ישמח ישראל, קלפרא, ישראל שמואל בן שלמה, וינא, תרכה
§ישמח ישראל - דיני ימי הפורים, דרדק, ישראל תנחום, מודיעין עילית, תשסד, 254 עמ', 1MB, דיני פורים, עם "יגל יעקב" על מתנות לאביונים
§ישפה, על מלאכות שבת, גורדון, בנימין גרשון בן זאב, ירושלים, 5775
§ישראל וזמנים א -ג, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשסב, על זמני היום והלילה והלכות התלויות בהם, 808 עמ', 37MB
§ישראל וזמנים ח"ב וח"ג, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשמד, 588 עמ', 27MB
§יתדות החצר, על שו"ע הל' עירובי חצרות, כהן, אברהם משה בן אליהו, לייקווד, תשע, 327 עמ', 8MB
§כבוד מלכים, ר' שמואל בן ישראל הלר, ירושלים, תרעד, בענין שריפת בגדים בל"ג בעומר
§כבוד שבת, הורביץ, יצחק, נ"י, תשב, דיני שבת
§כבוד שבת, ר' אברהם בנימין קולטונובסקי, פיעטרקוב, תרצה, הכנת שבת ומצוותיה
§כדונג נמסו על מ"ב ח"א, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
§כדונג נמסו על מ"ב ח"ב, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
§כדונג נמסו על מ"ב ח"ג, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
§כדונג נמסו על מ"ב ח"ד, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
§כדונג נמסו על מ"ב ח"ה, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
§כדונג נמסו על מ"ב ח"ו, דוד נתן ב"ר זאב גרשטין, ליקוואוד, 5782
§כדי גאולתו, הלכות שבת, שמואל פרץ, טקמצ'אלקו, מקסיקו, 5772
§כה תברכו, חמצי, יהושע אלעזר הכהן, שאלוניקי, תרמו, הלכות ברכת כהנים
§כוונת קריאת שמע כהלכתה, פוטאש, מרדכי בן שמעון, ביתר עילית,
§כוס החמישי, הרב מנחם כשר, ניו יורק תש"י, בירור על שיטת המהר"ל שצריך 5 כוסות - 1 MB
§כוס ישועות, בענייני אורח חיים, יהושע בורודיאנסקי, בני ברק, 5779
§כוס של ברכה, דיניו, שפירא, שלמה, חיפה, 5776
כוס של ברכה
§כח מעשיו הגיד לעמו, פייגנבוים, אברהם יצחק בן שלמה, מודיעין עילית, תשסט, 101 עמ', 10MB, על ברכת החמה, וחשבון ה"שעות" בדברי חז"ל, עם סדר ברכת החמה השלם
§כח שור, ר' יצחק בן אברהם שור, קולומיה, תרמח, שו"ת כסדר או"ח
§כי בא מועד - הלכות חנוכה, חותה, בנימין בן אברהם, ביתר עלית, תשסט
§כי בא מועד - הלכות סוכה וארבעת המינים, חותה, בנימין בן אברהם, ביתר עלית, תשס
§כי בא מועד - הלכות ר"ה ויוה"כ, חותה, בנימין בן אברהם, ביתר עלית, תשס
§כי בא מועד - הלכות פורים, חותה, בנימין בן אליהו רחמים, ביתר עלית, תשע
§כי בא מועד, חותה, בנימין בן אליהו רחמים, ביתר עלית, תשע, הלכות ספירת העומר וחג השבועות
§כי בא מועד - פסח, חותה, בנימין בן אליהו רחמים, ביתר עלית, תשע
§כי האדם עץ השדה, ר' אליהו פוסק, סאיני, תרצז, על דיני ארבעת המינים, 312 עמ', 11MB
§כי ישאלך, טעמי ודיני ליל הסדר ע"פ שו"ע הרב ומשנה ברורה, קופרברג, צבי, בני ברק, 5773
כי ישאלך, דיני ליל הסדר, ע"פ שו"ע הרב, בדרך שאלה ותשובה, ר' צבי קופרברג, תשעג, 37 עמ'
§כיצד אטפל בילדי בשבת ובחג - מאכל, הגיינה ורפואה, מהדורה רביעית, שלזינגר, יחיאל משה, ירושלים, תשלב
§כיצד מברכים, אברהם צבי הכהן, בני ברק, תשנט, 133 עמ', 5MB, דיני ברכת הנהנין
§כיצד מזמנים - חלק שני, על טור ושו"עאו"ח סי' קצב-רא, בלייער, מרדכי יהודה, לונדן, תשסז
§כיצד מנקים לפסח בשמחה ובקלות, טאוב, יהודה, קרית אתא, 5776, 26 עמ'
כיצד מנקים לפסח בשמחה ובקלות
§כל בו - על הלכות רשויות ועירובין, יקותיאל זאב גראוס, ניו יורק, תשד"מ
§כל בו - על הלכות רשויות ועירובין - כרך א', יקותיאל זאב גראוס, ניו יורק, תש"ס
§כל המתאבל עליה, דיני בין המצרים, פאק, יוסף מרדכי, ירושלים, 5773
כלי מחזיק ברכה, הלכות ברכות הנהנין, ר' ישראל נאג'ארה, ונציה שעח, 32 עמ', 1 MB
כליל תכלת, לחזק תכלת אק"ק מורקס
§כללים שבברכות, הרצברג, מרדכי חיים הלוי, וויזניץ, תרע
§כמה זה כזית מצה, מרגולין, הדר יהודה,
§כמראה הקשת, הופמן, יששכר דב בן חיים, ניו יורק תשסח, 55 עמ', 3MB, דיני ברכה על ראיית קשת
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 84MB, ליוורנו - תקנ"ב, 329 עמ', מעמ' 197 - על התלמוד, מעמ' 242 - על הרמב"ם
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 84MB, ליוורנו - תקנ"ב
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 75MB, ליוורנו - תרי"ח
§כנסת הגדולה - או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 75MB, ליוורנו - תרי"ח
§כסא לרחמים - ברכת האילנות, מלמד, רחמים בן חיים, ירושלים, 5780
§כף החיים, דינים, מנהגים,אזהרות ותוכחות לימי החל, שבת ור"ח, פאלאג'י, חיים, בני ברק, 5774
§כף החיים, ר' יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו סופר, חלק א, 27MB, ירושלים - תרס"ה, על ש"ע אורח חיים סימן א-ט, חלק א, 27MB, ירושלים - תרס"ה, על ש"ע אורח חיים סימן א-ט, חלק ב, ירושלים, תשכז, חלק ב, חלק ג, סי' קנז-רמא, 41MB, ירושלים - תשכ"ט, חלק ג, 41MB, ירושלים - תשכ"ט, חלק ד, סי' רמב-שיח, 34MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ד, 34MB, ירושלים - תשכ"ה, ὥממקור אחר ד, סי' רמב-שיח, 332 עמ', 32MB, חלק ה, סי' שיט-תכב, 33MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ה, 33MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ו, 31MB, ירושלים - תשכ"ו, חלק ו, 31MB, ירושלים - תשכ"ו, ὥממקור אחר ו, סי' תכט-תצד, 331 עמ', 29.8MB, חלק ז, 30MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ז, 30MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ח, 26MB, ירושלים - תשכ"ה, חלק ח, 26MB, ירושלים - תשכ"ה
§כרכים ומוקפים, זמני קריאת המגילה בהם, מועלם, שמעון בן יעקב רחמים, ירושלים, 5776
§כרם אליעזר - חנוכה, רבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהן, בית שמש, 5774
§כרם אליעזר - פסח, רבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהן, בית שמש, 5773
§כרם אליעזר - ראש השנה, רבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהן, בית שמש, 5776
§כרם חמד חלק ג, ר' שלמה בן יוסף אליעזר פריידש, וילנה, תרלא, על או"ח
§כרם חמד, פריידעש, שלמה, ווילנא, תרלא, על או"ח
§כרם חמר - יום השבת, כבוד שבת, עונג שבת, קידוש והבלה וסדר היום, רוטנברג, מרדכי בן שמואל, ירושלים, 5778
§כרם שלמה, ר' שלמה אהרן זליג בן יואל בן יואל, ורשה, תרא, הלכות פסח עם שו"ת
§כרם שלמה וגדולי צבי, הורביץ, צבי הירש ב"ר יעקב יהושע הלוי, זולקווא ?, תרכט, 33 עמ', 3MB, הלכות ציצית ושו"ת
§כרם שלמה, רבי שלמה האאס, פרעסבורג, תר"ג, 141 עמ', 12MB, או"ח ושו"ת
§כרם שלמה, ר' שלמה אהרן זעליג בן יואל, ווארשא, תרא, או"ח
§כשרות בפסח, אדרעי, עמרם, ירושלים, תשסד
§כתבי מרדכי הלכות ברכות חלק א, מרדכי משען, מקסיקו, 5780
§כתבי מרדכי הלכות ברכות חלק ב, מרדכי משען, מקסיקו, 5780
§כתית למאור - אמירה לנכרי, ענבל, יעקב, ירושלים, 5776
§כתית למאור - ברכת המזון, ענבל, יעקב, ירושלים, 5765
§כתית למאור - מלאכות שבת - א, ענבל, יעקב, ירושלים, 5763
§כתית למאור - סוכה, ענבל, יעקב, ירושלים, 5775
§כתמר יפרח - הגדה של ט"ו בשבט לפי מנהגי הספרדים, הלל בקיש, מונטפליר, תשסט
§כתנות עור, אלוני (דובאוו), זלמן יוסף, לונדון, תשטז, על עיבוד עורות לסת"ם לשמן, ובענין "לשמה" בדבר שבקדושה
§כתר שם טוב חלק א-ב, ר' שם טוב גאגין, ירושלים, תשך, דינים ומנהגים ונוסחאות התפלה, של העדות השונות
§כתר שם טוב חלק ג, ר' שם טוב גאגין, ירושלים, תשך
§כתר שם טוב חלק ו, ר' שם טוב גאגין, ירושלים, תשך
§כתר שם טוב חלק ז, ר' שם טוב גאגין, ירושלים, תשך
§כתר תורה [מים רבים], ר' עזריאל לעמיל הערמאן, 3MB, ניו יארק - תשי"ג שו"ת בעניני עירובין בעיר ניו יארק
§כתר תורה [מים רבים], ר' עזריאל לעמיל הערמאן , 3MB, ניו יארק - תשי"ג שו"ת בעניני עירובין בעיר ניו יארק
§כתר תפילין, בלוך, אברהם דוד ב"ר מרדכי יעקב, ווילנא, תרע, דיני תפילין
§כתר תפילין, ר' אברהם דוד בן מרדכי יעקב, ווילנא, תרעג, דיני תפילין,עם "מעלות התפילין"
§לא חודש ולא שבת, על החיוב להקביל פני רבו ברגל, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§לב איש, שו"ת, או"ח, אריה ליבוש בן יוסף זכריה יונג, ליקווד, 5779
§לב איש או"ח ח"ב, שו"ת, אריה ליבוש בן יוסף זכריה יונג, ליקווד, 5781
§לב הארי, ר' אריה ליב מקובצקי, ירושלים, תשן, על או"ח, 263 עמ', 19MB
לב הארי, הגהות על שו"ע או"ח, ר' אריה ליב מקובצקי, ירושלים תשנ, 263 עמ', 18MB
§לב השבת - הלכות שבת, נחמנסון, יהודה לייב, רחובות, תשס”ו
§לב יעקב, פיטיקאווסקי, יעקב, ברלין, תרנג, דיני תפלה
§לב שומע - הלכות חנוכה דיני אכסנאי, לעוו, שמעיה, לונדון, תשעב
§לבוש הבדים על הלבוש מלכות הל' סוכה, כהן, אליעזר בן גבריאל, לייקווד, 5774
§לבוש התכלת והחור, יפה, מרדכי, פראג , שס"ט, או"ח
לבוש החור, שכ, 248 עמ'
לבוש התכלת, שכ, 152 עמ', אורח חיים
§לבוש התכלת, יפה, מרדכי בן אברהם, פראג, תמח
§לבוש התכלת, יפה, מרדכי בן אברהם, פראג, תסא, ממקור אחר, ממקור אחר
§לבושי שרד, אייבשיץ, דוד שלמה, מאהילוב, תקע"ב, על או"ח, עם ביאור בהמ"ק של יחזקאל
לבושי שרד, ר' דוד שלמה איבישיץ, על או"ח, מוהילוב תקעח, 37 דפים
§לבושי שרד, אייבשיץ, דוד שלמה, זולקווא, תקצו, על או"ח
§לבושי שרד-חלק ראשון, אייבשיץ, דוד שלמה, זיטומיר, תריד, על או"ח
§לבושי שרד-חלק שני, אייבשיץ, דוד שלמה, זיטומיר, תריד, על או"ח
§לבנה בחידושה, הלכות קידוש לבנה, אהרן שוב, מודיעין עילית, 5778
§לבסומי בפוריא, דעות הפוסקים, טיגרמן, עמרם, ירושלים,
§לדוד אמת, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, 11MB, ליוורנו - תקמ"ו, קיצור ספר אמת ליעקב, לר' יעקב אלגאזי זלה"ה [דיני קריאת ספר תורה, קושטאנדינה תקכ"ד], וקצת דינים מחודשים, ჶממקור אחר, שאלוניקי תקפ"ו, 62 עמ', 7.42MB
§לדעת ולהבין - ל"ט מלאכות, צדוק, דוד בן מארי שלמה, מודיעין עילית, 5770
§לוח דיני ומנהגי השנה, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תרצב
לוח דינים ומנהגים לעדות ישראל לשנת תש"ע, איזנברג יהודה, הוצאת היכל שלמה ירושלים
§לוח ספירת העומר, עם שיעור מר' מרדכי אליהו, גוש-קטיף, תשמו
§לוקה בפרגול, סוכה מתחת לפרגולה, לינצ'נר, ח. שלמה בן ש"פ, בית שמש, 5777
§לחם רב, אסיפת דינים שנשמטו משו"ע או"ח, ר' שמואל בן יוסף יוסקה מלובלין, 14MB, פרג - שס"ח, ממקור אחר, 125 עמ', 4MB, ממקור אחר
לחם שערים, בענין ניקור, הוראדנא תקמח, 32 עמ', 1MB
§לחמי ברכה, הלכות ברכת המזון, זילבערשטיין, אהרן בן יוסף צבי, ניו יורק, 5775
§לטב עביד, סדר חנוכה ע"פ השו"ע והאריז"ל, אברהם זיתון, רמת בית שמש, 5777
§ליקוטי מהרמ"י, רבי משה ישראל ברבי אפרים פלדמן, סטמר, תרצ"ח, הלכות פסח
§לקוטי הלוי, ר' נתן ב"ר יצחק דוב הלוי באמבערגער, 2MB, ברלין - תרס"ז כולל מנהגי ביהכנ"ס דק"ק ווירצבורג עם ביאורים
§לקוטי הלוי, ר' נתן בן יצחק דוב הלוי באמברגר, 2MB, ברלין - תרס"ז
§לקוטי הלכות פסח וערב פסח שחל להיות בשבת, ציטראן, אברהם אליעזר, סן פאולא, תשיד
§ליקוט הלכות בענין קבלת שבת מפלג המנחה, משה ליב הכהן הלברשטט, ארץ ישראל, תשסו
§לקוטי יוסף שארית ישראל, פוקס, יוסף ישראל מבאלטא, פאלטאווא, תרעד, דיני ומנהגי בית כנסת
§לקוטי מהרי"ח, פרידמן, ישראל חיים (מהרי"ח), סאטמאר, תרצב, על התפלה ועל התנהגות האדם במשך היום
§לקוטי מהרי"ח - חלק ב, פרידמן, ישראל חיים (מהרי"ח), נ"י, תשכה, על סדר התפלה והנהגת האדם במשך השנה
§לקוטי מהרי"ח חלק שלישי, ר' ישראל חיים פרידמאן, ניו יארק, תשכה, 300 עמ', 16MB, על התפלה והתנהגות האדם כל השנה, וסדר מילה ונישואין
§לקוטי מהרמ"י, משה ישראל ב"ר אפרים פישל, סאטמאר, תרצה, הלכות פסח
§לקוטי מנהגים, אלכסנדר סענדר מפרעמישלא, נ"י, תשיט, מנהגים של צדיקים, עם "לקוטי ש"ם" - דינים ומנהגים, ו"לקוטי מאיר" - דינים
§לקוטי פנחס, ר' פנחס זעליג הכהן שווארטץ, 9MB, קלינורדין - תרצ"א, על דיני ספירת העומר ודברים הנוהגים בימי העומר, פסח שני ול"ג בעומר
§לקוטי צבי, ר' צבי הירש בן מאיר גרודזנסקי, 8MB, סט. לואיס - תרע"ו, על שו"ע או"ח ח"א וט"ז ומ"א, וקונטרס אחרון
§ליקוטי שושנים, מהדורה ד, כהן, מנשה, בני ברק, תשע, 668 עמ', 50MB, בענייני ברכת המצוות, עם שו"ת "ויברך דוד" על ברכת המצוות והשבח
§ליקוטי שושנים לדוד, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשע, דיני ברכות ומצוות, עם מפתח נושאים
§ליקוטי תשובות וחידושי אגדות מהרי"א על חג הפסח, יהודה אסאד, לונדון, תשסט
§ליקוטי תשובות והנהגות - פסח, שטרנבוך, משה, ירושלים, 5772
§ליקוטי תשובות והנהגות - פורים, שטרנבוך, משה, ירושלים, 5772
§לכבוד צדיק, אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג, מישיגן תשנב, 239 עמ', 8MB, ביאורים בשו"ע או"ח ובשו"ע הרב
§ללקוט שושנים - ג, בחבוט, אליהו, ירושלים, תשסט, 638 עמ', 27MB, דיני קטן בשבת ועוד
§ללקוט שושנים - ד, בחבוט, אליהו, ירושלים, תשעא, 43 עמ', 2MB, דיני מועדים, עם "שושנה בין החוככים", תשובות להשגות על ספריו
§למדני חוקיך - שו"ע או"ח, פרטון, ברוך דוב, קנדה, תשעב
§למועד חודש האביב, בענייני פסח, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5760
§למען פארך, גרוס, מרדכי בן צדוק, תשע, דיני עשיית בתי תפילין
§לעטר פתורא, על הלכות שבת סי' שא-שמד, אשכנזי, חנוך העניך, קרית יואל, תשס"ט
§לקט ביאורים בעניני חנוכה, סטפנסקי, יעקב בן יהודה ליב, 5770
§לקט החנוכה זכרון דוד, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשע, 507 עמ', 24MB, הלכות חנוכה וטעמיה
§לקט הלכות יום טוב וחול המועד, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשסט
§לקט הפסח שואלין ודורשין, כהן, מנשה, ירושלים, תשעא, הלכות על חודש ניסן, סגולה לערב פסח, טעמים לקרבן פסח והלכותיו, הגדה של פסח, שו"ת בענייני חודש ניסן, ענייני יציאת מצרים וההגדה, סיפורים בענייני חודש ניסן, דיני ספירת העומר וטעמיה
§לקט השבת - א, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשע, 356 עמ', 16MB, מנהגי והלכות שבת
§לקט השבת - ב, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשע
§לקט שאלות המצויות בהלכות מזוזה, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשס
§לקט שאלות המצויות בהלכות שליח צבור, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשסג
§לקט שיעורים בעניני חנוכה, יעקב סטפנסקי, 5770
§לקראת כלה, ענייני הדלקת נרות, תוספת שבת, וקבלת שבת, שמואל אהרן ליכטנשטיין, בני ברק, תשסט
§לקראת שבת, זקש, מרדכי יהודה ליב, ירושלים, תשח, 34 עמ', 1MB, על הדלקת נרות שבת, קבלת שבת, וקידוש
§לקראת שבת המלכה, ר' יהודה צ'זנר ותנחום פישהוף, תשסה, 139 עמ', 5MB, הלכות ערב שבת והדלקת נרות
§לקראת שבת מלכתא, בענייני שבת ומועדים, וואלפסון בת שבע אסתר (לזכרה), לייקווד, 5776
§לרוץ אורח - א, ר' אברהם אברהם, ירושלים, 405 עמ', 28MB, מפתח לשו"ע או"ח עם משנה ברורה
§לרוץ אורח - ב, ר' אברהם אברהם, ירושלים, 97 עמ', 11MB, מפתח לשו"ע או"ח עם משנה ברורה סי' קכח-רמא
§לשון ים - א, על מלאכות שבת, מאיר, יחזקאל, בני ברק,
§מאור החשמל, ר' יהודה יודל בן ישראל יצחק רוזנברג, 1MB, ירושלים - תרפ"ט
§מאור החשמל, ר' יהודה יודל בן ישראל יצחק רוזנברג, 1MB, ירושלים - תרפ"ט
§מאור המועדים, ביאורים בהלכות המועדים, ברטמן, שלום אברהם, ירושלים, 5777
§מאור יעקב - אלול - גליון 25, 5776
§מאור יעקב - יום הכיפורים - גליון 26, 5777
§מאור יעקב - סוכות והושענא רבא - גליון 27, , , 5776
§מאור שביעי, גילרנטר, יעקב ירוחם בן אלעזר מנחם, בני ברק, תשעא, הלכות שבת
§מאורות החג, הלכות פסח, ישיבת בית מאיר, ניו יורק, 5775
§מאורות ירושלים א - ניסן תשס"ה, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשסה, 353 עמ', 6MB, על מצוות ליל הסדר
§מאורות ירושלים - ב, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשסו, 452 עמ', 21MB, על סוכה וד' מינים
§מאורות ירושלים ג - ניסן תשס"ו, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשסו, 492 עמ', 8MB, על ק"ש, תפלה וברכות
§מאורות ירושלים ד - חשון תשס"ז, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשסז, 277 עמ', 4MB, על מלאכות שבת, מזורע עד אופה
§מאורות ירושלים ה - ניסן תשס"ז, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשסז, 524 עמ', 10MB, בענייני חמץ ומצה, פסח וספירת העומר
§מאורות ירושלים ט - סיון תש"ע, קהל עדת ירושלים, ירושלים, תשע, 489 עמ', 9MB, בענייני המועדים בהלכה ובאגדה
§מאורות נתן, קופרשטאק, יצחק נתן, ירושלים, תשיז, על שימוש בחשמל בשבת ויו"ט
§מאורי אש, ר' שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב אוירבאך, 11MB, ירושלים - תרצ"ה
מאורי אש - לענין מאור האלקטריא בשבת וביו"ט, ר' שלמה זלמן אויערבך, ירושלים תרצ"ה
§מאורי סוכה, שניאור, משה יעקב בן דוד, בית שמש, תשעא, 656 עמ', 40MB, סוגיות דיני סוכה
מאז ומקדם, על המחלוקת בדבר תיקון עירובין בעיירות, נ"י תש"ס, 37 עמ', 1.5MB
§מאי חנוכה, בהלכה ובאגדה, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5757
§מאיר השחר, ר' מאיר סג"ל, 2MB, פפד"א - תק"ט על הל' ברכת התורה, והל' קריאת שמע וברכותיה
§מאמר השבת, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסט, דיני אמירה לנכרי
§מאמר השבת, סנדר, מאיר, תשסט, דיני אמירה לנכרי
§מאמר התגלחת, ריגייו, יצחק שמואל, וינה, 5595, על גילוח הזקן בחוה"מ, 54 עמ',1MB
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי דוב פרידענטהאל , 3MB, ברעסלויא - תקצ"ד בענין תקנות ביהכנ"ס בעיר ברעסלויא
§מאמר מרדכי - או"ח, ר' מרדכי כרמי, ליוורנו
§מאמר מרדכי, רבי מרדכי כרמי, ליוורנו, תקמ"ד
§מאמר מרדכי, רבי מרדכי כרמי, ליוורנו, תקמ"ד
§מאמר מרדכי ח"א, כרמי, מרדכי, ליוורנו, 5544, על או"ח
§מאמר מרדכי [ב"ח], ר' מרדכי קארנמעהל, בילגורייא, תרצו, 147 עמ', 11MB, על התורה. מעמ' 14 - הספד. מעמ' 16 - חידושי מסכתות. מעמ' 40 - על יו"ד. מע' 54 - ח"ב - הלכות שבת כסדר ל"ט מלאכות.
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי קרנמל, בלגורייא תרצו, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח, עמ' 6-10 - על התורה. עמ' 11-16 - דרשות. עמ' 16-38 - חידושי מסכתות. עמ'40-53 - על יו"ד. עמ' 54 -147 - על מלאכות שבת, §מאמר מרדכי ח"ב - ל"ט מלאכות, קארנמעהל, נחום צבי בן מרדכי, בני ברק, 5768
ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§מבשר טוב - ברכת השבח, בהלכה, האדמו”ר מביאלא, ירושלים, תשעא
§מגד ארץ, ר' אהרן בן יוסף זאב האלברשטאם, 36MB, מונקץ' - תרס"ז, על פרי מגדים או"ח, ממקור אחר
§מגד שמים, שטעגער, משה מרדכי, מונקאטש, תרעא, על פרי מגדים או"ח
§מגילת חיים, קצבורג, אוריאל צבי הכהן, ירושלים, תשע, 198 עמ', 10MB, בירורי הלכה בענייני פורים והמגילה
§מגילת ישראל - דיני כתיבת מגילת אסתר, גרטנר, ישראל, ? מודיעין עלית, 5772
§מגילת רמות, שכונת רמות לענין תחום שבת ולענין קריאת המגילה, אוחנה, נתנאל ישראל בן שמעון מאיר, ירושלים, 5776
§מגיני ארץ, שו"ע או"ח עם ט"ז ומג"א, דיהן פארט, תנב, 686 עמ', 140MB, ממקור אחר
§מגיני ארץ, שלחן ערוך, אורח חיים, קארו, יוסף, ווילנא, תרו
§מגיני ארץ שלחן ערוך אורח חיים-חלק ראשון, קארו, יוסף, נ"י, תשיא
§מגיני ארץ שלחן ערוך אורח חיים-חלק שני, קארו, יוסף, נ"י, תשיא
§מגיני ארץ - שו"ע אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקיד
§מגיני ארץ - שו"ע אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, שקלאוו, תקסב
§מגיני ארץ - שו"ע אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, ווארשא, תרכג
§מגיני ארץ - שולחן ערוך אורח חיים - כרך ראשון, קרו, יוסף בן אפרים, ווארשא, תרכב
§מגן אבות, בנעט, מרדכי, זולקווא, 5595, 116 עמ', 20MB, על ל"ט מלאכות שבת
§מגן אבות, רבי מרדכי בנעט, פיעטרקוב, תרס"ד, על אבות מלאכות שבת
§מגן אבות - אורח חיים, לבהר, מרדכי עקיבא אריה, ירושלים, תשסה, מנהגי מרוקו
§מגן אבות, מנהגי מרוקו,לפי סדר שו"ע או"ח, ודיני מנהגים,לבהר, מרדכי עקיבא אריה, ירושלים, 5774
§מגן בעדי חלק א-ב, ר' עבודי יחיא משה, 13MB, ירושלים - תרס"ד, לתרץ מה שהקשו ט"ז מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים סי' א- תכח
§מגן גבורים ח"א, ר' מרדכי זאב סג"ל איטינגא ור' יוסף שאול נאטאנזאהן, 75MB, זולקוה - תקצ"ט, על טור ושולחן ערוך אורח חיים, סי' א-נז
§מגן גבורים ח"ב, ר' מרדכי זאב איטינגא ורי"ש נתנזון, וינה, 5587, על או"ח, ח"ב, 363 עמ', 53MB, נח-רלט, ממקור אחר, 101MB, 355 עמ'
§מגן האלף ח"א, ר' אריה ליב צינץ, על הל' פסח סי' תלג-תנח, עם "שר האלף" ל ר' יונתן אייבשיץ, ווארשא, תרטז, 112 עמ', 14 MB, הלכות פסח
§מגן האלף ח"ב, ר' אריה ליב צינץ, על הל' פסח סי' תנט-תעג. מעמ' 47 - "שם חדש" על חדש בחו"ל. מעמ' 66 - קונטרס "עשרים גרה" - על מגן אברהם. מעמ' 75 - על תפירת ס"ת ע"י אשה. וארשא, תרטז, 78 עמ', 8MB
§מדי דברי - ד' מינים, מהרש"ק, דניאל יוסף בן יחזקאל שלמה חיים, מודיעין עילית, 5771
§מדי דברי - יום טוב, מהרש"ק, דניאל יוסף בן יחזקאל שלמה חיים, מודיעין עילית, 5774
§מדי שבת בשבתו, הלכות שבת ע"פ משנה ברורה, הלפרין, יוסף, בני ברק,
§מודעא לבית ישראל, תשובות מרבנים נגד מצות מכונה, ובראשם ר' שלמה קלוגר, ק'ראקא תריט, 6 עמ', 1MB, ארבעה עמודים מצולמים על כל עמוד
§מודעא לבית ישראל, 3MB, ברעסלויא - תרי"ט כולל תשובות מגאוני הדור (י' סימנים) לאסור מצות הנעשים על ידי מכונה
§מודעא לבית ישראל, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, 1MB, ברסלאו - תרי"ט
—⋧ביטול מודעה, נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, תשובות גדולי ישראל נגד המערערים על מצות מכונה ב"מודעא לבית ישראל", למברג תרי"ט, 30 דפים
—ჶביטול מודעה, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש נתנזון, על מצות מכונה, למברג תרי"ט, 31 עמ', 3.7MB
—§ביטול מודעה, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, לבוב, תריט
§מוסף השבת, פסקי החזון איש בהלכות שבת, נדפס בסוף ס' ביברפלד, חיים, ירושלים, תש, 6 עמ',205KB
§מועד דאסוותא, הלכות פסח שקשורות למגיפת הקורונה, יחיאל הלוי פראנד, לונדון, 5780
מועד לכל חי , פלג'י, חיים בן יעקב, לקט לחדשי השנה, פסקי דינים ותוכחות מוסר, שלוניקי תרכ"א, 282 דפים
§מועד לכל חי, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרכב, דינים לחדשי השנה
§מועד לכל חי, דינים ומנהגים למועדים ולחדשי השנה, פאלאג'י, חיים, בני ברק, 5774
§מועד לכל חי, דיני חנוכה, חי מילשטיין, נתיבות, 5782
§מועדי ה', הלכות יו"ט וחול המועד, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשסג
§מועדי ה' - אלול וראש השנה, חנן, נחום בן יוסף בנימין, מודיעין עילית, 5770
מועדי השם - פסקי הרב יצחק רצאבי על הלכות חנוכה (התשע"ב)
מועדי השם - פסקי הרב יצחק רצאבי על הלכות פורים (התשע"ב)
מועדי השם על הלכות פסח, ר' יצחק רצאבי
מועדי השם על הלכות בין המצרים ותשעה באב (התשע"ב), ר' יצחק רצאבי
מועדי השם על הלכות הימים הנוראים (התשע"ב), ר' יצחק רצאבי
מועדי השם על הלכות חג שבועות והלכות יום טוב (התשע"ד), ר' יצחק רצאבי
מועדי השם על הלכות ברכות (התשע"ד), ר' יצחק רצאבי
מועדי השם על הלכות סוכות וארבעת המינים (התשע"ה), ר' יצחק רצאבי
מועדי השם על הלכות חול המועד (התשע"ה), ר' יצחק רצאבי
§מועדי הגר"ח, הלכות המועדים, גבאי, מתתיהו בן חנניה - קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, ירושלים, 5774, 416 עמ', 10MB
§מועדי ישראל - דיני ימים נוראים, שוורץ, ישראל, ירושלים, 5766
מועדי ניסים, על סוכות, חנוכה, פורים ופסח, ר' ניסים בריח, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שו"ת
§מועדים וזמנים, חלק א, דיני מועדים, שטרנבוך, משה, ירושלים, תשיח
§מועדים וזמנים השלם א-ב, שטרנבוך, משה, תשכא תשנב. מעמ' 202 - ח"ב. 393 עמ', 25MB
§מועדים וזמנים השלם ג-ה, שטרנבוך, משה, תשכא תשנב. מעמ' 171 - ח"ד. מעמ' 349 - ח"ה. 408 עמ', 28MB
§מועדים וזמנים השלם ו-ט, שטרנבוך, משה, תשכא תשנב. מעמ' 183 - ח"ז. מעמ' 393 - ח"ח. מעמ'505 - ח"ט. 625 עמ', 39MB
§מועדים לישראל - סוכות וד' מינים, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשסח, בהלכה
§מועדים לשמחה, ירושלים, תשסט, 446 עמ', 25MB, בירורי הלכה בענין ר"ה
§מוצרי החשמל בשבת בעידן הדיגיטלי - מהדו' ב, משמרת השבת, בני ברק, 5776
§מוקצה ובסיס לדבר האסור בשבת חנוכה, אוירבך, חיים יהודה לייב בן דוד, מודיעין עילית, 5776
§מור וקציעה חלק א, ר' יעקב ישראל בן צבי אמדן, אלטונה תקכ"א, על אורח חיים סי' א-רמ, 204 עמ', 18MB
§מור וקציעה חלק ב, סי' רמב-תרצה, ר' יעקב ישראל בן צבי אמדן, אלטונה תקכ"ח חלק ב. דף יב,א-יז,א: גדר ישוב ארץ ישראל. דף פז-צז,א: לוח התקון והשמטות. לשני החלקים. דף צז,ב: ציור גבולי הארץ הקדושה [מפת ארץ ישראל במרכז והארצות מסביב]. דף צח-צט: שאלה ותשובה בדין שעטנז, 196 עמ', 16MB
§מורא מקדש, על האיסור לדבר בבית כנסת, עם "ספר הפנים", "זבד טוב" והוספות, ר' יעקב יוסף בן יהודה ליב, ירושלים, תשלד, 181 עמ', 8MB
§מורא מקדש, רבי ייב"י מאוסטראה, אלעד, תשע, על האיסור לדבר בבית כנסת,
§מורא מקדש, ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, נתניה, 11 עמ', 1MB, על האיסור לדבר בבית כנסת
§מורא מקדש, דיני השכמת הבוקר ותיקון חצות, כהן, מאור, ירושלים, 5775
§מורה באצבע, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), לונדון, תקנא
מורה באצבע, חיד"א, תקנג, 208 עמ'
מורה באצבע, חיד"א, ליוורנו תקסב
מורה באצבע, חיד"א, ליוורנו תקפו
מורה באצבע, חיד"א, ליוורנו תקצה
מורה באצבע, חיד"א, שלוניקי תקצח
§מורה באצבע, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א),ליוורנו, תרב, דינים
§מורה באצבע, אזולאי, חיים יוסף דוד, שלוניקי, תריח
§מורה צדק - בציעת הפת, ר' יעקב בן יהודה, 4MB, שקלאוו - תקמ"ג על הל' בציעת הפת, ממקור אחר
ממקור אחר
§מורה קריאת התורה, כץ, יהושע זאב בן י"ל הכהן, ווארשא, תרנא, דיני קריאת התורה, כללי הדקדוק הנחוצים לקרה"ת, הסברים על צורות האותיות וטעמיהן, ותרי"ג מצוות כסדר א"ב
§מורה קריאת התורה, כץ, יהושע זאב בן יהודה ליב, ירושלים, תשלא, דיני קריאת התורה, כללי הדקדוק הנוגעים לקריאה, ביאור אותיות הא"ב, עם מניין המצוות
§מזמור לתודה, אפשטיין, מרדכי מווילנא, ווילנא, תרסז, על "ארבעה צריכים להודות", והפסוקים שהם מקור לדין זה, ומאמרי חז"ל ששייכים לזה, עם "שערי תודה" - חידושים בהלכה ובתלמוד
§מזרח ומערב, ברנפלד, יצחק צבי, נ"י, תשכא, הלכות שבת ומועדים לנוסעים ממזרח העולם למערב או להיפך
§מחדש חדשים, על סוף זמן קידוש לבנה, גארדאן, אברהם יוסף, סקווירא, 5777
מחולת המחנים, ר' ישראל דוד מרגליות יפה, על העמדת בימה וחופה בבית כנסת, ד"צ ירושלים תשלה, 162 עמ', 3.2MB
§מחוקק יהודה, ר' יהודא ליב בהרב ישראל אווערבוך, לבוב תקנ"ב, על שו"ע הלכות פסח, עם "חוקת עולם" וחוקי דעת", 253 עמ', 24MB. מעמ' 252 - מפתח לתלמוד ולשו"ע. ממקור אחר, 255 עמ', 23 MB
§מחזה אברהם, ר' אברהם בן זאב וולף וולפינסון, 4MB, תל אביב תש"ז, על תגלחת בחול המועד. דף [3-4]: תולדות חיי המחבר
§מחזה אברהם על תגלחת בחול המועד, ר' אברהם בן זאב וולף ואלפינזאהן, 1MB, תל אביב תש"ז
§מחזיק ברכה - או"ח, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, ליוורנו תקמ"ה, 273 עמ', 20MB. מעמ' 259 - קונטרס אחרון
§מחיצות העירוב, על תיקוני עירובין, מגדל, מלכיאל, ירושלים, תשע
מחניך קדוש, ר' משה חדש, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
§מחצית השקל, ר' שמואל בן נתן נטע הלוי קלין, 10MB, וינה תקס"ז
§מחצית השקל, קעלין, שמואל, ווין, תקעז, ☼ממקור אחר
§מחצית השקל - חלק ראשון, קעלין, שמואל בן נטע הלוי, הרובשוב, תקעח
§מחצית השקל - חלק שני, קעלין, שמואל בן נטע הלוי, הרובשוב, תקעח
מחצית השקל, ר' שמואל קולין, פאריצק תקעט
§מחצית השקל, ר' שמואל קעלין, זיטומיר, תרי, 324 עמ', 92MB, על או"ח
§מחצית השקל, קעלין, שמואל הלוי, ווילנא, תריט, על או"ח
§מחקרי ארץ על עניני מצות צריכות כוונה ומצות המועדים, מרדכי שטערן, לארענס נוי יורק, 5782
§מחשבה אחת של תורה - אב עה - אורח חיים, מחשבת אחת של תורה, ירושלים, 5775
§מחשבה אחת של תורה - חנוכה עו - חנוכה, מחשבת אחת של תורה, ירושלים, 5776
§מחשבה אחת של תורה - ניסן עה - פסח ושביעית, מחשבת אחת של תורה, ירושלים, 5775
מחשבת כהן, ר' ניב כהן, בענין דבר שאין מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה, ממקור אחר
§מחשבת כהן, כהן, ניב, רמת בית שמש, בענין דבר שאין מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה
§מחשבת מרדכי חלק א, הלכות שבת, גרינעס, מרדכי זאב בן משה, מישיגן 5771
§מחשבת סופר - בורר, ברוורמן, ישראל דוד בן שלמה, ירושלים,
§מטבע הברכות, חיות, צבי הירש, זולקווא, תרא, 42 עמ', 3MB, על ברכת המצוות - על אלו מצוות מברכים
§מטה אפרים, ר' אפרים זלמן מרגליות, עם פירוש "אלף למטה", ווארשא, תרב
§מטה אפרים, ר' אפרים זלמן מרגליות, עם פירוש "אלף למטה", ו"קצה המטה - קב חיים", קליינווארדיין, תרפג
§מטה אפרים, ר' אפרים זלמן מרגליות, עם פירוש "אלף למטה", ו"קצה המטה - קב חיים", ברדיוב, תרפח
§מטה אפרים, מרגליות, אפרים זלמן מבראד, נ"י, תשיט
§מטה אפרים השלם, מרגליות, אפרים זלמן מבראד, ווארשא, תרסו
§מטה אפרים השלם <אלף למטה, אלף למגן>, ר' אפרים זלמן בן מנחם מאנוש מרגליות, 67MB, ורשה - תר"פ
§מטה אפרים השלם <אלף למטה, אלף למגן>, ר' אפרים זלמן בן מנחם מאנוש מרגליות, 67MB, ורשה - תר"פ
מטה אפרים עם אלף למטה, ר' מרגליות אפרים זלמן, ורשה תר"ס
מטה אפרים - על השולחן ערוך, ר' מרגליות אפרים זלמן
§קצור מטה אפרים, שטרן, מרדכי, סאטמאר, תשב
§מטה אשר - חלק ב, שרייבר, אשר זאב, ביתר עילית, תשע, 47 עמ', 5MB, בענין תפילין ומחלוקת בין הלכה לקבלה
§מטה אשר - חלק ג, שרייבר, אשר זאב, ביתר עילית, תשע, 106 עמ', 11MB, בענייני כוונה לשמה, ובעשיית מצוות ע"י מכונה
מטה יהודה, ר' יהודה עייאש, תקמג
§מטה יהודה חלק א, ר' יהודה עייאש, 44MB, ליוורנו תקמ"ג, על שלחן ערוך אורח חיים [עם הפנים]
§מטה יהודה חלק ב, ר' יהודה עייאש, 26MB, ליוורנו תקמ"ג, על אורח חיים, סי' תכט-תרצד [בלא הפנים]
§מטה יונתן, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, 3MB, פקש תרנ"א על הלכות פסח
§מטה משה, משה מאט, פרנקפורט, תעט
§מטל השמים, כ"ץ אברהם שלמה בן אליהו, בני ברק, תשסו, על ל"ט מלאכות שבת
§מטל השמים - מוקצה, הפטקה, יעקב שלום מאיר בן שלמה צבי, בני ברק, 5772
§מטל השמים - מלאכות שבת, הפטקה, יעקב שלום מאיר בן שלמה צבי, בני ברק, 5774
§מטמונים, על ספירת העומר וימי ספירת העומר, ול"ג בעומר ופסח שני, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5767
§מטעמי יעקב, שפירא, יעקב, ירושלים, תשג, בעניין הכנה דרבה ועירוב תבשילין
§מי אשברן - או"ח, שהרבני, נסים, ירושלים, 5773
§מי כיור, ר' נפתלי הערץ מריטאווי, קניגסברג ?, תרכ, 20 עמ', 814KB, רמזים לדיני נטילת ידים בפסוקים בתורה על הכיור בראשי תיבות
§מי כיור, ר' נפתלי הערץ, ווארשא, תרלט, 16 עמ', 1MB, על נטילת ידים
§מי מנוחות, כהניו, משה נחמיה ב"ר משולם פייוויש, ירושלים, דיני שהייה והטמנה ובישול בשבת, עם קצת הלכות יו"ט, עם "פלגי מים" - דיני המפליג בספינה בשבת
§מי שברך, ברכת הנהנין והזימון, יוחאי אשכול, רכסים, תשעב
מידי שבת בשבתו, הלכות שבת, ר'יוסף הלפרין, 136 עמ', 15MB
§מיחמי מים בשבת - מעליות שבת, ברוורמן, אליהו - משמרת השבת, בני ברק, 5775
§מילי דבי כנישתא, ר' גרשון האגער, לונדון, תשסה, 256 עמ', 4MB, חידושים ותשובות בעניין בית כנסת, מלוקט מספרים שונים
מילי דבי כנישתא, לקט תשובות בעניני בית הכנסת, בעריכת ר' צבי האגער, לונדון תשסה, 252 עמ', 1.54MB
מילי דבי כנישתא, אוסף חידושים ותשובות בענייני בתי כנסת, בעריכת ר' גרשון האגער, לומדון תשסה, 256 עמ', 1.4MB, צילום גרוע
§מילי דברכות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמז, 159 עמ', 20MB, הלכות ברכות האכילה
§מילי דברכות, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשסח, על סדר ברכת המזון ושבע ברכות, מתורת הברוך טעם, מנחת חינוך, דברי חיים ודברי משה, ממקור אחר
§מילי דברכות, על שו"ע או"ח סי' עג-פו, הלכות זימון, הלכות ברכות הפירות והריח, פישר, אהרן בן יחיאל, קרית ספר, 5768
§מילי דפיסחא, תאומים, משה, לבוב, תרסד, הלכות פסח, 44 עמ', 3MB. עמ' 5-15 - "אמת ליעקב" על סבי דבי אתונא ואגדות רבה בר בר חנה
§מילי דשמעתא - שבת א, פישר, אהרן בן יחיאל, קרית ספר, 5769
§מילי דשמעתא - שבת ב, פישר, אהרן בן יחיאל, קרית ספר, 5772
§מים חיים, ר' יהודה אריה דינר, לקט הלכות חנוכה, עשרה בטבת, ט"ו בשבט, שנה מעוברת, פורים ,86 עמ', 3MB
§מים ראשונים, רבינוביץ, מרדכי בן נחום אליעזר, ירושלים, תשמח, על מסכת ידים ודיני נטילת ידים, עם הלכות נטילת ידים להראב"ד
§מישרים אהבוך, מזלומין, ישי, חולון, תשסח, 375 עמ', הלכות פורים המשולש, ע"פ שחל בשבת, ערב ט' באב שחל בשבת
§מכירת המצוות בהלכה, מכירת עליות וכיבודים בבית כנסת, לבקוביץ, אברהם ישראל בן דוד דב, אשדוד, 5778
§מכירת חמץ, ר' שמואל נחום בן קהת הלוי גאסנבויאר, 3MB, לבוב - תרנ"ב
§מכתבי קהלות הקודש א, בענייני שו"ע או"ח, רוט, ישראל, בני ברק, תשעב, ממקור אחר
§מלאכות שבת, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5772
§מלאכת הבורר, ששון, משה הלל בן אלישע, ירושלים, תשעה
§מלאכת המפרק, ששון, משה הלל בן אלישע, ירושלים, תשעה
§מלאכת מחשבת, על מלאכות שבת ו"מלאכת מחשבת", טולידאנו, יונדב, ירושלים, תשסט, 112 עמ', 7MB
§מלאכת מחשבת, שאלות במספר מלאכות, מאור, מנחם זאב, ירושלים, תשנ"ז
§מלאכת מחשבת א, בשבת, מנדל, מלכיאל, ירושלים, תשסו
§מלאכת מחשבת ב, מנדל, מלכיאל, ירושלים, תשסז
§מלבושי יום טוב, ר' יו"ט ליפמן הלר, פירוש על לבוש או"ח, ורשה, תרנה, 359 עמ', 11MB. מעמ' 293 - "זכרון מרדכי" לר' יצחק פייגנבוים, על מציצה בפה במילה
§מלבושי יום טוב-חלק ראשון, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, תרנז, על לבוש אורח חיים, עם תשובה על המציצה בפה, לר' יצחק פייגנבוים,
§מלבושי יום טוב-חלק שני, הלר, יום טוב ליפמאן ב"ר נתן הלוי, ווארשא, תרנה, על לבוש אורח חיים, עם "זכרון מרדכי", על מציצה בפה, לר' יצחק פייגנבוים
§מלבושי שבת, רבי משה פארקאש, תרפ"ה, על שו"ע הלכות שבת, עם מג"א וט"ז ובאר הגולה, 279 עמ', 37 MB
§מלחמת שלום, ר' מאיר שלום בן שאול בנימין הכהן, וילנה, תרמו, שאלה בענין מילה בשבת, 48 עמ', 3MB
§מלכי צדק, על שו"ע או"ח הלכות מוקצה, פרנקל, יואל יחיאל מיכל בן יצחק, בית שמש, 5773
§מלכי בקדש, ר' עזרא בן רפאל מרדכי מלכי, 30MB, שלוניקי - תק"ט, על ש"ע אורח חיים, סי' תעב-תצד [עם הפנים], ופירוש על ההגדה [עם הפנים], וחידושים על שאר הלכות פסח, וביאור על הרמב"ם הלכות קרבן פסח,לולב, ראש השנה ושביתת עשור, וחידושים על סמ"ג, ממקור אחר, 3MB, ממקור אחר
§מלכים אמניך, זילברשטין, יצחק בן דוד יוסף., בני ברק, תשנב, 616 עמ', 20MB, על איסור אמירה לנכרי
§ממזרח שמש, זמן התפילה בהנץ החמה, שילה, יואל, רכסים, 5774
§ממעיני החושן - א, עניני חודש אדר-ניסן בהלכה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5767
§ממעיני החושן - ה, ר"ה, יוה"כ, סוכות, תוספת שבת, קידוש והבדלה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5769
§ממעיני החושן - ו, פורים, פסל, אמירה לנכרי, ממצוא חפצך, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5769
§ממעיני החושן - ז, שבועות, יו"ט, עירוב תבשילין, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5769
§ממעיני החושן - ח, ר"ה, יוה"כ, סוכות, מוקצה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5770
§מנהגי בית המדרש הישן דק"ק ברלין, ר' חיים ביברפלד, ברלין, תרצז
§מנהגי בית הכנסת דקהל עדת ישראל בברלין, ברלין תרצג
§מנהגי בית יעקב, ווענדראווסקי, יצחק זאב, נ"י, תרעא, טעמי מנהגים
§מנהגי בעל החתם סופר, שילל, יושע ליב, פרשבורג, תרצ
מנהגי חלוקת הפרשות לשבעה קרואים, שר שלום רחמים, מאמר מתוך סיני, שנה סא, כרך קכב
§מנהגי ישראל, קרויס, יודא כהן, סאיני, תרפז
§מנהגי ישראל, חיים יהושע ב"ר אהרן צבי מלאדז, ווארשא, תרעא
§מנהגי ישראל בכל ימי השנה, ע"פ שו"ע או"ח והאחרונים, היינעמאן, ירמיהו, ברלין, תריב, 48 עמ', 1MB
§מנהגי ישרון - דרך אמונים, ר' אברהם אליעזר הירשאוויץ, טעמי מנהגים, ווילנא, תרנט
§מנהגים, לוחמאן, ליבוש, טשרנוביץ, תרכה, מנהגים ודינים
§מנהגים דקהלתינו, מנהגי פיורדא בתפילה, ר' ישראל ב"ר מרדכי גומפיל, פיורדא, תקכ"ז, 71 עמ', 4MB
§מנוחה נכונה, ביברפלד, חיים, ירושלים, תש, על מלאכות שבת
מנוחה נכונה - קיצור הלכות שבת, ר' ביברפלד חיים
§מנורה הטהורה חלק א, ר' עוזיאל מייזלש, 119MB, תרמ"ג, על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת [עם הפנים]
§מנורה הטהורה - שבת, ר' עוזיאל בן צבי מייזלש, פרמישלה, תרעא
§מנורת זכריה, ר' זכריה מענדל, פפד"א, תקלז, 171 עמ', 14MB, הלכות שבת. מעמ' 71 - חלק ב- הלכות יו"ט. מעמ'133 - חלק ג - הלכות פסח
§מנורת שלמה, בענייני חנוכה, גייגר, אביגדור שלמה בן מרדכי ברוך, בני ברק, 5772
§מנחה חדשה, ר' חיים פיצער , 8MB, טשערנאוויץ - תרפ"ט בענין יו"ט שני של גליות
§מנחה חדשה, שווארץ, פנחס זעליג הכהן, קליינווארדיין, תרצז, דיני חג השבועות, עם דרוש לחג הבועות, עם "סדר התנאים שבישראל ישראל לאביהם שבשמים", לר"י נגארה, והגהות ר' נפתלי הכהן על ספרים שונים
§מנחה חדשה, הלכות שבת, עם "נחלת יעקב" - ביאורים על אגדות בתלמוד, ויסמן, יעקב נחמיה בן צבי, מודיעין עילית, 5774
§מנחה חדשה - הלכות שבת, ויסמן, יעקב נחמיה, מודיעין עילית,
§מנחיל אמונה, ראגאלין, יהודה ליב ב"ר שרגא, פאלטאווא, תרעג, על חובת הזהירות בעניית אמן
§מנחת אברהם - הלכות יום טוב, כ"ץ, אברהם הכהן, מאנסי, 5775
§מנחת אהרן, רבי יעקב פארדו, וינציה, תקס"ט, הלכות ברכות השחר, ציצית, תפילין ותפלה, ממקור אחר, 400 עמ', 29MB
§מנחת אהרן - חג הפסח, מיאסניק, אהרן בן אשר, ירושלים, 5771
§מנחת אהרן - תעניות, מיאסניק, אהרן בן אשר, ירושלים, 5769, גם על יציאה למלחמה ושעת צרה
§מנחת אהרן, על הלכות שבת, עם "זכרו תורת משה" עם ביאור "משאת שבת", זיסו, אהרן בן יצחק דוד, לייקווד, 5772
§מנחת הזמן - בעניני ברכת שהחיינו, קזציקוב, נח גדליה, מודיעין עילית, תשסה
§מנחת חיים - או"ח, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, תשסז
§מנחת יהודה חלק א, ר' יהודה ליב בן יוסף הלוי, פיוטרקוב, תרפח, 395 עמ', 18MB, ביאורי הלכה על או"ח. מעמ' 286 - הגהות על שו"ע או"ח. מעמ' 298 - "יהל אור"- בענין זכיה באיסורי הנאה, ועוד. מעמ' 358 - "קול יהודה", דרושים למועדים
§מנחת יוסף, על סדר תפילה וברכות, אינגבער, יוסף, לייקווד, 5769
§מנחת כהן - שבת-מוקצה, כהנא, יוסף, קרית ספר, 5772
§מנחת כהנא, ר' ראובן גרשון בן זאב וולף כהנא, וילנה, תרם, 118 עמ', 9MB, כללי ספיקא דרבנן לפי סדר שו"ע או"ח. מעמ' 80 - כללי מוקצה ממקור אחר, 119 עמ', 8MB
§מנחת עומר, שווארץ, פנחס זעליג הכהן, קליינורדיין תרצ"א, דיני ספירת העומר, אבלות הספירה, דיני פסח שני ול"ג בעומר
—§שירי מנחה, נ"י, תשכט, 26 עמ', 1MB, תגובות לס' "מנחת עומר" לר' פנחס זליג שוורץ על דיני ספירת העומר
§מנחת עומר, ר' אליעזר עהרענרייך, ניו יורק, תשכט, 168 עמ', 12MB, דיני ספירת העומר, דברים הנוהגים בימי העומד, פסח שני ול"ג בעומר. מעמ' 79 - "שירי מנחה" - הערות על הספר. מעמ' 105 - "מנחה חדשה" - על ענייני חג השבועות
§מנחת פרי - הלכות ברכות, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים
§מנחת פרי - הלכות עירובין, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5771
§מנחת פרי - הלכות סוכה ומסכת אהלות, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5759
§מנחת רפאל - ענייני עירובין, אטלן, רפאל יצחק, מודיעין עילית,
§מנחת שבת, לייפער, מאיר, בני ברק, תשסה, 302 עמ', 8MB, על שימוש במגבונים לחים בשבת ויו"ט, ע"פ יסודות מלאכות דש וסחיטה
מנחת שי - הלכות תפלה ביה"כ וברכות, כולל "שומרי גחלת", בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה
§מנחת שי על שו"ע או"ח סי' א-ז, שריקי, יוסף, תשעא
§מנחת שי על כללי מלאכות שבת ח"א, שריקי יוסף, בית אל, תשסח
§מנחת שי - הלכות יום טוב, כולל שומרי הגחלת, אשדוד, 5776
§מנחת שי - הלכות תפילה, בית הכנסת וברכות, כולל שומרי הגחלת, אשדוד, 5772
מסגרת השלחן, על יו"ד, ר' מחם עזריה מאיר קאסטילנובו, ליוורנו תר, 417 עמ', 26.2MB
§מסילות שבת רמב-רמז, יצחק שנעעבאלג, ברוקלין, תשעא
מעגל השנה היהודית, ההדיר: איזנברג יהודה, לחט"ב ולעל יסודי ולמורים
§מעדני אברהם - פורים ופסח, בהלכה, ווילליגער, אברהם בן חיים צבי, ירושלים תשסח, 145 עמ', 2MB
§מעדני אשר, קליינמאן, אשר, לבוב, 5597, הלכות שבת ויו"ט וחוה"מ, 128 עמ', 14MB
§מעדני אשר ח"ב הלכות ברכות, לונצר, אשר צבי, ירושלם, תשסג
§מעדני אשר ח"ג, לונצר, אשר צבי, ירושלם, תשסו, 412 עמ', 20MB, על שו"ע או"ח סי' רס-רצט
§מעדני אשר - פסח, שוורץ, אשר אנשיל, בית שמש, 5772
§מעדני אשר - חול המועד, אשר צבילונצר, ירושלים, תשעח
§מעוז חיי, שלמה ב"ר עבעד שלמה משה תווינא, ירושלים, תרמז, דיני תשליך וטעמיו, עם דרוש על ראש השנה, עם סדר התקיעות לר' אברהם חזקוני
§מעט צר"י בעניני חנוכה, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשנג, 47 עמ', 2MB, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
§מעיני הישועה, קאפלאן, יהושע ב"ר מאיר הכהן, ווילנא, תרעג, הלכות מצויות
§מעלות התורה, הלכות שבת, כולל מעלות התורה, מעלות, 5773
§מענה פיו - אורח חיים א, סרי, יורם, מודיעין עילית, 5775
§מענה פיו - שבת, סרי, יורם, מודיעין עילית, 5777
§מערכי מועד ח"א, גדרי מצוות המועדים, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תשעג
§מערכי מועד ח"ב, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תשעג
§מערכי מועד ח"ג, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תשעג
§מעשה הכתב, על מלאכות כותב, משרטט, מוחק, צובע, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים, 5770
§מעשה השבת, חורוזינסקי, שמואל ברוך, קרית ספר תש"ע, 599 עמ', 3MB, הלכות שבת לפי סדר השו"ע
מעשה רב, ר' יששכר בער בר תנחום, וילנא תקצב, 67 עמ', §ממקור אחר
—§תוספת מעשה רב, יששכר דוב בר בן תנחום, ירושלים
§מעשה רב, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, תריז
§מעשה רב, הנהגות הגר"א, ווילנא, תרמט, עם פעולת שכיר, הגהות הרש"ש, סדר כהלכתו, תפארת צבי, מראה יהושע, דברי שלמה, גרגרים מהרמ"ז, חדושי מהר"ץ
§מעשה שבת, הרב משה בנימין טאמאשאוו, ניו יורק תש"ב, דין דברים שנאפו בשבת ע"י ישראל, 16 עמודים - 1 MB
§מעשה שבת, הרב משה בנימין טאמאשאוו, ניו יורק תש"ב, דין דברים שנאפו בשבת ע"י ישראל, 16 עמודים - 1 MB
§מעשה שבת, הרב משה בנימין טאמאשאוו, ניו יורק תש"ב, דין דברים שנאפו בשבת ע"י ישראל, 16 עמודים - 1 MB
§מפי כהן- הלכות [שיד-שכא] מלאכות שבת, כהן, ישעיה, בני ברק, 5772
§מפי כהן- הלכות יום טוב, כהן, ישעיה, בני ברק, 5777
§מפי כהן- הלכות מוקצה, כהן, ישעיה, בני ברק, 5768
§מפי כהן- הלכות סעודה, כהן, ישעיה, בני ברק, 5769
§מפי כהן- הלכות קריאת שמע, כהן, ישעיה, בני ברק, 5769
§מפי כהן- הלכות תפילה, הרב ישעיה בן אליעזר כהן, בני ברק, 5769
§מפי כהן- הלכות תפילין, כהן, ישעיה, בני ברק, 5770
§מפסק לא כשר, נגד המפסק "כושר סוויצ'" לענין שבת, ירושלים, 5775
§מפתח לשבת, הלכות שבת לפי סדר א-ב, שעשוע, יוסף שלום בן חיים, 5773
§מצה אסורה, כלבו, אברהם, לודז, תרמח, אופן ההכנות לאפיית מצות
§מצה של פסח, אבנט, גראיעווא, תרסב, דיני אפיית מצות
מצוות חג הפסח, ר' מנשה קליין, נ"י תשס"ד, 137 עמ', 19MB
§מצות קריאת המגילה במשנת הדבר יהושע, ארנברג, יהושע מנחם, בני ברק, תשסז
§מצות קריאת שמע ותפילה בזמנה, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5776
§מציב גבול אלמנה, בראלי, מאיר בן חיים מרדכי אליהו, אשקלון, תשעא, 128 עמ', 13MB, בדין רואה בתי ישראל ביישובם ובחורבנם
§מצה שמורה, גלאזנער, משה שמואל, פרשבורג, תרעה, שיטות הפוסקים בדין שימור מצה לשמה, ובסוגיית חמץ נוקשה
§מצה שרויה, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§מצוה אנציקלופדיה לפסח, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5758
§מצוה חביבה, בדיני חנוכה, סטולבך, דניאל אהרן בן אברהם יעקב, ביתר עילית, 5776, 60 עמ', 1MB
§מצות הברכות, סנדר, מאיר, תשסז
§מצות הברכות, הלכות ברכות וברכת הנהנין, סנדר, מאיר, ירושלים, 5772
§מצוות הפורים, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, דיני פורים
§מצוות הפורים, הלכות פורים, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§מצוות הפסח, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, דיני פסח, עם דברי אגדה בענייני פסח
§מצוות הפסח, הלכות פסח ו"מוריד הטל", וענייני פסח באגדה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§מצות המאה ברכות כהלכתה, פוטאש, מרדכי בן שמעון, ירושלים, תשסו
§מצות השבת א, סנדר, מאיר, תשסז
מצות השבת, ר' אלחנן אדלר, תשס"ט
§מצות התפילה, סנדר, מאיר, תשסז
§מצות התפילה, והלכות תפילה וקידוש לבנה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5772
מצות חג הפסח, המצוות השייכות לחג הפסח, ר' עמרם קליין, תשסב, 137 עמ' 1.90MB
מצוות חג הפסח, ר' מנשה קליין, המצוות השייכות לחג הפסח בזה"ז ובזמן בהמ"ק, נ"י תשסב, 137 עמ', 1.9MB, §ממקור אחר
§מצות מכונה החדישות - מחמצת שאסרה תורה, אייזנבערג, מנחם מנדל, ירושלים, 5775
§מצות מצה, גראס, שלום יודא, ברוקלין, תשלח
§מצות מצה בשלימותה, גראס, שלום יודא, ברוקלין, תשלח
§מצות נטילת ידים, סנדר, מאיר, תשסח
§מצות קריאת המגילה, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5768
§מציץ ומליץ, ר' מרדכי בן יעקב צהלון, ונציה, תעה, 66 עמ', 2MB, הגנה על ר' נחמיה הכהן, בענין נגינה בברכת כהנים, ממקור אחר, חלקי, 46 עמ', 3MB
§מקדש ישראל - ימים נוראים, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5774
§מקדש ישראל - ספירת העומר וחג השבועות, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5774
§מקדש ישראל - פורים, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5774
§מקדש מעט, סופר, שמעון, בודפשט, תרפט, על צורת בניית בית כנסת, עם "שפה נאמנה", לר' אפרים זלמן מרגליות, על החובה להתפלל בלשון הקודש דוקא
§מקדש מעט, ירושלים, תשמט, 237 עמ', 5MB, על קדושת בית המדרש
§מקדש מעט השלם, על קדושת בית הכנסת ובית המדרש, מדריך לש"צ, תפלת הדרך,ועודלונדון, 5756
§מקדשי שביעי, סנדר, מאיר, תשסט, הלכות קידוש, ממקור אחר
§מקום הדלקת נר חנוכה, ארנברג, יהושע מנחם, בני ברק, תשסז
§מקום הדלקת נר חנוכה, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5768
§מקור בהלכה, הלכות נחוצות משו"ע או"ח, בריזל, אליעזר, ירושלים, 5751
§מקור בהלכה - עירובין ,ובירור דברים - מגילה, בריזל, אליעזר, ירושלים, 5748
§מקור הברכה, ר' ראובן בן משה מרגליות, לבוב, תרצד
§מקור חיים, לורברבוים, יעקב מליסא, זולקווא, תקס"ז
§מקור חיים, לורברבוים, יעקב מליסא, זולקווא, תקצז, על הלכות פסח
§מקור חיים, לורברבוים, יעקב מליסא, לבוב, תרכו, על הלכות פסח ועל מסכת כריתות
§מקור חיים, לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, תרלט, על הלכות פסח
§מקור חיים ומגן אלף על הלכות פסח, ווארשא, תרעג
§מקור חיים ומגן האלף, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, 100MB, ירושלים - תשט"ו
§מקור חיים ומגן האלף, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, 100MB, ירושלים - תשט"ו
§מקנה וקנין, ר' צבי הירש בן יעקב יהושע הלוי הורוויץ, זולקוה תרכ"ה, על מכירת חמץ - כל הקנינים המבוארים בפוסקים, 70 עמ', 4MB, ממקור אחר, 67 עמ', 5MB, ממקור אחר, 69 עמ', 4MB
§מקרא קדש, ר' ישראל מתתיה, בילגורייא, תרסט, על הלכות יו"ט וחוה"מ בסדר א"ב
§מקרא קודש, בענין מלאכה בחול המועד, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§מקראי קודש, ר' צבי הירש בן מאיר גרודזנסקי, על הל' קריאת התורה, חלק א-ג, 11MB, ניו יורק - תרצ"ו, ח"א, ח"א, ח"ב, ניו יארק, תרצז, ח"ג, 16MB, ניו יארק תש"א
§מקראי קודש, ר' יחיאל מיכל בן משה חיים הלוי גולד, סטרופטקוב תרצ"ג, 60 עמ', 4MB, על הנחת תפילין בחוה"מ, ממקור אחר
§מקראי קודש, ר' יעקב יצחק יוטעס, 19MB, לעמבערג - תרכ"ד על הל' קריאת התורה
§מקראי קדש, ר' יעקב יצחק בן מאיר ליבוש יוטס, 19MB, לבוב - תרכ"ד
§מר דרור - מועדים, הלכות מועדים, לעל הסדר ויו"ט, עם ביאורי אגדה בעניני מועדים, דרמר, מרדכי, מודיעין עילית, 5774
§מראה אפרים, "מדה ברורה" על או"ח סי' שצח-שצט, ועל סוגיות הגמרא, גבריאל אפרים מאיר, ירושלים, 5779
מראה המלאכות, ר' דרבקין, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
§מראה מקומות שבת מלאכת הוצאה, לורבר, בן ציון, בני ברק, 5774
§מראה שבת, ר' שת אברהם הורוויץ, שיגאגו, תשסח, חידושים בהלכות שבת
§מראי מקומות - הוצאה, לורבר, בן ציון, בני ברק, 5774
מראי מקומות להלכות ר"ה §מרפא לנפש, הרב רפאל זילבער, ברורי הלכות ופלפולים בשו"ע או"ח, חלק א, ניו יורק תש"י, 14 MB, [בצילום דף ח ע"א נמצא פעמיים - פעם לפני ח ע"ג ופעם אחריו; ודף טו ע"ג נמצא לפני טו ע"א; ודף כ ע"א נמצא פעמיים, פעם אחרי כ ע"ב; ודף מ ע"א נמצא פעמיים, פעם אחרי מ ע"ב; ודף פא ע"א נמצא פעמיים, פעם אחרי פא ע"ב] חלק ב, ניו יורק תשי"ט, 15 MB, חלק ג, ניו יורק תשכ"ז, 13 MB, חלק ד, ניו יורק 1975, 15 MB
§משאת אברהם - חנוכה, הלכות חנוכה, עם מאמרי אגדה על חנוכה, דיין, אברהם ישראל בן בניהו, ירושלים, 5775, 151 עמ', 2MB
§משאת המלך - חידושים וביאורים בעניני מועדים, דיסקין, שמעון משה, ירושלים, תשסד
§משאת משה, כתריאל א ווגל, בני ברק, תשע, על הלכות הוצאה מרשות לרשות, סי' שמה-שסט
§משבצות חיים אורח חיים חלק א, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5775
§משבצות חיים אורח חיים ח"ב, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5776
§משבצות חיים אורח חיים ח"ג הל' שבת, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5777
§משבצות חיים אורח חיים ח"ד, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5780
§משבצות חיים אורח חיים ח"ו, חיים מאיר מאנדל, ברוקלין, 5777
§משה אמת ותורתו אמת, חידושי תורה ומנהגים מחתם סופר על או"ח, מתוך ס' "אורחות חיים" שבכתב יד, לר' יהודה אריה לוינגר, ירושלים, תש, 23 עמ', 786KB. מעמ' 16 - "ליקוטי יצחק" לר' יצחק שלום לוינגר
§משכיל אל דוד, בליכר, מיכאל שמואל, ירושלים, תשמח, בהלכות עירובין ועניינים שונים
§משכן בצלאל, ביראק, בצלאל בן דוד צבי, ווארשא, תרלה, הלכות ציצית ותפילין, עם דרשות
§משמרת לסייג, ר' יוסף בן מנחם מנדל לאנדא, יס, תרג, 15 עמ', 1MB, הגנה על ספרו "סייג לתורה" על מכירת חמץ
§משמרת שלום, ר' שלום בן ברוך מרדכי פרלוב, ורשה, תרסא, 160 עמ', 9MB, חידושי דינים כסדר או"ח
משכן בצלאל, ר' בצלאל בירק, ורשה תרלה, הלכות ציצית ותפילין, דרוש בדרך פלפול, ודרשות מוסר
§משכן משה - לש, מיראה, משה, ירושלים, תשסד
§משכנות לאביר יעקב - פתיל תכלת, רבי משה מעשיל געלבשטיין, ירושלים, תרנ"ד, 127 עמ', 10MB, בעניין התכלת
§משלוח מנות, בלומנטל, ישראל חיים בן משה, ירושלים, 5753
משנה ברורה
משנה ברורה
משנה ברורה, חלק א, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 153 עמ', 48.9MB
משנה ברורה, חלק ג, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 198 עמ', 49.2MB
משנה ברורה, חלק ד, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 98 עמ', 22.6MB
משנה ברורה, חלק ה, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 155 עמ', 36MB
משנה ברורה, חלק ו, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 167 עמ', 38.6MB
משנה ברורה חלק א, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 153 עמ'
משנה ברורה חלק ג, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 198 עמ'
משנה ברורה חלק ד, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 98 עמ'
משנה ברורה חלק ה, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 155 עמ'
משנה ברורה חלק ו, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, ווארשא תרמ"ד-תרס"ב, 167 עמ'
משנה ברורה, חלק א, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרנ"ו, 154 עמ', 45.5MB
משנה ברורה, חלק ב, על אורח חיים, ר' ישראל מאיר בר' אריה זאב הכהן, ווארשא תרנ"ו, 156 עמ', 35.7MB
משנה ברורה חלק א, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, וארשא תרנ"ו, 154 עמ'
משנה ברורה חלק ב, כהן, ישראל מאיר, עם באר הגולה, באר היטב, שערי תשובה, ביאור הלכה, ושער הציון, וארשא תרנ"ו, 156 עמ'
§משנה ברורה - ספר א, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרמד
§משנה ברורה - ספר ב, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרנה
§משנה ברורה - ספר ג, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרנא
§משנה ברורה - ספר ד, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרנח
§משנה ברורה - ספר ה, ישראל מאיר בן אריה זאב, ווארשא, תרסב
§משנה ברורה - ספר ו, ישראל מאיר בן אריה זאב, פיעטרקוב, תרסז
§משנה ברורה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווארשא, תרנח
§משנה ברורה, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים תשל"ג, חלק א, חלק ב, על מהדורה שהמדפיסים עשו שינויים במשנה ברורה סימן קנו, ראה: מ' אברמסון, המאור שנה ז חוב' י אלול תשטז עמ' 32-30, חלק ג, חלק ד, ח"ד, 1MB, ניו יורק תשכ"ד, חלק ה, חלק ו
§משנה ברורה - חלק ראשון, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק שני, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק שלישי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק רביעי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק חמישי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה - חלק ששי, ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ירושלים, 5751
§משנה ברורה עם מקורות וביאורים א, כהן, ישראל מאיר - בנימין אליהו בן ישעיה יצחק, ביתר עילית, 5776
—§לוח התקון של ט"ס שבספר משנה ברורה, 2MB, ירושלים - תשכ"א
—§תרגום המלים שבמשנה ברורה, עם תולדות המחבר, גליס, יעקב, ירושלים, תשיח
—§טעמא דהלכתא, הרמן, פינחס צבי בן שמואל דוד, בני ברק, תשנד, ביאורי חילוקי דינים בנושאים דומים במשנה ברורה
—§מאיר עוז, ערבה, מאיר ז, 1129 עמ', 52MB, על משנה ברורה סי' פט-קל
—§מאיר עוז ח"ב - על משנה ברורה סימנים כה-מה, ערבה, מאיר ז., בני ברק, תשסח, 869 עמ', 11MB
—§מאיר עוז ח"ג - על משנה ברורה סימנים מו-פח, ערבה, מאיר ז., בני ברק, תשע, 1053 עמ', 8MB
—§מאיר עוז - חלק ה (סימנים קלא-קנה), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5772
—§מאיר עוז - חלק ו (סימן קנו), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5773
—§מאיר עוז - חלק ז (סימן קנז-קעה), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5775
—§מאיר עוז - חלק ח (סימן קעו-רא), ערבה, מאיר ז., בני ברק, 5775
—§תמצית משנה ברורה - חלק א, מודיעין עילית, 5776
מודלים למשנה ברורה
—§משנה ברורה - מדי חודש בחדשו, פסקים מלוקטים על סדר שו"ע ומשנה ברורה, אושר רחמים, אשדוד, 5780
§משנה ערוכה, פולק, אליעזר בן ישראל, ירושלים, תשסד, 453 עמ', 21MB, הלכות ברכות הנהנין
§משנת אהרן, הלכות מוקצה, במיוחד המצויות בשבת חנוכה, אהרן, ליברמן, בני ברק, תשעב
§משנת איש - מוקצה, יעקבזון, אברהם ישעיה בן טוביה, מודיעין עילית, 5771
משנת הפורים, הלכות פורים, ר' מאיר שולביץ, ירושלים תשעו, 107 עמ'
§משנת הצלה, דיני הצלה למתנדב בשבת, אייזנבך, יעקב, מודיעין עילית, 5772
§משנת השבת, בעריכת רש"ז בלייער, חידושים בהלכה, נ"י תשס"ג
§משנת השבת - הלכות שבת - ח"א, זנדר, משה פינחס, תל אביב, תשנח
§משנת השבת - הלכות שבת - ח"ב, זנדר, משה פינחס, תל אביב, תשנח
§משנת חיים - חנוכה ב', שטינברג, חיים מאיר יחיאל בן שרגא פייבל, בני ברק, 5770, 72 עמ', 1MB
§משנת חיים - פורים, שטינברג, חיים מאיר יחיאל בן שרגא פייבל, בני ברק, 5775
§משנת חיים - ראש חודש, שטינברג, חיים מאיר יחיאל בן שרגא פייבל, בני ברק, 5770
§משנת חיים - הלכות פסח, שטינברג, חיים מאיר יחיאל בן שרגא פייבל, בני ברק, 522 עמ', 6MB
§משנת יוסף - פורים ברמות, בן דוד, יהודה, ירושלים, 5774
§משנת יוסף - פורים ברמות (ב), בן דוד, יהודה - עורך, ירושלים, 5776
§משנת יוסף - חגי תשרי, בן דוד, יהודה - עורך, ירושלים, 5776
§משנת יעבץ או"ח, רבי יעקב בצלאל זולטי, ירושלים, תשי"ד-ל"ו, 521 עמ', 62MB
§משנת יעבץ - אורח חיים, זולטי יעקב בצלאל, תשנ"ו
§משנת כהן - הנחת תפילין, כהן, אברהם ישעיהו בן שרגא פייוול, לייקווד, 5773
§משנת סופרים, יונה ווגל, תשמ"ד, על צורת האותיות, על משנה ברורה סי' לז
§משנת רבינו עקיבא איגר (האיר יוסף) הוצאה, איגר, עקיבא בן משה לורינץ אריה בן שלמה זלמן, תשסד
§משנת רבינו עקיבא איגר (האיר יוסף) מוקצה, איגר, עקיבא בן משה לורינץ אריה בן שלמה זלמן, תשסב
§משנת רבינו עקיבא איגר (האיר יוסף) מלאכות שבת, איגר, עקיבא בן משה לורינץ אריה בן שלמה זלמן, תשסב
§משנת רבינו עקיבא איגר (האיר יוסף) מלאכת בישול שהיה והטמנה, איגר, עקיבא בן משה לורינץ אריה בן שלמה זלמן, תשס"ז
משפט כתוב, פנסו, אברהם בן ישראל, סאלוניקי תקנ"ח, קיג דפים, קיצור ברכי יוסף, מחזיק ברכה וחיים שאל.
§מתוק מדבש, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, 2MB, פקש תרנ"ט, על הלכות שבת
מתת ידו, שו"ת על או"ח, ר' מתתיה בן מאיר משרשוב, וילנא תרמב, 94 עמ'
§נאות מרדכי - ה, מלאכת מעמר, עם "אהל המשפט" בענייני חו"מ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5773
§נאות מרדכי - טז, מלאכות קושר ומתיר, עם "אהל המשכן" בענייני אהע"ז ודיני מוצאי שביעית, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776
§נאות מרדכי - יז, פיקוח נפש בשבת ויו"ט, עם "אהל המשפט" בענייני חו"מ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776
§נאות מרדכי - יח, שטרי הדיוטות בשבת, עם "אהל המשכן" בענייני אהע"ז, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776
§נברשת לנץ החמה בציון [ג"ח], ר' חייא דוד הלוי שפיטצער, 14MB, ירושלים - תרנ"ח-ס"ג-ס"ה על עניני תכונה ותפלת ותיקין
§נהורא שלימא, פריד, אהרן, קרית טאהש, תשס, 123 עמ', 5MB, בענייני שליחות ושומע כעונה וערבות בקיום מצוות
§נהר שלום, ר' שבתי בן אברהם ווינטורה, 25MB, אמשטרדם - תקל"ה , על שו"ע אורח חיים
§נהג כצאן יוסף, ר' יוסף קאזמאן, האנויא, תעח, דינים ומנהגים, 188 עמ', 15MB, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 43.6MB, 188 עמ'
נהורא דשמעתתא - מראי מקומות מלאכות שבת חלק א
§נוהג כצאן יוסף, ר' יוסף יוזפא בן משה קושמאן הלוי, הנאו, תעח, דינים, מנהגים ופרפראות, 330 עמ', 8MB
§נוהג כצאן יוסף, ר' יוסף יוזפא קאשמן, תל אביב, תשכט, דינים ומנהגים משו"ע או"ח, עם ביאורים על הסליחות, 330 עמ', 8MB. מעמ' 313 - תוכן העניינים. ממקור אחר
§נוטרי אמן, תש"ע, 33 עמ', 1MB, על ברכות השחר
§נוטרי אמן ב, עניית אמן ואמן יה"ש - הלכות ומעלות, קסלר, אברהם, ירושלים, 5771, 505 עמ', 18MB
§נוטרי ברכה, על מצוות מאה ברכות, קסלר, אברהם, ירושלים, 5769
§נזירות שמשון, ר' שמשון בן משה בלוך, 7MB, ברלין - תקכ"ד, על שלחן ערוך אורח חיים
§נזירות שמשון, בלוך, שמשון בן משה, ברלין, תקכד, על או"ח
§נזירות שמשון, בלוך, שמשון בן משה, ברלין, תקכד
§נזר ישראל, ר' ישראל מתתיהו בן נחמן זאב אוירבאך, 11MB, לבוב - תרל"ח, עם ליקוטי רימ"א חלק ראשון על הלכות שבת בסדר א-ב
§נחל פז ח"א - מלאכת מחשבת, בר שלום, אלון משה בן שמואל, ירושלים, 5774
§נחל פז ח"ב - מלאכת לש, בר שלום, אלון משה בן שמואל, ירושלים, 5775
§נחלת אבות, הלכות חג הפסח, מים שלנו, אפיית מצות, מכירת חמץ, חשבון קץ הגאולה, ר' חזקיה רבין, עם חידושים לימי פסח, לר' יהודה רבין, ירושלים, 5778, 111 עמ', 4MB
נחלת בנימין, הלכות שבת - הרב יחיאל ברלב
§נחלת בנימין, ר' בנימין זאב וולף בן אלעזר יעקב ברויאר, פקש, תרמט, שו"ת על או"ח
§נחלת דניאל - מוקצה ומלאכות שבת, מהרש"ק, דניאל יוסף בן יחזקאל שלמה חיים, מודיעין עילית, 5776
§נחלת יהושע - בורר, אסטנבולי, יהושע בן יוסף, ירושלים, 5774
§נחלת לוי - ב, הלכות שבת, הלוי-אבן יולי, אסי, ירושלים, 5766
§נחלת מים - מועדים, סוגיות בענייני מועדים, רדנר, יוסף מאיר בן חיים יחיאל , וואטערבערי, 5771
§נחלת צבי ועטרת צבי, קרו, יוסף בן אפרים, קארקא, תו
§נחמת ישראל, דיני ימי בין המצרים, דרדק, ישראל תנחום, מודיעין עילית, תשסח, עם "תיקון חצות", "קריעה על מקום המקדש", ו"אחר כתלנו" מר' שריה דבליצקי
נחפשה דרכינו, ר' יצחק ברנד, ערד תשנ"ג, על מכירת חמץ לגוי, 21 עמ'
§נטילת לולב בסוכה קודם התפלה, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים, תשסח
§נטעי אליהו - חלק ד, חבורות בענייני מועדים, משפחת לופיאן, ירושלים, 5773, עם "דברו ליעקב" על נשים ומועדים
§נטעי אליהו - חלק ה, חבורות ומאמרים בענייני תפילה, משפחת לופיאן, ירושלים, 5774, עם "פניני אליהו", בענייני תפילה, מר' אליהו לופיאן
§נטעי גבריאל - הלכות יום טוב - חלק א, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשנז
§נטעי גבריאל - הלכות יום טוב - חלק ב, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשנט
§נטעי גבריאל - דיני ומנהגי ערב פסח שחל בשבת, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסה
§נטעי גבריאל - הלכות ארבעת המינים, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסב
§נטעי גבריאל - הלכות בין המצרים כרך א, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסג
§נטעי גבריאל - הלכות בין המצרים כרך ב, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסג
§נטעי גבריאל - הלכות חג הסוכות, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסב
§נטעי גבריאל - הלכות חג השבועות, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשנט
§נטעי גבריאל - הלכות חנוכה, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשס
§נטעי גבריאל - הלכות יום הכפורים, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסא
§נטעי גבריאל - הלכות פורים, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשס
§נטעי גבריאל - הלכות פסח חלק א, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסב
§נטעי גבריאל - הלכות פסח חלק ב, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסב
§נטעי גבריאל - הלכות פסח חלק ג, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסב
§נטעי גבריאל - הלכות ראש השנה, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסא
§נטעי גבריאל - מילואים והוספות על הלכות בין המצרים, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסג
§נטעי גבריאל - פורים המשולש - וערב פסח שחל בשבת, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסה
§נטעי יוסף, ונדרולדה, יעקב בן יוסף, תשעא, סוגיות מוקצה
§נידוני המועדים, בירורים בענייני מצוות המועדים, וילנברג, בצלאל, ירושלים, 5776
§נימוקי אורח חיים, שפירא, חיים אלעזר ב"ר צבי הירש, טארנא, תרצ
§נמוקי אורח חיים, ר' חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, 20MB
§נמוקי אורח חיים, ר' חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא, 26MB, ירושלים - תשנ"ח, על שו"ע אורח חיים, 332 עמ'. מעמ' 313 - מפתח עניינים
§נמוקי שזבנ"י חלק א, ר' שניאור זלמן בן נחום יוסף שניאורסון, ירושלים, תרלו, הלכות ק"ש
§נס לשושנים, רבי חיים משולם קויפמאן אוטרמן, ווארשא, תרס"ט, הלכות וענייני חנוכה, עם חידושים על מסכת שבת
§נעם אליעזר או"ח א, בן פורת, אליעזר, בני ברק, תשסב
§נעם שבת - ח"א, אשכול, יוחאי, רכסים, תשסח, 478 עמ', 10MB, על מלאכות שבת
§נעם שבת - ח"ב, אשכול, יוחאי, רכסים, תשע
§נפש חיה, ר' ראובן בן משה מרגליות, 17MB, לבוב תרצ"ב, על אורח חיים
§נקודות אור - על שו"ע או"ח ומשנה ברורה, הלוי, שמואל בן אברהם יצחק, אשדוד, 5772
§נר איש וביתו - ב, דיני אכסנאי בנר חנוכה, פייגנבוים, יצחק שלמה, בני ברק, 5777
§נר דוב בער - חנוכה, ראובן הלפרן, לייקווד, 5770, 156 עמ', 1MB
§נר יום טוב, רצאבי, יצחק בן נסים, בני ברק, תשסח, בעניין הברכה על הדלקת נר ביו"ט, ממקור אחר על הספר ראה כאן
§נר להצדיק - סדר הדלקת נר חנוכה, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים,
§נר מצוה, ר' פאליק, 11MB, לאדז תרצ"ח, על ל"ט מלאכות של שבת
§נר מצוה, רבי אשר אנשיל גרינוואלד, אונגוואר, תרפ"ט, ענייני חנוכה
§נר מצוה, ר' יוסף ב"ר חיים משאש , 7MB, פאס תרצ"ט, על עניני חנוכה
§נר ציון - אדר, הלכות ומנהגים, אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5774
§נר ציון - אלול ועשרת ימי תשובה, הלכות ומנהגים, אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5773
§נר ציון - חשון, כסלו, טבת, הלכות ומנהגים,אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5775
§נר ציון - ניסן, הלכות ומנהגים, אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5774
§נר ציון - סוכות, הלכות ומנהגים, אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5776
§נר ציון - ראש חודש, ברכת הלבנה, בין המצרים, זכר לחורבן, הלכות ומנהגים, אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5773
§נר ציון - הלכות ומנהגים לחודש שבט וברכות הנהנין, וכן שובבי"ם, תעניות, ע"פ פסקי ר' בן ציון אבא שאול, ונתן בן סניור, בני ברק, 5774
§נר תמיד, ר' זאב וואלף גינצבורג, 9MB, ווארשא תרמ"ז, על עניני חנוכה
§נרות חנוכה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשעא, דיני חנוכה
§נרות חנוכה, דיני חנוכה וענייני חנוכה באגדה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§נשיאת כפים, סנדר, מאיר, תשע, הלכותיה וענייניה, ממקור אחר
§נשמת אברהם א, אברהם, אברהם סופר בן אליהו, ירושלים, תשסז, או"ח
§נשמת אדם, דנציג, אברהם, ווארשא, על ספרו חיי אדם
§נשמת שבת ח"א, הלכות שבת, סי' רמב-רסט, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5767
§נשמת שבת ח"ב - טל שרה, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשסה, 672 עמ', 27MB, הלכות שבת
§נשמת שבת ח"ה, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשסה
§נשמת שבת ח"ו, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשסה
§נשמת שבת ח"ז, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשסה
§נשמת שבת - מפתחות כלליים לשבעה חלקים, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5773
§נשמת שבת - ג מוקצה, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5772
§נשמת שבת - ד, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5763
§נשמת שרה, הערות בהלכות שבת, ראזען, משה חיים רפאל, מונסי, 5765
§נתיב הקודש, בענייני מוקצה, ברונר, אלחנן , ירושלים, 5773
נתיב חיים, ר' נתנאל וייל, פיורדא תקלט, 23 דפים, על או"ח, §ממקור אחר
§נתיב חיים, ווייל, נתנאל, ליוורנו, תקפ, על או"ח
§נתיבי ים - מחניך קדוש, על ק"ש ותפלה מול צואה וערוה, קוסובסקי שחור, ישראל מאיר בן יצחק אברהם, קרית ספר, 5774, 281 עמ', 6MB
§נתיבי ים - ביטול כלי מהיכנו, קוסובסקי שחור, ישראל מאיר בן יצחק אברהם, קרית ספר, 5771
§נתיבי ים - שהיה חזרה הטמנה, קוסובסקי שחור, ישראל מאיר בן יצחק אברהם, קרית ספר, 5765
§נתיבי עם חלק א, רבי עמרם אבורביע, תל אביב, תשכ"ד, מנהגי ספרדים
§נתיבי עם חלק ב, רבי עמרם אבורביע, תל אביב, תשכ"ד
§נתיבי עם חלק ב, רבי עמרם אבורביע, תל אביב, תשכ"ד
§נתן פריו - נטילת ידים, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשנו
§נתן פריו - חנוכה, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשסד, 204 עמ', 20MB, הלכות חנוכה בגמרא, ברמב"ם ובשו"ע
§סדר בני ישראל, מלאך, יצחק שמשון, ליוורנו, תרד, דינים נחוצים לכל יום ומועד
§סדר ברכות - בירורים, וינברג, יצחק אייזיק בן ברוך משה אריאל, ירושלים, תשע, דיני ברכות, 550 עמ', 3MB
§סדר ברכות - הלכות, וינברג, יצחק אייזיק בן ברוך משה אריאל, ירושלים, תשע
§סדר ברכות, ר' יחיאל מיכל בן ידידיה מוראפטשיק, קרקוב, שמב, 21 עמ', 2MB, דיני ברכות ותפילה
§סדר ברכות, ר' מיכל מארפטשיק, פפד"מ, תרע
§סדר הדלקת נרות חנוכה, עם הלכות, קרליץ, ניסים, בני ברק, תשסא
§סדר החגים והצומות, בורנשטיין, יחיאל יוסף, ווארשא, תרפט, כל חגי ישראל והצומות עם מנהגיהם וטעמיהם, עם "זכרון הדורות" - התאריכים בתולדות ישראל, לתלמידים
סדר היום בהלכה ובאגדה, תשע"ג, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
§סדר היום בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5773
§סדר הפורים המשולש, זוננפלד, יוסף חיים, ירושלים, תרע, 13MB, 406KB. מעמ' 6 - סדר ערב פסח שחל בשבת
§סדר הפורים המשולש, ר' חיים ברלין, עתר, 8 עמ', 324KB. מעמ' 5 - "פסח מעובין" - דיני ערב פסח שחל בשבת
§סדר התקיעות, עדס, אברהם חיים בן דניאל, ירושלים, 5776
§סדר התקיעות וכוונתם, קאראסיק, דובער, ווילנא, תרנח, עם הגהות בסידור תורה אור
§סדר התפלה, רוזנר, שלמה בן יהושע, ירושלם, תשנט, על החובה להתפלל את כל התפלה בלי דילוג, עם ביאור על הקטורת ומשנת איזהו מקומן וברייתא דר' ישמעאל
§סדר טרוייש, חזון, מנחם ב"ר יוסף מטרוייש, פפד"מ, תרסה, 43 עמ', 1MB, מנהגי התפילה בעיר טרוייש
סדר עבודה עבודת המקדש, חיד"א, מורה באצבע וצפורן שמיר, זאלקווא תקסד
סדר עבודה עבודת המקדש, חיד"א, מורה באצבע וצפורן שמיר, זאלקווא תקסז
סדר עבודה עבודת המקדש, חיד"א, מורה באצבע וצפורן שמיר, זאלקווא תקסט
סדר עבודה עבודת המקדש, חיד"א, מורה באצבע וצפורן שמיר, זאלקווא תקעא
סדר עבודה עבודת הקודש, חיד"א, מורה באצבע וצפורן שמיר, וילנא תקצד
סדר עבודה עבודת המקדש, חיד"א, מורה באבצבע וצפורן שמיר, ורשה תקצז
סדר עבודה עבודת המקדש, חיד"א, מורה באבצבע וצפורן שמיר, יוזאפעף תרד
§סדר עירובי תבשילין, חיים דוב פשווזמן, בית שמש, 5774
§סדר תקיעותינו, סדר התקיעות, טוקצינסקי, יחיאל מיכל בן צבי אריה, ירושלים, 5776
§סדרי התפילה ומנהגי בתי הכנסת באחוזה רבתי, הרשקוביץ, דניאל, חיפה, 5775
§סוגיא דמוקצה א, שריבר, שלמה בן צבי, ביתר עילית, תשנט
§סוגיא דמוקצה ב-א, שריבר, שלמה בן צבי, ביתר, תשסא
§סוגיא דמוקצה ג-ג (נולד), שריבר, שלמה בן צבי, ביתר, תשסז
§סוגיא דמוקצה ג-ד (נולד), שריבר, שלמה בן צבי, ביתר, תשסו
§סוגיא עם חברותא, שומע כעונה לענין ספירת העומר, מאיר ליכטנשטיין - אברהם אייזנברגג, ביתר עילית, 5778
§סוגיות בהלכות שבת, בית מדרש גבעת יוסף, תשע
סוגיות בהלכות שבת שנתלבנו בבית המדרש. קובץ "נר בינה" לע"נ הרב שרגא פייבל בן הרה"ג ישראל וגנר זצ"ל והרבנית בינה בת רבי צבי ע"ה לבית פרעסר
§סוד השבת, כהן, זמיר בן אליעזר, ביתר עלית, 46 עמ', 1MB, דיני שבת, גם באגדה
§סוכה כהלכתה, גלבר ,שלום יוסף - שורץ, יואל בן אהרן, , 5742
§סוכת אליהו, ס.ה., תשסז, מנין הסוכות הכשרות והפסולת המוזכרות בתלמוד ובתוספתא
§סוכת דוד ח"א, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשסט, הלכות סוכה וארבעת המינים
§סוכת דוד ח"ב, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשסט
§סוכת דוד, דוד ב"ר אהרן הכהן מווילנא, ירושלים, תרמה, דיני סוכה וארבעת המינים
§סוכת חיים - דיני ערב שבת, לונדינסקי, שמחה בונם, לייקווד, 5776
§סיור מודרך - עירוב שכונת זכרון מאיר, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק,
§סיכום טור, בית יוסף, דרכי משה הלכות עירובין, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5773
§סיכום שיעורים בהלכות שטרי הדיוטות, איסור קריאתם בשבת, גולן, ישראל, ירושלים, 5776, 25 עמ'
§סיכומי הלכות - מלאכות קושר תופר ומחתך, דיין, משה בן נסים, מודיעין עילית
§סיכומי הלכות - שהיה הטמנה חזרה, דיין, משה בן נסים, מודיעין עילית, 5776
§סמא דחיי, סטאניסלאבסקא, אפרים ב"ר ברוך, ברדיטשוב, תרנו, 53 עמ', 2MB, על סדר אפיית המצות
§סעודתא דמלכא, הלכות ומנהגי מלוה מלכה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5773
§סערה לדממה, על דיבור בבית הכנסת, ירושלים, תשעא, 34 עמ', 1MB
§ספיקא דמוקפין, האם מודיעין עילית היא מהמוקפין, דנציגר, יחיאל יהודה משה, מודיעין עילית, 5764
§ספר הבר מצוה, שוחטמן, מ., פאריס, תרפח, 63 עמ', 1MB, דיני תפילין. מעמ' 24 - דרשה לבר מצוה. מעמ' 32 - ברכות התורה וההפטרה. מעמ' 35 - בצרפתית
§ספר החיים, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, 64MB, זולקוה תקפ"ה, על אורח חיים, 546 עמ'
§ספר החיים -חוקת הפסח- עץ הדר, ר' מאיר מנחם בי"ק, 15MB, זולקוה תר"ה, על ש"ע אורח חיים, חוקת הפסח - על הלכות פסח; עץ הדר על הלכות לולב; ושאלות ותשובות
§ספר הלכה, הרב נפתלי הופנר, מונסי, ניו יורק תש"ך, הלכות ברכות הנהנין וברכת המזון - 3 MB
§ספר הלכה - דיני תחילת היום, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשלד
§ספר הלכה - דיני תפילת השחר, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשלז
§ספר הלכה - דיני קריאת התורה, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנב
§ספר הלכה - נשיאת כפיים ותחנון, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשמ
§ספר הלכה - שאר תפילות היום, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשמה
§ספר הלכה - תפילה בשבת ובמועד, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנ
§ספר הלכה - דיני חנוכה ופורים, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנה
§ספר הלכה - דיני ימים נוראים, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנב
§ספר הלכה - טהרת הלשון והנפש, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנב
§ספר הלכה - מפתח כללי מפורט, הופנר, נפתלי, תל-אביב, תשנו
§ספר המנהגים, לכל השנה, אמשטרדם, תקלה
ספר המצות - אדרת אליהו, על קידוש החודש ודיני הזמנים בהלכה, ר' אליהו בן משה בשיצי, קוסטנדינה רצ"א, 155 עמ', 63MB
§ספר המקנה , ר' ישראל יצחק יאנאווסקי, וילנה, תרע, 101 עמ', 4MB, דיני מכירת חמץ. מעמ' 87 - על איסור מכירת ס"ת ועל נתינתו לביהכנ"ס, ממקור אחר, בילגורייא תרע
§ספר התודעה, כי טוב, אליהו, ירושלים, תשיח
§ספר זכרון על ש"ע אורח חיים, ר' משה יהודה בן שמשון אליעזר לרנר, 5MB, ורשה - תרמ"ט, על ש"ע אורח חיים, ממקור אחר
ספר חיים, פלג'י, חיים בן יעקב, על דיני קריאת ס"ת, שאלוניקו תרכ"ג, קמו דפים
ספר חיים, ר' חיים פלאג'י, על דיני קס"ת, שאלוניקו תרכ"ג, 151 עמ', 15.7MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§ספר מדיני כתיבות התפילין, ר'אברהם מזונשהיים, עם הגהות מספר ברוך שאמר, דובנא תקנ"ו, 52 עמ', 2MB
Ξספר מנהגים, ר' יצחק טירנאו, אמסטרדם, שצ"ה, 3.47 MB
§עבד המלך, על התכלת, ראק, יהודה, 5760, 94 עמ'
§עבדו את ה' בשמחה, בעניני תפילה, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5762
§עבודת היום, דובעריש, ישכר, לבוב, תרכח, הלכות נטילת ידים שחרית, ציצית, תפילין, ברכות השחר וק"ש
§עבודת המלך, מנחם ב"ר אהרן מנייא הויז, ברלין, 5490, ליקוטי דינים לאורח חיים
§עוזר ישראל, על שו"ע או"ח סי' א-ז, זילביגר, אברהם אוריאל, ירושלים, 5756
§עוזר ישראל הלכות חנוכה, אברהם אוריאל הכהן זילביגר, ירושלים, 5776
§עוללות אפרים, מרגליות, אפרים זלמן, לבוב, תרמו, הלכות ברכת הפירות, ממקור אחר
§עולת שבת, ר' יעקב פלאנצגראבען, ניו יורק תשכ"ה, 160 עמ', 9MB, על מלאכות שבת, מוקצה ותחומין
§עולת שבת, שמואל ב"ר יוסף, אמשטרדם, 5571, על שו"ע הל' שבת, 354 עמ', 41MB
עולת תמיד - עולת שבת, ר' שמואל בר יוסף, אמשטרדם תמא, §ממקור אחר, ממקור אחר. על הספר ראה תגים א עמ' 22 ואילך
§עונג השבת, סנדר, מאיר, תשע, הלכות הנוגעות להכנת מאכלים בשבת,ועל קדושת המאכל בשבת,
עטיפת ציצית כהלכתה, ר' יצחק רצאבי
§עטרת ארי, או"ח, אריה פיליפס, ירושלים, 5778
§עטרת פז, שווארץ, פנחס זעליג הכהן, קליינווארדיין, תרפח, הלכות ברכת כהנים
§עטרת פז, זביחי, פנחס, ירושלים, תשסח, על ברכת האילנות וחודש ניסן
§עטרת צבי, עם נחלת צבי, ר' צבי הירש טוכפירר, קראקא ת"ו, על או"ח
§עיון הפרשה - חג הפסח, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - חנוכה ופורים, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - ירח האיתנים, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - שבת קודש, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - תפילה וברכות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון מועדים - חודש תשרי, בענייני הלכות ראש השנה, יוה"כ וסוכות, 5774, 252 עמ', 2MB
§עיונים בחנוכה, ווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהם, תשע, דיני חנוכה וביאורי סוגיות חנוכה
§עיונים בתעניות - כרך א, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנג'לס, קליפורניה, תשע, חידושים בענייני תעניות, ס' זכרון לר' יהושע השיל רייזמן, עם תולדותיו והספדים
§עיונים בתעניות - כרך ב, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנג'לס, קליפורניה, תשע
§עיטור האורים, קצבורג, אוריאל צבי, ירושלים, תשסג, 49 עמ', 2MB, בענייני ברכת התורה ומצות תפילין
§עיטורי מנורה - חנוכה, כולל עטרת שלמה, , 5770, 212 עמ', 2MB
§עיין תוספות - על ביאור הגר"א - או"ח רב-ריב, פכמן, שלמה זלמן, ביתר עילית, 5773
§עין המים, גוטפרב, ישראל מאיר, ביתר, תשע, על זמני ק"ש ותפילה
§עין המים, זמני ק"ש ותפלה, ידידיה יחיאל מיכל גוטפרב, ביתר עילית, 5770
§עין התכלת, ליינער, גרשון חנוך העניך מראדזין, ווארשא, תרנב, על התכלת
§עיקר שלחן ערוך, חפץ, אריה זאב, פיעטרקוב, תרע, על הלכות שבת, ר"ח ויו"ט
§עיקרי הד"ט - א, טירני, דניאל בן משה דוד, פירינצי, תקסג, 218 עמ', 18MB, או"ח
§עיקרי השבת, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסט, לט מלאכות ופרטיהם בקצרה, ממקור אחר, ממקור אחר
§עיר מבצר, לוי, מרדכי צבי, סוואליווע, תרסט, דיני חזקת מצוות, ועל מצוות פורים, וחיוב אשה בפרשת זכור, עעם פירוש על ברכת התורה, וחידושים על מסכת מגילה
§עירוב והוצאה, ר' יהושע סיגעל, תרס"ז, 2MB, נויארק תרס"ז בענין היתר טלטול בשבת על ידי עירוב בעיר נויארק, תשל"ט, 4MB, ניו יורק תשל"ט, 97 עמ'
עירוב והוצאה, ר' יהושע סיגעל, על טלטול במזרח העיר ניו יורק, נ"י תרסז, 68 עמ', 1.1MB. מעמ' 56 - צילומי תשובות מספרים אחרים. מעמ' 64 - דרכי עיון מהחזון איש
§עירובי חצרות, מנחם מושקביץ, בני ברק, 5767
§עירובין, המשרד לעניני דתות, ירושלים, תשסא, 12 עמ', 1MB
§על היכלי - הלכות תיקון חצות, אוחנה, נהוראי יוסף, ירושלים, 5775
על מצוות עירוב, מכון זכרון קדמונים, נ"י תשס, 296 עמ', 4.6MB, ממקור אחר
על משמר השבת, מיכשור חשמלי בשבת, המכון המדעי טכנולוגי להלכה, תשעה
§על נס וחי, הלכות סוכה וארבעת המינים, לוין, אליהו בן משה, לייקווד, 5765
§עלה לתרופה, גורדון, יהודה זונדל מאיזביצא, ווארשא, תרנט, 16 עמ', 1MB, הלכות מצויות באו"ח
§עלי עין, צירוף למנין ע"י שהמתפללים רואים אלו את אלו, אריה פיליפס, ירושלים, 5780
§עליות משה - שיעורים על סדר המועדים, שיינברגר, משה בן יוסף, , 5771
§עמודי בית ישראל - בית מועד, ר' ישראל הלוי מפוריצק, ברדיטשוב, תקעח, 181 עמ', 26MB, הלכות יו"ט, ☼ממקור אחר
§עמק ברכה, ר' אברהם שעפטיל הורביץ ור' ישעיהו הורביץ, אמשטרדם, תפט,375 עמ', 25MB, דיני ברכות, תפילה, שבת ויו"ט. מדף קכה - חידושים על מסכת ברכות. מדף קמ - על מסכת ברכות והמרדכי ושאר פוסקים על ברכות, ממקור אחר
§עמק ברכה, הורביץ, אברהם ב"ר שבתי הלוי, לבוב, תקעא, על מסכת ברכות ודיני ברכות
§עמק ברכה, הורביץ, אברהם בן שבתי, סדילקאב, תקצה, דיני ברכת הנהנין ותפילות
§עמק ברכה, פומרנצ’יק, אריה, פתח תקוה, תשלז, ענייני ברכות ותפלות ומצוות זמניות
§עמק הגדול, שבת הגדול בהלכה ובאגדה, ודיני תרומות ומעשראות וחלה השייכים לליל הסדר, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5774
§עמק הדרישה - חולין בטהרה ופת עכו"ם בעשרת ימי תשובה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5774
§עמק החודש, הלכות ר"ח בזה"ז, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5773
§עמק הטבוח, בעניין הימים שאחרי שבועות, ובענין לקט שכחה ופאה בזה"ז, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§עמק הפרה, על שבת פרשת פרה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5776
§ענייני חג הסוכות, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5769
§ענייני חג הפורים, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5769
§ענייני חודש ניסן, ארנברג, יהושע מנחם, בני ברק, תשסו
§ענייני ליל הסדר, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5768
§עניני ספירת העומר, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5768
§ענייני תפילות וקריאות במועדים, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5771
§עניית אמן כהלכתה, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5740
§ענני כבוד, בענייני חג הסוכות בהלכה ובאגדה, אדלשטיין, גרשון, בני ברק, 5765
§ענף עץ עבות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמו, דיני ארבעת המינים וטעמיה
§עץ הדר, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרסז, על קניית אתרוגים מא"י
עץ הדר - משא ומתן של הלכה, קוק אברהם יצחק הכהן, על כשרות האתרוגים הגדלים בארץ
עץ השדה, על הלכות לולב, ר' אליהו פוסק, סעאיני תרצ"ז, 312 עמ', 10.6MB
§עצי אלמוגים, ר' חיים צבי המכונה הירש בן מהור"ר אברהם מאיר ברלין, 39MB, זולצבך תקל"ט. מעמ' 5 - על דיני נטילת ידים [אורח חיים, סי' קנו-קסה]. מעמ' 137 - והלכות עירובי חצירות [סי' שסו-שצה]. מעמ' 469 - שניות לעריות - אהע"ז סי' א-ג
§עצי אלמוגים, ר' חיים צבי המכונה הירש בן מהור"ר אברהם מאיר ברלין, 34MB, ניו יורק - תשל"ז
§עצ"י היע"ר, ר' יחזקאל עזרא בן רחמים, בגדאד, תרעא, 331 עמ', 18MB, על או"ח, עד סי' לב. מעמ' 288 - על סי' קנח-קסה
ערב פסח שחל בשבת, ר' הרפנס ישראל דוד, ברוקלין תשס"א
§ערוגת הבושם - מועדים - תשרי, חנוכה, פורים, בן יעקב, מנחם בן צבי יהודה, ירושלים, 5772, 383 עמ', 8MB
§ערוגת הבושם - מועדים - ניסן, ספירת העומר ושבועות, בן יעקב, מנחם בן צבי יהודה, ירושלים, 5772
ערוך השולחן או"ח, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
ערוך השלחן או"ח
§ערוך השלחן אורח חיים א, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 24MB, פיעטרקוב - תרס"ג
§ערוך השלחן אורח חיים ב, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 25MB, פיעטרקוב - תרס"ה
§ערוך השלחן אורח חיים ג, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 22MB, פיעטרקוב - תרס"ה
§ערוך השלחן אורח חיים ג, יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, פיעטרקוב, 5665
§ערוך השלחן, או"ח סי' תרפו-תרצז, יחיאל מיכל הלוי עפשטיין, עם ביאור "צפה הצפית", ר' מרדכי רבינוביץ, 5767, 236 עמ', 3MB
עריבה מלאה, על מועדים, חלק ב, ר' צבי יוסף רייכמן, נ"י תשסד
§עריכת נר, בעניין הדלקת נרות חנוכה, פרץ, יוסף שלמה בן דניאל, פתח תקוה, 5776
§ערך השלחן, טייב, יצחק ב"ר בנימין, ליוורנו, 5575, 251 עמ', 31MB, או"ח
§ערך השלחן כרך א, ר' יצחק בן בנימין טייב, 22MB, ליוורנו - תקנ"א, על אורח חיים
§ערך ש"י, ר' שלמה יהודה בן פסח צבי טאבאק, 22MB, סיגט - תרס"ט על או"ח, 330 עמ'
ערכתי נר למשיחי, דיני הדלקת נר שבת ומנהגיה, 184 עמ', 1.4MB
§ערכתי נר למשיחי, הדלקת נר שבת - דינים ומנהגים, וועד לענייני קדושת השבת העולמי, 5765
§ערכתי נר למשיחי, הדלקת נר חנוכה, גרוס, שלום יהודה, בת ים, 5773, 100 עמ', 2MB
§עת לדבר - בענין קריאת התורה - ח"א, קנופפלר, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתלי, ניו יורק, 5731, ממקור אחר
§פאר ישראל - תפילה, כולל כנסת ישראל, מודיעין עילית, 5774
§פורים המשולש, יעקב ענבל, ירושלים, 5768
§פיקודי המועד, הלכות סוכות וחנוכה, יזדי, אלעד בן יוסף, מודיעין עילית, 5773
§פיקודי השבת, הלכות שבת, יזדי, אליהו אלעד בן יוסף, מודיעין עילית, 5776
§פלגי מים, ירושלים, 32 עמ', 1MB, דיני המפליג בספינה בשבת ויו"ט, עם ביאור "נתיב ים"
§פני המים, ר' שמואל הכהן שווארטץ, סאטמאר תרצט, 56 עמ', 2MB, דיני תשליך. מעמ' 41 - נוסח התשליך, עם ביאורים וטעמי המנהג
§פני יוסף [כללא דפסחא], ר' יוסף חנניא ליפא מייזילש, 8MB, לעמבערג - תר"ז על הל' פסח, 85 עמ', ממקור אחר, 84 עמ', 14MB
§פנינים מבי מדרשא - חנוכה, חקירות וקושיות, אייזנשטיין, חיים ליב בן דב, ירושלים, 5776
§פנינת יקרתם, על מלאכות שבת, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, 5773
פסח כשר ושמח, הלכות פסח, "חוברת פסח מהדורה ג", הרב משה וויא, ירושלים תשעו, 50 עמ'
§פסח מעובין, בנבנשתי, חיים בן ישראל, ויניציאה, תנב, 59 עמ', 4MB, דיני בדיקת חמץ וליל הסדר ומצה וסדר ההגדה
§פסחא זעירא, תענית ומנהגי אכילה בי"ד באייר, פסח שני, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5779
§פסיק רישיה, על דבר שאין מתכוון, ופסק רישיה, דיין, עידן, 5775
§פסקי הגר"א, ר' צבי הירש למפרט, ווילנא, תרלה, על או"ח, ☼ממקור אחר, 98 עמ'
§פסקי הלכות שבת בשבתו - סי' רנא-רעג, שטראססער, בנציון בן יעקב - קנאפללער, אלכסנדר אליעזר, ניו יורק, 5775
§פסקי הראי"ה קוק לחג הפסח, קוק, אברהם יצחק - כנרתי, עמיחי, ירושלים, 5771
§פסקי חכמי המערב - אורח חיים, עובדיה, יעקב בן שלמה, חיפה, תשעא
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק א' (הלכות הנהגת האדם בבוקר עד סיום תפילת שחרית), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ב' (הלכות קריאת ספר תורה, בית כנסת, משא ומתן), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ד' (הלכות סוכה ולולב, שמיני עצרת ושמחת תורה), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות יצחק - חלק ה' (הלכות ברכות. הלכות יום טוב), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות משה- חלק ז' (הלכות ר"ה ויוה"כ), ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות משה - חלק י' (הלכות שבת), ר' יצחק רצאבי
פסקי משה, הלכות חנוכה, ר' משה פרזיס, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§פעולת אדם, ר' אהרן דוד לאואט, 10MB, ווילנא - תרמ"ג פי' על ס' חיי אדם
§פקודת אלעזר חלק א, ר' רפאל אלעזר הלוי בן-טובו, 15MB, ירושלים - תרמ"ז, על שלחן ערוך אורח חיים
§פקודת אלעזר חלק ב, ר' רפאל אלעזר הלוי בן-טובו, 24MB, ירושלים - תרנ"ב
§פקודת אלעזר חלק ג, ר' רפאל אלעזר הלוי בן-טובו, 14MB, ירושלים - תר"ע
§פרדס רימונים, ר' יהודה יידל ברלין, לבוב תרמ, 52 עמ', 1MB, על או"ח
§פרזים ומוקפים-חלק א, ר' יצחק פלקסר, ירושלים, תשיז, דיני פרוז ומוקף בן יומו
§פרזים ומוקפים-חלק ב, ירושלים, תשיז
§פרי אליעזר, בענין פת הבאה בכיסנין, פולק, אברהם בן משה, ירושלים, 5771
§פרי אליעזר, להוכיח שקשר של תפילין צריך להיות מרובע, פולק, אליעזר בן ישראל הלוי, ירושלים, 5773, ממקור אחר
§פרי הדר, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשסג, 149 עמ', 4MB, על דיני ארבעת המינים, עם "ברכת מועדיך" - בענייני אגדתא
§פרי חדש, די סילוא, חזקיה ב"ר דוד, אמשטרדם תס"ו, על או"ח. מעמ' 155 - על אהע"ז הלכות גיטין. מעמ' 194 - על רמב"ם ס' המדע. 215 עמ', 25MB
§פרי חדש, ר' חזקיה די סילוא, קרלסרוא, תקיז, על או"ח
§פרי חדש, ר' חזקיה די סילוא, קרלסרוא, תקיז, או"ח
§פרי חדש, ר' חזקיה בן דוד די סילווה, 46MB, פרג תקמ"ה, על אורח חיים. מעמ' 123 - ליקוטי יו"ד. מעמ' 129 - סריקה פגומה. מעמ' 398 - על יו"ד. ☼ממקור אחר
§פרי מגדים - חלק ראשון, תאומים, יוסף בן מאיר, סדילקאב, תקעט, א"ח
§פרי מגדים - חלק שני, תאומים, יוסף בן מאיר, סדילקאב, תקעט, או"ח
§פרי מגדים חלק א-ב, ר' יוסף בן מאיר תאומים, 27MB, פרנקפורט דאודר תקמ"ו, על שולחן ערוך אורח חיים
§פרי מגדים-חלק ראשון, ר' יוסף תאומים, נ"י, תשיא, על או"ח
§פרי מגדים-חלק שני, נ"י, תשיא
§פרי מגדים על הלכות סוכה, תאומים, יוסף בן מאיר, ירושלים, תשע
§פרי מגדים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, ווארשא, תרמט, על או"ח
§פרי מגדים, תאומים, יוסף, ווארשא, תרעג, על או"ח
§פרי מגדים-חלק א, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, פפד"א, תקמז, 346 עמ', 59 MB, על או"ח
§פרי מגדים-חלק ב, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, זולקווא, תקנח, 240 עמ', 59MB, על או"ח
§פרי מגדים-חלק ב, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, פפד"א, תקמז, 266 עמ', 51MB, על או"ח
§פרי עץ הדר, ר' נחום שמעון ב"ר נתן נטע, ווילנא תרלז, 24 עמ', 1MB, על אתרוגי קורפו, נגד ספר "תוכחת מגולה"
§פרי עץ הדר, ירושלים תרלח, 31 עמ', 1MB, על אתרוגי א"י
§פרי עץ הדר, ר' שלמה מארקוס מקראקא, קראקא תרס, 49 עמ', 2MB, בשבח אתרוגי א"י
§פרי עץ הדר, ר' יהודה ב"ר מאיר ליבר קעלער, נ"י תשנ"ו, 40 עמ', 2MB, על דיני אתרוג, בייחוד הפיטם, חלק מספר "מנחת יהודה" ח"ב
§פרי עץ הדר, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשמו, 160 עמ', 5MB, על אתרוגי מרוקו שאין להם גרעינים ודיני אתרוג מורכב
§פרי עץ הדר, מרדכי לאנד, ירושלים, תשסט, על מסורת אתרוגי א"י
§פרי עץ הדר ח"א - אתרוג, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנ
§פרי עץ הדר ח"ב - הדס, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנד
§פרי עץ הדר ח"ג - לולב, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנו
§פרי עץ הדר ח"ד - ערבה, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנד
§פרי עץ הדר א, הלכות אתרוג, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנו
§פרי עץ הדר ב, הלכות הדס, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנו
§פרי עץ הדר ג, הלכות לולב, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנו
§פרי עץ הדר ד, הלכות ערבה, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשנו
§פרי צדיק, ר' שאול קצין, ירושלים, תרצח, דיני ברכות וחידושי תורה
§פרשת העיבור, ר' רפאל בן אלעזר מילדולה, אמשטרדם, תצד, 46 עמ', 3MB, על העירוב לשבת בעיר באיונה, מצולם מהסוף להתחלה, ממקור אחר. על הספר ראה כאן
§פרת יוסף, ר' נחמיה צבי נאבעל, פפד"מ - תרע"ד בענין תיקון עירובין (היתר טלטול) בעיר פפד"מ, 46 עמ', 2MB, ממקור אחר, 47 עמ', 1MB, ממקור אחר, 44 עמ', 2MB. על הציור החסר בספר ראה כאן
§פת לחם, חבילייו, אלישע, ליוורנו, 5554, 157 עמ', 8MB, הלכות ת"ת, ומו"מ באמונה, והלכות דרך ארץ, והלכות סעודה, והלכות ברכת המזון, עם ביאור על ברכת המזון, ופירוש על ברכות הנהנין וברכות אחרות, וק"ש על המטה, ממקור אחר, 143 עמ', 7MB, ממקור אחר
§פתגמי אורייתא, דיקמן, אורי בן שמואל, בני ברק, תשסז, בענייני ברכת המצוות
§פתורא חדתא, הלכות כבוד ועונג שבת, הדלקת נרות ותוספת שבת, יחיאל אומן, מודיעין עילית, 5779
פתורא חדתא - הלכות כבוד ועונג שבת
§פתח דבריך יאיר, חידושי סוגיות, קובלסקי, יצחק יאיר, לייקווד, תשע"ב,191 עמ', 7MB. מעמ' 72 - "מנוחה שלמה" - הערות על משנה ברורה
§פתח הדביר חלק א, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 38MB, אזמיר - תרט"ו, על הטור והשולחן ערוך אורח חיים
§פתח הדביר חלק ב, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 74MB, אזמיר - תרכ"ג
§פתח הדביר חלק ג, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 70MB, אזמיר - תרל"ג
§פתח הדביר - ד, ר' חיים בנימין בן חייא פונטרימולי, 82MB, אזמיר - תרל"ג
§פתח הלכה - ברכת הנהנין - ברכה ראשונה, קיבוביץ, יחיאל מתתיהו, ירושלים, תשע
§פתח הלכה - דיני השבותין, קיבוביץ, יחיאל מתתיהו, ירושלים, תשסה
§פתח הלכה - מוקצה, קיבוביץ, יחיאל מתתיהו, ירושלים, תשסד
§פתח הלכה - חק זמן, קיבוביץ, יחיאל מתתיהו, ירושלים, תשסח, 139 עמ', 5MB, ענייני זמנים - עלות השחר, הנץ החמה, בין השמשות, חלוקת השעות, זמן ק"ש ותפלה, דינים התלויים בשעות היום, תוספת שבת,
§פתח העירוב - על השו"ע ומשנה ברורה, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק, 5776
§פתח העירוב - דיני עירובין, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק, 5776
§פתח לליל פסח, מפתח לספרים העוסקים בהלכות ליל הסדר, לפי סדר השו"ע, בורובסקי, מאיר, בני ברק, 5777, 113 עמ'
§פתחא זוטא - הלכות סוכה, ר' פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי הורוויץ, 19MB, מונקץ' - תרע"ד
§פתחא זוטא - נטילת ידים, ר' פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי הורוויץ, 8MB, לונדון - תשכ"ט
§פתחא זוטא - פסח, הורביץ, פנחס חיים ב"ר אברהם זאב וואלף, מונקאטש, תרעב, 98 עמ', 10MB, הלכות פסח. מעמ' 53 - על מסכת חגיגה
§פתחי שערים, שערמאן, יצחק שלמה יואל ב"ר שמואל, לונדון, תשכ, על פתחא זוטא - הלכות עירובין
§פתחי שערים ח"ב, בענין "אתי אוירא מהאי גיסא ומהאי גיסא ומבטל ליה", פרצות ועומד מרובה, גורן, עמי בן יונה, ירושלים, 5775
§פתחי תשובה, ר' ישראל איסר בן מרדכי איסרלין, 10MB, וילנה - תרל"ה , על שולחן ערוך אורח חיים
פתחי תשובה - על שלחן ערוך או"ח, ר' ישראל איסרלין
פתיחת שערי העיר, ר' יצחק ברנד, דיני עירובין, עקס לה בען תשנ"א, 134 עמ', §ממקור אחר
§פתיל וגדילים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנ, דיני ציצית וטעמיה
§פתיל תכלת, ליינער, גרשון חנוך, נ"י, תשיב, על התכלת בציצית
§צבי חמד כח-כט, ר' הירש פרידמאן, ניו יורק תש"ג, 89 עמ', 3MB, "כח השבת כהלכתו", "כח ענג וגם שמחה", על הלכות שבת. מעמ' 81 - מגילת יוחסין
§צבי חמד לג, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תשט"ו, 40 עמ', 1MB, "וכן כתוב בתורתך", בדיני בית כנסת והבדלת מחיצה
§צדק אברהם - ל"ט מלאכות, עם קונטרס בענייני שהייה והטמנה ובישול, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5773
§צדק אברהם - שהיה הטמנה ובישול ומס' שבת, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5758
§צדק אברהם - מוקצה, דיסלדורף, צדוק אברהם בן נתן, בני ברק, 5757
§צוחה על היין, ר' ישראל איסר בן פסח, אודיסה, תרנד, בענין חשש חמץ במשרפות יי"ש לפסח באודסא, 24 עמ', 1MB
§צורת קשר של תפילין, אמוץ כהן, , 5774
§צידה לדרך, סנדר, מאיר, תשסח, הלכות תפלה בדרך, ומכתבי הלכה בעניינים שונים מר"ח קנייבסקי, ממקור אחר
§ציוני שלמה - תופר וקורע, ליווענדאג, אריה לייב בן זאב, ירושלים, 5777
§ציץ הקדש-חלק ב, שפירא, יהושע צבי מיכל, ירושלים, תשטז, ביאורים בענייני או"ח
§ציצית הכנף, בלוך, אברהם דוד ב"ר מרדכי יעקב, ווילנא, תרסט, דיני ציצית, עם "מעלות הציצית"
§צירוף דרך מרפסות בעידן הקורונה, יוסף הופמן, מודיעין עילית, 5780
צלא דמהימנותא - חג הסוכות, מצוות החג, ישיבה בית שערים, תשסב, 64 עמ', 524KB
צלא דמהימנותא, רי"א אלתר, על מצוות סוכות, נ"י תשס"ב, 64 עמ', 524KB
§צלא דמהימנותא, מנשה קליין, [ירושלים], תשסב, בענייני מצוות החג וחובת הזמן
§צלותא דמעלי שבתא, הלכות למקדימים תפילת שבת וסעודת שבת בערב שבת, אפל, שלמה, ברוקלין, 5776
§צפירת תפארה, קאפפעהאגען, חיים מיכאל, פוזנא, תרכב, 63 עמ', 2MB, דיני תפילין, עם תרגום לגרמנית. מעמ' 54 - "זכר למעשה" - הלכות ציצית עם תרגום לגרמנית, ממקור אחר, 77 עמ', 2MB
§צרור החיים, רבי אברהם ברבי אריה לייב, אמסטרדם, תק"פ, 181 עמ', 7MB, בירורי הלכה בדיני תפלה ובית הכנסת, ועל האמונה בביאת המשיח
§צרור החיים, ר' אברהם בן אריה ליב לוונשטאם, אויהל, תרכט, 154 עמ', 9MB, בירורי הלכה בדיני תפלה ובית הכנסת, ועל האמונה בביאת המשיח
§קבוץ תשובות הגאונים על הל' שבת ויו"ט, חפץ, אריה זאב, פיעטרקוב, תרע, 26 עמ', 2MB
§קבצי תדפיסים, הלכות פורים, עם קונטרס "בית עבר", כהן, בנציון בן שמעון, נתיבות, 5775
§קדושת בית הכנסת, חברת מזכי הרבים, ניו יורק, 5751, ὥממקור אחר, 37 עמ', 1.3MB
§קדושת המחנה, על איסור אמירת דברי קדושה במקומות מטונפים, טורק, מרדכי יצחק בן דוב, קרית ספר, 5768
§קדושת יום טוב, ר' ישראל משה בן אליעזר חזן, וינה, תרטו, בענין קדושת יו"ט שני של גלויות
§קדשי דוד, ר' חסאן דוד חיים שמואל, 30MB, ליוורנו - תקנ"ב, חסדי דוד על שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח וראש השנה חנוכה ומגילה, וסימנים ראשונים לאורח חיים, ממקור אחר, 15MB, ממקור אחר
§קהלת משה, וועג, משה פישל ב"ר שלמה, אראדעא, דיני קריאת התורה
§קובץ באורים חידושים והערות בהלכות שבת, כולל גור בברוקלין, ברוקלין תשל"ד ניסן, 32 עמ', 1MB
§קובץ הלכות - ערב פסח שחל בשבת, ר' ישראל דוד הארפענעס, 3MB, ברוקלין - תשס"א
§קובץ הלכות - הנחת תפילין, נשיאת כפיים, וקדשתו, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, תשעא
§קובץ הלכות ומנהגים - פסח, קויתי, אריאל בן יהושע, בני ברק, 5773
קובץ כל ספרי כשרות חלק ג, אפיית מצות השלם, מצות מצה בשלמותה, מנהגי צדיקי ישראל בענייני מצות, 463 עמ', 6.1MB
§קובץ לימי בין המצרים, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, בהלכה, 230 עמ', 8MB
קובץ מפרשים על שו"ע הלכות שבת דיני סחיטת פירות סי' שכ, מכון נזר ישראל, תשס, 155 עמ', 13.9MB
ὥ קובץ ספרי עירוב, חלק א, א. ספר תיקון שבת, 96 עמודים. - ב. ספר תיקון עירובין בעיר מאנהעטען, 191 עמודים. - ג. ספר על מצות עירוב, 296 עמודים, 18.2 MB, חלק ב, ד. אום אני חומה – משנה הלכות, 464 עמודים. - ה. תיקוני עירובין כהלכה, 101 עמודים, 5.2MB, חלק ג, ליסט מוועד העירוב דבארא פארק, 566 עמודים, 13.3MB, חלק ד, ז. ירחון מלחמת הדת, 72 עמודים. - ח. ליסט 400 עיירות שהיו בהם עירובין, 3 עמודים. - ט. ספר חי אנכי לעולם, 152 עמודים. - י. תלמוד בבלי "מתיבתא", מסכת עירובין, מהדורת דוגמא 28 עמודים. - יא. תלמוד בבלי "מתיבתא" עירובין חלק ב', מסכת עירובין, 164 - עמודים. - יב. המאור המבואר, מאות תמונות צבעוניות, 16 עמודים. - יג. ספר מאז ומקדם, 37 עמודים. - יד. ספר שמחים לשמרו 61 עמודים, 30.5MB, חלק ה, טו. ספר תיו יהושע - עירוב והוצאה, 68 עמודים. - טז. ספר תיו יהושע והוא שלחן ערוך של תורת שבת, 27 עמודים. - יז. אור ישראל - מדור מיוחד לערוב עירובו, בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק, אדר ב' תש"ס, שנה ה' גליון ג' (יט). 101 עמודים. - יח. אור ישראל - המשך מדור מיוחד לערוב עירובו בירורי הלכה בענין העירוב בבארא פארק סיון תש"ס, שנה ה' גליון ד' (כ). 66 עמודים. - יט. הצדוקים בהלכה, 69 עמודים. - כ. שאלות ותשובות "בית אב" תנינא, 171 עמודים. - כא. קונטרס העירוב דקענסינגטאן, 65 עמודים, 30.5MB, חלק ו, חלק ז, חלק ח, חלק ט, חלק י
§קובץ פסקים ותשובות - בעניני חודש אלול ותשרי, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסח
§קובץ פסקים ותשובות - בעניני חודש ניסן, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסט
§קובץ שאלות ותשובות בעניני פסח, עזריאל, שאול, רחובות, 5775
§קודש ישראל, ר' אביעזר מטיקטין, ווארשא, תרכה, 22 עמ', 1MB, דיני טבילת בעל קרי
§קודש ישראל, ר' אביעזר מטיקטין ור' שלמה ב"ר בנימין פרץ גלידמאן, ירושלים, תרצב, דיני טבילת בעל קרי, 56 עמ', 2MB
קול אליהו, הלכות כתיבת תפילין וקדושת השם, ר' אליהו שמואל, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§קול דודי - על שו"ע אורח חיים, פראנד, דוד בן יהודה לייביש הלוי, לונדון, 5772, 1004 עמ', 13MB
§קול ליל הפסח, בית המדרש דברגן קאונטי, תשנח, 162 עמ', 7MB, בדיני פסח, ועוד, וענייני מחשבה על פסח, החלק הראשון של הספר באנגלית, החלק העברי מתחיל מהסוף
§קול צעקת הרועים, רבי אליהו בן גיגי, תונס, תרע"ה, 521 עמ', 32MB, אוסף פסקים בעניין כשרות לפסח ל קמח שנטחן בריחיים "סילאנדרי", נגד ס' קול תחנה וקול טחנה
§קול קורא אל בני ישראל, לאפרושי מאיסורא בענין חמץ בפסח, בעניין יי"ש של המפעל של בוסעווסקי, ווילנא, תרסו, 8 עמ', 1MB
§קול שמחה, שמחה ב"ר גרשון הכהן, פרוסטיץ, שסב, הלכות שבת בחרוזים
קול שמחה, הלכות שבת בחרוזים, עם ביאור, ר' שמחה בן גרשון הכהן, 32 עמ'
§קול תחנה קול טחנה, ר' רפאל חיים משה בן ישעיה בן-נאים, ירושלים, תרעב, על חמץ בקמח מריחיים מסוימים, ὥממקור אחר, 197 עמ', 13.3MB
§קומי רני, מרגליות, ישעיה אשר זעליג, ירושלים, תרפה, מעלות לימוד תורה בחצות, ודינים הקשורים לחצות
§קונטרס בגדרי חובת קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, רפפורט, ישראל יוסף בן יצחק, בני ברק, תשסט
§קונטרס בדין עמידה בקריאת התורה המגילה ובשאר המצוות אדר 5762, יצחק רייטפארט, ניו יורק, תשסב
קונטרס בדיני שהייה וחזרה, ר' יעקב צפרי, תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה, ממקור אחר
§קונטרס הבורגנין, חיבור בורגנין בירושלים לענין תחום שבת, אוחנה, נתנאל ישראל בן שמעון מאיר, ירושלים, 5776
§קונטרס הויכוח, הליכות שבת והליכות המדינה, נריה, משה צבי, ירושלים, תשיב
§קונטרס החליבה, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תרצט
§קונטרס הלכות עירוב תבשילין, בודנר, נחום, ירושלים, תשסט
§קונטרס הלכות שבת
§קונטרס המשיב, מייערס, אברהם, האג, תשסח, 26 עמ', שיטת שו"ע הרב בזמן צאה"כ וסדר הכנסת שבת
§קונטרס הציצית, על דברי המשנה ברורה בענין שימת ציצית במכנסים, לייבאוויץ, חיים שלו', ביתר עילית, 5768
§קנטרס חשמל בשבת ולהחולה, שור, ש. פ. דוד, ניו יארק, תשנד
קונטרס ע"ד הכשר השמן הנעשה משומשומין יבשין שלא נלתתו, בשימור לשם פסח, ראי"ה קוק, יפו תרס"ט, 13 עמ', 1.2MB, §ממקור אחר, 24 עמ', 1MB
קונטרס ע"ד הכשר שמן שומשומין לפסח, קוק אברהם יצחק הכהן
§קונטרס על קידוש החדש, חזון איש
§קונטרס על קידוש החמה, חתם סופר
§קונטרס בענין השנות הבימה, ר' גרשון בן יצחק זליגמאן משה קובלנץ-מזיא, ברטיסלבה, תרג
§קונטרס פסי ביראות, פלאטא, צבי, פפד"מ, תרמג, דיני עירובין
§קונטרס ציורים ללימוד, וינפלד, יעקב, ירושלים, תשיז, הטלת ציצית, סדר הנחת תפילין ועשיית הקשרים
§קונטרס קונדיסין, פלאטא, צבי, פפד"מ, תרמב, דיני עירובין
§קטן מהו לענין מצוות, נתן שרגא ב"ר יעקב צבי, וינה, תרצז
§קיבוץ תשובות הגאונים על הלכות שבת ויום טוב, אוסף שו"ת מראשונים ואחרונים, פיעטרקוב, תרע
§קמחא דפסחא, גרינס, מרדכי זאב בן משה, מישיגן תשסז, 208 עמ', 10MB, על מצוות "תשביתו" ובל יראה
§קנה בינה ח"א, ביאורים על מגן אברהם, סי' רמב-שא, גוטליב, נתן בן יוסף, ירושלים, 5774, 432 עמ', 11MB
§קנין פירות, 13MB, ליוורנו - ת"ר ליקוטי הלכות ודינים ומנהגים ותפלות לחודש תשרי עפ"י סדר א"ב
§קנין פירות, 46MB, ליוורנו - ת"ר
§קסת יהונתן, ר' יונתן ב"ר יעקב, דיהרנפורט, 5457, דיני תפלה עם מאמרי מוסר
§קערת כסף - ענייני פסח, משפחת זילבר, ספרינג וואלי, 5782, 116 עמ', 3MB
§קצה היריעה - מוקצה, לנדא שלמה יוסף בלאאמו"ר הג"ר ישראל, בני ברק, 5773
§קיצור דינים של גן נטע, איגר, נתן בן אברהם, פראג, תנה
§קיצור הלכות אפית המצה, פינק, דב, ברוקלין, תשסז
§קיצור הלכות אמן ומאמרי חז"ל
§קצור הלכות לחגים, שחיבר, יצחק מ, ירושלים, תשנה
§קצור הלכות לחגים, שחיבר, יצחק משה, ירושלים, תשמו
קיצור הלכות שבת, ר' ש"ב שיעו"ר, לפי סדר ל"ט מלאכות, עם חידושי דינים עקב חידושי הטכנולוגיה, עם ביאור "תקון דוד ושאול", 493 עמ', 23.2MB. מעמ' 475 - מפתח נושאים, §ממקור אחר, ניו יורק, תש"כ
§קצור הלכות שבת ויום טוב, ווארשא, תרכא
§קצור הלכות שבת - תקון דוד ושאול, ר' ש"ב שיעו"ר, 24MB, ניו יורק - תש"ך
§קיצור שלחן ערוך - הלכות אלול ותשרי, ר' שלמה גנצפריד, עם כותרות, ביאורים, ואיורים, עם דברי משנה ברורה, הדר מרגולין, ירושלים, תשס, 72 עמ', 3MB
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"א וח"ב, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשסו
§קצור שלחן ערוך עם שלחן המלך ח"ג, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנב, עם תרגום לספרדית
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"ג, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשסו
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"א, עם "על השלחן", לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנ, עם תרגום לספרדית
§קצור שלחן ערוך שלחן המלך ח"ב, הלכות שבת, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנא, עם תרגום לצרפתית
§קצור שלחן ערוך "שלחן המלך" ח"א, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנב, עם תרגום לצרפתית
§קצור שלחן ערוך "שלחן המלך" ח"ג, לניאדו, שמואל בן שלמה, ירושלים, תשנב, עם תרגום לצרפתית
§קיצור שלחן ערוך על הלכות יום טוב, נשיאת כפים וחוה"מ, עם פירוש מנחת יום טוב, ר' שמואל בארשטיין, ווארשא, תרנד
§קיצור שו"ע, הל' יו"ט ונשיאת כפיים וחוה"מ, עם פירוש "מנחת יום טוב", ר' שמואל (ישראל) הכהן בארשטין, ורשה, תרסג, 136 עמ', 18MB
§קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת, עם פירוש מנחת שבת, ר' שמואל הכהן, ווארשא, תרנד
§קיצור שו"ע הל' שבת, עם ביאור "מנחת שבת", ר' שמואל הכהן בארשטין, ורשה, תרסג, 403 עמ', 38MB
§קיצור שו"ע הלכות פסח, עם ביאור "מעדני שמואל", ר' שמואל הכהן בארשטין, פיוטרקוב, תרסח, 392 עמ', 38MB. מעמ' 390 - "בית אביגדור" - דיני פסח לר' אביגדור מייזלש
קיצור שו"ע הל' פסח, עם ביאור "מעדני שמואל", ר' שמואל בארשטיין, 34.2MB
§קצות השלחן חלק א, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 11MB, ירושלים - תרפ"ו, הלכות שו"ע או"ח עפ"י פסקי ר' שניאור זלמן מלאדי בשו"ע ובסידור שלו, ובעל הצמח צדק, ומנהגי חב"ד
§קצות השלחן חלק ב, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 14MB, ירושלים - תרפ"ח
§קצות השלחן חלק ג, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 10MB, ירושלים - תרצ"א
§קצות השלחן חלק ד, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 8MB, ירושלים - תרצ"ג
§קצות השלחן חלק ה, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 9MB, ירושלים - תרצ"ה
§קצות השלחן חלק ו, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 7MB, ירושלים - תרצ"ט
§קצות השלחן חלק ז, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 10MB, ירושלים - תשי"ג
§קצות השלחן חלק ח, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 10MB, ירושלים - תשי"ד
§קצות השלחן חלק ט, ר' אברהם חיים בן מנחם מנדל נאה, 2MB, ירושלים - תשי"ד
קציר חטים, על קצירת חטים למצות, ר' יעקב צבי גולדשטיין, נ"י תשסה, 317 עמ', 21.7MB
§קציר חטים, שמירת חטים מחמץ, גולדשטין, יעקב צבי, ברוקלין, ניו יארק, 5765, 317 עמ', 22MB
§קריאה הקדושה, ראזענבערג, יהודה יודל, נ"י, תרעט, 126 עמ', 6MB, על דיני קריאת התורה, עם תרגום לאידיש, ὥממקור אחר, 102 עמ', 26.4MB
§קריאת שמע, ווייזער, משה, נ"י, תשד, 69 עמ', 5MB, על קריאת שמע בהלכה ובאגדה
§קרית שמע, גאטיניו, בנבנישטי ב"ר אברהם, שאלוניקי, 5515, על מנהג קורפו לנגן בקריאת שמע
§קרן שחר, ר' אהרן מאיר בן א ל אלטשולר, 21MB, ברדיטשוב - תרס"ב, דיני השכמת הבוקר, נט"י, קריאת שמע ותפלה, קריאת התורה, ות"ת, וציצית ותפילין ומזוזה ודיני סעודה וברכת המזון; קיצור דינים בשם פת לשחר; מוצא הדינים בשם מאורי שחר
§קרן צבי, ר' מאיר צבי בן דוד כהן, ניו יורק, תרפג, 120 עמ', 5MB, דיני בית הכנסת, קריאת התורה, התפילה, שליח ציבור, ממקור אחר, 120 עמ', 3MB
§קרן שמואל, ר' שמואל בן יששכר בר פריינד, פרג, תרא, על איסור אכילת קטניות בפסח
§קרני ראמים, על מלאכת חורש והשוואת גומות, סלומון, אברהם מרדכי בן יואל משה, מודיעין עילית, 5773
§קשר גודל, חיד"א, הנהגות אדם בבוקר עם דיני ברכות השחר, ליוורנו, תרב
§קשר הדל"ת של תפילין, שצריך לעשות בצורת דל"ת, בקר, אפרים בן נחמיה, ירושלים, 5772, ממקור אחר, ר' אפרים בקר
§קשר תפילין, בריזל, אלעזר, ירושלים, 5767
§ראש חודש בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5774
§ראש יוסף, ר' יוסף בן שאול אישקאפה, 19MB, אזמיר תי"ח, על קצת הלכות מטור אורח חיים וקצת לשונות הרמב"ם השייכים להלכות הנ"ל
§ראשי בשמים - עניני ברכות, פאללאק, יוסף שמעון, בני ברק, תשסז
§ראשי בשמים - זימון, מאיר, אשר בן מיכאל יצחק, מודיעין עילית, 5770
§ראשי בשמים - כוס של ברכה, מאיר, אשר בן מיכאל יצחק, מודיעין עילית, 5776
§ראשי בשמים - קריאת התורה, מאיר, אשר בן מיכאל יצחק, מודיעין עילית, 5776
§ראשי בשמים - חולה בשבת, מאיר, אשר בן מיכאל יצחק, מודיעין עילית, 5756
§ראשי בשמים, ר' יוסף שמעון אללאק, 15MB, סאטמאר תש"ב מערכת וכללים על הל' ברכות
§ראשית דרכו - ברכת המזון וזימון, אבי שלמה רוזנפלד, ירושלים, 5782
§רב חסד, רבי מרדכי שטערן, ווראנוב נ. ט, תרצ"ד, ענייני ברכות בהלכה ובאגדה, 27 עמ', 3MB
§רבד הזהב - שבת, דיסקין, ברוך דב, בני ברק, 5774, 148 עמ'
§רבד הזהב - פורים וד' פרשיות, דיסקין, ברוך דב, בני ברק, 5773
§רועה בשושנים - ברכות, הלכות ברכות, או"ח סי' רב-רטו, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5769
§רועה בשושנים - ברכות ב, הלכות ברכות, או"ח סי' רטז-רכט, עם קונטרס "בשמים להבדלה", ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5769
§רועה בשושנים - נכרי בשבת, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5770
§רועה בשושנים - הלכות ערב שבת, על שו"ע או"ח סי' רמח-רסח, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5774
§רועה בשושנים - תפילין, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5765
§רכב על דבר אמת - גבולי שבת, על זמן כניסת השבת, ר' יצחק דוד ב"ר שלמה וינקלר, ירושלים, תרפו, 24 עמ', 1B.
§רמוני תכלת, מספר חוטי התכלת בציצית, אינדיק, משה אפרים, 5777
רמוני תכלת, אופן כריכת חוטי ציצית
§רץ כצבי - שבת, בירורי הלכה, צבי רייזמן, לוס אנג'לס, תשעב
§רץ כצבי - ירח האיתנים, ריזמן, צבי בן אברהם יהושע השל., לוס אנג'לס, תשס"ז, 500 עמ', 5MB. מעמ' שלג - מאמרי מחשבה
§רץ כצבי - פסח, פסח שני, ספירת העומר ושבועות, בירורי הלכה, ריזמן, צבי בן אברהם יהושע השל, לוס אנג'לס תשע"א, 581 עמ', 8MB, ממקור אחר, 573 עמ', 24MB
§רץ כצבי ב, צבי רייזמן, תשסט, בירורי הלכה בענייני חנוכה ופורים, 646 עמ', 32MB
רשפיה רשפי אש, ר' יצחק ברנד, על איסור שימוש במכשירי "גרמא" בשבת, עמנואל תשסב, 36 עמ', §ממקור אחר
שאול שאל א, על סדר שו"ע או"ח סי' א-קכז, אברכי כולל גבעת עזר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שאלות ותשובות
§שאול שאל, על או"ח סי'א-קכז, שהרבני, שאול, אשדוד, 5772
§שאול שאל - ב, על או"ח סי' קכח-רמא, שהרבני, שאול, אשדוד, 5776
§שאילת חיים - מצוות השבת, שטרנבוך, אליהו חיים בן אברהם, ירושלים, 5771
§שאילת חיים - ראש השנה, שבת שובה, יום הכיפורים, שטרנבוך, אליהו חיים בן אברהם, ירושלים, 5769
§שארית צבי, ר' צבי הירש איש הורוויץ, 13MB, זולקוה תרכ"ד, חידושים על הלכות יו"ט (א"ח סי' תצה-תקכט)
§שבות יהודה - שבת, וקנין, חיים - וקנין, יהודה יוסף, נתניה, 5776
§שבח פסח, דיני ליל הסדר, ר' ישמעאל בן אברהם יצחק, הכהן, ווארשא, 5654
שבח פסח, ר' ישמעאל הכהן, ורשה תרנד, 56 עמ', 3.3MB, דיני ליל הסדר. עד עמ' 13 - "דרשת הש"ך" על ההגדה
§שביבי אש - מועדי תשרי, ענייני יו"ט וכללי מצוות, שטרן, שמואל אליעזר, בני ברק תשס"ח, 359עמ', 1MB
§שביבי אש - קדושת בית הכנסת ומצות כתיבת ס"ת, שטרן, שמואל אליעזר, בני ברק,
§שביבי אש פסח שבועות חנוכה פורים, שטרן, שמואל אליעזר, בני ברק,
§שבילי דוד על שו"ע או"ח ח"ג, הלכות פסח, זילברשטין, דוד יהודה בן אהרן ליפניק, ברוקלין, תשסה, 520 עמ', 7MB
§שבילי דוד על שו"ע או"ח ח"ד (הל' יו"'ט עד הסוף), זילברשטין, דוד יהודה בן אהרן ליפניק, ברוקלין, תשסז, 629 עמ', 8MB, ממקור אחר, 629 עמ', 14MB
§שבילי דוד על שו"ע או"ח, על מנהגי הקהילות, עם "במערכת מלחמת הקודש" על מאבקו למען היהדות, ועם חלק מדיני יו"ט, זילבערשטיין, דוד יהודה בן אהרן, נ"י תשסז, 165עמ', 3MB
ממקור אחר, 165 עמ', 2MB
§שבילים בחיים, מלול, שמואל בן יחיאל, תשע, 194 עמ', 6MB, דיני פסח
§שביתת הים, ולדנברג, אליעזר יהודה, ירושלים, תשי, הלכות ימאים
§שביתת השבת-חלק ראשון, מאלצאן, יצחק ב"ר שמואל, ירושלים, תרעג
§שביתת השבת-חלק שני, מאלצאן, יצחק ב"ר שמואל, ירושלים, תרעג
§שבע ביום הללתיך, על קריאת שמע וברכותיה, זילברברג, יעקב ישראל בן משה שמעון חיים, ירושלים, 5768
§שבת היא מלזעוק, דיני רפואה בשבת, עדס, אברהם חיים בן דניאל, ירושלים, 5767
§שבת היום א, רוטנברג, נחמיה, ירושלים, תשסח, על הלכות שבת, שו"ע סי' רמב-שא
§שבת היום ב, על או"ח סי' שב-שיז, רוטנברג, נחמיה, ירושלים, תשסח
§שבת היום ג, על או"ח סי' שיח-שמד, רוטנברג, נחמיה, ירושלים, תשסח
§שבת היום, הלכות שבת במקומות נופש, רוטנברג, נחמיה בן ישעיה פנחס, עם "קבלת שבת" - ביאור על סדר קבלת שבת, לר' שלמה ינובסקי, וינה, 5776
§שבת וישראל, פיעטרקוב, תרסט, 18 עמ', 584KB, על הדין של מחלל שבת בפרהסיא
§שבת כהלכה, מונייצר, אבישלום, ישראל, 5767
שבת כהלכה, ר' אבישלום מונייצר, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§שבת לה', הלכות שבת, הלוי, עזרא, ירושלים, 5768
שבת מנוחה, אופנהיימר רחל, דינים לשבת
§שבת קודש, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5770, טעמי מנהגים והלכות שבת
§שבתא דינוקא, דיני ילדים ותינוקות בשבת, אנגלרד, משה, בני ברק, תשעב
§שבתותי תשמורו א, שרם, עזרא בן משה, ירושלים, תשמט, בירורי סוגיות בהלכות שבת, 330 עמ', 18MB, ממקור אחר, 330 עמ', 18MB
§שבתותי תשמורו - ב, שרים, עזרא בן משה, ירושלם, תשנה
§שבתי גל' א - השבת בהלכה, יחזקאל זבולון, רמת בית שמש ג, תשפא, 691 עמ', 12MB
§שדה נפתלי, הלפרין, נפתלי הירץ מאיר, ירושלים, תרצח, 96 עמ', 5MB, דרשות בהלכות פסח. מעמ' 64 - "כרם נפתלי" - דרשות באגדה
§שואלין ודורשין, בדיני פסח וע"פ שחל בשבת, מאת ועד הרבנים החרדים בצרפת, פאריס, תשי, 20 עמ', 447KB
§שואלין ודורשין, על דרשת שבת הגדול, ומנהגי חג הפסח, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5763
§שובע שמחות, בעניני ירח האיתנים, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5755, 102 עמ', 4MB
§שולחן שמואל - קריאת שמע סימנים נח - פח, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים,
§שולחן שמואל - תפילה סימנים פט -קכז, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים,
§שום שכל, דיני קריאת התורה, לזכרו של משה מרדכי בן יהודה דויטש, סנהדריה - ירושלים, תשסא, 23 עמ', 1MB
§שומע ומשמיע, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים, תשסו
§שומר אמונים, הלפרין, אפרים זלמן, נ"י, תשיג, מעלת עניית אמן
§שומר שבת, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, זולקווא, תקסו, 92 עמ', 3MB, על מעלת שמירת שבת, עם הלכות שבת. מעמ' 37 - "ראשון לציון" על שיר השירים. מעמ' 67 - תפלות קבלת שבת, ערבית לשבת, וסדר הקידוש
§שומר שבת, ר' דוד בן אריה ליב מלידא, פיוטרקוב, תרעא, 286 עמ', 16MB, הלכות שבת. מעמ' 23 - "שלחן השבת" - הלכות שבת בסדר א"ב, עם ביאור "נר התשובה", לר' ישראל מרדכי ב"ר זאב יוסף. מעמ' 271 - "הנהגת מהרש"ל", דינים מר' שלמה לוריא
§שומר שבת, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, בילגורייא, תרצג, 64 עמ', 2MB, הלכות שבת, עם פירוש "מנחת שבת" לר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ובסופו "שיורי מנחה"
§שומר שבת, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, באלקאני, תרצה, 36 עמ', 1MB, דיני שבת
§שומר שבת, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, זיטומיר, 32 עמ', 1MB
§שומר שבת, רבי דוד לידא, 120 עמ', 2MB, הלכות שבת. מעמ' 51 - תולדות ר' דוד לידא. מעמ' 56 - יחוס של משפחת אדלר. מעמ' 85 - זמירות לשבת
§שומרי שבת, רייך, יהודה ליב מרישא, פרעמישלא, תרסא, 41 עמ', 1MB, ל"ט מלאכות, עם תרגום לאידיש, לכל מלאכה נוטריקון המלה שבת. מעמ' 34 - רמזי אותיות א"ב. עמ' 32-33 - אותו עמוד פעמיים. עמ' 34-37 צריכים להיות אחרי עמ' 41
§שונה הלכות - א, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשמט
§שונה הלכות - ב, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשסד
§שונה הלכות - ג, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשסט
§שונה הלכות המבואר - פורים ומגילה, בן ישי, ישראל בן דוד, מודיעין עילית, 5774
§שונה הלכות הרב - סימנים א-כד, וילהלם, ישעיה זוסיא , ניו יורק , 5762
§שונה הלכות הרב - הלכות פסח, וילהלם, ישעיה זוסיא ?, ? ניו יורק ?, 5770
§שונה הלכות הרב - הלכות שבת, וילהלם, ישעיה זוסיא ?, ? ניו יורק ?, 5765
§שועת צדיקים [קורא בחיל], ר' יונה אייזיק ניימאן, 1MB, פיעטרקוב - תרס"ו בענין זהירות זמן קריאת שמע ותפלה, מלוקט מש"ס ופוסקים ומספרי חסידות
§שושנת העמקים - דיני פסח, הלברשטט, יצחק , בני ברק, 5774
§שושנת העמקים - פורים משולש וערב פסח בשבת, הלברשטט, יצחק , בני ברק, 5754
§שושנת העמקים - דיני הימים הנוראים א, הלברשטט, יצחק, בני ברק, תשס
§שושנת העמקים - דיני הימים הנוראים ב, הלברשטט, יצחק, בני ברק, תשס
§שושנת העמקים - דיני פורים ופסח, הלברשטט, יצחק, בני ברק, תשס
§שו"ת קורונה- ענייני אורח חיים, אהרון ווסר, ירושלים, 5780
§ש"י למורא - מורא מקדש, קדושת בית הכנסת, איסור שיחה בשעת התפלה וקריאת התורה, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5767
§שיורי לקט, ר' אלחנן בן שמואל זאנוויל אשכנזי, 5MB, ורשה - ת"ר, על שלחן ערוך אורח חיים
§שיח האורים, קצבורג, אוריאל צבי, ירושלים, תשעא, 497 עמ', 10MB, בירורים בהלכות פסח והגדה של פסח
§שיח הסוכות, בענייני סוכות, עם חידושים על מסכת סוכה,קניבסקי, חיים - שטינמן, אברהם ישעיה, בני ברק, 5772
§שיח השדה, ר' אריה צבי פרומר, פיעטרקוב, תרעג, דיני ברכות ותפלה, וכללים שונים
§שיח יצחק, חיות, יצחק בן אברהם, פראג, שמז, שיר הכולל את דיני פסח, עם קינה על שריחפת פוזנא ומות ר'שמואל חיות
§שיח מרדכי, הוצאה שניה, ויסמן, מרדכי אליעזר, קרית ספר, תשסח, דיני הזכרת מעין המאורע וטעות בתפלה, ברכת המזון, קידוש ויקנה"ז, וברכות הפטרה
§שיח תפילה, צ'זנר, יהודה, אופקים, תשסז,494 עמ', 22MB, הלכות תפלה
§שיח תפלה - הלכות תפלה, ירושלים, תשנט
§שיירי כנסת הגדולה, בנבנשתי, חיים ב"ר ישראל, אזמיר, תלא, על או"ח
§שיירי כנסת הגדולה, או"ח, בנבנשת, חיים בן ישראל בן משה, אזמיר, תלא, 314 עמ', 49MB
§שילהי האיתנים, על נפילת אפים ותענית בסוף חודש תשרי, עם "ירח בול" - ענייני חודש מרחשוון, ו"מגד יון לשילוח", על שמחת בית השואבה, ר' ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5782
שימוש בחשמל בשבת
§שיעורי הלכה - תשרי, ראזענפעלד, יוסף יצחק, מונסי, 5776
§שיעורי הלכה ברורה - בין המצרים, מנדלוביץ, יעקב אלעזר, קרית יואל, תשסח
§שיעורי הלכה ברורה - ד מינים, מנדלוביץ, יעקב אלעזר, קרית יואל, תשסח
§שיעורי הגאון רבי יעקב משה קולעפסקי זצוק"ל על מסכת כתובות, קולפסקי, יעקב משה, לייקווד, תשסג
§שיעורי שלמי תודה - תפילה, פלמן, שלום בן-ציון - שטיינמן, אהרן יהודה לייב - קרליץ, שמריהו יוסף נסים, בני ברק, 5777
§שיעורים בעניני זימון, פרידמן, צבי אשר בן יעקב יצחק, בני ברק,
§שיעורים בעניני מגילה, פרידמן, צבי אשר בן יעקב יצחק, בני ברק,
§שיעורים בעניני סוכה וארבעת המינים, פרידמן, צבי אשר בן יעקב יצחק, בני ברק,
§שיעורים בעניני עירובין, פרידמן, צבי אשר בן יעקב יצחק, בני ברק,
§שיעורים בהלכות בונה ואהל, פרידמן, צבי אשר בן יעקב יצחק, בני ברק,
שלא לעבור כנגד המתפלל, ר' חיים ליקבורניק, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
§שלום בארץ, בענין אהל ארעי ושבת, ודיני תולעים ונזקי שכנים, 5773
§שלחן א"ש, ר' אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה שטרן, 15MB, נובה זמקי - תש"ג, על שו"ע אורח חיים
§שלחן הטהור, ר' אריה זאב חפץ, פיעטרקוב, תרע, 23 עמ', 1MB, הנהגות ראויות לשבת ולמועדים, עם "הליכות עולם" - אוסף דינים לשבת ולמועדים
§שלחן המלך, לאנייאדו, שמואל, ארם צובא, תרפג, לקט הלכות בענייני או"ח
§שלחן המלך, קושטאנדינה, תקט, שו"ע או"ח בתרגום ללאדינו
§שלחן הקריאה, ריפמן, דוב בער דוד, ווילנא, תרכד, על דיני קריאת התורה
§שלחן הקריאה, ריפמן, דוב בער דוד, ברלין, תרמב, על דיני קריאת התורה וההפטרות, מהדורה שניה, 309 עמ', 23MB
§שלחן השבת, ר' ישראל מרדכי ב"ר זאב יוסף, ווארשא, תרנג, 250 עמ', 15MB, הלכות שבת, עם "נר התשובה" - לקט הלכות משו"ת, ממקור אחר
§שלחן השלם א, ברגמן, שלמה, ברוקלין, תשסח, סיכום דברי השו"ע והמשנה ברורה, עם ציורים להלכות ציצית ותפילין
§שלחן השלם ב, ברגמן, שלמה, באלטימאר, תשע
§שלחן לחם הפנים - א' ח"א, על או"ח סי' א-כה, רקח, יעקב, ירושלים, 5778
§שלחן לחם הפנים- א' ח"ב, על או"ח סי' כה-מז, וסי' רע, רקח, יעקב, ירושלים, 5779
§שלחן מלכים, ר' משה צבי ב"ר שלום לאנדא, קלינורדין תרצה, 756 עמ', 44MB, קיצור שו"ע סי' א-יג, עם ביאורים - "הלכה למשה", "שלום ואמת", "טעם הצבי", "שערי שלום"
—§שלחן נגד צוררי, שליסעל, נטע שלמה, מונקאטש, תרצב, 208 עמ', 7MB, תשובה לס' "שלחן מלכים" שיצא נגד האדמו"ר ממונקאטש
§שלחן עצי שטים, ר' שלמה בן משה מחלמא, 31MB, ברלין - תקכ"ב, על הלכות שבת ויום טוב וחול המועד
§שלחן ערוך-וינציה אורח חיים, רבי יוסף קארו, ויניציה, שכ"ה
שולחן ערוך או"ח, עם ט"ז, מגן אברהם,עטרת זקנים, חק יעקב, פיורדא
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שכז
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שנח
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, קראקא, שעו
§שלחן ערוך אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, קארקא, תו
§שלחן ערוך אורח חיים, רבי יוסף קארו, דיהרנפורט, תנ"ב
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, פראג, תנה
§שלחן ערוך אורח חיים, קארו, יוסף, דיהרנפורט, 5555
שלחן ערוך, או"ח, אמשטרדם תקע"ה, 620 עמ', עם באר היטב, אשל אברהם ואבן העוזר
§שו"ע אורח חיים עם מגן אברהם ומגן דוד, קרו, יוסף בן אפרים, דיהרן פארט, תנב
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קארו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקיג, עם באר היטב, והגהות ר' עוזר
§שלחן ערוך - אורח חיים - הלכות שבת, יוסף קארו בר' אפרים, בויניציאה, שנז
§שלחן ערוך אורח חיים, קארו, יוסף, ווילנא, תרפח
§שלחן ערוך אורח חיים-עם שתילי זתים, קארו, יוסף, ירושלים, תרנה
§שלחן ערוך אורח חיים, עם טעם מגדים - תמצית הפרי מגדים, וליקוטי מגדים, ליקוטי הלכות, רבי אליעזר דון יחייא, לוצין, תרצ"ד, 321עמ', 27MB
§שלחן ערוך, קושטא, תקצג, 24 עמ', 920KB, הל' ר"ה, יוה"כ, סוכות וחנוכה, לתלמידים
שו"ע או"ח, עם באר היטב ואבן העוזר אשל אברהם, אמשטרדם תקעה, 68 עמ'
§שלחן ערוך - למודי השם - כרך ראשון, שאפאטהשניק, יוסף, לונדון, תרצב, 24 עמ', 3MB, על או"ח הל' השכמת הבוקר עד הל' נטילת ידים, עם רמזים לדינים בשם במפורש
§שלחן ערוך ארח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, ווילנא, תרמ, עם באר הגולה, באר היטב, חי' ר' עוזר, ואשל אברהם
§שלחן ערוך ארח חיים, קארו, יוסף, ווילנא, תרלג, עם באר הגולה, באר היטב, אבן העוזר, אשל אברהם, יד אפרים, שערי תשובה
§שלחן ערוך ארח חיים - חלק ראשון, קרו, יוסף בן אפרים, ווילנא, תרלה
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, סלאוויטא, תקפא, עם באר היטב, אשל אברהם ואבן העוזר
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קארו, יוסף, דיהרנפורט, תקסו, עם באר היטב, אבן העוזר ואשל אברהם
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, שטעטטין, תרכה
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, שטעטטין, תרכג
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קארו,יוסף בן אפרים, דאנציג, תרה, עם באר היטב, אבן העוזר ואשל אברהם
§שלחן ערוך מטור אורח חיים, קרו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקכט
§שלחן ערוך אורח חיים עם באר היטב, קרו, יוסף בן אפרים, ווילנא, תקצט
§שלחן ערוך, הלכות מהשולחן ערוך אורח חיים עם תרגום אשכנזי וניקוד והוספות, יהודה הלוי דעסויער - מתורגמן, אפען, תרכט
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק א, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ב, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ג, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ד, מיכאל פרץ, מקסיקו,
§שלחן ערוך או"ח עם אהלי שם - חלק ט, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק א' (חול), ר' יצחק רצאבי
שלחן ערוך המקוצר - אורח חיים חלק ג' (מועדים), ר' יצחק רצאבי
§שלחן גבוה אורח חיים חלק א, ר' אברהם מולכו, 43MB, שלוניקי - תקט"ז, על השלחן ערוך אורח חיים, סי' תכט-תרצז [עם הפנים]
§שלחן גבוה אורח חיים חלק ב, ר' אברהם מולכו, 28MB, שלוניקי - תקט"ו
§שלחן ערוך קטן, ר' אברהם הכהן, ג'רבה, תרצג, 446 עמ', 5MB, על או"ח, בתוספת מנהגי ג'רבה
§שלחן קטן, דיני שו"ע או"ח, ר' שמואל יהודה אשכנזי, ליוורנו, תרכו
§שלחן שלמה, די מיזה, שלמה ב"ר יצחק, אמשטרדם, תפה, 18 עמ', 875KB, שו"ת בענייני עירוב
§שלחן שלמה - הנהגת הבוקר וציצית, ירושלמי, שמואל בן שלום אהרן חיים, ירושלים, 5776
שלחן שלמה, ר' שלמה זלמן, ורשה תרלח, 124 דפים, על או"ח
§שלחן שמואל, הלכות תפלה וברכות א, ירושלמי שמואל, ירושלים, 5779
§שלחן שמואל, הלכות תפלה וברכות ב, ירושלמי שמואל, ירושלים, 5779
שלמא בעלמא - אורח חיים, תשע"ה. בדף ההורדה יש גם הערות ותיקונים
§שלמא בעלמא, על או"ח, פרץ, משה בן מיכאל, מקסיקו, 5775
§שלמי דבורה - ח"א, על מלאכות שבת, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק, 5773
§שלמי דבורה - ח"ב, על מלאכות שבת, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שלמי דבורה - ח"ג, על מלאכות שבת, מוקצה ושבותים, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שלמי חיים - חנוכה, דיני חנוכה, ביטון, חיים בן שמעון, בני ברק, 5773, 67 עמ', 1MB
§שלמי משה, על איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני התפילה ולפני קיום מצוות, מהדורה ב, משה שבות, מקסיקו, 5780
§שלמי משה על הלכות פסח והגעלת כלים, משה שבות, מקסיקו, 5780
§שלמי משה - אכילה ומלאכה לפני התפילה ומצוות, שבות, משה בן אברהם, מקסיקו, 5775
§שלמי משה - הלכות סוכה, משה שבות, מקסיקו, 5782
§שלמי תודה - חנוכה, פלמן, שלום בן-ציון, בני ברק, 5767, 304 עמ', 4MB
§שלמי תודה - סוכות וחול המועד, פלמן, שלום בן-ציון, בני ברק, 5766
§שלמי תודה - פורים, פלמן, שלום בן-ציון, בני ברק, 5761, 461 עמ', 19MB
§שלמי תודה - חג השבועות, יו"ט, עירובי תבשילין, פלמן, שלום בן-ציון, בני ברק, 5757
§שלמת יעקב ב, אריאלי, שלמה בן חיים יעקב, ירושלים, תשס, חידושי סוגיות בעניני תפילה, עם מילי דאגדתא בענייני תפלה ופסח
§שמועה טובה, בירורי הלכה, בינשטוק, אברהם יונה, ירושלים, 5761
§שמור וזכור - בורר, חסין, מיכאל בן יצחק יעקב, רחובות, תשסה
§שמור וזכור - תוספת שבת ויו"ט וקבלת שבת, חסין, מיכאל בן יצחק יעקב, רחובות, תשסג
§שמח נפש, גאגין, שלום משה, ירושלים, תרסג, 185 עמ', 7MB, דיני ברכות בסדר א"ב
שמחים לשמרו, דברים שצריך ליזהר לא לטלטל בשבת במקום שאין עירוב, וביאור החובה לעשות עירוב, ר' משה מאנדל, נ"י תשסד, 61 עמ', 1.8MB
§שמחת כהן אורח חיים, רבי רחמים חי חויתה הכהן, תש"ס
§שמחת המועד, הלכות יו"ט, חול המועד וראש השנה, סנדר, מאיר, ירושלים, 5773
§שמחת ישראל - סוכה, דרדק, ישראל תנחום, מודיעין עילית, תשע, דיני סוכות - הסוכה
§שמחת שלמה - פורים, גייגר, אביגדור שלמה בן מרדכי ברוך, בני ברק, 5772
§שמחת תורה - פנימיות ההלכה - או"ח סי' א-רמא, שטטנר, שמחה, ירושלים, 5767
§שמחת תורה - פנימיות ההלכה - או"ח סי' רמב-תכח, ביאורים בשו"ע ע"פ מחשבה וחסידות, שטטנר, שמחה, ירושלים, 5777
§שמירת המועד כהלכתו, ליברמן, משה אפרים בן אשר חיים, ביתר עילית, 5773
§שמירת יום טוב כהלכתו, ברויאר, אברהם, ביתר עילית,
שמירת קדושת בתי מקדש מעט, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "שם הגליון" (באתר "בינינו"), וללחוץ "סנן"
§שמן המאור, ר' מאיר בן יחזקאל הלוי גלוגא שלזינגר, 14MB, פרג - תקע"ו, על ש"ע אורח חיים
§שמענו כן ראינו, על סדר שו"ע או"ח סי' א-רמא, וענייני צדקה, הוראות, הנהגות והדרכות מר' חיים קנייבסקי, עם ביאור "כן ראינו", שמעון ברעכער, ירושלים, 5782, 566 עמ', 13MB
§שמעתתא דבישול, הלכות בישול בשבת, בדיבוק חברים, בני ברק, 5770
§שמעתתא דברירה, הלכות ברירה בשבת, בדיבוק חברים, בני ברק, 5769
§שמעתתא דהוצאה, הלכות הוצאה בשבת, בדיבוק חברים, בני ברק,
§שנות חיים, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תרפא, 272 עמ', 13MB, דיני ומנהגי השנה ע"פ פסקי האר"י, ב"י והחיד"א וע"פ מנהג בני ספרד, עם תרגום לערבית-יהודית
§שנות רעבון, בענין האיסור לשמש מטתו בשני רעבון, קוק, יהודה, בני ברק, 5775, 23 עמ', 1MB
§שני ספרים נפתחים - שערי אמת ח"ג וחמדת אריה, ליטש רוזנבוים, משה אריה ליב הלוי, פרשבורג, תרכח, 86 עמ', 8MB, הלכות מגילה
§דלתות שער העיר, ר' גרשון חנוך בן יעקב ליינר, ורשה, תרנב, הכשר דלתות העיר כדי להתיר טלטול בשבת, 81 עמ', 3MB
§שער האורה, הרמן, יקותיאל בן יוסף, ירושלים, תשסח, על או"ח סי' תרעא
§שער הברכות, שרייבר, שמעון, תשסו
§שער החיים, ביק, מאיר מנחם ב"ר שאול יששכר, תקפ"ו, 175 עמ', 22MB, "חוקת הפסח" על הל' פסח. מעמ' 158 - "עץ הדר" על הלכות לולב, ממקור אחר, בשער "ספר החיים" - בטעות, 13MB, בשער 1825
§שער המפקד, ר' רפאל אהרן בן דוד בן-שמעון, אלכסנדריה, תרסח, 318 עמ', 10MB, מנהגי ירושלים - או"ח, עם ביאור "נהר פקוד"
§שער קריאת התורה, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, תל אביב, תשיא, 32 עמ', 1MB, דיני קריאת התורה
§שער קריאת התורה, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, לונדון, תשכא, דיני קריאת התורה
§שערי אורה שבת מוקצה ומלאכת נכרי, ישראל מאיר שטרנבוך, ירושלים, 5780
§שערי אמת - תפארת אריה - חלק ג, ליטש רוזנבוים, משה אריה ליב הלוי, פרשבורג, תרכד, 132 עמ', 13MB, דיני תפילין
§שערי אמת, ר' משה אריה ליב בן יהודה הלוי ליטש-רוזנבוים, 23MB, ברטיסלבה תרכ"ח, חלק ג על הלכות תפילין, ספר שערי אמת חלק ב, וספר תפארת אריה
שערי אמת - חמדת אריה, ר'משה לייב ליטש-רוזנבוים, פרסבורג, הלכות מגילה
שערי אמת - תפארת אריה, ר'משה לייב ליטש-רוזנבוים, הלכות תפילין, פרסבורג
§שערי אפרים, מרגליות, אפרים זלמן דובנא תק"פ
§שערי אפרים, מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, ניו יארק, תשלה, דיני קריאת התורה, עם פירושים
§שערי אפרים, מרגליות, אפרים זלמן, ארשיווא, תרצב, הלכות קריאת התורה
§שערי אפרים, מרגליות, אפרים זלמן מבראד, לבוב, תרע, דיני קריאת התורה
§שערי בנימין - אורח חיים ב, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5774
§שערי בנימין - אורח חיים ו תנינא , שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5779
§שערי המועדים א, מאמרים והלכות בענין שבת, ימים נוראים ושלש רגלים, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שערי המועדים ב, בענין חנוכה, טו"ו בשבט, עשר בטבת, פורים, ארבע פרשיות, ספירת העומר, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שערי זבול - יא - ל"ט מלאכות, המבורגר, זבולון בן אברהם משה, ירושלים, 5751
§שערי חיים, ר' אשר למיל בן טוביה הורוויץ, מונקץ, תרעב, 190 עמ', 14MB, שו"ת ופלפולים בעניני או"ח, ממקור אחר, 191 עמ', 15MB
§שערי יהודה - פרזים ומוקפין ופורים המשולש, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5774
§שערי יהודה - ארבעת המינים, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5763
§שערי יהודה - חנוכה, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5772
§שערי יהודה - מועדים ועשרת ימי תשובה, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5774
§שערי יהודה - ערובין, פירצת מבוי, כץ, יהודה אריה בן יהושע, קרית ספר, 5768
§שערי יום טוב - יסודות הלכות יום טוב, ביליצר, מרדכי, ירושלים, 5777
§שערי ימי הפורים, צ'זנר, יהודה, אופקים תשס"ז, 159 עמ', 1MB, דיני פורים, חודש אדר וארבע פרשיות,
§שערי ימי הפסח, צ'זנר, יהודה, אופקים תשסח, 368 עמ', 2MB, הלכות פסח, עם הלכות חודש ניסן, ימי העומר, שבועות, ודיני יו"ט
§שערי נחמה - קיצור הלכות תעניות, בין המצרים, תשעה באב ואבילות החורבן, טשזנר, יהודה בן נפתלי יעקב, אופקים, תשסח
§שערי עדן, על קיצור שולחן ערוך על הלכות נטילת ידים לסעודה, ר' שמואל הכהן בארשטין, ורשה, תרעב, 68 עמ', 7MB
§שערי רגלים, עיונים בהלכות תפלות והמועדים, יוסף אברמסון, גבעת אסף, 5780, ממקור אחר
§שערי שמיעה, שוחטוביץ, מרדכי, באלטימור, תשמח, 250 עמ', 19MB, בדיני שומע כעונה בתפלה ובברכות
§שערי תפלה, ר' יעקב בן שלמה רקח, ליוורנו, תרל, 103 עמ', 4MB, דיני תיקון חצות, ודיני קימה בבוקר, נטילת ידים בבוקר, דיני ציצית ותפילין, ודיני התפלה, דיוקי נוסח בתפלה, דיני קריאת התורה, ודיני קריאת "חוקלישראל", ומנחה וערבית
§שעשועי מרדכי, על תפילין, מרדכי הופמן, אנטווערפן, 5780, ממקור אחר
§שעשועי צבי, ר' צבי פסח פראנק, תשכו, 141 עמ', 7MB, בירורי הלכה בשו"ע או"ח
§תורתך שעשועי - פורים, ידיעות וחקירות בענייני פורים, בסדר א"ב, נתן רוטמן, בני ברק, 5780, 72 עמ'
§תורתך שעשועי סוכות, ידיעות וחקירות בענייני סוכות, נתן רוטמן, בני ברק, 5779
§תורתך שעשועי חנוכה, ידיעות וחקירות, נתן רוטמן, בני ברק, 5781
§שפוני טמוני חול, ליינער, גרשון חנוך העניך מראדזין, נ"י, תשיב, בענייני התכלת
§שפת השולחן - א, קלזן, משה, ירושלים, תשסד, 298 עמ', 10MB, מנהגי ספרד ללומדי משנה ברורה
§שפת השולחן - ב, קלזן, משה,
§שפת השולחן - ג, קלזן, משה, 229 עמ', 8MB
§שפת שלמה - בענין גדולה מילה שדוחה את השבת, אונסדארפער, שלמה זלמן, ניו יורק, 5771, עם פסקי מהר"ם שיק על מילה בשבת
§שפתי מלך חלק ו', פסח בצל הקורונה, מכון המאורות להוצאת כתבי חכמי תימן, בני ברק, 5780
§שפתי נבונים - חלק א או"ח, בירורי הלכות, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5773
§שפתי שושנים, ר' יעקב מאיר בן שלום נטע שלמה יאבלונקה, 7MB, בילגורי תרצ"ו, על שו"ע או"ח, ולקוטי חי' הרמב"ם
§שפתי שושנים, ר' יעקב מאיר בן שלום נטע שלמה יאבלונקה, 8MB, בילגורי תרצ"ו
§שר האלף, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, ווארשא תקע"ו, 122 עמ', 12MB, על הלכות פסח, עם "מגן האלף" לר' אריה לייב צונץ
§שר האלף, רבינו יהונתן אייבשיץ, ווארשא, תרט"ו, 192 עמ', 15MB, על הלכות פסח עד סי' תעג, עם מגן האלף לרא"ל צונץ. מעמ' 161 - "שם חדש" על איסור חדש. מעמ' 180 - "עשרים גרה" - ביאורים על מגן אברהם בכל או"ח
§שרביט השולחן - הל' שבת ח"א, שמרלר, מנחם מנדל ראובן בן חיים, בני ברק, 5772
§שריד בית מקדשנו, הלכות ומנהגים בעניין הכותל המערבי, סנדר, מאיר, ירושלים, 5769
§ששה בכרס אחד ח"א, ביאורים על מפרשי השו"ע, או"ח סי' א-כד, שלמה הלוי סוייבר, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5779
§ששה בכרס אחד ח"ב, סי' כה-נז, שלמה הלוי סוייבר, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5781
§ששה בכרס אחד ח"ג, סי' נח-פה, שלמה הלוי סוייבר, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5782
§שתי הלחם, ר' יקותיאל זלמן לוריא, 24MB, וילנה - תר"ן, הלכות ראש-חודש, פסח, יום טוב וחול המועד [עם פנים השולחן ערוך], ממקור הגמרא והראשונים עם חדושים בשם לחם שמן
§שתלי זיתים, ר' שמעון בן יעקב קופל קרויס, מישקולץ, תרצח, 350 עמ', 29MB, על שו"ע או"ח סי' א-תצג
§תבואות בכח שור, מכירת חמץ בפסח, יאקאב, יצחק אליעזר בן אשר, ירושלים, 5763
§תדיר קודם, הכלל שתדיר קודם, אדלר, יצחק אליהו בן יהושע הכהן, אופקים, 5774
§תהלה לדוד חלק א, ר' דוד בן ישראל צבי אורטנברג, 24MB, ברדיטשוב - תרמ"ח, על שו"ע אורח חיים
§תהלה לדוד חלק ב, ר' דוד בן ישראל צבי אורטנברג, 26MB, ברדיטשוב - תר"ן
§תהלה לדוד -חלק ראשון, אורטינבערג, דוד ב"ר ישראל צבי, ברדיטשוב, תרמח, על או"ח
§תהלה לדוד -חלק שני, אורטינבערג, דוד ב"ר ישראל צבי, ברדיטשוב, תרמח, על הלכות שבת
תו יהושע א, דיני הנהגות אדם - הלכות דרך ארץ, ר' יהושע בריסקין, 84 עמ', 2MB
תו יהושע ב, דיני הנהגות אדם - הלכות שמירת גוף ונפש, 81 עמ', 2MB
§תו יהושע- שמירת גוף ונפש, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרנד, דיני ברכות
§תו יהושע -שמירת גוף ונפש, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרסה
§תו יהושע -ברכות הנאות גוף ונפש, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרנד
§תו יהושע-ברכות הנאות גוף ונפש, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרסה, דיני ברכות
§תו יהושע-הלכות דרך ארץ, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרנד, דינים שכיחים
§תו יהושע - תורת שבת, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ירושלים, תרסב, 49 עמ', 3MB, הלכות שבת
§תו יהושע - תורת שבת, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ירושלים, תרסח, 24 עמ', 1MB, הלכות שבת, דיני מקח וממכר וכדומה
§תו יהושע - תורת שבת, דיני עירובין, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ירושלים, 24 עמ', 1MB
תוכחת מגולה, ר' משה רם, נגד הוראת היתר על אתרוגי קורפו, מיץ תרלו, 126 עמ'
§תולדות האור, מלאכת מבשל, לסר, ישי בן דוד יעקב, ירושלים, 5774
§תוספת אהל - הלכות שבת חלק א, קדר, שמואל אליקים, עפרה, 5770
§תוספת אהל - הלכות שבת חלק ב, קדר, שמואל אליקים, עפרה, 5768
§תוספת בכורי קציר, פסק על ניגון ברכת כהנים, ר' פנחס חי ענו, ור' יצחק למפרונטי, ונציה תעה, 36 עמ', 1MB
§תוספת שבת, ר' צבי הירש באיארסקי, 4MB, ווארשא - תרמ"ו בענין קדושת שבת בכניסתו וביציאתו, ושיעור בין השמשות ותוספת שבת
§תוספת שבת, ר' רפאל מייזלש, 36MB, פרנקפורט דאודר - תקכ"ז, על שו"ע הלכות שבת [עם הפנים ועם באר הגולה], ממקור אחר
§תוצאות חיים, זעמבא, מנחם, ווארשא, תרפא, הלכות שבת
§תורת אביגדור, ר' אביגדור מרדכי בן אברהם עזרא כ"ץ, 17MB, וילנה - תרל"א, על שלחן ערוך אורח חיים
§תורת אמך - אבלות, בין המצרים, מנהגי צפון אפריקה בתעניות, ימי המצריםואבלות, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5773, 93 עמ', 4MB, ממקור אחר
§תורת אמך - סוכות, מנהגי צפון אפריקה, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5775, ממקור אחר
§תורת אמך - פסח, מנהגי צפון אפריקה, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5775, ממקור אחר
§תורת אמך - חנוכה, מנהגי צפון אפריקה, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5774
§תורת אמך - חנוכה וט"ו בשבט, מנהגי צפון אפריקה, אסולין, אברהם בן דוד, אלעד, 5774
תורת אמך, ברכות - קריאת שמע, מעלה אדומים
§תורת בדבר מלך הלכות קריאת התורה, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5779
§תורת הבית, דיני מחיצות ורשות היחיד לעניין שבת ושאר דברים, ס.ה., תשסז
§תורת הבסיס, בסיס לדבר האסור, וביטול כלי מהיכנו, אוירבך, חיים יהודה לייב בן דוד, מודיעין עילית, 5775, 1008 עמ', 30MB
§תורת הברכה, סנדר, מאיר, תשסח, הלכות ברכת המזון - זימון ומים אחרונים, ממקור אחר
§תורת הברכות א, עובד, אפרים, בני ברק, תשסג
§תורת הברכות ב, עובד, אפרים, בני ברק, תשסד
§תורת הברכות, דיני ברכות, שהרבני, אורי, ירושלים, 5773
§תורת ההלכה - ברכות, עובד, אפרים, בני ברק, תשנח
תורת החיים - חול המועד, ישיבת תורת החיים תשעה
§תורת המועד, ווייל, חזקיהו יוסף בן צבי אברהם, תשסח, דיני חול המועד וביאורי סוגיות בעניינו, ודיני שמחת הרגל
§תורת המועדים א - ב, עובד, אפרים, בני ברק, תשנה
§תורת המועדים ג - ז, עובד, אפרים, בני ברק, תשס
§תורת המלאכות א, ליטנר, משה שמואל, ירושלים, תשסו
§תורת המלאכות ב, ליטנר, משה שמואל, ירושלים, תשסו
§תורת המלאכות ג, ליטנר, משה שמואל, ירושלים, תשסו
§תורת המלאכות ד, ליטנר, משה שמואל, ירושלים, תשסו
§תורת המלאכות ה, ליטנר, משה שמואל, ירושלים, תשסו
§תורת המלאכות ז, ליטנר, משה שמואל, ירושלים, תשסו
§תורת השבת, סנדר, מאיר, תשסח, הלכות בורר, ממקור אחר
§תורת השבת, ישר, ברוך, תל אביב, תשכב, 95 עמ', 2MB, דיני שבת. מעמ' 92 - מפתח נושאים
§תורת השבת א, עובד, אפרים, בני ברק, תשנט
§תורת השבת ב, עובד, אפרים, בני ברק, תשנח
§תורת השבת, הלכות שבת, רוזנפלד, אבי, 5778
§תורת התפלה, עובד, אפרים, בני ברק, תשסז
§תורת חיים, פעטמאן, חיים פסח, נ"י, תשכב, על או"ח
§תורת חיים - א (או"ח א-קמט), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 28MB, פקש - תרנ"ז, על שו"ע אורח חיים
§תורת חיים - ב (או"ח קנ-רא), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 21MB, פקש - תר"ס
§תורת חיים - ג (או"ח רמב-רסד), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 15MB, פקש תרס"ד
§תורת חיים - ד (או"ח רב-רמא ,תקמט-תקצו), ר' יעקב שלום בן חיים סופר, 14MB, פקש - תרע"א
§תורת ישראל-חלק ראשון, ווידעצקי, ישראל ירמיהו, ס. לואיס, תרפז, הלכות עם תרגום אנגלי, על או"ח, כולל יסודות האמונה והלכות תשובה, 115 עמ', 6MB
תורת ישראל, ר' שלום יהודה גרוס, הלכות קריאת התורה, 96 עמ', 660KB
§תורת מנחם, ר' מנחם מנדל בן לוי יצחק דוב שור, 6MB, מונקץ' תרס"ג, הלכות פסח, ל' שרשים
§תורת מנחם, ר' מנחם מענדל שור, 4MB, מונקאטש תרס"ג, על הל' פסח, נחלק לל' שרשים, וכל שורש לכמה סעיפים
תורת עירובין, ר' מנחם מאנדל בן יוסף פינחס קרנגיל, קרקוב תרנ"ב, 67 עמ', 2.2MB. מעמ' 54 - שו"ת הגאונים - תשובות חכמים שונים בענייני הספר, §ממקור אחר, 4MB
§תורת רפאל, ר' רפאל בן אריה ליב שפירא, ירושלים, תשג, 442 עמ', 32MB, חידושים בהלכה באו"ח. מעמ' 431 - מפתח לתלמוד בבלי וירושלמי
§תורת שבת, ר' יעקב בן אברהם ווייל, 23MB, קארלזרוהע תקצ"ט, מן השלחן ערוך וגדולי האחרונים
§תורתך שעשועי, חקירות בענייני פסח, נתן רוטמן, בני ברק, 5779
§תושיה-חוברת א, קאסאווסקי, חיים יהושע, ירושלים, תרנה,56 עמ', 1MB, שיטות הפוסקים על ענפי הציצית. מעמ'42- סוגית ביצת טריפה וחלב נבילה
§תחומא דירושלם, הליכה בשבת מירושלים לביתר עילית, בית ההוראה כולל ברסלב, ירושלים, 5773
§תיקון העיר, הלכות עירוב והוצאה, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5774
§תיקון שלמה, תיקון עירוב בשכונה מסוימת, גבריאל שוסטער, טשסנט רידז, 5780
§תיקוני עירובין - קובץ גליונות 1-80, אנגלרד, משה בן אריה, בני ברק, 5776
תיקוני עירובין, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו"), ממקור אחר, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "שם הגליון" (באתר "בינינו"), וללחוץ "סנן"
§תכלה רגל מן השוק בזמננו, זמן הדלקת נר חנוכה ומקומה, טיגרמן, עמרם, ירושלים, 5769
§תכלת בציצית בימינו, ליינר, יעקב, תל אביב, תשיד
§תמימי דרך, דיני תפילת הדרך, שוורץ, פנחס זליג הכהן, סטו מרה, 5701, 123 עמ', 8MB
§תמצית ההלכות א, הלכות שבת, קולדצקי, דוד אליהו בן אברהם, בני ברק, תשע
§תמצית ההלכות ב, קולדצקי, דוד אליהו בן אברהם, בני ברק, תשע
§תמצית ההלכות - חול המועד, קולדצקי, דוד אליהו בן אברהם, בני ברק, תשעא, ממקור אחר
§תמצית שלחן ערוך, אייזנשטיין, יהודה דוד, נ"י, תרס, 134 עמ', 4MB, הלכות ברכות ותפלה עם תרגום אנגלי
§תספורת לוליינית, ר' יעקב יחזקאל הלוי, ברלין, 5599, 114 עמ', 6MB, על גילוח בחול המועד, נגד ספר "מאמר התגלחת", ☼ממקור אחר, עם מפתח
§תעודת שלמה, ר' שלמה ליפשיץ, 3MB, אופיבאך תע"ח, כולל דינים ומנהגים השייכים לחזן ושליח ציבור, ממקור אחר
תפארת אדם, דיני או"ח, ר' יצחק אייזיק שור, למברג תרלה
§תפארת אלחנן, בעניני תפילין, פריוב, משה, בית שמש, 5773
§תפארת אפרים, הלכות המועדים, אפרים יחיאל גלאט, לייקווד, 5780, 554 עמ', 9MB
§תפארת למשה - קידוש החודש, ועל לולב בירושלים בזה"ז, סנדר, יצחק אייזיק בן משה אהרן, לייקווד, 5779
§תפארת צבי - ירח האיתנים, הלכה ואגדה, ירחמיאל צבי האלפערט, לאנדאן, 5774
§תפארת צבי - פסח, הלכה ואגדה, ירחמיאל צבי האלפערט, לאנדאן, 5774
§תפלין אות וטוטפת, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5775
§תפילת נחם, עניינה וחיובה, ר' יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5769
תפלה לדוד, ר' חיים דוד עמאר, שלוניקי, דיני ברכות ותפילה, 93 עמ'
§תפלה למשה, רבי משה לוי, בני ברק, תשמ"ה, 640 עמ', 26MB,שו"ת בהלכות שבת
§תקון דרך החיים, אלטשולר, עזרא ב"ר יהודה ליב, ווארשא, תרנו, 61 עמ', 4MB, דינים על סדר התפלה, עם ביאורים על התפלה
תיקון עירובין בעיר מאנהעטען ניו יורק, ר' יוסף דוד מושקוביץ, נ"י תשיט, 191 עמ', 2.3MB, §ממקור אחר
§תקון עירובין, ר' אברהם אליהו בן דוד צבי פיינגולד, 6MB, לובלין תרנ"א, דיני כפרים שאינם מתוקנים בעירובין, אודות הדלתות לעירובין הנהוגין בכמה עיירות
§תקון עירובין, הורביץ, חיים אריה ליבוש ב"ר שאול הלוי, קראקא, תרמח
§תיקון עירובין, לורברבוים, יעקב מליסא, נ"י, תשיב
§תיקון ערוב לשבת, ר' יוסף בן יהודה ליב שאפוצ'ניק, 1MB, לונדון - תרצ"ג
תקון שבת, על העירוב בק"ק אדעס, תרסא, ד"צ תשם, 96 עמ', 2.4MB. מעמ' 81 - צילומים ממקורות שונים על ענייני עירוב
§תקון שמירת שבת, יהודה ב"ר משה מלובלין, זולקווא, תקע
§תקון שמירת שבת, יהודה ב"ר משה מלובלין, סיגט, תרמח
§תיקוני עירובין כהלכה, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5741,
תיקוני שבת כהלכתה, ר' יצחק ברנד, הערות על ס' "שמירת שבת כהלכתה", ערד תשנ"ד, 54 עמ'
Ξתקופת החמה וברכתה, ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי, ירושלים, תשי"ג, §ממקור אחר
תקופת החמה וברכתה, טוקצינסקי יחיאל מיכל, pdf
§תקות זכריה ב, ר' זכריה יוסף ראזענפעלד, סט. לואיס תרנ"ו, 38 עמ', 2MB, דיני עירוב, ממקור אחר, 38 עמ', 1MB, ממקור אחר, 38 עמ', 1MB
§תקיעת שופר, ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוס, ירושלים, 5777
תקיעת שופר, ר' משה חדש, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר מועד
§תקנות לעדת ישרון דק"ק בהכ"נ הגדולה דוקס פלעהס בלאנדאן, קעניגסבערג, מאיר, לאנדאן, תקפז, 196 עמ', 5MB. מעמ' 94 - באנגלית
§תקנת העירוב, לנדו, יעקב, מודיעין עילית, 5769
תשובה גלויה על מכתב גלוי, בענין עירוב בבארא פארק, נ"י תשס, 15 עמ' 1.1MB
§תשובה להלכה בענין ברכת החמה, יהודה אסאד, לונדון, תשסט
§תשובות למבחני הרבנות - תפילה, ברכות, ובית כנסת, דניאל קינד, ירושלם, 5774
§תשובות למבחני הרבנות הראשית - הלכות חגים, דניאל קינד, ירושלם, 5775
§תשובות למבחני הרבנות - הלכות פסח ויום טוב, דניאל קינד, פתח תקוה, 5775
§תשובות ריב"א הקטן, ר' יוסף ב"ר אהרן מעסינג, 4MB, ברעסלויא תרכ"ד על הל' פסח, 69 עמ'. מעמ' 60 - דרשות. קטוע בסופו. ממקור אחר, 76עמ', 5MB.
§תשועתם היית לנצח, ענייני פורים, מרן הרב שמואל אויערבאך, ירושלים, 5777
§תשיעי כעשירי, בענין מצות אכילה בערב יום כיפור, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§תשית לראשו, פנחס זביחי, ירושלים, תשסט, 778 עמ', 21MB, הלכות והנהגות למוצ"ש ומלוה מלכה ור"ח וערב ר"ח, עם סדר ההבדלה ולימוד מוצ"ש ור"ח
§תשיתהו ברכות, ענייני ברכה ותפילה, לנדא, שלמה יוסף בן ישראל, , 5775


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US