Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים למפרשי התנ"ך המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרים עם פירושים לתורה ולנ"ך, שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.

בראשית
§אביר יעקב - בראשית, הורוויץ, יעקב שרגא פייוויש, ניו יורק, 5757
§אבן שלמה א בראשית, רבי שלמה זלמן עהרנרייך, ירושלים, תשכ"ג
§אבן שתיה, פירוש במעשה בראשית ע"פ יסודות מהרמח"ל, עיין, שמואל בנימין בן ברוך אברהם, לייקוואוד, 5772
§אבני חן, הרב שכנא שטיין, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ו, ביאורים על ס' בראשית - 359 עמודים - 11MB
§אברהם אבינו, ר' חיים יצחק אייזיק שר, ירושלים, תשו, 99 עמ', 1MB, התבוננות במעשיהאבות
§אהבת ישראל א, הרב יעקב ישראל בערגער, קליוולנד תש"ז, 10MB - דרשות על בראשית, 280 עמודים
§אהל יעקב, על בראשית, ר' יעקב קראנץ (המגיד מדובנא), יוזעפאף, 5590, 266 עמ', 18MB
§אהל יעקב-בראשית, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), וינה, תרכט
§אהל משה על התורה - בראשית, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ברוקלין, תשסט
§אהל משה - בראשית, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ניו יורק, 5774
§אהלי שם - בראשית, מיכאל פרץ, מקסיקו., 5772
§אומר לציון, כהן, בן ציון ב"ר יעקב, ג'רבה, תש, על בראשית, 110 עמ', 6MB
§אוצר הדרוש וההטפה, רבינוביץ, שלום, נ.י., תרעח, בראשית
§אוצר טעמי חז"ל, על ספר בראשית, ר' שלמה זלמן קלאניצקי-קליין, ניו יורק תרצ"ט, 692 עמ', 5MB
§אור גדליהו - בראשית, שארר, גדליה, ברוקלין, תשנח
§אור האמונה-בראשית, פרענק, יששכר בער הלוי, פרשבורג, תרא
§אור החיים-ספר בראשית, אבן עטר, חיים ב"ר משה, זולקווא, תקנט
§אור החיים - כלי יקר - על התורה - ספר בראשית, פיעטרקוב, תרמט
§אור החמה - בראשית, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור היהדות, גרינצווייג, אברהם מענדל מלאדז, ווילנא, תרסו, על פרשיות בראשית עד חיי שרה, 79 עמ', 7MB
§אור הישר, בראשית, ר' שמואל יצחק הילמן, 2MB, 81 עמ'. נסרקו רק העמודים השמאליים, כך שחצי הספר חסר
§אור מתוק, על פרשיות בראשית-נח-לך לך, לביא, ישראל בנימין ב"ר דוד, ווילנא, תרמח, 42 עמ', 2MB. בסוף כל פרשה - "אמתחת בנימין" - דרוש על הפרשה
§אור עולם - בראשית א - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנג, 358 עמ', 8MB, בראשית-חיי שרה
§אור עולם - בראשית ב - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנד, תולדות-ויחי, 416 עמ', 9MB
§אור צח, בירנבוים, צבי חנוך ב"ר יצחק אריה, קולומיה, תרצט, על בראשית, 64 עמ', 5MB
§אור תורה - בראשית, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, פיעטרקוב, תרע, 127 עמ', 9MB
§אורה ושמחה, ר' שמחה יאיר רוזנפעלד, 12MB, פיעטרקוב תרע"ג, על בראשית, 233 עמ', 12MB. מעמ' 216 - השמטות. מעמ' 232 - על ילקוט שמעוני תהלים יט
§אורי וישעי, בראשית, יונגרייז, אורי שרגא בן אהרן, ירושלים, 5777
§אורים גדולים-בראשית, ווילנא, תרעב, עם אונקלוס, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, רמב"ן, חזקוני, בעה"ט, עמר נקא, ספורנו, פתשגן ונתינה לגר על התרגום, מודע לבינה, והרכסים לבקעה
§אזור הצבי, ילין, אברהם ב"ר אריה זאב מווענגראב, ווארשא, תרסה, 50 עמ', 4MB, על פרשיות בראשית ונח, עם דרוש בענין הכעס
§אילה שלוחה, על בראשית, ר' נפתלי הרץ מריטובה, ורשה, 5646
§אילת אהבים - אוגרת דברי אמת להבין משל ומליצה, אוליוירה, שלמה די, אמשטרדם, תכה, 66 עמ', 2MB, סיפור אברהם ועקידת יצחק במליצה ושירים
§אילת אהבים, די אוליוירה, שלמה ב"ר דוד, וינה, תקעח, 110 עמ', 2MB, סיפור אברהם ועקידת יצחק במליצה ושרים, ממקור אחר
§אילת אהבים א, בראשית, כהן, אברהם בן יעקב, ג'רבה, תשטו, 106 עמ', 4MB
§אילת השחר בראשית, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, תשסז
§אם למקרא אם למסורת - בראשית, אליהו בן אמוזג, ליוורנו, תרכב
§אמרות טהורות, קאראנסקא, אליהו מוויניצא, ברדיטשוב, תרסה, על בראשית
§אמרות טהורות, חדאד, בנימין ב"ר לוי, ג'רבה, תרפ, על התורה, עם רמזים במלה "בראשית"
§אמרות יצחק, שולזינגר, יצחק ב"ר אליהו דוד הלוי, ירושלים, תשי, על התורה, בראשית, 301 עמ', 12MB. מעמ' 277 - "אלון בכות" - הספדים
§אמרי אברהם - בראשית, אנגלרד, אברהם בן מאיר צבי, בני ברק, תשלה
§אמרי אליעזר - בראשית, פרייפעלד, אליעזר, בני ברק, 5766
§אמרי בינה, על בראשית, לע"נ הרבנית אלתר יהודית בת רבי נפתלי, ר' נפתלי הירץ בוימעל, 23 עמ', 7MB, ירושלים תשכ"ג, חלק מספר שו"ת אמרי שפר. מעמ' 17 - תוכן עניינים לשו"ת. ממקור אחר, 23 עמ', 1MB
§אמרי חן - בראשית, בן סניור, חיים בן נתן, בני ברק, תשסט
אמרי יואל, על בראשית, ר' יואל ליב הלוי הרצוג, לונדון תרפא, 226 עמ', 12.1MB. מעמ' 200 - הספדים. מעמ' 209 - "דברי יצחק" על מחלוקת ר"י ור"ש בהבערה, ר' יצחק אייזיק הרצוג, §ממקור אחר, 226 עמ', 13MB
§אמרי יוסף א, בראשית, רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא, ניו יורק, תשל"ח, 625 עמ', 42MB
§אמרי נועם, שטערן, זוסמן כ"ץ, פאקש, על בראשית
§ארץ חמדה-בראשית, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרעג
§אשד הנהר, הרב שלמה דוד פאזנער, ג'רסי סיטי תרצ"ב, דרשות על בראשית, ותולדות המלבי"ם, 219 עמודים - 4MB
§אשיחה בחוקיך - בראשית, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5774
§אשכל הכפר א, הרב שמואל רייך, טורונטו תשכ"ד, תנ"ך - ביאורים בספר בראשית - 12MB
§אשכלות הגפן, ר' מנחם מענדל לאנדמאן, 9MB, פרעמישלא - תר"ע על עניני ספר בראשית
§ביאור התורה ודבר ה', תשעב, 294 עמ', 3MB, ביאורים בספר בראשית. מעמ' רעא - על דיני מיגו
§באור ומדרש תורה, גליקסמן, ברוך בענדיט, לודז, תרצ, על בראשית ועל מדרש רבה
§באור על ספר בראשית, ויזל, נפתלי הירץ ב"ר ישכר בער, ריגייו, תריד
§באור פרשה בתורה, בפרשת חיי שרה, נעמצאוו, אברהם סענדער, נ.י., תשכא, 16 עמ', 1MB
§באר התורה א, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשנה
באר יעקב - מעשי אבות - בראשית, ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר
§באר מים חיים א, חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, חמ"ד, בראשית, 407 עמ', 51MB
§באר מים חיים, זיעס, חיים, פרשבורג, תרכז, 31 עמ', 1MB, על בראשית
§באר נבונים - בראשית, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5774
§בדרכי אבות, על מה שקיימו האבות את התורה לפני שניתנה, פסין, אהרן יהושע, ירושלים, 5772
§בחגוי הסלע - בראשית, פרשל, חגי בן טוביה, ירושלים, 5769
ביאור לספר בראשית, ר' הופמן דוד צבי
§בית אברהם-חלק ראשון, רובינשטיין, אברהם מאיר ב"ר יעקב ראובן, פיעטרקוב, תרסז, 87 עמ', 7MB, על בראשית
§בית אהרן, אהרן ב"ר איצק מרעכניץ, זולצבך, תקמו, על בראשית
§בית א-להי יעקב, אבן עטר, יעקב, ירושלים, תרפד, 67 עמ', 4MB, "מחנה ישראל" על התורה - בראשית-נח-לך לך
§בית יעקב, ר' אברהם הכהן מלאסק, 3MB, ליוורנו תקנ"ב, בענין פתרון החלום של יוסף, 107 עמ', 4MB
§בית ישראל א, ברוין, ישראל חיים, פאקש, תרסא, על בראשית, עם דברי אגדה למועדים, ושו"ת על יו"ד
§בית מאיר, קצנלסון, זאב וואלף ב"ר מאיר הכהן, סלוצק, תרעב, 123 עמ', 10MB, על בראשית
§בכל מכל כל, על בכל בת אברהם, על השבעת אברהם לאליעזר, מעשה דוד המלך בבית המרחץ, ועל "וזה אלי ואנוהו", ויזל, מודיעין עילית, 5773
§בנין יעקב, סאלאמינסקי, יעקב דוד ב"ר משה הכהן, פיעטרקוב, תרעג, על בראשית
בראשית - סיפורן של התחלות, יונתן גרוסמן, 400 עמודים, תשע"ח, הסיפורים הפותחים את ספר בראשית
§ברכה מציון, הרטמן, יוסף, ירושלים, תרסח, על בראשית, עם רמזי שבת, אוצר הנחמד, ברכה מציון על התפלה, צוואה נוראה ומעשה נורא
§ברכה משולשת, פרידמן, שלמה זלמן אבד"ק טעיקע, גראסווארדיין, תרצג, "דורש טוב" על בראשית, "פלפולא חריפתא" חידושי סוגיות, ו"תוכו רצוף אהבה" - חידושים
§ברכת אברהם, על בראשית, ברודו, אברהם, ויניציאה, תנ״ו, ממקור אחר
§ברכת אברהם - בראשית, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע
§ברכת אברהם - בראשית, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת יעקב, קרויס, יעקב המכונה קאפיל, פרשבורג, תרל, 248 עמ',21MB, על בראשית עד פ' וירא, עם קטעים באידיש, ומושלבים בו "דרושים"
§ברכת מרדכי השלם - מוסר - בראשית, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
§גאולה וישועה, גינז, יהושע, מישקאלץ, תש, על בראשית
§גדולת מרדכי, הרב משה מרדכי ישראל ריבקינד, דע מוינס תרס"ד, 65 עמ', 1MB. מעמ' 14 - "אלה הדברים אשר יעשה האדם וחי בהם" - דברי מוסר. מעמ' 22 - תפלה באמריקה לכיוון מערב. מעמ' 26 - על ס' בראשית. מעמ' 59 - על יו"ד סי' פב
§גור אריה - בראשית, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשלב
§גור אריה א, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), לבוב, תריח
§גיא חזיון, מאשקאוויץ, חיים שלמה, מישקאלץ, תרצז, על בראשית
§גם אני אודך - בראשית, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד, בני ברק, 5775
§גן שמואל, בראשית, ר' שמואל שטראוס, ברוקלין תש"ה, 201 עמ', 5MB
§גנזי המלך, אבוחצירא, יעקב, ירושלים, תרמט, שבעים פנים על התחלת התורה
§דביר קדשו - בראשית, גולדברג, יעקב בן דב אריה, ירושלים, תשסט
§דבר אברהם, זלמנסקי, אברהם ב"ר זאב יצחק, ווילנא, תרסג, על בראשית
§דבר בעתו - בראשית, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא
§דבר שלמה, אלבצרוי, שלמה, תל אביב, תרצב, על בראשית
§דברי אברהם, קאנטעראוויץ, אברהם ב"ר שמואל, בילגורייא, תרע, על בראשית
§דברי חיים א, על בראשית, שארין, חיים ב"ר אברהם יואל מחאסלאוויטש, תרלז, 74 עמ', 6MB
§דברי יאר א - בראשית, ראלער, יצחק אייזיק, ברלין, תרמא, 112 עמ', 5MB
§דברי יואל א, בראשית-תולדות, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, על התורה, 681 עמ', 44MB
§דברי יואל ב, ויצא-ויחי, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, על התורה, 703 עמ', 45MB
§דברי ירמיהו - בראשית ב, פלענסבערג, חיים ירמיה ב"ר אברהם, ווילנא, תרסט, 195 עמ', 16MB
דברי משה, דרושים על ספר בראשית, ר' משה סתהון, ליוורנו, תר"ד, 88 עמ'
§דורש טוב לעמו, הרב אלכסנדר זיסקינד לעווין, ניו יורק תרע"ה, דרשות על בראשית, 184 עמ', 5MB
§דמשק אליעזר-בראשית, סופר, זוסמאן אליעזר, פרשבורג, תרמ
§דעת סופרים-בראשית, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשכב
§דרישות שבת, רבי אברהם יהושע העשיל מברעזין, פיעטרקוב, תרס"ה, על בראשית
§דרכי דוד חלק א, מלדולה, דוד בן רפאל, אמשטרדם, תקנג
דרכי דוד, ר' דוד מילדולה, כרך א, 82 עמ'
דרכי לבראשית, ההדיר: חלמיש יערה, מבחר פרקים מספר בראשית בצירוף תרגום לעברית קלה, ביאורים ואגדות
§דרש אב א, בראשית, ר' אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"א, על התורה, 212עמ', 10MB
§דרשות התורה א, עובד, אפרים, בני ברק, תשסו, על בראשית
§האדרת והאמונה, שמער, משה ב"ר אליעזר, ווארשא, תרסב, 172 עמ', 9MB. מעמ'25 "קנין המכפלה" - ביאור פרשת קניין מערת המכפלה. מעמ'62 - "מלחמה בשלום" - על תחלת פ' וישלח. מעמ' 123 - על ברכות מח - משה תיקן ברכת הזקן וכו'.
§הגיונות אל עמי-חלק שני, עמיאל, משה אביגדור אבד"ק אנטוורפן, ירושלים, תרצו, 300 עמ', 11MB, על ס' בראשית, פרשיות נח-ויחי
§הגיוני הפרשה - בראשית, וסרמן, אריה דוד, לוס אנג'לס, תשסח
§הגיוני ושרעפי, ר' הירש דאכאוויץ, ברוקלין תרפ"ט, על בראשית, 161עמ', 5MB
§הגיוני יהודי, בראשית, ר' יהודה אלטוסקי, ברונקס תרצ"ה, 190 עמ', 4MB
§הדרש וההלכה, ר' יעקב לעווינזאן, ברוקלין תש"י, על בראשית ומועדים, 188 עמ', 5MB
§הדרש והעיון א, רבי אהרן לעווין, בילגורייא-פיעטרקוב, תרפ"ח, על התורה, 379 עמ', 16MB, בראשית
§הוגי שעשועות - א, בראשית, אדלער, יוסף משה בן אריה אברהם, לייקווד, 5776, 487 עמ', 9MB
§הליכות יהודה חלק א, ר' יהודה ליב הכהן קאגאן, ניו יורק, תשכה, בראשית, 300 עמ', 14MB
§המדרש והמעשה א, רבי יחזקאל ליבשיץ, פיעטרקוב, תרס"א, בראשית, 243 עמ', 10MB
§המדרש והמעשה, ר' יחזקאל ליבשיץ, פיעטרקוב תרס"ו, 559 עמ', 27MB, בראשית, מהדורה ב 559 עמ', 27MB
§המעשה והמדרש, ר' ישעיה יוסף מארגאלין, 27MB, ירושלים - תרצ"ז על התורה בהלכה ואגדה (ס' בראשית), 196 עמ'
§העמק דבר, בראשית, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ירושלים, תרצא
התורה והמצוה, מלבי"ם, בראשית, וילנא תרנ"ב, 482 עמ'
§התורה והמצוה א, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ניו יורק תרפ"ח, 62 עמ', 1MB, על פרשת בראשית
§והכנעני אז בארץ, קצנלנבויגן, משה ב"ר נחום, פפד"מ, תריז, 15 עמ', 972KB, ביאור הפסוק "והכנעני אז בארץ" - בעיקר המלה "אז"
§ויבינו במקרא - בראשת, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשסו
§ויבינו במקרא - ספר בראשית אלול 5766, פייבלזון, אליהו מאיר, ירושלים, תשסו
§ויגד יעקב-בראשית, גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפא, נ.י., תשכ
§וידבר משה-חלק ראשון, פאלאק, משה הלוי, פרשבורג, תרנד, בראשית
§ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים, עמרם קהתי, תשסט
§ויזרע יצחק, רבי יצחק טייב, ג'רבא תש"א, על בראשית, 66 עמ', 8MB
§ויחל משה - דרשות ודברי מוסר על ספר בראשית, פיגוטו, חי משה, ביינה, תקעד, ממקור אחר
§ויכוח יוסף והשבטים, ר' חנוך בן אברהם, 34 עמ', 1.5 MB, בארטפעלד תרס"ה, ממקור אחר, 34 עמ', 2MB
§ויספר משה, ר' משה וועכסלער, וואיטצען, תרסח, 307 עמ', 8MB, על בראשית, איך דברי חז"ל על הפסוקים רמוזים בגמטריא של לשון התורה
§ויען יוסף, ר' יצחק יוסף זילבערבערג, לאדז, תרעז, 49 עמ', 2MB, על פרשיות בראשית-נח, פלפולים בהלכה
§ונקתה ונזרעה זרע, על המדרש ששרה נפקדה אחרי מעשה אבימלך כמו "ונקצה ונזרעה", פריד, משה יהודא, סאן פאולו, 5775
§זאב יטרף עיונים בספר בראשית, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסב
§זאת ליעקב - בראשית, בורנשטין, שמואל יעקב בן יששכר דב, ירושלים,
§זבח יוסף, בראשית, יוסף יונה גבריאל ווייסבלום, לייקווד, 5771
§זה ינחמנו, על פרשת בראשית וצורת העולם, ביבאגי, אברהם בן שם טוב, שלוניקי, 5383
§זהב משקלה-חלק ראשון, קליין, אברהם יהודה ב"ר שלמה, פאקש, תרסג, על בראשית
§זוהרי תורה, ר' שמחה אבעלעס, ברוקלין תשכ"ט, 112 עמ', 4MB, על בראשית
§זכרון אב ואם, שלעז, צבי הירש ב"ר בנציון, ברדיטשוב, תרסא, 44 עמ', 3MB, על נושאים בפרשת וירא. מעמ' 27 "דורשלציון ומלכה" על לידת יעקב ועשו, פרץ וזרח
§זכרון למעשה בראשית, נייאמאן, אהרן ליב ב"ר אשר אנשל, ווארשא, תרלט, על פרשת בראשית
§זכרון למעשה בראשית, ר' אהרן ליב נייאמאן, 1MB, ירושלים - תרמ"ט על פ' בראשית, להבין סוד סדר הבריאה וחטא אדם הראשון וקין
§זכרון משה, ר' משה ב"ר הירש, בודפשט, תרפד, 29 עמ', 1MB, על בראשית. מעמ' 28 - אידיש
§זכרון רמ"ז, הרב אריה גדליה שיינגארטן, ניו יורק תשכ"ד, על ספר בראשית, 3MB
§חגוי הסלע - בראשית, יונה טאובה, קרית ספר,
§חדושים חלק ב, קירכהאן, אלחנן ב"ר בנימין וואלף, אופנבך, תצ"א, 80 עמ', 3MB, על בראשית, ממקור אחר, 80 עמ', 3MB
§חומש עם הרבה מפרשים - בראשית, ליוורנו, תריד
§חומש, בראשית, עם מירא דכיא, עם תרגום, רש"י, בעה"ט, פתי חכמים, אור החיים, כלי יקר, זיטומיר, תרל
§חומש בית דוד-בראשית, לבוב, תרסט
§חומש, בראשית, עם ותורה והמצוה למלבי"ם, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, ווארשא, תרלו
§חומש, בראשית עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, ודיוקים על התורה, לר' פנחס וולף, ירושלים, תשיז
§חומש, בראשית, עם באר מים חיים, עם התרגומים, רש"י, שפתי חכמים, תולדות אהרן, בעה"ט, אור החיים, ונחל קדומים לבוב, תרכג
§חומש, בראשית, עם חשוקי כסף, אונקלוס, רש"י, בעה"ט, תולדות אהרן, ירושלים, תרצו
§חומש, בראשית, עם מאור ושמש, עם תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, אור החיים, ותרגום על חמש מגילות לבוב, תרכג
§חומש, בראשית עם פנים יפות, תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, כלי יקר, מלוא העומר, קומץ המנחה, שם אפרים לרא"ז מרגליות, קיצור אלשיך, ופירושים על ההפטרות ווארשא, תרסג
§חומש, בראשית, עם "ספר הברית", ר' קאלישער, צבי מטהארן, עם אונקלוס, רש"י, ותרגום לגרמנית ווארשא, תרלג
§חומש, בראשית, עם תרגומים, רש"י, בעה"ט, אור החיים, נחל קדומים, עבודת הלוי, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), זיטומיר, תריד
§חומש בראשית, עם אונקלוס, רש"י, ותרגום לפרסית, ירושלים, תרסו
§חומש בראשית, עם רש"י ובאר מים חיים, ר' חיים ב"ר שלמה טשרנוביץ, סדילקוב, 5414, 692 עמ', 54MB
חמשה חומשי תורה - בראשית, עם תרגום אונקלוס, רש"י, ופנים יפות לר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, ושם אפרים לר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 169 עמ'
חמשה חומשי תורה - בראשית, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם ועם פי' רש"י ופי' אור החיים, ר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 192 עמ', 57.7MB
חוק לישראל בראשית
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש בראשית
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש נח
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש לך לך
חוק לישראל לך לך
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש וירא
חוק לישראל בראשית-וירא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש חיי שרהH
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש תולדות
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש ויצא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש וישלח
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש וישב
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש מקץ
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש ויגש
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש ויחי
§חוקת ישראל, ירושלים, תשיג, על חמשה פסוקים מחומש בראשית בענייני חינוך וצניעות
§חזיונות אברהם, הרב אברהם נפתלי גאלאנטי, ניו יורק תרפ"ב, דרושים על ספר בראשית ומועדים, 5MB
§חידושי הרשב"א, הרב שרגא פייבל ריזענמאן, על בראשית, בלגוריי תר"צ, 104 עמודים. עמ' 5-6 צולמו בטעות לפני עמ' 1. מעמ' 63 - דרשות והספדים. 2MB
§חיי נפש, זלמנוביץ, ישראל אריה, ירושלים, תשיז, פרשיות וישלח-ויחי, עם דרשות לשבת הגדול, ושו"ת
§חמדת חיים, קלמן חיים ב"ר פנחס יוסף מק"ק סאקאלקא, פיעטרקוב, תרסו, על בראשית, מתוך "יערות דבש" עם הוספות
§חמדת צבי-חלק ראשון, גלאזער, צבי דוד, ירושלים, תרצא, בראשית-ויצא
§חמודי צבי, בראשית, הרב צבי הירש יאיר, ניו יורק תשי"ז, 25MB
§חנוך בית יהודה, ר' בנימין זאב וולף רייכלש, בקליאן, תרצז, 236 עמ', 10MB, על בראשית, כולל "ילקוט אברהם" - לקט מאמרי חז"ל על חינוך, לפי סדר הפרשיות, "לקוטי בית יהודה" - פירושים מר' יהודה ל"ש אב"ד בעקלעאן, ו"ילקוט דוד" - ליקוט פירושים מר' דוד פויזנר
§חסד שמואל, אויערבך, שמואל ב"ר דוד, אמשטרדם, 5459, 90 עמ', 5MB, על בראשית
§חקר דעת, בראשית, הרב משה שמעון זיוויטץ, דרושים, פיטסבורג תרנ"ח, 9MB
§חשוקי כסף - מכתבי תהלה ומילין דאורייתא, מגדולי התורה בירושלים, ירושלים, 8 עמ', 412KB, הסכמות והערות לספר "חשוקי כסף" על בראשית לר' משה סילבר
§טעמו וראו -כבודו של תורה - בראשית, בני ברק, תשנה
§טעמי התורה - בראשית, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775
§יד אליהו - בראשית, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§יד משה, כהן, משה, ג'רבה, תשי, על ספר בראשית
§יוסף אברהם-בראשית, שאלתיאל, יוסף, שאלוניקי, תריב
§ילקוט יהודה, גינצבורג, יהודה ליב, דוינסק, תרצא, תורת המוסר והמשפט העברי, 168 עמ' עמ', 11MB, על בראשית
§ילקוט יהודה - תורת המוסר והמשפט העברי, בראשית, ר' יהודה ליב גינזבורג, דענווער, תרצ"ו, 415 עמ', 19MB
§ילקוט מלא היד, יהודה דוב ב"ר אליעזר, לבוב, תרמב, על ספר בראשית, ועל פרקי בנין הבית ביחזקאל, על מסכת מדות, ועל סוגיה אחת במסכת נדה
§ילקוט מנחם, ר' מנחם מענדל לעווקאוויטש, פיעטרקוב, תרעד, מדרשי פליאה על בראשית, עם פירוש "ביאור מנחם", 113 עמ', 7MB
§ילקוט נח בראשית, ר' נח קאפלאן, 4MB, ברונקס - 1950
§ילקוט סופר-חלק ראשון-בראשית, סופר, יוסף ליב, פאקש, תרנד
§ילקוט ספורים-חלק ראשון, בראשית, ווארשא, תרסב, על התורה, 184 עמ', 19MB
§ילקוט פרושים לתורה - בראשית, הולצברג, יצחק רפאל הלוי, ירושלים, תשא
§יסוד הישוב, שלמה דוב בעריל ב"ר אבא צבי, ווארשא, תרפד, 67 עמ', 2MB, על פרשת בראשית
§יסודי העקרים על ספר בראשית, דנציג, יצחק ב"ר מנחם מאניש מסלאנים, ווארשא, תרמח
§יפח לקץ-חלק ראשון, מרגליות יפה, ישראל דוד ב"ר מרדכי, פרשבורג, תרכב, על בראשית, חידושי הגדה, ו"סידור זמנים" - השנה שבה כל מאורע היה
§יקרא דאורייתא א, ציק, יחיאל בן אברהם אליעזר, בני ברק, תשסז
§ישמח יהודה עה"ת - בראשית, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשסה
§ישמח ישראל - על ספר בראשית, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל, לאדז, תרעה
§כבוד חכמים, ר' חיים קנאללער, 3MB, פרעמישלא תרנ"ח, על התורה, 53 עמ'
§כוכב מיעקב-בראשית, ווארשא, תרמג
§כרם הצבי - בראשית, פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליב, וינה, תרפו, על התורה, 175 עמ', 11MB
§לאור התורה, ר' יהודה הכהן דמשק, נוי יורק תשכ"א, 403 עמ', 12MB, על בראשית
§לבוש יוסף על התורה ח"א - בראשית, ישר, יוסף, ירושלים, תשס
§לבטי אבות: פרשת פגישת יעקב ועשו, עמרם קהתי, תשסט
§לחם אשי-בראשית, וינגוט, שמואל יהודה, צפת, תשכא
§לקוטי בית אהרן א, הרב אהרן אלימלך ראזענבערג, מונטריאל 1954, בראשית-נח, 266 עמודים - 9MB, ממקור אחר
§לקוטי בתר לקוטי חלק א, ר' שמואל אלתר, ניו יורק, תשא, על בראשית, 285 עמ', 8MB
§לקוטי דברים, על שכחת התורה, יסוד התורה, עיקרי הדת, בריאת העולם, באור השמות הוי"ה ואלקים, ששונקין, נחום שמריהו, ירושלים, 48 עמ', 1MB
§לקוטי דברים - חוברת שניה, על הבריאה, גן עדן, וחטא עץ הדעתששנוקין, נחום שמריהו, ירושלים,
§לקוטי דברים - חוברת רביעית - דור המבול, ששנוקין, נחום שמריהו, ירושלים, 58 עמ', 1MB
§לקוטי דברים - חוברת שמינית - אברהם אבינו, ששנוקין, נחום שמריהו, כפר חב"ד,
§לקוטי יעבץ, קליינערמאן, דוד משערעשאב, מנצ'סתר, תרנד, על בראשית
§לקוטי ישעיה על התורה - בראשית, הרב ישעיה גראס, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ה, ליקוטים על ס' בראשית, וליקוטים שונים מעמ' 149, 166 עמודים - 7MB
§מאור התורה - בראשית, אונגר, מאיר חיים, בני ברק, תשנו, 148 עמ', 10MB, עם "להורות נתן" לר' נתן גשטטנר, מהדורה שניה
§מאור של תורה, יפה, יוסף חיים ב"ר דוד ליב, ירושלים, תרצה, ביאור על מעשה בראשית
§מאיר עיני ישרים, בראשית, ר' מאיר שווארצמאן, 354 עמ', 15MB, וויניפעג - 1942
§מאמר ר' עקיבא, אונגאר, עקיבא, ווייטצען, תרסז, על בראשית, עם שו"ת
§מגיד משנה - בראשית, מנשה קליין, ברוקלין, תשסד, ὥממקור אחר, 516 עמ', 5.8MB, עם מפתח נושאים ומפתח מקורות
§מדרש דוד, על בראשית, ר' דוד הנגיד, ירושלים, תשב
§מדרש יעבץ א, ר' יעקב בן ציון הכהן מענדעלסאן, גלאסגוי תרע"א, 176 עמ', 6MB, על פרשת בראשית, ענייני הלכה ואגדה
§מדרש משה ח"א, בראשית, רבי משה מרדכי מורגנשטרן מפילוב, ווארשא-תל אביב, תרצ"א-תשכ"ג, 179 עמ', 28MB, עם מעשה חנוכה
§מהות היהדות, ר' שלמה בצלאל צדיקאוו , 7MB, ווילנא - תרע"ג דרשות והגיונים על עניני ספר בראשית
§מחזה יהודה, לוריא, יהודא ליב, ווארשא, תרמו, על בראשית
§מחמדי יוסף-חלק ראשון, שפילריין, צבי יוסף ב"ר אביגדור מווארשא, ווארשא, תרע, בראשית
§מטע אהלים, יעקב דוד מראדאמסק, עם "פרי מטעו", לר' נח ויינטרוב, ירושלים, תרצד, 54 עמ', 2MB, על בראשית
§מטעמי יצחק, וויינער, יצחק יעקב, ס. לואיס, תרפו, בראשית
§מטעמים-חלק ראשון, 64 עמ', 2MB, על בראשית, ירושלים
§מי נהר - חיי שרה, פריד, משה יהודא, סאן פאולו, 5775
§מים רבים, פרנקל, מרדכי בן גרשון, באלטימאר, תשסד, על זמני המאורעות בספר בראשית
§מלא העומר-בראשית, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), פיעטרקוב טריב, תרפח
§מלחמה בשלום, קץ, חיים אברהם בן אריה לייב, שקלאוו, תקנז, סיפור יוסף ואחיו ומכירתו בצורת מחזה
§מלחמה בשלום - גדולת יוסף, כץ, חיים אברהם ב"ר אריה ליב, זולקווא, תקסו, 128 עמ', 6MB, "תוכן עלילות" ו"תוכחת מגולה" - מחזה על מכירת יוסף ויוסף במצרים עד ירידת יעקב
§מלחמה בשלום - גדולת יוסף, לבוב, תרז, 72 עמ', 4MB
§מלחמה בשלום - גדולת יוסף, ווארשא, תרכ, 130 עמ', 4MB
§מלחמה בשלום - תוכן עלילות ותוכחת מגולה, כץ, חיים אברהם בן יהודה, ווארשא, תרמג
§מן המים משיתיהו - בראשית, פוליאס, משה בן אברהם, ירושלים, 5774
§מנחת אליהו - בראשית, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחת יהודה, יהודה ליב ב"ר נתן צבי, אוהעל, תרל, על בראשית
§מנחת יהודה, עטיה, יאודה ב"ר נסים, ארם צובא, תרפד, 264 עמ', 9MB, על בראשית
§מנחת יהודה, פתייא, יאודה משה ישועה, בגדד, תרצג, על פרשת בראשית, בעניין חלומות, רוחות, גיהנם, עולם הבא, ימות המשיח, ותשובה
§מנחת יצחק, בראשית, הרב יצחק סטאלמאן, דיטרויט תש"א, 263 עמודים - 7MB
§מנחת מרחשת, הרב פנחס שלום פאללאק, ברוקלין, ניו יורק תשכ"ה, פירושים על ספר בראשית - 3MB
§מנחת סופר, ר' מנחם הכהן שענברון, 3MB, קליוולאנד - תרס"ו י"ג דרשות על התורה, 65 עמ', בראשית, ממקור אחר, תרס"ט, 62 עמודים, 1MB
§מנחת עני, בוקרשט, תרעד, 99 עמ', 5MB, על בראשית. מעמ' 68 - על כללי המצוות ועל מצוות פרו ורבו
§מעדני רפאל - בראשית, זייבלד, רפאל חיים, ירושלים, 5776
§מעט דבש-בראשית, ברלין, שבתי ב"ר דוד, ווארשא, תרעג
§מעין גנים, בראשית, זבדיה, משה יעקב ב"ר נתן ישעיהו הלוי, ווילנא, תרסד, 99 עמ', 7MB
§מעין חיים - בראשית, חרלפ, חיים זבולון, ירושלים, תשנה
§מעינה של תורה על ספר בראשית, פרידמן, אלכסנדר זושא, תל אביב,
§מעם לועז - בראשית, רבי יעקב כולי, אזמיר, תרכ"ד
§מעשה בראשית, סודות על המלה "בראשית", יחיא, שמעון בן דוד, עפולה, 5774, ממקור אחר
מעשי אבות, על אדם ונוח ובני דורם, ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור גדולי הדורות, ממקור אחר
§מקרא מפורש, בראשית, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשיא
§מקרא מפורש-ספר א, בארלאגע, נחמיה משה ב"ר שלמה זלמן, אודיסה, תרמא, שבע פרשיות אחרונות מספר בראשית
§מקרי דרדקי-חלק ראשון, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, לבוב, תרמח, בראשית,
§מרבה תורה ח"ב - לך לך-חיי שרה, המניק, יעקב דוד בן משה, מיאמי, 5776
§משאת בנימין-חלק ראשון, רייך, אליהו, פרשבורג, תרסח, 80 עמ', 7MB, בראשית
§משכיל לדוד - א, פוברסקי, דוד, בני ברק, תשסו, 288 עמ', 3MB, על בראשית
§משל ומליצה - בראשית, גאלאנט, אברהם נפתלי בן ישראל יצחק, ניו יורק, 5687
§משל ומליצה, בראשית, הרב אברהם נפתלי גאלאנטי, דרשות, ניו יורק תרפ"ז, 234 עמודים - 1MB
§משלי הצדיקים חלק א, בראשית, רבי נחום מרדכי פרוס, ירושלים, תשי"ח, 464 עמ', 12MB
§משמחי לב, חזן, אהרן יואל ב"ר יצחק הכהן, ווילנא, תרעא, על בראשית, והפטרות, מדרש רבה, בבלי וירושלמי
§משמיע שלום - בראשית, עמית, שגיב בן נתנאל, בית שמש, 5774
§משנת חיים - עקידת יצחק, שטינברג, חיים מאיר יחיאל בן שרגא פייבל, בני ברק, 5770
§מתת אלקים, העלפין ביין, מרדכי אריה, זולקווא, 5595, 80 עמ', 4MB, על בראשית בדרך גימטריאות. מעמ' 77 - דרשה
§נופת צופים, ר' שלמה ב"ר עאבד שלמה משה תווינה, 3MB, בבל - תרל"ט על התורה (ס' בראשית) מלוקט מכתבי יד, עם הוספות מהמחבר
§נחלי יעקב, גיז, יאודה, ירושלים, תרעה, על בראשית
§נחלת דוד-חלק ראשון, בראשית, אופנהיים, דוד, בעקלעאן, תרצב
§נחמד ונעים, בראשית, הרב אורי לאנגנער, ברוקלין תרצ"ד, מעמ' 195 - "פתגמי אוריתא" - חידושים שונים, 268 עמודים - 6MB
§נעימת אליהו - בראשית, חבה, נתנאל בן יהונתן, רכסים, 5776
§נפש טובה-בראשית, פנחס נפתלי מגאמבין, סיגט, תרמט
§נר חוה - בראשית, ברמן, אוריאל בן שלמה אהרן, בני ברק, 5774
§נשמתין חדתין - בראשית תשע"א, מארגנשטערן, יצחק מאיר, ירושלים, 5771
נתיבות השלום - בראשית, "תקון סופרים" על התורה, מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, עם תרגום אשכנזי ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 325 עמ'
נתיבות השלום - בראשית, חמשת חמשי התורה עם תקון סופרים, ר' שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, ותרגום אשכנזי, מאת משה מנדלסון, ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 326 עמ', 57.3MB
§נתיבות שלום-ספר בראשית, שפירא, אברהם יעקב, ירושלים, תרפח
§נתיבי חיים - ספר בראשית, אליעזרי, חיים משה ראובן, בני ברק, תשמ
§סגולת משה - בראשית, האפשטיין, משה ב"ר נפתלי הירץ, ברדיטשוב, תרנז, על אור החיים על התורה
§סגלת ישראל, פייוולזאהן, ישראל בנימין בענדט ב"ר ברוך, ווארשא, תרעא, על בראשית
§סמן טוב, שלעז, צבי הירש ב"ר בן ציון מקארסאן, ברדיטשוב, תרס, 61 עמ', 4MB, על בראשית פרק יז. מעמ' 37 "נחלת יעקב" על בראשית פרק כח. מעמ' 47 - "סיבת כל הסיבות" - על התהליך מחלום יוסף עד הירידה למצרים, ועל מכירת יוסף
§ספר בראשית, עם פירוש פי ישרים, נפתלי הכהן, ברוקלין, תשמ"ח, 42 עמ', 3MB
§ספר הטעמים, פאלאנסקי, יעקב שמואל, נ.י., תשז, על בראשית, 107 עמ', 8MB
§ספר הפליאה, על פ' בראשית, ר' אביגדור קרא, 327 עמ', 20MB
§ספר הפרשיות - בראשית נח, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסט
§ספר התשובה - בראשית, תיקוני תשובה, לפי סדר הפרשיות, 5765
§עוללות נפתלי, ויזל, נפתלי הירץ ב"ר ישכר בער, המבורג אלטונה, תרב, על בראשית
Ξעולם הגדול - מדרש לפירושים, ר' אליעזר פישל בן רבי יצחק מסטריזוב, על ענייני יעקב ועשו, ע' דרשות בדרך קבלה עה"פ ויבא יעקב שלם, זאלקווא תק"ס, 284 עמודים. מעמ' 269 - מפתח מקורות. 20MB, §ממקור אחר, 6MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§עז וחדוה, ר' נתן ב"ר חיים עמרם, אמשטרדם, תרב, בענין הריגת קין את הבל, ע"פ שיטת הגלגולים, 38 עמ', 1MB
§עזרי מעם ה' - בראשית וחנוכה, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5774
§עטרת המקרא - בראשית, גולדשמיט, שמואל חיים בן יעקב, ירושלים,
עטרת זקנים, אברבנאל, יצחק בן יהודה, צורות היסודות, סביוניטה שי"ז, מ דפים
Ξעטרת זקנים, צורות היסודות, ר' יצחק אבראבנאל, סביוניטה, שי"ז, על השגחה פרטית וארבעת היסודות, 6.38 MB, §ממקור אחר
§עטרת זקנים, אברבנאל, דון יצחק, לבוב, תריט, 98 עמ', 5MB. מעמ' 90 - צורות היסודות
§עיון הפרשה - גליון מ, ירושלים, תשסה, 100 עמ', 3MB, וישב-ויחי
§עיון הפרשה - גליון נ, ירושלים, תשסט, 100 עמ', 3MB, לך לך-תולדות
§עיון הפרשה - גליון נ"א, ירושלים, תשסט, 100 עמ', 3MB, ויצא-מקץ
§עיון הפרשה - וירא-ויצא. ועניני ברכת המזון מס' 29 5767, ירושלים, תשסז
§עיון הפרשה - וירא-ויצא. ועניני מצות ציצית ותפילין מס' 39 5768, ירושלים, תשסח
§עיון הפרשה - וירא-ויצא. ועניני ציצית ותפילין (ב) מס' 70 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - וירא-ויצא. ועניני שבת קודש [ה] מס' 60 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - וישב-ויגש. ועניני חנוכה מס' 19 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - וישלח-ויגש. ועניני חנוכה מס' 30 5767, ירושלים, תשסז
§עיון הפרשה - וישלח-ויגש. ועניני חנוכה מס' 61 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - וישלח-ויגש. ועניני חנוכה מס' 71 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - לך לך-חיי שרה. ועניני תפילה{א} מס' 17 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - תולדות-וישלח. ועניני תפילה{ב} מס' 18 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - גליון פב, וירא-ויצא, וענייני שמירת הלשון, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב, ממקור אחר
§עיון הפרשה - גליון פג, וישלח-ויגש, וענייני חנוכה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב, ממקור אחר
§עיון הפרשה - גליון צג, נח-חיי שרה, ועניני שבת, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון צד, תולדות-וישב, וענייני שבת, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קד, וירא-ויצא, וענייני תפלות, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קה, וישלח-ויגש, ועניני חנוכה, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קטז, לך לך-תולדות, וענייני תפלה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קיז, ויצא-מקץ, ועניני חנוכה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קכז, לך לך-תולדות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון הפרשה - גליון קכח, ויצא-מקץ, וחנוכה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיונים במקרא-בראשית, מוריאל, יהודה, תל אביב, תשיז
§עיונים בפרשה - בראשית, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנגלס, קליפורניה, תשע
§עין פנים בתורה, ר' אברהם הכהן מלאסק, 5MB, ווארשא - תקנ"ז ע' אופנים על תיבת "בראשית" בדרך פרד"ס
§עין פנים בתורה, אברהם הכהן מלאסק, לבוב, תרכה, שבעים הסברים מדוע התורה מתחילה בב'
עיר גבורים, ר' שלמה אפרים מלונטשיץ, דרשות על התורה, בראשית, זאלקווא, תקנ"ט, 62 עמ'
§עמודי עולם, גינצבורג, יהודה ליב, אמשטרדם, תעד,על בראשית
§ענית אמן, באכנער, מנחם נחום, טשרנוביץ, תרעג, על בראשית
§עץ הדעת, ר' יעקב ויינשטיין, אודיסה, תרמט, 32 עמ', 1MB, ביאורים בעניינים מספר בראשית
§עץ חיים על בראשית, אנג'ל בן חיים, שאלוניקי, תקלב, 90 עמ'
§עצי זית-חלק ראשון, ר' יצחק יוסף זילברברג, פיעטרקוב, תרפג, על בראשית, עם "זכרון בנימין" - שו"ת ופלפולים, ודרוש על המוסר
§עקדת יצחק, יאנאווסקי, שלמה ב"ר חיים חייקיל, טשעלסיע, תרעב, 40 עמ', 2MB, היאור על פרשת העקדה
§ערבי נחל, ר' דוד שלמה דק"ק סראקא, אמשטרדם, תקמג, על בראשית
§פאר יעקב א - בראשית, פישר, יעקב אהרן, ברוקלין, תשסא
§פחד דוד ע"ס בראשית, פינטו, דוד חנניה, ירושלים, תשע
§פנינים יקרים החדש, ר' שמעון בצלאל ניימאן, קראקא-בילגורייא תרפה, 190 עמ', 13MB, על בראשית. מעמ' 163 - השמטות וליקוטים על נ"ך ואגדות התלמוד ומדרשים והזוהר
§פנינים מבי מדרשא - א, חיים ליב בן דב, ירושלים, תשסה, 320 עמ', 15MB, בראשית
§פרדס יוסף-בראשית, פאצאנאווסקי, יוסף, פיעטרקוב - לודז, תרצא
§פרדס פתחיה-בראשית, מנקין, פתחיה ב"ר אריה ליב, נ.י., תרצו
§פרדס פתחיה, ר' פתחיה מנקין, תל אביב, תרצו, על בראשית
§פרי חיים ח"א - בראשית, קנאללער, חיים, פרעמישלא, תרעח
פרי חנן על התורה - בראשית, עם תוכנת חיפוש
§פרי עץ, ר' יחיאל מיכל ב"ר יצחק זעקל שפיץ, ברונא תקמט, 39 עמ', 4MB, על בראשית, ממקור אחר
§פרפראות לחכמה, וויגאדער, חיים יהושע זעליג ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרע, על בראשית
§פרפראות לחכמה, ר' שלמה סאדאווסקי, רוטשעסטער תרע"ח, 63 עמ', 2MB, על בראשית. מעמ' 46 - "גופי הלכות" - שו"ת ובירורי הלכה וחידושים שונים
§פרפראות למקראות, מארגהיטא, תרצ, 46 עמ', 2MB, על בראשית, גימטריאות
פרקי האבות, עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית, יואל בן נון, 224 עמודים, תשס"ט
§פרשת השבוע - בראשית, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשעא
§פרשת רא"ה, אוחנא, רפאל, ירושלים, תרסט, 81 עמ', 3MB, על בראשית
§פתח האהל ח"א - בראשית, אבוחצירא, דוד, ירושלים, תרפג
§פתשגן הדת-בראשית, לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרלא
§צדקת ראובן, רמזי הטעמים במעשה ראובן, קוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהם, בני ברק, 5765
§ציבי צינים מדור דור, על פ' תולדות, דוד מנחם בן ישראל מרדכי, שיקגו, 5768
§צפנת פענח, בראשית, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ירושלים, תשכ"ב, 299 עמ', 10MB. עד עמ' 71 - דברי מבוא
§קהלת ברוך, רייז, ברוך מסאטמאר, סאטמאר, 31 עמ', 1MB, על בראשית
§קהלת מרדכי עם ברכת צבי על ספר בראשית, יאהלין, מרדכי ב"ר צבי הירש, ווארשא, תרעג
§קול יהודה, הרב יהודה ליב בן יוסף, פראג, תא, 148 עמ', 17MB, על בראשית, ממקור אחר
§קונטרס חידו"ת - בראשית, וואלפסאן, ישראל איסר, לייקווד, 5770
§קניתי איש את ה' וגם בנו דבר וישמע ה', ר' עמרם קהתי, תשסט, 3 עמ', 1MB, על בראשית פ"ד
§קסת הסופר, ר' אהרן מרקוס, קראקא תרעב, 97 עמ', 6MB, על בראשית פרקים א-ב. על פרקחם ב-טו יצא סמוך למלחמת העולם השניה, ובד"צ, ת"א תשל"א
§קצור אלשיך-בראשית, זיטומיר, תרכ
§קרית ספר - בראשית, וועזעל, כלב פייבל, דעש, תרסד
§קרן לדוד-חלק ראשון, גרינוואלד, אליעזר דוד ב"ר עמרם, סאטמאר, תרצ, 278 עמ', 25MB, על בראשית
§קרן לדוד, מצליח יחיאל מעובדיה, ליוורנו, 5597, על ספר בראשית
§רחובות הנהר-בראשית, טננבוים, זאב וואלף, סיגט, תרנו
§רביד הזהב - גרגירי כסף, רבי צבי מאיר אבד"ק דאברי, ווארשא, תרצ"א, על בראשית. מעמ' 194 - על נ"ך. 263 עמ', 15MB
§רוח באר-חלק ראשון, בלוך, מאיר ב"ר נח, ווארשא, תרמא, 25 עמ', 1MB
§רחובות הנהר, טננבוים, זאב וואלף, אונגוואר, תרכד, 310 עמ', 36MB, על בראשית
§רחשי לב, גלוסקין, חיים שמחה, בילגורייא, תרצד, על בראשית
§רמיזות ישראל, רוזנברג, ישראל איסר ב"ר מרדכי, ווארשא, תרע, על פרשת ויכולו
§רמיזות ישראל, על פ' ויכולו, ר' ישראל איסר רוזנברג, ווארשא, תרעא
§רעיונות בראשית, הרב שלום בערגשטיין, ניו יורק תשי"א, דרוש - על חמשת הפסוקים הראשונים של בראשית - 2MB
§רעיונות חיים, בראשית וענייני משפחה, הרב חיים מנחם קרעמער, דרושים, סענטערוויל תרצ"ו, 3MB
§שארית ציון, שלעז, בן ציון ב"ר שלמה, ירושלים, תרמג, 166 עמ' 7MB, על ספר בראשית. עד עמ' 39 - "ראשון לציון" - חידושים שונים
§שבט אפרים-חלק ראשון, וואלד, אפרים, סאטמאר, תרפז, 90 עמ', 5MB, בראשית
§שביל טוב-חלק ראשון, וויטקין, שמעון ב"ר יהודה ליב, ווילנא, תרנט, בראשית
§שי למורא, זרקא, שלמה ב"ר שלום, ליוורנו, תריד, בראשית
§שיח יצחק, ר' יצחק וואלטמאן, ברוקלין תרפ"ו, 159 עמ', 4MB, על בראשית. מעמ' 105 - דרשות למילה, בר מצוה, נישואין, והספדים. מעמ' 134 - "חידושי יב"א" - חידושי מסכתות
§שיחות רא"ם, מאיר, זאב דוב אלטר הלוי, תל אביב, תשכ, על בראשית
§שיחתן של עבדי אבות, ליפיץ, יצחק ב"ר מרדכי משעדליץ, פיעטרקוב, תרסט, 156 עמ', 11B, ביאור פרשת אליעזר בפ' חי שרה
§שים שלום על בראשית, יואל הרבנד, ביתר עילית, תשסב
§שכר ועונש - סדר בראשית, ירושלים, תשסא
§שכר ועונש חלק ראשון סדר בראשית, תשסא
שמועות הראי"ה - חלק א ספר בראשית, קוק אברהם יצחק הכהן
§שמן רוקח, אשפצין, קלונימוס קלמן, צפת, תרפא, 48 עמ', 2MB, על בראשית. מעמ' 31 - על משניות זרעים-מועד
§שמן ששון, רבי אברהם גומבינר, פאדגורזע תרס"א, 73 עמ', 4MB, על בראשית
§שמע יעקב בראשית, רבי יעקב ב"ר יו"ט אלגאזי, ירושלים, 267 עמ', 22MB
§שני דורות, נייארן, צבי הערשמן ב"ר שלמה זלמן, פראג, תרלא, 39 עמ', 1MB, על פרשת ברית בין הבתרים
§שער בת רבים-ספר ראשון, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעא
§שערי תורה - בראשית א, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שערי תורה - בראשית ב, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שפתי ישנים על ספר בראשית, ראווידאוויטש, שבתי ב"ר משה זלמן, ווארשא, תרסד
§שפתי כהן-ש"ך א, רבי מרדכי הכהן, ווארשא, 152 עמ', 14MB, בראשית
§תוכחת חיים, פאלאגי, חיים, שאלוניקי, ת״ר, 218 עמ', 13MB, על בראשית, עם מפתח מקורות
§תוכחת מוסר- בראשית, וינה, תקנ״ד
§תולדות אהרן חדש, אלפרנגי, יוסף ב"ר יהודה, שאלוניקי, 5536, 472 עמ', 33MB, על בראשית-וירא, דברים מהתלמוד השייכות לפסוקים, עם ביאורים לאותן גמרות מרש"י,תוס',מהרש"א ועיון יעקב, ממקור אחר, 480 עמ', 29MB
§תולדות שמים וארץ-אבן משה א, רבי אליעזר ברבי משה, ווארשא, תרמ"ד, 376 עמ', 26MB, שני מאמרים ארוכים על פסוקי בראשית א
§תולדות שמים וארץ-אבן משה ב, רבי אליעזר ברבי משה, ווארשא, תרמ"ד, 236 עמ', 17MB, מאמרים ארוכים על פסוקי בראשית
Ξתוספת ברכה, בראשית, ברוך הלוי עפשטיין, פינסק, תרצ'ז
§תורה אור, ר' שמואל כהן צדק, ויניציאה, שסה, 524 עמ', 17MB, על בראשית, קטוע בסופו
§תורה אור - בראשית, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, ליוורנו, תרי
§תורה ודעת-חלק א, גראדסקי, אליעזר יעקב ב"ר משה דוד הכהן, ריגא, תרצו, 294 עמ', 22MB, על בראשית
§תורה והלכה, הרב אברהם שמואל צבי זילבערשטיין, טורונטו, אוננטריו תרצ"ח, פלפולי הלכה על פ"ש - בראשית - 17MB, ממקור אחר, 19MB
§תורה מאירה-חלק א, בראשית-נח, עם אונקלוס, רש"י ומקורי רש"י, ולקט פירושים, ו מאירי, מאיר, לונדון, תשיח
§תורה מאירה-חלק ב, לך לך, מאירי, מאיר, לונדון, תשכ
§תורה מפורשת-בראשית, לוי, אליעזר, תל אביב, תשכא
§תורת גבריאל א, ר' גבריאל זאב מרגליות, בוסטון תר"ע, 621 עמ', 36MB, על בראשית
§תורת משה מהדו"ת, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), ירושלים, תרסד, על התורה, 103 עמ', 8MB, בראשית
§תורה שלמה - א, בראשית א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - ב, בראשית ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - ג-א, לך לך, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - ג-ב, וירא, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה, חלק ג, הרב מנחם מנדל כשר, לך לך-וירא, ירושלים תרצ"ב, 342 עמודים, 21MB
§תורה שלמה - ד, חיי שרה-תולדות, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - ה, ויצא, וישלח, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה, חלק ה, הרב מנחם מנדל כשר, ויצא, 15MB, ירושלם - תרצ"ו, 276 עמ'
§תורה שלמה - ו, וישב, מקץ, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - ז, ויגש, ויחי, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה תמימה - בראשית, ר' ברוך בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, וילנה, תרסד
§תורת אלחנן, שאלין, אלחנן, נ.י., תשיד, על בראשית
§תורת אלקים-בראשית, עם אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, ופירוש השל"ה, ופירוש באידיש, ווילנא, תרמג
§תורת הרמ"ז, ר' משולם זושא העבינשטרייט, סוקאל תרמ"ח, 17 עמ', 623KB, על בראשית
§תורת יחזקאל-חלק ראשון, רייך, אברהם יחזקאל, גאלאנטא, תרפט, בראשית
§תורת יחיאל, יחיאל ב"ר צבי הירש, ירושלים, תרסב, בראשית
§תורת מהרי"ם על התורה - ספר בראשית, דושינסקיא, ישראל משה, ירושלים, תשסט
§תורת מהרי"ץ על התורה - ספר בראשית, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלים, תשטז
§תורת מעשה בראשית בביאור מדעי, ר' אליהו מרדכי ולקובסקי, קיידאן, תרצד
§תורת מעשה בראשית בביאור מדעי, חלק ב ירושלים, תשיא
§תורת משה, בראשית, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שס, 246 עמ', 18MB
תורת משה, בראשית, ר' משה אלשיך, ווארשא תרל"ה, 290 עמ'
§תורת משה-בראשית, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרלט
§תורת משה [חתם סופר] בראשית, רבי משה סופר, פרעסבורג, תרל"ט-תרנ"ג, 109 עמ', 13MB
§תורתו של שם, בראשית, הרב שלמה מיכאל נעכעס, לוס אנג'לס תר"צ, פרשנות על דרך הדרש, 1MB
תיקון הברית, ביאור על פסוק "בראשית" בשבעים פנים, ר' יעקב אבוחצירה, 96 עמ', 1.5MB. מעמ' 59 - ליקוטים וביאורים שונים
§תקון משה-חלק ראשון, פאלאק, משה הלוי, באניהאד, תרנה, בראשית
§תעלומות חכמה, ראזענבוים, מנחם בן יונה, ברלין, תרמב, 137 עמ', 5MB, על בראשית, משולב בביאורים על הבריאה ועוד
§תקפו של יוסף, פרחי, יוסף שבתי, ליוורנו, תרכז, 119 עמ', 5MB, תיאור תולדותיו של יוסף הצדיק

שמות
§אבן שלמה ב שמות, רבי שלמה זלמן עהרנרייך, ירושלים, תשכ"ג
§אהל יעקב, על שמות, ר' יעקב קראנץ, עם ביאורים מר' אברהם בעריש פלאהם ממעזריטש, זולקווא, 5597
§אהל יעקב, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), יוהניסבורג, תקצו, על שמות, 172 עמ', 17MB
§אהל יעקב, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), ווארשא, תרלד, על שמות, 156 עמ', 16MB
§אהל משה על התורה - שמות, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ברוקלין, תשסט
§אהלי שם - אוצר הפרשה - שמות, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5772. הערות ותיקונים לכל החומשים
§אור גדליהו - שמות, שארר, גדליה, ברוקלין, תשנב
§אור החיים-ספר שמות, אבן עטר, חיים ב"ר משה, זולקווא, תקנט
§אור החיים - כלי יקר - על התורה - ספר שמות, פיעטרקוב, תרמט
§אור החמה - שמות, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור ישראל, קויפמן, ישראל ב"ר יהונתן מלונטשיץ, אמשטרדם, 5417, דרשות ורמזים על עשרת הדברות
§אור לישרים, על שמות, צבי הירש דומ"ץ דק"ק פאדגורזע, קראקא, תרסח, 40 עמ', 3MB
§אור תורה ב, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, פיעטרקוב, תרע, שמות, 101 עמ', 7MB
§אורים גדולים-שמות, ווילנא, תרעב, עם אונקלוס, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, רמב"ן, חזקוני, בעה"ט, עמר נקא, ספורנו, פתשגן ונתינה לגר על התרגום, מודע לבינה, והרכסים לבקעה
§אזנים לתורה, סורוצקין, זלמן, ירושלים, תשיג, שמות, 596 עמ'
§אילת אהבים ב, כהן, אברהם בן יעקב, ג'רבה, תשטו, 72 עמ', 3MB, על שמות, קטוע בסופו
§אילת השחר שמות, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, תשסז
§אמרי אליעזר - שמות, פרייפעלד, אליעזר, בני ברק, 5767
§אמרי ח"ן - שמות, בן סניור, חיים, בני ברק, תשע
§אמרי יואל-שמות, הרצוג, יואל ליב הלוי, לונדון, תרפב
§אמרי יוסף ב, רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא, ניו יורק, תשל"ח
§ארץ חמדה-שמות, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרעג
§אשיחה בחוקיך - שמות, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5774
§באור על ספר שמות, פראג, תר
§באר התורה ב, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשנה
§באר מים חיים ב, חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, חמ"ד, שמות, 241 עמ', 29MB
§באר נבונים - שמות, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5775
§בחגוי הסלע - שמות, פרשל, חגי בן טוביה, ירושלים, 5771
§בית אברהם-חלק שלישי, רובינשטיין, אברהם מאיר ב"ר יעקב ראובן, פיעטרקוב, תרעג, 71 עמ', 5MB, על שמות. מעמ' 60 - "כבוד יו"ט" על פסח. חסרים דפים לג-לד
§בית ישראל ב, ברוין, ישראל חיים, סאטמאר, תרסא, על שמות, עם דברי אגדה למועדים ושו"ת על או"ח ויו"ד, ועל דיני שריפת מתים
§במשוך היובל המה יעלו בהר, עמרם קהתי, תשסט, 4 עמ', 68KB, על שמות יט, יב-יג
§ברית עולם - שמות א - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנה, 316 עמ', 7MB, שמות-יתרו
§ברית עולם - שמות ב - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנה
§ברכת אברהם - שמות, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע
§ברכת אברהם - שמות, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת מרדכי השלם - מוסר - שמות, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
§גור אריה ב, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), לבוב, תריח
§גלות וגאולה, הורביץ, אברהם ב"ר פנחס הלוי, ירושלים, תרפג, 25 עמ', 1MB, על הכנת משה רבינו לשליחותו. מעמ' 18 - "מחזה אברהם", על ברית בין הבתרים. מעמ' 19 - "מראה הסנה". מעמ' 21 - "שיבת משה רבינו למצרים". דף ח מצולם שלא במקומו, בעמ' 25
§גן נעול - שמות, ווען, חיים מנחם בן יהודה לייב, לייקווד, 5769
§גן שמואל, שמות, ר' שמואל שטראוס, ברוקלין תש"ז, 160 עמ', 3MB
§דביר קדשו - שמות, גולדברג, יעקב בן דב אריה, ירושלים, 5771
§דבר בעתו - שמות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסב
§דבר המלך, אברהם ב"ר ישראל מבראד, ליוורנו, 5568, על עשרת הדברות, חלק שני, 218 עמ', 27MB
§דבר צבי, ר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק, תשנא, על פרשיות וארא-בא, 14 עמ', 1MB
§דברי חיים, ר' חיים בר אברהם יואל שארץ, על ס' שמות, עם הקדמה על מעלות משה רבינו, וילנה, תרלא, 92 עמ', 6MB
§דברי חיים ב, שארין, חיים ב"ר אברהם יואל מחאסלאוויטש, ווילנא, תרלז
§דברי יואל ג, שמות-בשלח, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, על התורה, 447 עמ', 28MB
§דברי יואל ד, יתרו-פקודי, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, על התורה, 501 עמ', 30MB
דברי תורה - שמות, האדמו"ר מהולמין
§דגן שמים, פאלי, אליהו בן נח, בני ברק, תשסז, 176 עמ', 6MB, על ירידת המן
§די באר - שמות תנינא, מן, דוד יצחק בן מרדכי לייב, כפר חסידים, 5763
§דמשק אליעזר-שמות, סופר, זוסמאן אליעזר, פרשבורג, תרמא
§דעת סופרים, על שמות, ר' חיים דב רבינוביץ, ניו יורק, תשיד, 475 עמ', 22MB. יצא לאור מחדש "דעת סופרים" יהושע-שופטים, במהדורה חדשה ומפוארת, עשיר בביאוריו, בהיר ומדויק. בסופו שיעורי דעת ללמוד והוראת ספרים אלו לתלמידים, בצירוף מפות מרהיבות עין. דעת סופרים - לדעת תורה נביאים וכתובים. להזמנות מרוכזות 0573105004. להשיג בחנויות הספרים המובחרות
§דרוש עשרת הדברות, סדובסקי, שלמה, נ.י., תרפח, 30 עמ', 1MB, מבאר איך כל דיבר בא לעקור דעה קדומה
§דרכי דוד חלק ב, מלדולה, דוד בן רפאל, המבורג, תקנד
דרכי דוד, ר' דוד מילדולה, כרך ב, 82 עמ'
דרכי לשמות, ההדיר: חלמיש יערה, מבחר פרקים מספר שמות בצירוף תרגום לעברית קלה, ביאורים ואגדות
§דרש אב ב, ר' אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"ב
§הגיוני הפרשה - שמות, וסרמן, אריה דוד, לוס אנג'לס, תשסט
§הגיוני יהודי, שמות, ר' יהודה אלטוסקי, ברונקס ת"ש
§הדרש והעיון ב, רבי אהרן לעווין, בילגורייא-פיעטרקוב, תרפ"ח, שמות, 477 עמ', 18MB
§הכשרת התורה, הלפרין, שמעון, ירושלים, תרצה, 16 עמ', 786KB, הדרכים להכשיר את הרחוקים מתורה ללמוד תורה. מעמ' 5 - ענין שבירת הלוחות. מעמ' 9 - ביאור על עשרת הדברות
§הליכות יהודה חלק ב, ר' יהודה ליב קאגאן, נוי יורק תשכ"ז, שמות, 414 עמ', 14MB
§המדרש והמעשה ב, רבי יחזקאל ליבשיץ, פיעטרקוב, תרס"א
§העמק דבר, שמות, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ירושלים, תרצא
§השלב האחרון במשא - ומתן משה - פרעה, עמרם קהתי, תשסט
§וגבורתיך יגידו - עשר מכות, קוסובסקי שחור, דוד שלמה בן יצחק אברהם, בני ברק, 5775
§והודעתם לבניך, על מעמד הר סיני וחובת זכירתו, בינעטה, משה שמעון בן יעקב, מונסי, 5770
§ויבינו במקרא - שמות, קרפ, משה מרדכי, ירושלים, תשסח
§וידבר משה-חלק שני, פאלאק, משה הלוי, פרשבורג, תרנד, שמות
§ויחל משה - דרשות ודברי מוסר על ספר שמות, פיגוטו, חי משה, ביינה, תקעד
§זאב יטרף עיונים בספר שמות, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסג
§זבח יוסף - שמות, ווייסבלום, יוסף יונה גבריאל, ברוקלין, 5773
§זרע יצחק ח"ב, עטייה, יצחק, ליוורנו, 5554, 72 עמ', 9MB, על שמות
§חגוי הסלע - שמות, יונה טאובה, קרית ספר,
§חוברות לחזרה והעמקה בתורה ומפרשים - שמות, רחמני, דוד, תל אביב, תשיט
§חומש עם הרבה מפרשים - שמות, ליוורנו, תריד
§חומש, שמות, עם מירא דכיא, עם תרגום, רש"י, בעה"ט, פתי חכמים, אור החיים, כלי יקר, זיטומיר, תרל
§חומש בית דוד-שמות, לבוב, תרסט
§חומש, שמות, עם העמק דבר, ווילנא, תרמ
§חומש, שמות, עם ותורה והמצוה למלבי"ם, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, ווילנא, תרעג
§חומש, שמות, עם באר מים חיים, עם התרגומים, רש"י, שפתי חכמים, תולדות אהרן, בעה"ט, אור החיים, ונחל קדומים לבוב, תרכג
§חומש, שמות, עם חשוקי כסף, אונקלוס, רש"י, בעה"ט, תולדות אהרן, ירושלים, תרצו
§חומש, שמות, עם מאור ושמש, עם תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, אור החיים, ותרגום על חמש מגילות לבוב, תרכג
§חומש, שמות, עם "ספר הברית", ר' קאלישער, צבי מטהארן, עם אונקלוס, רש"י, ותרגום לגרמנית ווארשא, תרלג
§חומש שמות, , תרסו
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש שמות
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש שמות1
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש וארא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש בא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש בשלח
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש יתרו
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש משפטים
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש תרומה
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש תצוה
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש כי תשא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש ויקהל
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש פקודי
§חכמה ודעת ב' - שמות, שטרנבוך, משה, תשס'ו
§חמודי צבי, שמות, הרב צבי הירש יאיר, ניו יורק תשכ"א, 19MB
חמשה חומשי תורה - שמות, עם תרגום אונקלוס, רש"י, ופנים יפות לר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, ושם אפרים לר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 212 עמ'
חמשה חומשי תורה - שמות, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם ועם פי' רש"י ופי' אור החיים, ר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 206 עמ', 62.7MB
§חקר דעת, שמות, הרב משה שמעון זיוויטץ, דרושים, פיטסבורג תרס"ב, 6MB
§טעמו וראו -כבודו של תורה - שמות, בני ברק, תשנב
§ידיו רב לו, שאפאטשניק, יוסף, לונדון, תרצא, על הפסוק "מלחמה לה' בעמלק", 18 עמ', 1MB, על המחבר ראה אסיף ח"ב עמ' 357-382
§יוסף אברהם-שמות, שאלתיאל, יוסף, שאלוניקי, תריב
§ילקוט יהודה - תורת המוסר והמשפט העברי, שמות, ר' יהודה ליב גינזבורג, דענווער, תרצ"ג, 190 עמ', 10MB
§ילקוט נח שמות, ר' נח קאפלאן, 4MB, ברונקס - 1951
§ילקוט סופר-חלק שני-שמות, פאקש, תרנה
§ילקוט ספורים-חלק שני, שמות, ווארשא, תרסב, 266 עמ', 29MB
§ילקוט פרושים לתורה - שמות, הולצברג, יצחק רפאל הלוי, ירושלים, תשא
§יסודי העקרים על ספר שמות, דנציג, יצחק ב"ר מנחם מאניש מסלאנים, פטרבורג, תרנב
§יפח לקץ-חלק שני, מרגליות יפה, מרדכי ב"ר ישראל דוד, פאקש, תרמה, על שמות
§יקרא דאורייתא ב, ציק, יחיאל בן אברהם אליעזר, בני ברק, תשע
§ישמח יהודה עה"ת - שמות, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשסו
§כוכב מיעקב-שמות, ווארשא, תרמג
§כלי חמדה ח"ב - שמות, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשמ
§כרם הצבי-שמות, פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליב, לונדון, תרפט
§לבוש יוסף על התורה ח"ב - שמות, ישר, יוסף, ירושלים, תשס
§משכיל לדוד - שמות, פוברסקי, דוד, בני ברק, תשע
§לחם אשי-שמות, וינגוט, שמואל יהודה, צפת, תשכא
§לחם מן השמים - פרשת המן, קלין, ישראל צבי, ירושלים, תשסא, לקט על ענייני פרנסה, השגחה פרטית, אמונה ובטחון, וביאורים על פסוקי פרשת המן, ממקור אחר
§לחם מן השמים ח"ב, קלין, ישראל צבי, ירושלים, 436 עמ', 21MB, על פרשת המן שבפרשת בשלח, עם קונטרס "הכרת הטוב"
§לקוטי בתר לקוטי חלק ב, ר' שמואל אלתר, ניו יורק, תשב, על שמות, 327 עמ', 10MB
§מאור התורה - שמות, אונגר, מאיר חיים, בני ברק, תשנו, עם "להורות נתן" לר' נתן גשטטנר, מהדורה שניה
§מאורה של תורה-חלק שני, הלפרין, שמעון, ירושלים, תרצז, שמות
§מאיר עיני ישרים, שמות, ר' מאיר שווארצמאן, 6MB, וויניפעג - 1952
§מגיד משנה - שמות, מנשה קליין, ברוקלין, תשנז
מגיד משנה, שמות, ר' מנשה קליין, נ"י תשנז, 451 עמ', 7.2MB
מדרש חכמים, מלר, מנחם אליעזר בן יצחק אשר, לקט מדרשים על עשרת הדברות, עם הערות על רמב"ן על התורה, קראקא תרס"ו, כב דפים
מדרש חכמים, מדרש עשרת הדברות מספרי תנאים ואמוראים, עם הערות על ספר הרמב"ן על התורה, קראקא תרס"ו, 24 עמ', 2.5MB
§מדרש חכמים, מאהלער, מנחם אליעזר, קראקא, תרסו, לקט מדברי חז"ל על עשרת הדברות
§מדרש משה ח"ב, רבי משה מרדכי מורגנשטרן מפילוב, ווארשא-תל אביב, תרצ"א-תשכ"ג, 142 עמ' 22MB
§מלא העומר-שמות, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), פיעטרקוב טריב, תרפח
§מן המים משיתיהו - שמות, פוליאס, משה בן אברהם, ירושלים, 5774
§מנחת אליהו - שמות, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחת יצחק, שמות, הרב יצחק סטאלמאן, דיטרויט תש"א, 297 עמודים - 9MB
§מעט דבש-שמות, ברלין, שבתי ב"ר דוד, ווארשא, תרעג
§מעינה של תורה על ספר שמות, פרידמן, אלכסנדר זושא, תל אביב, תשטז
§מפתח למפתח של פרנסה וכלכלה, ווערבער, יצחק הלוי, קולומיה, תרצח, פירוש על פסוקים בפרשת המן, עם הקדמה המסביר את טעם בחירת עם ישראל
§מקרי דרדקי-חלק שני, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, קולומיה, תרנ, שמות
§משאת בנימין-חלק שני, רייך, אליהו, פרשבורג, תרסח, שמות
§משל ומליצה, שמות, הרב אברהם נפתלי גאלאנטי, דרשות, ניו יורק תר"צ, 207 עמודים - 6MB
§משלי הצדיקים חלק ב - שמות, רבי נחום מרדכי פרוס, ירושלים, תשי"ח, 505 עמ' 11MB
§משמיע שלום - שמות, עמית, שגיב בן נתנאל, בית שמש, 5775
§משמרת צבי - ויברך דוד ב, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ווינא תשמ"א, 576 עמ', 22MB, על שמות. מעמ' 56 - "משמרת צבי" - אגדה. מעמ' 417 - "ויברך דוד" - חידושי סוגיות לפי סדר הפרשיות
§משנת חיים - יציאת מצרים, שטינברג, חיים מאיר יחיאל בן שרגא פייבל, בני ברק, 5773
§נחלת דוד-חלק שני, שמות, אופנהיים, דוד, בודפשט, תרצד
§נחלת יעקב, ר' יעקב [קאפיל ב"ר אהרן זסלבר], זולצבך, 5446, קריאת עשרת הדברות ע":פ הטעמים והדקדוק, ממקור אחר
—§קצור נחלת יעקב, ר' יעקב [קאפיל ב"ר אהרן זסלבר], הענא תע"ח, על דיני קריאת עשרת הדברות בציבור
§נחמד ונעים, שמות, הרב אורי לאנגנער, ניו יורק תרצ"ו. מעמ' 206 - פתגמי אוריתא, חידושים שונים. 268 עמודים, 7MB
§נפש טובה-שמות, פנחס נפתלי מגאמבין, סיגט, תרמט
§נשמתין חדתין - שמות תשע"ד, מארגנשטערן, יצחק מאיר, ירושלים, 5774
נתיבות השלום - שמות, חמשת חמשי התורה עם תקון סופרים, ר' שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, ותרגום אשכנזי, מאת משה מנדלסון, ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 214 עמ', 43.5MB
נתיבות השלום - שמות, "תקון סופרים" על התורה, מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, עם תרגום אשכנזי ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 215 עמ'
נתיבות השלום- שמות לא, "תקון סופרים" על התורה, מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, עם תרגום אשכנזי ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, עמוד אחד
§נתיבות שלום-ספר שמות, שפירא, אברהם יעקב, ירושלים, תרצ
§נתיבי חיים - ספר שמות, אליעזרי, חיים משה ראובן, בני ברק, תשמג
§סגלת ישראל - שמות, פייבלזון, ישראל בנימין בנדט בן ברוך, ורשה, 5671
§ספר הפרשיות - פרשת משפטים, כי טוב, אליהו, ירושלים, תשכו
§עזרי מעם ה' - שמות ופורים, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5773
§עטרת המקרא - שמות, גולדשמיט, שמואל חיים בן יעקב, ירושלים,
§עטרת זקנים, אברבנאל, דון יצחק, אמשטרדם, 5490, על הפסוק "הנה אנכי שולח מלאך", עם צורת היסודות", על היסודות
§עטרת זקנים, ר' דן יצחק אבראבניאל, סביוניטה
§עיון הפרשה - גליון ב, ירושלים, תשסה, 41 עמ', 1MB, תרומה-תצוה
§עיון הפרשה - גליון ג, ירושלים, תשסה, 41 עמ', כיתשא-ויקהל
§עיון הפרשה - גליון ל"ב, ירושלים, תשסה, 106 עמ', 2MB, יתרו-תצוה
§עיון הפרשה - גליון מ"א, ירושלים, תשסה, 99 עמ', 3MB, שמות-בשלח
§עיון הפרשה - גליון מ"ב, ירושלים, תשסח, 109 עמ', 2MB, יתרו-תצוה
§עיון הפרשה - בא-יתרו. ועניני ברכות הנהנין מס' 21 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - בא-משפטים. ועניני ברכות הנהנין {ב} מס' 53 5769, ירושלים, תשסט
§עיון הפרשה - יתרו-משפטים מס' 1 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - יתרו-תשא. ועניני פורים מס' 63 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - משפטים-כי תשא. ועניני פורים מס' 22 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - תצוה-פקודי. ועניני שמירת הלשון (ב) מס' 74 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - תרומה-פקודי. ועניני פורים ומגילת אסתר מס' 54 5769, ירושלים, תשסט
§עיון הפרשה - גליון פה, בשלח-תרומה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב
§עיון הפרשה - גליון צו, וארא-יתרו, וענייני ברכות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון צז, משפטים-תשא, וענייני מגילת אסתר, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קז, בשלח-תרומה, וענייני ברכות, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קח, תצוה-פקודי, ומצוות בין אדם לחברו, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774, 112 עמ', 3MB
§עיון הפרשה - גליון קיט, בא-משפטים, וענייני ברכות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קכ, תרומה-פקודי, וענייני פורים, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קל, בא-משפטים, וענייני ברכות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון הפרשה - גליון קלא, תרומה-ויקהל, וענייני שמירת הלשון, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיונים במקרא-שמות, מוריאל, יהודה, תל אביב, תשכ
§עיונים בפרשה - שמות, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנגלס, קליפורניה, תשע
§עצי זית-חלק שני, זילברברג, יצחק יוסף ב"ר מיכאל משה יהודה, ווארשא, תרפג, על שמות, עם שו"ת
§פאר יעקב ב - שמות, פישר, יעקב אהרן, ברוקלין, תשסא
§פז רב - שמות, זביחי, פנחס, ירושלים, תשסט
§פחד דוד ע"ס שמות, פינטו, דוד חנניה, ירושלים, תשע
פירוש המכבי שמות, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשנד
§פני חסד, ר' פנחס אדלר, ורנוב תרצח, 240 עמ', 15MB, דרשות על מתן תורה. מעמ' 210 - "אוסיף מיא" - לר' משה יהושע אדלר, הערות על הדרשות. מעמ' 222 - "קול קורא" - דברי התעוררות מהמחבר
פנים יפות, שמות, עם רש"י, ר' פנחס הלוי הורוביץ, אוסטרהא תקפ"ה, 426 עמ'
פנים יפות, שמות, עם רש"י, ר' פנחס הלוי הורוביץ, אוסטרהא תקפ"ה, 428 עמ'
§פנינים מבי מדרשא - ב, חיים ליב בן דב, ירושלים, תשסו, 317 עמ', 14MB, שמות
§פרדס פתחיה-שמות, מנקין, פתחיה ב"ר אריה ליב, נ.י., תרצו
§פרי חיים ח"ב - שמות, קנאללער, חיים, פרעמישלא, תרעח
פרי חנן על התורה - שמות, עם תוכנת חיפוש
§פרשגן, אהרן צבי בן חיים נחום (אב"ן ח"ן), פיעטרקוב, תרנט, 24 עמ', 2MB, ביאורים על פרשת תרומה. מעמ' 20 - על פרשת תצוה - המזבח, ופרשת כי תשא - הלוחות, ופרשת נשוא - ערי הלויים
§פתח האהל ח"ב - שמות, אבוחצירא, דוד, ירושלים, תרפג
§פתשגן הדת-שמות, לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרלב
§צנצנת המן, רבינוביץ, אריה מרדכי, ירושלים, תשיח, 80 עמ', 4MB, ביאורים על פסוקי פרשת המן בפ' בשלח, ועוד פסוקים בקשר למן
§צפנת פענח, שמות, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ירושלים, תשכ"ב, 430 עמ', 14MB. מעמ'421 - על אסתר. עד עמ' 106 - פרקי מבוא
§קדש ליי"ו, ר' משה הדרשן, פרנקפורט דאודר, תס, 16 עמ', 1MB, ביאור הפסוק "פתוחי חותם קודש לה'", ממקור אחר
§קרית ספר - שמות, וועזעל, כלב פייבל, דעש, תרסד
§קרן לדוד-חלק שני, גרינוואלד, אליעזר דוד ב"ר עמרם, סאטמאר, תרצט, 160 עמ', 16MB, על שמות
§קרן עור, כץ, משה ב"ר ישעיה, זולקווא, 5481, על הפסוק "כי קרן עור פני משה"
§רוח באר-חלק שני, בלוך, מאיר ב"ר נח, ווארשא, תרמא
§רחובות הנהר-שמות, טננבוים, זאב וואלף, סיגט, תרנו
§רעיונות חיים, שמות ומועדים, הרב חיים מנחם קרעמער, דרושים, סענטערוויל תרצ"ט, 3MB
§שביל טוב-חלק שני,, וויטקין, שמעון ב"ר יהודה ליב, ווילנא, תרנט, שמות
§שי למורא, זרקא, שלמה ב"ר שלום, ליוורנו, תרכד, שמות
§שים שלום על שמות, יואל הרבנד, ביתר עילית, תשסב
§שכר ועונש - שמות א, ירושלים, תשסא
§שכר ועונש - שמות ב, ירושלים, תשסא
§שכר ועונש חלק שני סדר שמות כרך א, תשסא
§שכר ועונש חלק שני סדר שמות כרך ב, תשסא
שמות, עם ביאור משה מנדלסון, וינה תקנ"ה
§שמע יעקב שמות, רבי יעקב ב"ר יו"ט אלגאזי, ירושלים, 169 עמ', 14MB
§שמע יעקב שמות, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, קושטא, תק״ה, 251 עמ', 34MB
§שער בנימין, בנימין וואלף אב"ד לעלוב ופיעטרקוב, לודז, תרעג, דרשות ופלפולים על התורה, על שמות
§שער בת רבים-ספר שמות, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעא
§שערי תורה - שמות, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שפתי כהן-ש"ך ב, רבי מרדכי הכהן, ווארשא
§תוכחת חיים, פאלאגי, חיים, שאלוניקי, ת״ר,291 עמ', 16MB, על שמות, עם מפתח מקורות
§תוכחת מוסר- שמות, וינה, תקנ״ד
Ξתוספת ברכה, שמות
§תורה מפורשת-שמות, לוי, אליעזר, תל אביב, תשכג
§תורה שלמה - ח, שמות, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - ט, וארא, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - י-יא, בא א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה, חלק י וי"א, הרב מנחם מנדל כשר, בוא, 16MB, ניו יורק תש"ו, 328 עמ'
§תורה שלמה - יב, בא ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - יג, בא, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה, חלק יג, הרב מנחם מנדל כשר, בוא, 10MB, ניו יורק תש"י,218 עמ'
§תורה שלמה - יד, בשלח, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה, חלק יד, הרב מנחם מנדל כשר, בשלח, 376 עמ', 20MB, ניו יורק תשי"א
§תורה שלמה - טו, יתרו א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה, חלק טו, הרב מנחם מנדל כשר, יתרו, 360 עמ', 18MB, ניו יורק תשט"ו
§תורה שלמה - טז, יתרו ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - יז, משפטים א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - יח, משפטים ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - יט, משפטים ג, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - כ, תרומה,תצוה, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - כא, כי תשא א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - כב, כי תשא ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - כג, ויקהל, פקודי, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה תמימה - שמות, ר' ברוך בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, וילנה, תרסד
§תורת אלקים-שמות, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים ובעל הטורים, וביאור באידיש, ווילנא, תרמז
§תורת אלקים-שמות, עם אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, ופירוש השל"ה, ופירוש באידיש, ווילנא, תרמד
§תורת גבריאל ב, ר' גבריאל זאב מרגליות, בוסטון תר"ע, 574 עמ', 32MB, על שמות. מעמ' 486 - "גנזי נסתרות" על אסתר. מעמ' 522 - חידושים על מסכת מגילה. מעמ' 526 - תפלות שבת
§תורת מהרי"ם על התורה - ספר שמות, דושינסקיא, ישראל משה, ירושלים, תשסז
§תורת מהרי"ץ על התורה - ספר שמות, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלים, תשכט
§תורת משה-שמות, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרלט
תורת משה, שמות, ר' משה אלשיך, ווארשא תרל"ה, 252 עמ'
§תורת משה [חתם סופר] ב, רבי משה סופר, פרעסבורג, תרל"ט-תרנ"ג
§תורת משה-שמות, עם תרגום גרמנית, חיים ארנהיים, גלאגוי, תר
§תורתו של שם, שמות, הרב שלמה מיכאל נעכעס, לוס אנג'לס תר"צ, פרשנות על דרך הדרש, 1MB
§תנ"ך - מיץ - תקכ"ו - שמות, עם שלשה תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, דבק טוב, בעל הטורים, תולדות אהרן, דרושים מהאלשיך ועוללות אפרים, מיץ, 5526
§תפארת חיים, טננבוים, חיים יעקב, ברוקלין, תשנה, על הפסוק "וחמושים עלו בני ישראל" - עניני יצחיאתץ מצרים והרכוש הגדול
§תקון משה-חלק שני, פאלאק, משה הלוי, באניהאד, תרנה, שמות

ויקרא
§אהל יעקב-ויקרא, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), יוהניסבורג, תריט
§אהל משה על התורה - ויקרא, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ברוקלין, תשע
§אהלי שם - ויקרא, מיכאל פרץ, מקסיקו, 5772
§אור החיים-ספר ויקרא, אבן עטר, חיים ב"ר משה, זולקווא, תקנט
§אור החיים - כלי יקר - על התורה - ספר ויקרא, פיעטרקוב, תרמט
§אור החמה - ויקרא, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור התורה - ויקרא, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, תשסח
§אור תורה, ויקרא, עם רש"י ואונקלוס, בעה"ט ותולדות אהרן, וחומת אנך, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תרכב
§אור תורה ג, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, פיעטרקוב, תרעא
§אורים גדולים-ויקרא, ווילנא, תרעב, עם אונקלוס, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, רמב"ן, חזקוני, בעה"ט, עמר נקא, ספורנו, פתשגן ונתינה לגר על התרגום, מודע לבינה, והרכסים לבקעה
§אזנים לתורה, סורוצקין, זלמן, ירושלים, תשיז, ויקרא, 547 עמ', 38MB
§אילת השחר ויקרא, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, תשסז
§אמרי ח"ן - ויקרא, בן סניור, חיים, בני ברק, תשע
§אמרי יואל, ויקרא, ר' יואל ליב הלוי הערצאג, 210 עמ', 10MB
§אמרי יוסף ג, רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא, ניו יורק, תשל"ח
§ארץ חמדה-ויקרא, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרעג
§אשיחה בחוקיך - ויקרא, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5773
§באר היטב, פירוש על ביאור רנה"ו לס' ויקרא, אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מיימון, ווילנא, תרנד, 26 עמ', 2MB, קטוע בסופו
§באר התורה ג, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשנה
§באר מים חיים ג, חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, חמ"ד
§באר נבונים - ויקרא, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5776
§בחגוי הסלע - ויקרא, פרשל, חגי בן טוביה, ירושלים, 5773
§בית ישראל ג, ברוין, ישראל חיים, פאקש, תרסד, ויקרא, עם שו"ת
§ברכת אברהם - ויקרא, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע
§ברכת אברהם - ויקרא, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת מרדכי השלם - מוסר - ויקרא, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
§גור אריה ג, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), לבוב, תריח
§גן נעול - ויקרא, ווען, חיים מנחם בן יהודה לייב, לייקווד, 5770
§דבר בעתו - ויקרא, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסב
§דברי חיים ג, שארין, חיים ב"ר אברהם יואל מחאסלאוויטש, תרכט
§דברי יואל ה, ויקרא-מצורע, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, על התורה, 459 עמ', 29MB
§דברי יואל ו, אחרי מות-בחוקותי, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, על התורה, 481 עמ', 29MB
דברי תורה - ויקרא, האדמו"ר מהולמין
§די באר - ויקרא תנינא, מן, דוד יצחק בן מרדכי לייב, כפר חסידים, 5766
§דמשק אליעזר-ויקרא, סופר, זוסמאן אליעזר, פאקש, תרמה
§דעת סופרים-ויקרא, רבינוביץ, חיים דב, ארץ ישראל, תשיח
§דרכי דוד חלק ג, מלדולה, דוד בן רפאל, המבורג, תקנד
דרכי דוד, ר' דוד מילדולה, כרך ג, 82 עמ'
דרכי לויקרא, חלמיש יערה, מבחר פרקים מספר ויקרא בתרגום לעברית קלה ובתוספת אגדות חז"ל
§דרש אב ג, ר' אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"א
§הגיוני יהודי, ויקרא, ר' יהודה אלטוסקי, ניו יורק תש"ו
§הכתב והקבלה - ויקרא, קניגסברג ?, תרי, 244 עמ', 18MB
§המדרש והמעשה ג, רבי יחזקאל ליבשיץ, פיעטרקוב, תרס"א, ויקרא, 279 עמ', 13MB
§המה ינחמוני -ויקרא, וינברג, צחק מנחם, ירושלים, תשסה
§העמק דבר, ויקרא, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ירושלים, תרצא
§ויבינו במקרא - ויקרא, קארפ, משה מרדכי, ירושלים, תשע
§ויבינו במקרא - ספר ויקרא אדר 5768, פייבלזון, אליהו מאיר, ירושלים, תשסח
§וידבר משה-חלק שלישי, פאלאק, משה הלוי, פרשבורג, תרנד, ויקרא
§זאב יטרף עיונים בספר ויקרא, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסד
§חגוי הסלע - ויקרא, יונה טאובה, קרית ספר, 5773
§חומש עם הרבה מפרשים - ויקרא, ליוורנו, תריד
§חומש, ויקרא, עם אור החיים, אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, ופתשגן הכתב על מגלת אסתר, לבוב, תריז
§חומש - ויקרא - עם למקרא, ליוורנו, תרכב
§חומש, ויקרא, עם מירא דכיא, עם תרגום, רש"י, בעה"ט, פתי חכמים, אור החיים, כלי יקר, זיטומיר, תרל
§חומש בית דוד-ויקרא, לבוב, תרסט
§חומש, ויקרא, עם ותורה והמצוה למלבי"ם, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, ווילנא, תרעג
§חומש, ויקרא, עם באר מים חיים, עם התרגומים, רש"י, שפתי חכמים, תולדות אהרן, בעה"ט, אור החיים, ונחל קדומים לבוב, תרכג
§חומש, ויקרא, עם מאור ושמש, עם תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, אור החיים, ותרגום על חמש מגילות לבוב, תרכג
§חומש, ויקרא, עם תרגום, רש"י ומנחת שי, וינה, תקעד
§חומש, ויקרא, עם "ספר הברית", ר' קאלישער, צבי מטהארן, עם אונקלוס, רש"י, ותרגום לגרמנית ווארשא, תרלג
§חומש ויקרא, עם תרגומים, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, תולדות אהרן, תוכחת מוסר מהשל"ה, ותוצאות חיים, לר' באסקוויץ, חיים, אמשטרדם, 5460, 135 עמ', 13MB
§חומש ויקרא, ירושלים, תרסו
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש ויקרא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש צו
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש תזריע
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש מצורע
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש אחרי מות
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש קדושים
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש אמור
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש בהר
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש בחוקותי
§חמודי צבי, ויקרא, הרב צבי הירש יאיר, ניו יורק תשכ"ו, 525 עמודים, 17MB
חמשה חומשי תורה - ויקרא, עם תרגום אונקלוס, רש"י, ופנים יפות לר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, ושם אפרים לר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 160 עמ'
חמשה חומשי תורה - ויקרא, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם ועם פי' רש"י ופי' אור החיים, ר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 145 עמ', 43.4MB
§חקרי הלכות, על ויקרא, ר' צבי הירש פרבר, לונדון, תרצה
§טעם ודעת ח"ב, ויקרא, שטרנבוך, משה, תשכ"ב, 373 עמ', 13MB
§ילקוט יהודה - תורת המוסר והמשפט העברי, ויקרא, ר' יהודה ליב גינזבורג, דענווער, 1934, 202 עמ', 10MB
§ילקוט סופר-ויקרא, סופר, יוסף ליב, פאקש, תרנח
§ילקוט ספורים-חלק שלישי, ויקרא, ווארשא, תרסב, 134 עמ', 15MB
§ילקוט פרושים לתורה - ויקרא, הולצברג, יצחק רפאל הלוי, ירושלים, תשג
§יסודי העקרים, ויקרא, דנציג, יצחק ב"ר מנחם מאניש מסלאנים, ווארשא, תרסד, 211 עמ', 12MB
§ישמח יהודה עה"ת - ויקרא, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשסז
§ישמח ישראל - על ספר ויקרא, דנציגר, ירחמיאל ישראל יצחק בן יחיאל, לאדז, תרעה
§כלי חמדה ב, ויקרא, רבי מאיר דן פלאצקי, פיעטרקוב, תרפ"ז, 292 עמ', 25MB
§כנפי שחר ג, הרב שרגא הכהן ראזענבערג, קליוולנד תרפ"ח, דרושים ופירושים לספר ויקרא, 9MB
§כרם הצבי-ויקרא, פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליב, לונדון, תרצה
§לבוש יוסף על התורה ח"ג - ויקרא, ישר, יוסף, ירושלים, תשס
§לחם אשי-ויקרא, וינגוט, שמואל יהודה, צפת, תשכא
§לקוטי בתר לקוטי חלק ג, ר' שמואל אלתר, ניו יורק, תשח, על ויקרא, 259 עמ', 9MB
§ליקוטי יהודה - ויקרא ב, הינה, יהודה אריה ליב, ירושלים, תשכח
§מאור התורה - ויקרא, אונגר, מאיר חיים, בני ברק, תשנה, עם "להורות נתן" לר' נתן גשטטנר, מהדורה שניה
§מאיר עיני ישרים, ויקרא, ר' מאיר שווארצמאן, 5MB, וויניפעג - 1946
§מגיד משנה - ויקרא, מנשה קליין, ברוקלין, תשנז
מגיד משנה, ויקרא, ר' מנשה קליין, 448 עמ', נ"י תשנז, 3.8MB
§מדרש משה ח"ג, ויקרא, רבי משה מרדכי מורגנשטרן מפילוב, ווארשא-תל אביב, תרצ"א-תשכ"ג, 80 עמ', 13MB
§מלא העומר-ויקרא, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), פיעטרקוב טריב, תרפח
§מלבי"ם (התורה והמצוה) - ויקרא א, מלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל, ורשה, 5640
§מלבי"ם (התורה והמצוה) - ויקרא ב, מלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל, ורשה, 5640
התורה והמצוה, מלבי"ם, ויקרא, חלק א, ויקרא-שמיני, וילנא תרנ"ב, 514 עמ'
התורה והמצוה, מלבי"ם, ויקרא, חלק ב, תזריע-בחקותי, וילנא תרנ"ב, 512 עמ'
§ממחרת השבת, ליכטנשטאט, משה אביגדור, וינה, תרכ, 13 עמ', 460KB, הוכחות נגכד פירוש הצדוקים ל"ממחרת השבת"
§מן המים משיתיהו - ויקרא, פוליאס, משה בן אברהם, ירושלים, 5774
§מעינה של תורה על ספר ויקרא, פרידמן, אלכסנדר זושא, תל אביב, תשטז
§מקרי דרדקי-חלק שלישי, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, תרנד, ויקרא, 315עמ', 19MB. מעמ' 289 - קונטרס לרחק חכמות זרות. מעמ' 310 - מפתח נושאים אלפביתי
§משאת בנימין-חלק שלישי, רייך, אליהו, ווייטצען, תרע, ויקרא
§משל ומליצה, ויקרא, הרב אברהם נפתלי גאלאנטי, דרשות, ניו יורק תרצ"ג, 208 עמודים - 5MB
§משמיע שלום - ויקרא, עמית, שגיב בן נתנאל, בית שמש, 5774
§משמרת צבי ויברך דוד ג, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ווינא תשמ"א
§נדב ואביהוא, ביאור מעשיהם, כהן, שלמה בן אהרן, קרית ספר,
§נדב ואביהוא, דעת ר"ח קנייבסקי בענין לימוד פרשת נדב ואביהוא לצד זכות, כהן, שלמה בן אהרן, קרית ספר, 5776
§נחמד ונעים, ויקרא, הרב אורי לאנגנער, ניו יורק תרצ"ז, מעמ' 183 - "פתגמי אוריתא" - חידושים שונים, 258 עמודים - 7MB
§נפש טובה-ויקרא, פנחס נפתלי מגאמבין, סיגט, תרמט
§נשמתין חדתין - ויקרא תש"ע, מארגנשטערן, יצחק מאיר, ירושלים, 5770, 149 עמ' 3MB
נתיבות השלום - ויקרא, חמשת חמשי התורה עם תקון סופרים, ר' שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, ותרגום אשכנזי, מאת משה מנדלסון, ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 218 עמ', 41MB
נתיבות השלום - ויקרא, "תקון סופרים" על התורה, מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, עם תרגום אשכנזי ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג
§נתיבי חיים - ספר ויקרא, אליעזרי, חיים משה ראובן, בני ברק, תשמד
§עבודת הקודש - ויקרא - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנג, 346 עמ', 8MB
§עזרי מעם ה' - ויקרא, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5773
§עטרת המקרא - ויקרא, גולדשמיט, שמואל חיים בן יעקב, ירושלים,
§עיון הפרשה - אמור-בהר. וספירת העומר {א} מס' 8 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - ויקרא-בה"ב. ועניני פסח מס' 55 5769, ירושלים, תשסט
§עיון הפרשה - ויקרא-תזריע. ועניני פורים ומגילת אסתר מס' 75 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - מצורע-בהר. ועניני פסח והגש"פ מס' 76 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - צו-שמיני. ומגילת אסתר מס' 5 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - תזריע-קדושים. והגדה של פסח מס' 6-7 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - גליון פ"ז, צו-אמור, וענייני פסח, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב
§עיון הפרשה - גליון קט, ויקרא-תזריע, וענייני פורים ומגילה, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קי, מצורע-בהר, וענייני פסח, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קכא, ויקרא-אמור, וענייני פסח, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קלג, תזריע-בהר, וענייני פסח, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיונים בפרשה - ויקרא, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנגלס, קליפורניה, תשע
§פלח הרמון - ויקרא, ר' מאליסוב, ניו יורק, תשסב
פנים יפות, ויקרא, עם רש"י, ר' פנחס הלוי הורוביץ, אוסטרהא תקפ"ה, 326 עמ'
§פנינים מבי מדרשא ע"ס ויקרא, חיים ליב בן דב, ירושלים, תשסח
§פרדס יוסף-ויקרא, פאצאנאווסקי, יוסף, פיעטרקוב - לודז, תרצא
§פרדס פתחיה-ויקרא, מנקין, פתחיה ב"ר אריה ליב, נ.י., תרצו
§פרי חיים ח"ג - ויקרא, קנאללער, חיים, פרעמישלא, תרעח
§פתח האהל ח"ג - ויקרא, אבוחצירא, דוד, ירושלים, תרפג
§פתשגן הדת-ויקרא, לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרלג
§צפנת פענח, ויקרא, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ירושלים, תשכ"ב, 324 עמ', 11MB
§קרית ספר - ויקרא, וועזעל, כלב פייבל, דעש, תרסד
§רוח באר-חלק שלישי, בלוך, מאיר ב"ר נח, ווארשא, תרמא
§רחובות הנהר-ויקרא, טננבוים, זאב וואלף, סיגט, תרנו
§שארית יעקב ויקרא, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, ברוקלין, תשמ"ט, 181 עמ', 10MB
§שים שלום על ויקרא, יואל הרבנד, ביתר עילית, תשסט
§שכר ועונש - ויקרא, ירושלים, תשסא
§שכר ועונש חלק שלישי סדר ויקרא, תשסא
§שם עולם, ליכטנשטיין, אליעזר ליפמאן ב"ר שלמה, ווארשא, תרלז, 505 עמ', 62MB, על ויקרא
§שער בת רבים-ספר ויקרא, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעא
§שפתי כהן-ש"ך ג, רבי מרדכי הכהן, ווארשא
§תוכחת מוסר- ויקרא, וינה, תקנ״ד
Ξתוספת ברכה,ויקרא
§תורה עם פירוש באר רחובות מזוקק - ויקרא, וינה, תקעט, על פירוש רש"י
§תורה שלמה - כה, ויקרא א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - כו, ויקרא ב, צו א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - כז, צו ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - כח, שמיני, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - ל, תזריע, מצורע, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לא, אחרי מות, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לב, קדושים, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לג, אמור, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לד, בהר, בחוקותי, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה תמימה - ויקרא, ר' ברוך בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, וילנה, תרסד
§תורת אלקים-ויקרא, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים ובעל הטורים, וביאור באידיש, ווילנא, תרמז
§תורת אלקים-ויקרא, עם אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, ופירוש השל"ה, ופירוש באידיש, ווילנא, תרמג
§תורת גבריאל ג, ר' גבריאל זאב מרגליות, ניו יורק תרפ"ו, 467 עמ', 28MB, על ויקרא. מעמ' 364 - "גנזי טובה" על שיר השירים.
§תורת מהרי"ם על התורה - ספר ויקרא, דושינסקיא, ישראל משה, ירושלים, תשסד
§תורת מהרי"ץ על התורה - ספר ויקרא, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלים, תשכה
§תורת משה-ויקרא, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרכ
§תורת משה [חתם סופר] ג, רבי משה סופר, פרעסבורג, תרל"ט-תרנ"ג
§תורת משה-ויקרא, גלאגוי, תרא
§תורתו של שם, ויקרא, הרב שלמה מיכאל נעכעס, לוס אנג'לס תר"צ, פרשנות על דרך הדרש, 1MB
§תנ"ך - מיץ - תקכ"ו - ויקרא, עם שלשה תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, דבק טוב, בעל הטורים, תולדות אהרן, דרושים מהאלשיך ועוללות אפרים, מיץ, 5526
§תקון משה-חלק שלישי, פאלאק, משה הלוי, באניהאד, תרנה, ויקרא

במדבר
§אהל יעקב-במדבר, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), זולקווא, תרכא
§אהל משה - במדבר, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ניו יורק, 5772
§אהלי שם - במדבר, מיכאל פרץ, מקסיקו., 5772
§אור החיים-ספר במדבר, אבן עטר, חיים ב"ר משה, זולקווא, תקנט
§אור החיים - כלי יקר - על התורה - ספר במדבר, פיעטרקוב, תרמט
§אור החמה - במדבר, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור תורה ד, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, פיעטרקוב, תרעא
§אורים גדולים-במדבר, ווילנא, תרעב, עם אונקלוס, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, רמב"ן, חזקוני, בעה"ט, עמר נקא, ספורנו, פתשגן ונתינה לגר על התרגום, מודע לבינה, והרכסים לבקעה
§אילת השחר במדבר, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, תשסז
§אמרי אברהם - במדבר, אנגלרד, אברהם בן מאיר צבי, בני ברק, תשמב
§אמרי ח"ן - במדבר, בן סניור, חיים, בני ברק, תשע
§אמרי יואל, במדבר, ר' יואל ליב הלוי הערצאג, 182 עמ', 10MB, פריז - 1935
§אמרי יוסף ד, רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא, ניו יורק, תשל"ח
§אמרי שפר, ר' פרידמאן דוד שלמה, 2MB, לעמבערג - תרפ"א דרשה לפ' מטות
§אספקלריא המאירה, ווייס, אהרן הלוי מסאטמאר, סאיני, על פרשת בלק
§ארץ חמדה-במדבר, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרעג
§אשיחה בחוקיך - במדבר, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5773
§באר התורה ד, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשנה
§באר מים חיים ד, חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, חמ"ד
§בחגוי הסלע - במדבר, פרשל, חגי בן טוביה, ירושלים, 5773
§בית ישראל ד, ברוין, ישראל חיים, פאקש, תרסד, במדבר
§ברכת אברהם - במדבר, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע
§ברכת אברהם - במדבר, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת מרדכי השלם - מוסר - במדבר, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
§גור אריה - במדבר, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשלב
§גור אריה ד, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), לבוב, תריח
§גן נעול - במדבר, ווען, חיים מנחם בן יהודה לייב, לייקווד, 5771
§דבר בעתו - במדבר, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסג
§דברי חיים ד, שארין, חיים ב"ר אברהם יואל מחאסלאוויטש, תרלז
§דברי יואל ז, במדבר-שלח, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג
§דברי יואל ח, קורח-מסעי, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג
דברי תורה - במדבר, האדמו"ר מהולמין
§דמשק אליעזר-במדבר, סופר, זוסמאן אליעזר, פאקש, תרמה
§דעת סופרים-במדבר, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשטז
§דרוש מטה משה, קאסאווסקי, מרדכי צבי ב"ר שמעון, ווארשא, תרעג, 52 עמ', 3MB, בעניין חטא מי מריבה
§דרכי דוד חלק ד, מלדולה, דוד בן רפאל, המבורג, תקנד
דרכי דוד, ר' דוד מילדולה, כרך ד, 82 עמ'
דרכי לבמדבר, חלמיש יערה, מבחר פרקים בעברית קלה ובתוספת באורי מילים איורים ומדרשים,ירושלים תשנ"ה
§דרש אב ד, ר' אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"ד
§הגיוני יהודי, במדבר,ר' יהודה אלטוסקי
§הדרש והעיון ד, ר' אהרן לעווין, נוי יורק, 1939, במדבר-קורח, 422 עמ', 16MB
§הדרש והעיון ה, רבי אהרן לעווין, בילגורייא-פיעטרקוב, תרפ"ח, חוקת-מסעי, 407 עמ', 16MB
§הליכות יהודה חלק ד, ר' יהודה ליב הכהן קאגאן, ניו יורק, תשלב, במדבר, 252 עמ', 10MB
§המדרש והמעשה ד, רבי יחזקאל ליבשיץ, פיעטרקוב, תרס"א
§העמק דבר, במדבר, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ירושלים, תרצא
§ויבינו במקרא - במדבר, קרפ, משה מרדכי, ירושלים, תשעא
§ויגד יעקב-במדבר, גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפא, נ.י., תשכו
§וידבר משה-חלק רביעי, פאלאק, משה הלוי, פרשבורג, תרנד, במדבר
§זאב יטרף עיונים בספר במדבר, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסה
§חגוי הסלע - במדבר, יונה טאובה, קרית ספר,
§חומש עם הרבה מפרשים - במדבר, ליוורנו, תריד
§חומש, במדבר עם תרגום, רש"י, בעה"ט ותולדות אהרן, וחומת אנך לבוב, תרכה
§חומש, במדבר, עם מירא דכיא, עם תרגום, רש"י, בעה"ט, פתי חכמים, אור החיים, כלי יקר, זיטומיר, תרל
§חומש בית דוד-במדבר, לבוב, תרסט
§חומש, במדבר, עם העמק דבר, ווילנא, תרמ
§חומש, במדבר, עם ותורה והמצוה למלבי"ם, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, ווילנא, תרעג
§חומש, במדבר, עם באר מים חיים, עם התרגומים, רש"י, שפתי חכמים, תולדות אהרן, בעה"ט, אור החיים, ונחל קדומים לבוב, תרכג
§חומש, במדבר, עם מאור ושמש, עם תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, אור החיים, ותרגום על חמש מגילות לבוב, תרכג
§חומש, במדבר, עם "ספר הברית", ר' קאלישער, צבי מטהארן, עם אונקלוס, רש"י, ותרגום לגרמנית ווארשא, תרלג
§חומש, במדבר , עם תרגומים, רש"י, בעה"ט, אור החיים, נחל קדומים, עבודת הלוי, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), זיטומיר, תריד
§חומש במדבר, ירושלים, תרסו
חומש מקור חיים - במדבר, עם אונקלוס, רש"י, ביאור משה מנדלסון, תרגום גרמני, וביאור מירמיה היינמן, ברלין תקצ"ג. על חתומים שם ראה כאן
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש במדבר
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש נשוא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש בהעלותך
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש שלח
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש קורח
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש חוקת
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש בלק
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש פינחס
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש מטות
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש מסעי
חמשה חומשי תורה - במדבר, עם תרגום אונקלוס, רש"י, ופנים יפות לר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, ושם אפרים לר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 152 עמ'
חמשה חומשי תורה - במדבר, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם ועם פי' רש"י ופי' אור החיים, ר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 161 עמ', 47.3MB
§ילקוט יהודה - תורת המוסר והמשפט העברי, במדבר, ר' יהודה ליב גינזבורג, דענווער, 1934
§ילקוט סופר-במדבר, סופר, יוסף ליב, פאקש, תרסג
§ילקוט ספורים-חלק רביעי, במדבר, ווארשא, תרסב, 102 עמ', 11MB
§ילקוט פרושים לתורה - במדבר, הולצברג, יצחק רפאל הלוי, ירושלים, תשד
§יקרא דאורייתא ד, ציק, יחיאל בן אברהם אליעזר, בני ברק,
§ישא ברכה, משה ב"ר אליעזר, ווילנא, תרעג, ביאור על פרשת ברכת כהנים
§ישמח יהודה עה"ת - במדבר, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשסח
§כלי חמדה ג, במדבר, רבי מאיר דן פלאצקי, פיעטרקוב, תרצ"ה, 337 עמ', 30MB
§כלי חמדה ח"ד - במדבר, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשמ
§כרם הצבי-במדבר, פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליב, לונדון, תרצח
§לבוש יוסף על התורה ח"ד - במדבר, ישר, יוסף, ירושלים, תשס
§לוית חן - במדבר, כהן, ראובן נח בן יוסף לייב, קרית ספר, 5769
§לחם אשי-במדבר, וינגוט, שמואל יהודה, צפת, תשכא
§לקוטי בתר לקוטי חלק ד, ר' שמואל אלתר, ניו יורק, תשט, על במדבר, 294 עמ', 9MB
§מאור התורה - במדבר, אונגר, מאיר חיים, בני ברק, תשסא, עם "להורות נתן" לר' נתן גשטטנר, מהדורה שניה
§מאיר עיני ישרים, במדבר, ר' מאיר שווארצמאן, 8MB, וויניפעג - 1950, 269 עמ'
§מגיד משנה - במדבר, מנשה קליין, ברוקלין, תשנט
מגיד משנה, במדבר, ר' מנשה קליין, 437 עמ', נ"י תשסד, 3.1MB
§מדרכי משה ח"ד, במדבר, רבי משה מרדכי מורגנשטרן מפילוב, ווארשא-תל אביב, תרצ"א-תשכ"ג, 80 עמ', 12MB
§מיכל מים, האוושא, יחיאל מיכל ב"ר ראובן צבי, ווארשא, תרנט, על במדבר, דרושים ודברי הלכה, 208 עמ', 21MB, ממקור אחר, 16MB, 215 עמ'
§מלא העומר-במדבר, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), פיעטרקוב טריב, תרפח
§מלבי"ם (התורה והמצוה) - במדבר, מלבים, מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל, ורשה, 5640
התורה והמצוה, מלבי"ם, במדבר, וילנא תרנ"ב, 512 עמ'
§מן המים משיתיהו - במדבר, פוליאס, משה בן אברהם, ירושלים, 5774
§מנחת אליהו - במדבר, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מסעות ישראל, 2MB, ירושלים - תש"א בענין מסעות ישראל במדבר
§מעין גנים, זבדיה, משה יעקב ב"ר נתן ישעיהו הלוי, פיעטרקוב, תרעד, במדבר
§מעינה של תורה על ספר במדבר, פרידמן, אלכסנדר זושא, תל אביב, תשטז
§מקרא מפורש, במדבר, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
§מקרי דרדקי-חלק רביעי, ליכטנשטיין, הלל מקאלאמעא, תרנט, במדבר
§משאת בנימין-חלק רביעי, רייך, אליהו, ווייטצען, תרע, במדבר
§משל ומליצה, ד, הרב אברהם נפתלי גאלאנטי, דרשות, ניו יורק תרצ"ה, 5MB
§משמיע שלום - במדבר, עמית, שגיב בן נתנאל, בית שמש, 5774
§נחמד ונעים, במדבר הרב אורי לאנגנער, ניו יורק תרצ"ט. מעמ' 176-258 - פתגמי אוריתא. 5MB
§נפש טובה-במדבר, פנחס נפתלי מגאמבין, סיגט, תרמט
נפלאות מתורתך - במדבר א', ר' יצחק רצאבי
נפלאות מתורתך - במדבר ב', ר' יצחק רצאבי
נתיבות השלום - במדבר, חמשת חמשי התורה עם תקון סופרים, ר' שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, ותרגום אשכנזי, מאת משה מנדלסון, ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 138 עמ', 27.1MB
נתיבות השלום - במדבר, "תקון סופרים" על התורה, מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, עם תרגום אשכנזי ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג
§נתיבות השלום-במדבר, עם אונקלוס ורש"י, ביאור שד"ל, ותרגום מנדלסון, וינה, תרו
§נתיבי חיים - ספר במדבר, אליעזרי, חיים משה ראובן, בני ברק, תשמז
עבודת הלוי, ר' אהרן בן משה הלוי, תרכו, על במדבר
§עזרי מעם ה' - במדבר וסגולות התורה, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5774
§עטרת המקרא - במדבר, גולדשמיט, שמואל חיים בן יעקב, ירושלים,
§עיון הפרשה - גליון ל"ה, ירושלים, תשסז, 106 עמ',2MB, בהעלותך-חוקת
§עיון הפרשה - גליון מ"ו, ירושלים, תשסח, 103 עמ', 2MB, בהעלותך-חוקת
§עיון הפרשה - גליון מ"ז, ירושלים, תשסח, 100 עמ', 3MB, בלק-מסעי
§עיון הפרשה - בהעלותך-חקת, ועניני שבת קודש [ג] מס' 25 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - בהעלותך-חקת. ועניני תפילה [ה] מס' 66 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - במדבר-חקת. ועניני ספיה"ע ושבועות מס' 56 5769, ירושלים, תשסט
§עיון הפרשה - נשא-שלח. וחג השבועות מס' 10 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - פינחס-מסעי. ועניני שבת {ב} מס' 12 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - קרח-בלק. ועניני שבת {א} מס' 11 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - שלח-בלק. ופרקי אבות No. 78 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - גליון פט, בהעלותך-חוקת, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב
§עיון הפרשה - גליון ק, בהעלותך-חוקת, וענייני פרקי אבות, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קיב, שלח-בלק, וענייני פרקי אבות, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קכג, בהעלותך-חוקת, וענייני פרקי אבות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קלה, שלח-בלק, ופרקי אבות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיונים בפרשה - במדבר, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנגלס, קליפורניה, תשע
§ענבים במדבר, ר' שרגא ראזענבערג, קליוולנד תש"ד, 216 עמ', 8MB, על ס' במדבר, עם דרשות לקדוש לבנה ולסליחות
§פירות השדה על פרשת שלח, ועל מס' כתובות, ניו יורק, תשס
פנים יפות, במדבר, עם רש"י, ר' פנחס הלוי הורוביץ, אוסטרהא תקפ"ה, 314 עמ'
§פנינים מבי מדרשא ע"ס במדבר, חיים ליב בן דב, ירושלים, תשסט
§פרדס הברכה, פירושים על פסוקי ברכת כהנים, טראב, אהרן בן גמליאל, ביתר עילית, 5772
§פרי חיים ח"ד - במדבר, קנאללער, חיים, פרעמישלא, תרעח
§פתשגן הדת-במדבר, לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרלד
§צפנת פענח, במדבר, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ירושלים, תשכ"ב, 391 עמ', 13MB. מעמ' 386 - על רות
§קומץ המנחה-חלק שני, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), בילגורייא, תרעב, 218 עמ', 17MB, במדבר
§קרית ספר - במדבר, וועזעל, כלב פייבל, דעש, תרסד
§רוח באר-חלק רביעי, בלוך, מאיר ב"ר נח, ווארשא, תרמא
§רחובות הנהר-במדבר, טננבוים, זאב וואלף, סיגט, תרנו
§שארית יעקב במדבר, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, ברוקלין, תשמ"ט, 174 עמ', 9MB
§שבטי י-ה - במדבר - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנג, 359 עמ', 8MB
§שבעים פנים לתורה, לוין, אריה ליב, לונדון, תרעז, 70 עמ', 2MB, 70 פירושים על במדבר כג, כג. מעמ' 57 - חידושים על אגדות התלמוד ועל פרקי אבות
§שכר ועונש - במדבר, ירושלים, תשסא
§שכר ועונש חלק רביעי סדר במדבר, תשסא
§שער בת רבים-ספר במדבר, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעא
§שפתי כהן-ש"ך ד, רבי מרדכי הכהן, ווארשא
§תוכחת מגולה, צאימין, יוזף יוזפא, ירושלים, 35 עמ', 1MB, דרוש על פרשת פנחס, עם דברי מוסר
§תוכחת מגולה, ר' יוסף יוזפא ציימאן, ניו יורק תרע"ז, 28 עמ', 689KB, דרוש על פרשת פנחס, עם דברי מוסר
§תוכחת מוסר- במדבר, וינה, תקנ״ד
Ξתוספת ברכה, במדבר
§תורה שלמה - לו, במדבר, נשא א, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לז, נשא ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לח, בהעלותך, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לט, שלח, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - מ, קורח, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - מא, חוקת, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - מב, בלק, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - מג, פנחס, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - מד, מטות, מסעי, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנה
§תורה תמימה - במדבר, ר' ברוך בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, וילנה, תרסד
§תורת אלקים-במדבר, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים ובעל הטורים, וביאור באידיש, ווילנא, תרמז
§תורת גבריאל חלק ד, ר' גבריאל זאב מרגליות, ניו יורק, תרפב, 579 עמ', 30MB, על במדבר. מעמ' 504 - "גנזי מלכות" על רות. מעמ' 543 - "גנזי אגוז" - ליקוטים
§תורת מהרי"ם על התורה - ספר במדבר, דושינסקיא, ישראל משה, ירושלים, תשסה
§תורת מהרי"ץ על התורה - ספר במדבר, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלים, תשכט
§תורת משה-במדבר, אלשיך, משה ב"ר חיים, אמשטרדם, תקכה
§תורת משה-במדבר, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרכ
§תורת משה [חתם סופר] ד, רבי משה סופר, פרעסבורג, תרל"ט-תרנ"ג
§תורת משה-במדבר, עם תרגום גרמנית, חיים ארנהיים, גלאגוי, תרא
§תורתו של שם, במדבר, הרב שלמה מיכאל נעכעס, לוס אנג'לס תר"צ, פרשנות על דרך הדרש, 1MB
§תנ"ך - מיץ - תקכ"ו - במדבר, עם שלשה תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, דבק טוב, בעל הטורים, תולדות אהרן, דרושים מהאלשיך ועוללות אפרים, מיץ, 5526

דברים
§אבן שלמה ד דברים, רבי שלמה זלמן עהרנרייך, ירושלים, תשכ"ג
§אבני שיש, הרב שרגא הכהן ראזענבערג, קליוולנד, אוהיו תש"ו, דרשות על ספר דברים וליקוטים, 227 עמודים - 7MB
§אהל יעקב-דברים, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), קניגסברג, תריט
§אהל משה - דברים ח"א, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ניו יורק, 5773
§אהלי שם - דברים, מיכאל פרץ, מקסיקו., 5772
§אור החיים-ספר דברים, אבן עטר, חיים ב"ר משה, זולקווא, תקנט
§אור החיים - כלי יקר - על התורה - ספר דברים, פיעטרקוב, תרמט
§אור החמה - דברים, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשסג
§אור חדש ג, ר' חיים אפרים זייטשיק, ירושלים תשכ"ט, 469 עמ', 8MB, דברים. מעמ' 379 - על מועדים
§אור תורה, ליוורנו, תרנ, דברים, עם רש"י ואונקלוס, בעה"ט ותולדות אהרן, וחומת אנך
§אור תורה ה, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, פיעטרקוב, תרעא, דברים, 105 עמ', 7MB
§אורות חיים - דברים, כהן, חיים, , 5773
§אורים גדולים-דברים, ווילנא, תרעב, עם אונקלוס, רש"י, אבן עזרא, רשב"ם, רמב"ן, חזקוני, בעה"ט, עמר נקא, ספורנו, פתשגן ונתינה לגר על התרגום, מודע לבינה, והרכסים לבקעה
§אילת השחר דברים, שטיינמן, אהרן יהודה ליב בן נח צבי, תשסז
§אמרי יואל-דברים, הרצוג, יואל ליב הלוי, לונדון, תרפב
§אמרי יוסף ה, רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא, ניו יורק, תשל"ח, דברים, 260 עמ', 17MB
§ארץ חמדה-דברים, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרעג
§אשיחה בחוקיך - דברים, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5774
§באר התורה ה, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשנה
§באר מים חיים ה, חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, חמ"ד, דברים, 81 עמ', 9MB
§בחגוי הסלע - דברים, פרשל, חגי בן טוביה, ירושלים, 5774
ביאור לספר דברים, ר' דוד צבי הופמן, כ- 700 עמודים
§ביאור משנה תורה - דברים, ולי, משה דוד, ירושלים, תשמט, 402 עמ', 9MB
§בית ישראל ה, ברוין, ישראל חיים, סאטמאר, תרסד, דברים
§ברית הלוי, ר' אליהו איטיניגא, לובלין, ת"ה, פירושים על הפסוקים הראשונים בפ' ואתחנן, 165 עמ', 5MB, ממקור אחר
§ברכת אברהם - דברים, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשע
§ברכת אברהם - דברים, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5775
§ברכת מרדכי השלם - מוסר - דברים, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסו
§גור אריה - דברים, ר' יהודה ליוואי בן בצלאל (מהר"ל) מפראג, ירושלים, תשלב
§גור אריה ה, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), לבוב, תריח
§גן נעול - דברים, ווען, חיים מנחם בן יהודה לייב, לייקווד, 5771
§דבר בעתו - דברים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסג
§דברי חיים ה, דברים, שארין, חיים ב"ר אברהם יואל מחאסלאוויטש, תרלח, 94 עמ', 8MB
דברי תורה - דברים, האדמו"ר מהולמין
דברי תורה חלק ט - דרשות ח"ב, נ"י תשנח, 230 עמ', דברים, והדרנים לש"ס, 8.4MB
§דברים, עם ביאור מאת חיים כהן, עם רש"י מפוסק, ירושלים, תשיח
דברים עם תרגום איטלקי וביאור, יצחק שמואל ריגיו, וינה תקפ"א
§דמשק אליעזר-דברים, סופר, זוסמאן אליעזר, פאקש, תרמו
§דעת סופרים-דברים, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשיז
§דרכי דוד חלק ה, מלדולה, דוד בן רפאל, המבורג, תקנה
§דרש אב ה, דברים, ר' אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"ה, 287 עמ', 16MB
§האזינו ברכה, מאת חברי בהכנ"ס בעיר טאראוו, מינסק, תרעג, 68 עמ', 2MB, ביאורים על האזינו וזאת הברכה. מעמ' 58 - על פרשת העקידה
§הדרש והעיון ו, רבי אהרן לעווין, בילגורייא-פיעטרקוב, תרפ"ח, דברים, 502 עמ', 22MB
§הגיוני יהודי, דברים, ר' יהודה אלטוסקי, ניו יורק תשי"ט, 460 עמ', 12MB
הכתב והקבלה - דברים, ר' יעקב צבי מקלנבורג
§המדרש והמעשה ה, רבי יחזקאל ליבשיץ, פיעטרקוב, תרס"א, דברים, 255 עמ', 11MB
§המה ינחמוני - דברים, וינברג, צחק מנחם, ירושלים, תשסה
§העמק דבר, דברים, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ירושלים, תרצא
התורה והמצוה, מלבי"ם, דברים, וילנא תרנ"ב, 566 עמ'
§ובחרת בחיים חלק ג, דברים, סופר יפתח, צפת, 5772
§ובחרת בחיים - ח"ג, דברים, סופר יפתח, 5774
§ויגד יעקב-דברים, גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפא, נ.י., תשכח
§וידבר משה-חלק חמישי, פאלאק, משה הלוי, פרשבורג, תרנד, דברים
§זאב יטרף עיונים בספר דברים, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסו
§זאת ליעקב - דברים, בורנשטין, שמואל יעקב בן יששכר דב, בני ברק, תשע
§חגוי הסלע - דברים, יונה טאובה, קרית ספר,
§חומש עם הרבה מפרשים - דברים, ליוורנו, תריד
§חומש, דברים, עם מירא דכיא, עם תרגום, רש"י, בעה"ט, פתי חכמים, אור החיים, כלי יקר, זיטומיר, תרל
§חומש בית דוד-דברים, לבוב, תרסט
§חומש, דברים, עם ותורה והמצוה למלבי"ם, עם אונקלוס, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, ווילנא, תרעא
§חומש, דברים, עם באר מים חיים, עם התרגומים, רש"י, שפתי חכמים, תולדות אהרן, בעה"ט, אור החיים, ונחל קדומים לבוב, תרכג
§חומש, דברים, עם מאור ושמש, עם תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, בעה"ט, אור החיים, ותרגום על חמש מגילות לבוב, תרכג
§חומש, דברים, עם עיר מקלט, לר' דוד לידא, עם אונקלוס, רש"י, ובעה"ט, זיטומיר, תריח
§חומש, דברים, עם "ספר הברית", ר' קאלישער, צבי מטהארן, עם אונקלוס, רש"י, ותרגום לגרמנית ווארשא, תרלג
§חומש דברים, ירושלים, תרסו
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש דברים
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש ואתחנן
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש עקב
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש ראה
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש שופטים
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש כי תצא
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש נצבים
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש וילך
חוק לישראל גם עם פירושים באידיש וזאת הברכה
§חלקת בועז, ר' בועז כהן, שיקאגו תש"ב, 216 עמ', 6MB, על דברים. מעמ' 121 - דרשות לסליחות, ר"ה ויו"כ וסוכות. מעמ' 209 - דרשה לנישואין
חמשה חומשי תורה - דברים, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן ותרגום ירושלמי עם פירושיהם ועם פי' רש"י ופי' אור החיים, ר' חיים ן' עטר, סלאוויטא תקפ"ד-תקפ"ה, 159 עמ', 45.2MB
חמשה חומשי תורה - דברים, עם תרגום אונקלוס, רש"י, ופנים יפות לר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, ושם אפרים לר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו
§טנא פירות העמל - דברים, שטיינמץ, בני ברק, תשע״ב
§טעם ודעת, דברים, שטרנבוך, משה, תשכ"ב, 379 עמ', 13MB
§טעמו וראו -כבודו של תורה - דברים, בני ברק, תשנג
§ילקוט יהודה - תורת המוסר והמשפט העברי, דברים, ר' יהודה ליב גינזבורג, דענווער, תרצ"ה, 271 עמ', 12MB
§ילקוט סופר-דברים, סופר, יוסף ליב, פאקש, תרסג
§ילקוט ספורים-חלק חמישי, דברים, ורשא תרסז, 140 עמ',15MB
§ילקוט פרושים לתורה - דברים, הולצברג, יצחק רפאל הלוי, ירושלים, תשד
§יקרא דאורייתא ה, ציק, יחיאל בן אברהם אליעזר, בני ברק,
§ישמח יהודה עה"ת - דברים, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשסט
§כוסי רוויה - דברים - מועדים, וינברג, שלמה זלמינא, ירושלים, תשע
§כלי חמדה ד, דברים, רבי מאיר דן פלאצקי, פיעטרקוב, תרצ"ה, 461 עמ', 40MB
§כלי חמדה ח"ה - דברים, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשמ
§כלל קטן, ר' מתתיהו רייך פייבלס, 1MB, קושטאנדינה - תכ"ה דרוש על פ' האזינו בדרך חידוד ופלפול, ממקור אחר
§כרם הצבי-דברים, פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליב, לונדון, תשח
§לבוש יוסף על התורה ח"ה - דברים, ישר, יוסף, ירושלים, תשס
§לחם אשי-דברים, וינגוט, שמואל יהודה, צפת, תשכא
§לקוטי בתר לקוטי חלק ה, ר' שמואל אלתר, ניו יורק, תשי, על דברים, 318 עמ', 11MB
§מאור התורה - דברים, אונגר, מאיר חיים, בני ברק, תשסא, עם "להורות נתן" לר' נתן גשטטנר, מהדורה שניה
§מאורי יעקב, קולודנר, יעקב מארים, תל אביב, תשכא, לקט מקדמונים על המושגים הרמוזים בפסוק שמע ישראל, ומהותה של תפלה וברכה
§מאיר עיני ישרים, דברים, ר' מאיר שווארצמאן, 15MB, וויניפעג - 1952, 527 עמ'
§מגיד משנה - דברים, ר' מנשה קליין, ברוקלין, תשנט
§מדרכי משה ח"ה, רבי משה מרדכי מורגנשטרן מפילוב, ווארשא-תל אביב, תרצ"א-תשכ"ג, 127 עמ', 18MB
§מוסר השכל, ר' יוסף כהן צדק, לונדון תרל״ח, 119 עמ', 4MB, דרשות על פרשיות כי תבוא, האזינו, וילך, ושבת תשובה. מעמ' 84 - "מגיני על אלקים" - ביאור צורת המגן דוד, ממקור אחר
§מימר אלהא, על פרשיות מספר דברים
§מלא העומר-דברים, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), פיעטרקוב טריב, תרפח
§מן המים משיתיהו - דברים, פוליאס, משה בן אברהם, ירושלים, 5774
§מנחת אליהו - דברים, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים,
§מנחת יצחק, דברים, עשרת ימי תשובה, שיר השירים וקהלת, הרב יצחק סטאלמאן, דיטרויט תשט"ז, 288 עמודים - 8MB
§מסלות חיים - חלק שלישי - דברים, עיונים במוסד התורה, אליעזרי, חיים משה ראובן, ירושלים, תשכד
§מעינה של תורה על ספר דברים, פרידמן, אלכסנדר זושא, תל אביב, תשטז
§מקרא מפורש, דברים, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשיא
§משאת בנימין-חלק חמישי, רייך, אליהו, ווייטצען, תרע, דברים, 151 עמ', 13MB. מעמ' 113 - קונטרס תשובות
§משל ומליצה, ה, הרב אברהם נפתלי גאלאנטי, דרשות, ניו יורק תרצ"ו, 3MB
§משמיע שלום - דברים, עמית, שגיב בן נתנאל, בית שמש, 5775
§משמרת צבי ויברך דוד ה, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ווינא תשמ"א
§משנה למלך - דברים - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנה, 508 עמ', 12MB
§נחמד ונעים, דברים הרב אורי לאנגנער, ניו יורק ת"ש, 6MB. 290 עמודים. בסופו פתגמי אורייתא. סדר הצילומים מבולבל
§נחמד ונעים, דברים, הרב אורי לאנגנער, ברוקלין, תש
§נפש טובה-דברים, פנחס נפתלי מגאמבין, סיגט, תרמט
§נפש יהונתן, ר' יהונתן בנימין ב"ר משה אריה הכהן, ברדיוב, תרפז, 317 עמ', 30MB, על התורה, ח"ג, דברים. מעמ' 174 - על קהלת. מעמ'314 - מפתח מקורות לשלשת החלקים
נתיבות השלום - דברים, חמשת חמשי התורה עם תקון סופרים, ר' שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, ותרגום אשכנזי, מאת משה מנדלסון, ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 128 עמ', 23.9MB
נתיבות השלום - דברים, "תקון סופרים" על התורה, מאת שלמה בן יואל מדובנא ושלום בן יעקב הכהן, עם תרגום אשכנזי ובאור מאת משה מנדלסון, שלמה בן יואל מדובנא, אהרן ירוסלב והירץ הומברג, ברלין תקמ"ג, 128 עמ'
§נתיבות השלום-דברים, עם אונקלוס ורש"י, ביאור שד"ל, ותרגום מנדלסון, וינה, תרו
§נתיבי חיים - ספר דברים - חלק א, אליעזרי, חיים משה ראובן, בני ברק, תשנ
§נתיבי חיים - ספר דברים - חלק ב, אליעזרי, חיים משה ראובן, בני ברק, תשנ
§עבד המלך - דברים, הומינר, שמואל בן מרדכי, ירושלם, תשלח
§עזרי מעם ה' - דברים, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5771
§עטרת המקרא - דברים, גולדשמיט, שמואל חיים בן יעקב, ירושלים,
§עיון הפרשה - גליון לז, ירושלים, תשסז, 103 עמ', 2MB, ואתחנן-כי תבוא
§עיון הפרשה - גליון מח, ירושלים, תשסח, 109 עמ', 3MB, דברים-כי תצא
§עיון הפרשה - סח - ואתחנן-כי תבוא ומצות תלמוד תורה, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - דברים-תצא. וגלות ונחמה מס' 13-14 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - ואתחנן-תבא. ועניני כיבוד או"א מס' 27 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - ואתחנן-תבא. ועניני מצות ת"ת [ג] מס' 58 5769, ירושלים, תשסט
§עיון הפרשה - ואתחנן-תבא, ועניני תפלה [ו] No. 80 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - פא (נצו"י- לך לך. ועניני ר"ה יוה"כ וסוכות), ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - גליון צא, ואתחנן-תצא, וענייני תלמוד תורה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5772
§עיון הפרשה - גליון קב, ואתחנן-תבוא, וענייני שבת, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קיד, ואתחנן-תצא, וענייני שמיטה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קכה, ואתחנן-כי תצא, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קלז, ואתחנן-כי תצא, וענייני שבת, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיונים בפרשה - דברים, רייזמן, יהושע השיל, לוס אנגלס, קליפורניה, תשע
עצב נבו, מיתת משה במדרשי חז"ל, יעקב בלידשטיין, 204 עמודים, תשע"ו
§פאר יעקב - דברים, פישר, יעקב אהרן, ברוקלין, תשסט
§פחד דוד ע"ס דברים, פינטו, דוד חנניה, ירושלים, תשע
פירוש המכבי דברים, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשנה
§פירות השדה על פרשת דברים, ועל מס' נדרים, ניו יורק, תשס
§פנינים מבי מדרשא ע"ס דברים, חיים ליב בן דב, ירושלים, תשע
§פרי חיים ח"ה - דברים, קנאללער, חיים, פרעמישלא, תרפד
§פתשגן הדת-דברים, לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרלה
§צפנת פענח, דברים, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ירושלים, תשכ"ב, 539 עמ', 18MB. מעמ' 403 - הוספות לכרכים הקודמים. מעמ' 425 - על מורה נבוכים. מעמ' 499 - מפתח מקורות לחמשת הכרכים על התורה
§קומץ המנחה-חלק שלישי, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), בילגורייא, תרע, 223 עמ', 17MB, דברים
§קרית ספר - דברים, וועזעל, כלב פייבל, דעש, תרסה
§רוח באר-חלק חמישי, בלוך, מאיר ב"ר נח, ווארשא, תרמא
§רחובות הנהר-דברים, טננבוים, זאב וואלף, סיגט, תרנו
§שארית יעקב דברים, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, ברוקלין, תשמ"ט, 205 עמ', 10MB
§שארית מנחם ג, דברים, רבי שמואל יעקב רובינשטיין, פאריז, 1954, 641 עמ', 19MB
§שירת האזינו, עם פירוש, בלצן, בן ציון, קישינוב, תרצז
§שכר ועונש - דברים, ירושלים, תשסא
§שער בת רבים-ספר דברים, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעא
§שפתי כהן-ש"ך ה, רבי מרדכי הכהן, ווארשא
§תוכחת מוסר- דברים, וינה, תקנ״ד
§תורה תמימה - דברים, ר' ברוך בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, וילנה, תרסד
§תורת אלקים-דברים, עם אונקלוס, רש"י, בעל הטורים, ופירוש השל"ה, ופירוש באידיש, ווילנא, תרמד
§תורת גבריאל חלק ה, ר' גבריאל זאב מרגליות, ניו יורק, תרפה, 666 עמ', 39MB, על דברים. מעמ' 519 - "גזני מרגליות" על חמש מגילות. גנזי נחמה על איכה. מעמ' 561 - על קינת "שאלי שרופה באש". מעמ' 562- הספד על ר' שלמה קמחי. מעמ' 575 - "גנזי חכמה" על קהלת. מעמ' 635 - תפלות שבת
§תורת מהרי"ץ על התורה - ספר דברים, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלים, תשלח
§תורת משה, אלשיך, משה ב"ר חיים, אמשטרדם, 5557, על ספר דברים, 148 עמ', 16MB
§תורת משה-דברים, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרכ
§תורת משה [חתם סופר] דברים, רבי משה סופר, פרעסבורג, תרל"ט-תרנ"ג, 163 עמ', 17MB
§תורת משה-דברים, גלאגוי, תרא
§תורתו של שם, דברים, הרב שלמה מיכאל נעכעס, לוס אנג'לס תר"צ, פרשנות על דרך הדרש, 1MB
§תנ"ך - מיץ - תקכ"ו - דברים, עם שלשה תרגומים, רש"י, שפתי חכמים, דבק טוב, בעל הטורים, תולדות אהרן, דרושים מהאלשיך ועוללות אפרים, מיץ, 5526

על התרגומים
§אבני ציון, ר' בן ציון יהודה בערקאוויץ, 3MB, ווילנא - תרל"ז על תרגום אונקלוס
§אגרת בקרת, חיות, צבי הירש, פרשבורג, תרי״ג, על התרגומים, ממקור אחר
§אהבת יהונתן , ר' בנימין שמערלער, על תרגום יונתן בן עוזיאל, ח"א, 15MB, בילגוריי - תרצ"ב, ח"ב, 12MB, בילגוריי - תרצ"ג, ח"ג, 12MB, בילגוריי - תרצ"ה
§אוהב גר, לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל), וינה, 5590, על תרגום אונקלוס
§אוהב גר, שמואל דוד לוצאטו, קראקא, תרנ"ה, על תרגום אונקלוס
§אוצר התרגום-חלק ראשון, קוסובסקי, חיים יהושע, ירושלים, תש, קונקורדנציה לתרגום אונקלוס
§אור התרגום, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרצה, ביאור על אונקלוס
§אמרי דעת, וואלדבערג, שמואל, קראקא, על תרגומי התנ"ך
§באורי אונקלוס, פרץ פערלעס, מינכען, תרמ"ח
§ביאורי אונקלוס, ר' שמשון ברוך שעפטיל , 13MB, מינכן - תרמ"ח על תרגום אונקלוס
§המליץ בינותם על תרגום יונתן - שמות א, פישביין, צבי, שיקגו, 5769
§המליץ בינותם על תרגום יונתן - שמות ב, פישביין, צבי, שיקגו, 5772
§המליץ בינותם על תרגום יונתן - ויקרא א, פישביין, צבי בן מתתיהו, שיקגו, 5776
§חליפות שמלות, ר' בן ציון יהודה בערקאוויץ, 7MB, ווילנא - תרל"ד על תרגום אונקלוס, כולל הוספות לספרו "לחם ושמלה" על התרגום, עם מאמרים "כסף נבחר - משכיות כסף" על דרכו של התרגום, ממקור אחר
§חפץ יהונתן, פנט, חיים צבי בן יעקב, ירושלים, תשנא, 183 עמ', 6MB, על תרגום יונתן בן עוזיאל
§ינחנו, ר' יוחנן אייזענבערג, 14MB, ווארשא - תרס"ב על שלשה תרגומים
§כתר תורה-חלק ראשון, גוטענפלאן, אברהם ב"ר אהרן, בודפשט, תרצב, על תרגום יונתן, בראשית
§כתר תורה-חלק שני, גוטענפלאן, אברהם ב"ר אהרן, מונקאטש, תרצט, שמות
§לחם ושמלה [ה"ח], ר' בן ציון יהודה בערקאוויץ, 14MB, ווילנא - תר"י-תרט"ו ביאור על תרגום אונקלוס על התורה
§מיני תרגומא, ברלין-פיק, ישעיה, ברסלויא, 5591, על תרגום אונקלוס, ממקור אחר
§מפתח לתורה, כל מלה בתורה בציון המלים שכנגדן באונקלוס בסדר א"ב, קוסובסקי, חיים יהושע, תרצט, 129 עמ', 7MB
§נפש הגר, על תרגום אונקלוס, רבי מרדכי לעווינשטיין, פיעטרקוב, תרס"ו
§נפש הגר, רבי מרדכי לעווינשטיין, פיעטרקוב, תרס"ו
§נפש הגר, רבי מרדכי לעווינשטיין, פיעטרקוב, תרס"ו
§נפש הגר, רבי מרדכי לעווינשטיין, פיעטרקוב, תרס"ו
§נפש הגר - דברים, רבי מרדכי לעווינשטיין, פיעטרקוב תרע"ב, 120 עמ', 12MB
§נתינה לגר - א (בראשית), אדלר, נתן בן מרדכי הכהן, וילנה, 5634, עם רש"י, רמב"ן, א"ע, רשב"ם וספורנו
§נתינה לגר - ב (שמות), אדלר, נתן בן מרדכי הכהן, וילנה, 5634
§נתינה לגר - ג (ויקרא), אדלר, נתן בן מרדכי הכהן, וילנה, 5634
§נתינה לגר - ד (במדבר), אדלר, נתן בן מרדכי הכהן, וילנה, 5634
§נתינה לגר - ה (דברים), אדלר, נתן בן מרדכי הכהן, וילנה, 5634
§עוטה אור, רבי בן ציון ברבי אליהו ברקוביץ, ווילנא, תר"ג, על תרגום אונקלוס ועל תרגום ספרי אמ"ת
§על התרגום הירושלמי, הלר, חיים, נ.י., תרפא
§פירוש המלות, לוריא, מרדכי בן יחיאל, קראקא, שמ, 87עמ', 4MB, ביאורי המלים בתרגום על חמש מגילות
§פירוש על תרגום יונתן ותרגום ירושלמי על התורה, שעברשין, דוד ב"ר יעקב, פראג שס״ט, 118 עמ', 7MB. מעמ' 94 - פירוש על תרגום שני לאסתר
§פתשגן, ווילנא, תרלד, על אונקלוס
קונקורדנציה לתרגום אונקלוס, אמיל ברדרק, גייסן תרס"ו, 207 עמ', 50.7MB
§קונקורדנציא לתרגום אונקלוס, קוסובסקי, חיים יהושע, תרצה, 197 עמ', 8MB
§קטרת הסמים, מרדכי ב"ר נפתלי הירש מקרזמיר, אמשטרדם, 5500,על תרגום יונתן וירושלמי, וביאור מסכת ברכות ע"פ הסוד
§שרת"י במדינות - בראשית, ר' הענוך שלום ב"ר חיים הלוי לעווין, ביאור על תרגום יונתן, ירושלים, תשסה, 637 עמ', 42MB
§שרת"י במדינות, ספר בראשית עם רש"י והתרגומים, עם "שרתי במדינות" על תרגום יונתן, לר' הענוך שלום הלוי לעווין, ירושלים, תשס"ה, 118 עמ', 10MB
§שרת"י במדינות - שמות, ר' הענוך שלום ב"ר חיים הלוי לעווין, ירושלים, ביאור על תרגום יונתן
§שרת"י במדינות - ויקרא, ירושלים, תשסז
§שרת"י במדינות - במדבר, ירושלים, תשסט
§שרת"י במדינות - דברים, ירושלים, תשסז
§תוספת מלואים, בעהאק, יהודה ב"ר יחיאל, ווילנא, תרנט, 82 עמ', 6MB, על תרגום אונקלוס
§תורה שלמה - כד, תרגומי התורה, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורה שלמה - לה, תרגומי התורה ב, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תרגומא דהתרגום, ביאור על התרגום לנ"ך וחמש מגילות, ר' משה גינזבורג, לודז, תרצו
§תרגומנא-ספר בראשית, גאלאמב, דוד ב"ר יהודה ליב, ברלין, תרצב
§תרגומנא-ספר שמות, גאלאמב, דוד ב"ר יהודה ליב, ווארשא, תרצה
§תרגומנא- ספר ויקרא, כרך ראשון, על התרגומים, גאלאמב, דוד ב"ר יהודה ליב, ווארשא, תרצה
§תרגומנא-ספר ויקרא, כרך שני, גאלאמב, דוד ב"ר יהודה ליב, ווארשא, תרצה
§תרגומנא-ספר במדבר, גאלאמב, דוד ב"ר יהודה ליב, ווארשא, תרצז
§תרגם אברהם, ר' אברהם ב"ר אליהו מווילנא, ירושלים, תרנו, 40 עמ', 2MB, על תרגום אונקלוס, להראות שרוב דבריו הם לשון הקודש


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US