Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי הלכה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי הלכה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.על אבן העזר
§אבי עזר, ר' גדליה ליפשיץ, הנובר דאנציג, 5491, על אהע"ז, 50 עמ', 2MB
אבי עזר, על שו"ע אבן העזר, ר' גדליה ליפשיץ, בערלין, תרכ"ב, 36 עמ', §ממקור אחר
§אבי עזר, ר' גדליה בן ישראל ליפשיץ, 2MB, ירושלים תשי"ד, על אבן העזר
§אבן העזר, עם חלקת מחוקק, בית שמואל, טורי זהב, ביאור הגר"א, דגול מרבבה, ופרי חדש קארו, יוסף, הלברשטאט, תרכא
§אבן העזר - נשים בציון, דיני אבן העזר בצורת שירה, ר' אהרן בן ישראל ברודא, גרודנו, תקנו, 42 עמ', 1MB
§אבן העזר-אגרת שבוקין, ר' רפאל אהרן אבן שמעון, ירושלים, תרעט, דיני גיטין
§אבן מאיר, ר' אהרן ב"ר מאיר גארדאן , 5MB, פיעטרקוב תרס"ט, על שמות אנשים ונשים בגיטין, ועל דיני גיטין ודיני חליצה ממקור אחר, 7MB ממקור אחר, 6MB
§אבן פינה - דרישת ארי, ר' אריה ליב מסטריזוב, על אהע"ז, לבוב תקסד, 241 עמ', 26MB, ממקור אחר, 240 עמ', 45MB, ממקור אחר, 238 עמ', 44MB, מעמ' 232 - מפתח לש"ס
§אבן שמואל, ר' שמואל פינחס בן ברוך, 16MB, ורשה תרמ"ד על דיני עגונה
§אבני אסתר, ר' אהרן פריד, קרית טאהש, קנדה, תשסט, 126 עמ', 3MB, על מנהג ה"מצוה טאנץ" בחתונה
§אבני גזית, ר' יעקב מאיר בן אליהו שפילמאן, 7MB, בוקרסט תרכ"ה, על אבן העזר, ובראשו ששה ועשרים דרושים
§אבני האפד חלק א - ב, ר' דוד בן אברהם פיפאנו, 17MB, סופיה תרע"ג, אסיפת חידושי דינים על אבן העזר, ושאלות ותשובות השייכות לאה"ע
§אבני זכרון, ר' יצחק הכהן ראוויטש, 17MB, לעמבערג תר"ס, על שמות אנשים ונשים בגיטין, ולקוטי שמות, ממקור אחר, 18MB
§אבני מלואים, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, זולקווא תקפ"ו
§אבני מלואים, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, זולקווא, תקפ"ו
§אבני מלואים על שולחן ערוך אבן העזר חלק ראשון, ר' אריה ליב הכהן, שטעטטין, תרכ
§אבני מלואים-חלק ראשון, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, הלברשטאט, תרכ
§אבני מלואים-חלק שני, ר' אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, הלברשטאט, תרכ
§אבני מלואים חלק א-ב, ר' אריה ליב בן יוסף הכהן הלר, על אהע"ז, 43MB, ניו יורק תשכ"ו
§אבני מלואים חלק א-ב, ר' אריה ליב בן יוסף הכהן הלר, על אהע"ז, 43MB, ניו יורק תשכ"ו
§אבני משפט, ר' שלמה רייזנער, 15MB, פרמישלה תרס"ב, על שו"ע אה"ע
§אבני נחום - מיאון, ולדנברג, נתנאל - ולדנברג, נחום, ירושלים, 5777
§אבני נחום - מיאון, ולדנברג, נתנאל - ולדנברג, נחום, ירושלים, 5777
§אבני צדק, ר' מנחם מנדל בן יחזקאל פאנט, מונקץ, תרמו, ד"צ נ"י תשל"א, תשובות ופלפולים על אהע"ז, 154 עמ', 18MB
§אגרא דבי הלולי, ענייני נישואין, סדור קדושין והברכות, גרנאט, יצחק מאיר בן אברהם הלוי, פיוטרקוב, 5671
§אגרת בקורת, ר' יעקב בן צבי אמדן, (קושטאנדינא) [אלטונה] תצו, 56 עמ', 6MB, בענין פצוע דכא
§אגרת בקורת, עמדין, יעקב ב"ר צבי, אלטונה, 5519, 48 עמ', 5MB
אגרת ביקורת, על דיני פצוע דכה, ר' יעקב אמדין, אלטונא תקכה, 25 דפים
§אגרת בקורת, ר' יעקב ישראל בן צבי אמדן, זיטומיר, תרכח, 70 עמ', 5MB
§אגרת שבוקין, סדר הגט, בן שמעון, מסעוד חי בן דוד, קהיר, 5684
§אגרת תשובה, ר' אהרן ב"ר דוד יהודה פרידמאן, וינה תרמ״ח, על נוסח הכתובה
§אהל יעקב - יחוד והרחקה מן העריות, סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5775
§אהלי שם, ר' שלמה בן יוסף גאנצפריד, 21MB, אונגור תרל"ח, שמות אנשים ונשים בגיטין
§אהלי שם, ר' שלמה גאנצפריד, לבוב תרסז, 246 עמ', 34MB, שמות אנשים ונשים לגיטין, עם הקדמה "פתח האוהל" על כתיבת שם בגט. מעמ' 229 - "טיב גיטין" על סדר הגט לרא"ז מרגליות
§אהלי שם - אוצר ברכת חתנים, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, ירושלים תשסא, 234 עמ', 5MB, הלכות קידושין, נישואין, כתובה ושבע ברכות
§אהלי שם - צנוע ומעלי, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, מקסיקו תשנט, 255 עמ', 5MB, על אהע"ז סי' כב, דיני יחוד
§אהלי שמעון - אבן העזר, ר' שמעון בן אברהם לוי, ירושלים תשסט, בירורי הלכה
§אוצר הפוסקים - כרך א, בעריכת ר' איסר זלמן מלצר, ירושלים תשז
§אור הישר, אמשטרדם, תקכח, 238 עמ', 15MB, על הגט מקליווא
§אור הישר, אוסף תשובות בענין הגט מקליווא, עם ביאור מר' יקותיאל זלמן שור, לבוב, תרסב,136 עמ', 13MB
§אור הישרים, ר' מנחם מנדל בן אלכסנדר סנדר וויינגורט, פיוטרקוב, תרעא, בענין גט מבעל שוטה, 81 עמ', 5MB
§אורים ותומים, ר' אורי פייבוש (אהרן) בן נפתלי הירץ האמבורגר, לונדון, תסז, בדיני גט, 2 עמ', 1MB
§אורים ותומים, בענין גט מסוים, האמבורגר, אורי פייבוש (אהרן) בן נפתלי הירץ, לונדון, 5457
§אזהרות לצניעות, א"ב, ירושלים תשז, דיני צניעות המלבוש ואזהרות לשמירתה, 24 עמ', 1MB
§איגרא דבי הילולי מילי, לקט חידושים והנהגות בעניין נישואין, לונדון, תשנ"ב, 81 עמ', 5MB
§אילת אהבים - שערי עזרה, ר' יוסף משה טייכער, 11MB, לבוב תרכ"ו, על ש"ע אבהע"ז סי' יז [עם הפנים]
§אין תנאי בנשואין, ר' יהודה בן יצחק עקיבא לובצקי, 3MB, וילנה תר"ץ
§איסור פריעת ראש של נשים, נ"י
§איש וביתו, הלכות פריה ורביה, שרגא, איל בן ברוך, ירושלים, 5769
אישות ומשפחה, ר' יהודה איזנברג, ספר לימוד ומדריך למורה בנושא המשפחה
§אלה הדברים, על הגט של וינטוריצו, 4MB, מנטובה שכ"ו
§אלך ואסתתר, דיני יחוד, ליישב איך חנה אמרה "אלך ואסתתר",קוק, יהודה, בני ברק, 5775,13 עמ', 1MB
§אמרות טהורות, ר' חיים אברהם ישראל, ליוורנו תקמז, על אהע"ז, ממקור אחר
§אמרות שלמה - חופת חתנים החדש, ר' שלמה ב"ר ישעיהו ווילף, קראקא תרסו, על טהרת הזיווג והנישואין
§אפי זוטרי, ר' יעקב בן דוד פארדו, 22MB, ונציה תקנ"ז, על הלכות אישות
§אפריון לשלמה, ר' יהודה אריה בן יוסף צבי דינר, בני ברק תשסז, דיני קידושין וחופה
§ארץ צבי ותאומי צביה, ר' צבי הירש בן דוד ברודא, ווין תקפב
§ארץ צבי ותאומי צביה, ר' צבי הירש בן יעקב דוד ברודא, 32MB, ברטיסלבה תר"ו, על שלחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין יבום וחליצה, ממקור אחר
§באר משה, ר' משה בן אברהם פרנקל, ברלין, תקסג, בדין שבעל יורש את אשתו במוחזק ולא בראוי, 42 עמ', 3MB
בגדי שלום ואמת, ר' יצחק ברנד, דיני צניעות בבגדי נשים, בני ברק תשנ"ג, פב עמ'
בגדי תפארתך - על אורך המלבושים, ר' יניב עסיס, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
§בדק הבית, ר' אברהם ב"ר צבי הירש שור, 2MB, אמשטרדם תצ"ג, על טור אבן העזר (הלכות גיטין, מיאון, וחליצה)
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אבן העזר א, ר' ברוך רקובר, ירושלים תשל"ח
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אבן העזר ב, הלכות כתובות, ר' ברוך רקובר, ירושלים תשל"ח, 241 עמ', 15MB
§ביאור הגר"א-ברכת אליהו אבן העזר ג, ר' ברוך רקובר, ירושלים תשל"ג, 430 עמ', 27MB
§ביאור זה יצא ראשונה, רבי משה פרובינצאלו, מנטובה, שכ"ו, פסקי ר' משה פרובינצאלו ועוד בענין גט
§ביאור מנחם, ר' משה מנחם מנדל בן ניסן אהרונסון, 24MB, יוזפוב תרמ"ו, על החלקת מחוקק והבית שמואל
§ביכורי יעקב - יחוד, עטיה, יעקב בן שלמה, בני ברק, 5773
§בינת השידוך, ר' יהושע זאב בן נפתלי יוסף זנד, פתח תקוה תשע, 684 עמ', 22MB, הלכות והליכות בעניני שידוכין
§בירורי סוגיות סביב השו"ע - שו"ע אבה"ע סימן כב - הלכות יחוד, אריאל פרגון, 5777
§בית אהרן, ר' שמואל ראבין, לבוב תרל"ו, קצת חדושים על שלחן ערוך אבן העזר הלכות גיטין, 178 עמ', 19MB. מעמ' 152 - על סדר חליצה. מעמ' 159 - "שמחה ויום טוב"- חידושים בהלכות יו"ט
§בית דוד - עניני גיטין, גרסון, דוד, 5775
§בית הילל חלק ב, אהע"ז, ר' הילל בן נפתלי הירץ, 8MB, דירנפורט תנ"א, 99 עמ'
§בית המדרש שם ועבר, ר' נחום ש' שכטר, ירושלים, תשכ"ה, שמות גיטין, 323 עמ', 13MB
§בית יעקב-חלק שני, ר' יעקב לורברבוים מליסא, נו יורק תשט, על הלכות כתובות
§בית יעקב מחצית השקל, ר' שלום בן יעקב גרינברג, ניו יורק תשיט, על אהע"ז, 137 עמ', 42MB
§בית ישראל, ר' ישראל זלמן ב"ר משה מעשיל שלאמאוויץ, ווילנא תרפו, באורים בקנייני אישות ועוד
§בית מאיר חלק א-ג, ר' מאיר בן יהודה ליב פוזנר, 29MB, פרנקפורט דאודר תקמ"ז, על שולחן ערוך אבן העזר
§בית מאיר, פוזנר, מאיר ב"ר צבי הירש משטלאנד-דאנציג, לבוב, תרכ, על אהע"ז, 250 עמ', 62MB
§בית משה, ר' משה בן שלמה לבית לוי, 10MB, זולקוה תרט"ו, חלק ראשון על שולחן ערוך אבן העזר על הלכות פריה ורביה ואישות
בית רחל - משנה הלכות, ר' מנשה קליין, נ"י תשסד, 221 עמ', 4.2MB, הנהגות אדם עם אשתו. מעמ' 140 - "משנה בפרק האיש מקדש" מהדו"ג - הנהגות מתחילת השידוכין עד החתונה. מעמ' 175 - "שערי קדושה" -בענייני קדושה וגדרי טהרה.מעמ' 200 - באנגלית
§בית שמואל על שו"ע אבן העזר, רב שמואל בן אורי שרגא פיבוש, דיהרן פורט, תמט
§בית שמואל - אבן העזר, ר' שמואל בן אורי שרגא פיבוש, פיורדא, תנד
§בית שמואל - אבן העזר, ר' שמואל בן אורי שרגא פיבוש, פיורדא, תנד
§בית שמואל - אבן העזר, ר' שמואל בן אורי שרגא פייבש, פיורדא, תנד
§בית שמואל, ר' שמואל שי בן ר' אור שרגא פייבש, 32MB, דירנפורט תמ"ט, על שלחן ערוך אבן העזר
§בני אברהם - קונטריס לגיטין, ר' אברהם בן יהודה מיוחס, קושטאנדינה תקלג
§בני ישראל, רבנות הראשית, ירושלים, תשכ"ב, על יהדותם של "בני ישראל" מהודו
§בני עמי, רבי דוד חיים שלוש, ירושלים, בדיני יוחסין, 261 עמ', 15MB
§בנין צבי ח"ב - תקנת עגונות, מייזליש, צבי הירש בן דוד דוב, ירושלים, 5770
§ברית כהונה ג, ר' משה כהן, ג'רבה תשח, מנהגי גרבה בעניין אהע"ז בסדר א"ב
§ברית כרתי לעיני, על אהע"ז סי' כא, מערכת מחודדים בפיך, קרית ספר, 5776
§ברכת המים, ר' יחיאל מיכל בן יוסף טיימר, 12MB, וינה תרכ"א, על סדר הגט ושמות האנשים ונשים
ברכת המשנה, בענייני אירוסין ונישואין וברכתהמזון, ר' מנשה קליין, נ"י תשנ"ו 242 עמ', 2.6MB. מעמ' 201 - קיצור נחלת שבעה, ר' אשר אנשיל גרינוולד, §ממקור אחר
§ברכת הנישואין, ר' שלמה בן אברהם מן, ירושלים תשסט, הלכות, מנהגים, טעמים ורעיונות
§ברכת חיים - אמירה בקידושין, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5772
§ברכת חיים - גירושי וקידושי חוץ, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5771
§ברכת חיים - זמן בגיטין, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5777
§ברכת חתנים, ר' ניסן שלמה בן נפתלי הכהן קפלן, ירושלים תשסט, 303 עמ', 2MB, דיני ברכת חתנים - שבע ברכות, וסוגיית כתובות ז-ח
§ברכת חתנים, על נוסח השבע ברכות, רוזנהן, אברהם משה בן צבי חיים, קרית ספר, 5775, עם "תולדות אהרן", הנהגות מר' אהרן קוטלר
§ברכת חתנים: ביאורי ברכת ארוסין ונשואין על פי רבותינו הראשונים, שמואל לובין, ניו יורק, 5777
§ברכת יצחק - אבן העזר, ברכה, יצחק, ירושלים, 5773
ברכת מרדכי משמרת חיים - אבן העזר
§ברכת שלמה - אבן העזר, ר' שלמה טנא, בני ברק, תשמב, 306 עמ', 17MB
§בשבילי החופה, על מנהג התענית ביום החופה, וגדרי קנין חופה. עם "בשבילי הקידושין" - על גדרי קנין קידושין, וגדר "פשטה קידושין בכולה". עם " בשבילי העמים" - על גדרי איסורי האישות בישראל ובגוים, ובקנין האישות ביפת תואר וביבמה, ליברמן, שמחה בונים בן ברכיה, צפת, 5771, 243 עמ', 3MB, עם מפתח מקורות
§בת נעות המרדות, ר' רפאל אהרן בן דוד בן-שמעון, 5MB, ירושלים תרע"ז על, דיני אשה המורדת, שני חלקים, אם במרד, ואם במעל
§בת נעות המורדת, 6MB, ירושלים תרע"ז, על דיני אשה המורדת בבעלה
§בת עמי, ר' יעקב משה טולידאנו, תל אביב תשז, דיני העגונות מן השואה
§גבורות אנשים, 2MB
§גבורת אנשים, ר' שבתי בן מאיר הכהן כ"ץ, 22MB, דסאו תנ"ז, השגות על ראשונים ואחרונים, על אבן העזר סי' קנד בדין גבור' אנשים ושו"ת מאביו... ר' מאיר כ"ץ, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 38 דפים
§גבורת אנשים, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), סדילקוב תקעט, על אהע"ז סי' קנד, עם שו"ת מאביו
Ξגבורת אנשים ושו"ת ר' מאיר הכהן, ר' שבתי הכהן ור' מאיר הכהן, וארשא, תרל"ט, על אבן העזר סי' קנד, 5.7MB
§גבורת אנשים, ר' שבתי בן מאיר הכהן כ"ץ, ורשה, תרמב
§גבורת אנשים, ר' שבתי כהן ואביו מאיר הכהן, ירושלים, תשמא
§גבורת יצחק - ברכת חתנים, ר' אברהם יצחק בן ברוך סורוצקין, ליקווד תשסח, 56 עמ', 1MB, דיני ברכת הנישואין
§גדר עולם, ר' יצחק בר יוסף, ווארשא תרנב, 40 עמ', 3MB, על חובת נשים לכסות את שערותיהן
גדר עולם, ר' ישראל מאיר הכהן, על צניעות הלבוש באשה, ועם עניני חינוך, עם תרגום לאידיש, נ"י תשלג, 50 עמ', 9.6MB, ממקור אחר, 43 עמ', 1.7MB
§גדרי יחוד, מושיאב, רחמים, תל ציון, 5778
§גופו של גט, ר' דוב בורשטיין, 12MB, תל אביב תש"ך
§גופו של גט, ר' דוב בורשטיין, 11MB
§גור אריה-שו"ע אבן העזר, רבי גור אריה הלוי, מנטובה, תפ"א
§גט מסודר, ר' אלעזר בן אריה ליב מינץ, 39MB, בילגורי תרצ"ב, דיני שמות גטין, עם שני פרושים, פשר דבר וחקור דבר
§גט מעושה בערכאות, נגד החוק לגרש בערכאות, ר' מנשה קליין, 2MB, ניו יורק תשנ"ד
§גט מעושה בערכאות, ר' מנשה קליין, 2MB, ὥממקור אחר, 81 עמ', 701 KB
§גט מקושר, רבי יונה נבון, ליוורנו, תקמ"ה, על הלכות גיטין, 335 עמ', 30MB. מעמ' 214 - ביאור על תוספי הרא"ם על הסמ"ג, על הלכות יוםכיפור, סוכה, לולב, חנוכה ומגילה. מעמ' 312 - קונטרסים בענין בל תוסיף, ומצוות צריכות כוונה, והפקר ב"ד. ממקור אחר, ממקור אחר
§גט מקושר, רבי רפאל משה בולה, קושטא, תקכ"ז, הלכות גיטין, 387 עמ', 35MB. מעמ' 382 - מפתח מקורות. ממקור אחר, ממקור אחר
§גט מקושר - טיב גיטין, ר' אריה ליב ב"ר משה צונץ, ווארשא תקע״ב, על דיני גיטין, 200 עמ', 33MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§גט מקושר וטיב גיטין, רבי אריה לייב מפלוצק, ווארשא תרצ"ב, על הל' גיטין וחליצה, 202 עמ', 27MB
§גט פשוט, ר' משה אבן חביב, סדילקוב תקצ"ד, על דיני גט וחליצה, 216 עמ', 46MB. חסרים עמודים אחרי עמ' 11
§גט פשוט, ר' משה ן' חביב, 32MB, קושטא תע"ט, על הלכות גיטין סימן קיט-קכט, 288 עמ', 36MB. מעמ' 253 - כללים. מעמ' 267 - מפתח מקורות. מעמ' 269 - סדר הגט. מעמ' 283 - סדר חליצה
גן נעול - על הלכות ייחוד - הרב יעקב לוי שליט"א
§דבר הלכה, ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין, לובלין, תרפא, תקנות עגונות, חידושי הלכה, וענייני מקרא ואגדה, 217 עמ', 11MB
§דברי אליעזר חלק א - תעלומת עין, ר' אליעזר בן דוד יהודה ניצברג, 14MB, וילנה תרס"ג, על שלחן ערוך אבן העזר
§דברי אליעזר חלק ב - תעלומת עין, ר' אליעזר בן דוד יהודה ניצברג, 15MB, וילנה תרע"א
§דברי חיים, בעילום שם, והוא לר' חיים בן אריה ליבוש האלברשטאם, על שמות גיטין, זולקוה, תרכד, 171 עמ', 22MB
§דברי יהושע - אבן העזר, שהרבני, יהושע אריה בן ראובן, ביתר עילית, 5775
§דברי סופרים, ר' נחום בן משה יצחק אהרן יברוב, ירושלים תשסב, הלכות יחוד חלק א
§דברי שמואל הקטן, על הגט מפאריס, מנטובה, שכ"ו
§דופקי תשובה - חקר הלכות, ר' אברהם ב"ר זאב וולף פרענקל, 11MB, סטו מרה תש"ב, על אבן העזר סימן יז בענייני תקנות עגונות
§דלתים ובריח, ר' גוטליב בן גבריאל פישר, וינה, תרטו, תשובה לספר "מי השילוח" בעניין גט, 74 עמ', 5MB
§דת משה ויהודית, על איסור פאה נכרית וגילוי שער ראש אשה נשואה, ועד משמרת הצניעות, ירושלים, תשכח
דת משה ויהודית, על איסור פאה נכרית וגילוי שער אשה נשואה, בעריכת ועד משמרת הצניעות, ירושלים, 62 עמ', 1.4MB, ממקור אחר, נ"י תשנט, 63 עמ', 1.5MB
§האזלה גרש [ב"ח], ר' אליהו פוסק, 6MB, פיעטרקוב תרס"ו, על הל' גיטין
§אזלא גרש, רבי אליהו פוסק, פיעטרקוב, תרס"ו, הלכות גיטין
§האזלה גרש חלק ב, ר' אליהו בן משה צבי פוסק, 3MB, פיוטרקוב תרפ"ו
§הגהות אליעזר, ר' אליעזר בן שאול ארלוזורוב, 11MB, פיוטרקוב תרס"ב, הגהות על ספר טיב גיטין לר' אפרים זלמן מרגליות ועוד על כמה וכמה ספרי קדמונים ואחרונים, ממקור אחר, 7MB
§הוראה דבית דין, ר' משה בן רפאל פארדו, אזמיר, תרלב, מזכרת גיטין מירושלים, 156 עמ', 8MB
הטוב שברופאים, הליכות והלכות ביקור נשים אצל רופא, וביקור איש אצל רופאה (לגברים נשואים בלבד, ולבנות אפילו רווקות), ר' יעקב לוי, תשע"ה
הטוב שברופאים - על הליכת אישה לרופא ולהיפך - הרב יעקב לוי שליט"א
§היא תתהלל, על צניעות האשה, זיאת, אברהם, ישראל, 5774
§הכי איתמר - מצות קידושין, טעפ, איתמר, מודיעין עילית,
הלבוש לאור ההלכה, ועד הרבנים להאדרת קדשי ישראל, ב"ב תשסב, 16 עמ', 2.7MB
§הלכה ערוכה - הלכות יחוד, ר' אברהם צבי הכהן, תשסו
§הלכות אישות, רבי אליהו ילוז, ירושלים, תרצ"ד, שו"ת בענייני גיטין, קידושין ומיאון
§הלכות יחוד, בן ישי, ישראל בן דוד, מודיעין עילית, 5772
הלכות יחוד, ר' ישראל בן ישי הכהן, מהדורה ב, תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה
§הלכות יחוד, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5777
§הלכות שבע ברכות, רייזנר, אהרן, מודיעין עילית, 5776
§הנסיון האחרון, על צניעות האשה ופאה נכרית, אגודת החן היהודי (עורך), ישראל, 5774
§הסתכלות בהלכה, ר' מרדכי בן שמעון פוטש, ירושלים תשסו, 172 עמ', 5MB, על איסור הסתכלות בנשים ובבגדיהן, ואיסור הרהור, גם מצד ההשקפה
§הערות בעניני כתובה, ר' אברהם מונסונייגו, בני ברק תשעא
§הערות בעניני כתובה וקידושין, ר' אברהם מונסונייגו, בני ברק תשסז
§הפרדס ח"ד - זכור ליצחק ח"ב, ר' יצחק ב"ר מיכאל באדהב, ירושלים תרפז, דיני גיטין ושמות גיטין
§הפרדס ח"ה - מקום הכתיבה עיקר, ר' יצחק ב"ר מיכאל באדהב, ירושלים תרפח
הצניעות והישועה, דיני צניעות, ר' יצחק אייזיק רוזנבוים, נ"י תשמד, 584 עמ', 3.2MB. מעמ' 568 - מפתח מקורות
§הצניעות והישועה, דיני צניעות, רוזנבוים, יצחק אייזיק בן איתמר, ירושלים, 5744
§הצנע לכת, דיני צניעות, כוכב, דוד, ירושלים, 5765
הצעה למען תקנת עגונות, ר' יהודה לייב עפשטיין, נ"י תר"צ
§הצעה לתקנות עגונות, ר' יהודה ליב בן עזריאל אפשטיין, ניו יורק, תרץ
§הצעה על אודות הגט, 7MB, ונציה שכ"ו
§הקידושין בישראל, ר' זלמן יוסף אלוני (דובאוו), דובלין תשכ, דיני חופה, קידושין ונישואין
§הר הקדם, ר' שמעון ב"ר דוד אופנהיים, אופן תקפ״ט, מבוא לס' יאיר נתיב והר המוריה, על דיני גיטין וחליצה, 58 עמ', 2MB
§הר המוריה, ר' שמעון ב"ר דוד אופנהיים, עם "יאיר נתיב" מר' אברהם הלוי, אופן תקפ״ג, דיני גיטין, 113 עמ', 5MB
§השלמת הסדרים, ר' אברהם דוד לאוואט, ווילנא, תרמה, 24 עמ', 3MB, סדרי גיטין ושמות גיטין, השלמה לספרו, "קב נקי"
§השמחה בהלכה, 33 עמ', 1MB, חובת הצניעות בשמחת נישואין
§השמחה בהלכה, חובת ההפרדה בין נשים לגברים בחתונות
§התקנות והמנהגים השונים בירושת הבעל את אשתו, אסף, שמחה, ירושלים, תרפו, 17 עמ', 1MB, תדפיס מ"מדעי היהדות"
התשוקה לחיים, ר' שמעון אור, על כיסוי ראש לאישה נשואה ולכלה, ירושלים תשס"ז
§ואזמרה - חופה וקידושין, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5771
§ויחי יוסף, ר' יוסף בן מרדכי הלוי ידיד, ירושלים, תרפט, 332 עמ', 22MB, הלכות גיטין
§ויחי יוסף - על הלכות גיטין, ר' יוסף מרדכי ידיד, ניו יורק תשמח
§ויקם עדות ביעקב, ר' יעקב בן יצחק פולק, פראג שנד, 40 עמ', 3MB, פסק בענין עגונה, ממקור אחר, 40 עמ', 2MB
§ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, ר' יעקב בן יצחק פולק, פרנקפורט על המיין תע"ט, 86 עמ', 5MB, פסק על עגונה. מעמ' 67 - הספד
§ונשמרתם מאד לנפשותיכם, שמירת צניעות בעבודת גברים עם נשים, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5775
§ופקדת נוך, ר' דב פינק, ברוקלין תשע, הלכות פריה ורביה, עונה, וצניעות
§ושמח, על המצוה לשמח את אשתו, בני ברק תשע, 123 עמ', 3MB
ותכס בצעיף - בענין לבישת השאל, ר' אברהם זיאת, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
§ותשקט הארץ, על לבישת פאה נכרית צנועה, שילה, יואל, רכסים, 5774
§זהב לבושה, על כיסו ראש האשה ופאה נכרית, אוחנה, נהוראי יוסף, ירושלים, 5774
§זכור ליצחק, ר' חיים דניאל שלמה פינסו, ירושלים תרעג, 28 עמ', 1MB, מזכרת גיטין
§זכרון אלחנן, ר' שמריה מנשה הכהן אדלר, לונדון תרעט, על אהע"ז
§זכרון זכריה, ר' זכריה יוסף רוזנפלד, ניו יורק, תרעו, 20 עמ', 757KB, האם מומר יכול לעשות שליח לגרש את אשתו. עמ' 3 חסר
§זכרון חיים, ר' חיים לנגר, חידושי תורה, ירושלים, תשטז, 4 עמ', 201KB, בסוגיה האם חופה קונה. חלק מתוך ספר אחר
§זכרון עקידת יצחק, דיני יחוד, ר' אליזר בריזל, ירושלים, תשכב
§זרע חיים - פרי חיים, ר' חיים בן בנימין ברודא, 7MB, פיוטרקוב תרס"ז ... להוכיח צדקת דברי השו"ע והפוסקים באה"ע סימן קנד סעיף ז ממה שהשיג עליהם רבנו הש"ך זצ"ל בספרו גבורת אנשים
§זרע חיים, ר' חיים בן בנימין ברודא, פיוטרקוב, תרסז, 102 עמ', 6MB, על שו"ע אהע"ז סי' קנד סעיף ז, תשובה להשגות הש"ך בספרו "זרע אנשים". מעמ' 66 - דברי אגדה מר' העשיל. מעמ' 67 - שו"ת מר' העשיל מקראקא וגדולים נוספים. מעמ' 81 - "פרי חיים" מר' חיים העליר, ביאורי הלכות בחו"מ
§זרע חיים, ר' חיים בן בנימין ברודא, פיעטרקוב תרסז, 16 עמ', 2MB, על שו"ע אהע"ז סי' קנד סעיף ז, קטוע
זרע יהודה, דיני נישואין, ר' דוד יהודה לייבל ויליגר, נ"י תשע. 110 עמ', 4MB
§חבל יוסף - חוקי העזרה, הלכות גיטין, הוטנר, יוסף זונדל בן חיים, ורשה, 5640
§חבל נחלתו על חופה וקידושין, חיים ברכיה ליברמן, בני ברק, 5780
§חגור האפד, ר' דוד בן אברהם פיפאנו, 19MB, סופיה תרפ"ה, מזכרת גיטין וחליצות, שמות האנשים והנשים
§חדושי אנשי שם, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, ליפציג, תרך, 311 עמ', 19MB, דיני שמות בגיטין, ממקור אחר, 308 עמ', 23MB, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 316 עמ'
§חדושי הרי"מ, ר' יצחק מאיר אלתר, אדמו"ר מגור, ווארשא תרמא, 243 עמ', 33MB, על אהע"ז. מעמ' 198 - על מסכת שבועות
§חובת נשים חלק רביעי מדת ודין, לונדון תרעו, דינים השייכים להלכות אישות
§חוט שני, ר' שמריהו יוסף נסים קרליץ, בני ברק תשסו, 83 עמ', 3MB, על אהע"ז סי' כא - הרחקה מעריות
§חופה ונישואין, ר' מאיר סנדר, ירושלים תשע, ממקור אחר
§חופה וקידושין - נתיבות אדם-אהל יעקב, דייטש, מתתיהו - סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5776
§חופת חתנים, ר' רפאל מילדולה, לבוב תרכב, על קדוש הזיווג, וענייני הנישואין מהשדוכין עם החופה, דיני נדה ומקואות, עם קונטרס על קדושת הזיווג מהרמב"ן
§חוקי דרך, ר' משה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהן, 8MB, דירנפורט תק"ז, על אבן העזר, ממקור אחר, 46 עמ', 8MB, ממקור אחר
§חוקי דרך, ר' ישראל שמואל ב"ר שלמה הרופא קליפארי, סדילקוב תקצד, דינים מאבן העזר
§חוקי האישות, רבי יחזקאל לנדא, מונקאטש תרס"א
§חזון איש - אהע"ז, ווילנא, תרצב, 184 עמ', 21MB, בענין גיטין וקדושין ודיני עבדים
§חזון איש - אבן העזר נשים, ירושלים, תשנ, 617 עמ', 70MBד
§חזקה רבה - א - אה"ע, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 52MB, ליפציג תרצ"א
§חזקה רבה -ב - אה"ע, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 37MB, ליפציג תרצ"ג
§חזקה רבה -ג- אה"ע, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, ליפציג תרצ"א, 301 עמ', 12MB
§חזקה רבה - ד- אה"ע, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 38MB, ליפציג תרצ"ד
§חכם לב, ר' חיים יהודא ליב בן ר' אברהם דובער, 39MB, ירושלים תרפ"ז, על שולחן ערוך אבן העזר, פנים הספר הוא קצור פרקי הלכות לרבינו שלמה חעלמא
§חלקת מחוקק על שו"ע אבן העזר, רב משה בן יצחק יהודה לימא, קראקא, תל
§חמדת אריה - עניני עריות בקידושין וביבום, ר' אריה יוסף רוטנברג, ירושלם תשמז, חידושי סוגיות בענייני עריות בקידושין וביבום
§חן וכבוד, ר' ליאור בן יצחק עזרן, אופקים תשעא, 506 עמ', 23MB, על היתר פאה נכרית
§חן וכבוד, על פאה נכרית, עזרן, יצחק, אופקים, 5778
§חן וכבוד, בענין פאה נכרית, ליאור ס”ט, אופקים, 5778
§חן טוב זבד טוב, ר' יואב ני בן ר' ירמיה, 32MB, זולקוה תקס"ו, על אה"ע סי' יז [עם הפנים]
§חסן ישועות, רבי שבתי חסן, שאלוניקי, תי"ב, מראה מקומות לדיני אבן העזר, 131 עמ', 9MB, ממקור אחר, 132 עמ', 7MB
§חקור דבר, ר' משה שמואל גלאזנער, מונקאטש תרסא, על גיור ונישואין של גוי או גויה הנשואים לישראל
חקרי לב, ר' יוסף חזן, אהע"ז, 388 עמ'
§טבעת קידושין, מקורות, טעמים, רמזים ומנהגים, וילהלם, ישעיה זוסיא , ניו יורק , 5771
טופס כתובות, דיני כתובה, ר' יצחק רצאבי, תשנה
§טופסי גיטין, צורף, עזרא בן יוסף, ירושלים, 5775
§טורי זהב, אהע"ז, ר' דוד ב"ר שמואל הלוי, זולקווא, תקי״ד, 247 עמ', 44MB
§טיב גיטין ובית שמואל, ר' אפרים זלמן מרגליות, ור משה ב"ר פנחס, קארעץ תקע״ט
§טיב גטין, ר' אפרים זלמן מרגליות, 55MB, וילנה תר"ט
§טיב גיטין, ר' אפרים זלמן מרגליות, שמות גיטין, עם הגהות על שו"ע אהע"ז וחו"מ, זולקווא תקפ"ג, 199 עמ', 38MB
§טיב גיטין, ר' אפרים זלמן מרגליות, לבוב תריט
§טיב גיטין, על שמות גיטין. מעמ' 170 - "יד אפרים", על אהע"ז וחו"מ, מרגליות, אפרים זלמן, דובנא ?, תק״פ, 190 עמ', 33MB
§טיב גטין, גיטין שסידר ר' חיים מודעי, עם ביאורים מר' מרדכי ב"ר יצחק ישראל, ירושלים, תרלה
§טיב חליצה, ר' אריה ליב צינץ (מהרא"ל), ווארשא תרנ
§טיב חליצה, ר' אריה ליב צונץ, ירושלים, תשטז
§טיב קדושין, ר' אריה ליב צונץ, ורשה תר"ן, שלחן ערוך אבן העזר, הלכות קדושין סימן כו-סה, 220 עמ', 24MB
§טיב קידושין, ר' יוסף צבי בן אברהם הלוי, ירושלים, תרעב, על קידושי רות הג'ורג'ית
§טיב שמות גיטין, בית שמואל, וילנא תרל״ג, תמצית ספר טיב גיטין
טיב שמות גיטין, וילנא תרלג, 131 עמ', 31.7MB
טירת כסף, ר' יואל בן מאיר כ"ץ, וץ, תרפא, טיב גיטין החדש, 200 עמ', 14MB, שמות גיטין, §ממקור אחר
§יאיר נתיב, ר' אברהם הלוי, קושטא תע"ח, על דיני גט, 39 עמ', 2MB, ☼ממקור אחר
§יאיר נתיב, ר' אברהם בן מרדכי הלוי, ורשה, תרלז, סדר נתינת הגט
יבום או חליצה, ר' יצחק ברנד, ביאור הלכה בענין זה, עם "דרוש על "אורו של משיח", ערד תש"ס
§יבום או חליצה, ברנד, יצחק, עמנואל, 5761
§יד אהרן, ר' אהרן בן משה אלפאנדארי, חלק א, 24MB, אזמיר תקט"ז, על אבן העזר ח"א, סי' א-כה, 258 עמ'. מעמ' 205 - שו"ת מחכמים שונים. חלק ב, 22MB, אזמיר תקכ"ו, ח"ב מחלק אבן העזר סי' א-קיח, 256 עמ', אהע"ז סי' קיט-קעח, 318 עמ', 37MB
§ידי כהן - שפע ברכות, דיני שבע ברכות ושבעת ימי המשתה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5776
§יום הנשואין, ר' שלמה בן אברהם מן, ירושלים תשע, תפילות, מנהגים והנהגות ליום הנישואין
§יונה הומיה, ר' בנימן ב"ר יעקב שלמה הכהן פליישער, ניו יארק, תרצו, תשובה בענין עגונה, 24 עמ', 2MB, ממקור אחר, 46 עמ', 1MB
§יוצא מחופתו, בעניני נישואין ושבע ברכות, נתן רוטמן, בני ברק, 5780
§יחוה דעת, ר' צבי בן בנימין מאקובסקי, ירושלים, תרצה, בענייני קדושין
§ימין דוד - ברכת חתנים, אברכי כולל ימין דוד אלעד, אלעד,
ישב מצרף, וינקלר, מרדכי ליב, דינים הנוהגים בנולדים מאבות תערובות יהודי ואינו יהודי, וואטצען תר"ס, כד דפים. עם "וכתורה הזאת" על אותם ענינים, מאת הרב ישעיה זילבערשטיין, ל דפים
§ישב מצרף, ר' מרדכי יהודה ליב ב"ר נפתלי הרץ וינקלר, ווייטצען תרס, דיני הנשואים עם גוים וילדיהם
§ישועות יעקב - אה"ע, ר' יעקב משולם בן מרדכי זאב אורנשטיין, לבוב תרכ"ג, 417 עמ', 46MB

§ישועת דוד - אבן העזר, ר' יהושע דוד פוברסקי, בני ברק תשכ"ב, 171 עמ', 19MB
§ישמח לב, ר' מנחם סאוויץ, לייקווד, תשסד, 430 עמ', 16MB, בענייני אירוסין ונישואין
§ישמח לב, ר' מנחם סאוויץ, לייקווד, תשסד, 555 עמ', 24MB, בענייני אירוסין ונישואין
§ישמח לב ח"ג - שבע ברכות, ר' מנחם בן ראובן סביץ, ור' אפרים בן יעקב ישראל הכט, ליקווד תשסט
§ישמח לב ח"ד, ר' מנחם בן ראובן סביץ, ור' אפרים בן יעקב ישראל הכט, ליקווד תשסט, חידושים ובירורי הלכה בענייני אירוסין ונישואין
§כבודה בת מלך, על צניעות בלבוש אשה, וינר, משה ניסן בן זאב וולף, ניו יורק, 5775
§כחא דהיתרא, ר' יהושע יהודה אליקים בן יעקב גולדברג, ניו יורק, תרפב, תשובה בענין קידושין, 87 עמ', 5MB,
ממקור אחר
§ככב יעקב, ר' יעקב ב"ר אריה ליב מלוצק, זולקווא תקלד, על אהע"ז ושו"ת
§כלולות חתנים - חופה וקידושין, ר' מרדכי בן צדוק גרוס, דיני חופה וקידושין
§כלולות חתנים - סעודת נישואין, ר' מרדכי בן צדוק גרוס, בני ברק תשסח, דינים
§כלילת חתנים, ר' אהרן מנחם מענדל בהר"ן הכהן, קהיר תרע, דיני אירוסין ונישואין
§כנסת הגדולה, ר' חיים ב"ר ישראל בנבנשתי, אזמיר תצא, על אהע"ז
§כנסת הגדולה - אה"ע, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, לבוב תרכ"א, 218 עמ', 28MB, ממקור אחר, 218 עמ', 28MB
§כרוזים אודות הגט מקלווה, קהילה פראנקפורט דמיין, 1MB, פרנקפורט דמין תרצ"א
§כרם שלמה, רבי שלמה האאס, פרעסבורג תר"ג, אהע"ז, 95 עמ', 9MB
§כתוב לחיים, ר' חיים גילערנטער, וינה תרפא, על הכתובה ודיניה, עם "אור כי טוב" - חידושים על פסוקים ומאמרי חז"ל, ותשובה בענין עגונה
§כתובה שנכתבה ביום ונחתמה בלילה, ר' אברהם מונסונייגו, בני ברק תשעא
§לב חיים, ר' חיים בן יצחק ביטון, מליליא, ירושלים ובני ברק תשנב, 319 עמ', 26MB, על בית שמואל וחלקת מחוקק
§לבוש הבוץ והארגמן, ר' מרדכי יפה, פראג שס״ט, אהע"ז, ממקור אחר
לבוש הבוץ והארגמן, אבן העזר, שכ, 174 עמ'
§לדור אחרון, אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה, 2MB, ברוקלין תרצ"ז, נגד המתקנים החדשים בארה"ב שרצו לתקן לעשות תנאי בקידושין
§לחם שלמה, שו"ת אבן העזר, רבי שלמה זלמן עהרנרייך, ירושלים תשל"ז, 205 עמ', 18MB
§לקט הקמח עם פנים חדשות, ר' משה ב"ר יעקב חאגיז, המבורג תע״א, 453 עמ', 17MB, על אהע"ז, קטוע בסופו
§לקט הקמח, ר' משה ב"ר יעקב חאגיז, המבורג תע"א, על אהע"ז, 453 עמ', 14MB
לקט הקמח, ר' משה בן ישראל יעקב חגיז, עם פנים חדשות, חדושי דינים ופסקי הלכות על אבן העזר, המבורג תע"ט, רכא דפים
§לשאלת העגונה, גילוי דעת של רבני בית המדרש לרבנים, נ"י תרצו
§לשאלת העגונה, ר' יהודה ליב ב"ר עזריאל אפשטיין, נ"י תש, סקירת הויכוח בין הרבנים האורטודוכסיים לקונסרבטיבים בענין העגונה, עם "קונטרס תקנות עגונות" לר' בן עוזיאל
לתקנת עגונות, ר' יצחק זאב כהנא, מהות הבעיה והשתלשלותה, ירושלים תש"ז, בלי ההערות
§לתקנת עגונות, ר' יצחק זאב כהנא, ירושלים תש"ז
§מאיר עינים, ר' משה ב"ר מאיר הכהן רפפורט, אמשטרדם תרמ"ה, דיני אירוסין ונישואין
§מגן אבות - אבן העזר, מרדכי עקיבא אריה לבהר, ירושלים, 5776, ממקור אחר
§מגן הדת, ר' חנניה אזולאי, ג'רבה, תרפה, 102 עמ', 5MB, תשובות בעניין יבום. מעמ' 19- מאמרים למען חיזוק הדת ונגד הרוצים להחליש אותה. מעמ' 63 - "עולם קטן" - הספד על ר' יהודה הקטן. מעמ' 87 - בצרפתית
—§מלחמת המגן, קזבלנקה, תרפה, בענין יבום, נגד חנניה חביב אזולאי בספרו "מגן הדת" שתקף פסק דין בענין יבום, 73 עמ', 2MB
§מחברת הקודש, ר' אריה ליבוש בן מאיר הלוי הורוויץ, 25MB, לבוב - תרי"ב, על שו"ע אה"ע, ממקור אחר
§מחברת קדושין על תנאי, הרבנות, 3MB, קושטא תרפ"ד
מחניך קדוש, ר'יעקב דידובסקי, דיני צניעות, ירושלים תשלו, עם תוכנת חיפוש
מחניך קדוש, הלכות צניעות, עם ביאור "מקור הקדושה", ר' יעקב דידאווסקי, ירושלים תשלו, 82 עמ', 1.1MB. מעמ' 43 - אוסף כרוזים בענייני צניעות
§מחצית השקל חלק א, ר' משה יאגיד, 14MB, לבוב תרל"ג, על ש"ע אבה"ע
§מחצית השקל חלק ב, ר' משה יאגיד, 13MB, לבוב תרל"ו
§מחצית השקל חלק ג, ר' משה יאגיד, 29MB, לבוב תרע"ג
§מחצית השקל חלק ד, ר' משה יאגיד, 27MB, לבוב תרע"ג
§מחצית השקל חלק ד, ר' משה יאגיד מבוברקא, ירושלים תשל"ב, על אהע"ז
§מחצית השקל - צרור המור, ר' שמואל יאגיד, על דיני קידושין, לבוב, תרלג
§מחקרי מרדכי, ר' מרדכי בן חיים צבי שיף, 6MB, סט. לואיס תרצ"ה, על שלחן ערוך אבן העזר הלכות קדושין סי' כו-כח
§מחקרי מרדכי, ר' מרדכי בן חיים צבי שיף, 17MB, סט. לואיס תרצ"ה
§מי השלח, דיני גט, מונסנייגו, רפאל אהרן, עם "סדר הגט" לר' ידידיה מונסונייגו, קזבלנקה, תרפט
§מי השלח, ר' מאיר בן יעקב ציפסר, אופן, תריג, 40 עמ', 2MB, בענין גט
§מיטב הגיון - עגונות, ברנדווין, משה יום טוב בן יעקב מרדכי, מודיעין עילית, 5770
§מכתב מאליהו, ר' אליהו ב"ר יעקב אלפנדרי, קושטא תפ"ג, הלכות גיטין וקונטרס עגונות, 461 עמ', 45MB, §ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§מלאכת חרש [ב"ח], ר' יחזקאל חפץ, 14MB, ווילנא ווארשא תרל"ה-תרמ"ה, חלק א - על טיב גיטין וקידושין בנוגע לחרש, חלק ב - על יבום בזמן הזה לחרש ולאלם ולבעל מום ברגליו שאי אפשר לו לחלוץ
§מלאת אבן, ר' אהרן גארדאן, פיעטרקוב, תרעב, 98 עמ', 7MB, דיני גט ושמות גיטין. מעמ'82 -שו"ת
§מלאת אבן חלק א, ר' אברהם יהודה ליב קוזאק, 26MB, ורשה תרמ"א, פירוש על דינים מאבן העזר
§מלאת אבן חלק ב, ר' אברהם יהודה ליב קוזאק, 19MB, ורשה תרמ"ה
§מליץ טוב, ר' דוד ציון בן שלמה לאניאדו, ירושלים, תרפו, על אהע"ז, 485 עמ', 41MB
§מנחה לחיים, ר' ישי מזלומין, חולון תשע, 340 עמ', 12MB, דיני עריכת חופה וקידושין, כתובה, שבע ברכות, וחדר יחוד
§מנחת אהרן א, ר' אהרן גארדאן, ניו יורק תרע"ח, 112 עמ', 6MB, שמות גיטין
§מנחת אהרן חלק ב, ר' אהרן בן מאיר גורדון, ירושלים, תרף, 120 עמ', 8MB, דיני גט
ממקור אחר 120 עמ', 8MB
§מנחת אהרן ג, ר' אהרן גארדאן, ניו יורק תר"פ, 136 עמ', 5MB, דיני עגונות
ממקור אחר, 136 עמ', 5MB
§מנחת אהרן חלק ד, ר' אהרן בן מאיר גורדון, ירושלים, תרפא, 27 עמ', 1MB, דיני מינקת
ממקור אחר, 237 עמ',1MB
§מנחת אהרן - עניני נישואין, פוקס, אהרן, ירושלים, 5778
§מנחת אליהו - ביטול מקח בקידושין, קאגן, אליהו, מאנסי, 5776
§מנחת אליהו - כתובה, מורדת, כפית גט, קאגן, אליהו, מאנסי, 5776
§מנחת ברוך, 5MB, זיטאמיר תר"ס, על שמות אנשים ונשים בגיטין
§מנחת ברוך חלק א, ר' ברוך בהרב שאול נטע, 7MB, זיטומיר תר"ס, על שמות אנשים ונשים בגיטין וכתובות, והערות על פתחי תשובה אהע"ז בקונטרס השמות
§מעדני אשר - בהלכות נישואין, שוורץ, אשר אנשיל, בית שמש, 5771
§מערכת הפוסקים, ר' אליהו מרדכי ב"ר צבי יחיאל הלוי ולקובסקי, ירושלים תשו, דיני עגונה
§מעשה אליהו, ר' אליהו ילוז, 3MB, ירושלים תרצ"ב, על הל' קידושין
§מעשה אליהו, ר' אליהו בן אברהם ילוז, 4MB, ירושלים תרצ"ב
מצהלות חופות חתנים, ענייני קידושין ונישואין, ר' יצחק רצאבי, תשעא
§מצהלות חתנים, ר' חנוך זונדל ב"ר יוסף, יוהניסבורג, דיני אירוסין ונישואין
§מצות חליצה, ר' שמואל שמלקא בן אהרן משה טויבש, 8MB, לבוב תרכ"ד, דיני חליצה מש"ע אהע"ז סי' קסט ומשו"ת וספרים שונים
§מקור ברוך, ר' ברוך בר' שאול נטא, זיטומיר, תרסא, שמות אנשים ונשים, לענין גט וכתובה
§מקורות והערות לעניני כפית גט, ר' עקיבא בן יוסף טנדלר, ירושלים תשנ"ח
§מראה כהן, ר' שמריה מנשה הכהן אדלר, לונדון תרע"ט, היתר יבמה לשוק במים שאין להם סוף ועוד עניינים, על הספר ראה אסיף ח"ב עמ' 357-382
§מראות הצובאות, ר' משה זאב בן אליעזר מרגליות, 143MB, גרודנו תק"ע, על שולחן ערוך אבן העזר סימן יז
מראות הצובאות, הלכות צניעות ויחוד, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§מרפ"א לנפש, ר' רפאל בן שלמה מאמאן, ירושלים, תרנד, 103 עמ', 7MB, בעניין עגונה. מעמ' 92 - "פלפלא חריפתא - שם טוב" - בענין תקנות חכמים. מעמ' 97 - הספד
§משוש הארץ - קידושין ונישואין, וידר, חיים משלם, רחובות, 5774
§משוש חתן, דיני חופה וקידושין, משולם, מסעוד, תל אביב, תשסט, 355 עמ', 16MB
§משיב כהלכה, ר' שמריה מנשה הכהן אדלר, לונדון תשא, נגד הב"ד של לונדון שהתיר בגט לאחר מיתה, עם "עלבונה של תורה" - תשובת ה' לחבקוק, עם תשובה לקושיות בגלל השואה
§משיב נפש, ר' יעקב משה טולידאנו, אלכסנדריה תרצ"ו, בענין בת החשודה כממזרת
משנה בפרק האיש מקדש, מהדורה שנייה עם הוספות, הדרכה כיצד לנהוג מתחילת השידוכין עד החתונה, עם"בית רחל", איך לנהוג עם אשתו, נ"י תשלז, 96 עמ', 1.7MB
משנה הלכות - כתובות, סימנים סו-קיח, ר' יעקב שפיצר ור'דוד כהן, חיספין תשמו, 191 עמודים כפולים
משנת המלך, בעניני שידוכים, חופה וקידושין, וכתובה
§משנת יהושע - אירוסין ונישואין א, ר' יהושע בן ציון חילו, ירושלים תשע"א
§משנת יהושע - אירוסין ונישואין ב, ר' יהושע בן ציון חילו, ירושלים תשע"א
נודע בשערים, שאלות ותשובות מעניני גיטין וקדושין חליצה ותק"ע, חידושים על מסכת גיטין, חידושים על ש"ע אה"ע הלכות גיטין, כללי רובא וחזקה, דרושים עפ"י סדר פרשיות התורה, ר' דובערוש אשכנזי, ווארשא, תרי"ט, 268 עמ'
§נוה הלל, ר' הלל ב"ר אליהו פוסק, תל אביב תשיג, על אהע"ז סי' יז
§נוה הלל-על הלכות גיטין, ר' הלל ב"ר אליהו פוסק, תל אביב תשי"ג
§נועם הלכה - ייחוד, וינד, אלחנן בן ברוך, אשדוד, 5776
§נזיר השם וסמיכת משה, ר' שמואל שמלקה בן צבי הירש הלוי הורוויץ, 9MB, תרכ"ט, נזיר ה' על אה"ע; עם ספר סמיכת משה, על ז אדר, ימים נוראים והספד, ופרשיות התורה, מאת בנו ר' צבי יהושע
§נזר ישראל - נישואין, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש,
§נחלי דבש, הלכות חליצה, ר' יצחק דב הלוי במברגר, פרנקפורט דמין תרכ"ז
§נחלת צבי, ר' צבי ב"ר יוסף הכהן, ויניציאה תכ"א, על אהע"ז, 271 עמ', 30MB, ממקור אחר, 271 עמ', 34MB, ☼ממקור אחר
§נחלת צבי, ר' גדליה בן צבי פלדר, ניו יורק, תשיט, 552 עמ', 7MB, דיני גיטין
נחלת שבעה, ר' ר' שמואל בכמ"ר דוד הלוי, אמשטילרדם תכ"ז, 164 עמ', 27.8MB
§נחלת שבעה, ר' שמואל בן דוד משה הלוי, ברלין, תקכג
§נחלת שבעה, ר' שמואל ב"ר דוד משה הלוי, פיורדא תקל"ב, דיני שטרות
נחלת שבעה מהדורא בתרא, ר' שמואל הלוי, פפד"מ תמא, 40 דפים, ჶממקור אחר, 9.8MB
§נחלת שבעה, ר' שמואל ב"ר דוד משה הלוי, לבוב, תריז, דיני שטרות
§נחלת שבעה, ר' שמואל בן דוד משה, אמשטילרדם, תכז
§קצור נחלת שבעה, ר' אשר אנשיל ב"ר מאיר גרינוואלד, ירושלים תשכ, שמות אנשים ונשים, תנאים וכתובות ושטרות שונים, והלכות אירוסין ונישואין
§נטעי גבריאל - הלכות יחוד, ר' גבריאל ציננער, ירושלים תשסא
§נטעי גבריאל - הלכות נשואין - חלק א, ר' גבריאל ציננער, ירושלים תשנח
§נטעי גבריאל - הלכות נשואין - חלק ב, ר' גבריאל ציננער, ירושלים תשנח
§נטעי גבריאל - שידוכים ותנאים, ר' גבריאל ציננער, ירושלים תשסט
§נר ציון - שידוכין ונישואין, הלכות ומנהגים, אבא שאול, בן ציון - בן סניור,נתן, בני ברק, 5773
נשואי ישראל כהלכתה, על הלכות חופה וחתונה, 81 עמ', נ"י תשמז, 1.2MB
§ממקור אחר, ממקור אחר
נשואין ואישות, עם תוכנת חיפוש
§נשמת אברהם ג, ר' אברהם סופר בן אליהו אברהם, ירושלים תשסז, אהע"ז
§נתיב המשפחה, ר' יהושע זאב בן נפתלי יוסף זנד, ירושלים תשס"ה, 545 עמ', 18MB, דיני כתובה עם דיני משפחה, וענייני רפואה והלכה
נתיבות השלום, אהע"ז סי' יז עם "קונטרס העגונות ודרך תשובה", ר' משה נחמיה כהניו, ורשה תרכ"א
נתיבות לשבת, ר' פנחס הלוי הורוביץ, על אהע"ז, למברג תקפ"ז, 96 עמ'
§נתיבות לשבת, ר' פינחס בן צבי הירש הלוי הורוויץ, 16MB, על אהע"ז
§נתיבות שלום, ר' שלום הכהן שיין, קלוזש תרפ"ח, שאלת היכי תמצא במצוה פריה ורביה
§נתיבי האירוסין, ר' יהושע זאב בן נפתלי יוסף זנד, פתח תקוה תשס"ח, 622 עמ', 20MB, דיני אירוסין, שטר התנאים ועוד, בשילוב ענייני רפואה והלכה
§נתיבי השידוך, ר' יהושע זאב בן נפתלי יוסף זנד, פתח תקוה תשס"ט, 704 עמ', 23MB, דינים הקשורים לשידוך, בשילוב ענייני רפואה והלכה
§סדר אליהו רבה וזוטא, ר' אליהו בן יעקב אלפאנדארי, 36MB, קושטא תע"ט, בדיני עיגונא דאיתתא, ושאלות ותשובות השייכות לאבן העזר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§סדר גיטין, ר' יהודה אשכנזי מטיקטין, אמשטרדם תקנ"ז
§סדר גיטין, ר' רב איסרל, 1MB, ירושלים תשל"ח
§סדר גיטין וחליצה עם פתחי תשובה, ר' מיכל בן יוסף, ווילנא, תרכג, ☼ממקור אחר, 144 עמ', ☼ממקור אחר
§סדר גיטין - סדר חליצה, ר' משה יפה, 5MB, ירושלים תשמ"ח
§סדר גיטין וחליצה, 5MB, פיטסבורג תשכ"ה, סדר גיטין וחליצה בקצרה
§סדר קידושין ונישואין, ר' אברהם חיים פריימן, ירושלים תש"ה
§סדרא דהילולא, סדרי ומנהגי יום החופה, ישראל בוקשטיין, 5772
§ספר העגונות, ר' יצחק זאב בן משה כהנא, 25MB, ירושלים תשי"ד
§ספר הפרגוד, ר' יעקב גרשון שיין, תרצ"ז, 136 עמ', 5MB, נגד התקנה של י"ל עפשטיין שחתן ימנה את אשתו שליח לכתוב את גיטה במקרים מסוימים לפתור בעיית עגונות
§ספר זכרון, על אהע"ז, ר' משה יהודה ב"ר שמשון אליעזר לערנער, ווארשא תרמ"ט, 34 עמ', 2MB
§ספר קדושה, ר' שמואל ב"ר מרדכי הומינר, ירושלים תשי"ז, על קדושת הזיווג, וענייני שידוכים ונישואין
§ספר שמות, ר' שמחה בן גרשון, ויניציאה, תיז, 263 עמ', 14MB, שמות אנשים ונשים, שמות הקודש והשמות הולעזיים, שמות עיירות ונהרות, לצורך גיטין וקדושין, ממקור אחר, 249 עמ', 11MB
§עגונת ישראל, ר' ישראל ב"ר שבתי האפשטיין (המגיד מקאזניץ), ווארשא תר"מ, תשובות גאונים ענין עגונה
§עדות שמואל, ר' שמואל זלמן הירש, ירושלים תש"נ, 336 עמ', 18MB, ענייני עדות קידושין, עם מפתח נושאים
עוז והדר לבושה - פאות, פאות הנראות כשער טבעי של האשה - הלכה והשקפה, 59 עמ', 1MB
§עזר מקודש, ר' אברהם דוד וואהרמאן, 10MB, בילגורייא תרצ"ג, על הל' גיטין
§עזר מקודש, ר' אברהם דוד בן אשר ווארמאן, 9MB, בילגורי תרצ"ג, על הלכות גיטין ושמות אנשים ונשים, עם גידולי הקדש, ומקדש מעט, בביאור וישוב דברי הדעת קדושים
§עזרת נשים, ר' משה בן שלמה אבן-חביב, 23MB, קושטא תצ"א, על שלחן ערוך אהע"ז סי' יז וקונטרס שמות הגיטין, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
עזרת נשים, ר' משה ן' חביב, לייפציג, תרי"ט, ☼ממקור אחר
§עזרת נשים ספר א, ר' מאיר פויערוורגר (מאירי), 22MB, פרנקפורט דמין תש"י
§עזרת נשים ספר ב, ר' מאיר פויערוורגר, 23MB, בריסל תש"י
§עזרת נשים ספר ג, ר' מאיר פויערוורגר, 43MB, לונדון תשט"ו
§עטרות יהושע, ר' ירוחם פישל בן יהושע הרשטיין, 8MB, וילנה תרמ"ב, על שלחן ערוך אבן העזר, סימנים א-יב
§עטרת חזקיה, בדיני גט, רבין, חזקיה, ירושלים, 5752
§עטרת צבי, ר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק, תשנז, 64 עמ', 3MB, בענייני קידושין ונישואין, וחידושים על מסכת קדושין
§עטרת שלמה, ר' שלמה זלמן קליין, בודפשט תש"ו, תקנת עגונות של מלחמת העולם
§עיונים במשפט - אבן העזר, שאנן, חיים שלמה בן שמעיה, בני ברק, 5771
עיונים במשפט, אהע"ז ח"א, הרב חיים שלמה שאנן, תשעא
§עם לבדד ישכון, בעיות ההתבוללות והיוחסין, מכון עם לבדד, קדימה, 5774
§עם נקודות הכסף, ר' שמואל אביגדור בן אבא אברמסון, ירושלים, תרץ, 86 עמ', 2MB, על חליצה ע"י שליח
§ענייני הנישואין - מדריך הלכתי, שוורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5776
§ענייני קידושין, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5767
§עץ חיים [תקנות עגונות], משפחת אבלסון, חדרה-ירושלים, תשמ"ה
§עצי ארזים, ר' נח חיים צבי בן מוהר"ר אברהם מאיר ברלין, 25MB, פירט תק"ן, על טור וש"ע אבן העזר מתחלתו עד תחלת הלכות כתובות, ☼ממקור אחר
§שלחן הטהור - אהע"ז, עם חלקת מחוקק, בית שמואל, ט"ז, באר הגולה, ביאור הגר"א ופרי חדש, הלברשטאט, תרכא
§שלחן ערוך אבן העזר, ר' יוסף בן אפרים קארו, ויניציאה שכ"ה
§שלחן ערוך אבן העזר, ר' יוסף בן אפרים קארו, ויניציאה שנ"ח, ממקור אחר
§שלחן ערוך אבן העזר, ר' יוסף בן אפרים קארו, קראקא שע"ו
§ערוך השלחן אבן העזר, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 32MB, פיעטרקוב תרס"ה
§ערוך השלחן - אבן העזר, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, ורשה, תרצא
§ערך השלחן כרך ג, ר' יצחק בן בנימין טייב, 16MB, ליוורנו תר"ד, על אבן העזר, 176 עמ'. מעמ'168 - לוח טעויות והשמטות. מעמ' 172 - מפתח מקורות
§ערך ש"י על אהע"ז חלק א, סי'א-סה, ר' שלמה יהודה בן פסח צבי טאבאק, סיגט תרס"ט, על אהע"ז, 272 עמ', 20MB
§ערך ש"י על אהע"ז חלק ב, ר' שלמה יהודה בן פסח צבי טאבאק, 29MB, סיגט תרס"ט
§עת רקוד - בענין מנהגי נשואין - ח"א, ברוקלין, 5754
§פאת שדך - נישואין, ר' שמואל דוד מונק, ירושלים תשס"ט, 104 עמ', 1MB, שו" בעניני נישואין, עם "במסילה נעלה" - פסקי דינים בענייני אהע"ז, עם "לקט שדך" - ביאורים על ענייני נישואין בדרך דרוש
§פירושי איברא, ר' יוסף אליהו הענקין, ניו יורק תש"י, 192 עמ', 7MB, בירורי הלכה בדיני קידושין וגיטין. מעמ' 133 - חלק ב-ענייני דרוש
§פני יצחק, ר' חזקיה מרדכי בן שמואל חיים באסאן, 12MB, מנטובה תק"ד, מורה דרך, עם סדר הגט בשם מכתב לחזקיהו, וסדר חליצה בשם מאמר מרדכי; חלק שני - שאלות ותשובות
§פני יצחק, ר' חזקיה מרדכי בן שמואל חיים באסאן, 12MB, מנטובה תק"ד, מורה דרך, עם סדר הגט בשם מכתב לחזקיהו, וסדר חליצה בשם מאמר מרדכי; חלק שני - שאלות ותשובות
§פני יצחק-חלק ראשון, ר' חזקיה מרדכי ב"ר שמואל חיים בשאן, מנטובה תק"ד, דיני חליצה, ממקור אחר
§פני משה, ר' משה בהרב פנחס, 41MB, קורץ תקע"ח, על ש"ע אבן העזר חלק ראשון
§פני משה, ר' משה בן פינחס, מקלון, קארעץ, תרלא, 404 עמ', 63MB, על אהע"ז הלכות אישות, עם שו"ת
§פסקי אליהו חלק ד, ר' הילל בן אליהו פוסק, סאיני תרצג, 42 עמ', 2MB - "מקץ עשר, היתר ואיסור" - על ההיתר לשאלת אשה שניה אחרי עשר שנים. מעמ' 36 - "דברי שלום" - הערות מר' שלום יוסף פייגנבוים
§פסקי דין מבית דין לבירור יהדות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך א, ירושלים, תשנג
§פסקי דין, בענייני אישות, יוחסין, וממזרות, ליטקה, זאב, 5776
פסקי מהרי"ץ - בארות שלמה- חלק ט' (אבן העזר), ר' יצחק רצאבי
§פסקים בדבר חליצה, ר' מרדכי יפה, 1MB, פרג שס"ט
§פרי יעקב, ר' יעקב בן מרדכי סנדר הלוי קופשטיין, 12MB, וילנה תרמ"ו, על שו"ע אהע"ז הלכות קדושין, ודרושים... לשבתות ולמועדים
פרקים בהלכות אישות על פי התלמוד, רב צעיר [ר' חיים צרנוביץ], ברלין תרפ"ב
§פתח האהל, ר' יחיא בן יוסף עמוד, עדן תרנ"ד, 122 עמ', 5MB, דיני גיטין. מעמ' 87 - הלכות אירוסין וקידושין וצניעות ושבע ברכות. מעמ' 113 - הלכות מילה
§פתח הבית - שליחות בקידושין, ר' אברהם טיקטין, עם חידושים שונים מאת רייכמאן, רפאל יצחק, ירושלים, תשע
§פתחי עזרה, ר' פתחי בן יצחק הארענ-בלאסס, 20MB, ורשה תרס"ג, על ש"ע אהע"ז הלכות אישות, קדושין, גיטין ועגונא דאתתא
פתילי חותם, בענין אשה שנישאת ע"י גט מעושה, תשסה, 68 עמ', 5.7MB
§צבי חמד א, ר' הירש פרידמאן, ניו יורק תרפ"ד, 84 עמ', 6MB, בענין קידושי טעות
§צבי חמד לה, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תשי"ט, 96 עמ', 2MB, בענין עגונה
§צבי חמד מא מב מג, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תשכ"ה, "מגן גבורי כח", 40 עמ', 2MB, על הזרעה מלאכותית
§צבי חמד מד, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תשכ"ז, 64 עמ', 2MB, "החזק מגן", על הזרעה מלאכותית
§צבי חמד מה, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תשכ"ז, 32 עמ', 1MB, "נתיב האמת", עוד בענין דעת מהרש"ם על הזרעה מלאכותית, ומבוא כללי על ת"ח המודה באמת
§צלעות הבית, ר' מאיר פוזנר, עם הערות מר' ברוך פרנקל-תאומים אבד"ק לייפניק, לבוב, תרכ, בענייני אהע"ז, 28 עמ', 7MB, ובראשו מפתח מובאות משו"ע
§צמח השדה, רבי אליעזר דייטש, פאקש, תרס"ו, 195 עמ', 17MB, תקנות עגונות. מעמ' 130 - "שיח השדה" - על התורה
צניעות בת ישראל, דיני ריחוק מעריות, לבוש הנשים, ואיסור יחוד, לפי מנהגי כל בעדות, ר' יצחק רצהבי, ב"ב תשסג, 63 עמ', 1.6MB. מעמ' נב - בענין פריעת הראש והפלת עוברים
צניעות בת ישראל - מהדורא חדשה ומתוקנת (כסלו ה'תשע"ה), ר' יצחק רצאבי
§צניעות ישראל כהלכתה, שלא תלך אשה לרופא נשים אלא לרופאה, חברה מזכי הרבים, ניו יורק, 5742
§קב נקי חלק א, ר' יחיאל מיכל בן יוסף טיימר, 28MB, ורשה תרכ"ח, הלכות גטין, מאת אברהם דוד במוהר"ר יהודה ליב ז"ל לאוואוט
§קב נקי, על הלכות גיטין, לאוואוט, אברהם דוד, ווארשא, תרצז, 192 עמ', 23MB
§קב נקי, רבי אברהם דוד ב"ר יהודה ליב לאוואוט, ווארשא, תרכ"ח, 241 עמ', 26MB, הלכות גיטין עם הוספות
קדושים תהיו, ר' יהושע אלטר וילדמן, ירושלים תרצג, ד"צ ירושלים תשלט, 102 עמ', 1.7MB, על יסור הסתכלות ונגיעה בנשים. מעמ' 63 - "דא גזירת אורייתא" - על איסור בלורית
§קדושת בית ישראל, רבי ישראל אברהם אבא קריגער, ניו יורק, תשמ"ג, 209 עמ', 11MB, שו"ת בהלכות אישות
קדושת בני ישראל, על ריחוק מעריות, שמירת הברית, איסור הוצאת זרע לבטלה, איסור ייחוד, וצניעות במקואות, ר' יצחק רצאבי, ירושלים תשעא
§קדושת הנישואין, שפירא, מנחם, ביתר עילית, 5775
§קדושת הנישואין, על הסכמי קדם נישואין, שפירא, מנחם, ביתר עילית, 5777
§קדושת ישראל - הלכות יחוד, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5742
§קהל ישראל על שו"ע אבן העזר - חלק א, רוטנברג, ישראל בן מרדכי, קרית ספר, 5773
§קובץ נדחים, ר' הלל ב"ר אליהו פוסק, תל אביב תשי"ג, דיני מומר באהע"ז
§קונטרס בענין קידושין, ר' פינחס אברהם מייערס אב"ד האג, אנטווערפאן, תשעב, בענין מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, וסמכות המרא דאתרא
§קובץ קונטרסים - אה"ע, ר' משה קליין, 39MB
§קובץ קונטרסים - עגונות-גיטיו-חליצה, ר' מנשה קליין, (סי' קיט-קכז) וחליצה, מכון משנה תורה, 39MB, ניו יורק - תשס"א
קובץ קונטרסים, ר' מנשה קליין, קונטרס עגונות, קונטרס גיטין וקונטרס חליצה, ירושלים תשסא, 829 עמ', 14.9MB
§קול חתן, הלכות המצויות לחתן ובנין הבית, 5775
§קונטרס דת משה ויהודית, ירושלים, תשכב, על איסור גילוי שער אשה נשואה
§קונטרס הבית דין צדק ובית המשפט בכפיה לגרש, שור, רב ש. פ. דוד, ניו יארק, תשנו
§קונטרס המזכיר, ר' אהרן ילינק, וינה תרלז, רשימת ספרים על שמות גיטין, ☼ממקור אחר, 24 עמ'
§קונטרס המזכיר, ר' אהרן ילינק, וינה תרנג
§קונטרס השמות, 3MB, ברדיטשוב תרנ"ה, כללים בדיני שמות גיטין, מיוסד על ספר "טיב גיטין" עם ביאור בצדו
§קונטרס השמות, ר' יחזקאל פרענקיל, 6MB, פרעמישלא תרמ"ה כללים בדיני שמות גיטין, מלוקט מפי סופרים וספרים, ממקור אחר, 70 עמ', 6MB
§קונטרס השמות החדש חלק א-יב, ר' דוב בר בן ירוחם פישל טקאץ, תל אביב, תשטו
§קונטרס לתיקון עגונות, ר' יעקב ישראל זובער, שטוקהולם תש"ו
§קונטרס עגונות למוהר"ל, ר' יוסף חנניא ליפא מייזלש, 26MB, זולקוה תקט"ו, על אה"ע סימן יז [עם הפנים]
§קונטרס עגונות, ר' אהרן מענדל, מצרים, תרפד
§קונטרס תקנות עגונות, רבי צבי הירש מייזליש, בערגן, בעלזין
קידושין על תנאי, דיון בקידושין על תנאי אצל רבני קונסטנטין 1924
§קנין הגוף, ר' נתן עמרם, 14MB, ליוורנו תק"צ, על הל' גיטין וסדר הגט
§קנין חדש, ר' מרדכי פארהאנד, בודפשט תרפ"ג, 80 עמ', 4MB, על סוגיית כתובות נז, עם "אבידת רבו" - הספד על ר"א דייטש
§רגל ישרה, ר' משה אליעזר בן שמעון קרויס, לונדון תשט"ז, בענין חליצת קיטע וחליצת מומר, 82 עמ', 3MB
§רץ כצבי - עניני נשים - כרך א, רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיל, לוס אנג'לס תשעה,
§רץ כצבי - עניני נשים - כרך ב, רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיל, לוס אנג'לס תשעה,
§רץ כצבי - אבן העזר-פוריות, רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיל, לוס אנג'לס תשעו,
§שארית הפליטה, ר' שמואל אביגדור תוספאה, 7MB, ווארשא תרמ"ח, תשובה ארוכה בענין גט על תנאי
§שבח בית אבא, ר' אברהם בן הגר"מ שפירא, ירושלים תש"ע, בענייני נכסי צאן ברזל
שבילי דוד, אהע"ז, ר' דוד זילברשטיין, ירושלים תרכ"ב
§שבילי תורה, ר' שלמה בן יהודה ליב מאפטא, 10MB, ורשה תקס"ה, על שולחן ערוך אבן העזר, הלכות גיטין, סי' קיט-קנב
§שבע ביום הללתיך, ר' יחיאל משה בן צבי ורטהיימר, ירושלים תשע"א, על ברכת אירוסין ונישואין
§שדי חמד - מערכת חתן וכלה וחופה, חיים חזקיהו מדיני בל"א הרב רפאל אליהו, ברוקלין, 5766
§שושנת העמקים - גיטין, ר' אליהו בן יהודה בחבוט, ירושלים תשסח
§שושנת העמקים - חופה וקידושין, ר' אליהו בן יהודה בחבוט, ירושלים תשסח
§שושנת העמקים - כתובה ומזונות א, בחבוט, אליהו בן יהודה, ירושלים, 5772
§שושנת העמקים - כתובה ומזונות ב, בחבוט, אליהו בן יהודה, ירושלים, 5773
שלום בית, התערבות ביישוב משברי נישואין ובמניעתם בהלכה ובמשפט, שרעבי יוסף, חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה
§שלחן המערכת, ר' יצחק נאטאוויץ , 10MB, ווארשא תרל"ו, על שמות אנשים בגיטין, §ממקור אחר, 7MB, §ממקור אחר, 12MB, ☼ממקור אחר, 136 עמ'
§שלחן ערוך-וינציה אבן העזר, רבי יוסף קארו, ויניציה, שכ"ה
§שלחן ערוך-אבן העזר, ר' יוסף קארו, ברדיטשוב תרסט
§שלחן ערוך מטור אבן העזר עם באור חלקת מחוקק, ר' משה בן יצחק יהודה לימה, קראקא תכט
§שלחן ערוך - אבן העזר, ר' יוסף קארו בר׳ אפרים, ויניציאה שנ"ז
§שלחן ערוך - אבן העזר, ר' יוסף בר׳ אפרים קארו, ויניציאה שנ"ו
§שלחן ערוך - מטור אבן העזר, ר' יוסף בן אפרים קארו, מנטובה תפ"ב
§שו"ע אבן העזר, ר' יוסף בן אפרים קארו, פיורדא תקמ"ב, עם בית שמואל, חלקת מחוקק ובאר הגולה
§שולחן ערוך אבן העזר, עם באר היטב, קאפוסט תקע"ג
§שלחן ערוך אבן העזר-אפי רברבי, ר' יוסף קארו, תל אביב תשי"ד
§שלחן ערוך אבן העזר-אפי רברבי, ר' יוסף קארו, לבוב תרכא
§אפי רברבי על שו"ע אבן העזר, ר' משה אב״ד בריסק וקראו, ווילהרמשדארף תצט
§שלחן ערוך אבן העזר-חלק ראשון, ר' יוסף קארו, ווילנא תרפ"ה
§שלחן ערוך אבן העזר-חלק שני, ר' יוסף קארו, ווילנא תרפ"ה
§שלחן ערוך, אבן העזר - אפי רברבי, ר' יוסף קארו, פיורדא תקכ"א
שלחן ערוך המקוצר - אבן העזר חלק א' (קדושה), ר' יצחק רצאבי
שלחן ערוך המקוצר - אבן העזר חלק ב' (נישואין), ר' יצחק רצאבי
§שלחן העזר חלק א, ר' יצחק צבי בן משה יהודה ליבוביץ, 19MB, דש תרפ"ט, על עניני נשואי אישות
§שלחן העזר חלק ב, ר' יצחק צבי בן משה יהודה ליבוביץ, 28MB, דש תרצ"ב
§שם בישראל - ביאורים בעניני יבום וחליצה, קמניץ, יהודה בן יצחק, בני ברק, תשסז
§שם חדש, אבן שמעון, מסעוד חי, מצרים, תרעז, רשימת שמות לענין גיטין, 319 עמ', 8MB, עם כמה דיני גט. מעמ' 290 - "שירי תהלה" מר' דוד בן שמעון
§שם חדש, בן שמעון, מסעוד חי, ירושלים, תשנא, כללים ושמות גיטין
§שם עולם, ר' שמואל בן אורי שרגא פייבוש מוודיסלאב, 18MB, צ'רנוביץ תרמ"ז, על סדר השמות שסידר הבית שמואל [עם הפנים], ועל ספר טיב גיטין
§שם עולם [טיב גיטין חדש], ר' יחיאל איכל טויבש, 16MB, טשערנאוויץ תרמ"ז, על שמות אנשים ונשים בגיטין
§שם עולם, ר' ראובן בן יצחק הלוי לאנדא, 15MB, צ'רנוביץ תר"ן, שמות אנשים ונשים, עם ביאורים בשם מחנה ראובן, וספר תוספות שם
§שם עולם [מחנה ראובן], ר' ראובן ב"ר יצחק סג"ל לנדא, 14MB, טשערנאוויץ תר"נ, על שמות אנשים ונשים בגיטין (י"ח סימנים), ובצדו ביאורים ופלפולים בשם "מחנה ראובן".
§שמות, ר' שמחה הכהן [פריידמאן], 15MB, ויניציאה תי"ז, על שמות אנשים ונשים בגיטין, מלוקט מגאוני אשכנז וספרד
§שמחת חיים, ירושלים, תשסח, 333 עמ', 16MB, דרוש ומוסר וענייני הלכה בענייני נישואין, עם שו"ת על סדרי חופה ושבע ברכות
§שמחת כהן הלכות גיטין, רבי רחמים חי חויתה הכהן, תש"ס
§שמחת כהן, ר' יצחק בן יהודה ליב הכהן רפאפורט, מתוך ספר בתי כהונה ח"ב סי' לט-מ בעריכת ר' נתן עמרם, 1MB, ליוורנו - תרכ"ח על סדר גיטין כפי מנהג אזמיר, 89 עמ', ממקור אחר, 88 עמ', 4MB
§שמחת משה, מדברי ר' חיים משה אמרילייו בספרו דבר משה ח"א חלק אה"ע סי' נז-פג וח"ג חלק אהע"ז סימן יג-טו, בעריכת ר' נתן בן חיים עמרם, 2MB, ליוורנו תרכ"ח, על הל' גיטין, וסדר הגט על ידי שליח, 61 עמ', ממקור אחר, 3MB
§שמחת שלום, דיני חופה וחתונה, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§שמן למאור, ר' עזריאל דוב בן מנחם מנדל הלוי, 8MB, זיטאמיר תרל"א על הל' גיטין
§שמן למאור, ר' עזריאל דוב בן מנחם מנדל הלוי, 10MB, זיטומיר תרל"א, על חלקת מחוקק ובית שמואל, סימן קיט-קכט, הביאור על הח"מ נקרא חלקת השדה והביאור על הב"ש נקרא פתח הבית
§שער היחוד - ערוך אבן העזר סימן כב, נאה, חגי אלישיב ר, בני ברק, 5768
§שער היחוד, על שו"ע אהע"ז סי' כב, מהדורה שלישית, נאה, חגי אלישיב, בני ברק, 5762, 440 עמ', 8MB
§שער המפקד - אבן העזר, אבן שמעון, רפאל אהרן, ירושלים, תרעט
§שער נפתלי, ר' נפתלי הירש בן אליעזר קאצנלנבוגן, 9MB, פרנקפורט דאודר תקנ"ח, על שלחן ערוך אבן העזר, הלכות פריה ורביה והלכות אישות, 126 עמ', 9MB. מעמ' 67 - שאלות ותשובות. עמ' 119 - תוכן העניינים לתשובות. מעמ'120- מנויים. חסר דף לו:, לז. ממקור אחר, 120 עמ', 9MB
§שערי נישואין, צ'זנר, יהודה, אופקים תשס"ח, 157 עמ', 1MB, דיני אירוסין, נישואין ושבעת ימי המשתה
§שערי עגונות, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
§שערי עזרה, ר' יוסף משה טייכער, 31MB, תרכ"ו, על ש"ע אהע"ז סי' יז [עם הפנים]
ששון ושמחה, קיצור הלכות יום החופה ושבעת ימי המשתה עפ"י שלחן ערוך המקוצר, הרב יצחק רצאבי
§תבואת שור - טור אבן העזר, שור, אפרים בן נפתלי, לובלין, שעה
§תבורך מנשים, דברי חיזוק על צניעות הבת, י. זיידנר, ישראל, 5779
§תהלה לדוד - אבן העזר, מן, דוד יצחק בן מרדכי לייב, כפר חסידים, 5764
§תולדות אדם חלק א, ר' יצחק אייזיק בן מאיר שור, 37MB, זולקוה תרל"ג, על שלחן ערוך אבן העזר
§תולדות הכתובה בישראל, ר' אריה ליב אפשטיין, 7MB, ניו יורק תשי"ד
§תוספות חיים חלק א, ר' חיים בן ברוך לובוצקי, וילנה, תרעב, 275עמ', 21MB, על אהע"ז
§תוספת כתובה, יסודות הכתובה, וביאורה, קלמר, יהודה בן דב, ירושלים, 5750, ממקור אחר
§תוקף התלמוד, ר' יצחק צבי מארגארעטן, אופן, תרט, 127 עמ', 5MB, השגות על מה שכתוב בס' "תשובות באנשי און" בענין "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש", ועל נוסחאות התלמוד באופן כללי. מעמ' 88 - דרשות למועדים. מעמ' 109 - הספד על ר' יהושע כץ
§תורת אבן העזר, קרלין, אריה, ירושלים, תשי
§תורת בית הוראה, יו"ל ע"י ישיבת רבינו חיים יוסף, ירושלים, תשג, 23 עמ', 1MB, חידושים בענייני אהע"ז. קטוע בסופו
§תורת גיטין, ר' יעקב בהרב ר' משה אב"ד ליסא, 39MB, פרנקפורט דאודר תקע"ג, ביאורים על הלכות גיטין, וחדושי הלכות על מסכת גיטין
§תורת גיטין, לורברבוים, יעקב מליסא, 134 עמ, 15MB, על הלכות גיטין. מעמ' 82 - על מסכת גיטין
§תורת גיטין, לורברבוים, יעקב מליסא, נ"י, תשט, על הלכות גיטין, 196 עמ', 16MB. מעמ' 119 - על מסכת גיטין
§תיקון גיטין, ר' משה בנימין בן אלכסנדר יהושע טומאשוב, 2MB, ניו יורק תרצ"ה
§תיקון עולם, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, זולקוה, תריד, 94 עמ', 8MB, דיני גט
§תפארת יעקב, ר' יעקב בן יצחק גזונדהייט, ורשה, תרפו, עמ' 158 עמ', 14MB, על אהע"ז סי' כו-סב
§תפארת יעקב, ר' יעקב בן יצחק גזונדהייט, ורשה, תרפו, עמ' 282 עמ', 24MB, על אהע"ז סי' קיט-קנד
§תפארת צבי, רבי צבי הירש אב"ד אה"ו, יוזעפאף, תרכ"ו, 247 עמ', 44MB, על דיני אהע"ז
§תקנות עגונות, ר' צבי הירש מייזלש, 4MB, ניו יורק תשנ"ד
§תקנות עגונות, בדין חליצת מומר, אוסף תשובות מחכמים שונים, אדעסא, תרמז
תקנות עגונות, ר' אברהם יואל אבלסון, אודסא תרמו, על חליצת מומר וגט שוטה
§תקנת עגונות, מילר, אלחנן א. בן שלמה הלוי, בני ברק
תשובה בענין קריאת הכתובה בין ברכת אירוסין לברכת נישואין, וינה תריט, 26 עמ'


על חושן משפט
§אבי בעזרי - השבת אבידה, לוי, אליעזר בן יצחק חיים, ישראל, 5775
§אבידת אחיך, הלכות אבידה, טובי, אליהו בן עובד, בני ברק, 5773
§אבן בוחן, ר' צבי הירש בן שלמה קאלישר, 4MB, קרוטושין תר"ג, על שולחן ערוך חושן משפט סימן פט, מתוך מאזניים למשפט, ממקור אחר
§אבן הבוחן על חושן משפט, יצחק בירך דסקל, בני ברק, 5775
§אבן מקיר תזעק, ר' משה חיים אפרים בן אברהם אבא בלוך, ניו יורק, תשיד, בענין פס"ד על זכויות בספרים, 84 עמ', 3MB, ממקור אחר ממקור אחר
אבן מקיר תזעק - הצלת נפשות, נגד עיוותי דין שנעשים בבתי דין, נ"י תשס, 167 עמ', 1.2MB, ממקור אחר, 177 עמ', 5.6MB
§אבן ספיר, ר' אהרן בן ישראל ברודא, וילנא תקע"ח, מפתח לחו"מ, 128 עמ', 3MB
§אבן שהם על חושן משפט - ח"א, וינמן, משה אליהו, ירושלים, תשסא
§אבן שהם על חושן משפט - ח"א, וינמן, משה אליהו, ירושלים, תשסא
§אבני החושן, ר' שלמה רייזנער, 35MB, בילגורי תרצ"ב על ש"ע חושן משפט, 445 עמ'
§אהבת דוד ויהונתן חלק א, רבי דוד הכהן מו"צ פמארין, לעמברג, תקס"ו, קושיות הקצות על התומים, 181 עמ', 14MB
§אהבת דוד ויהונתן חלק ב, רבי דוד הכהן מו"צ פמארין, לעמברג, תקס"ו, 161 עמ', 9MB, סי' צ-קיט. מעמ' 127 - "מראה כהן" על חו"מ סי' ע-צג. מעמ' 14 156 - אהבת דוד ויהונתן על סי' ע-עא
§אהבת דוד ויהונתן, כץ, דוד ב"ר מנחם מענדיל הכהן, לבוב תקס"ו, על ס' אורים ותומים, קונטרס תקפו כהן וסי' עב-פט, 179 עמ', 31MB
§אהבת עולם, כודרי, דוד בן אליהו ציון, בני ברק, תשסח, 784 עמ', 37MB, על דיני קניינים במקח וממכר, גיטין, קידושין, יבום וחליצה, חש"ו וגוי
§אהל המשפט -א, כוללי חניכי הישיבות חושן המשפט, בני ברק, תשע
§אהלי שם: אוצר פסקי אבידה, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסז, 249 עמ', 5MB
§אהלי שמעון - חלק חושן משפט, לוי, שמעון בן הרב אברהם, ירושלים, תשע
§אוהלי משה - מכירת שטרות, לוין, אליהו בן משה, לייקווד, 5766
§אויבינו פלילים, על איסור הליכה לערכאות, אשכול, אסף, רכסים, 5775, 92 עמ', 2MB
§אונאת דברים, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5780
§אוצר המשפט א (חו"מ סי' כח-לג), וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, תשס"ו
§אוצר המשפט ב (חו"מ סי' לד-לח), וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, תשסו
§אוצר המשפט - סי' פח-צו, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5768
§אוצר המשפט - סי' קה-קיא, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5768
§אוצר המשפט - סי' קלג-קלט, וילהלם, אהרן אליהו בן יחזקאל, ירושלים, 5769
§אוצר השטרות, גולאק, אשר, ירושלים, תרפו
§אוצר התשובות - חו"מ שו-של, מפעל מאור החושן, אשדוד, 5775
§אוצר חושן משפט - השגת גבול, אונאה ועוד, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסד
§אוצר חושן משפט - ח"א וח"ב, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו תשסו
§אוצרות המשפט - אבדה ומציאה, פלדמן, דוד צבי בן משה זאב, לונדון, תשסח
§אוצרות המשפט - אוצר הנשכר, פלדמן, דוד צבי בן משה זאב, לונדון, תשסח
§אוצרות המשפט - נחלות, פלדמן, דוד צבי בן משה זאב, לונדון, תשסח
§אוצרות המשפט - פריקה וטעינה הפקר ונכסי הגר, פלדמן, דוד צבי בן משה זאב, לונדון, תשסז
§אוצרות המשפט - שוכר חכירות וקבלנות, פלדמן, דוד צבי בן משה זאב, לונדון, תשסח
§אוצרות המשפט - שכירות פועלים, פלדמן, דוד צבי בן משה זאב, לונדון, תשסח
§אור המשפט, פסקי דין ובירור הלכה בענייני חו"מ, כ"ץ, דניאל בן אהרן, ירושלים ?, 5773
§אורח משפט, ר' שמעון דוב בר בן אברהם אנאליק, 22MB, פיוטרקוב תרס"ח, על שולחן ערוך חושן משפט
§אורחות המשפטים חלק א - ב, ר' אברהם שלמה בן אליהו הכהן כ"ץ, 12MB, סטו מרה תרצ"ט, דיני חושן משפט בסדר א"ב
§אורים ותומים, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, חלק א, 26MB, קרלסרוה תקל"ה, חלק א, ורשה, תרמב, ח"א, ירושלים, תשלג, חלק ב, 26MB, קרלסרוה תקל"ז, חלק ב, ורשה, תרמב, ח"ב, ירושלים, תשלג
§אורים ותומים - חלק ראשון, איבשיץ, יהונתן, קארלסרוא, תקמ
§אורים ותומים - חלק שני, איבשיץ, יהונתן, קארלסרוא, תקלה
§אורים ותומים, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, דובנא, תקסה
§אורים ותומים, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, שטעטין, תרכ
—§ברכת אריאל - אורים ותומים הל' הזמה, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע - הייבלום, אריאל בן חיים אייזיק, ירושלים, 5767
איכות הסביבה, רקובר נחום
§אלפי ישראל, ר' ישראל מתתיהו בן נחמן זאב אוירבאך, 13MB, לבוב תרמ"ו, על ש"ע חושן המשפט
§אלפי ישראל, אויערבאך, ישראל מתתיהו, לבוב, תרל, על חו"מ
§אלפי מנשה, ר' מנשה בן יששכר דוב אייכנשטיין, 12MB, פרמישלה תרנ"ה, על ש"ע חו"מ [סי' א-לח]
§אם לא באתי, שטרן, רפאל, גבעת שמואל, תשעב, הלכות אסמכתא - תנאים, פשרה וגורל
§אמר מ"ר, ר' מאיר בן יהושע צבי רבינזון, 13MB, ירושלים תר"ץ, הלוואה בלי עדים
§אמרי בינה חלק ב, ר' מאיר בן יצחק איציק אוירבאך, ירושלים, תרלא, 492 עמ', 67MB, חו"מ, ממקור אחר, 492 עמ', 67MB
§אמת ומשפט שלום חלק ב, חוות דעת הלכתיות שניתנו בבתי דין, אבישי בן נון ונונו, ירושלים, 5778
§אמת ומשפט שלום חלק ג, אבישי בן נון ונונו, ירושלים, 5778
§אמת ומשפט שלום חלק ח, אבישי בן נון ונונו, ירושלים, 5778
§אפריון שמואל, ר' צבי יהודה בן שמואל הלוי שיש, בני ברק, תשעא, 150 עמ', 1MB, על חו"מ
§ארבעה גידולין שאסרו חכמים, איש שלום, מאיר, נ"י, תרנט
§ארח משפט, ר' רחמים אליהו בן רפאל יוסף חזן, 27MB, שלוניקי תרי"ח, על חושן משפט
§ארץ חיים - על מתנת שכיב מרע, זכאי, יצחק דוד, ירושלים, 5768
§אשר יעשון, אמת המידה לפסיקה לפנים משורת הדין, אשכול, אסף, רכסים, 5775
§באורי סוגיות - בעניני שעבודים, מנדל, מלכיאל, ירושלים, תשסח, ממקור אחר
§באורי ענינים בדיני הקנינים, הגר"מ בויאר
§באורי ענינים - בהלכות שכנים, בויאר, משה חיים בן יואל יהודה, תל אביב,
§באורים בדיני הקנינים, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, תשסח
§באורים - בהלכות שכנים, טאוב, יהודה בן יחזקאל צבי, בני ברק, 5774
§באר אליהו, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים, תשל"ג, על ביאור הגר"א
§באר רחובות על שלחן ערוך חשן המשפט, ר' גבריאל פיינברג, קראקא, תרנז, עם באר הגולה
§באר רחובות על שלחן ערוך חשן המשפט, ר' גבריאל פיינברג, בערלין, תרנג
§בין ישראל לנכרי, גולדברג, חיים בנימין בן אליהו, ירושלים, תשסג, 488 עמ', 17MB, דינים הנוגעים לגוים בענייני חו"מ
§בינת החושן - קצות החושן - הלכות דיינים, יצחק בירך דסקל, בני ברק, 5775
§בינת המשפט חלקים א-ג, בענייני ממונות, דסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודה, בני ברק, 5773
§בינת המשפט חלק ד, דסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודה, בני ברק, 5776
§בינת המשפט - מפתחות לד' חלקים, דסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודה, בני ברק, 5776
§בינת המשפט חלק ה, דסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודה, בני ברק, 5777
§בינת המשפט מפתחות ה חלקים, דסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודה, בני ברק, 5777
בינת המשפט חלק א סימנים א - נ
בינת המשפט חלק ב סימנים נא - ק
בינת המשפט חלק ג סימנים קא - קנ
בינת המשפט חלק ד סימנים קנא - ר
בינת המשפט חלק ה סימנים רא - רנ
בינת המשפט חלק ו סימנים רנא - ש
בינת המשפט - מפתחות לששה חלקים
§בית אברהם, ר' חיים אברהם בן משה ישראל, 50MB, ליוורנו תקמ"ו ח"א, על ח"מ סי' א-קכח, 613 עמ'. מעמ' 564 - "מאמר המלך" על דינא דמלכותא. מעמ' 602 - מפתח מקורות. ממקור אחר, ממקור אחר
§בית אברהם, על חו"מ, ישראל, חיים אברהם, קרית ספר, 5763
§בית אליהו - משפט הספקות, פישר, אליהו בן יחיאל מיכל, אלעד, תשעא, 196 עמ', 3MB, ספקות בממון
§בית הלוי, ר' ישעיה הלוי הורוויץ, ויניציאה, תכו, על דיני מיגו, 251 עמ', 12MB, ממקור אחר
§בית הלל, ר' הילל אריה בן דוב זאב ליבשיץ, 15MB, ורשה תר"ן, על שולחן ערוך חושן המשפט
§בית יחיאל - חושן משפט א, פרידמן, חנוך אריה - בית יחיאל, ירושלים, תשנט
§בית יחיאל - קנינים, פרידמן, חנוך אריה - בית יחיאל, ירושלים, תשנה
§בית יעקב, ר' יעקב בן שלמה טאוושונסקי, 15MB, ורשה תער"ב על שו"ע חשן משפט חלק שני (סי' קכב-תכז)
§בית מושב, ר' אפרים בן יהודה נבון, קושטא, תקכה, על חו"מ סי' א-טו, 86 עמ', 6MB
§בית ראובן על שו"ע חושן משפט חלק א, ללוש, ראובן בן שלמה, ירושלים, 5772
§בית ראובן א, ללוש, ראובן, ירושלים, תשעג, על חו"מ
§בית שלמה, אבעל, שלמה זלמן, ווילנא, תרנג,דיני ממונות
§בניין המשפט, פסקי דין ומאמרים, רטבי, ישועה, מצפה יריחו, 5777
§בנתיבות המשפט מס' 1, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 2, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 3, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 5, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 6, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 8, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 9, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 10, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 13, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 14, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 16, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 17, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 18, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 19, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 20, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 22, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 23, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 24, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 25, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 26, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 27, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 28, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 29, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 30, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 31, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 32, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 34, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 35, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 36, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 38, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 41, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 42, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 44, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט גליונות 54-59, כולל נתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט מס' 61, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 62, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 63, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 64, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 65, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 67, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 69, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 70, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 71, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 73, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 74, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 75, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 77, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 78, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 79, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 80, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 81, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 82, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 83, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 84, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 85, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 86, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 87, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 89, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 93, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 100, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 101, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 102, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 103, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 104, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 105, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 106, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 111, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 112, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 113, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 114, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 115, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 116, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 117, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 118, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 119, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 120, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 121, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 122, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 123, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט מס' 124, כולל נתיבות המשפט,
§בנתיבות המשפט 125, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 126, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 127, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 128, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 129, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 130, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 131, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 132, כולל נתיבות המשפט, בני ברק
§בנתיבות המשפט 133, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט 134, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט 137, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט 140, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט 141, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט 142, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט 143, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בנתיבות המשפט 145, בית מדרש בנתיבות המשפט, בני ברק,
§בצדקה תכונני רחקי מעשק, רבני וגאוני עדת הספרדים טבריה וצפת, חמ"ד, תרסד, נגד ס' "שמרו משפט", בענין ויכוח על כספי צדקה
§בר מצרא, דיני בר מצרא לפי סדר שו"ע חו"מ סי' קעה, לוין, אליהו בן משה, לייקווד, 5774, 80 עמ', 1MB
§ברית כהונה ד, כהן, משה, ג'רבה, תשיא, מנהגי גרבה בעניין חו"מ בסדר א"ב
§ברכת אהרן - שליחות, לנגסנר, יעקב מאיר בן דוד שבתי, פאסייק, 5773
§ברכת חיים - מתוך שאינו יכול להשבע, איני יודע אם פרעתיך, תחלתו בפשיעה וסופו באונס, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5771
§ברכת חיים - קנינים ודרכי נועם, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5776
§ברכת חיים - זכות פועל לאכול במלאכת בעל הבית, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5771
§ברכת יעקב, ר' יעקב בהרבני מוהר"ר ברוך, 21MB, לבוב תקמ"ד, על הש"ע חושן משפט [סי' א-צו, עם הפנים]
ברכת מרדכי משמרת חיים - חושן משפט חלק א
ברכת מרדכי משמרת חיים - חושן משפט חלק ב
§ברכת שלום - מי שפרע, פסיקה, התחייבות ע"י כסף, הירשפלד, שלום, בני ברק, 5778
§ברכת שלמה - חושן משפט, ר' שלמה טנא, בני ברק, תשמב, 276 עמ', 15MB
§גאון צבי, ר' משה צבי בן יוסף הלוי הלר, 19MB, לבוב ת"ר, על חושן משפט
§גבול עולם, שטרן, רפאל בן משה, ירושלים, תשסו, בדיני גזל
§גור אריה - חושן משפט, רבי גור אריה הלוי, מנטובה, תפ"א, 373 עמ', 34MB
גזילה והונאה, ר' יהודה איזנברג, ור' עמירם דומוביץ, לבית הספר, ירושלים תשמ"א
גניבה וגזילה - פרקי יסוד, ר' אברהם וינרוט, הוצאת מוסד הרב קוק (תשס"ב)
§גניבה וגזילה - פרקי יסוד, פרופ' אבי וינרוט, ירושלים, 5762
§דבר המשפט, ר' מנחם בן שמעון מרדכי, 12MB, אזמיר תרל"ד, ח"א, על חשן המשפט, סימן א-רז
§דברי אמת ומשפט שלום, אמדן, יעקב בן צבי, אלטונא, תקלו, 75 עמ', 5MB, פסק דין בויכוח ממוני בין העיר אלטונא לעיר המבורג
§דברי גאונים, הכהן, חיים אריה, אונגוואר, תרל
§דברי גאונים, כהן, חיים אריה ב"ר יחיאל צבי הכהן, סיגעט, תרסא, 428 עמ', 48MB
§דברי גאונים, ר' חיים אריה כהנא, 29MB, ירושלים תש"ל
§דברי התורה, ר' צבי הירש בן מנחם אוירבאך, 9MB, ורשה תרמ"א, על ש"ע חושן משפט, 122 עמ'
§דברי חיים, ר' יצחק איצק בן חיים אוירבאך, קרוטושין תרי"א, 285 עמ', 30 MB, על חו"מ. מעמ' 261 - מפתח לכל החלקים. מעמ' 270 - חידושים מר' אלעזר אורבך. מעמ' 279 - הגהות על דברי חיים ודברי משפט מר' שמלקי פרידנזון
§דברי משפט, ר' חיים בן יצחק איצק אוירבאך, 62MB, קרוטושין תקצ"ה על חושן משפט, 478 עמ'. מעמ' 370 - חי' ר' מנחם אוירבך על חו"מ. מעמ' 398 - חי' ר' יצחק איצק אוירבך על חו"מ. מעמ' 460 - "זכרון אבות" - תולדות המחבר. מעמ' 475 - הגהות על הספר מר' חיים אוירבך
§דברי משפט, רבי אריה קרלין, דיני ירושות וצוואות, ירושלים תשט"ז, 85 עמ', 4MB
§דברי משפט, ר' חיים בן יצחק איצק אוירבאך, 62MB, קרוטושין תקצ"ה, על חושן משפט, 478 עמ'. עמ' 5-28 - מפתח מקורות - בבלי, ירושלמי ורמב"ם. מעמ' 370 - חידושים על חו"מ מר' מנחם, בן המחבר. מעמ' 398 - חידושים על חו"מ מר' יצחק איצק, בן המחבר. מעמ' 460 - "זכרון אבות" - תולדות המחבר. מעמ' 475 - הגהות מר' חים אוירבך
§דברי נפתלי, ר' נפתלי בן מאיר צבי הכהן גארבארסקי, 6MB, לומזה תרצ"ב, על חושן משפט, 118 עמ'
§דברי סופרים, חדאד, משה ב"ר שלמה, ג'רבה, תשז, נוסחי שטרות ודיניהם
§דברי שלמה חלק ב, ר' שלמה בן שאול קצין, ירושלים, תשט"ו, הלכות דיינים ועדות, שו"ת, דרושים ומוסר, 96 עמ', 5MB
§דברי תורה בעניני שבועת העדות, ירושלם, תשסה, 56 עמ', 2MB
§דברי תורה - שומרים, ירושלם, תשע
§דברי תורה - שכירות, ירושלם, תשע"א, על שכירות כלים ושכירות פועלים
§דברי תורה - גניזה וגזילה, כולל תנובת יהודה, ירושלים, 5773
§דורש משפט, רבי שלמה פלורינטין, שאלוניקי, תט"ו
§דין אמת, ר' יצחק בן יהודה נבון, שלוניקי, תקסג, 216 עמ', 17MB, על שו"ע חו"מ. מעמ' 167 - שו"ת. מעמ' 192 - על הרמב"ם. מעמ' 194 - על שו"ע. מעמ' 198 - ליקוטים. מעמ' 211 - מפתח מקורות
§דין אמת, עשיית תחבולות בדין תורה, מונק, אליהו בן מאיר הכהן, בני ברק, 5772, 41 עמ', 1MB
§דינא דגרמי לרמב"ן ע"פ מילי דגרמי, אינגבער, יוסף, לייקווד, 5771
§דינא דמלכותא דינא, ראטה, אברהם נפתלי צבי, בודפשט, תרצט, 18 עמ', 1MB
§דינא דרוב, הוצאת ממון על סמך רוב, אדלשטיין, גרשון - שאול, שלמה בן יהושע, בני ברק, 5768
§דינא לנפשיה, על עביד איניש דינא לנפשיה, ובא במחתרת, קוק, יהודה, בני ברק, 5775, 19 עמ', 1MB
§דיני ממונות, אברמסקי, יחזקאל, לונדון, תרצט
דיני עבודה, איזנברג יהודה, ההדיר: דומוביץ עמירם, לחטיבת הביניים ולבית הספר העל יסודי
§דיני עבודה במדינת ישראל על פי ההלכה, אורי סדן, ירושלים, 5775
§דיני שכירות מלמד, מונק, אליהו בן מאיר הכהן, בני ברק, 5771
§דמשק אליעזר חלק א-ב, ר' אליעזר בן דוד יהודה ניצברג, 25MB, וילנה תר"ן, 325 עמ'. מעמ'312 - חידושים על אהע"ז סי' קנה וסי' קעח מר' ברוך עין. מעמ' 316 - השמטות
§דמשק אליעזר חלק ב, על חו"מ, ר' אליעזר בן שלמה זלמן ליפשיץ, נויביט תקט, 27 עמ', 2MB
דעת גזילות, ענייני גניבה וגזילה, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר נזיקין
§דעת משפט - א - עביד איניש דינא לנפשיה, ריסנר, יעקב בן אברהם, בני ברק, 5770
§דעת משפט - ב - מצוות ממון, חובות בדיני שמים, ריסנר, יעקב בן אברהם, בני ברק, 5770
§דעת משפט - ג - חובות יורשים, ריסנר, יעקב בן אברהם, בני ברק, 5770
§דרך חכמה, ר' דוב בריש בן יצחק אברהם אבלי כ"ץ, 7MB, ורשה - תרנ"ד על חושן משפט, סי' א-סה
§דרך משפט ח"א, שעבוד וגביית חוב, דונט, מרדכי בן יצחק, 5767, 571 עמ', 10MB
§דרך תבונה - דרך חכמה, על חו"מ, עד סי' סה, ר' דובעריש כץ אב"ד ראקוב, ווארשא, תרע, 64 עמ', 11MB
§דרכי חושן - אבדה ומציאה, סילמן, יהודה משה בן טוביה, בני ברק, 5768
§הגיוני א"ב, ר' אברהם דוב בר בן מנחם מנדל גולדנסון, ורשה, תרנט, על חו"מ. מעמ' 32 - חידושי סוגיות. 55 עמ', 4MB
§הגישו עצמותיכם - מהלכות טוען ונטען, שטרן, רפאל בן משה, גבעת שמואל, 5771
§הישר והטוב - יב, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5772
§הישר והטוב - יג, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5772
§הישר והטוב - יד, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5773
§הישר והטוב - טו, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5773
§הישר והטוב - טז, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5774
§הישר והטוב - יז, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5774
§הישר והטוב - יח, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5775
§הישר והטוב - יט, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5775
§הישר והטוב - כ, בית הוראה לחו"מ הישר והטוב, ירושלים, 5776
§הליכות ישראל, רבי ישראל גרוסמן, ירושלים, תשל"ז, שו"ת בדיני שדכנות ותיווך, 209 עמ', 16MB
§הלכה למשה, ר' משה בן יששכר דוב וויינברגר, ניו יורק, תרסב, בענין השגת גבול ויורד לאומנותו של חברו, וכוח ב"ד לאסור את המותר ולקנוס, 74 עמ', 6MB, ממקור אחר, 89 עמ', 3MB, ממקור אחר, 104 עמ', 5MB
§הלכה ערוכה - הלכות שכנים, אברהם צבי הכהן, בני ברק, תשסז
§הלכה פסוקה, 31MB, ירושלים תשכ"ב, על חו"מ
§הלכה פסוקה - שותפים ושלוחין, מכון הרי פישל, ירושלים, 5778, ממקור אחר
§הלכה פסוקה על חו"מ - סימנים רצא-שלט, מפעל מאור החושן, אשדוד, 5777, ממקור אחר
§הלכות מדינה א, ולדנברג, אליעזר יהודה, ירושלים, תשי"ב-
§הלכות מדינה ב, ולדנברג, אליעזר יהודה, ירושלים, תשי"ב-
§הלכות מדינה ג, ולדנברג, אליעזר יהודה, ירושלים, תשי"ב-
§הלכות נזקי שכנים, כולל חושן משפט שיקאגו, שיקאגו, 5772
§הלכות פועלים בשבת, כולל חושן משפט שיקאגו, שיקאגו, 5775
§הלנת הדין במשפט העברי, מירסקי, שמואל קלמן, נ"י, תרצ, 14 עמ', 355KB
§הלנת שכר - דיני שכר שכיר, רוזנר, אברהם זאב , בני ברק, 5772
המסחר במשפט העברי, רקובר נחום
המשפט בישראל כהלכתה, מעורר על עיוותי דין ב"דיני תורה" שבימיו, ר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשמ, 44 עמ', 1.9MB. חסר מהשער עד עמ' כג
המשפט העברי ומדינת ישראל, לקט מאמרים, ירושלים תשכט
§המשפט העברי - קנייה והקנאה, פאסעל, אברהם אליהו ב"ר חיים מראסיין, רוסין, תרפב
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל, רקובר נחום
המשפט העברי בחקיקת הכנסת , רקובר נחום
§העונשין אחרי חתימת התלמוד, אסף, שמחה, ירושלים - תל אביב, תרפב
§הערבות בהלכה, רוטנר, יהודה דוב, אלעד, 5771, 566 עמ', 11MB
§הפועל במקרא ותלמוד, ר' חיים זאב ריינעס, ניו יורק, 1935
הפועל במקרא ובתלמוד, ר' חיים זאב ריינס, דיני פועלים
§הפסק, ר' יצחק ליאון בן אליעזר אבן-צור ור' יעקב ישראל ריקנט, רומה, שז, בענין קניית בית, 26 עמ', 1MB
§הר צבי - על קצות החשן ונתיבות המשפט, פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, ירושלים, תשמב
§הר צבי - חושן משפט, פרנק, צבי פסח, ירושלים, תשסט
§הריגת עובר, ברנד, יצחק, עמנואל, 5775
§הרחקת נזיקין, אשכול, יוחאי, רכסים, תשס
הריגת עובר, ר' יצחק ברנד, עמנואל תשס"ח, 19 עמ'
§השב תשיבם, הלכות אבדה בהלכה ובאגדה, כהן, אליהו, ירושלים, 5780
השבת אבדה, ויגודה מיכאל, חוק לישראל - בעריכת נחום רקובר
השבת אבידה, קראוס בת שבע, ההדיר: גולדשטיין נפתלי, נושאים בתושב"ע לגן הילדים
§השבת אבידה, סנדר, מאיר, ירושלים, תשע, ממקור אחר
התחייבות - תוקפה, אופיה וסוגיה, ורהפטיג איתמר
ואהבת כהלכה - בין אדם לחברו, ר' אבישלום מונייצר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
§ואשיבה שופטיך, ר' צבי בן בנימין מאקובסקי, 5MB, תל אביב - תרצ"ח, חידוש הסמיכה והסנהדרין
§והשבותו לו, דיני השבת אבידה, שפירא, יעקב שמשון בן משה, ביתר עילית, 5777
§ויהי בישרון מלך, מושקאט, חיים אליעזר ב"ר בנימין מלוקאוו, פטרבורג, תרמד, 25 עמ', 989KB, על המלוכה והנהגת המדינה בישראל בא"י
§ויחל משה - שמיטת כספים, עסיס, משה חי, בת ים, 5775
§וילן בעמק חו"מ א', שו"ת, מונק, אליהו בן מאיר הכהן, בני ברק, 5776
§ויקם עדות ביעקב, פסקים בענין צוואה שהעדים עליה היו קרובים והסתלקו מחלקם, תל"ב, 42 עמ', 2MB
§ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, רבי יעקב ששפורטש, אמסטרדם, תל"ב, בענין צוואה
§זה שמי - שכירות פועלים, מילר, יוסף שמעון בן אלחנן א., בני ברק, 5775
§זה שמי, דיני פועלים, ובסופו על הגאולה וס' שמות, מילר, יוסף שמעון בן אלחנן א., ירושלים, 5775, 64 עמ'
§זהב ולבונה - ג - שכירות פועלים, ענבל, יעקב, ירושלים, 5759
זכויות היוצרים במקורות היהודים, רקובר נחום
§זכות משה, ר' רפאל משה בולה, 27MB, שאלוניקי - תקע"ח כללים וחידושים בדיני קנין וזכיה, זכיה שלא בפניו, זכיית קטן והמסתעף, בדין קידושין לגבי קטנים, ספק קידושין, חזקת קטנות, זמן גדלות, ועוד, ממקור אחר, 27MB, ממקור אחר
§זכר שמעון, שמעון משולם זושא לוריא, ירושלים, תשע, על סוגיית תקפו כהן, תפיסה ומוחזקות
§זכרון צבי - א, דישון, משה שניאור זלמן, ירושלים, תשנה, ענייני טוען ונטען, חזקת ממון, שדר"נ, שבועות
§זכרון צבי - ב, דישון, משה שניאור זלמן, ירושלים, תשנט, עדות שטרות ועוד
§זכרון צבי - ג, דישון, משה שניאור זלמן, ירושלים, תשסב, שומרים ושכירות
§זכרון צבי - ירושות וגביית חוב, דישון, משה שניאור זלמן, ירושלים, תשסח
§חבל יוסף - אולם המשפט, הוטנר, יוסף זונדל בן חיים, ורשה, 5640, 255 עמ', 33MB
§חבלי חיים, על החובל בחברו, רוזנטל, חיים עוזר בן יהושע מאיר, ירושלים, 5772, 340 עמ', 29MB
§חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם, מימון, אברהם, ירושלים, תשיז
§חידושי הרי"מ - חשן משפט, ר' יצחק מאיר בן ישראל אלטר, וילנה, תרל
§חדושי הרי״מ על חשן המשפט - חלק שני, אלטר, יצחק מאיר, ווארשא, תרלא
§חדושי הרי"מ חו"מ חלק א, ר' יצחק מאיר בן ישראל אלטר, 18MB, תל אביב, על גטין ועל הלכות קידושין
§חדושי הרי"מ חו"מ חלק א, ר' יצחק מאיר בן ישראל אלטר, 18MB, ורשה - תרנ"ח, על גטין ועל הלכות קידושין
§חדושי הרי"מ חו"מ חלק ב, ר' יצחק מאיר בן ישראל אלטר, 54MB, ורשה - תרל"א
§חידושי הרי"מ חו"מ חלק ג, ר' סאסי בן חואתי הכהן, תל אביב
§חדושי תורה בהלכות גניבה באגדות חז"ל, קפלן, נתן, נ"י, תשיז, 22 עמ', 910KB. מעמ' 15 - על מאמרי חז"ל באגדה
§חונן ומלוה - גביית ופריעת חוב, שטרן, רפאל בן משה, גבעת שמואל, 5770
§חוקות הדיינים, שור, יצחק אייזיק אבד"ק באקארעשט, לבוב, תרלט, קיצור שו"ע חו"מ, ממקור אחר
חוקי ישראל על פי ההלכה - חוק המכר, חוק המתנה, וחוק השכירות והשאילה, בעריכת ר' שלום אטלי
חוקת משפט, הלכות מכירה, ר' בנימין רבינוביץ תאומים, ירושלים תשי"ז, 155 עמודים כפולים, 17MB
§חוקת עולם א, ר' שמואל טוביה שטערן, נ"י תשי, 360 עמ', 12MB, הערות להצעת י"פ כהן לחוקה למדינת ישראל
§חוקת עולם ב, עמ' 353-640, ר' שמואל טוביה שטערן, נ"י תשי, 312 עמ', 11MB. מעמ' 291 - אנגלית
§חוקת עולם, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה, הצעה לחוקה למדינת ישראל. [לוח השוואת עמודים בין המהדורות: הקדמה - תשי עמ' 19 = תשסה עמ' יב. הקדמה לחוקה - תשי עמ' 35 = תשסה עמ' כג. סעיף א - תשי עמ' 39 = תשסה עמ' כו. סעיף ב - תשי עמ' 42 = תשסה עמ' כח. סעיף ג - תשי עמ' 64 = תשסה עמ' מב. סעיף ד - תשי עמ' 78 = תשסה עמ' נא. סעיף ד ענף ג - תשי עמ' 95 = תשסה עמ' סב. סעיף ה - תשי עמ' 105 = תשסה עמ' סח. סעיף ו - תשי עמ' 110 = תשסה עמ' עא. סעיף ז - תשי עמ' 126 = תשסה עמ' פא. סעיף ח - תשי עמ' 130 = תשסה עמ' פד. סעיף ט - תשי עמ' 143 = תשסה עמ' צג. סעיף י - תשי עמ' 153 = תשסה עמ' צט. סעיף יא - תשי עמ' 162 = תשסה עמ' קה. סעיף יב - תשי עמ' 166 = תשסה עמ' קז. סעיף יב "ה' נתן" - תשי עמ' 210 = תשסה עמ' קלה. סעיף יג - תשי עמ' 247 = תשסה עמ' קנט. סעיף יג ענף ב - תשי עמ' 257 = תשסה עמ' קסה. סעיף יג ענף ה - תשי עמ' 263 = תשסה עמ' קסט. סעיף יג ענף ו - תשי עמ' 269 = תשסה עמ' קעג. סעיף יג ענף ז - תשי עמ' 280 = תשסה עמ' קפ. סעיף יג ענף ח - תשי עמ' 288 = תשסה עמ' קפה. סעיף טו - תשי עמ' 296 = תשסה עמ' קצ. סעיף טו ענף ב - תשי עמ' 312 = תשסה עמ' ר. סעיף טו ענף ד - תשי עמ' 325 = תשסה עמ' רח. סעיף טז - תשי כרך ב עמ' 351 = תשסה עמ' רכד. סעיף יז - תשי עמ' 361 = תשסה עמ' רלא. סעיף יח - תשי עמ' 370 = תשסה עמ' רלו. סעיף כ - תשי עמ' 376 = תשסה עמ' רמא. סעיף כא - תשי עמ' 382 = תשסה עמ' רמד. סעיף כב - תשי עמ' 407 = תשסה עמ' רס. סעיף כג - תשי עמ' 420 = תשסה עמ' רסט. סעיף כו - תשי עמ' 435 = תשסה עמ' רעח. סעיף כז - תשי עמ' 438 = תשסה עמ' רפ. סעיף ל - תשי עמ' 446 = תשסה עמ' רפה. סעיף לב - תשי עמ' 455 = תשסה עמ' רצא. סעיף לה - תשי עמ' 460 = תשסה עמ' רצד. סעיף לז - תשי עמ' 469 = תשסה עמ' ש. סעיף מ - תשי עמ' 480 = תשסה עמ' שז. סעיף מב - תשי עמ' 491 = תשסה עמ' שיד. סעיף מה - תשי עמ' 499 = תשסה עמ' שיט. סעיף מו - תשי עמ' 506 = תשסה עמ' שכד. סעיף נ - תשי עמ' 516 = תשסה עמ' של. סעיף נב - תשי עמ' 522 = תשסה עמ' שלד. סעיף נג - תשי עמ' 530 = תשסה עמ' שלט. סעיף נה - תשי עמ' 539 = תשסה עמ' שמה. סעיף נט - תשי עמ' 547 = תשסה עמ' שנא. סעיף ס - תשי עמ' 554 = תשסה עמ' שנה. סעיף סב - תשי עמ' 562 = תשסה עמ' שס. סעיף סו - תשי עמ' 571 = תשסה עמ' שסו. סעיף סז - תשי עמ' 578 = תשסה עמ' שעא. סעיף ע - תשי עמ' 583 = תשסה עמ' שעד. סעיף עא - תשי עמ' 613 = תשסה עמ' שצג. סעיף עד - תשי עמ' 621 = תשסה עמ' שצז. סעיף עה - תשי עמ' 625 = תשסה עמ' תא. סעיף עז - תשי עמ' 632 = תשסה עמ' תו]
§חזון איש - חשן משפט, ירושלים, תשנד, 602 עמ', 66MB
§חזון איש-חשן משפט-חלק ב, קרליץ, אברהם ישעיהו, ירושלים, תשי
§חזון איש-חשן המשפט-חלק ג, קרליץ, אברהם ישעיהו, ירושלים, תשיד
§חזקה רבה - א - חו"מ, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 48MB, ליפציג תרצ"ו
§חזקה רבה - ב - חו"מ, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 38MB, לונדון תשי"ח
§חזקה רבה - ג - חו"מ, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 55MB, ליפציג תשכ"ג
§חזקה רבה - ד - חו"מ, ר' יעקב יהודה ליב בן שמעיהו קרוך, 75MB, ליפציג תשכ"ג
§חזקת נזיקין ותשמישים, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5776
§חי ביושר, נקיות כפיים מגזל ואונאה, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5775
§חלק יעקב, ר' יעקב בן יצחק אלבעלי, שלוניקי, תקפז, 270 עמ', 19MB, על חו"מ. מעמ' 185 - שמות גיטין. מעמ' 187 - על הרמב"ם. מעמ' 236 - חידושי מסכתות. מעמ' 253 - על הרא"ם על התורה. מעמ' 260 - מפתח מקורות
§חלקת אברהם חו"מ סי' קפט-קצח, רכה-רמח, תפלינסקי, אברהם, ביתר עילית, תשסט
§חלת דבש - טוען ונטען ואבדה, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאול, ירושלים
§חלת דבש - טוען ונטען, אבדה וחזקת מטלטלין, קוסובסקי שחור, שאול בן יצחק אברהם, ירושלים, 5778
§חלת דבש - קנינים, קוסובסקי שחור, שאול בן יצחק אברהם, ירושלים
§חלת דבש - חושן משפט רצא-שמו, קוסובסקי שחור, שאול בן יצחק אברהם, ירושלים,
§חלת דבש - חזקת קרקעות, שומרים ושכירות, קוסובסקי שחור, שאול בן יצחק אברהם, ירושלים, 5770
§חלת דבש - נזקי שכנים ושותפין בקרקע, קוסובסקי שחור, שאול בן יצחק אברהם, ירושלים, 5773
§חמדת צבי-חלק ראשון, קוויאט, צבי הירש ב"ר יצחק, ווארשא, תרנט, בעניין נאמנות עד אחד
§חמשה קונטרסים, הוציא לאור ר' נחמן נתן קורוניל, וינה, תרכ"ד, 251 עמ', 9MB. מעמ' 22 - מסכת כלה. מעמ' 61 - ליקוטים מס' אמרכל הלכות מועדים. מעמ' 93 - חוקות הדיינים לר' שלמה טזארטי. מעמ' 211 - עץ החיים - דיני ממונות. מעמ' 234 - מכתב חרם מהנשיא דוד בן הודייה מבבל. מעמ' 242 - מכתב ר' שלמן שטרן, למי היה מיועד החרם. מעמ' 245 - הערות שזח"ה
§חסד ומשפט אשירה, על שו"ע חו"מ סי' לט-קלב, לוין, אליהו בן משה, לייקווד, 5765
§חקור דין, ר' יצחק ברוך הלוי, פאדובה, תרלז, על דיני נפשות
§חקי משפט - ישמח ישראל - חקת התורה, ר' נתן שפירא, עם פירוש של ר' משה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהן, 9MB, דירנפורט תס"א, על חושן המשפט, 256 עמ'
§חקי משפט, כץ, משה יקותיאל קופמן בן אביגדור, דיהרנפורט תקב
§חקי משפט, ר' נתן שפירא, סדילקוב, תקצה, דיני חו"מ בסדר א"ב עם פירוש מר' משה יקותיאל קופמן כהן
חקרי לב, ר' יוסף חזן, חו"מ ח"א, 560 עמ'
§חשן אהרן חלק א, ר' אהרן בן יעקב צבי וואלקין, 54MB, ירושלים תשל"ח
§חשן אהרן חלק ב, ר' אהרן בן יעקב צבי וואלקין, 73MB, ורשה תרפ"ח
§חשן ואפוד, ר' יצחק צבי אמסעל, 28MB, ברדיוב תרע"ג, על חושן המשפט, מהלכות מצרנות עד סופו
§חשן משפט חלק ג, ר' יצחק ליב קאדשין, 3MB, ניו יורק תר"פ
§חשק שלמה, ר' חיים ניסים שלמה בן מרדכי, 16MB, קושטא תקכ"ח, על חשן המשפט סי' א-סח, ממקור אחר
חשק שלמה, ר' שלמה בר מרדכי, קושטא תקלג, 103 דפים, על חו"מ
§חתן סופר, רבי שמואל עהרנפעלד, ניו יורק, תש"ן, ענייני קניינים, 377 עמ', 44MB, ח"א
§חתן סופר, רבי שמואל עהרנפעלד, ניו יורק, תש"ן,ענייני קניינים, 262 עמ', 35MB, ח"ב
§חתן סופר, עהרנפעלד, שמואל ב"ר דוד צבי, נ"י, תשז, ענייני חו"מ
§טוב סחרה, שטרן, רפאל בן משה, ירושלים, תשסב, ענייני חו"מ
§טורי זהב, חו"מ, ר' דוד ב"ר שמואל הלוי, המבורג, תנ"ב, 197 עמ', 16MB, ממקור אחר
§טורי זהב, ר' דוד ב"ר שמואל הלוי, פיורדא, תקכז, על חו"מ
§יד למיגו, דיני מיגו, מאזעס, צבי יהודה בן חיים, לייקווד, 5774
§יסודות בחושן משפט ח"א, רייסנר, מתתיהו בר"א, בני ברק, 5771
§יסודות בחושן משפט ח"ב, רייסנר, מתתיהו בר"א, בני ברק, 5771
§יסודות בחושן משפט ח"ג, רייסנר, מתתיהו בר"א, בני ברק, 5773
§יסודות בחושן משפט ח"ד, רייסנר, מתתיהו בר"א, בני ברק, 5773
§יפה ענף, ר' ניסים פאלומבו, 57MB, אזמיר תרל"ז, אסיפת דינים מחושן משפט כסדר א"ב, ממקור אחר, 57MB
§יקובל האמת, אביטבול, יחיא מצפת, ליוורנו, תרלט, על צוואת נסים שמאמא
§ירושת משפט, שטרן, רפאל, גבעת שמואל, תשע, דיני ירושה וחזקות
§ישועות ישראל, ר' ישראל יהושע בן דוד טרונק, ורשה תר"ל, על שולחן ערוך חושן משפט סי' א-עב, 302 עמ', 24MB
§ישועת דוד, ר' יהושע דוד בן שלום פובארסקי, 27MB, בילגורי תרצ"ג, על חושן משפט. חלק ראשון
§ישע שלמה - חושן משפט א, ארוואץ, ישעיה משה בן שלמה, ירושלים, 5777
§יששכר באהליך, "כסא משפט" - שו"ת בחו"מ, "שערי ציון" - חידושים בשו"ע, "ראשית תרומות" - על הלכות תרו"מ, מכון להוראה, ירושלים-מאנסי, תשל"ט, 427 עמ', 25MB
§כופין על מידת סדום, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5774
כי בם חייתני, דיני נפשות, מעלה אדומים תשעו
§כינוס עיון - אב תשעא, ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים שע"י בד"ץ העדה החרדית, ירושלים, תשעא,ועוד ענייני כשרות
§כללא דאבידתא, אברהם מונסונייגו, בני ברק, תשנט, דיני אבידה ומציאה, פריקה וטעינה
§כללי הלכות נזיקין, גרוסברג, אהרן חיים בן יחיאל גרשון, מודיעין עילית, 5772
§כללי חשן המשפט, יחיאל, פראג, שעו
כללי חשן המשפט, כל סימן בחושן משפט - תוכנו במליצות, ר' יחיאל, 134 עמ', 4 MB
§כללי קלב"מ, שילוני, מיכאל, ירושלים, תשסג
§כנגה צדקה, ירושלים, תרצ"ג,בענין הריב בכולל הספרדים בבגדד
§כנס הדיינים - התשס"ז, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5768
§כנס הדיינים - התשס"ח, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5769
§כנס הדיינים - התשס"ט, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5770
§כנסי הדיינים - התש"ע, התשע"א, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5772
§כנס הדיינים - התשע"ב, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5773
§כנס הדיינים - התשע"ג, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5774
§כנס הדיינים - התשע"ד, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5775
§כנס הדיינים - התשע"ה (והתשל"ט), בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5776
§כנס הדיינים - התשעו, בתי הדין הרבניים, ירושלים, 5777
§כנסת הגדולה - חו"מ א, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 100MB, ליוורנו ת"ך, 392 עמ'
§כנסת הגדולה - חו"מ א, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 100MB, ליוורנו ת"ך
§כנסת הגדולה, בנבנשת, חיים בן ישראל, אזמיר, תכ, חו"מ
כנסת הגדולה, ר' חיים בנבנשתי, חו"מ סי' א-קנו, פירדא תנב, 196 דפים
§
כנסת הגדולה, חו"מ מהדורא בתרא, בנבנשת, חיים בן ישראל, איזמיר, תצד, 583 עמ', 81MB, ☼ממקור אחר
§כנסת הגדולה - חו"מ מהדורא בתרא, סי' א-רכו, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, ליוורנו תרי"ח, 385 עמ', 31MB
§כנסת הגדולה - חו"מ מהדורא בתרא, סי' א-רכו, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 98MB, ליוורנו תרי"ח
§כנסת הגדולה - חו"מ מהדורא בתרא ב, סי' רכז-תכז, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 101MB, ליוורנו תצ"א
§כנסת הגדולה - חו"מ מהדורא בתרא ב, סי' רכז-תכז, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 101MB, ליוורנו תצ"א
§כסף כשר, בין אדם לכספו בעידן המודרני, אריאל בראלי, בית אל, 5779
§כרם שלמה, רבי שלמה האאס, פרעסבורג, תר"ג, חו"מ, 184 עמ', 13MB
§כתב בית ישראל-חלק ראשון, זו סמיכת זקנים, על הנסיון לחדש את הסנהדרין, ו"שער הזקנים" בענין תולדות בתי הדין בישראל , ר' ברוך חומה, ירושלים, תרסג, 40 עמ', 2MB. חסרים עמ' 20-21 מעמודי הספר
§כתונת יוסף - חלק ראשון, בירדוגו, יוסף, צפת, תרפב, דינים מחו"מ בסדר א"ב, 98 עמ', 11MB, אותיות א-ב
§כתונת יוסף - חלק שני, בירדוגו, יוסף, קזבלנקה, תרצה, אותיות ג-ל
§כתונת יוסף - חלק שלישי, בירדוגו, יוסף, מקנאס, תשג, 202 עמ', 23MB, דינים מחו"מ אותיות מ-ת
§כתית למאור - השבת אבידה, ענבל, יעקב, ירושלים, 5759
§כתית למאור - גדרי מטבע, ענבל, יעקב, ירושלים, 5759
§כתר - י - דיני עבודה במדינת ישראל על פי ההלכה, סדן, אורי, ירושלים, 5775
§כתר תורה, ר' שמואל די אבילה, אמשטרדאם, תפה, תקנות והוכחות לפטור ת"ח ממס, ממקור אחר
§כתר תורה, בענייני חושן משפט ועניינים שונים, כולל נר המזרח, אטלאנטא, 5776
§לא תענה על רב, ר' זאב דוב אלטר בן ישראל הלוי מאיר, ברטיסלבה, תרעו, בענין סכסוך במינוי פרנסים
§לב הארי - הודאת בעל דין, עם"עיר של זהב" בענייני נישואין, גולדשטוף, אריה לייב בן יאיר, 5777
§לבוש עיר שושן, יפה, מרדכי, פראג , שס״ט
לבוש עיר שושן, שעט
§לבושי חושן חו"מ ח"א, אסחייק, מאיר בן דניאל, ירושלם, תשסח
§לבושי חושן חו"מ ח"ב, אסחייק, מאיר בן דניאל, ירושלם, תשעב
§לבושי חושן חו"מ ח"ג, אסחייק, מאיר בן דניאל , ירושלים, 5774
§לבושי שרד, אייבשיץ, דוד שלמה, קראקא, תרמב, על חו"מ
§לוחות העדות, ר' עוזר צאזמיר, 7MB, לעמבערג תרכ"ה, על דיני עדות, ממקור אחר, 7MB
§לחם שלמה, ר' שלמה בולה, שאלוניקי תקנ"ה, על קנינים, 363 עמ', 30MB. מעמ' 8 - קנין אגב. מעמ' 36 - קנין סודר. מעמ' 165 - קנין כסף. מעמ' 215 - קנין חצר. מעמ' 218 - חזקת הבתים. מעמ' 280 - ספר תירוכין - דיני גט. מעמ'336 - הספדים על המחבר. מעמ'350 - תוכן הענינים ומפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§לחקרי הלכות כרך א, ר' חיים בן ישראל הלר, 14MB, ברלין תרפ"ד, בירורי דינים בחושן משפט
§לחקרי הלכות כרך ב, ר' חיים בן ישראל הלר, 14MB, פיעטרקוב תרצ"ב
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי, רקובר נחום
§מאורות תורת המשפט, מייטליס, אבישי נתן, נהריה, 5777
§מאזניים למשפט ומשנה אחרונה , ר' צבי הירש בן שלמה קאלישר, קרוטושין תרט"ו, על חושן משפט, חלק א, 5MB, חלק ב, 11MB
§מאמר כל דאי, דיני אסמכתא, אליהו בן בנימין, הלוי - שעיו, יצחק, מודיעין עילית,
§מאמר מרדכי, בארכארדט, מרדכי ב"ר צבי, פאזען, תרלא, 22 עמ', 1MB, על גדרו של מלך, בהקשר מלך פרוסיה לעומת מלך צרפת. מעמ' 9 - גרמנית
§מאמר קדישין, ר' קים קדיש בן קים קדיש, 81MB, פרג תקכ"ד, על שלחן ערוך חשן משפט [עם הפנים ועם הגהות הרמ"א], 314 עמ',
§מבא שערים - ב, מערכות בענייני התחייבות והלוואה וריבית, רייסנר, מתתיהו בן אברהם, בני ברק, 5769
§מגדי המשפט, ר' משה פרידמן, על חו"מ, עם דיני גיטין, פיעטרקוב, תרעג
§מגלה עמוקות מני חשך, ר'אליהו אלמליח, ליוורנו, תרלח, תגובה לקונטרס "ידע מה בחשוכא" לר' ישראל קושטא, בעניין צואת נסים שמאמא, 66 עמ', 5MB
§מודעא ואונס, חיים שבתי, לעמבערג, תקנח, ממקור אחר
§מודעא ואונס, ר' חיים שבתי, פאדגורזע אצל קראקא, תרנח, דיני אונס
§מורה צדק, על חו"מ, לר' דוד צבאח, תוניס, תרעה. מעמ' "ענינים" - בירורי הלכה. מעמ'51 - "עט סופר" - נוסחי שטרות. מעמ' 59 - ראשי תיבות של שטרות. מעמ' 62 - סגולות ורפואות
§מורה צדק, ר' מיכאל בן משה הכהן, ר' אברהם שמואל מסופיאה ור' מאיר אליאש, שלוניקי תט"ו, מורה מקום לתשובות על טור חשן המשפט כסדר הלכותיו, עם קצת חידושים ורמזים מרבנים אחרים, 115 עמ', 4MB, ממקור אחר, 3MB, ממקור אחר
מחילה בזכויות חפציות בהלכה, ר' רצון ערוסי, ת"א תשם, 16MB, 101 עמ'
§מחנה יאודה, ר' יהודה בן יוסף אשכנזי, 51MB, שלוניקי תקנ"ג, על טור ובית יוסף חשן המשפט, 592 עמ'. מעמ'554 - השמטות. מעמ' 556 - מפתח מקורות. מעמ' 586 - לוח טעויות. ממקור אחר
§מחנה יהודה חלק א, ר' יהודה בן יום-טוב קצין, ירושלים, תשמט, 227 עמ', 13MB, פסקים בענין היפרדות קהילה מתוך קהילה
§מחקרי ארץ, על נזקי בור, שטרן, מרדכי בן ישראל מאיר, לייקווד, תשע״ב, ממקור אחר
§מחקרים במשפט התלמודי, מינקוביץ, מאיר, ירושלים, תשטז
§מטה שמעון חלק א, על חו"מ סי' א-קנו, רבי מרדכי שמעון ברבי שלמה, שאלוניקי, תקנ"ז-ע"ט, 395 עמ', 39MB.
§מטה שמעון חלק ב, רבי מרדכי שמעון ברבי שלמה, שאלוניקי, תקנ"ז-ע"ט, סי' קנז-רכה, 279 עמ', 24MB
§מטה שמעון חלק ג, רבי מרדכי שמעון ברבי שלמה, שאלוניקי, תקנ"ז-ע"ט, סי' רכו-רנח, 275 עמ', 22MB. מעמ' 132 - שו"ת מירא דכיא.
§מטה שמעון ח"א, מרדכי שמעון בן שלמה, שלוניקי, תקנז
§מטה שמעון ח"ב וח"ג, מרדכי שמעון בן שלמה, שלוניקי, תקעד
§מי מקטרג בראש כולם, גזל, על מכשולים שכיחים באיסור גזל, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, תשעא
§מידת סדום, רוטשטין, דב, ירושלים, תשנא
§מילי דנהנה, מילר, אשר בן יצחק, ירושלים, תשסא, על סוגיות נהנה, יורד לנכסי חברו, משתרש ליה, ומבריח ארי
מכלל פיורדא לקהל אמשטרדם, התכתבות בין רבני פיורדא ואמשטרדם בענין ויכוח בין מדפיסים, פיורדא תקכ"ו, 11 עמ', 581 KB
מלווה ולווה, ר' יהודה איזנברג, ההדיר: דומוביץ עמירם, לבתי ספר, ירושלים תש"מ
§ממון כשר, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמב, 128 עמ', 17MB, על הזהירות בדיני ממונות
§מנחת זכרון, ר' מנחם ב"ר שמעון מרדכי, שאלוניקי, 5593, 202 עמ', 13MB, דינים בעניין חו"מ בסדר א"ב. מעמ' 144- "שיורי מנחה" - השמטות דינים, ממקור אחר, ממקור אחר
§מנחת יצחק, ר' יצחק לאנדא, פרג, תקצא, 13 עמ', 963KB, על חו"מ הל' טוען ונטען
§מנחת לח"ם עני, ר' חנניה ליפא בן יונה מייזלש, קלינורדין, תרצח, 46 עמ', 2MB, בענין שוחט שהשיג גבול
§מנחת עני, שטארק, שמואל ישכר, לבוב, תרנז, על חו"מ
§מנחת צבי - ספר א, שפיץ, צבי, ירושלים, תשמז
§מנחת צבי - ספר ב, שפיץ, צבי, ירושלים, תשמט
§מנחת צבי - ספר ג, שפיץ, צבי, ירושלים, תשמט
§מנחת שמעון - בסוגיא דאונס בשכירות, מן, שמעון, בית שמש, 5772
§מסגרת השלחן, ר' בנימן זאב וואלף במוהר"ר שבתי, ברלין תע"ג, על ש"ע ח"מ, 322 עמ', 34MB. מעמ' 321 - תקנות ועד ארבע ארצות
§מעלה ארוכה, על האיסור לאדם לחבול בעצמו, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§מערכת הקנינים, שקאפ, שמעון יהודה הכהן, ווילנא, תרצו, 67 עמ', 6MB, ממקור אחר
§מעשה אומן, מרק, שלמה זלמן, ירושלים, תשסג, 464 עמ', 22MB, דיני שמירה ואחריות על אומנים ובעלי מלאכה, ממקור אחר
§מעשה בית דין-חלק ראשון, פסקי דין מרבני תוניס, ג'רבה, תרע
§מצות איש, על ענייני זקן ממרא ועיר הנדחת, שטינמן, אברהם ישעיה בן שרגא נח, בני ברק, 5768
§מצות החסד, רוזנר, אברהם זאב בן אליעזר, בני ברק, תשסה, על מצוות הלוואה ומצוות השאלת חפצים
§מצות הלואה, גרינבוים, משה, ניו יורק, 5753
§מקבץ שיעורים מהרב מימון נהרי, בענייני חו"מ, חיפה, 5775, 161 עמ', 2MB
§מקצוע בתורה, ר' אריה ליב צונץ, 70MB, פיוטרקוב תרל"ח, על שולחן ערוך חושן המשפט הלכות הלואות, סימן לט-עד, ממקור אחר
§מקצוע בתורה, ר' אריה ליב צונץ, פיטסבורג תש"י, על שו"ע הלכות הלוואה - 2.9 MB
§משא מלך, ר' יוסף בן יצחק אבן-עזרא, 12MB, שלוניקי שס"א, על דיני מיסים, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 72 דפים
§מנחת שמעון - בסוגיא דדיין שטעה, מן, שמעון, בית שמש, 5775
§מנחת שמעון - בסוגיא דעייל ונפיק אזוזי, מן, שמעון, בית שמש, 5775
§מנחת שמעון - הרחקת נזיקין, מן, שמעון, בית שמש, 5775
§מנחת שמעון - בסוגיית קבעו ושלחו, על שו"ע חו"מ סי' לט, סעיפים ז-ט, מן, שמעון, בית שמש, 5775
§משברי ים - שומרים, פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהו, בני ברק, 5774
§משובב נתיבות, אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, ברדיוב, תרסג
§משובב נתיבות, ר' אריה לייב הכהן, תשובות לקושיות נתיבות המשפט על קצות החושן, קניגסברג, תריט
§משובב נתיבות - נתיהמ"ש מהדו"ב, רבי אריה ליב הכהן הלר, ירושלים, תש"ן
§משכן בצלאל - קיום שטרות, בוסל, בצלאל בן יעקב , ליקווד, נ.ג’. , 5770
§משכן העדות, ר' יעקב שמחה רעהפיש, 25MB, ווארשא תרע"ג, על הל' עדות
§משכנות הרועים, רבי עוזיאל לחאייך, ליוורנו, תר"ך, דינים מחו"מ בסדר א"ב
§משכנות ישראל, רבי ישראל גרוסמן, ירושלים, תשמ"ד, שו"ת בענייני שכנים
§משנת דרבי אליעזר, ר' אלעזר לאזי בן יוסף היילבוט, 21MB, אלטונה - תקע"ה, על שלחן ערוך חשן המשפט סי' א-קסט
§משנת הגזילה, כולל דחסידי סלונים קרית גת, קרית גת, 5777
§משנת המשפט - אבדה ומציאה, שוורץ, ישעיה בן חיים יעקב מנחם, ירושלים,
§משנת המשפט - טוען ונטען, שוורץ, ישעיה בן חיים יעקב מנחם, ירושלים,
§משנת יהושע - חושן משפט א, חילו, יהושע בן ציון, מקסיקו, 5775
§משנת יעבץ - חושן משפט, ר' זולטי יעקב בצלאל, תשנ"ו, מהדורה מתוקנת עם מפתחות, 320 עמ', 25MB. מעמ'302 - תוכןהעניינים. מעמ' 311- מפתח לתלמוד ולרמב"ם. ממקור אחר, 321 עמ', 33MB
§משנת פועלים, ביק, אברהם יהושע ב"ר שאול ישכר (שאולי), נ"י, תשח, על דיני פועלים
§משעול החושן - הל' טוען ונטען, בכר, משה, עמנואל, 5759
§משפט ברור, הלכות חושן משפט, מכון דרכי התורה, ירושלים, 5774
§משפט האבידה, רבי מרדכי גרוס, בני ברק, תשמ"ט
§משפט ההוראה, חיות, צבי הירש, זולקווא, תרא, 27 עמ', 2MB, דיני הליכה אחר הרוב בסנהדרין
§משפט הירושה, ליוורנו, תרלח, פסקים בענין צוואת נסים שמאמה
§משפט המלכים בתנ"ך, מילר, מנשה יוסף, ירושלים, תשסא
משפט הסמיכה וקורותיה, ח"י בורנשטיין
§משפט הערב, דישון, צבי חיים, ירושלים, תשס
§משפט הערבות, יאסקאוויץ, יוסף מלאדז, לודז, תרפז
§משפט הצוואה - ח"א, שווארץ, מתתיהו, ירושלים, תשסה
§משפט הצוואה - ח"ב, שווארץ, מתתיהו, ירושלים, תשסח
§משפט השבועה, בדיני שבועת הדיינים, מנדל, מלכיאל, ירושלים, תשסה, 144 עמ', 8MB
§משפט ישועות, ברויאר, אברהם, ביתר עילית תשס"ח, הלכות נזקי שכנים והלכות אבידה, 357 עמ', 3MB
§משפט ליעקב, על חו"מ סי' א-לט, הרב יעקב מעסקין, ברונקס, ניו יורק תש"ו, 92 עמ', 3MB
§משפט ערוך - ח"א, גולדברג, זלמן נחמיה, קדומים, תשסג
§משפט ערוך - ח"ב, גולדברג, זלמן נחמיה, קדומים, תשסב
§משפט ערוך - ח"ג, גולדברג, זלמן נחמיה, קדומים, תשסו
§משפט ערוך - ח"ד, גולדברג, זלמן נחמיה, קדומים, תשסח
§משפט ערוך - ח"ה - הל' טוען ונטען (סי' עח-פו), גולדברג, זלמן נחמיה, קדומים, תשעא
§משפט ערוך - ח"ו - הל' טוען ונטען (סי' פז-צו), גולדברג, זלמן נחמיה, קדומים, 5774,
§משפט צדק, ר' מנחם מנדל בן יחזקאל פאנט, מונקץ, תרמד, 128 עמ', 18MB, תשובות ופלפולים בענייני חו"מ
§משפט שלום, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 279 עמ', 38MB, לבוב תרל"א, על שולחן ערוך חושן משפט הלכות מצרנות, שותפין, שלוחין, מקח וממכר, אונאה ומקח טעות, וכמה תקנות ארצות של שידוכים ושדכנות וסרסורות, וקונטרס תיקון עולם על דיני תקנות הציבור, על דיני תקנות החזקות של בתים, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§משפט שלמה ב - חשן משפט דיני שכירות ושכנים, זעפראני, שלמה בן יצחק, תשנ"ה
§משפט שלמה ד - חשן משפט דיני ממנות, זעפראני, שלמה בן יצחק, תשס
§משפטי אמת - א (חו"מ), ר' זכריה יחיא בן אביגד שרעבי, 44MB, תל אביב תשכ"ו
§משפטי אמת - ב (חו"מ), ר' זכריה יחיא בן אביגד שרעבי, 34MB, תל אביב תשכ"ו
§משפטי אמת - ג (חו"מ), ר' זכריה יחיא בן אביגד שרעבי, 45MB, תל אביב תשכ"ו
§משפטי אמת - ד (חו"מ), ר' זכריה יחיא בן אביגד שרעבי, 56MB, תל אביב תשכ"ו
משפטי ארץ, קובץ משפטי ארץ, עפרה, גל' א
§משפטי החושן, מכון משפטי החושן, ירושלים, על חו"מ
§משפטי השלום, סילבר, יצחק איזיק, ירושלים תשס"ה, דיני בין אדם לחברו, 489 עמ', 9MB
—§קיצור משפטי השלום, סילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנלי, ירושלים
§משפטי השליחות, ששון, משה הלל בן אלישע, ירושלים
§משפטי השם חלק א, חו"מ סי' רא-רז, קרפף, משה, קרית ספר, 5765
§משפטי השם חלק ב, חו"מ סי' רח-ריב, רכז, רלב, קרפף, משה, קרית ספר, 5765
§משפטי השם חלק ג, חו"מ סי'עה, פב, קרפף, משה, קרית ספר, 5765
§משפטי השם חלק ד, חו"מ סי' פה, קרפף, משה, קרית ספר, 5765
§משפטי השם כללי מיגו, קרפף, משה, קרית ספר, 5765
§משפטי התורה, שפיץ, צבי, ירושלים, תשסט
§משפטי התורה, שפיץ, צבי, ירושלים, תשסז
§משפטי התורה - חלק ראשון, שפיץ, צבי, ירושלים, תשנח
§משפטי התורה - חלק ראשון מהדו"ב, שפיץ, צבי בן חיים יצחק, ירושלים, 5779
§משפטי התורה - חלק שני, שפיץ, צבי, ירושלים, תשנח
§משפטי התורה - חלק שלישי, שפיץ, צבי, ירושלים, תשנח
§משפטי יצחק - גניבה וגזילה, שעיו, יצחק, מודיעין עילית, 5776
§משפטי יצחק - שומר חינם, שעיו, יצחק, מודיעין עילית, 5777
§משפטי יצחק - שכירות בתים, שעיו, יצחק, מודיעין עילית, 5776
§משפטי יצחק - שכירות מטלטלין, שעיו, יצחק, מודיעין עילית, 5776
§משפטי יצחק - שכירות פועלים, שעיו, יצחק, מודיעין עילית, 5774
§משפטי צדקך, על חו"מ ח"א, טננהויז, יהודה ליב בן יהושע, ירושלים, 5762
§משפטי שאול, ישראלי, שאול בן בנימין, ירושלים, תשסז
§משפטי תשמורו - חו"מ, שרים, עזרא בן משה, ירושלים, תשס
§משפטיו לישראל, ארי שמעון מארבורגר, ירושלים, תשסח, דיני חו"מ הנוגעים ליום יום במסחר
משפטיך ליעקב - פסקי דין רבניים, בן יעקב צבי, בבית הדין האזורי בחיפה
משפטים כהלכתם, דיני דיינים, נ"י תשס"ד, 55 עמ', 881 KB
§משפטים לישראל, ר' יעקב משולם בן ישראל גינצבורג, 10MB, ירושלים תשט"ז
§משפטים לישראל חוברת ב, ר' יעקב משולם בן ישראל גינצבורג, 19MB, ירושלים תשט"ז
משקיעים כהלכה, ארגון "חותם", על הדרכי הכשרות להשקעת כסף
§נהר משה, דיני תפיסה, לייזער, דוד שמעון בן יוסף שמואל, לייקווד, 5774, 144 עמ', 4MB
נזיקין, בסדרת חוק לישראל, שיינפלד אברהם
§נזקי שכנים, שטרן, רפאל בן משה, גבעת שמואל, תשס
§נחל איתן, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשלז, הלכות עגלה ערופה
§נחל יצחק חלק א, סי' א-עד, ר' יצחק אלחנן בן ישראל איסר ספקטור, 53MB, וילנה תרל"ב, על שלחן ערוך חשן משפט, 368 עמ. מע' 354 - על אהע"ז סי' עז. מעמ' 360 - השמטות ותיקונים. מעמ' 364 - תוכן העניינים
§נחל יצחק חלק ב, ר' יצחק אלחנן בן ישראל איסר ספקטור, 28MB, וילנה תרמ"ד
§נחלה לישראל, ר' ישראל משה בן אליעזר חזן, וינה, תריא, פסק בענין ירושה, ☼ממקור אחר
§נחלת אבות, ר' יהודה בן מאיר ג'ארמון, ליוורנו, תרלז, על ירושת השר נסים שמאמא, 111 עמ', 2MB, ממקור אחר, 110 עמ', 8MB
§נחלת אבות, רבי משה שמואל מזוויהעל, ירושלים, תרפ"ו, חזקת התמנות
§נחלת יהודה, פרידמן, אריה בן יהודה מנשה, בני ברק, תשס, 79 עמ', 3MB, דיני מתנה - "אחריך לפלוני", "מהיות ולאחר מיתה", וקנין פירות
§נטע משפט - זכרון שלמה, על חו"מ, לייקווד תשנ"ט, 240 עמ', 10MB
§נטע משפט - זכרון שלמה, מכון משנת ר' אהרן, לייקווד, תשס, 456 עמ', 22MB
§נצח ישראל, רבי ישראל גרוסמן, ירושלים, תשמ"ו, שו"ת בחו"מ, 373 עמ', 18MB
נקי כפים - הלכות בין אדם לחברו, ר' יעקב ישראל לוגסי, זהירות בממון הזולת, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
§נשמת אברהם ד, אברהם, אברהם סופר בן אליהו, ירושלים, תשסז, חו"מ
§נתיב יושר, איטח, יהודה, ירושלים, תשנב, דיני מקח וממכר
§נתיבות המשפט, ר' יעקב מליסא, 383 עמ', 23MB, זולקוה תקס"ט, על חושן משפט [עם הפנים], ממקור אחר, ממקור אחר
§נתיבות המשפט-חלק א, לורברבוים, יעקב מליסא, לבוב, תקצו
§נתיבות המשפט-חלק ב, לורברבוים, יעקב מליסא, לבוב, תקצה
נתיבות השלום, הלכות מחושן המשפט, ר' משה נחמיה כהניו, ירושלם תרל"ה
נתיבות השלום, כהניו, משה נחמיה בן משלם פיבוש, ירושלם תרל"ה
§נתיבות השלום חלק א, ר' משה נחמיה בן משולם פייבוש כהנוב, 25MB, קניגסברג תרי"ח, הלכות בענייני חושן משפט
§נתיבות השלום חלק ב, ר' משה נחמיה בן משולם פייבוש כהנוב, 20MB, קניגסברג
§נתיבות השלום חלק ג, ר' בן משולם פייבוש כהנוב בן משולם פייבוש כהנוב, 13MB, קניגסברג תרכ"א
§סדר הדין, דרבמדיקר, אברהם, ירושלים, 5770
§סדר ההערכה, מנטובה, תקלז, 12 עמ', 1MB, תקנות על גביית המס
§סלע מדינה, בענין דינא דמלכותא, ומיסים, יונתן אושינסקי, ירושלים, 5772
§סמיכת חכמים, ר' אהרן מנחם מענדל בהר"ן הכהן, קהיר, תרעא, על חידוש הסמיכה
§ספר האורב, ר' פנחס חנניה ארגוזי די סילווה [ר' ברוך בן יונה ייטלש], תרפ"ב, תקנה, 40 עמ', 3MB, על ויכוח בין דיינים בפראג על הבעלות בבית מדרש מסוים. על הספר ראה נועם כרך ב עמ' שכב, ממקור אחר
§ספר המקנה חלק ראשון, כללים א-כב, סופר, זוסמאן אליעזר, פרשבורג, תרלז, 286 עמ', 39MB. בהקדמה - קונרס אגדה בשם "תמר דבורה". מעמ' 17 - מפתח נושאים אלפאביתי.
§ספר המקנה חלק שני, כללים כג-לג, סופר, זוסמאן אליעזר, פרשבורג, תר"מ, דיני קניין, 170 עמ', 22MB. עמ' 156 - מפתח נושאים אלפאבעיתי
§ספר המקנה חלק שלישי, סופר, זוסמאן אליעזר, פאקש תרמד, 262 עמ', 30MB
§ספר הצואות, בצרי, עזרא בן יוסף, (ירושלים), תשנז, דיני צוואה
§עבודת משא, רבי יאושע אברהם יהודה, שאלוניקי, תר"ו, דיני מסים ותקנות קהילת אזמיר
§עד דרוש אחיך, הלכות השבת אבידה, שטרן, רפאל בן משה, גבעת שמואל, 5777
§עדות ביהוסף, ר' יעקב בן נתן הלוי ספיר, מינץ, תרלד, תשובה בעניין ירושת ר' נסים שמאמא
§עדות ביעקב, ר' יצחק יעקב בן שלמה נפתלי ריינס, 4MB, וילנה תרל"ב, על דיני עדות
§עדות לישראל, ר' איצק בן קלונימוס יהודה טונליס האנדל, וינה, תרכו, להוכיח שאין לפסול עוברי עבירה בזמננו לעדות ולשבועה, 20 עמ', 1MB
§עדים זוממין, פערלמאן, ש.מ., לונדון, תרעג, 13 עמ', 1MB, הטעם שאם הרגו אינם נהרגים
§עדת יעקב חלק א-ב, ר' יעקב בן שרגא פיוטרקובסקי, ירושלים, תרצד, על חידוש הסמיכה והסנהדרין, 57 עמ', 4MB
§עולת איש - שכירות ונזקי שכנים, שרבאני, אריה יהודה בן משה מאיר, ירושלים, 5773
§עולת איש - אבידה ומציאה, שרבאני, אריה יהודה בן משה מאיר, ירושלים, 5774
עושר ולא במשפט, רקובר נחום, הנהנה מנכסי חברו בזכות ושלא בזכות
§עטרת צבי, ר' צבי הירש ב"ר עזריאל מווילנא, יסניץ תפ"ב, על חו"מ, ושו"ת, 330 עמ', 39MB
§עטרת צבי, על חו"מ, ר' צבי הירש בן עוזיאל, פולנאה תקעו
§עטרת זקנים, קלונימוס ווייס מנייטרא, פרשבורג, תרמא, על קנין מעות ומשיכה, הבא במחתרת, הניתנים להצילם בנפשם, וקנין באיסורי הנאה
§עטרת שלמה, ר' נחמן שלמה ב"ר משה הלוי, ירושלים, תריב, על סוגית שיקול הדעת
§עיוני משפט - הלכות הלואה א, כולל שערי מרדכי, קרית בעלזא, תשסז
§עיוני משפט - הלכות הלואה ב, כולל שערי מרדכי, קרית בעלזא, תשסז
§עיוני משפט - הלכות הלואה ג, כולל שערי מרדכי, קרית בעלזא, תשסח
§עיוני משפט - הלכות הלואה ד, כולל שערי מרדכי, קרית בעלזא, תשסח
§עיונים במשפט א, שטינברג, אהרן יעקב, ירושלים, תשנח
§עיונים במשפט ב, שטינברג, אהרן יעקב, ירושלים, תשסב
§עיונים במשפט - חושן משפט, שאנן, חיים שלמה בן שמעיה, בני ברק, 5772
§עיטור סופרים - חלק שני, הוראדנא, תקנז, 24 עמ', 1MB, נוסחים של שטרות
§עין הבדלח תנינא, על חו"מ דיני משכון, וסוגיות התלמוד, מאנהיימר, חיים צבי, ירושלים, 5775, ממקור אחר
§עין המשפט - גביית חוב, הרשאה, ערב, יוסף, עובדיה בן יצחק, ירושלים, 5772
§עין המשפט - טוען ונטען, יוסף, עובדיה בן יצחק, ירושלים, 5771
§עין משפט, ר' ישראל בן שלמה יעקב רבינוביץ, 16MB, לבוב תרמ"ג, על שו"ע חו"מ
§עין משפט חלק א, ר' מיכאל זאב בן אהרן יחיאל זאוואדסקי, 14MB, פיוטרקוב תרע"ד, על ש"ע חשן המשפט
§עין משפט חלק ב, ר' מיכאל זאב בן אהרן יחיאל זאוואדסקי, 5MB, פיוטרקוב תרצ"ח
§עיר מקלט ב, רוט, ישראל בן חיים דב, בני ברק, תשסז, בדיני רוצח בשוגג ועיר מקלט
§על כשרות הממון - אייר תשע, ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים שע"י בד"ץ העדה החרדית, ירושלים, תשע
§עלון המשפט - תשס"ז - תשס"ח 1-15, בית הדין נתיבות חיים, ירושלם, תשסז, פסקי דינים ומאמרים בדיני ממונות
§עלון המשפט - תשס"ט 16-24, בית הדין נתיבות חיים, ירושלם, תשסט
§עלון המשפט - תש"ע 25-33, בית הדין נתיבות חיים, ירושלם, תשע
§עמק המשפט ה, כהן, יעקב אברהם בן מנשה צבי, דיני שכירות בתים, נתניה, ממקור אחר, ממקור אחר
§עמקי המשפט, בירורים בחושן משפט, ניישלאס, מיכל - יורמן, קלמן, ירושלים, 5773
§עני המהפך בחררה, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5780
§עצי לבונה חלק ב-מעין גנים, ר' ניסן בן אהרן אהרונסון, , סדילקוב תקצ"ה, 174 עמ', 20MB, על חו"מ. מעמ' 103 - על או"ח. מעמ' 131 - על אהע"ז. מעמ' 171 - על משניות טהרות ומעילה. מעמ'173 - תיקוני טעויות
ערבות, ברוך כהנא, ירושלים תשנ"ב
§ערוך השלחן, עפשטיין, יחיאל מיכל הלוי, ווארשא, תרנג, חו"מ סי' א-קפח
§ערוך השלחן חושן משפט א, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 29MB, ורשה תרמ"ד
§ערוך השלחן חושן משפט ב, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, 30MB, ורשה תרנ"ג
§ערוך השלחן - חשן משפט, ר' יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין, ורשה, תרצא
§ערך השלחן כרך ד, ר' יצחק בן בנימין טייב, 19MB, ליוורנו תקע"ה, על חו"מ ח"א, 374 עמ', סי' א-עב. ממקור אחר, 360 עמ', 46MB. מעמ' 332 - השמטות
§ערך השלחן כרך ה-ו, ר' יצחק בן בנימין טייב, 62MB, ליוורנו תרנ"א, על חו"מ, 701 עמ', סי' עג-שלט
§ערך ש"י, ר' שלמה יהודה בן פסח צבי טאבאק, 31MB, סיגט תרנ"ב, על חו"מ, 360 עמ'. מעמ' 335 - מפתח נושאים אלפאביתי
עשות משפט, הדיון המשפטי, ר' אברהם וינרוט, הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)
§עשות משפט, פרופ' אבי וינרוט, ירושלים, 5777
עשיית עושר ולא במשפט, בלס יהונתן, ויגודה מיכאל, חוק לישראל בעריכת נחום רקובר
§פאר ישראל - בין אדם לחבירו, כולל כנסת ישראל, מודיעין עילית, 5772
§פועל אמת, מונסונגו, אברהם בן יעקב, בני ברק, תשסב, 206 עמ', 6MB, דיני שכירות פועלים, מלמדים, שדכנים ומתווכים, ואיסור "בל תלין"
§פי נבא, רבי נחמיה פייבל דושניז, אמשטרדם תמ"ח, 21 עמ', 1MB, על טור חו"מ
§פני אריה חושן משפט, רבי אריה ליב גאנז, פרמישלא, תרמ"ח, 181 עמ', 10MB, ממקור אחר, 204 עמ', 11MB
§פני אריה, יפה, אריה ליב בן מרדכי, ווארשא, תרנה, 70 עמ', 9MB, על חו"מ
§פנים במשפט, ר' ישעיה יוסף בן חיים בנימין פונטרימולי, אזמיר תרל"ג, על טור ושולחן ערוך חושן משפט עד סי' פא, 859 עמ', 118MB
פסקי דין רבניים, לוין דב אברהם
פסקי דין בבתי דין של הרבנות הראשית
§
פסקי דין מבית דין לדיני ממונית של הרבנות הראשית לירושלים - כרך א, ירושלים, תשנג
§פסקי דין מבית הדין לדיני ממונות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך ב, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשנד
§פסקי דין מבית הדין לדיני ממונות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך ג, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשנה
§פסקי דין מבית הדין לדיני ממונות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך ד, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשנו
§פסקי דין מבית הדין לדיני ממונות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך ה, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשנח
§פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין מבית דין ירושלים - כרך ו, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשנט
§פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין מבית דין ירושלים - כרך ז, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשסב
§פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין מבית דין ירושלים - כרך ח, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשסג
§פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין מבית דין ירושלים - כרך ט, ירושלים, תשסה
§פסקי דין מבית הדין לדיני ממונות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך י, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשסז
§פסקי דין מבית הדין לדיני ממונות של הרבנות הראשית לירושלים - כרך יא, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשסט
§פסקי דין בדיני ממונות ובבירור יוחסין מבית דין ירושלים - כרך יב, אברהם דב לוין - עורך, ירושלים, תשע
פסקי דין בית דין ירושלים, בראשות ר'אברהם דב לוין
פסקי דין של בתי הדין הרבניים כרך י, 443 עמ', 16.3MB, עם מפתח נושאים ומפתח מקורות
§פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - כרך יד, תל אביב, תשנח
§פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - כרך יז, תל אביב, תשנח
§פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל - כרך יח, פתח תקוה, תשנח
פסקי מהרי"ץ - בארות חיים- חושן משפט חלק ב', ר' יצחק רצאבי
פסקי מהרי"ץ - בארות חיים- חלק ח' (חושן משפט), ר' יצחק רצאבי
§פעולת שכיר, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמט, דיני פועלים, 129 עמ', 16MB
§פעמוני זהב, ר' רפאל בן מרדכי אנקאווא, 26MB, ירושלים תרע"ב, על שולחן ערוך חושן משפט, 361 עמ'
§פרי ישע - הלכות שכנים - ח"א, ישעיהו פרנקל, בני ברק, 5778
§פרי ישע - הלכות שכנים א, פרנקל, ישעיהו, אלעד, 5777
§פרי מגדים, ר' שמואל ב"ר אלכסנדר, פפד"א תנ"א, 221 עמ', 7MB, מפתח לדינים בחושן משפט, לפי נושאים בסדר א"ב, ממקור אחר, 220 עמ', 6MB
§פשר הפשרה, דיני פשרה, גולדברג, זלמן נחמיה - שטרן, רפאל בן משה, גבעת שמואל, 5770, 99 עמ', 1MB
§פתחי משפט חלק א, ר' פתחיה בן מו"ה יצחק, 24MB, ורשה תרע"ב, על שלחן ערוך חושן משפט
§פתחי משפט חלק ב, ר' פתחיה בן מו"ה יצחק, 18MB, ורשה תרע"ד
§צבי תפארתו, הלכות מקח וממכר ונחלות, חבורת קצות החושן ישיבת מיר, ירושלים, 5774
§צדק ומשפט, ר' משה בן רפאל פארדו, אזמיר תרל"ד, על שולחן ערוך חושן משפט, 385 עמ', 47MB
§צדק ומשפט, ר' משה בן רפאל פארדו, 49MB, אזמיר תרל"ד
§צהר המשפט ב, הלכות דיינים, נחמנסון, יהודה, רחובות, תשעא
§ציון במשפט, ענייני חו"מ בסוגיות התלמוד, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5749
§ציון במשפט, ר' מרדכי בן משה לוריא, 10MB, ירושלים תרע"ב, ציונים ומראה מקומות בשו"ת ופוסקים על ש"ע חשן משפט, עם חידושי דינים
§ציון במשפט - אבן ספיר, אבן תקומה, ברודא, אהרן ב"ר ישראל, שקלוב, תקמ״ד, 68 עמ', 2MB, תמצית דיני חושן משפט
§קובץ דינים, סנדר, מאיר, ירושלים, תשסח, שאלות מעשיות בדיני ממונות, צדקה, ריבית, נזקין, מעשר, ערב, הלוואה ואבידה, ממקור אחר, ממקור אחר
§קובץ הפוסקים חלק ג-ד, 26MB, ניו יורק תשל"ה
§קובץ קול ירושלים חידו"ת, כולל קול ירושלים, ירושלים, תשסז, 284 עמ', 11MB, דיני מתנת שכיב מרע
§קונטרס בירורים בכמה עניינים ברמב"ם ובפוסקים בהלכות מלוה ולוה ואביזרייהו, ר' חיים הלר, שיקאגא, תשו, 35 עמ', 2MB, תדפיס מהפרדס שנה כ חוב' ה, תש"ו
§קונטרס במילי דנזיקין, איגר, עקיבא, עם ביאור "דרכי נועם" לר' י"ש יעקבזון, על סוגיות פ' לא יחפור תשע
§קונטרס בענין משמוש, משמוש בירושה, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים
§קונטרס בעניני שכירות פועלים, מנדל, מלכיאל, ירושלים, תשעא
§קונטרס בעניני מתנת שכיב מרע, גריינימן, אברהם ישעיה, ירושלים, 5767
§קונטרס הגאון ר' צבי חריף - חלק ראשון, על טעות דיינים בשיקול הדעות, עם תשובות, ר' צבי הירש הלר חריף, יאראסלוי, תרסו, 87 עמ', 6MB
§קונטרס הספיקות, יהודה ב"ר יוסף הכהן, מונקאטש, תרנ
§קונטרס הספיקות, ר' יהודה בן יוסף כהנא, הכהן, בני ברק, תשסא, ספק ממון, עםפ ביאורים מר' ישראל יעקב קנייבסקי
§קונטרס הספיקות, ר' יהודה כהנא, עם ביאור זר זהב, לר' ירוחם דגני, וקונטרס כלל גדול, על תקפו כהן, תשס"ב, 670 עמ', 32MB
§קונטרוס על דינא דגרמי לפי שיטת הרמב"ם, מילבסקי, עוזיאל, באלטימור, תשלט
§קונטרס ר' חיים יונה, תאומים, חיים יונה בן יהושע פיבל, לעמבערג, תקסז, ממקור אחר, 46 עמ', 4MB
§קונטרס ר' חיים יונה, תאומים, חיים יונה, פיעטרקוב, תרנז, 52 עמ', 4MB
§קונטרס ר' חיים יונה, תאומים, חיים יונה, 22 עמ', 3MB
§קיצור דיני בל תלין, תשעא
§קנין גוף וקנין פירות חלק א, ר' נתן בן חיים עמרם, 17MB, ליוורנו ת"ר, עם ספר פרי מגדים - מפתח לשולחן ערוך חושן משפט, לר' שמואל ב"ר אלכסנדר האלברשטאט [פרנקפורט אדר תנ"א], ומספר זכור לאברהם ח"א וח"ג השייך לחושן משפט
§קנין גוף וקנין פירות חלק ב, ר' נתן בן חיים עמרם, 25MB, ליוורנו תר"ט
§קנין גוף וקנין פירות, עמרם, נתן בן חיים., ירושלים, תשמו, על חו"מ
§קנין הגוף-חלק שני, עמרם, נתן, ליוורנו, תרכח
§קצות החושן - קונטרס הספיקות, ר' אריה ליב בן יוסף הכהן, 29MB, זולקוה תקצ"א על שולחן ערוך חושן משפט
§קצות החשן חלק א, ר' אריה ליב הכהן הלר, פיעטרקוב, תרעג
§קצות החושן חלק ב, ר' אריה ליב בן יוסף הכהן, 21MB, זולקוה תקצ"א
§קצות החשן חלק ב, ר' אריה ליב הכהן הלר, פיעטרקוב, תרעג
§קצות החושן חלק ג, ר' אריה ליב בן יוסף הכהן, 40MB, זולקוה תקצ"א
§קצות החשן חלק ג, ר' אריה ליב הכהן הלר, פיעטרקוב, תרעג
§קצות החשן-חלק ראשון, אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, לבוב, תקמח
§קצות החשן-חלק שני, אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, לבוב, תקנו
§קצות החשן, אריה ליב ב"ר יוסף הכהן, פולנאה, תקעז
—§טבעות זהב-חלק ראשון, שפירא, משה ארי' ליב, ירושלים, תשטז, על קצות החושן
—§טבעות זהב-חלק שני, שפירא, משה ארי' ליב, ירושלים, תשטז
—§טבעת החושן-חלק ראשון, שיינברג, חיים פנחס ב"ר יעקב יצחק, נ"י, תשיא, על קצות החושן
—§טבעת החושן-חלק שלישי, נ"י, תשיז
—§טבעת החושן-חלק רביעי, נ"י, תשכב
—§שעורי קצות החושן - הלכות הדיינים - סימן א-כ"ז, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים
—§שעורי קצות החושן - הלכות העדות - סימן כ"ח-ל"ח, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים
—§שעורי קצות החושן - הלכות הלוואה - סימן ל"ט-מ"ו, שילוני, מיכאל מנחם, ירושלים
§ראש יוסף, ר' יוסף בן שאול אישקאפה, 39MB, אזמיר תי"ט, על חשן המשפט סי' א-עו, 434 עמ', ממקור אחר, 434 עמ', 39MB, ממקור אחר, 464 עמ', 63MB, ממקור אחר, 426 עמ', 58MB, ☼ממקור אחר
§רועה בשושנים - אבידה, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5771
§רועה בשושנים - הלכות שכירות, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5773
§רועה בשושנים - מקח וממכר, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5775
§שארית אברהם, מארינבערג, אברהם בר' אריה, בילגורייא, תרע, 79 עמ', 6MB, חידושי סוגיות בהלכות עדות, שעבודא דאורייתא ודיני מיגו
§שבועת העדות, מנדל, מלכיאל, ירושלים, תשסד, 132 עמ', 6MB, דיני שבועת העדות, ממקור אחר, ממקור אחר, 132 עמ', 2MB
§שבט מיהודה - עניני שטרות, קמניץ, יהודה בן יצחק, בני ברק, 5773
§שבילי דוד - חושן משפט, כללי אבות נזיקין, זילבערשטיין, דוד יהודה בן אהרן, נ"י תשסח, 65 עמ',1MB, ממקור אחר, 65 עמ', 1MB
§שבילים במשפט, מלול, שמואל, ירושלים, תשנג, על הלכות עדות, סי' כח-לח
שומרים, כהנא ברוך
§שורש יוסף, ר' יוסף משה מברסלא, 9MB, אמשטרדאם ת"צ, על כללי ודיני מיגו, ≡ממקור אחר, 116 עמ'
§שושנת יעקב חלק א - ג, ר' מנחם מנדל בן ישראל יעקב יוקל הורוויץ, 75MB, לבוב תקצ"ט, על חושן משפט
§שושנת יעקב - ג, ר' מנחם מנדל בן ישראל יעקב יוקל הורוויץ, 39MB, לבוב תרכ"ג
§שושנת יעקב, שטיינר, יעקב ישכר בר' סיני, פרעמישלא, תרמב, 127 עמ', 11MB, ביאורים על דינא דגרמי לרמב"ן. מעמ' 44 - "קונטרס התפיסות" לר' יעקב ישכר, על ס' תקפו כהן
שטרות של יהודי אנגליה לפני 1290, בעריכת מ"ד דייויס, לונדון תרמ"ח, 63.5MB, 412 עמ', §ממקור אחר
§שי למורא, קצנלנבויגן, אברהם יצחק שמחה, אודיסה, תרלג, על החובה לכבד מלכי הגוים
§שיחת הילדים, זהירות במצוות שבין אדם לחברו בהתנהגות עם ילדים הסגל, חנניה, אופקים, 5775
שיתוף נכסים, קויפמן מרדכי
שכירות ושאילה, ויגודה מיכאל
§שכירות פועלים, מלכיאל מנדל, ירושלים, 5771
§שכן טוב, על נזקי שכנים, י' טאוב, 5773
§שכרו אתו, שטרן, רפאל בן משה, ירושלים, תשסד, 387 עמ', 10MB, דיני הלנת שכר ושכירות פועלים, ושכר שבת
§שלחן ערוך חושן משפט, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שכה
§שלחן ערוך חשן משפט, קרו, יוסף בן אפרים, ויניציאה, שנח, ממקור אחר
§שלחן ערוך מטור חשן המשפט, קרו, יוסף בן אפרים, פראג, שעד
§שלחן ערוך חושן משפט עם ביאור מאירת עינים, קרו, יוסף בן אפרים, פראג, שפח
§שלחן ערוך חשן המשפט, קרו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקכד
§שלחן ערוך חשן המשפט, קרו, יוסף בן אפרים, אמשטרדם, תקמה
§שלחן ערוך חשן משפט, קרו, יוסף בן אפרים, פיורדא, תקכז, עם סמ"ע, ש"ך וט"ז
§שלחן ערוך מטור חשן המשפט, קארו, יוסף, קאפוסט, תקעד, עם באר היטב ובאר הגולה
§שלחן ערוך חשן משפט -עם תורת כהנים, קארו, יוסף, לבוב, תרכב
§שלחן ערוך, חשן משפט: עם תורת כהנים-חלק ראשון, קארו, יוסף, לבוב, תרמב
§שלחן ערוך, חשן משפט: עם תורת כהנים-חלק שני, קארו, יוסף, לבוב, תרמב
§תורת כהנים - שו"ע חו"מ, עם סמ"ע וש"ך, פיורדא, תנא
§שלחן ערוך - חשן המשפט, יוסף קארו בר׳ אפרים, בויניציאה, שנז
§שלחן ערוך - מטור חשן המשפט, יוסף בן אפרים קארו, מנטובה, תפב
§שלחן ערוך מטור חושן המשפט, קארו, יוסף, אמשטרדם, תקט, עם באר הגולה ובאר היטב
§שלחן ערוך-וינציה חושן משפט, רבי יוסף קארו, ויניציה, שכ"ה
§שלחן ערוך מטור חשן המשפט עם הביאור מאירת עינים, קארו, יוסף בן אפרים,, ברלין, תעז
שלחן ערוך המקוצר - חושן משפט (ממונות), ר' יצחק רצאבי
שלטון החוק, רקובר נחום
§שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים, שימל, מנחם, ירושלים, 5773
§שם אריה- קונטרס הזמה, באלחובר, אריה ליבוש ב"ר אליהו, פיעטרקוב, תרעד
§שם אריה- קונטרס רוב וספק בממון, באלחובר, אריה ליבוש ב"ר אליהו, פיעטרקוב, תרעד
§שמיטת כספים, כהנא, יצחק זאב, ירושלים, תשה
§שמעתתא דגזילה, מנדל, מלכיאל, ירושלים, 5774
§שמעתתא דמגו, לנדא, ישראל, ירושלים, 5753
§שנים יחדיו על דיני שותפין, שטרן, רפאל בן משה, ירושלים, תשסה
§שעורי קצות החושן - הלכות הלוואה - סימן מ"ז-ס"ג, שילוני, מיכאל מנחם בן יצחק, ירושלים, תשעד
§שער משפט חלק א, ר' ישראל איסר בן ר' זאב וואלף, 44MB, מאהלוב תק"ע, על שלחן ערוך חושן משפט
§שער משפט חלק א-ב, ר' ישראל איסר בן ר' זאב וואלף, מאהלוב, תקע
§שערי אברהם, שיעורי הלכה בעניינים שבין אדם לחברו, ברונפמן, יעקב, בני ברק, 5774
שערי בינה על שערי שבועות, ר' יואב בר ירמיה ממטרסדורף, וינה, עם מפתח מקורות
§שערי המשפט, דיני מיגו, אומדנא, רוב בממון, מוחזק וחזקת מרא קמא, בן שושן, מאיר בן יעקב, בני ברק, 5773
§שערי יהודה - פלגינן ועדות שבטלה מקצתה, עדס, יהודה בן יעקב, ירושלים, 5770
§שערי משפט ח"א, סילבר, יצחק איזיק, ירושלים תשס"ו, 427 עמ', 3MB, דיני חו"מ, עם "בדק הבית" על דיני כתובה
§שערי משפט ח"ב, סילבר, יצחק איזיק, ירושלים תש"ע, 541 עמ', 6MB, דיני ח"מ
§שערי ציון, משולמי, משולם בן חיים, בני ברק, תשנט, על אונאה, מקח טעות, משקלות, אבידה ומציאה
§שעשוע התלמידים, ר' שמואל בן יצחק מודיליאנו, 26MB, שלוניקי תקנ"ז, על חושן משפט, ממקור אחר
שפוט השופטים, ר' אברהם שמואל יהודה גשטטנר, נ"י תשנט, 94 עמ', 1.4MB, נגד פסק דין מסויים בעניין קרקע
§שפת החושן - א, איטח, יהודא, ירושלים
§שפת החושן - ב, איטח, יהודא, ירושלים
§שפת החושן - ג, איטח, יהודא, ירושלים
שפתי כהן על חושן משפט, עם המקורות שהוא מביא
§שפתי כהן - חשן משפט, כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), אמשטילרדם, תכג, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 337 דפים
§שרש יוסף, ר' יוסף משה ב"ר דוד מברסלא, אמשטרדם, 5529, כללי מיגו, 105 עמ', 8MB, ממקור אחר, 109 עמ', 10MB
§שרשי מיגו המפואר, יואל זעלצער, 5774
§תבואת שור - טור חושן משפט, ר' אפרים בן נפתלי שור, לובלין, שעה
§תולדות המשפט הצבורי, י"ש צורי, פאריס, תרצא, שלטון הנשיאות והוועד
§תולדות המשפט הצבורי העברי, י"ש צורי, תל אביב, תרצט
§תוקף השטר, ענבל, יהושע, מודיעין עילית, 5776
§תורות אמת, ר' רפאל בירדוגו, מקנאס, תרצט
§תורת האבידה, ר' דוד צבי בן משה זאב פלדמן, לונדון, תשסז
§תורת המשפט, ענייני חושן משפט, פלדמן, משה בן ישעיה, קרית ספר, 5775
§תורת המשפט האזרחי העברי שיטת הטענות, י"ש צורי, לונדון, תרצד
§תורת הקנינים א, ר' אהרן רובינפלד, ירושלים, תשנב
§תורת הקנינים - ב, ר' אהרן רובינפלד, ירושלים, תשסב
§תורת הקנינים לארבעת המינים, ר' אהרן רובינפלד, ירושלים, תשנד
§תורת חיל, ר' יעקב בן יוסף מנחם ליינר, ירושלים, תשעא,על עניני חו"מ
§תורת חשן המשפט חלק א, ר' אריה בן ישראל אליעזר הלוי קארלין, 8MB, תל אביב תש"א
§תורת חשן המשפט חלק ב, ר' אריה בן ישראל אליעזר הלוי קארלין, 32MB, תל אביב תש"ז
§תחוקת העבודה, רבי משה פינדלינג, ירושלים, תש"ה, דיני עבודה
§תיקון סופרים, ר' שמואל יפה אשכנזי, 3MB, ליוורנו תקמ"ט, דיני נוסחי שטרות, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 33 דפים
§תל עולם, בדיני עיר הנדחת, קעניג, גדליהו אהרן בן נתן אפרים, בני ברק, 5778
§תמצית החושן, סיכום שו"ע, סמ"ע, ש"ך וקצות החושן, סי' רצו-תכז, שעיו, יצחק, מודיעין עילית, 5776
§תמצית עניני חשן משפט - א, ר' בנימין בן אליהו רחמים חותה, ביתר עילית
§תמצית עניני חושן משפט - ב, חותה, בנימין בן אליהו רחמים, ביתר עילית, 5768
תנו אחד ונהרגנו, ר' יצחק ברנד, על חיוב מסירות נפש כדי שלא לרצוח
§תפארת יעקב, ר' יעקב בן יצחק גזונדהייט, ורשה, תרב, 470 עמ', 46MB, על חו"מ סי' א-עח
§תפארת מנחם, ר' מנחם מנדל בן יצחק ליפמאן הלוי פרייס, 15MB, ורשה תרע"ט, על חשן משפט חלק ראשון
§תפארת מנחם, תירוצים על קושיות בענין שליח לדבר עבירה, וועטטענשטיין, יוסף זאב בן מנחם מנדל, לונדון, 5774
§תקון סופרים, ר' שמואל יפה, ליוורנו, תקמט, נוסחי שטרות
§תקון שטרות, אמשטרדם תפ"א
תקוני שטרות - לקוטי שמואל, נוסחי שטרות עם תרגום לאידיש, ר' שמואל פלקלר, פראג תקמ"ה, 16.2MB, 66 עמ'
תקוני שטרות, נוסחי שטרות, עם תרגום לגרמנית, אלטונא תקנ"ב, 202 עמ',60.6MB, §ממקור אחר
§תקוני שטרות, 1MB, פירדא תנ"ה, נוסחי שטרות כמנהג אשכנז ופולין, מיוסד עפ"י הספר "נחלת שבעה"
§תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל התשנ"ג, הרבנות הראשית לישראל, ירושלים, תשנג
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשו, רקובר נחום, ספריית המשפט העברי
§תקפו כהן, ר' שבתי כ״ץ, פרנקפורט דארה, תלז, ממקור אחר
§תקפו כהן, ר' שבתי כ"ץ (ש"ך), פפד"א תפב
§תקפו כהן, ר' שבתי כ"ץ (ש"ך), שאלוניקי, תקסא
§תקפו כהן, ר' שבתי כ"ץ (ש"ך), לבוב, תקע, ☼ממקור אחר, 48 דפים
§תקפו כהן, ר' שבתי כ"ץ (ש"ך), שאלוניקי תקצג
§תקפו כהן, ר' שבתי כ"ץ - שפתי כהן, ווארשא, תרלב
§תקפו כהן, ר' שבתי כ"ץ (ש"ך), ווארשא, תרמב
§תקפו כהן ע"פ כח תפיסה, אינגבער, יוסף, לייקווד, 5774
§תקפו כהן עם האחרונים, כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), בני ברק, 5774
§תרומת הכרי, ר' יהודה בן יוסף הכהן הלר, 27MB, תרי"ח, על טור וש"ע חושן משפט, עם הגהות וחידושים מאת ר' יודא מאדערן


על קדשים וטהרות
§אבוקות של אור, על תבנית בית המקדש, אפפמאן, אברהם חיים בן חנוך העניך, בית שמש, 5776
§אבני הלבנון, ר' יהודה נח ב"ר אברהם אלכסנדר בראווער, ירושלים, תרפ״ז, בנין בהמ"ק וישוב א"י
§אהל משה - ענייני המקדש והגלות, ר' משה יוסף בן אלחנן שיינערמאן, ברוקלין, תשסז, 446 עמ', 3MB, על מעלת המקדש ומטרת הגלות
§אהל משה - מקדש וגלות, מעלת המקדש והחסרון בחורבנו, ותכלית הגלות, שיינערמאן, משה יוסף בן אלחנן, ניו יורק, 5772
אל הר המור, הרב יצחק שפירא והרב יוסף פלאי, על עלייה להר הבית
§אמרי חן ג - עניני קדשים, ר' יהודה השל בן צבי לבנברג, ניו יורק, תשלה
§אמרי שפר, ר' אליהו יהודה בן יששכר דב רוזנטל, ירושלים, תשסה, 65 עמ', 3MB, בענייני קידושין ונישואין. מעמ' 18 - "צפירת תפארה" - בענייני המשכן והמקדש
§אשרי אנוש - עניינים בסדר קדשים, ירושלים, תשעג
באר החיים, על תבנית בית המקדש הראשון בספרי מלכים ודברי הימים, ר' חנוך הניך אפפמאן, בית שמש תשעג, ממקור אחר, §ממקור אחר
באר חיים על בית המקדש הראשון
§בגדי כהונה, ר' ישראל חיים בלומנטל, ירושלים, תשיא
§בין תכלת לארגמן, בני ברק, תשעא, בענין תכלת וחלזון הפרפורא
—§קרסי זהב, בענין התכלת, נגד חוברת "בין תכלת לארגמן", 5775, 21 עמ', 1MB
§בית הבחירה, ר' משה וייס, ירושלים, תשו, ציורים של בית המקדש
§בית המקדש, ר' שאול שפר, ירושלים, תשכב, תיאורו וצורתו
§בית ישראל, ר' משה קטן, ווילנא, תרסח, על מעשה המשכן, ובנין הבית של שלמה ושל יחזקאל, ופי' על מס' מדות ומס' קנים, ועל חיוב האמונה בתורה, 163 עמ', 8MB
§בן מלך, בענייני מצות תמידיות שבמקדש - תמידין ומוספים, קטורת ונרות, ולחם הפנים, מינצברג, נתן יהודה ליב, ירושלים תשסח, 464 עמ', 8MB
§בנין אריאל א, כלבו, יהושע יוסף ב"ר יעקב מנחם מווארשא, וינה, תרמג, "מצב ירושלים" - על חלקי העיר ירושלים
§בנין אריאל ב, כלבו, יהושע יוסף ב"ר יעקב מנחם מווארשא, וינה, תרמג, "בנין אריאל" - על בנין בהמ"ק הראשון והשני
§בנין אריאל ג, כלבו, יהושע יוסף ב"ר יעקב מנחם מווארשא, וינה, תרמג, "משמרת כהונה" - הכהנים מאהרן על סוף בית שני, בגדי כהונה, סממני הקטורת, תמונות של כלי השרת
§בנין בית המקדש בזמן הזה, קרויזר, יהודה, ירושלים, 5758
§בנין הריא"ל, הלר, יצחק אייזיק הלוי תושב תל אביב, תל אביב, תרחצ, תבנית בתי המקדש, 16 עמ'. זה לא הספר עצמו אלא תוכן שלו
§בנין נצח, לוינסון, מנחם חיים ב"ר צבי הירש הלוי, ווארשא, תרלה, על בהמ"ק שביחזקאל, עם חידושי תורה
§ברכת אברהם - פסח, קרבן פסח לעתיד לבוא, יין שביעית לקדוש וארבע כוסות, אכילה עם השובע בכל הקרבנות, קציר העומר וקרבן העומר, יציאת שליחי ב"ד על הכלאים בפסח, אכילת חמץ עם פסח שני, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5772
§ברכת הארץ, מאשבוים, יהודה ליב, נ"י, תשיח, על ענייני עומר ושתי הלחם
§ברכת הארץ, מאשבוים, יהודה ליב, ווארשא, תרצד, 48 עמ', 4MB, על העומר ושתי הלחם
§גחלי אש [דקה מן הדקה], ר' ירוחם יהודה ליב וואללפיש, 19MB, ווארשא תרס"ח, על הל' עבודת יוהכ"פ, יוהכ"פ, בגדי כהונה
§דיני קרבן העוף, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5776
דרכי הקרבנות, איזנברג יהודה, שיעור וירטואלי בדיני המשכן והקרבנות
§ה' עזרי - טהרות, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5770
§ה' עזרי - קדשים, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5770
§הגד את בית ישראל את הבית ומדדו את תכנית, ר' אהרן הכהן, ירושלים, תרסו, 35 עמ', 851KB, על צורת בהמ"ק
§הדרת בנימין, ר' בנימין אליהו רמיגולסקי, ווארשא, תרצ,חידושים בענייני קדשים, והדרנים
§ההלל בהקרבת קרבן פסח, בריסק, הלל בן משה עזריאל, ירושלים, תשסג
§ההנהגה באכילת קרבן פסח, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5775
היכל ידיד, הרב חנוך העניך, תבנית בית המקדש במסכת מדות
היכל ידיד על בית המקדש
§הכה"ג והסגן, סאמונאוו, אפרים, ריגא, על הכהן הגדול
§הכהנים ועבודתם במקדש בירושלים בעשור השנים האחרון שלפני חורבן בית שני, ביכלר, אברהם, ירושלים, תשכו, 155 עמ', 6MB
§הכי איתמר - עבודת המקדש, טעפ, איתמר, מודיעין עילית, 97 עמ', 2MB
§הלכתא למשיחא [תולדות יצחק], ר' יצחק הייזילבערג, 14MB, יערוסלוב תרס"ח, על עניני קדשים, ובעיקר על הל' קרבן פסח
§המשכן וכליו, ר' ישראל חיים בלומנטל, ירושלים, תשכה
§הסברה ישרה, ר' יהודה ב"ר אליעזר אבא וואלינסקי, ווילנא, תרסו, 19 עמ', 1MB, טבלאות לדיני הקרבנות, בגדי כהונה, ונגעים
§הערות וחידושים בעניני קדשים, האלפערט, אלעזר מנחם, לונדון, 5777
§הר הבית, ר' חיים מיכל מיכלין
הר הבית, הלכות עלייה לכוחות הבטחון, ר' דביר אטרה, תשעח
§השירה והנגינה בבית המקדש, אברהם בורשטין, ירושלים, 5779
§ונקריב לפניך באהבה, על קרבן פסח ועליה לרגל, מכון לדברי ביתך, לייקווד, 5773, 105 עמ', 2MB
§ונשלמה פרים שפתינו, דרך המלך - אגודת בעלי תשובה, ירושלים, תשנ, 16 עמ', MB, לקט מקורות להבנת עבודת הקרבנות
§זוהר פרה אדומה, לקט מהזוהר ומספרים אחרים בעניין פרה אדומה, מפעל הזהר העולמי, בית שמש, 5773
§זכר למצות הקהל, ר' מרדכי כהן, ירושלים, תשיג
§זכר למקדש, האדר"ת, על מצוות הקהל, ווארשא, תרמט
§זכרון בנימין ח"א, רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון, בני ברק, תשסט, 649 עמ', 50MB, חידושים בסדר טהרות
§זכרון בנימין ח"ב, רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון, בני ברק, תשסט, 721 עמ', 55MB, חידושים בסדר טהרות
§זכרון בנימין - עניני סדר טהרות - קובץ ד - סיון תש"ע, רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון, בני ברק
§זכרון בנימין - ה, ענייני סדר טהרות, ליפקוביץ, רמ"י, בני ברק, 5771
§זכרון בנימין - קובץ לימודי דעת - קובץ ו, רשת הכוללים ללימוד סדר טהרות בעיון באה”ק, בני ברק, תשעא, 35MB, 814 עמ'
§זכרון יהודה - פתחי טהרה, ר'יהודה אבלזון, פתיחה לסדר טהרות, כללי דיני טומאה וטהרה, ווילנא, תריא, 47 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
§זמן הקרבת הפסח וזמן אכילת מצה בפסח שני, מתוך כתבי ר' ארנברג, יהושע מנחם, בני ברק, תשסט, ממקור אחר
§חוקי הקרבנות, שפר, שאול, ירושלים, תשיט
§חוקת הפרה, רוזנר, משה מנחם, ירושלים, תשנג, 110 עמ', 5MB, סדר שריפת פרה אדומה, ע"פ סדר הרמב"ם, עם לקט מדברי "מקדש דוד" על דיני פרה
§חושן המשפט של הכהן הגדול, מיוחס למהר"ל, תיאור החושן ומקומו עכשו, עם מופת שהראה מהר"ל בענין זה, ההדיר רבי יהודה יודל רוזנברג, פיעטרקוב, תרע"ג, 41 עמ', 3MB
§חזון איש - טהרות, ירושלים, תשנד
§חזון איש - קדשים, ירושלים, תשנד
חיי תמיד, הרב חנוך העניך, על מסכת תמיד עבודת יום ביומו בבית המקדש
§חכמת המשכן, ריקיטי, יוסף שליט, מנטובה, 5436, 24 עמ', 1MB, על מלאכת המשכן ובגדי כהונה, ממקור אחר, 24 עמ' 2MB
§חלזון הפורפורא, לבנון , ישראל אריה בן אליהו אליעזר, , 5778
§חלקת שמחה, על שמן המשחה, חילקו, יעקב בן שמחה, בני ברק, 5772
§חנוכת הבית, חפץ, משה, ויניציאה, תנו, צורת בהמ"ק, ממקור אחר
חצרות בית ה', ר' קורן זלמן מנחם
§חקרי לב, ר' ראובן לעווינבוק, פיעטרקוב, תרעג, 93 עמ', 6MB, "טהרת הקודש" - בעניני קדשים וטהרות. מעמ' 48 - "ספר ההדרנים", על המסכתות בסדר זרעים, וסוף טהרות
§טהרת הקודש-חלק ראשון, דייכעס, ישראל חיים ב"ר אריה צבי, ליעדז, תרפח, על טהרת בית הכנסת בעיר לידז
§טהרת הקודש-חלק שני, דייכעס, ישראל חיים ב"ר אריה צבי, ליעדז, תרפח
§טהרת הקדש, ר' שמואל דוד הלוי לעווין, 5MB, פיעטרקוב תר"צ, בענין פרה אדומה בזמן הזה
§יסוד המקדש, נאוויק, יעקב, ווארשא, תרסה, לקט דברי חז"ל על בהמ"ק, עם עצות איך לבנותו, 19 עמ'
§ירושלים דדהבא, כץ, בן ציון, דרוהוביטש, תרע, על הקרבנות קרבנות בזה"ז, ולקוטים על או"ח
§ישועות כהן - קדוש ידים ורגלים, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5775
§ישועות כהן - נשפך הדם ודיחוי בקדשים, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, 5775
§כדבר בעתו, אבן צורב, מדו, ירושלים, תרסד, על מצוות הקהל
§כיסו וכוסו - מחצית השקל בזמן הזה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק,
§כללי קרבנות, פריעדמאן, בנימין ב"ר יוסף מנידעדיהאז, מישקאלץ, תרצה
§כרם אליעזר - פרה אדומה בזמן הזה, רבינוביץ, אליעזר בן אלחנן יעקב דוד הכהן, בית שמש, 5776
§להבין - עבודת הקרבן, שווב, אהרן בן מנשה, 5771
§לימודי דעת - זכרון מרדכי, על ענייני טהרות, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5774
§לימודי דעת - תפארת שלמה, ענייני טהרות, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5775
§לכבוד ולתפארת, הלפרין, ירחמיאל ישראל יצחק, פתח תקוה, תשע, צורת בגדי הכהונה, 145 עמ', 4MB
§לכבוד ולתפארת ח"ב, "כחתן יכהן פאר" - בגדי לבן ביוה"כ, "תרי עשר דינרין" - מצוות האכילה בעיוה"כ, הלפרין, ירחמיאל ישראל יצחק, בני ברק, 5772
§לכשרות בית מקדש תחת הקרקע, קדושת המחילות תחת הר הבית, ואם מצוה לבנות בהמ"ק בזה"ז, מרדכי בן יששכר, ירושלים, 5780
למען בית ה' אלקינו אבקשה טוב לך, קריאה לעלות להר הבית, ירושלים תשפ
לשכנו תדרשו ובאת שמה, על עלייה להר הבית, ר' אלישע וולפסון, תשע"ו
§מאמר העבודה ואשי ישראל-חלק ראשון, קאמעלהאר, יקותיאל אריה, ירושלים, תרצו, על סדר העבודה, 14 עמ'
§מאמר העבודה ואשי ישראל-חלק שני, קאמעלהאר, יקותיאל אריה, ירושלים, תרצו
§מגדל דוד, ר' דוד אלכסנדר, 7MB, ווארשא תרל"ה, בענין קרבנות בזמן הזה
§מה יעשו בבית המקדש?, בורשטין, אברהם,
§מזבח אבנים [ב"ח], ר' ירוחם יהודה ליב וואלפיש , 33MB, פיעטרקוב תרפ"ט, על הל' קרבן פסח ושאר קרבנות המועדים
§מזבח אבנים, ר' ירוחם יהודה ליב בן אהרן וואלפיש, 8MB, פיוטרקוב תרפ"ט
§מזהב ומפז, זביחי, פינחס, ירושלים, תשס, על הקטורת, 129 עמ', 3MB
§מזהב ומפז חלק ב, ר' פנחס זביחי, ירושלים, תשסג, 1124 עמ', 65MB, על פיטום הקטורת
§מזהב ומפז חלק ב, ר' פנחס זביחי, ירושלים, תשסג, 688 עמ', 36MB, על פיטום הקטורת
§מזהב ומפז - ח"א, זביחי, פינחס, ירושלים, תשסו, 699 עמ', 25MB, ביאור עבודת כה"ג ביוה"כ
§מזהב ומפז - ח"ב, זביחי, פינחס, ירושלים, תשסד, 1215 עמ', 34MB, ענייני הקטורת
§מחשבות לוי, רבי לוי יצחק טאב, ווארשא, תרצ"ג, על מחשבת שלא לשמה בקרבן, 67 עמ', 3MB
§מחשבת הקודש חלק א, רבי אברהם מ. הרשברג, סט, תש"ז, 145 עמ', 11MB, על קדשים
§מחשבת הקודש חלק ב, רבי אברהם מ. הרשברג, סט, תש"ז
§מלאכת עבודת הקודש, משה ניגרין, סלוניקי, שכ"ח, על סדר העבודה שבמוסף יוה"כ, ממקור אחר
§מנחת חיים, בעניני המקדש וקדשיו, רוט, אליעזר בן חיים דב, בני ברק, תשסו
§מעמד הקהל בתפארתו, טויבש, חיים צבי, צוריך, תשיג
מעלין בקודש
מעלין בקודש, בטאון לענייני המקדש וקודשיו, כולל בית הבחירה, כרמי צור, גל' א-יט
מעלין בקודש, בטאון לענייני המקדש וקודשיו, כולל בית הבחירה, כרמי צור, גל' ה, ז-לא
§מעלין בקודש - גיליון א, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5759
§מעלין בקודש - גיליון ד, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5762
§מעלין בקודש - גיליון ו, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5763
§מעלין בקודש - גיליון ז, כולל בית הבחירה, כרמי צור, תשסג
§מעלין בקודש - גיליון ח, כולל בית הבחירה, כרמי צור, תשסד
§מעלין בקודש - גיליון ט, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5765
§מעלין בקודש - גיליון י, כולל בית הבחירה, כרמי צור, תשסה
§מעלין בקודש - גיליון יא, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5766
§מעלין בקודש - גיליון יב, כולל בית הבחירה, כרמי צור, תשסו
§מעלין בקודש - גיליון יג, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5767
§מעלין בקודש - גיליון יד, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5768
§מעלין בקודש - גיליון טו, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5768
§מעלין בקודש - גיליון טז, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5769
§מעלין בקודש - גיליון יז, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5769
§מעלין בקודש - גיליון יח, כולל בית הבחירה, כרמי צור, תשסט
§מעלין בקודש - גיליון יט, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5770
§מעלין בקודש - גיליון כ, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5770
§מעלין בקודש - גיליון כא, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5771
§מעלין בקודש - גיליון כב, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5771
§מעלין בקודש - גיליון כג, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5772
§מעלין בקודש - גיליון כד, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5772
§מעלין בקודש - גיליון כה, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5773
§מעלין בקודש - גיליון כו, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5773
§מעלין בקודש - גיליון כז, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5774
§מעלין בקודש - גיליון כח, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5774
§מעלין בקודש - גיליון כט, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5775
§מעלין בקודש - גיליון ל, כולל בית הבחירה, כרמי צור, תשעה
§מעלין בקודש - גיליון לא, כולל בית הבחירה, כרמי צור, 5776
§מעשה הקרבנות, דיני קרבנות, קרית ספר תשס"ח, 407 עמ', 8MB
§מעשה הקרבנות ח"ב, חורוזינסקי, שמואל בן בצלאל, קרית ספר, תשסח, הלכות הקרבנות
מעשה חושב, ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, על מלאכת המשכן, ויניציאה תע"ו, לו דפים
§מעשה חושב, ריקי, עמנואל חי בן אברהם,, ויניציאה, תעו, ממקור אחר
§מעשה חושב, ריקי, רפאל עמנואל חי ב"ר אברהם, ויניציאה, תקב, על מלאכת המשכן, קבלה, עם מחידושים מר' שלמה זלמן מלבוב, ממקור אחר, 62 עמ', 5MB
§מעשה חושב, ס.ה., תשע, 19 עמ', 1MB, דיני פיגול
מעשה חושן וקטורת, על מעשה חושן ואפוד וקטורת, ר' בער פעריל העפטר בן מוהר"ר ליב, פראג תמ"ו, 9 עמ', 2.3MB
מעשה חושן וקטורת, פרלהפטר, שמואל יששכר בר בן יהודה ליב, על חושן ואפוד וקטורת איך נעשו וממה נעשו, פראג תמ"ו, 8 דפים
§מצות הקרבנות, הלכות לשמה בקרבנות, מתוך ליקוטי הלכות לר' ישראל מאיר כהן, עם ביאור "מצות ה'" ו"לחמי תודה", ירושלים, 5773
§מצות עמר, על מצוות הקרבת העומר ואיסורי חדש, סאפרין, יצחק אייזיק יהודה יחיאל, ירושלים, 5775, 31 עמ', 1MB
§מקדש אהרן, ר' אהרן צבי אב"ן ח"ן [המכונה זעליג הירש] דע-גלין , 3MB, סט. פטרבורג תרנ"ד, בענין מעשה המשכן וכליו, ובענין השינויים שיש בין בנין הבית בספר יחזקאל לבנין בית ראשון ושני
§מקדש דוד חלק א-ב, ר' דוד בן עקיבא הכהן רפאפורט, פיעטרקוב, תשיח
§מקדש דוד חלק ג-ד, ר' דוד בן עקיבא הכהן רפאפורט, בילגורייא, תרצח
§מקור ברוך, רבי נחום ברוך גינצבורג, פיעטרקוב, תרצ"א
§מקור ברוך, רבי נחום ברוך גינצבורג, פיעטרקוב, תרצ"א
§מקור ברוך, רבי נחום ברוך גינצבורג, פיעטרקוב, תרצ"א
§מראה אליהו, על מצוות עליה לרגל, קרבן עליה וחגיגה ושמחה, וינר, אליהו בן צבי דב, ירושלים, 5774
§מראה היכל, על תבנית בית המקדש השלישי, אופמאן, אברהם חיים בן חנוך העניך, בית שמש, 5779
§משכנות לאביר יעקב א, רבי הלל משה מעשיל געלבשטיין, ירושלים, תרמ"ח, על סוגיית רוב וחזקה, חידושים על מסכת תמיד, ועל שמירת כבוד המקדש, דיני ציצית, ופתח לס' הזוהר
§משכנות לאביר יעקב ב, רבי הלל משה מעשיל געלבשטיין, ירושלים, תרנ"ד, על מסכת תמיד ומסכת ברכות, ועל קדושת כתלי הר הבית והכותל המערבי, 127 עמ', 10MB
§משכנות לאביר יעקב ג, רבי הלל משה מעשיל געלבשטיין, ירושלים, תרמ"א, על מסכת תמיד, על מצות שמירת המקדש ומורא מקדש, 79 עמ', 5MB
§נחל עדניך - על אגדות חז"ל בענין משכן שילה, חנסוב, דן בן ראובן, 5778
§נחלת שמואל, ר' שמואל דובער מלמד, 9MB, קיידאן תרצ"ה, על עניני קדשים
§נרות שלמה, ר' שלמה [אלכסנדר] פישער, 4MB, ירושלים ת"ש, בענין מעשה המנורה (במס' מנחות דף פ"ח), ועניני חנוכה (במס' שבת פ' במה מדליקין)
§נתיבות זוהר, ר' משה אברהם שמואל ראבינוביץ, 16MB, קיידאן תרצ"ח, על עניני קדשים
§סדר הקהל, במוצאי השמיטה, אופמאן, אברהם חיים בן חנוך העניך, בית שמש, 5776
§סדר עבודה, ביוה"כ, ר' מנחם עזריה מפאנו, ירושלים, 5768
§סדר עבודת הקרבנות, דייטש, שמואל, פרשבורג, 5595
§סדר עבודת הקרבנות, על קרבנות הציבור, וינשטיין, עקיבא בן חיים לייב, ביתר עילית, 5772
§סדר עבודת יום הכפורים, גפנר, ישכר אברהם, ווארשא, לשיטות הרמב"ם, רש"י והרא"ש, ופיוטים "אתה כוננת" ו"אמיץ כח"
§סדר עשיית קרבן פסח בקצרה, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק
סיור הלכתי בהר הבית והמקדש, ישעיהו שפירא, עם צורת בית המקדש לפי שיטת הרב שלמה מן-ההר
ספר הקהל, מצות הקהל - אסופת מאמרים, מכון התורה והארץ, תשסא, חלקי
ספרא דאפטרתא, ביאור על ההפטרות שעוסקות בבית המקדש, ר' אברהם חיים אופמאן, בית שמש תשעט, 221 עמ', 29MB
§עבודה תמה, רבי חיים נאטנזאהן, אלטונא, תרל"ב, על הקרבת קרבנות בזה"ז
עבודת המקדש א, ר' דוד כהן, קרבן תמיד, חביתין, קטורת, ולחם הפנים, ירושלים תשמח, 178 עמ', 9MB.מעמ' 172 - מפתח נושאים אלפביתי
עבודת המקדש ב, ר' דוד כהן, עבודת יוה"כ, ירושלים תשמח, 94MB, 7MB
עבודת המקדש ג, ר' דוד כהן, על קרבן פסח, ירושלים תשמט, 189 עמ', 17MB. מעמ' 116 - מפתח נושאים אלפביתי. מעמ' 118 - הגדה של פסח עם ביאור "היכלי דוד".
§עבודת לוי, ר' יעקב יצחק הלוי רודערמן, קיידאן, תרצ, 159 עמ', 16MB, חידושי סוגיות בענייני קדשים
עבודת מקדש, ר' מנחם בן יהודה בן מנחם לונזאנו, קושטנטינא של"ג, 31 עמ', 2.8MB. על עבודת בהמ"ק. מעמ' 16 - פזמונים ובקשות
§עבודת הקרבנות, ר' אהרן ב"ר יוסף הכהן, פיעטרקוב ווארשא, תרעג, 87 עמ', 8MB
§עבודת ישראל, ר' רפאל ישראל בן יוסף קמחי, אזמיר תצ"ז, על עבודת כהן גדול ביוה"כ
§עולת משה, ביאורים בענייני קדשים, וינר, משה בן אליעזר מאיר, מודיעין עילית, 5775
§עולת שמואל, בענייני פיגול ושלא לשמה, רוזנר, שמואל בן משה מנחם, ירושלים, 5772
§עניני הקטורת, מתוך משנתו של רבי משה דוד וואלי, ירושלים, 5780, 18 עמ'
§עקרי העבודה, ר' יוסף ב"ר ישראל איסר ווילקאמיר, פרשבורג, תרכג, סדר עבודת הקרבנות
§עיקרי הקרבנות, ר' יוסף בן ישראל איסר פאדווא, ווילנא, תרע, דיני קרבנות, עם מאמר "תורה אור" על מעלת לימוד הקרבנות, לר' ישראל מאיר הכהן, עם"דברי מרדכי" לר' מרדכי ליגאס - חידושים שונים
§ערוך השלחן העתיד-חלק ראשון, ר' יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלוי אפשטיין, תל אביב, תרצח
§ערוך השלחן העתיד-חלק שלישי, ר' יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלוי אפשטיין, תל אביב, תשו
§ערוך השלחן העתיד-חלק שני, ר' יחיאל מיכל ב"ר אהרן הלוי אפשטיין, תל אביב, תרצח
§פטום הקטורת, מתוך סידור רבי שבתי סופר, ירושלים, תשנ"ו
פתאום יבוא, לקט מדברי החפץ חיים על חיוב לימוד עבודת המקדש, הוצאת מכון תורת הקרבנות
§פתאום יבוא, מדברי החפץ חיים על חובת לימוד הלכות המקדש, ועל האפשרות להקריב מיד כשייבנה המקדש, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5776
§פתח האהל, רבי חיים משולם קויפמאן אוטרמן, דיני טומאת אוהל וטומאת כהנים, מהדורה שניה, ירושלים, תש"ט, 221 עמ', 19MB
§צורת בית המקדש העתיד הנראה ליחזקאל, ר' יום טוב ליפמן בן נתן הלר, פראג, שסב
§צורת בית המקדש, ר' יום טוב ליפמן בן נתן הלר, פפד"מ תעד
§צורת בית המקדש, ר' יום טוב ליפמן בן נתן הלר, פפד"מ 5543
§צורת בית המקדש, ר' יום טוב ליפמן בן נתן הלר, הוראדנא תקמח
§צורת הבית על פי שיטת הרמב"ם, קעלער, יהודה ב"ר מאיר ליבר, ניו יורק, תשמ״ז, 126 עמ', 5MB, עם "קונטרס בית הבחירה" לר' שמואל יהודה וינפלד. מעמ' 113 - אנגלית
§צבא העבודה, סגל, אברהם צבי, תל אביב, תשלו, חידושים בענייני קדשים
§ציון בית חיינו ב, ר' יואל בן אהרן שורץ, ירושלים, תשמ, על המקדש והקרבנות ומצוות הארץ
§קדשי אריאל, ענייני קדשים, על פי סדר "חומר בקודש" של תפארת ישראל, בדיל, אברהם ישעיהו, בית שמש, 5780
§קדשי יחזקאל, ר' יחזקאל ב"ר מאיר יחיאל הלוי מאוסטרוביצא, נ"י, תשי, פלפולים בענייני קדשים
§קדשי יחזקאל חלק א, ר' יחזקאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשנח, על קדשים
§קובץ דינים הנוהגים בבית המקדש בזמן הזה, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5776
§קודש הילולים, כהן, בנימין - כולל נחלת משה, בני ברק, תשעא, חידושים בענייני קדשים
§קונטרס בעניין נטיעת עץ במקדש, הלפרין, ירחמיאל ישראל יצחק, בני ברק, 5771
§קונטרס בענין עבודת יום הכפורים, רבי יוסף דב ב"ר משה סולוביציק, ירושלים, תשמ"ו, 87 עמ', 5MB
§קונטרס הטהרות, פריעדמאן, בנימין ב"ר יוסף מנידעדיהאז, מישקאלץ, תרפב, הטומאות והטהרות בסדר א"ב, 76 עמ', 5MB
§קונטרס המודד-חלק ראשון, ניימאן, יצחק פסח ב"ר שלמה טוביה מדווינסק, ירושלים, תרסב, על מידות הרב הבית, הלשכות והעזרות
§קונטרס המודד-חלק שני, ירושלים, תרסב
§קונטרס פי הבאר, פרלוב, אליעזר זאב ב"ר אהרן, נ"י, תשיג, בעניני טומאה וטהרה
§שאון מעיר, מושגים וחקירות בענייני ירושלים והמקדש, נתן רוטמן, בני ברק, 5777
§שבירת עצם בפסח, לויטערבאך, יעקב בצלאל הכהן, בודפשט, תרפה
שלטי הגבורים, ר' אברהם הרופא בר' דוד משער אריה - פורטא ליאוני, על חלקי בית המקדש, בגדי כהונה, כהן משוח מלחמה, הזמרה המלאכותית, משפטי הקרבנות והמנחות, וריקוחו של שמן המשחה, מנטובה שע"ב, 186 דפים
שלטי הגבורים, ר' אברהם בן דוד אריה מנטובא, שע"א, 372 עמ'
§שלטי הגבורים, ר' אברהם בן דוד שער-אריה, 34MB, מנטובה שס"ז
§שלטי הגבורים, הרב אברהם בן דוד שער-אריה, מנטובה, שעב, ☼ממקור אחר
§שמונה שרצים האמורים בתורה, אלטשולר, ישראל בן שלום דוב בער, מודיעין עלית, 5771
§שני קונטרסים, הרב משה דובער ריבקין, ברוקלין תשכ"א. א - על מתפיס תמימים לבדק הבית. ב (מעמ' 11) - גדר קדושת ישראל, על מקדיש עבד, וחיוב מצוות בני נח. 47 עמודים, 2 MB
§שער דלתי הלבנון, ר' יהודה נח בן אברהם אלכסנדר בראוור, ירושלים, תרפח, על כניסה להר הבית בזה"ז, 37 עמ'
§שפוני טמוני חול, על החלזון, ר' חנוך האניך לאיינער, טלמון, 5780
§שריד בית מקדשינו, סנדר, מאיר, תשסט, הלכות ומנהגים בענייני הכותל המערבי
§שריד מקדשנו, ירושלים, תשכ"ט
§תבנית הבית השלישי, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ברלין, 5582
§תבנית היכל, טעמפלו, יעקב יהודה אריה ליאן, אמשטרדם, תי, צורת בנין בית ראשון, ממקור אחר, ממקור אחר
§תבנית היכל, ר' יעקב יהודה ארי, ווארשא, תרכ״א, 115 עמ', 6MB, על תבנית בהמ"ק וכליו
§תבנית המשכן וכליו, בלומנטל, ישראל חיים, ירושלים, תשח
§תהלה לדוד - קדשים, מן, דוד יצחק בן מרדכי לייב, כפר חסידים, 5772
§תורת האשם, ר' מנשה אייכענשטיין, מילוואקי, תרצב, 160 עמ', 12MB, בדיני טומאת אוכלין. מעמ' 136 - "שבט מנשה" - חידושי סוגיות
§תורת הבמה, פוס, בנימין י בן אברהם מתתיהו, ירושלים
§תורת הזבחים, מנדל, מלכיאל, ירושלים, 5776
§תורת המנחה, דיני מנחות, עם ביאורים ברמב"ם, משה רוקח, ירושלים, 5773, 264 עמ', 5MB. מעמ' 239 - מפתח מקורות. מעמ' 258 - מפתח עניינים
§תורת העוף - קרבן עוף ומליקה, פיינשטיין, ברוך אברהם בן חיים, בני ברק, 5776
§תורת הפיגול, כולל תפארת חיים, קרית ספר, תשע, 239 עמ', 1MB, דיני פיגול
§תורת הקדש-חלק א, אילן, מרדכי, ירושלים, תשט
§תורת הקודש - חלק ראשון, אילן, מרדכי, בני ברק, תשסו
§תורת הקודש - חלק שני, אילן, מרדכי, בני ברק, תשסו
§תורת הקודש - חלק שלישי, אילן, מרדכי, בני ברק, תשסו
§תורת הקרבנות, אברהם בן יעקב, ירושלים, תרצט
§תורת הקרבנות - הלכות הבאת הקרבן, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5774
§תורת הקרבנות - הלכות פרועי ראש, שתויי יין וקרועי בגדים, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5774
§תורת הקרבנות - מחצית השקל, תרומה חדשה ותרומת הלשכה, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5775
§תורת הקרבנות - סדר עבודות התמיד ומוספים, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5771
§תורת הקרבנות - קרבן פסח ב' וכריתות, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5772
§תורת הקרבנות - קרבנות מועדי השנה, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5774
§תורת קרבנות - חג השבועות ושתי הלחם, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5775
§תורת הקרבנות - בכורות, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5772
§תורת הקרבנות - קרבן פסח, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5773
§תורת הקרבנות - קרבנות חודש תשרי, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5772
§תורת הקרבנות גליונות 1-4, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5772
§תורת הקרבנות גליונות 5-14, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5773
§תורת הקרבנות גליונות 15-24, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5774
§תורת הקרבנות גליונות 25-33, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5775
§תורת הקרבנות גליונות 34-42, מערכת תורת הקרבנות, בני ברק, 5776
§תכלת וארגמן, אדלר, מנחם מנדל בן דוד גדליה, ירושלם, תשנט, 79 עמ', 3MB, בענין תכלת בציצית ובגדי כהונה
תמיד נשחט על הסדר
תמיד נשחט שיעורים
§תפארת במקדשו, חורוזינסקי, שמואל בן בצלאל, קרית ספר, תשסז, שו"ת בענייני המקדש וקדשיו, ממקור אחר
§תשובות הגאונים, אמשטרדם, 5467, 84 עמ', 7MB, על אופן קריאת שם אדנ"י, וענייני חרמות. מעמ' 41 - "צורת בית המקדש", ר' יו"ט ליפמן הלר

סת"ם
§אות אמת, אברהם מונסונייגו, בני ברק, תשנה, דיני סת"ם, על "משנת סופרים" ועל "מקדש מעט"
§אב הבינה - בהלכות סתם, דניאל קינד, ,
§אמרי שפר, יעקב חיים ב"ר יוסף יצחק מקארלין, ווארשא, תרלג, דיני סת"ם
§אניה דיונה - מאיל המלאים -שערי אמת חלק א, ר' משה אריה ליב בן יהודה הלוי ליטש-רוזנבוים, 14MB, ברטיסלבה - תרכ"ד, על הלכות ספר תורה תפילין ומזוזות ומגילה והלכות כתיבת גיטין ושטרות
§בית אהרן, ר' אהרן בן צבי הירש מירלש, ברלין, תקץ, על הלכות סת"ם, ושו"ת, 113 עמ', 5MB, ממקור אחר, 122 עמ'
§בנתיבות ההוראה א - סת"ם, בני ברק, תשסט
§בנתיבות ההלכה - מז - סת"ם, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5777
§ה' עזרי - דיני סת"ם, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5775
§הדיו הקולמוס והקלף, ווייל, אהרן, ירושלים, 5769, 48 עמ'
§השומר אמת, ר' אברהם חיים חי אדאדי, 13MB, ליוורנו תר"ט, על הל' כתיבת ספר תורה וקריאתה
§יד אברהם, גולדשטיין, אברהם, ירושלים, תשסה, 210 עמ', 23MB, על דיני סת"ם
§כתוב לחיים, ר' אברהם חיים ב"ר יצחק יעקב ממינסק, ווילנא, תריח, צורת האותיות לכתיבת סת"ם, ☼ממקור אחר, 40 עמ'
§לדוד אמת, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקפ, הלכות סת"ם
לדוד אמת, אזולאי, חיים יוסף דוד, דיני ס"ת, שאלוניקי תקפ"ו, ס דפים
§לדוד אמת, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א) קושטא תקפ״ו
§לדוד אמת, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), זיטומיר, תריז
§לשכת הסופר, ברודא, אברהם אהרן ב"ר שלום, ווילנא, תרכט, דיני סת"ם, ☼ממקור אחר, 21 דפים
§מאיר עיני סופרים, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, לבוב, תרכב, על דיני סת"ם ותפילין
§מאיר עיני סופרים, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, לונדון, תשכא, על דיני סת"ם ותפילין, עם שער קריאת התורה
§מכתבי חזון איש צורת אות צ' עם פשר חזון, על צורת אות צ' בסת"ם, רוטנברג, ישראל בן מרדכי - מועלם, יהונתן בן עוזיאל, 5776, 68 עמ', 1MB
§מלאכת שמים, במברגר, יצחק דוב הלוי, הנובר, תרכ, דיני סת"ם, ממקור אחר
מצוה אנציקלופדיה - מצות סת"ם השלם, 78 עמ', 2.4MB. עד עמ' 41 - "זכרון אליהו" באידיש. מעמ' 45 - "שערי שלום" על קביעת מזוזה, קשר תפילין, צורת האותיות, עשיית הדיו. מעמ' 61 - "שער הציורים" - בעברית ובאידיש
מרכז שומרי סת"ם העולמי ו, גליונות לחיזוק והתעוררות על מכשולי סת"ם, 18 עמ', 2.4MB
§משמרת הקודש, שרייער, אורי פייבל הלוי אבד"ק בראדשין, לבוב, תרלט, דיני סת"ם
§משפט כתוב - סת"ם, גראסמאן, יששכר דוב, אנטוורפן, 5775
§ספר סת"ם, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, 11MB, לבוב - תרט"ז
§ספר סת"ם [חלק שני], ר' שלמה קלוגר, 19MB, לעמבערג - תרט"ז על הל' סת"ם
§פסקי אליהו חלק ג, ר' אליהו פוסק, סאיני, תרצא, 40 עמ', 2MB, "דרש משה" - על מנין אותיות התורה וחסרות ויתרות ודקדוקים בכתיבת ס"ת. מעמ' 17 - "גליון גדול" - דיני גליוני ס"ת. מעמ' 23 - "שנות ימין" - דיני כתיבה בימין או בשמאל. מעמ' 29 - "תולדות נח" - על פרשת נח
§פרי אבי על פרי מגדים - סת"ם, תאומים, יוסף בן מאיר - קאהן, אברהם זאב בן ישראל הכהן, ירושלים, 5772
§פתשגן הכתב, סלושיץ, משה אהרן, בני ברק, תשסה, על צורת האותיות
§צדקת הצדיק, רבי אריה לייב פרידמן, ירושלים, תשי"ד, 166 עמ', 5MB, דיני כתיבת סת"ם, ובמיוחד צורת האות צ'
§קול יעקב, סופר, יעקב חיים ב"ר יצחק ברוך אליהו, ירושלים, תרע, 122 עמ', 10MB, הלכות סת"ם עם כוונות הרש"ש, ממקור אחר, 123 עמ', 28MB
§קול סופרים, קליין, שלום יוסף, בודפשט, תרפג, הלכות סת"ם שהשומטו מספר קסת הסופר
קסת הסופר
§קסת הסופר, ר' שלמה ב"ר יוסף גאנצפריד, 3MB, אפען תקצ"ה, על הל' כתיבת סת"ם
§קסת הסופר, ר' שלמה בן יוסף גאנצפריד, 36MB, תקצ"ה, דיני כתיבת ס"ת, תפילין, ומזוזות, ומגילת אסתר, ותיקוניהם
§קסת הסופר-חלק ראשון, גאנצפריד, שלמה, אונגוואר, תרלא, דיני סת"ם
§קסת הסופר-חלק שני, גאנצפריד, שלמה, אונגוואר, תרלא
קסת הסופר, ר' שלמה גנצפריד, אונגוואר תרלא, מהדו"ת, 138 דפים
§קסת הסופר, דיני סת"ם, גאנצפריד, שלמה, ווארשא, תרנט
§קסת הסופר, גאנצפריד, שלמה, ברדיוב, תרסב
§קסת הסופר, קראקא, תרעב
קסת הסופר
§שאלות ותשובות על הספר מקדש מעט, בענין אותיות א"ב, קינד, דניאל בן צבי אברהם,
§שיח סופר, ר' יעקב חיים בן יוסף יצחק, 16MB, ורשה תרכ"ד, דיני ס"ת תפילין ומזוזות ומגילות וכתיבת נביאים
§שערי חיים, ר' נסים חיים רפאל אהרן די שיגורה, 13MB, שאלוניקי תקס"ז, על הל' סת"ם
§שערי חיים, ר' ניסים חיים רפאל אהרן בן מאיר די שיגורה, 25MB, שלוניקי תקס"ז
§תאות דוד, ר' שמואל בן אברהם אבוהב, 1MB, שלוניקי תרנ"ה, הלכות כתיבת סת"ם
§תאות דוד, ר' שמואל בן אברהם אבוהב, 1MB, שלוניקי תרנ"ה, הלכות כתיבת סת"ם
§תורה אור, ר' אריה ליב ב"ר יהושע העשיל מסלוצק, ברלין, תקה, 15 עמ', 1MB, על דיני כתיבת ס"ת, יו"ד סי' רעא-רעו, ואו"ח סי' לב, ועל קריאת התורה, או"ח סי' קלה-קמד
§תעלומות סופרים, ר' לוי יצחק, ברדיטשוב, תרנה, 60 עמ', 3MB, על עשיית בתי התפילין, ועשיית דיו, ועוד דיני ס"ת, בדרך שאלה ותשובה
§תפירה תמה, הלכות תפירת ספר תורה, תפילין ומגילות, אקער, יעקב בן צבי, ביתר עילית, תשע״ג
§תשובות למבחני הרבנות הראשית - סת"ם, קינד, דניאל, ירושלים, 5774

הלכה ורפואה
§אור המשפט - ענייני הלכה ורפואה, דניאל כ"ץ, ירושלים, 5778
אסיא, מאמרים, תמציות וסקירות בעניני הלכה ורפואה, גל' עט-פ, פט-צ
אסיא חוברות מא-עח, ספרי אסיא א-ט
אסיא כרכים טז-יז
§ארזי הלבנון, על רפואה והצלה בהלכה, גוטמן, צבי, ירושלים, 5774
§בדמיך חיי - הילכות רפואה, גולדמינץ, אברהם יעקב, ירושלים, תשעב
אנציקלופדיה רפואית הלכתית, ר' אברהם שטינברג, מבחר ערכים מקוצרים
בשבילי הרפואה, הרפואה לאור ההלכה והשקפת היהדות, ביה"ח לניאדו, גל' א-ב
גניקולוגיה, גנטיקה, פוריות וילודים לאור ההלכה, ההדיר: קטן יואל, הכנס השנתי השני לרפואה והלכה תשנ"ח
גניקולוגיה, פוריות וילדים לאור ההלכה, ההדיר: קטן יואל, כנס שנתי תשנ"ב
§דברי חנינא, רוטנברג, חנינא ישראל בן אליעזר שרגא, ירושלים, תשסו, דיני רפואה ופיקוח נפש, חילול שבת לפיקוח נפש
הלכה ורפואה, קובץ הלכה בעניני רפואה, מכון רגשנשברג, גל' ב
§הלכה ורפואה - ב, הרב משה הרשלר, ירושלים ; שיקגו, תשמא
§הלכה ורפואה - ד, הרב משה הרשלר, ירושלים ; שיקגו, תשמה
§הלכה ורפואה - ה, הרב משה הרשלר, ירושלים ; שיקגו, תשמח
§הלכות רפואה, שור, ש. פ. דוד, ניו יארק, תשנד
§וחי בהם, אברמוביץ, חיים יצחק, ירושלים, תשיז, דיני פיקוח נפש
§ולרפואה שלימה, על דיני חולים ורפואה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5775, 64 עמ', 3MB
נשמת אברהם, ר' אברהם סופר אברהם, דיני רפואה
§ספר אסיא א, שטינברג, אברהם, ירושלים, תשמט
§ספר אסיא ב, שטינברג, אברהם, ירושלים, תשמא
§ספר אסיא ג, שטינברג, אברהם, ירושלים, תשמג
§ספר אסיא ד, שטינברג, אברהם, ירושלים, תשמג
§ספר אסיא ה, הלפרין, מרדכי בן אברהם - שלזינגר, יחיאל, ירושלים, תשמו
§ספר אסיא ח, הלפרין, מרדכי בן אברהם - פריינר, ירוחם, ירושלים, תשנה
§ספר אסיא ט, הלפרין, מרדכי בן אברהם - משה, אליאב, תשסד
§ספר אסיא י, הלפרין, מרדכי בן אברהם - משה, אליאב, ירושלים, תשסח
§ספר אסיא יא, הלפרין, מרדכי בן אברהם - בלפר, שרית תהילה, ירושלים, תשסט
§ספר אסיא יב, הלפרין, מרדכי בן אברהם - בלפר, שרית תהילה, ירושלים, תשסט
§ספר אסיא יג, הלפרין, מרדכי בן אברהם - בלפר, שרית תהילה, ירושלים, תשע
§פסקי אליהו חלק א, ר' אליהו פוסק, סאיני תרפח, 90 עמ', 5MB, דיני חולה. מעמ' 66 - "דברי שלום" - הערות מר' שלום יוסף פייגנבוים
§פקוח נפש, ר' אליהו מאיר פייוולזאן, 17MB
§פקוח נפש, ר' אליהו מאיר בן ברוך פייבלזון, 17MB, ורשה תרצ"ד, הלכות הנוגעות לפקוח נפש ולחולה שאין בו סכנה וקידוש השם
§שושנת העמקים, כולל "הלכה ורפואה", בני ברק, תשנט, 311 עמ', 15MB, הלכה ורפואה
שיבוט גנטי - מבט תורני, אסופת מאמרים, תשסד
שעור תורה לרופאים, גל' 357 אדר תשעו, החוג לרפואה והלכה, 7 עמ'

מנהגים ותקנות
§אוצר כל מנהגי ישרון, הרב אברהם אליעזר הירשאוויץ, פיטסבורג, פענסילווניא תרע"ח, 370 עמודים - 6 MB
§ברית כהונה השלם, ר' כאלפון משה בן שלום דניאל יהודה כהן, 14MB, ג'רבה תש"א, מנהגי אי ג'רבא על סדר אלף בית, תקנות והסכמות והנהגות רבני גרבה הראשונים, והכרעות והוראות, ὥממקור אחר, 13.4MB
§דרך ארץ, רבי אברהם עדס, בני ברק, תש"נ, מנהגי ארם צובה, 265 עמ', 8MB. הערות ותיקונים
§החאלקה - וברך פרי בטנך, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§זוכר ברית אבות, מנהגי מרוקו, דלויה, רפאל משה בן חנניה, הר ברכה, 5770
§חקת משה, ג'רבה, תשיט, תקנות ומנהגים בג'רבה
§טעמי המנהגים, שפרלינג דנציג, אברהם יצחק, לבוב, תרסט
§טעמי המנהגים, ר' אברהם יצחק שפרלינג שו"ב, ירושלים, תשיז
§טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק ראשון, שפרלינג דנציג, אברהם יצחק, לבוב, תרפח
§טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק רביעי, שפרלינג דנציג, אברהם יצחק, לבוב, תרפח
§טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק שלישי, שפרלינג דנציג, אברהם יצחק, לבוב, תרפח
§טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק שני, שפרלינג דנציג, אברהם יצחק, לבוב, תרפח
§כבוד מלכים, על מנהגי ל"ג בעומר, העליר, שמואל בן ישראל, ירושלים, 5771
§מטעמים, רבי יצחק ליפיעץ משעדליץ, ווארשא, תר"ן, מקורות וטעמים למנהגים
§מטעמים החדש, רבי יצחק ליפיעץ משעדליץ, ווארשא, תרס"ד, מקורות וטעמים למנהגים
§מנהגי ישיבה תורה ודעת, ישיבה תורה ודעת, ברוקלין, 5778
§מנהגי ישרון, ר' אברהם עבר הירשאוויץ, 9MB, פיטסבורג תרע"ד
§מנהגי ק"ק בית יעקב בחברון, רבי אליהו מני, ירושלים, תשנ"א
§מנהגי ביהמ״ד הישן דק״ק בערלין, בערלין, תרצז
§מנהגי מצרים, ר' יום-טוב בן אליהו שיריזלי ישראל, 3MB, ירושלים תרל"ג
מנהגי עדות ישראל
§מנהגי פרנקפורט, ר' צבי לייטנר, ירושלים, תשמב
§מנהגי ק"ק פיורדא, ר' ישראל ואחיו מה"ר דוד יעקב, פיורדא, תקכז
§מנהגי קומרנא, ר' אברהם אבא זיס, תל אביב, תשכה
§מנהגים, ר' אברהם קלויזנר, ריווא דטרינטו שי״ט, 79 עמ', 2MB
§ספר מנהגים לרבי אברהם קליוזנער, קלויזנער, אברהם, דעווא (רומניה), תרפט, ממקור אחר
§מנהגים דקהילתינו, ר' ישראל בן מרדכי גומפיל, פירט, תקכז
§מקורי מנהגים, פינקלשטין, יוסף בן שלמה, ווארשא, תרלד
§מקורי מנהגים, פינקלשטיין, יוסף, אמשטרדם ? יוהניסבורג, טעמי מנהגים, ובירור מנהגי טעות
§מקורי מנהגים, ר' אברהם ב"ר יוסף לעוויזאהן , 5MB, בערלין תר"ז, מקורות למנהגי ישראל, הן מנהג טעות או איזה הנהגה טובה, גם מנהג העשוי להשתנות
§נהר מצרים-כרך ראשון, מנהגי מצרים, ר' רפאל אהרן בן שמעון, אלכסנדריה, תרסח, או"ח ויו"ד
§נהר מצרים-כרך שני, אלכסנדריה, תרסח, אבן העזר
§נוה שלום, ר' אליהו בכור בן יוסף רפאל חזן, אלכסנדריה, תרץ, מנהגי מצרים ונא-אמון, עם נוסחאות שטרי חליצה וגיטין
§נוהג בם, דדון, כפיר ברוך מברך, ירושלים, תשסה, 128 עמ', 3MB, בירורי הלכה במנהגי צפון אפריקה
§ספר התקנות, רבי יעקב שאול אלישר, ירושלים, תרמ"ג, תקנות ומנהגים בירושלים, 177 עמ', 6MB
ספר מנהגים דקהלתנו, ישראל בן גומפל, מנהגי ק"ק פיורדא, עם תפילות מיוחדות, עם סיומי הפרשיות והפטרות של כל השנה, פיורדא תקכ"ז, 16MB, 72 עמ', §ממקור אחר
§תורת המנהגים, חזן, חיים דוד ב"ר רפאל, ליוורנו, תרלב, מנהגי אזמיר
§תקנות ק"ק אשכנזים של ביהכנ"ס הגדול בלונדון, לונדון, תקנא, 71 עמ', 2MB
§תקנות, אמשטרדם, תקלא, 22 עמ', 1MB
§תקנות חברת אור תורה, בבית מדרש מנחם ציון, ירושלים, תרסד, 20 עמ', 1MB
תקנות מהחברה קדושה מגדלי יתומים בפיורדא, פיורדא תקכ"ח, 5.9MB, 32 עמ'

כהנים ולויים
§אזהרה לכהנים, טומאת אוהל המת בקברי צדיקים, מן, שמעון, בית שמש, 5773
§אזהרה לכהנים - תדפיס, מן, שמעון, בית שמש, 5773
§וישא אהרן חלק א, דיני נשיאת כפים, טראב, אהרן בן גמליאל, ביתר עילית, 5769
§וישא אהרן חלק ב, טראב, אהרן בן גמליאל, ביתר עילית, 5769
§וקדשתו, חובת "וקדשתו" לכהן אחר מותו, בעל מום, קטן, אשה, רשע, כהן לכהן, מהתורה או מדרבנן, קוק, יהודה, בני ברק, 5775, 24 עמ', 1MB
§כתר כהונה, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשסח, דיני כהנים, ממקור אחר
§כתר כהונה חלק א, ר' דוב בר דוד בן פרץ ריפמאן, ברלין, תרלו, דיני כהנים בזה"ז
§כתר כהונה חלק ב, ר' דוב בר דוד בן פרץ ריפמאן, ברלין, תרם
§כתר כהונה, ר' דוד ריפמאן, בערלין, תרלה
§כתר כהונה - חלק שני - נזר הקדש, ר' דוד ריפמאן, בערלין, תרלה
§מעדני אשר - ממלכת כהנים, דיני כהנים בבהמ"ק ובזה"ז, שוורץ, אשר אנשיל, בית שמש, 5774, 207 עמ', 42MB
נזר הקדש, חלק שני מספר כתר כהונה, רעפמאן, דוב בער דוד בן פרץ, בערלין, תרמ, איסורי כהנים בטומאת מת ובנשים פסולות
§לקוטי דינים תורת הכהנים, דיני כהנים - פדיון הבן, ברכת כהנים, טומאת כהנים, ועבודת בהמ"ק, ר' מנחם הכהן ריזיקאוו, ניו יורק תש"ח, 243 עמ', 11MB
§ממלכת כהנים, איסור השימוש בכהן, שילה, יואל, רכסים, 5769
§משפטי בני אדם - בית אהרן, ר' ראובן ב"ר נתן נטע גליק, ירושלים, תשה, דיני כהנים
§מתנת כהונה, ועד הכהנים העולמי, בני ברק, תשסט, דינים הנוגעים לכהנים בזה"ז, 77 עמ', 2MB
§עבודת הכהן, ר' מרדכי הכהן אלקובסקי, תל אביב, תשז, 113 עמ', 2MB, הלכות נשיאת כפים ופדיון הבן וטומאת מת והנשים שהכהן אסור בהם עם ברכת המזון לנישואין ולמילה ולפדיון הבן, עם תווים לברכת כהנים
§עבודת שמואל, שמואל לאבנשטיין, מודיעין עילית, על עבודת הלויים במקדש
§תורת הלוים, ר' יעקב בן מרדכי סנדר הלוי קופשטיין, 3MB, וילנה תרס"א, הדינים השייכים ללויים בזמן בית המקדש ובזה"ז
§תורת הלוים, ר' יעקב ב"ר מרדכי סענדר קאפשטיין, ווילנא, תרפו, דינים השייכים ללוויים, עם "שבחי הלויים" - לקט ממדרשים
§תורת לוים, הרב יוסף הלוי סגל, הלכות הנוגעות ללויים בזמן הזה ובזמן הבית, חלק א, שיקגו תש"ח, 9 MB, חלק ב, שיקגו תשי"ד, 4 MB, חלק ג, ירושלים, תשכד

כללי פסיקה
§אמת ליעקב, ר' יעקב ושדי, מודיעין עלית, תשעא, קבלת הוראות הבית יוסף, וכללי פסיקה
§אסיפת הכללים, ר' משה ב"ר יעקב חאגיז, אמשטרדם, 5469, כללי פסיקה, עם דרכי המשנה - הקדמה לפירושו על המשנה "עץ חיים", 44 עמ', 2MB
§ברית אברהם, ר' אברהם כהן, ג'רבה, תשיא, כללי הוראה, עם תולדות המחבר
§דרכי הוראה, ר' צבי הירש חיות, זולקווא, תרג, התנהגות חכמים בהוראות ודינים ומנהגים
—§שערי בינה, ר' יצחק טאנעליס האנדל, וינה, תרכב, 33 עמ', 3MB, כללי הוראה - תגובות לדברי מהר"ץ חייות בס' "משפט ההוראה". מעמ' 20 - בירורי מנהגים שונים, תגובה לדברי מהר"ץ חיות ב"דרכי הוראה"
דרכי הוראה, דרכי פסיקת הלכה, ר' צבי הירש חיות, זולקווא תרג
§דרכי הפסק, ר' זלמן נחמיה גולדברג, גבעת שמואל, תשסה, 43 עמ', 1MB, כללי פסיקת הלכה
§הלכה למשה, ר' משה כהן, ג'רבה, תשיא, 140 עמ', 3MB, כללי הוראה ופסיקה בסדר א"ב. עד עמ' 48 - תולדותיו ושבחיו של ר' כלפון משה הכהן.
§טל חיים - כללי הוראה ח"א, טל, שמואל, יד בנימין, 5774
טל חיים כללי ההוראה א, ר' שמואל טל
§כללי הפוסקים, ר' משה אביגדור חייקין, לונדון, תרפג, ומראי מקום לדינים בשו"ע בסדר א"ב
נהורא דיצחק, כללי ההוראה לפי פסקי תימן, בכללי הפוסקים, כללי המנהגים, כללי ספק ברכות, כללי ספק ספיקא, כללי הרמב"ם, כללי השלחן ערוך, כללי מהרי"ץ והשתילי זיתים, מלוקטים מספרי שלחן ערוך המקוצר, בארות יצחק, שו"ת עולת יצחק, תולדות יצחק, טופס כתובות, אגדתא דפסחא פרי עץ חיים, שולי המעיל, נר יום טוב, ועוד. ועליהם סובב ציונים וביאורים ממקורותיהם ומספרי שאר אחרונים, ר' נהוראי סיני (סיאני), עמנואל תשע"ד
§נעם אמרי - ב, בענין קבלת פוסק, סגרון, מאיר, בר יוחאי, 5776
§עין יצחק - ח"ג, כללי השו"ע והרמ"א, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5769
§קצור כללי הוראה, ר' שמואל ישכר שטארק, לבוב, תרנט
§שדי חמד - כללי הפוסקים, ווארשא, תרנו

שיעורים ומידות וזמנים
§בין אור לחושך, בענין זמן בין השמשות ולילה, עם "ילקוט ראשונים ואחרונים" בעניין זה, שכטר, זאב, בני ברק, 5771, 288 עמ', 8MB
§אפסי ארץ - קו התאריך, הסגל, משה בן אברהם, קרית ספר, 5777
§ברורי המידות, ר' פלטיאל ידידיה לובעלטשיק, פוילען, תרפט, שיעורין ומידות של תורה
§ברורי המדות והשיעורין, ר' מאיר קליין, 7MB, אוהעל תרפ"ה, בירור כל המדות והשיעורים והמשקלות הנזכרים בש"ס ופוסקים
הידורי המידות, הרב יהודה מרגולין, בענין שיעור כזית, רביעית, חלה, טפח ואמה, ושאר מידות ושיעורי תורה. לבאר ולברר ששיעורן קטן מן השיעורים הנפוצים.
§חדושי רבי זאב הלוי, ר' זאב וואלף ב"ר שמואל הלוי, זולקווא, 5525, 158 עמ', 20MB, על מידות ושיעורי תורה, וזמני ההלכה. מעמ' 85 - כללי פסיקה ודיני חדש. מעמ' 99 - דיני מכירת חמץ והפקר. מעמ' 106 - על שו"ע
§חידושי רבי זאב הלוי, ר' זאב וולף בן שמואל הלוי, זולקוה, תקלא, 152 עמ', 16MB, §ממקור אחר, 160 עמ', 19MB
§חדושי וכללות הרז"ה, זאב וואלף ב"ר שמואל הלוי מאלעסק, ירושלים, תרמה, על שיעורי תורה, על דיני חדש, מכירת חמץ
§חזון איש - שמונה עשרה שעות, על קו התאריך, עם ביאור "פשר חזון", ישראל רוטנברג, קרית־ספר, 5772
§טהר יומא, בענין בין השמשות, בית שמש
§יודעי בינה, על זמני היום, ישראלי, יצחק, ירושלים, 5776
§יום ולילה של תורה, על זמני היום, וייס, יעקב גרשון בן חיים, ירושלים, 5775
§ישועות כהן, ביאור סוגיית קו התאריך, וסוגיית ר"ה כ ע"ב, אדלר, יהושע העשיל בן אהרן הכהן, בני ברק, תשע, 112 עמ', 5MB
מידות ומשקלות של תורה, ר' יעקב גרשון ויס, ירושלים תשמ"ה
§מקצה הארץ - קו התאריך בהלכה, טאוב, בני ברק, 5775
§נאות מרדכי חי"ב , הלכות בין השמשות בשבת ויו"ט, עם "אהל המשפט", בענייני חו"מ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5774
§נתיבים במי הים-חלק שלישי - נבכי ים, על שיעורין של תורה, עם "חומר בקודש" על פסחים עז, עמרמי, משה מרדכי הכהן, ירושלים, 107 עמ', 9MB
§סדר זמנים, ר' יצחק אייזיק חבר ווילדמאן, ווארשא, תרד, 75 עמ', 4MB, על זמן בין השמשות. מעמ' 69 - דרוש לסיום הש"ס, ממקור אחר, 73 עמ', 5MB, ממקור אחר
§סדר זמנים, דיני זמני היום, חבר, יצחק איזיק בן יעקב, ירושלים, 5765, 188 עמ', 2MB
§עין המים, גוטפרב, ישראל מאיר, תשע, על זמן ק"ש ותפילה, עם פרקי זכרון לר' ידידיה יחיאל מיכל גוטפרב
§קונטרס השיעורים, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, ירושלים, תשג
§קונטרס רביעית הלוג - משקל השקל, מרגולין, הדר יהודה, תשנה
§קונטרס שיעור הכזית, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים
§קונטרס שיעור הרביעית, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, תשסד
§ראיית העיבור, דיני שנה מעוברת, קוק, אברהם אליעזר בן יצחק משה, פתח תקוה, 5776
§שיעור כזית, כהן, אהרן אביחי עמוס, כוכב יעקב, 5772
§שיעורי המצוות, פעלדמאן, דוד, לייפציג, תרפד, מדות, משקלות, מטבעות וזמנים
§שיעורי מצות, רבי גבריאל מיללער, פרעסבורג, תר"מ, 81 עמ', 5MB, שיעורים, מידות, משקלות, מטבעות וזמנים שבתלמוד ובפוסקים
§שיעורי תורה, רבי אברהם חיים נאה, ירושלים, תש"ז
§שערי זמנים, דוד הלוי העבער, באלטימאר, 5773, דיני זמנים
§שערי זמנים, דוד הלוי העבער, באלטימאר, 5773
§תבואות השמש, חלק ד מס' "תולדות יוסף", ר' יהוסף ב"ר מנחם שווארץ, ירושלים, תרג, 163 עמ', 6MB. מעמ' 16 - "כדור הארץ" - אסטרונומיה. מעמ' 43 - "אילת השחר" - על עלות השחר ונץ החמה. מעמ' 65 - "צל המעלות" - על הזווית של צל השמש וכיוון זריחת השמש. מעמ' 84 - "דרך מבוא השמש" - על זמן השקיעה ובין השמשות, ממקור אחר, 163 עמ', 8MB
§תמיהות והערות קצרות בעניני מידות ושיעורי תורה, מרגולין, הדר יהודה, תשסא

הולכי דרכים
§התנהגות הדרך, רבי שלמה ווילף, פיעטרקוב, תרפ"ז, דינים להולך בדרך
§זכר נתן, ר' נחמן נתן קורונל , 12MB, וינה תרל"ב, דינים השייכים לעוברי דרכים, 283 עמ', ממקור אחר, 291 עמ', 11MB
§נסיעות והליכה בדרכים בהלכה, ר' יואל בן אהרן שורץ, ירושלים, תשסא
§עובר אורח, ר' שמעון ב"ר מאיר, קארלסרוא, תקכג, דינים לעוברי דרכים, תפילות, סגולות, ממקור אחר
§עובר אורח, ר' יעקב נפתלי ב"ר יהודה מלובלין, גאלאנטא, תרפה, 160 עמ', 4MB, דינים להולכים בדרכים,תפילות וסגולות, וחישוב העיבור והתקופות
§עוברי דרכים, ר' יואל בן אהרן שורץ, ירושלים, תשסא, חיוב הזהירות בנסיעה ובהליכה בדרכים, בהלכה ובאגדה
§תהלוכות היבשה, ר' צבי אריה בן יצחק איזיק הכהן אלכסנדרובסקי, 8MB, ורשה תרכ"ט, דינים להולכים בדרך
§תהלוכות המים, 8MB, ווארשא תרכ"ג, כולל דינים הנצרכים להולכי ימים ונהרות

צבא
§אוזר ישראל בגבורה, לקט לחיזוק רוח הלחימה לקראת השירות בצה"ל, עם "עוטר ישראל בתפארה", על הרבנות הצבאית הראשית, הירש, שי, נריה, 5780, 296 עמ', 14MB
דיני צבא ומלחמה, מן ההר שלמה, גואלמן יששכר, איזנברג יהודה, ספר הלכה לחיילים בשירותם הצבאי
החזית שבעורף, אסופת מאמרים לחייל שבעורף החברה הישראלית, תשסז
הלכה כסדרה, הרבנות הצבאית
המלחמה בטרור, קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע, תשסו
הנחיות הלכתיות, הרבנות הצבאית
§והיה מחנך קדוש, ארחות חיים לבנין דמותו של החיל היהודי, ירושלים, תשסד
§לשאלת הגיוס של בני הישיבות, ר' שלמה יוסף זוין, ירושלים, תשח
§מדריך לחייל היהודי א, ענייני הגיוס והמגייסים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט
§מדריך לחייל היהודי ב, דיני החיול, קדושת המחנה הצבאי והאימונים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא
§מחנה ישראל, ר' ישראל מאיר הכהן, הלכות השיכות לאנשי הצבא שבצבא הרוסי, ווילנא, תרמא
§מחנה ישראל, ר' ישראל מאיר הכהן, ווארשא, תרנב, הלכות הנחוצות לאנשי הצבא
§מחנה ישראל, ר' ישראל מאיר הכהן, מישקאלץ, תש, הלכות לאנשי הצבא
מחנה ישראל, דיני חייל יהודי בצבא הנכרי, ר'ישראל מאיר הכהן, 225 עמ', 3.7MB
מחניך קדוש, דיני מלחמה, תשעו, ישיבת כרם ביבנה
§מלחמות שבת, ר' משה צבי נריה, תל אביב, תשיט, על מלחמה בשבת
§משפט הצבא בישראל, ר' אלתר דוד רגנשברג, ירושלים, תשט
§סוגיית הגיוס לנח"ל (מדריך לחייל היהודי א), שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט
קשרי מלחמה, ר' איל משה קרים, שאלות ותשובות בעניני הלכה בצבא, חלקים א-ד, ירושלים תשנ"ט
קשת נחושה תשסט, הרבנות הצבאית
תורתו אומנותו - בענין גיוס בני ישיבות, ר' שלמה בניזרי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר

ספק
§אהבת אברהם, ר' אברהם בנימין קולטונובסקי , 17MB, פיעטרקוב תר"ע, בענין ספיקא דאורייתא לחומרא
§אהבת דוד א, ר' דוד דוב מייזלס, על ספיקות, פרעמישלא, תרנח, 105 עמ', 7MB
§אהבת דוד ב, פרעמישלא, תרנח
§בית מנחם, ר' מרדכי מיכאל יפה, קראטאשין, תקצד, בענין ספיקא דאורייתא, 149 עמ', 9MB
§בכורי משה, ענייני ספק ספיקא, בית שמש, 5774
§חדושי מהרא"י - חלק ראשון, אליעזר יואל ב"ר חיים זלמן הלוי, נ"י, תרסד, על ספק דאורייתא ודרבנן, וענייני רוב וחזקה
מנחת כהנא, ר' ראובן גרשון כהנא, וילנא תרמ, 118 עמ', כללי הש"ס, ספקות
§ספק דברי סופרים, על ספק דרבנן, שטורכליץ, יצחק בן א"מ, ירושלים, 5775
ספק ספיקא במצוות, ר' אברהם זנגר, בתוך גמ"ח אוצר התורה - סדר זרעים
§עין יצחק - ח"ב, קונטרס הספקות, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5774
§ערכי הספיקות, ר' משה אהרן הלוי לעווין, 8MB, ווילנא תרע"ב, על עניני ספיקות וחזקות בש"ס וברמב"ם
§ערכי הספיקות, ר' משה אהרן בן יוסף שמעון הלוי לווין, 7MB, וילנה תרע"ב
§פתחי שערים ח"א, וינטרוב, ישראל אליהו, נ"י, תשטז, שער הספקות - ספיקא דאורייתא, ספק טומאה, ספק ספיקא וספק ממון

חזקה
§אגרא דשמעתתא, ר' משה אברהם אבלי בן יחיאל אלתר הכהן, 5MB, מונקאטש תרס"ו, על עניני חזקה, ממקור אחר, 15MB
§ברכת נחמן - חזקות, רוזן, נחמן יהודה בן יהושע, לייקווד, 5777
§ברכת נחמן, על סוגיות של חזקות, מהדורה ב, נחמן רוזן, לייקווד, 5779
§דרך משפט ח"ב, חזקה ורוב, דונט, מרדכי בן יצחק, 5773, 733 עמ', 16MB
§היד החזקה, ר' יהודה ליב קאלישער, ברעסלויא, תקפ, סוגיות בענייני חזקה, 165 עמ', 14MB
היד החזקה, על הסוגיות העוסקות ב"העמד דבר על חזקתו", ר' יהודה ליב קאלישער, ברעסלויא תק"פ, 165 עמ', 13.8MB
§זכרון אהרן [קונטרס החזקות], ר' אלעזר לעוו, לבוב, תקצד
§יד חזקה, ס.ה., תשסח, 30 עמ', 1MB, כללים בדיני חזקה דמעיקרא
§משברי ים - חזקה דמעיקרא ודהשתא, פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהו, בני ברק, תשסח
§נהר משה - ב, על "כאן נמצא כאן היה", לייזער, דוד שמעון בן יוסף שמואל, לייקווד, 5776, 192 עמ', 5MB
§שבילי דאורייתא - ב, כולל עיון דחסידי בעלזא, ירושלים, תשנג, בגדרי חזקה דמעיקרא
§שערי תורה, ר' בנימין וואלף לעוו, וויען, תריא, 339 עמ', 37MB, בדיני חזקות

נשים
§אהל שרה, ר' אברהם עבר הירשאוויץ, ניו יורק תרפ"ב, חובות בנות במצוות - 1.2 MB
אשה וחברה במעגל השנה, אדמנית בלהה
§בנתיבות ההלכה - הליכות בת ישראל 1, קסטנר, נחום - והגית, ירושלים, 5772
§דעת הרבנים, בענין השתתפות נשים בחירות לאסיפת הנבחרים בא"י, ר' מנחם מענדל קאשער, ווארשא, תרפ, עם שתי אגרות מר' מאיר דן פלאצקי, ὥממקור אחר, Ξממקור אחר, 29 עמ'
הצנע לכת, הרב דוד כוכב, בענייני צניעות הלבוש
§זאת חקת התורה, ר' ישראל זאב בן משה צבי מינצברג, ירושלים, תרף, 56 עמ', 2MB, על זכות הבחירה לנשים, ממקור אחר, 52 עמ', 3MB
נשים בתפקידים ציבוריים בתקופה המודרנית , פרימר אריה אברהם, מתוך "אפיקי יהודה - ספר זכרון להרב יהודה גרשוני זצ"ל" אתמר ורהפטיג עורך, הוצאת אריאל, ירושלים, תשס"ה עמ' 330-354
נשים בהלכה, ר' אבישלום מונייצר, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§שויון הנשים מנקודת ההלכה, זכות אשה לבחור, לוינסון, יעקב, נ"י, תרפ

גוים
§אורחות אברהם - דיני גוי בבית ישראל, גרוסברד, לוי, מודיעין עילית, תשעב
§אורחות אברהם - דיני גוי בבית ישראל - הוצאה חדשה, גרוסברד, לוי, מודיעין עילית, תשעב
§אורחות אברהם - דיני גוי בבית ישראל, גרוסברד, לוי, מודיעין עילית, 5775
§בין ישראל לעמים, ר' מיכאל בן יוסף פרץ, , ירושלים, תשנד, 228 עמ', 6MB, אמירה לנכרי בשבת וביו"ט, יחוד עם עוזרת בית גויה, רפואה לנכרי, תפלה עבור נכרי, יחוד נכרי עם כלי הבית ועוד
§דע מה שתשיב, ר' משה דוד גראס , 6MB, ווייטצען תרס"ח, בענין דינים הנוהגים לעומת אינם יהודים, והחילוקים שביניהם
§וכתורה יעשה, ר' שלום קוטנא, 2MB, פאקש תרנ"ז, בענין הנולדים מנישואי תערובות של ישראל ונכרי
§וכתורה הזאת, ר' ישעיה זילבערשטיין, 65 עמ', 2MB, תגובה לס' "וכתורה יעשה" על ילדים מנישואי תערובת
§וקרקר כל בני שת - א, דיני בני נוח, ביסברג, לוי יצחק, חיפה, 5774, 233 עמ', 7MB
§וקרקר כל בני שת - ג, ביסברג, לוי יצחק, חיפה, 5775
§חן מרים, על האיסור לשבח גוים, פטרפרוינד, מרדכי, ירושלים, 5774
ישב מצרף, דינים הנוהגים בנולדים מאבות תערובות, ר' מרדכי ליב וינקלר, וואטצען תר"ס
§עזרה כהלכה, ר' יוסף שלמה בן יעקב ישראל בייפוס, ירושלים, תשעב, דיני עובדים זרים

תוכחה
§הוכח תוכיח, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנא, 122 עמ', 14MB, ענייני תוכחה בהלכה ובאגדה, ודיני "לפני עיוור לא תתן מכשול"
§מאור התוכחה, קפלן, מאיר בן יהושע, ירושלים, תשיא, הלכות תוכחה
§מצות התוכחה, קפלן, מאיר הכהן, ירושלים, תשיא, על הלכות תוכחה

שמירת הלשון - הלכה
§החפץ בחיים, דיני שמירת הלשון, מנחם מענדל אורטה, אלעד, 5778, ממקור אחר
החפץ חיים, בהוצאת קול הלשון
§הלכות לשון הרע ורכילות, ר' ישראל מאיר כהן, ירושלים, תשמז
§הלכות שמירת הדיבור, מכון במצוותיו חפץ מאד, ירושלים, 5765
§המאיר לישראל, ר' מנחם משה אופן, בני ברק, תשנב, דיני שמירת הלשון, 108 עמ', 3MB
חפץ חיים
חפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן
חפץ חיים
חפץ חיים, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
חפץ חיים
§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן, ווילנא, תרלג
§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן, ווארשא, תרלז
§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן, ווארשא, תרע
§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן, פפד"מ, תרפה
§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב כהן, ירושלים, תשלה
§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר בן אריה זאב הכהן, ברוקלין, תשמט
§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר, ירושלים, תשסא
§חפץ חיים - עם הערות, כהן, ישראל מאיר - זכאי, משה, 5779
§חפץ חיים עם ביאור באר חפרוה, ר' ישראל מאיר הכהן, ור' שלמה רוזנר, בני ברק, תשעא
§חפץ חיים הקצר, פרץ בוכניק, קרייטי, צרפת, 5772
§ספר חפץ חיים - אידיש, ר' ישראל מאיר הכהן, ברוקלין
—§אותיות החיים, 106 עמ', 2MB, מערכות חפץ חיים ושמירת הלשון לפי סדר א"ב
—§מרבה חיים, ירושלים, תשס, סיכום ההלכות בס' חפץ חיים
—§נחלי דבש, על חפץ חיים, כהן, ישראל מאיר באמבערגער, דוד, מנצ'סטר, 5769
—§עלי באר, ר' שלמה רוזנר, מהדורה רביעית, על החפץ חיים, עם מפתח לחפץ חיים, ירושלם, תשע"א, 361 עמ', 15MB
—§ברכת יצחק - על חפץ חיים, ברכה, יצחק, ירושלים, 5765
§ידי כהן - אמת לאמיתה, דיני אמת ושקר, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5773
§מדבש לפי, דיני לשון הרע, טשינגל, בני ברק, 5776, 540 עמ', 10MB
§ראש המדברים, הלכות לשון רע ורכילות, מיכאל פרץ, מקסיקו, 5773
—§תוספות חיים, ר' יעקב אברהם מרקוס, ירושלים, תשכ, על ס' חפץ חיים
§ניב שפתים, בדיני איסורי שקר יברוב, נחום בן משה יצחק אהרן, ירושלים, תש"ע, 213 עמ', 2MB
ספר החיים, קיצור הלכות שמירת הלשון, ר' ניצן ראובן, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§תתן אמת ליעקב - ח"א, ר' יעקב יחזקיה פיש, ירושלים, תשסד, 456 עמ', 15MB, בעניני אמירת אמת

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US