Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי הלכה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי הלכה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.

מניין המצוות
§אוצר החיים, על תרי"ג מצוות, האדמו"ר מקאמארנא, עם "באר אליהו", רחובות, 5771
§אוצר החיים על תרי"ג מצוות - עם באר אליהו - חלק א, אדמו”ר מקאמרנא זצללה”ה, ירושלים, 5771
§אוצר החיים על תרי"ג מצוות - עם באר אליהו - חלק ג, אדמו”ר מקאמרנא זצללה”ה, ירושלים, 5771
§אור השנים, אפשטיין, אריה ליב ב"ר מרדכי מקניגסברג, ווילנא, תרמב, על המצוות
§אור השנים, אפשטיין, אריה ליב ב"ר מרדכי מקניגסברג, ורנוב, תרצט, על המצוות, 140 עמ', 4MB
—§פרדס, ר' אריה ליב ב"ר מרדכי אפשטיין מקניגסברג, קניגסברג תקיט, 152 עמ', 11MB, ספר "אור השנים" ועוד, על המצוות
אלה המצות, ר' משה חגיז, על תרי"ג מצוות, אמשטרדם תע"ג, 148 עמ', 11.6MB
אלה המצות, חגיז, משה בן ישראל יעקב, אמשטרדם תע"ג, 18 + קכט דפים
§אלה המצות, חגיז, משה בן ישראל יעקב, אמשטרדם, תעג
§אלה המצות, חאגיז, משה ב"ר יעקב אמשטרדם תע״ז, תרי"ג מצוות עם טעמים וי"ד שרשים מהרמב"ם
§אלה המצות, חאגיז, משה, לבוב, תרכד, תרי"ג מצוות
§אלה המצות, חאגיז, משה ב"ר יעקב, ווארשא, תרמז
§אלה המצות, אהרן הלוי מברצלונה (הרא"ה), פאקש, תרעב
§אמרי דוד - כתר מצוות, רבי דוד שליסעל, וויטצען, תרס"ח, על תריג מצוות
§אמרי שפר, שארלין, חיים מענדל, ירושלים, תרסז, מצוות הנוהגות בזה"ז
§אשל אברהם א, ר' אברהם הלוי סוכן, ניו יורק תשס"א, צילום כתב יד, על תרי"ג מצוות,מצוות א-קיא, 151 עמ', 4MB
§אשל אברהם ב, ר' אברהם הלוי סוכן, מצוה קיב-רמז, 142עמ', 4MB
§אשל אברהם ג, ר' אברהם הלוי סוכן, מצווה רמח-שצו, 147 עמ', 4MB
§אשל אברהם ד, ר' אברהם הלוי סוכן, מצוה שצז-תקכג, 134 עמ', 3MB
§אשל אברהם ה, ר' אברהם הלוי סוכן, מצווה תקכד-תריג, ומפתחות, 143 עמ', 3MB
§בחינת המצות, לפי מניינן, סידורן והתחלקותן, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, ברסלויא, תרפח
§בכורי ציון, ר' יוסף צבי הלוי, 7MB, ירושלים - תרס"ג על מצות הנוהגות בלילה
§ברכות חיים, ר' חיים ברוך כהנא, בארדיטשוב, תרנח, מנין המצות ע"ד שיר, 101 עמ', 3MB
§דבר המלך, רבי אברהם ברבי ישראל יוסף מבראד, ליוורנו, תקס"ה, על עשרת הדברות, ועל תרי"ג מצוות
דבר מצוה, מנין תרי"ג מצות, ועל הרמב"ם בספר המצות, ר' ברוך ב"ר אליהו עין מסוויסלאץ, ווארשא תרמ"ד, 98 עמ'
§דרך פקודיך, שפירא, צבי אלימלך מדינוב, לבוב, תרלד, על תרי"ג מצוות
דרך פקודיך, על תרי"ג מצוות, ר' צבי אלימלך מדינוב, 239 עמ', 5.9MB
דרך פקודיך, על המצוות השייכות לפסח, 54 עמ', 2.9MB
§דרך פקודיך, ר' צבי אלימלך שפירא, על המצוות, 239 עמ'. מעמ' 232 - השלמה מהנדפס בס' דרך עדותיך. 5.9 MB
§דרך פקודיך, שפירא, צבי אלימלך מדינוב (מהרצ"א), מונקאטש, תרנה
§דרך פקודיך, שפירא, צבי אלימלך,, לבוב, תרכ
§דרכי ה', די אוליוירה, שלמה ב"ר דוד, אמשטרדם, 5449, מפתח אלפאביתי לתרי"ג מצוות עם מראי מקומות לש"ס ופוסקים
§דת יקותיאל, רבי יקותיאל זיסקינד ברבי שלמה זלמן, זאלקווא, תנ"ו, תרי"ג מצוות בחרוזים, ממקור אחר
§התורה והמצוה, קאצינעלינבוגין, משה בן נחום, שטעטטין, תרכד, 184 עמ', 10MB, תרי"ג מצוות בסדר א"ב, עם הלכותיהן, ממקור אחר, 183 עמ', 9MB
§התורה והמצוה, אוטלינגו, נתן, פיעטרקוב, תרסז, סימני תרי"ג מצוות, 22 עמ', 1MB, עם טעמי המצוות
§התורה והמצוה לריצב"א, שפירא, צבי הירש ב"ר אשר הכהן (ריצב"א), ירושלים, תרעג, 221 עמ', 7MB, המצוות מהתורה ומדרבנן ומנהגים ודברי חסידות, עם פרטי המצוות
§ואתה תצוה, קריצמאן, משה הכהן מטארוטין בבעסאראביע, זיטומיר, תרסד, תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן בחרוזים, וכל חרוז מתחיל באות מעשרת הדברות, בארמית. מעמ' 37 - שיר לפורים בארמית
§זיו המצוות, זינגר, יהודה דב, תשלה, על תרי"ג מצוות לפי סדר הרמב"ם
§חכם לב, ר' יהודה ליב ב"ר הלל, פיורדא, 5453, 60 עמ', 5MB, על תרי"ג מצוות עם דיניהן, ממקור אחר, 60 עמ', 5MB
§חמדת ישראל חלק א, רבי מאיר דן פלאצקי, פיעטרקוב, תרפ"ד-פ"ז, על תרי"ג מצוות
§חמדת ישראל חלק ב, רבי מאיר דן פלאצקי, פיעטרקוב, תרפ"ד-פ"ז
§חמדת ישראל על התורה, הלפרין, אליהו דוב ב"ר ישראל דוד, נ.י., תשיד, כולל תריג מצוות וטעמיהן
§חפץ יקר, תרי"ג מצוות בצורת שיר, עם ביאור, ועם ט' סימנים בענייין המצוות, ר' שלום כהן, ג'רבה, תרעח
§חק לישראל, לנדא, ישראל בן יחזקאל, פראג, תקנח, סדר המצוות לרמב"ם עם תרגום לאידיש, מכתב ר' חסדאי אבן שפרוט למלך כוזר, ואזהרות רשב"ג
§חקי האלהים, פולאק, גבריאל ב"ר אייזק, אמשטרדם, תרא, תרי"ג מצוות למחלקותיהן
§חרוזי המצות, רבי יוסף ראטנער, ווילנא, תרמ"ג
§חשבון פרטי המצות א, רבי צבי אריה גאלדמאן, ירושלים, תרס"ד, מנין המצוות, 99 עמ', 5MB
§חשבון פרטי המצות ב, רבי צבי אריה גאלדמאן, ירושלים, תרס"ד
§חשבון פרטי המצות ב, רבי צבי אריה גאלדמאן, ירושלים, תרס"ד
§חתן בראשית וחתן תורה, וייסמן חיות, מרדכי, וינה, תרמג, תרי"ג מצוות ע"פ המלה "בראשית" בנוטריקון, עם חידת האותיות
§ישראל יבין, גאלאנטא, תרפט, על מנים תרי"ג מצוות
יד אברהם, אזהרות (מצוות בדרך שיר), ר' אברהם גבאי-איזידרו, אמשטרדם תקי"ח
יד אברהם, גבאי-איזידרו, אברהם, אמשטרדם תקי"ח, יב דפים
§ידי משה, גאיטיין, צבי ב"ר ברוך בענדיט, פאקש, תרסה, על תרי"ג מצוות הרמוזות בפרשת האזינו, עם חידושים
§יריעות עזים, ר' שמשון בן שמואל, ויניציאה, שנז, תרי"ג מצוות בחרוזים
§כוונת המצות-קונטרס א, פערלמאן, שמעון זאב, קליינווארדיין, תרצג, על תריג מצוות
§כוונת המצות-קונטרס ב, פערלמאן, שמעון זאב, קליינווארדיין, תרצד
§כוונת המצות-קונטרס ג, פערלמאן, שמעון זאב, עדעלין, תרצה
§כוונת המצות-קונטרס ד, פערלמאן, שמעון זאב, קליינווארדיין, תרצו
§כל המצוה, בלומנפלד, יחיאל מאיר, ווארשא, תרצא, על תרי"ג מצוות
§כל המצוה, מוסאיוב, שלמה, ירושלים, תרנה, מצוות שבין אדם לה'
ჶ§כתנות אור - אור תורה, על תרי"ג מצות בחרוזים עם פירוש, ר' בצלאל בן ר' מאיר מרגליות, ברדיטשוב תקע"ו, 36 עמ', 5.7MB, §ממקור אחר, 70 עמ', 3MB
§כתנות אור [אור תורה], ר' מאיר ב"ר צבי הירש מרגליות, פיעטרקוב, תרע, תרי"ג מצוות בחרוזים
§כתר תורה-חלק א, גרינוואלד, אביגדור ב"ר יעקב, ווארשא, תרצג, על תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן
§כתר תורה-חלק ב, גרינוואלד, אביגדור ב"ר יעקב, ווארשא, תרצג
§כתר תורה, ר' חיים ישעיה הכהן, לובלין, תרסא, 111 עמ', 6MB, על תראיג מצוותעם ביאור "עץ חיים", ועם "זר זהב" - מכתבי האריז"ל, ח"ב - על תפילת מוסף של שבת ודיני מועדים, ח"ג - דיני שמירת הנפש והגוף עם סגולות ורפואות
§כתר תורה, ר' ישעיה שארפבערג, הוסיאטין, תרסז, 209 עמ', 16MB, על תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן איך הם רמוזים בעשרת הדברות, עם פלפולים בעניין המצוות
§כתר תורה, ווייס, יהושע, מארגהיטא, תשג, תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן הרמוזות במלה "בראשית"
§כתר תורה, שטערן, מענדל ב"ר י., וינה, תרכד, תרי"ג מצוות בדרך מליצה
§כתר תורה, ירושלים, תרי"ג מצוות הכלולות בעשרת הדברות, עם תרי"ג מצוות כשיטת ס' החינוך בדרך שיר
§כתר תורה-חלק שני, תרי"ג מצוות לפי סדר ס' החינוך
§כתר תורה, ר' ויטאל, דוד ב"ר שלמה, קושטא, רצו, על תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן בחרוזים, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, 255 עמ', 18MB
§כתר תורה, ויטאל, דוד ב"ר שלמה, ווילנא, תרמ, על תרי"ג מצוות שבעשרת הדברות
§כתר תורה לדוד, אבנר נתן נטע ב"ר יהושע זעליג, ירושלים, תרס, תרי"ג מצוות בדרך שיר
§לב האריה, די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק ויניציאה שע״ב, עצות לחיזוק הזכרון, עם תרי"ג מצוות
§לב האריה, די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, ווילנא, תרמו
§לקוטי אורות, אורי פייביש ב"ר אריה ליב, דיהרנפורט, 5572, תרי"ג מצוות
§לקוטי סופר א, רבי יוסף לייב סופר, פאקש, תרע"ג, על תרי"ג מצוות
§לקוטי סופר ב, רבי יוסף לייב סופר, פאקש, תרע"ג
§לקט אליהו [ב"ח], ר' אליהו שפירא, ברעסלויא, תקצד, על רמ"ח מצוות עשה, 163 עמ', 10MB
מאה שערים, שני, יצחק בן אליהו, על מצות עשה ומצות לא תעשה וטעמן על דרך הפשט ודרך הקבלה, שלוניקי ש"ג, 58 דפים
מאה שערים, ר' יצחק בן אליהו שני, טעמי המצוות ע"פ הפשט והקבלה, שלוניקי ש"ג, 59 עמ', 10.3MB
§מאה שערים, מאה מצוות עם ביאורים בדרך פשט דרש וסוד, מיוחס לר' מנחם רקנטי, שאלוניקי, שג, 112 עמ', 4MB
§מאה שערים, קארעץ, תקמו
§מאה שערים, לובלין, תרפד, מאה מצוות עם ביאורים בדרך פשט דרש וסוד, מיוחס לר' מנחם רקנטי, עם הערה מר' צדוק מלובלין, 96 עמ', 7MB
§מאירת עינים, ליבראט, יעקב מאיר ב"ר אשר זעליג, ווארשא, תרסג, תרי"ג מצוות מסודרות לפי אותיות עשרת הדברות, וכסדר התורה
§מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות - חלק ראשון, מצוות א-רסג, שיק, משה, מונקאטש, תרנה, 162 עמ', 29MB
§מהר"ם שיק-חלק שני, מצוות רסד-תריג, שיק, משה, מונקאטש, תרנח, 131 עמ', 22MB. מעמ' 118 - כללי המצוות. מעמ' 124 - "פוטר מים" - בדיני מקוה
§מנחה חדשה ח"א, רבי יוסף פאפרש, בראדי, תרצ"ה, על מנין המצוות, 277 עמ', 20MB
§מנחה חדשה ח"ב, רבי יוסף פאפרש, בראדי, תרצ"ה, משפטים מצוה מב-קיד, ומעמ' 325 - שו"ת, 343 עמ', 25MB
§מנחת אברהם-חלק ראשון, שטערן, אברהם, גראסווארדיין, תשב, תרי"ג מצוות עם "זכרנו לחיים" - חידושים מר' מרדכי שטרן
§מנחת אברהם-חלק שני, שטערן, אברהם, גראסווארדיין, תשב
§מנחת חינוך - בשולי המנחה, באבד, יוסף בן משה מכון ירושלים, ירושלים, 5766
§מנין המצות, רבי הלל ארלינסקי, ניו יורק, תשכ"ג, חלוקת מניין המצוות של הרמב"ם לשלושים יום, עם פירוש, 71 עמ', 3MB
§מעין החכמה, רבי נח חיים צבי אבד"ק אה"ו, רעדלהיים, תקס"ד, תרי"ג מצוות ע"פ חרוזים עם חידושים, ★ממקור אחר
§מעין החכמה, ברלין, נח חיים צבי ב"ר אברהם מאיר, לבוב, תרכ, 416 עמ'
§מפענח נעלמות, בנציון ב"ר אהרן מדובראוונע, לובלין, תרנז, על תרי"ג מצוות הרמוזות במלה "בראשית"
§מעשה בראשית-חלק א, יוסף נסים בן אדהאן, סוסה, תרפה, רמזי תריג מצוות במלה "בראשית", כל מצוה עם דיניה וטעמיה, ועוד רכמזים על "בראשית" למידות טובות
§מעשה בראשית-חלק ב, יוסף נסים בן אדהאן, סוסה, תרפה
§מעשה בראשית ח"א, אדהאן, יוסף נסים אבן, ירושלים, תשמו, על תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן
§מעשה בראשית ח"ב, אדהאן, יוסף נסים אבן, ירושלים, תשמו
§מעשה בראשית ח"ג, אדהאן, יוסף נסים אבן, ירושלים, תשמו
§מעשה בראשית ח"ד, אדהאן, יוסף נסים אבן, ירושלים, תשמו
§מעשה בראשית, ר' זאב וואלף אליווענשטיין, בילגורייא [ווארשא], תרפד, 317 עמ', 14MB, תרי"ג מצוות בחרוזים, פרשיות בראשית-קדושים
§מעשה תורה, פשטן, שלמה זלמן בן שמואל, ווילנא, תקצט, 106 עמ', 5MB, תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן ברמז בעשרת הדברות, עם "כתר תורה" - כל המספרים בתנ"ך ובחז"ל, עם "מעשה תורה" - חידושי מסכתות
§מצות המלך, חיים הכהן, ליוורנו, תרלט, שיר על תרי"ג מצוות עם ביאורים
§מצות המלך, ר' חיים הכהן, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, ליוורנו, תרלט, על המצוות
§מצות המלך - א, מנשה קליין, ברוקלין, תשסב, עם "מטעמי המצוות" ו"משנה הלכות", לימוד מצוה אחת בכל יום
§מצות המלך - ב, מנשה קליין, ברוקלין, תשסב
ὥמצות המלך, ר' מנשה קליין, על תרי"ג מצוות, נ"י תשס"ב, חלק א, 455 עמ', 8MB, חלק ב, 456 עמ', 5.1MB
מצוות השם, ר' ברוך הלפרין
מצוות השם, הלפרין ברוך, ההדיר: איזנברג יהודה
מצות השם, תרי"ג מצות כסדר התורה, ע"פ דעת הרמב"ם, רמב"ן, סמ"ג, ר' ברוך היילפרין, קעניגסבערג, תרי"ז, 224 עמ', עם מצוות דרבנן, תקנות, עם תיקוני תשובה על העבירות, וסדר עבודת הקרבנות, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§מצות השם, רבי ברוך ב"ר צבי הירש היילפרין, ווארשא, תר"ל, תרי"ג מצוות, ממקור אחר
§מצות ישראל, קראסוצקי, ישראל זאב, קראקא, תרנא, המצוות הנוהגות בזה"ז לפי הרמב"ם, הרמב"ן, סמ"ג, סמ"ק, חינוך וחרדים, ותקנות חכמים
מצוות לא תעשה ומצות עשה , משה בן יעקב, עם פירושים קצרים, 168 + 77 דפים, עברית עם תרגום לטיני מאת מינסטר.
§מצות שבת, רוזענבערג, צבי ב"ר אברהם יצחק אלטיר, סיגעט, תרצ, 46 עמ', 1MB, תרי"ג מצוות במשפטים שר"ת של כל אחד הוא שב"ת. מעמ' 36 - רשימת שמות ספרים, ספרי התנ"ך ופרקי המשנה
§נועם המצות א, רבי נפתלי הירץ קרעצמער, פיעטרקוב, תרס"ה-תרע"ב, על תרי"ג מצוות
§נועם המצות ב, רבי נפתלי הירץ קרעצמער, פיעטרקוב, תרס"ה-תרע"ב
§נועם המצות ג, רבי נפתלי הירץ קרעצמער, פיעטרקוב, תרס"ה-תרע"ב
§נועם המצות ד, רבי נפתלי הירץ קרעצמער, פיעטרקוב, תרס"ה-תרע"ב
§נועם המצות ה, רבי נפתלי הירץ קרעצמער, פיעטרקוב, תרס"ה-תרע"ב
§נחלת בנימין, ר' יצחק בנימין וואלף אשכנזי, אמשטרדאם, תמב, על המצוות, וביאורי מאמרי חז"ל, ממקור אחר
§נחלת בנימין, חלק מהספר, ר' יצחק בנימין וואלף ב"ר אליעזר, הוסיאטין, תרסז
§נר ישראל, ר' ליב אברהם ב"ר ישראל אהרן, ווארשא, תרעב, על המצוות התמידיות, עם "לב העברי" - התעוררות למצוות ומוסר השכל, עם הפסוקים על יסודות האמונה
§נר מצוה, ר' משה נתן ב"ר מרדכי מנחם מענדל הלוי רובינשטיין, 4MB, ברדיטשוב - תרס"ד על תרי"ג מצות (כ"ב סימנים)
§נתיב בינה על תריג מצוות, ח"א מצוה א-קיד [בראשית שמות], שרייבר, ישראל בונם בן פנחס, בני ברק, תשעא
§סדר אזהרות, ר' אליה העדני, כמנהג קוצ'ין, אמשטילרדאם תמ"ח, 26 עמ', 1MB
§סדר בראשית, קופל, גבריאל מפיטרקוב, פיעטרקוב, תרמה, 106 עמ', 3MB, תרי"ג מצוות, כל אחת רמוזה בראשי תיבות "בראשית"
§סדר המצות, קאלינבערג, יעקב יוסף, ווארשא, תרכב, תרי"ג מצוות
§סדר התרי"ג מצות, לדעת הרמב"ם והרמב"ן, מונקאטש, תרצ"ד, 17 עמ', 1MB
ספר המצוות הקצר, ישראל מאיר הכהן - ה"חפץ חיים", ההדיר: , עיצוב: איזנברג יהודה
§ספר המצות הקצר, ר' ישראל מאיר הכהן, ווילנא, תרצא, 34 עמ', 2MB, המצוות שאפשר לקיים בזה"ז
§ספר המצות הקצר-חלק א - מצוות עשה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווילנא, תרצא, המצוות שאפשר לקיים בזה"ז
§ספר המצות הקצר-חלק ב - מצוות לא תעשה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווילנא, תרצא
§עבודת הלוי, ר' שלמה בן אליעזר, קושטא?, רעו, ממקור אחר
§עבודת הלוי, ר' שלמה ב"ר אליעזר הלוי, ויניציאה, שו, מנין המצוות עם מראה מקום בתלמוד, במדרש ובפוסקים, ממקור אחר
§עקבי מצות - אמרי מצוות חלק ראשון, ליבראט, יעקב מאיר ב"ר אשר זעליג, ווארשא, תרנה, תרי"ג מצוות
§עקבי מצות-חלק שני, ליבראט, יעקב מאיר ב"ר אשר זעליג, ווארשא, תרנו
§עקבי מצות-חלק שלישי, ליבראט, יעקב מאיר ב"ר אשר זעליג, ווארשא, תרנו
עקבי מצות ואמרי מצות, תרי"ג מצות כסדר התורה, עפ"י פסק הלכה, חלק א, ווארשא תרנ"ה, 112 עמ'
עקבי מצות ואמרי מצות, תרי"ג מצות כסדר התורה, עפ"י פסק הלכה, חלק ב, ווארשא תרנ"ה, 140 עמ'
עקבי מצות ואמרי מצות, תרי"ג מצות כסדר התורה, עפ"י פסק הלכה, חלק ג, ווארשא תרנ"ה, 248 עמ'
§עקדת יצחק, ר' ישראל יצחק, אוהעל, תרל, 32 עמ', 1MB, ביאורים על מצוות
§ערוגה קטנה, קליף, דניאל ב"ר חיים, המבורג, 5547, 40 עמ', 2MB, מצוות העשה בחרוזים ע"פ א"ב, ממקור אחר
§פועל צדק [פאר המצות], ר' אליהו עברון, 21MB, ניו יארק - תש"ח על תרי"ג מצות נחלק לז' ימי השבוע
§פועל צדק, כ״ץ, שבתי, פראג, תפב, מניין המצוות
§פועל צדק, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), זולקווא תקט"ו
§פועל צדק, שבתי בן מאיר, ווילנא, תקצז, מניין המצוות, עם ביאור באידיש
§פועל צדק, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), אונגוואר תרכה
§פועל צדק, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), ווארשא תרמז
§פועל צדק, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), פאקש תרסג
§פועל צדק, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), ירושלים תרעד
§פועל צדק, ר' שבתי ב"ר מאיר כץ (ש"ך), תל אביב תרצב
§פועל צדק, כץ, שבתי ב"ר מאיר, נ.י., תשטו, על תריג מצוות
§פועל צדק עם ביאורי המצוה, קויפמן, יהודה אורי, ירושלים, תשעא
פועל צדק, ר' שבתי כהן, נ"י תשי, 172 עמ', 2MB. מעמ' 34 - באידיש
§פועל צדק עם פאר המצות אידיש, שבתי בן מאיר, ניו יארק, תשי
§פרדס הרמנים, ר' מנחם נחום ב"ר יעקב ווייסבלאט, ברדיטשוב תרנז, 95 עמ', 6MB, על תרי"ג מצוות, עשין א-מז
§ציונים לתורה, דידאווסקי, יעקב ב"ר עקיבא מקריניק, ירושלים, תרפז, 199 עמ', 11MB, תרי"ג מצוות עם נוטריקונים לזכירתן
§ציונים לתורה, רבי יחזקאל ראטנר, ווארשא, תרל"ח,89 עמ', 4MB, תרי"ג מצוות מסודרות כנגד חוטי הציצית וקשריה. מעמ' 69 - דרוש על תפילין וציצית
§קול יהודה, וילנא תרל"ד, 60 עמ', 2MB, איך כל תרי"ג מצוות רמוזות בפרשת שבת בעשרת
§קול יהודה, רובין, יהודה הכהן, סאטמאר, תרצג, 72 עמ', 4MB, על י"ט מצוות מס' פועל צדק
§קונטרס המצוות, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאול, בני ברק תש"ע, 326 עמ', 5MB, מניין המצוות בחלוקות שונות
§קונטרס המצוות, מנין המצוות לשיטות השונות, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם ב"ר שאול, בני ברק, 5774, 336 עמ', 10MB
§קונטרס תריג (תרי"ג), יעלינעק, אהרן, וינה, תרלח
§רעש גדול, ווייס, יקותיאל, בואנוס איירס, תרצז, אגדה על תרי"ג מצוות §שומר מצוה, ישראל ב"ר חיים יצחק מהערלוי, לבוב, תרסד, על תרי"ג מצוות
§שיר חדש, כהן, אברהם, ג'רבה, תרעח, 44 עמ', 881KB, מנין המצוות לרמב"ם בדרך שיר
§שירה לחיים, פרלמוטר, חיים בן זבולון יעקב, ווארשא, תקעד
§שירה לחיים, על תריג מצוות ע"פ פרשת האזינו, ר' חיים ב"ר זבולון יעקב, וינה, תרז, ↂממקור אחר
§שירה לחיים, ר' חיים ב"ר זבולון יעקב, ברדיוב, תרסח
§שירי מצות, רבי יהונתן אייבשיץ, פרעסבורג, תרי"ח, תרי"ג מצוות בדרך שיר
שירי מצוות, ר' יונתן אייבשיץ, תרי"ג מצוות בחרוזים, קראקא תרסב
§שירי מצות, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, נ.י., תשיב, תרי"ג מצוות בדרך שיר
§שירי מצות, תרי"ג מצוות בדרך שיר, ר' יונתן אייבשיץ, פאדגורזע אצל קראקא, 36 עמ', 1MB. מעמ' 27 - "תוכחה מגולה" - דברי מוסר
שלחן הטהור, אזולאי, נסים זרחיה בן אברהם, אמירות בכל יום להשלים מנין המצות כסדר הש"ך בספר "פועל צדק", עם גמרא, מצות, זהר, הלכה, צפת תקצ"ו, מד דפים. דף לד-מא - "סדר סעודה, לקוטי דינים". דף מב-מד - "לוח הקביעות" לשנות תקצ"ז-תר"א
שלחן הטהור, ר' נסים זרחיה בן אברהם אזולאי, צפת תקצ"ו. מנין המצוות, מחולק לימי החודש. מעמ' 34 - הלכות סעודה. 45 עמ', 5.9MB §ממקור אחר, 84 עמ', 2MB. מעמ' 63 - "בסדר סעודה" - דינים הנוהגים בסעודה. מעמ' 79 - לוח קביעות שנים ומועדים תקצ"ז-תר"א
§שלחן הטהור, מניין המצוות, אזולאי, נסים זרחיה ב"ר אברהם, קניגסברג ?, תרטז, 71 עמ', 2MB
§שלחן הטהור, הביא לבית הדפוס ר' מרדכי ב"ר משה ליגאם, ווילנא, תרסה, 102 עמ', 2MB, על תרי"ג מצוות. מעמ' 92 - חידושים שונים
§שמירות המצות, ר' גרשון ב"ר בנימין, ווילנא, תקנ״ט, 48 עמ', 2MB, מצוות הנוהגות בזה"ז עם ביאורים
§שמע יוסף, אלנקאוה, יוסף ב"ר דוד, ירושלים, תרסז, 214 עמ', 14MB, איך תרי"ג מצוות נמצאות בפרשיות שמע ישראל
§שני המאורות, ר' שניאור פייבוש ב"ר יעקב, ירושלים, תרסח, על י"ד שרשים מס' המצוות לרמב"ם, עם "שירי מצוות" - תרי"ג מצוות בדרך שיר לר' יונתן אייבשיץ, עם מניין המצוות לשיטות השונות, עם סדר למוד תנ"ך ומשנה כל שבוע לתיקון הנפש
§שערי המצות, וויינשטיין, אברהם צבי ב"ר מרדכי שרגא, לונדון, תשיד, 181 עמ', 8MB, סידור המצוות לפי נושאים, עם מראי מקומות
§שעשוע מצוה, רבי משה ב"ר כליפה עידאן, ליוורנו, תר"ך, 155 עמ', 9MB, תרי"ג מצוות בצורת שיר. מעמ' 126 - "מגן אבות" - על התורה. מעמ' 146 - "כתב יושר" - תיקוני טעויות
§שפע מצות א, רבי יודא קרויז, בארדיוב, תרפ"ב, 65 עמ', 3MB, על תרי"ג מצות
§שפע מצות ב, רבי יודא קרויז, בארדיוב, תרפ"ב
§שפע מצות ג, רבי יודא קרויז, בארדיוב, תרפ"ב
§שפע מצות ד, רבי יודא קרויז, בארדיוב, תרפ"ב
§שרשי המצות, אלמושנינו, יוסף ב"ר אברהם, ירושלים, תרסט, 46 עמ', 1MB, שרשים במנין המצוות. מעמ' 35 - ביאורים שונים
§שש שערים, ששפורטש, שלמה, אמשטרדם, תפז, 90 עמ', 4MB, תרי"ג מצוות בצורת שיר, ממקור אחר
§תולדות שמואל-חלק ראשון, קליין, מאיר ב"ר שמואל הלוי, אוהעל, תרצ, עלח תרי"ג מצוות ושבע מצוות דרבנן והלכותיהן
§תולדות שמואל-חלק שני, קליין, מאיר ב"ר שמואל הלוי, אוהעל, תרצ
§תולדות שמואל-חלק שלישי, קליין, מאיר ב"ר שמואל הלוי, אוהעל, תרצ, על תרי"ג מצות - פרשת יתרו
§תורה ומצות, דויד, ישראל, ברדיוב, תרסז, 189 עמ', 25MB, תרי"ג מצוות עם ביאורים "בית ישראל" על מצוות א-כד. בתחילת הספר, מעמ' 6 - "לקח טוב" - תשובה מר' מנחם מנלי פישביין. מעמ' 13 - "אהבתעולם" - הדרן לש"ס. מעמ' 19-27 - דרוש לנישואין
§תורה מציון, ר' קים קדיש הלוי, ירושלים, תרסב, 85 עמ', 2MB, תריג מצוות, לפי סדר משנה תורה לרמב"ם. מעמ' 71 - הספד. מעמ' 79 - התעוררות מהמו"ל
§תורת קטן, אמשטרדם, תקכה, 182 עמ', 4MB, "אלה המצוות"- תריג מצוות ללימוד נערים. מעמ' 101- "חן הלשון", ללימוד דקדוק לנערים, עם הסברים באידיש
§תריג מצות, בדרך שיר וחרוזים, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, פראג, 5525, 58 עמ', 2MB. מעמ' 36 - רשימת תרי"ג מצוות עם השגות הראב"ד, ממקור אחר, ממקור אחר
§תריג מצות, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, ברסלויא ?
§תריג מצות, באשעס, אשר ענזיל ב"ר מרדכי, ווילנא, תר
§תריג מצות, הילמן, יהודה ליב, ירושלים, תרעו
§תריג מצות, כסדר הפרשיות, 16 עמ', 1MB, מונקאטש
§תריג מצות, מסודרים לפי אברי האדם ונושאים, ר' שמואל ב"ר עזריאל יחיאל, ורנוב, תרצד, 56 עמ', 3MB,
§תריג מצות, מסודרים לפי אברי האדם ונושאים, בקיצור, ורנוב, תרצה, 9 עמ', 601KB
§תריג מצות, ווארשא, תרמו
§תרי"ג מצוות, עם פירושים עם פירושים "מטעמים", "דברי יעקב", כבוד הגרון", איסקאלסקי, יעקב בן דוב בער, ניו יורק, 5686, ὥממקור אחר, 183 עמ', 2.2MB
תריג מצוות - סדר ומנין המצוות, 14 עמ', 1MB
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US