Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים למפרשי התנ"ך המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרים עם פירושים לתורה ולנ"ך, שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ").
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.אחרונים על התורה

* * כללי * *
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
מפרשים על
התרגומים
מפרשים על
ראשונים
מפרשי התורה
על המסורה מפרשים
ע"פ קבלה
מפרשים
ע"פ חסידותאבטליון - מבוא הלמוד לנערי בני ישראל, ר' אהרן בן זאב וולפסון, ברלין תק"ן, 51 עמ', ספר לימוד לילדים בתנ"ך ועוד, 4.3MB, §ממקור אחר, 103 עמ', 2MB
§אבי הנחל, גיז, יעקב ח., ירושלים, תרצג, 150 עמ', 7MB, על שמות-ויקרא
§אביר יעקב, על התורה, ארלאף, יעקב חיים בן ראובן אליעזר, לייקווד, 5775
§אבן ישראל, הרב אברהם אבוש גוראנאווסקי, ניו יורק תרע"ד, דרושים על סדר הפרשיות, 80 עמודים - 2 MB
§אבן משה, רבי משה ברבי יעקב אהרן, ווארשא, תרי"ט, על התורה,נ"ך, ש"ס ופוסקים, 257 עמ', 14MB. מעמ' 173 - עיל נ"ך. מעמ' 188 - חידושי מסכתות. לפי נכדו של ר' משה בר' יעקב אהרן, ר' משה פרלמוטר, בספרו חמדת משה, דף קכט, מחבר הספר הוא ר' אליעזר פרלמוטר, בנו של ר' משה בר' יעקב אהרן
§אבן שלמה ג ויקרא במדבר, רבי שלמה זלמן עהרנרייך, ירושלים, תשל"א, ויקרא-במדבר, 241 עמ',
§אבני אליהו, ר' אליהו פרענקל, מונקאטש תרמ"ט-תר"נ, על התורה, 277 עמ', 14MB. מעמ' 261 - דרשות לימים נוראים
§אבני המחצב, ר' אלטער בן ציון מגיד, שיקגו תשי"א, על תנ"ך ואגדה, 172 עמ', 9MB
§אבני זהב, ר' דוד גראנאדשטיין, 10MB, פיעטרקוב תרפ"ד, על התורה בדרך דרוש ופלפול, 239 עמ'. מעמ' 232 - לימים נוראים
§אבני שהם, ר' יעקב בעק, ברוקלין תשכ"ו, על התורה ומועדים, 343 עמ', 15MB
§אבני שהם - א, הרצברג, ישראל יהושע, ירושלים, תשס, על התורה, עם "בנין ישראל" - חידושי סוגיות, ו"ברכת משה" - מבנו ר' משה ברוך הרצברג
§אבני שהם - ב, הרצברג, ישראל יהושע, ירושלים, תשס
§אבק סופרים, ר' אברהם קונקי , אמשטרדאם תס"ד, על התורה, 397 עמ', 30MB. מעמ' 188 - "עוגת רצפים" - ליקוטי חידושים. מעמ' 226 - דרשות. מעמ' 384 - מפתח פסוקים ומדרשים ותלמוד. ממקור אחר, 387 עמ', 53MB
§אברהם אברהם, רומאנו, אברהם, ירושלים, תרפז, על בראשית ושמות, 224 עמ', 17MB. מעמ' 106 -על אסתר ושיר השירים. מעמ'111 - דרשות לז' אדר, שבת זכור, שבת הגדול. מעמ' 200 - המשך ספר שמות. מעמ' 210 - דרשות. מעמ'215 - מפתח נושאים
§אברהם אנכי, ר' אברהם פאלאגי, אזמיר תרמ"ט, עלתנ"ך, חלק א, 35MB, 459 עמ', חלק ב, 379 עמ', 27MB, ממקור אחר - חלק א קטוע, 10 עמ', 1MB
§אגדות מהרז"צ, על בראשית ושמות, ציטראן, זאב וואלף, מישקאלץ, תרצ״ח, 186 עמ', 12MB
§אגדת מהרש"כ, ר' שילם הכהן, ירושלים, תרפ״ו, דרשות על התורה, 106 עמ', 5MB
§אדני פז, ר' מאיר ב"ר לוי מזולקווא, ווארשא, תרל״ט, פלפולים כסדר הפרשיות, 71 עמ', 3MB
אדרת אליהו, ר' יוסף חיים בן אליהו מבגדאד, דרושים על התורה, ליוורנו תרכ"ד, 176 עמ', 17.9MB, ⋧ממקור אחר, 174 דפים, §ממקור אחר, 348 עמ', 41 MB
אדרת אליהו, ר' אליהו בן קלונימוס מלובלין, דרשות כסדר הפרשיות, פרנקפורט דאדרה תנ"ד, קו דפים. בראש הס' "זמר נאה לשבת", ובסוף: תפלה על הגלות וחורבן בהמ"ק, §ממקור אחר, 6MB, ממקור אחר, 200 עמ', 14MB
§אדרת אליהו, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), הלברשטאט, תרי״ט, על התורה, 248 עמ', 20MB
אדרת אליהו, הגר"א, על התורה,וילנא תרל"א
§אדרת אליהו, ר' אליהו מווילנא, על התורה, וילנא תרל"א, חלק א, בראשית-שמות-ויקרא, 118 עמ', 4MB, ממקור אחר, 118 עמ', 7MB
§אדרת אליהו, ר' אליהו מווילנא, על התורה, וילנא תרל"א, חלק ב, במדבר-דברים, 134 עמ', 8MB
§אדרת אליהו, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן, ווארשא, תרמ"ז
§אדרת אליהו, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא, ירושלים, תרסד
§אדרת אליהו, ר' אליהו מווילנא, על התורה, נ"י תש"י, 261 עמ', 17MB
§אדרת שנער, על בראשית ושמות,יצחק בן נון, בן משה ולאה ז"ל, 5774, 460 עמ', 5MB
§אהב שלום, רבי שלום שפירא, לודז, תרצ"ט, על התורה, 127 עמ', 6MB
§אהבה ורעות - חלק א, ענייני שלום בית, בפרשת השבוע, בראשית-ויקרא, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5766
§אהבה ורעות - חלק ב, במדבר-דברים, ומועדים, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5766
§אהבת נח, סגל, נח, תל אביב, תרצח, על בראשית ושמות, 360 עמ', 13MB. מעמ' 309 - דרשות לפרשת זכור, לפסח. מעמ' 326 - פרפראות על התלמוד. מעמ' 332 - הדרן לתלמוד. מעמ'341 - תוכן העניינים
§אהבת עולם, פרחי, דוד יוסף, ירושלים, תרס, 223 עמ', 16MB, דרשות. מעמ' 27 - על התורה. מעמ' 149 - על נ"ך. מעמ' 180 - חידושי מסכתות באגדה. מעמ' 196 - "רמזים" - חידושים שונים. מעמ' 204 - דרוש תפילין
§אהבת עולם, פרחי, דוד יוסף, ירושלים, תרסג, על התורה, 364 עמ', 24MB. כמו מהד' תרס, עם תוספות. מעמ' 172 - על קהלת ואסתר. מעמ' 177 - על נ"ך. מעמ' 220 - חידושי מסכתות באגדה. מעמ' 234 - על פרקי אבות. מעמ' 242 - חידושי מסכתות באגדה. ממעמ'243 - "רמזים" - חידושים שונים. מעמ' 257 - "עשרה למאה" - עשר דרשות. מעמ' 298 - "הוספות" - ליקוטים שונים
§אהבת ציון, היילפרון, אברהם ב"ר משה אשכנזי, לובלין שצ"ט, על התורה וחמש מגילות, 190 עמ', 18MB. ממקור אחר, 195 עמ', 24MB
§אהבת שאול, הרב שאול ידידיה שוחט, חלק א, בראשית-שמות, ניו יורק תרע"ה, 96 עמודים. מעמ' 76 - דרשות לארועים שונים. 3 MB, חלק ב, ויקרא-במדבר, שיקגו תרע"ו, 140 עמודים. מעמ' 5-43 - דרשות לארועים שונים. עם סימניות, 5 MB חלק ג, דברים, ס"ט לואיס תרע"ח, 194 עמודים. מעמ' 41 - דרשות לארועים שונים. מעמ' 131 - חידושים על יומא. עם סימניות, 6 MB
אהבת שלום, על התורה, ר' מנחם מענדיל מק"ק קאסיף, לעמבערג[?] [תקצ"ג], 138 עמ'
§אהבת תורה, ר' פנחס זלמן הלוי איש הורוויץ, 4MB, פאדגורזא תרס"ה, 99 עמ'. מעמ' 6 - מגדל עוז - חידושים שונים. מעמ' 25 - "אוריין תליתאי" - מראה ששליש מהתורה הוא דברי ה', שליש דברי התורה, שליש דברי אנשים. מעמ' 31 - "שרשים בתורה" - שרשי לשון הקודש לפי סדר הופעתם בתורה. מעמ' 35 - מספר האותיות בכל פרשה, מחושב לפי כל אות מהא"ב. מעמ' 45 - על התורה. מעמ' 93 - על אסתר. מעמ' 94 - השמטות על התורה
§אהל יוסף, בן הרוש, יוסף, תוניס, תרפז, על התורה, 268 עמ', 10MB. מעמ' 257 - "וילקט יוסף" - דרוש. מעמ' 263 - דרוש לנשים. מעמ' 264 - זכירה לשוחט - שבעים הטריפות
§אהל יעקב, זריהן, יעקב חי ב"ר ברוך, ירושלים, תרצא, על התורה, 301 עמ', 20MB
§אהל יצחק, חסון, יצחק ב"ר אהרן, ירושלים, תרצט, על התורה, 106 עמ', 9MB
§אהל ישכר, קלינבוים, ישכר ב"ר צבי הלוי, תל אביב, תשט, על התורה, 159 עמ', 7MB. מעמ' 147 - נאומים שונים
§אהל מועד - א - אוהל יוסף, על מלא וחסר, קרי וכתיב, ועוד שינויי לשון בתורה, בתנ"ך, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהל מועד - ב - פרי הארץ א, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהל מועד - ג - פרי הארץ ב, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהל מועד - ד - בית יעקב, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהל מועד - ה - בית אברהם א, ביאורי שינוים בלשון בתורה, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהל מועד - ו - בית אברהם ב, ביאורי שינוים בלשון בתורה, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהל מועד - ז - ערכי עלי, אגדות והלכות, כללי לשון, סגולות ורפואות, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642, 244 עמ', 16MB
§אהל משה, ר' משה כהנא עפשטיין, אמשטרדאם תקי"ט, דרושים על התורה בדרך נגלה ונסתר, 141 עמ', 8MB
§אהל משה, כץ, יעקב משה שהי' אבד"ק מעזיבוז, זולקווא, 5514, על התורה, 60 עמ', 6MB, הרבה עמודים לא מצולמים במקומם
§אהל משה ח"א - על התורה, פארהאנד, משה, ברוקלין, 5764
§אהל שלמה, זילברשטיין, שלמה, אראדעא, תרפח, 238 עמ', 13MB, על התורה. מעמ' 222 - לסיום הש"ס, והספד
§אהל שם, שיפמאן, יהודה ליבוש, ירושלים, תשו, 245 עמ', 12MB, על התורה. מעמ' 236 - על איכה וקהלת
§אהלי יהודה נקרא גם אהלי יאודה, ר' יאושע יאודה אמאדו, שאלוניקי תקפ"א, על התורה, 261 עמ', 24MB. מעמ' 138 - על הרמב"ם. מעמ'214 - על מסכת שבועות. מעמ' 241 - דיני טריפות. מעמ'257 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 258 עמ', 31MB, ממקור אחר, 260 עמ', 29MB
§אהלי שם - אורות החומש, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשסב, 304 עמ', 7MB, על התורה
§אהלי שם - סערת אליהו, על התורה, פרץ, מיכאל בן יוסף, ירושלים, תשמט, 205 עמ', 4MB. מעמ' 127 - "וישא אברהם", סוגיות חנוכה, אמירה לנכרי, ארבעת המינים, וכתרי אותיות
§אהלים ליעקב, קצנלנבוגן, יעקב גרשון הלוי, ירושלים, תשע, 376 עמ', 16MB, על התורה
§אוהב שלום (ב"ח), ר' שלום שפירא, על ס' בראשית-שמות, עם שו"ת שאילת שלום, 153 עמ', 6MB
§אומר ודברים, ברונרוט, חיים מרדכי ב"ר נתן צבי, ווארשא, תרצו, על בראשית-שמות-ויקרא
§אוצר דרושים נבחרים, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, ניו יורק, 1918, 402 עמ', 26MB, לקט דרשות חז"ל לפי סדר התנ"ך
§אוצר האגדה, פייערווערגער, מאיר, פפד"מ, תרצז, 92 עמ', 3MB, אוסף מדרשים על סדר הפרשיות, עם ביאורים. מעמ' 71 - על מועדים
§אוצר הרעיון והמחשבה, ר' דוב אריה חייט, 3MB, באסטאן תרצ"ו, 129 עמ', על התורה. מעמ'71 - דרשות למועדים ולבר מצוה ולחתונה ועל נושאים שונים. מעמ' 99 - הדרן למשנה. מעמ' 104 - חלק ההלכה
§אוצר טעמי חז"ל, קלניצקי-קלין, שלמה זלמן, ניו יורק, תרצט, אוסף מדברי חז"ל לפי סדר הפסוקים, 674 עמ', 21MB
§אוצרות דוד ח"א, פינטו, דוד חנניה, ירושלים, תשע, 444 עמ', 32MB, על התורה
§אוצרות דוד ח"ב, פינטו, דוד חנניה, ירושלים, תשע, 391 עמ', 28MB
§אוצרות הים, סוגיות התלמוד כסדר התורה, אנסבכר, יצחק משה בן יששכר, רחובות, 5776
§אוצרות התורה - ח"א, צוריאל, משה יחיאל בן יחזקאל שרגא, בני ברק, תשסה, שיחות על פרשיות התורה וחגי ישראל ופירוש על המסורה
§אוצרות התורה - ח"ב, צוריאל, משה יחיאל בן יחזקאל שרגא, בני ברק, תשסה
§אור גדליהו - ויקרא במדבר דברים, שארר, גדליה, ברוקלין, תשנח
§אור גנוז ח"א, מוסקוביץ', שלום בן מרדכי משה יוסף, לונדון, תשנו, על התורה, 311 עמ', 16MB
§אור גנוז ח"ב, מוסקוביץ', שלום בן מרדכי משה יוסף, לונדון, תשנו
§אור האמונה- שמות-דברים, פרענק, יששכר בער הלוי, פרשבורג, תרה
§אור הדעה, ר' אורי לאנגנער, ניו יורק תשי"ט, על התורה ודברי אגדה, 585 עמ', 13MB
אור החיים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
אור החיים, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
אור החיים, על התורה, ר' חיים בן עטר, ונציה תק"ב, 380 עמ', 67 MB
§אור החיים - ארחות חיים-חלק ראשון, ויניציאה, תקב
§אור החיים - ארחות חיים-חלק שני, ויניציאה, תקב
§אור החיים חלק א, ר' חיים בן משה אבן-עטר, ונציה, תקב
§אור החיים חלק ב, ר' חיים בן משה אבן-עטר, ונציה, תקב
—§נר למאור, מרגליות, ראובן, בילגורייא, תרצב, על אור החיים
—§אוצר בלום ב, סאס, ישכר, פרעמישלא, 16 עמ', 660KB, ביאורים על אור החיים. מעמ' 13 - "פרפראות" - רשימת השוואים שבקריאת שמע, איזה נח ואיזה נע, ועוד ליקוטים
—§אוצר הפרשה - על אוה"ח, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5773
§אור החיים, בענדר, חיים בן זאב, ווילנא, תרכח, הערותעל מנחת שי, ועל הרוו"ה, ועל שירי מנחה שעל חמש מגילות
§אור הישר, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשה, על תנ"ך
אור המאיר, ר' זאב וואלף מזוטאמיר, קארעץ תקנ"ח, על התורה, 263 עמודים
§אור המקרא, הרב אורי לאנגנער, ניו יורק תשי"ב, על הפרשיות וההפטרות, 418 עמודים - 8 MB
§אור הנפש, ר' חיים אפרים זייטשיק, חלק א, 10MB, ברוקלין 1958, 486 עמ', בראשית-שמות, חלק ב, 12MB, ברוקלין 1959, 569 עמ', ויקרא-דברים
§אור התורה, ר' אורי לאנגנער, ניו יורק תש"י, על התורה, 424 עמ', 9MB
§אור התורה - בראשית שמות, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, תשסח
§אור התורה, על פרשת השבוע, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5766
§אור חיים עם לקוטי רח"מ - חלק ראשון, ר' חיים מיכל גרינברג, נ"י, תרעז, על התורה, 105 עמ', 4MB
§אור יקרות, יוסף בנימין זאב וואלף ב"ר אריה ליב, דיהרנפורט, 5495, על התורה, 89 עמ', 5MB, ממקור אחר, 88 עמ', 7MB
§אור יקרות, ר' יוסף בנימין זאב וואלף ב"ר אריה ליב, הומבורג תק"ב, על התורה, 100 עמ', 8MB. מעמ' 89 - חידושי מסכתות. ממקור אחר, 104 עמ', 9MB
§אור ישן, ר' שניאור נתן ליפשיץ, 3MB, פיעטרקוב תרע"ב, על התורה, 73 עמ'. מעמ' 58 - על נ"ך. מעמ' 67 - חידושי מסכתות.
§אור ישע, רבי אשר ישעי רובין מראפשיץ, לעמבערג, תרל"ו, על התורה, 33 עמ', 1MB
§אור ישראל, על התורה, לר' איסר יהודה ב"ר נחמיה, עם "ברכת אור - ראשון לציון" לבנו ר' יוסף שרגא פייביל, ווארשא, תרנב, 126 עמ', 10MB
§אור לישראל, פירון, ישראל הלוי אב"ד טשרבונה, תל אביב, תשו, על התורה, צירופי שמות ה' בראשי תיבות ועוד, 100 עמ', 4MB
אור לנתיבה, משה מנדלסון, הקדמה לבאורו "נתיבות השלום" על התורה, ברלין תקמ"ג, 48 עמ', ⋧ממקור אחר, 47 דפים, §ממקור אחר, 43 עמ',2MB
§אור מאיר, על התורה ומועדים, הררי, יעקב, , 5776
§אור מתוק - ב, על התורה, למפרט, ישראל בנימין בן דוד, וילנה, 5648
§אור צבי, ר' צבי הירש בן זאב מבראדי, לבוב, תרלה, על התורה, על סוגיות הש"ס, ושו"ת, 269 עמ', 23MB, ממקור אחר, 271 עמ', 20MB
§אור תורה, ר' יעקב הכהן פלעקסער, ניו יורק ת"ש, תשי"ט, מאמרי חז"ל מסודרים לפי סדר הפרשיות, 238 עמ', 10MB
§אור תורה, ר' דוב בער, ליקוטים על התנ"ך, לובלין תר"ע, 131 עמ', 7MB
§אור תורה, די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה, אמשטרדם, 5419, תיקון סופרים,חלק מספרו שתי ידות, 52 עמ', 2MB
§אור תורה, דיוקים בנוסח התורה, אצבע ראשון מספר שתי ידות, עם קצת ליקוטי מכתב מאליהו, די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה, הומבורג תצ"ח, 120 עמ', 4MB, ≡ממקור אחר, 120 עמ'
§אור תורה, חלק ה מ"מקור חיים", זעליגסבערג, מרדכי חיים, פפד"מ, תרט, 196 עמ', 9MB, על התורה
§אור תורה, ר' אורי קאלמייר, נ"י תשס"א, על התורה ועל מדרשים, 285 עמ', 13MB
§אורח חיים, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווארשא, תרנ, על התורה, מידות הנלמדות מכל פרשה, 196 עמ', 15MB
§אושר אהרן, ר' אהרן אשר וואלינעץ, בראנקס תשי"ח, 320 עמ', 10MB, על התורה
§אזור הצבי, רבי אברהם יעלין, פיעטרקוב, 1909, דרשות על התורה, 45 עמ', 4MB
§אזני יהושע, ר' יהושע בנבנשתי , 14MB, קושטאנדינה תל"ז, דרשות על סדר התורה, 233 עמ'. מעמ' 154 - הספדים. מעמ'226 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 232 עמ', 44MB
§אזני יהושע - בראשית ושמות, בנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראל, 5776
§אזני יהושע - ויקרא ובמדבר, בנבנישתי, יהושע רפאל בן ישראל, , 5776
§איל המלאים, ר' ארי' יהודא ליב קרא, 12MB, קראטאשין תר"ה, על התורה, 161 עמ', 12MB, משולב עם ספר "אבני צדק" - דרשות על הפרשיות. מעמ' 92 - על שיר השירים. על מגילת היוחסין שם ראה כאן
§אילת השחר חלק שני כרך א, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשעא, על בראשית-שמות-ויקרא
§אילת השחר חלק שני כרך ב, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסט, על במדבר-דברים
§אך פרי לצדיק, ר' צבי דוב טאבאוויטש , 6MB, מישקאלץ תרצ"ה, על התורה, 101 עמ'
§אך פרי תבואה, חלק ב, ויקרא-דברים, פרידמן, צבי הירש ב"ר אהרן, מונקאטש, תרלה, על התורה, 178 עמ', 17MB. מעמ' 162 - דרשות למועדי תשרי
§אלה דברי הברית, ר' חיים הירשענזאהן, ירושלים תרפ"ח, על הבריתות הנזכרות בתנ"ך בין ה' לישראל, ובין אנשים, 356 עמ', 18MB. חלק ב - ממצרים עד ערבות מואב. מעמ' 157 - חלק ג, מיהושע עד עזרא [חלק א חסר]
אלומי יוסף - תולדות אבות, יוסף יואלסון, פפד"מ תקצ"ז, 328 עמ', היסטוריה מקראית
§אלף המגן, פאפו, אליעזר, שאלוניקי, 5588, על התורה, 273 עמ', 15MB, משולב עם דרשות על מועדים. מעמ' 264 - ליקוטים
§אלף זעירא, גולדברגר, צבי זאב וואלף, בודפשט, תרפג, על התורה, בראשית-שמות, 110 עמ', 5MB. בתחלת הספר ובסופו - חידושי סוגיות והדרנים
§אלף זעירא, ר' צבי זאב וואלף גאלדבערגער, 5MB, בערעגסאס תרפ"ט, על התורה, בראשית-שמות, 85 עמ'. עד עמ' 35 - חידושי סוגיות והדרנים. שינויים קלים ממהד' תרפ"ג
§אלפי יהודה, ר' צבי יהודה ראזענצווייג, וארשא תרס"ח, על התורה בדרך דרוש ופלפול, 269 עמ', 14MB. מעמ' 268 - דרשה לר"ה
§אלפי מנשה, אייכנשטיין, מנשה, מונקאטש, תרצה, על התורה, בראשית-שמות, 193 עמ', 18MB
§אלפי שמעון, ראטה, חנניה יום טוב ליפא, קלוזש, תשב, על התורה, 64 עמ', 3MB
§אם למקרא א, בן עמרם, יוסף בן דוד, ירושלים, תשסט, על בראשית-שמות
§אם למקרא ולמסורת, ר' יצחק משדליץ, ווארשא, תרנח, על קרי וכתיב ואותיות גדולות וקטנות בתורה ובחמש מגילות
§אמירה נעימה, ר' חיים גבריאל בלוך, נ"י תשנ"ד, 3MB, על התורה בדרך דרוש וחידוד, וקצת בדרך חסידות, 137 עמ', ממקור אחר, 136 עמ', 4MB
§אמרות ה' א, ליטש רוזנבוים, משה אריה ליב הלוי, לבוב, תרלט, על בראשית ושמות, 338 עמ', 26MB
§אמרות ה' ב, ליטש רוזנבוים, משה אריה ליב הלוי, לבוב, תרלט, על ויקרא, במדבר ודברים, 272 עמ', 20MB
§אמרי אברהם חלק א, ר' אברהם אהרן פרייס, על התורה, 10MB, טורונטו תש"ו, בראשית-שמות, 238 עמ'. מעמ' 182 - דרשות לשבת הגדול, ממקור אחר, 240 עמ', 20MB
§אמרי אברהם חלק ב, 18MB, טורונטו תשל"ה, 428 עמ', ויקרא-דברים
§אמרי אברהם, ר' אברהם מאיר איזרעאל, ברוקלין תש"כ, על התורה, 125 עמ', 6MB
§אמרי אברהם, קליין, אברהם מאיר כ"ץ מטירנוי, טירנוי, תרצד, על התורה, 256 עמ', 13MB. מעמ' 173 - דרשה לר"ה. מעמ' 175 - על פרקי אבות. מעמ' 224 - הדרן למסכת דשבועות, ב"מ ועוקצין. מעמ' 230 - חידושי סוגיות. מעמ' 250 - הדרנים לחולין, בכורות, נדה
§אמרי אליעזר - ויקרא, במדבר, פרייפעלד, אליעזר, בני ברק, 5770
§אמרי אמת, ר' יחיאל מיכל גאלדשלאג, 9MB, פיעטרקוב תרפ"א, על התורה, 169 עמ'. מעמ' 53 - על נ"ך. מעמ' 66 - על אגדות התלמוד ומדרשים. מעמ' 103 - כללי תורה ומצוות. מעמ' 111 - ליקוטים בתפלה. מעמ' 118 - ליקוטים במצוות תקנות ומנהגים. מעמ' 123 - רמזים בנוטריקון ובגימטריאות. מעמ' 126 - חידושי מסכתות וסוגיות. מעמ' 148 - בירורי הלכה בארבעת חלקי השו"ע
§אמרי אש, רבי אהרן שמחה מגומבין, ווארשא, תרצ"ז, על התורה, דרשות למועדים, והספדים, וחידושי סוגיות, 225 עמ', 15MB
§אמרי אש, ר' מאיר א"ש [=אייזנשטאדט], מונקאטש תרס"א, על התורה, 115 עמ', 5MB. מעמ' 112 - תשובת אמרי אש בענין נטילת ידים. מעמ' 114 - "תשובת דת אש" לר' מנחם א"ש
§אמרי בנימין, ר' בנימין מבראד, טארנאפאל תקע"ד, על התורה עד סוף ויקרא, 193 עמ', 9MB
§אמרי דעה, רוזנטל, אליהו יהודה בן יששכר דב, ירושלים, תשסא, 263 עמ', 10MB, על התורה ומועדים
§אמרי דעת, סגל, מאיר אריה ב"ר נתן דוד, ירושלים, תשי, על התורה, 140 עמ', 5MB
§אמרי חיים-חלק א, לערנער, חיים אריה, ירושלים, תשיח, על התורה, 158 עמ', 9MB
§אמרי חן עה"ת א, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשמג, 160 עמ', 5MB, עם קונטרס על "קריאה" בתורה
§אמרי חן עה"ת ב, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשמו
§אמרי חן עה"ת ג, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנ
§אמרי חן עה"ת בדרך פשט - בראשית שמות, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנד
§אמרי חן עה"ת בדרך פשט - ויקרא במדבר דברים, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנה
§אמרי חן עה"ת מהדורה תליתאה, נביאים וכתובים, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשס
§אמרי חן עה"ת מהדורה תניינא, חמש מגילות, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנט
§אמרי יהודה, ר' מרדכי ליב קליין, 4MB, קראקא תרס"ב, על התורה, 89 עמ'
§אמרי יהודה, ר' יהודה סג"ל ראזנער, 14MB, צפת תשכ"ט, על התורה, 407 עמ'. מעמ' 389 - דרשות לנישואין, לחנוכת בית כנסת. מעמ' 396 - שו"ת
§אמרי יוסף, ר' יוסף משה טייכער, פרעמישלא תרל"ט, על התורה, 105 עמ', 4MB
§אמרי יעקב, פראלגעווער, יעקב, בילגורייא, תרעא, על בראשית-שמות, 225 עמ', 15MB
§אמרי יעקב, ישורון, יעקב מאיר מווארשא, ווארשא, תרעג, על תנ"ך, 260 עמ', 18MB.מעמ' 98 - על נ"ך. מעמ' 160 - דרשות. מעמ' 207 "שרשים בלשון הקודש" - ביאורי מלים בדרך דרוש. מעמ' 235 - ביאורים לתפילה. מעמ' 249 - ליקוטים
§אמרי יצחק, שווארץ, יצחק מאיר ב"ר נפתלי הכהן, מונקאטש, תרעב, על התורה, 150 עמ', 14MB. מעמ' 147 - "תפארת בנים" - ליקוטים מבני המחבר
§אמרי מהרי"ן, ר' יעקב נפתלי, 8MB, יאראסלויא - תרס"ח על התורה, וליקוטים על מאמרי חז"ל ופסוקי נ"ך ולמועדים, 178 עמ', ממקור אחר, 179 עמ', 9MB, ממקור אחר, 174 עמ', 10MB. מעמ' 84 - דרשות וליקוטים. מעמ' 112 - השמטות על התורה. מעמ' 126 - לפרשת זכור. מעמ' 137 - דרשות לשבועות ולר"ה. מעמ' 142 - חידושי סוגיות. מעמ' 147 - דרשות. מעמ' 158 -חידושים מנכד המחבר, ר' יצחק אייזען. מעמ' 159 - שו"ת מהרי"ן.
§אמרי משה, ר' יוסף משה לערמאן, ברוקלין תרצ"ה, על התורה, ודרשות, 53עמ', 2MB
§אמרי משה, ר' משה אברהם יוסף משה פודהייצר, אבד"ק רומילוב, לבוב, תרכו, 90 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 69 - דרשות לשבת תשובה, לר"ה ולפסח. מעמ' 77 - חידושי סוגיות
§אמרי משה, ר' אברהם יוסף משה פודהייצר, 4MB, נ"י תשנ"ה, על התורה, 179 עמ'. מעמ' 110 - דרושים למועדים. מעמ' 128 - חידושי סוגיות. מעימ' 161 - מפתח מקורות
§אמרי נועם, שטערן, זוסמן כ"ץ, פאקש, על במדבר-דברים, 118 עמ', 7MB
§אמרי נועם, רייזקין, מרדכי שמואל מראזינא, ווארשא, תרנז, על התורה, 119 עמ', 8MB. צעמ' 91 - "ביכורי אהרן" - חידושי סוגיות, מר' אברהם אהרן רייזקין. מעמ' 99 - פארנומארנאנטן
§אמרי נועם, ר' הלל שטארך, 2MB, לעמבערג תרנ"ה, על התורה בדרך חידוד ופלפול מהרבה גאונים קדמונים ז"ל, 49 עמ', ממקור אחר, 48 עמ', 3'MB
§אמרי סיני, רוזנברג, סיני יליד עיר טאפאלשאן, ווייטצען, תרעב, 43 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 28 - על אגדות התלמוד, על נ"ך, ועל הגדה, וחידושי סוגיות
§אמרי קודש - על התורה ומועדים, מוסדות אלכסנדר, בני ברק, 5770
§אמרי רש"ד חלק א, רבי שמעון דוב בער אנאליק, ווארשא, תרע"ב, על התורה, משולב בביאורים על המועדים, 132 עמ', 6MB
§אמרי שבח, מאמרי מוסר ע"פ סדר הפרשיות והמועדים, מאיער, שלמה, אנטוורפן, 5768
§אמרי שלמה, שג', שלמה זלמן, פפד"מ, תרכו, ביאורי פסוקים
§אמרי שפר, קלוגר, שלמה, לבוב, תרנה, על התורה
§אמרי שפר, פרידנשטיין, שמעון אליעזר, ווילנא, תרפג, על התורה
§אמרי שפר, פרנקל, שמואל ב"ר שרגא פייבוש, מונקאטש, תרמח, על התורה
§אמרי שפר, רבי יהודה שמואל פרימו, קושטא, ת"ק, על התורה, 69 עמ', 10MB, ממקור אחר
§אמרי שפר, ר' ראובן [המכונה זעליגמאן] גוטמאן, 3MB, פיורדא - תרי"ב על התורה, 93 עמ', ממקור אחר, 92 עמ'
§אמתחת בנימין-חלק ראשון, ליכטענשטאדטער, וואלף, פיורדא, תרד, על התנ"ך
§אמתחת בנימין-חלק שני, ליכטענשטאדטער, וואלף, פיורדא, תרו
§אמתחת בנימין, ליכטנשטטר, בנימין זאב וולף בן נתן נטע, פיורדא, תרד, ★ממקור אחר, פיורדא תרח, על תנ"ך, עם ציורים ומפות, 204 עמ'
§אני חומה, עלוש, חומאני, ג'רבה, תשיט, על התורה, עם דרשות וחידושים ומוסרים
אנך יפה, פלג'י, רחמים נסים יצחק בן חיים, אזמיר תרנ"ג, רז דפים
אנך יפה, על התנ"ך, ר' רחמים נסים יצחק פאלאג'י, אזמיר תרנ"ג, 211 עמ', 31.3 MB, §ממקור אחר, 15MB
§אסיפת הכהן, ר' משה בן אהרן צבי הירש, אמשטרדם, תצב, 104 עמ', 8MB, על התורה, ממקור אחר
§אסיפת הכהן, ר' משה ב"ר אהרן צבי הירש, ברדיוב, תרסו, 127 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 122 - ליקוטים על דברי חז"ל
§אסיפת חכמים, ר' ישראל איסרל סג"ל, 5MB, אופיבאך - תפ"ב פלפולים על התורה בשם חכמי הדור
ממקור אחר
§אסיפת חכמים, על התורה, ר' ישראל איסרל סג"ל, פפד"מ, 5485
§אסיפת חכמים ולקוטי שושנים, ר' ישראל איסרל בן יצחק, פרנקפורט דמיין, תפה, 80 עמ', 5MB, על התורה
§אסיפת חכמים, ר' הלל שטארך, 3MB, לבוב תרמ"א, על התורה בשם גדולי ישראל וקצת מהמחבר, 65 עמ', ממקור אחר, 64 עמ', 4MB
§אסיפת יהודה, ר' יוסף יהודה ליב, 3MB, פפד"א - תקכ"ג על התורה, ממקור אחר
§אספקלריא דנהרא, ביאורים על התורה ע"פ דברי מקובלים, מכון משנת אליהו, קרית ספר
§אפריון, גאנצפריד, שלמה, נ.י., תשטז, על התורה
§אפריון שלמה, ר' שלמה, 4MB, ווילמרשדארף - ת"צ על התורה
§אצר בינה ואבני צהר, ר' אהרן צבי אשכנזי , 6MB, אזמיר - תר"א על התורה ומגילת אסתר, 137 עמ', ממקור אחר, 8MB, 136 עמ'
אוצר בינה, אהרן צבי בן משה יהודה, אזמיר, תרמג
אצר בינה חלק ראשון ואבני צהר חלק שני, אהרן צבי בן משה יהודה, אזמיר, תרמג
§ארוחת תמיד, ר' שמואל יצחק מודיליאנו, 33MB, שאלוניקי - תקט"ז על התורה, ממקור אחר
§ארונו של יוסף, ר' יוסף מעססינג, 10MB, ברעסלויא - תרל"ה על התורה
§ארן עדות, שרגא יאיר מביאלאברזיג, תרפ"ב, על התורה ומועדים, 411 עמ', 22MB, מהדורה שלישית, בני ברק
§ארח לצדיק, ר' אליעזר ליפא מחמעלניק, על התורה, קליינורדיין ת"ש, 136 עמ', 1MB
§ארי במסתרים, ר' יוסף אריה גאלדבערג, ניו יורק תרפ"ג, על התורה, 90 עמ', 4MB
§ארי במסתרים, ר' יהודה אריה אלתר, על התורה, נ"י תש"ן
ארץ המוריה, פרקי מקרא ולשון, יחיאל בן נון, 608 עמודים, תשס"ו
§ארץ צבי, רבי אריה צבי פרומר, תל אביב, תש"ם, על התורה, 265 עמ', 11MB. מעמ' 245 - על ד' פרשיות ושבת מברכים. מעמ' 257 - ימי יאהרצייט
§אש דת, אלפנדרי, חיים ב"ר יצחק, קושטא, 5481,על התורה, 143 עמ', 16MB. מתחיל בדף ז
§אש דת, ר' יחיאל הלוי עפשטיין, חלק א, ברונקס תש"י, 23MB, חלק ב, 22MB, ניו יורק תשי"ב, חלק ח, 20MB, ירושלם תשי"ט
§אשי ישראל, ר' ישראל ברודא, חלק א, 27MB, מיהאלעוויץ תרפ"ט, על התורה ומגילות, 469 עמ', חלק ב - בית תפלה, על התפלה, פרקי אבות וההגדה, 1MB, ווראנוב תרצ"ו, 20 עמ', ממקור אחר
§אשי ישראל, מאנהיימער, חיים צבי, מיכאלעוויץ, תרפט, על התורה והמגילות
§אשירה לה' א, גבאי, שלום ב"ר רפאל, ירושלים, תרנה, על תנ"ך
§אשכול ענבים, ר' שאול כ"ץ [גרינפעלד], 6MB, קראקא - תרס"ו על התורה בדרך דרוש
§אשל אברהם, ר' אפרים חיות, 9MB, ליוורנו - תקע"ט על התורה, ממקור אחר
§אשל אברהם, אויסשפיטץ, אברהם יצחק מדעעש, דעש, תרצ, על התורה
§בא ישועה ונחמה, ר' ישעיה סג"ל, ניו יורק תשנ"ג, 183 עמ', 9MB, על התורה בדרך דרוש ופלפול
§באור החיים, כפוסי, חיים בעל הנס, ירושלים, תרפט, על התורה
§באור על התורה, ר' עובדיה ספורנו, ויניציאה, שכז
§באור על התורה, ספורנו, עובדיה, לבוב, תקסח
§באר אברהם, על התורה, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5772
§באר בשדה, פרידנברג, סנדר ב"ר ברוך מאסטראווצי, ווארשא, תרלו, על התורה ועל אגדות במדרש רבה
§באר החיים - על התורה, ראז, חיים בן אהרן, קרית ספר, 5776
§באר היטב, רבינוביץ, אריה ב"ר יעקב, ווילנא, תרכז, על התורה
§באר זכות, ביאורים לתמיהות על הקדמונים, כגון איך יעקב נשא שתי אחיות, יוסף ואחיו, ראובן ובלהה, נדב ואביהוא, משה והסלע, שמשון, בני עלי, בני שמואל, שאול, דוד ובת שבע, שלמה, יאשיהו, ואסתר, סבג, אלדד בן ציון אהרן, חיפה, 5772
§באר יוסף ח"א, סלנט, יוסף צבי בן יעקב יהודה, ירושלים, תשסט, 418 עמ', 23MB, על התורה, בראשית, שמות, אסתר ועייני פסח
§באר יוסף ח"ב, סלנט, יוסף צבי בן יעקב יהודה, ירושלים, תשסט, 413 עמ', 22MB, ויקרא, במדבר, דברים, הדרנים והספדים
באר יעקב, ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר, ממקור אחר
§באר מים חיים, ר' יעקב הכהן שפירא שפירא, 12MB, קראקא - שע"ו על התורה ועל פירש"י, ממקור אחר
§באר מים חיים, ר' חיים ב"ר שלמה ממאהלוב, ווארשא, תרצח, 428 עמ', 85MB, על התורה
§באר משה, שרטלן, משה בן יששכר, פראג, שסה
באר משה, ר' משה בן יששכר שרטלן, על החומש וחמש מגלות, פראג שע"ב, 98 עמ', 16.8MB
באר משה, שרטל, משה בן יששכר, באור המלות על החומש וחמש מגלות בלשון אשכנז, פראג שע"ב, 98 דפים
§באר משה, פרנקל, משה ב"ר אברהם, דעסוי, דרוש על התורה
§באר משה, קרויז, משה מקעזמארק, מונקאטש, תרחצ, על התורה
§באר משה, שטיין, משה, סיגעט, תרסא, 149 עמ', 14MB, על בראשית ושמות. מעמ' 91 - על אגדות התלמוד, על התפלה, על מועדים, והספדים. מעמ' 118 - חידושי סוגיות
באר משה, באורהמלים הקשות בתורה ובחמש מגילות באידיש, ר' שבתי משורר, פראג תמ"ב, 24MB, 96 עמ'
§באר צבי על התורה, קינסטליכער, צבי - קינסטליכער, משה אלכסנדר זושא, בני ברק, 5769
§באר שבע, אשכנזי, משה דוד ב"ר אשר אנשיל, ירושלים, תריג, על התורה
§באר שמואל, רוזנברג, שמואל מאונסדארף, קליינווארדיין, תרצח, על התורה, 162 עמ', 13MB
§בגדי אהרן, ר' אהרן פרץ, 12MB, ליוורנו - תקס"ו על התורה
§בד קודש - בראשית שמות, פוברסקי, ברוך דב בן יהושע דוד, בני ברק, תשסו, ממקור אחר
§בד קודש - ויקרא במדבר דברים, פוברסקי, ברוך דב בן יהושע דוד, בני ברק, תשסג, ממקור אחר
§בדרך אלשוך, ר' אברהם אב"ד באר, 6MB, דיהרנפורט - תפ"ז על התורה, 121 עמ', ממקור אחר, 6MB, 120 עמ'
§בהיות הבקר, בראך, שאול מנייטרא אבד"ק קאשוי, ורנוב, תרצב, 168 עמ', 17MB, חידושים בקשר למעלת התורה, עם מפתח מקורות בראשו, על פרשיות התורה. מעמ' 94 - על נ"ך. מעמ' 153 - על אגדות התלמוד. מעמ' 159 - על מדרשים ועל פיוטים
§בזאת יבוא אהרן, חידושים ובירורי הלכה כסדר הפרשיות, עם שו"ת "דעת רבותינו", אהרן יהושע פסין, ירושלים, 5771
§בזאת יבא אהרן, חידושי תורה ובירורי הלכה בסדר הפרשיות, פעסין, אהרן יהושע, 5773
ביודעין ובלא יודעין, על ידיעה ואי-ידיעה בסיפור המקראי, רחל רייך, 324 עמודים, תשע"א
§ביכורי אביב, ביק, אברהם ב"ר יעקב, לבוב, תרלג, "בינה במקרא" על התורה, "מדרש בחדוש", על אגדות, ו"עטור בכורים" - פלפולים בגמרא וברמב"ם
§ביכורי אבי"ב, רבי יעקב אריה מראדזימין, לונדון, תש"ח, על התורה
§ביכורי יעקב - בראשית שמות, עטיה, יעקב בן שלמה, בני ברק, 5773
בים דרך - אמונה ובטחון, ר' יעקב ישראל לוגאסי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - פרשת השבוע
§בין השורות בספורי תנ"ך, המחזת מקרים בתולדות ישראל, פרידמן, זכריה, ראשון-לציון, תשיד
§בינה במקרא, יעקבסון, יששכר, תל אביב, תשטו, על התורה
§בינה לעתים, פיגו, עזריה, תל אביב, תשכב, מסודר לפי סדר התורה ע"י ר' ברוך ישר
§בינת יששכר, רבי יששכר בער קאהן, סעאיני, תרפ"ד, על התורה, עם דרשות למועדים וליקוטי מוסר, 171 עמ', 12MB
§בירך יצחק, רבי יצחק ברכה, וינציה, תקכ"ג, על התורה
§בירך יצחק, ברכה, יצחק בן יעקב, ירושלים תשמא, דרשות על התורה, 298 עמ', 34MB
§בית אברהם, ר' אברהם יוסף, ברדיוב, תרסט, 182 עמ', 15MB, על התורה. מעמ' 142 - דרשות למועדים. מעמ' 177 - הספד על אביו
§בית אברהם, שטינר, אברהם בן יצחק איזיק, אראדעא, תרצב, 82 עמ', 6MB, על התורה, עם חידושי אגדה וחידושי סוגיות
§בית אהרן ב, ויקרא-במדבר-דברים, רבי אהרן כהן, ירושלים, תשכ"ב, 280 עמ', 20MB
§בית אהרן, 7MB, זולצבאך תקמ"ו, על התורה
§בית אהרן, ר' אהרן בן שמואל, פרנקפורט דאדרה, תנ, מפתח לפסוקים המובאים בתלמודים ובמדרשים ובספרי קבלה ודרוש, עם פירוש על המסורה, ממקור אחר, ממקור אחר, 360 עמ', 46MB, ≡ממקור אחר, 126.1MB, 362 עמ'
בית אהרן והוספות, מראה מקום מכל הפסוקים שבתנ"ך הנדרשים בתלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי ומדרשים ועוד ספרים, עם פרטי המצות והלכותיהן, ר' אברהם דוד בן יהודה ליב לאוואט, ווילנא תר"מ, 372 עמ'
§בית אהרן, צורוג'ון, אהרן, קושטא, תלח, 162 עמ', 17MB, על התורה. מעמ' 137 - דרשות למועדים. מעמ' 143 - ביאורי לשונות בעין יעקב, ממקור אחר, 9MB
§בית אהרן, רייזמאן (ר"ם), אהרן ב"ר יהושע, אונגוואר, תרכה, על התורה ועל מדרשים
§בית אורי, הלדנשטיין, אורי פייבש מליסא, פפד"מ, תרמא,על התורה ומדרשים
§בית אשר, ר' זאב וואלף גינצלער , 9MB, קליינווארדיין - תרפ"ז על התורה
§בית אשר, אשר זעליג ב"ר שלום מדאלהא, מונקאטש, תרצז, על התורה
§בית דוד, ר' דוד יצחק בראמבערג, פיעטרקוב, תרסו, על התורה וחמש מגילות ואגדות חז"ל, ותשובות, 113 עמ', 6MB
§בית האסופים, ר' אבן עזרא, אברהם בן חיים ידידיה, שאלוניקי, תקסו, על התורה, ממקור אחר
§בית הילל, ר' הילל מטייסמניץ, פפד"א, תקד, על התורה ומועדים, 73 עמ', 3MB, ממקור אחר, ממקור אחר
Ξבית הלוי, ר' ברוך פרנקל מפרמישלן, על התורה, למברג תרע. מעמ' 60 - על ברכות, תהלים, וליקוטים. 73 עמ', 3.5 MB
§בית הלחמי א, דיטש, יהושע בן חיים יהודה, ירושלים, תשמה, בראשית-שמות, עם "קרן ישועה" על אסתר
§בית הלחמי ב, דיטש, יהושע בן חיים יהודה, ירושלים, תשמח, ויקרא-במדבר-דברים
§בית המלך, בענייני שלום בית וחינוך ילדים לפי סדר הפרשיות, עטיה, אלון, גבעת זאב, 5774
§בית העוזיאלי, ר' יהודה עוזיאל, 10MB, ויניציאה - שס"ד דרשות על התורה
§בית ועד לחכמים, ר' מרדכי ב"ר יעקב זאב, מונקאטש, תרמז, 101 עמ', 7MB, דרשות ומוסר השכל על פרשיות התורה, ממקור אחר
§בית יהודה, 7MB, ווארשא - תרנ"ז על התורה בדרך דרוש ופלפול
§בית יהודה, טבנקין, משה אהרן מאקלאנד, סאטמאר, תרפז, 59 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 50 - ליקוטים
§בית יעקב, חדאד, יעקב ב"ר מעתוק עזיזי, ג'רבה, תשא, על התנ"ך
§בית יעקב, ר' ר יעקב גרינוואלד, 3MB, סוואליווע - תרס"ט על התורה, ועל ריש מס' כתובות, ועל קצת סוגיות הש"ס, 77 עמ', ממקור אחר
בית יצחק, על התורה, ר' יצחק ב"ר ניסן מווילנא, ירושלם תר"ע, 90 עמ', 12.2 MB, §ממקור אחר
§בית ישראל, רבי אלטר שפירא, טשערנוביץ, תרפ"ח, על התורה, עם תשובה מר' מאיר אריק
§בית נכון, סולקעס, יחיאל מיכל ב"ר אלי' מהוראדנא, ווילנא, תרנב, על התורה, להראות שדברי חז"ל מחוברים לתורה שבכתב
§בית נפתלי, על התורה, עם "אמרי שפר" - דרשות והספדים, ר' נפתלי שוורץ, מונקאטש, תרסו
§בית פינחס, הורביץ, פנחס חיים ב"ר אברהם זאב וואלף, גראסווארדיין, תש, על התורה
§בית שמואל, 6MB, זאקלווא תצ"ט, על התורה בדרך דרוש ופלפול
§בית שמואל אחרון, שמואל ב"ר משה פנחס אבד"ק פוזנא, פיעטרקוב, תרעד, על התורה
§בכור שור, שור, ברוך ב"ר חיים ש"ץ דתו"ה לבוב, לבוב, תרלג, על התורה
§בכורי אביב, ביק, אברהם ב"ר יעקב, לבוב, תרלג, 176 עמ', 18MB. מעמ' 26 - "בינה במקרא" על התורה. מעמ' 140 - על ההפטרות. מעמ' 143 - על נ"ך. בסוף כל פרשה - "מדרש בחדוש" - על המדרשים הקשורים לאותה פרשה
§בלבבי משכן אבנה - על התורה א, 5766
§בלבבי משכן אבנה - על התורה ב, 5766
§במות בעל, כהן, חנניה מריגייו, ריגייו, תקסט, על העבודות הזרות שנזכרו בתנ"ך
§במת יחיד, קליף, יאקב, אלטונה, 5522, על תנ"ך, 43 עמ', 2MB, ממקור אחר
§בן אברהם, ר' חיים אברהם אישטרושה, שאלוניקי, תקפו, 377 עמ', 24MB. מעמ' 4 - על התורה. מעמ' 252 - על מסכת ע"ז. מעמ' 275 - שו"ת. מעמ' 327 - על הרמב"ם. מעמ' 355 - כללים. מעמ' 356 - חידושי מסכתות. מעמ' 362 - מפתח מקורות. מעמ'371 - תוכן הענינים. מעמ' 373 - מפתח מקורות
§בן אהרן, ר'אליהו, 4MB, אלעקסניץ תקכ"ט על התורה
§בן אורי, ר' אורי סג"ל, 6MB, זאלקווא תפ"ט על התורה בדרך דרוש ופלפול
§בן אמונים, אשר אנשיל ב"ר משה בער, פיורדא, 5545, על תנ"ך, ממקור אחר
§בן גרני, דייטש, יוסף ישראל אבד"ק באלאשא ירמוט, טארנא, תרצ, 340 עמ', 30MB, על התורה. מעמ' 327 - סיומים, והספד, וליקוטים
§בן דוד, דויך, משה בן דוד, ירושלם, תשנח, על התורה
§בן הא הא, ר' דוד הכהן רפאפורט, 18MB, ליוורנו - תקפ"א דרשות על התורה
§בן יאיר, ר' חיים מאיר מזרחי, 20MB, אזמיר תרל"ז על התורה
§בן יוסף, יוסף צבי ב"ר חיים יודא הלוי מגעהלא, קלוזש, תרפו, על התורה
§בן יכבד אב - בית יואל דוב, ר' יונה אייזיק ניימאן, פיעטרקוב, תרסא, חלק א, 337 עמ', 30MB, על התורה. מעמ' 137 - על נ"ך. מעמ' 164 - חלק ב - באורים לאגדות התלמוד. מעמ' 327 - על מדרשים, ממקור אחר, 10 עמודים ראשונים מח"ב, 1MB
§בן עוזיאל, מייזעלס, עוזיאל, בעקלעאן, תרצד, על התורה, עם "דברי עוזיאל" - תשובות
§בן פדהצור, ר' מנצור מרזוק, 22MB, שאלוניקי - תקמ"ו על התורה בדרך דרוש ופלפול, ממקור אחר
§בן פורת יוסף, רבי יוסף ברבי, גרב, תרפ"ד על התורה ונ"ך, דרשות וחידושי מסכתות, 191 עמ', 14MB
§בן שלמה, אשכנזי, שלמה, אזמיר, תרי, 134 עמ', 15MB, על התורה. מעמ' 124 - על תהלים ומשלי ואיוב. מעמ' 127 - על הרמב"ם. מעמ' 133 - מפתח מקורות
§בני יוסף, רייך, יוסף בנימין חוב"ק העליטש, פרעמישלא, תרנב, על התורה
§בני יצחק, ר' יצחק חנן, שאלוניקי, תקיז, 201 עמ', 14MB, על התורה. מעמ' 110 - ליקוטים ועל חמש מגילות. מעמ' 123 - על פרקי אבות. מעמ' 126 - "מקנת כסף" - דיני קנינים. מעמ' 130 - "בארות חמר" - על "קני את וחמור". מעמ' 136 - שו"ת. מעמ' 191 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 198 עמ', 25MB
§בני לוי, רבי ירוחם לוין, ווילנא, תרל"ט, 19 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 13 - על נ"ך. מעמ' 15 - על פרקי אבות,ועל מועדים
§בני משה, רוזנפלד, משה הכהן, ברדיוב, תרס, על התורה
§בני משה, פיש, חיים משה ב"ר אליעזר, נ.י., תשיד, על התורה ומועדים ועל הש"ס
§בני ראובן, רבי מימון עבו, ליוורנו, תרכ"ד, על התורה, 170 עמ', 12MB
§בני שמואל, ר' משה שמואל, 5MB, זאלקווא תפ"ז על התורה (ס' בראשית ושמות) ע"ד דרוש וחידוד, ממקור אחר
§בני שמואל - ח"א, משה שמואל בן מרדכי, זאלקווי, תפז
§בנין אב - שיחות ומאמרים - בראשית שמות, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסב
§בנין אב - שיחות ומאמרים - ויקרא במדבר דברים, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסב
§בנין אריאל, שאול ב"ר אריה ליב אבד"ק אמשטרדם, אמשטרדם, 5538, על התורה וחמשמגילות ועל סוגיות
§בנין דוד, ר' מרדכי דוד אלפערט, 8MB, ווילנא תרמ"ט על התורה בדרך פשט ודרוש, וקצת בדרך פלפול
§בנין זקנים, ר' אברהם יצחק, 3MB, ווארשא תר"ס על התורה
§בנין שלמה על התורה, נתן מז, , 5775
§בנין שלמה, גור אריה, שלמה, תל אביב, תשי, על בראשית ושמות, ועל מס' ברכות ושבת
§בנין שלמה, ר' שלמה אבריל, 4MB, שקלאוו תקמ"ט על התורה
§בעלי ברית אברם, ר' אברהם ב"ר מרדכי אזולאי, ירושלם, תשמב, על תנ"ך, 417 עמ', 26MB, ממקור אחר
בעניין מספר הפסוקים התיבות והאותיות בתורה, ר' יצחק יוסף זילבר, עם תוכנת חיפוש
§בר יוסף - בראשית שמות, בוגרד, יוסף, ירושלים, 5775
§ברוך מבנים, ר' בכור נסים יעקב מזרחי מירקאדו, 13MB, אזמיר - תרכ"ח דרשות על התורה
§ברוך מבנים, רבי ברוך ירושלמי, ירושלים, תר"ס, על התורה וחמש מגילות, 203 עמ', 10MB
§ברית אבות, ר' רפאל אברהם קורייאט, ליוורנו תרכ"ב על התורה, 277 עמ', 17MB. מעמ' 133 - ליקוטים ורמזים. מעמ' 136 - ליקוטים על או"ח. מעמ' 141 - ליקוטם על יו"ד. מעמ'146 - ליקוטם על אהע"ז. מעמ'169 - ליקוטים. מעמ' 178 - ליקוטם על התלמוד. מעמ' 181 - שו"ת על חו"מ. מעמ' 270 - תוכן עניינים. מעמ' 276 - תשובה מר' אליהו בן אמוזג על אכילה בבית כנסת
§ברית אברהם, פראג, תקע, 49 עמ', 7MB, על התורה, בראשית-ויקרא
§ברית אברהם, ר' אברהם שמחה, 14MB, ווארשא תר"מ על התורה בדרך דרוש ואגדה, וקצת בדרך פלפול
§ברית אברהם, ר' אברהם אמארילייו, 7MB, שאלוניקי תקנ"ו, על התורה, ממקור אחר, 252 עמ', 15MB
§ברית זו תורה, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשעא, ביאורי פסוקים שכתוב בהם "ברית", ממקור אחר
§ברית שלום, רבי פנחס ב"ר פילטא אב"ד ולאדוי, פראנקפורט, תע"ח, על התורה, חמש מגילות והגדה של פסח, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 115.4MB, 298 עמ'
§ברך את אברהם, ר' אברהם פאלאגי, 19MB, שאלוניקי תרי"ז, על התורה
§ברך יצחק, ברכה, יצחק ב"ר יעקב, ויניציאה, תקכ״ג, דרשות על התורה, 259 עמ', 29MB
§ברכת אברהם, ר' אברהם הערשקאוויטש, 2MB, סיגעט תרס"ג, על התורה
§ברכת אברהם, ר' אברהם אלחנן מפלנטש, ווארשא, תרל, 184 עמ', 11MB, חדושים על התורה והש"ס
§ברכת אברהם, אשכנזי, אברהם ב"ר מאיר מסעליב, אודיסה, תרלב, על התורה, ממקור אחר
§ברכת אברהם, אשכנזי, אברהם ב"ר מאיר מסעליב, ווילנא, תרנו, על התנ"ך
§ברכת אברהם א, שפירא, אברהם, ורנוב, תרצו, על התורה
§ברכת אברהם, שטינר, אברהם בן יצחק איזיק, גראסווארדיין, תרצז, 48 עמ', 3MB, על התורה. מעמ' 25 - על ההגדה, חידושי סוגיות וליקוטים
§ברכת איש א, בראשית-שמות, שין, אברהם יצחק, ברוקלין, תשסט, 167 עמ', 2MB
§ברכת איש ב, ויקרא-במדבר-דברים, שיין אברהם יצחק, ברוקלין, 5769, עם "נחלת איש"על הגדה של פסח
§ברכת אליהו, ר' אליהו דוויך, 32MB, ליוורנו תקנ"ג, על התורה, ממקור אחר
§ברכת אליהו, רבי אליהו בן הרוש, גרבא, על תנ"ך, והלכה, 379 עמ', 19MB
§ברכת חיים, ר' חיים יהודה ליב הלוי עפשטיין, 4MB, ווארשא תרע"ג, על התורה, ובסופו דרוש לפ' זכור, פ' פרה, שבת הגדול
§ברכת טוב, ר' משה [ירמיה] נראל , 11MB, ויניציאה תע"א, על התורה וחמש מגילות
§ברכת יוסף ואליהו רבא, תאומים, מאיר ב"ר יוסף, זולקווא, 5507, על התורה, 78 עמ', 11MB, ממקור אחר
§ברכת יוסף, ר' ברוך יוסף ז"ק מקוברין, ברוקלין תרע"ט, על התורה ומועדים עם מגילת יוחסין שלו, 126 עמ', 4MB
§ברכת יוסף, הוצאה שניה, שפושניק, יוסף, לונדון, עם פירוש מר' מישל שמואל שפירא, ועם פירוש "אור נוגה", 68 עמ', 2MB, על התורה
§ברכת יוסף ב, שפושניק, יוסף מלונדון, לונדון, עם פירוש מר' מישל שמואל שפירא, ועם פירוש "אור נוגה", 35 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים
§ברכת יצחק, שווייגער, יצחק, גאלאנטא, תרפג, על התורה, ועל ענייני נישואין, מילה והספדים
§ברכת יצחק, ר' ברוך יצחק ישכר הלוי לעווינטאל, 21MB, ירושלים תש"ו, על התורה
§ברכת כהן על התורה, דויטש, שמואל ברוך, ירושלים, תשסז
§ברכת מרדכי - מוסר - בראשית שמות, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשנה
§ברכת מרדכי - מוסר - בראשית שמות - ב, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסד
§ברכת מרדכי - מוסר - ויקרא במדבר דברים ב - מועדי השם ב, אזרחי, ברוך מרדכי, ירושלים, תשסד
§ברכת ציון - על התורה, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ציון - על הנ"ך, על סדור התפילה ומאמרים, אבא שאול, בן ציון, ירושלים, 5772
§ברכת ראובן שלמה - על התורה תנינא, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5768
§ברכת ראובן שלמה - על התורה תליתאה, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5767
§ברכת ראובן שלמה - על התורה רביעאה, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5768
§ברכת ראובן שלמה - על התורה חמישאה, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5773
§ברכת שמואל, ר' ר אהרן שמואל קאידנובר, 19MB, פפא"מ תמ"ב, על התורה בדרך דרוש, ממקור אחר
§ברכת שמואל, קאידנובר, אהרן שמואל ב"ר ישראל, מונקאטש, תרנב, על התורה, בראשית-שמות, 150 עמ', 15MB
בשבילי התנ"ך, דב קמחי, ת"א תשיב
§
בשרתי צדק, ר' משה מארפטשיק , 2MB, אמשטרדאם תמ"ו, על התורה, 73 עמ', ממקור אחר, 72 עמ', 4MB, ממקור אחר
§בתי נפש - בית המדרש, על התורה, ר' שלמה בן משלם זלמן הכהן, 5776
§גבול בנימין, ר' אליהו בנימין הכהן וויטאל, 58MB, אמשטרדאם תפ"ז, 718 עמ', 67MB, על התורה. מעמ' 204 - על ארבע פרשיות. מעמ' 240 - חלק ב - למועדים. מעמ' 409 - הספדים. מעמ'437 - חלק ג - על התורה. מעמ'620 - דרשות לנישואין, לתפילין, לתורה. מעמ' 645 -דרשות למועדים. מעמ' 664 - הספד. מעמ' 668 - תוכן העניינים. מעמ' 670 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 720 עמ', 110MB
§גבורות שלמה, ר' שלמה קלוגר , לבוב תרס"ב על התורה, 181 עמ', 8MB
§גבורי ישראל, ניימאן, ישראל, פרעמישלא, תרמט, על התורה וחמש מגילות
§גבורת אריה, פרנקל, יעקב ליב, סאטמאר, תרצב, על התורה, עם ביאור סודות הרמב"ן, עם טעמי מצוות ע"פ סוד
§גבורת שמשון, פישר, שמשון בן גבריאל, ווילאמסבורג, תשסה, על התורה ומועדים, ממקור אחר
§גבעת פנחס, פינקלטויב, פנחס אליעזר ב"ר מאיר, פיעטרקוב, תרסו, על התורה וחמש מגילות, ועל התלמוד ומדרשים
§גבעת שאול, "חמישים דרושים יקרים" מתוכו, מורטירא, שאול לוי, אמשטרדם, תה, דרשות, 229 עמ', 18MB, ממקור אחר, 230 עמ', 18MB
§גבעת שאול, ר' שאול הלוי מורטירא, 15MB, ווארשא תרס"ב, דרשות על התורה, 301 עמ'
§גבעת שאול עם תולדות המחבר, ר' שאול הלוי מורטירא - חיים אלעזר רייך, ברוקלין, תשנא
§קצה הגבעה, חלק מס' "גבעת שאול", ר' שאול מורטירה, ווארשא, תרעג, 34 עמ', 2MB
גור אריה, ר' יהודה ליואי בן בצלאל, פראג של"ח, 229 עמ'
§גור אריה, ר' יהודה אריה, 3MB, אמשטרדאם תצ"ג על התורה בדרך דרוש וחידוד, ממקור אחר
§גורל גדליהו, ר' יחיאל גדליהו קאוועצקי, קורונא תרע"ד, על התורה ומועדים, 92 עמ', 3MB
§גילת מאיר, על תורה, ומאמרי מוסר, קובנר, אליהו מאיר, 5744
§גל של אגוזים, ר' מנחם אגוזי, 6MB, בילוידיר שנ"ג על התורה, ממקור אחר
§גלילי זהב א, ר' דוד מושקוביץ, תרצו, על התורה, ובהם מאמרים על בנין א"י
§גלילי זהב ב, מושקוביץ, דוד מנאסאד בטרנסלבניא, סאטמאר, תרצה
§גם אני אודך על התנ"ך, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - דדון, כפיר ברוך מבורך, בני ברק, 5776
§גן נעול, ר' יצחק חננאל הכהן חסיד, 19MB, סאלוניקי - תרכ"ז על התורה וחמש מגילות בדרך רמז
§גן צבי, ר' נפתלי צבי הירש חפץ, 17MB, ווילנא תרכ"ז-תרל"א על התורה
§גן רוה, ערזאהן, חנוך העניך ב"ר צבי אליעזר מזגערש, לודז, תרפז, על התורה
§גנזי ישראל - א, בראשית-ויקרא, פרידמן, ישראל בן דוד משה, ירושלים, 5774
§גנזי ישראל - ב, במדבר-דברים, פרידמן, ישראל בן דוד משה, ירושלים, 5774
§גרגירי כסף, ר' צבי מאיר בעער, 15MB, ווארשא תרצ"א על התורה
§גרסא דינקתא, ר' נפתלי צבי שטערן, 9MB, סיגעט תר"ס על התורה
§דבר אליהו ח"א, ר' אליהו אהרן מילייקובסקי-סאמונוב, תל אביב, תרץ, על בראשית ושמות, 441 עמ', 12MB
§דבר אליהו ח"ב, ר' אליהו אהרן מילייקובסקי-סאמונוב, תל אביב, תשא, ויקרא-במדבר-דברים, 491 עמ', 14MB
§דבר אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, תריד, 54 עמ', 2MB, על תנ"ך
§דבר אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, תריח, 48 עמ', 2MB
§דבר בעתו, מחכמים שונים, בעריכת קרויס, יודא כהן, פאקש (אונגרן), תרסז, 287 עמ', 15MB, ירחון, בעיקר על התורה
§דבר השוה, ועקנין, שמעון, ג'רבה, תשיח, על התורה
§דבר יוסף, שרם, יוסף חיים, ירושלים, תשמז, 406 עמ', 21MB, על התורה ומועדים
§דבר ישרים, זילבר מרגליות, חיים דוד רב בעיר קויל, ווארשא, תרצו, על התורה ומועדים
§דבר שמואל, מייזיל, שמואל ב"ר ישכר ממינסק, ווארשא, תרעג, על התורה
§דבר תורה לשלחן שבת, על התורה, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשעא, 104 עמ',8MB
§דברי אברהם א, טכארעק, אברהם ב"ר אהרן יוסף, ווארשא, תרפג, על התורה
§דברי אברהם ב, טכארעק, אברהם ב"ר אהרן יוסף, ווארשא, תרפד
§דברי אברהם ג, טכארעק, אברהם ב"ר אהרן יוסף, ווארשא, תרפז
§דברי אברהם ד, טכארעק, אברהם ב"ר אהרן יוסף, ווארשא, תרפז
§דברי אברהם ה, טכארעק, אברהם ב"ר אהרן יוסף, ווארשא, תרפז
§דברי אברהם, שפירא, אברהם, טארנא, 112 עמ', 7MB, על התורה, עם השמטות לס' "רשפי אש" על תהלים
§דברי אברהם, אורנשטיין, חיים אברהם, ברדיוב, תרסז, על התורה
§דברי אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרפז, על התורה ומאמרי חז"ל
§דברי אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ירושלים, תשח
§דברי אליהו א, ר' אליהו גארדאן, ווילנא תרפ"ג, דרשות על בראשית, שמות ויקרא, 162 עמ', 8MB
§דברי אליהו ב, ר' אליהו גארדאן, ווילנא תרפ"ג, דרשות על במדבר ודברים, 130 עמ', 7MB
§דברי אליעזר, רבי אליעזר ב"ר אלחנן וואלדמן, ירושלים, תשל"ג, על התורה, 65 עמ', 2MB
§דברי אריה, איש שלום, אריה ליב אברהם ב"ר ישראל אהרן, ווארשא, תרע, 62 עמ', 5MB, על עשרת הדברות, על פרשיות תפילין וציצית, עם "מדרש אברהם" על תהלים
§דברי אש, רבי אברהם שלמה כ"ץ, ירושלים, תשנ"ה, על התורה, מועדים, פרקי אבות, ואדות הש"ס, 533 עמ', 34MB
§דברי אשר, רוזנבוים, אשר ב"ר אברהם, תל אביב, תשיט, על התורה, ש"ס וזוהר, ופניני מוסר וחכמה
§דברי בן שלמה-חלק ראשון, יעקבסון, בנימין זאב ב"ר שלמה, ירושלים, תשיז, על התורה
§דברי ברוך - בראשית שמות - ימים נוראים, רוזנברג, ברוך בן גרשון חנוך,
§דברי ברוך - ויקרא במדבר דברים - אלול, רוזנברג, ברוך בן גרשון חנוך, בני ברק, תשסה
§דברי גאונים, בנעט, מרדכי, פאדגורזע אצל קראקא, תרס, 39 עמ', 2MB, על ה תורה, ועל "דיינו" שבהגדה
§דברי גאונים, לקט חידושים על התורה, ר' אלעזר שנקל, עם דרשה על ט"ו דיינו שבהגדה, ר' מרדכי בנעט, פאדגורזע אצל קראקא, תרס
§דברי גדולים, על התנ"ך: שביל הישר לר' צבי אשכנזי, מילי דאבות לר' משה כץ, חמדה לטובה לר' מרדכי הלוי,בעריכת ר' צבי יחזקאל מיכלזאהן, פיעטרקוב, תרצג, 145 עמ', 5MB
§דברי דוד, ר' דוד הכהן זאלצער, סוואליווע, תרע,על התורה, 329 עמ', 16MB
§דברי דוד, ר' דוד טייטלבוים, 10MB, מישקאלץ תש"ג על התורה
§דברי הברית, כולל "ברית ותורה" לר' אברהם עלוש, ו"דברי משה" לר' משה מימון, על התורה ומאמרי חז"ל, 387 עמ', 18MB, גרבה, תרעג
§דברי הברית, ר' אברהם צבי הירש, 6MB, זאלקווא תפ"ט על התורה
§דברי הרי"ם, יונתן מרדכי ב"ר אברהם, ווארשה, תרסט, על התורה
§דברי התענוגים, ר' בנימן וולף רייכלש, עם "עונג נפש", לר' יוסף לרנר, פלפולים על בראשית ושמות, פראג, תקנה, 256 עמ', 16MB, ממקור אחר
§דברי חכמים, ר' יהושע ראקער, קליוולנד תר"פ, דרשות מתלמוד בבלי על סדר המקרא, 162 עמ', 4MB
§דברי חכמים, ר' יהודה ליב, 3MB, זאלקווא תקי"ז על התורה
§דברי חפץ, יעוונין, שמואל ב"ר יונה, אודיסה, תרלג, 31 עמ', 2MB, על התורה
§דברי יאיר, ר' יאיר ציון, 4MB, דיהרנפורט תצ"ט על התורה, ממקור אחר
§דברי יאר ב - שמות-דברים, ראלער, יצחק אייזיק, וינה, תרנ, 131 עמ', 6MB
§דברי יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, פאדגורזע, תרס"ג, על התורה, ומועדים
§דברי יהושע, חידושי אגדה, ר' יהושע בר עזריאל יחיאל, מיכאלעוויץ, תש, 64 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 36 - על נ"ך. מעמ' 42 - על אגדות התלמוד ועניינים שונים. .
§דברי יהושע א, רבי יהושע העשיל רבינוביץ, ברדיטשוב, תרנ"ט, על התורה ואגדות
§דברי יהושע ב, רבי יהושע העשיל רבינוביץ, ברדיטשוב, תרנ"ט
§דברי יהושע, ר' יהושע, 4MB, ווארשא - תרס"ב על התורה
§דברי יוסף, פיש, יוסף אריה חופ"ק האדאד שאמשאן, סאטמאר, תשב, 184 עמ', 16MB, על התורה
§דברי יוסף, קליין (טשאבע), יוסף, לבוב, תרנג, 371 עמ', 36MB, על התורה
§דברי יעקב - פרשיות התורה, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - פרשיות התורה א, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב - פרשיות התורה ב, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יעקב סמך, פפד"מ, תרע, 22 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 16 - על מאמרי חז"ל. מעמ' מעמ' 18 - מטרת המצוות
§דברי יצחק, הרב יצחק פינפר, בודפשט תרפ"ג, באורים על התורה, הפטרות וחמש מגילות, 135 עמודים - 3 MB
§דברי יצחק ב, הרב יצחק הכהן פינפער, פיעטרקוב תרע"א, 168 עמ', 5 MB
§דברי יצחק-חלק ראשון, פינפער, יצחק ב"ר חיים הכהן, בודפשט, תרפג, על התורה, הפטרות ומגילות
§דברי יצחק-חלק שני, פינפער, יצחק ב"ר חיים הכהן, פיעטרקוב, תרעא
§דברי ישראל, הרב ישראל סתם, ניו יורק תשי"ח, הגיונות ורעיונות לפ"ש ולמועדים - 11 MB, 95 עמ'
§דברי ישראל, הרב ישראל טאוב, ניו יורק תרצ"א, על תורה ומועדים, 129 עמ', 4MB
§דברי מהר"ז, הרב זלמן בארער, ווילקס בר תרפ"ז, דרושים ופירושים לפ"ש - 11 MB
§דברי מהרי"א, אסאד, יהודה, מיכאלעוויץ, תרצא, 239 עמ', 17MB, על התורה, עם דרושים והספדים
§דברי מיעקב [ב"ח], ר' דוד יעקב, פיעטרקוב, תרסז.חלק א על התורה, חלק ב (מעמ' 58) על מסכתות. 159 עמ', 8MB
§דברי מנחם, ר' דוב מנחם רעגענשבערג , 8MB, מקוב - תרצ"ו על התורה
§דברי מנחם, ערליך, מנחם מענדל, ריגא, תרצה, על בראשית
§דברי מרדכי, זילברר, מרדכי ב"ר אהרן, וינה, תרלה, 274 עמ', 18MB, על התורה. מעמ' 212 "תשובה למרי דכיא"- חידושי סוגיות ושו"ת
§דברי מרדכי ח"ב - במדבר ודברים, סגרון, מרדכי, ג'רבה, תשה
§דברי משה, לאוענבערג, משה שלמה ב"ר ראובן, פינסק, תרעב, 95 עמ', 4MB, על התורה. מעמ' 60 - על נ"ך
§דברי משה, ר' משה סתהון, 4MB, ליוורנו - תר"ד על התורה
§דברי משה, ר' משה יהודאי טאהב, 13MB, ווארשא - תרצ"ב על התורה
§דברי נגידים [ב"ח], ר' דוד מאיר קראליעוויעצקי, 27MB, ווארשא - תרנ"ג/תרס"א על התורה
§דברי נועם, מלאכי (אנגלנדר), דב, ירושלים, תשכ, על התורה
§דברי נפתלי, ניימאן, נפתלי ב"ר מנחם מענדיל, ירושלים, תרסט, 32 עמ', 2MB, על התורה
§דברי ציון, ר' בן ציון כץ, ברונקס תרצ"ב, פירושים לפסוקים ולמאמרי חז"ל, 162 עמ', 4MB
§דברי שאול, נתנזון, יוסף שאול ב"ר אריה ליבוש הלוי, לבוב, תרלה, 406 עמ', 42MB, על התורה וחמש מגילות
§דברי שאול, לויטערבאך, שאול, פיורדא, תקכה, 80 עמ', 7MB, על התורה, ממקור אחר
§דברי שאול, ר' שאול לויטיבאך, 5MB, קראקא - תרס"ה על התורה
§דברי שיר א, ראטה, שמואל יעקב, קליינווארדיין, תרפד, 212 עמ', 12MB, על התורה
§דברי שיר, ראטה, שמואל יעקב, קליינווארדיין, תרעד, 20 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 13- ליקוטים
§דברי שלום, אדרבי, יצחק בן שמואל, ווארשא, תרנג, על התורה
§דברי שלום, גאלדענבערג, שלום, סאטמאר, תרצו, 164 עמ', 14MB, בראשית-שמות
דברי שלום, ר' שלום קרויז, שו"ת, נ"י תשכד, 429 עמ', 14.5MB. מעמ' 153 - על התורה. מעמ' 398 - על מועדים
§דברי שלום, על התורה ומועדים, עם הגהות על ספרי הלכה, הלברשטאם, אברהם שלום - הלברשטאם, משה יהודה נחמיה, בני ברק, 5773
§דברי שלמה, קירשבוים, יוחנן ב"ר שלמה, ווארשא, תרלג,144 עמ', 9MB, על התורה, על מגילת אסתר ועל אגדות
§דברי שלמה ח"א, ר' שלמה לבית הלוי, ויניציאה, שנו, על התורה וחמש מגילות ותהלים, 662 עמ', 48MB, ממקור אחר
§דברי שלמה ח"ב, שלמה בן יצחק, ויניציאה, תקו
§דברי שלמה, ר' שלמה מעהר, 22MB, סיגעט תרס"ו-ס"ז על התורה בדרך דרוש וחידוד
§דברי שמואל, ר' שמואל זנוויל, 14MB, אמשטרדאם תל"ח על התורה, ממקור אחר, ממקור אחר
§דברי שערי חיים, סופר, חיים, מונקאטש, תרמז, 364 עמ', 37MB, על התורה
§דברי תורה, חידושי מסכתות, פרנקל תאומים, יהונתן שמעון ב"ר יעקב, לבוב, תקצג, 73 עמ', 13MB. מעמ' 25 - "חידושי תורה" - על בראשית ושמות
§דברי תורה, ר' יואל רוזנטאל, ניו יורק, תרסה, ביאורי מלים באנגלית,כסדר התורה, 49 עמ', 2MB
דברי תורה חלק ח - דרשות ח"א, בראשית עד במדבר, האדמו"ר מהאלמין, נ"י תשנח, 203 עמ', 6.4MB
§דברים נפלאים, ר' זאב וואלף גערשטעל , 3MB, לעמבערג - תרנ"ט על התורה
§דבש וחלב, ר' מנחם מאנדל קרענגיל, 16MB, קראקא - תרע"א, על התורה בדרך פרד"ס
§דגל מנשה, ליברמן, מנשה, לונדון, תשו, 38 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 28 - על נ"ך. מעמ' 35 - ליקוטים
§דובב שפתי ישנים, ברודא, ישראל דומ"ץ מיחלוביץ, מיכאלעוויץ, תרפט, על התורה, עם חידושי סוגיות
דובב שפתי ישנים, ר' דוד רחימי, תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר
§דודאי מהרא"י, עטינגער, יצחק איצק יוסף, קראטאשין, תרז, על התורה
§דודאי ראובן, נעלקען, ראובן ב"ר שמואל מקאליש, ווארשא, תרמט, 226 עמ', 16MB, על התורה
§דודאי ראובן, כץ, ראובן ב"ר שמשון, פיעטרקוב, תרפח, 165 עמ', 13MB, על התורה
§דודאי ראובן-כרך ב, כץ, ראובן ב"ר שמשון, ירושלים, תשיד, ויקרא-דברים
§דודאי ראובן - על התורה, ריביאט, אדם בן יעקב, אוק פארק, 5770
§דורש בעדי, ר' עבודי יחיא משה, 8MB, ירושלים תרע"ג על התורה, 163 עמ'. מעמ' 152 - על איכה וקהלת, ושירים. מעמ' 154 - "תפארת בחורים" - חידות.
§דורש טוב, רבי מרדכי מאטיל לנדא, ווארשא, תרס"א-תרע"ד, על התורה
§דורש טוב, רבי מרדכי מאטיל לנדא, ווארשא, תרס"א-תרע"ד
§דורש טוב [ב"ח], ר' מיכאל זאב זאבאדסקי, 7MB, פיעטרקוב - תר"ע על התורה
§דורש סמוכים-חלק ראשון, ועקנין, שמעון, ירושלים, תרצג, לבאר את הקשר בין פרשיות התורה
§דורש סמוכים-חלק שני, ועקנין, שמעון, ירושלים, תרצג
§דיבובי חן, ר' דוב לאבלאוויטש, 19MB, קונסט-מיקלאש - תרצ"ג על התורה
§דליות יחזקאל א, סרנא, יחזקאל, מהדורה שניה, ירושלים, תשמט, על התורה, 530 עמ', 18MB
§דליות יחזקאל על התורה ועל הנביאים, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשנו, 430 עמ', 14MB
§דעת תורה, גיפשטיין, יהושע ב"ר בצלאל זאב, פיעטרקוב, תרצב, 100 עמ', 6MB, על התורה
§דקדוקי תורה, על התורה וחמש מגילות, רובינשטיין, זלמן מנשה מווארשא, פיעטרקוב, תרפג, 153 עמ', 11MB
§דרושי וחידושי הרמבא"ד, על התורה, דייטש, משה שהי' אבד"ק שאלגאטאריאן, סאיני, תשג, 250 עמ', 24MB. מעמ' 145 - חידושי מסכתות
§דרושים הלולים, ר' הלל שטארך , 4MB, לעמבערג תרנ"א על התורה, 73 עמ', ממקור אחר, 72 עמ'
§דרושים נחמדים,על התורה ומגילות ונ"ך, מאיר שיף, מודיעין עילית, 5769, עם הערות
§דרך אברהם, ר' אברהם הלוי סוכן, ברוקלין תרפ"א, על התורה, 448 עמ', 20MB
§דרך חיים, ר' חיים בן שלמה מצ'רנוביץ, לבוב, תרצא, שיחות מוסר על התורה, 382 עמ', 8MB, §ממקור אחר
§דרך חיים, ר' יעקב משה לסין, 8MB, ניו יורק 1947, 382 עמ', שיחות מוסר לפי פרשיות התורה, ממקור אחר
§דרך יהושע, לוינגר, יהושע יהודה, בודפשט, תרצד, על התורה, 206 עמ', 6MB
§דרכי דוד [ה' חלקים], ר' דוד מילדולה, 19MB, אמשטרדאם תקנ"ג על התורה
§דרכי חיים, ר' חים אליעזרי, על התורה, ירושלים תשכ"ח, 406 עמ', 12MB, ממקור אחר, 17MB
§דרכי יוסף, ר' יוסף אליעזר ליבר הלוי עדל, דרשות על התורה, ח"א, 29MB, יוהניסבורג תרי"ט, ח"ב, 20MB, יוהניסבורג תרכ"א
§דרכי מוסר, נימן, יעקב, ירושלים, תשיא, על התורה
§דרכי משה, כהן, משה, ג'רבה, תרצה, 132 עמ', 7MB, על התורה
§דרכי שלום, מרגונטו, ניסים חיים שלום יעקב, שאלוניקי, 5571,דרשות על התורה, 300 עמ', 27MB. מעמ' 263 - "מענה לשון" - רשימת מלים בסדר א"ב, ומשמעותן ככינויים. מעמ' 280 - נושאים בתורה לפי סדר הפרשיות ונ"ך, עם מראי מקום לספרי דרשות, עם הנושא ההלכתי שנקשר להם. מעמ' 289 - מפתח מקורות. עמ' 299-300 שני עמודים שאינם במקומם
§דרש אברהם, ר' נסים אברהם אשכנזי, על התורה, ח"א, 16MB, שאלוניקי תר"א, ח"ב, 13MB, שאלוניקי תרי"ב
§דרש משה, ר' משה אלבילדה, 9MB, ויניציאה - שס"ג על התורה, ואח"כ דרוש להלבשה, ממקור אחר
§דרש משה, מחליש, משה ב"ר שמואל, לבוב, תרלב, 135 עמ', 15MB, על בראשית-שמות
§דרש משה, רוטמן, משה מהאראדישץ, ברדיטשוב, 170 עמ', 18MB, על התורה. מעמ' 120- למועדים. מעמ' 156 - דרשות והספדים
§דת ודין, ר' יצחק בן אליהו אבן-שאנג'י, קושטא, תפו, ממקור אחר, 197 עמ', 16MB. מעמ' 164 - שו"ת, ממקור אחר
§האדרת והאמונה-חלק שלישי, לוין, יהודה ליב ב"ר נחום פנחס, ס. לואיס, תרפב, על התורה
§האמונה והבטחון, קוטנר, יהושע העשל מליסא, ברסלויא, תריג, על עשרת הדברות
§האשל, ר' אשר יעקב אברהם קלמנקס, 5MB, לובלין - תל"ח על התורה
§הבינה והברכה, סורוצקין, רפאל ברוך, וויקליף, תשסו
§הגיונות המקרא, אלדד, ישראל, ירושלים, תשיט
§הדרש והרעיון, ר' ישכר דוב בערגמאן, ניו יורק תשי"א, על התורה ומועדים, 337 עמ', 10MB
§הדרת קודש, גרודנצ'יק, קים קדש יהושע בן יחיאל יוסף, פיוטרקוב, תרסד, 24 עמ', 1MB, על התורה
הואיל משה, ר' משה יצחק אשכנזי, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§הואיל משה, ר' משה ב"ר אברהם, פראג, שע״ב, "באר משה" על התורה, ו"באר היטב" - דרשות, ממקור אחר
הואיל משה, אשכנזי משה יצחק, על חמשה חומשי תורה ונביאים ראשונים
§הוגי שעשועות - ב, שמות-ויקרא, אדלער, יוסף משה בן אריה אברהם, לייקווד, 5776, 488 עמ', 9MB
§הוגי שעשועות - ג, במדבר-דברים, אדלער, יוסף משה בן אריה אברהם, לייקווד, 5776, 480 עמ', 9MB
היא שיחתי, על דרך לימוד התנ"ך, עורך: הרב יהושע רייס, 264 עמודים, תשע"ג,
§היכל צבי ח"א, בראשית-שמות, ווייס, צבי בן יעקב, נתניה, 5775
§היכל צבי ח"ב, ויקרא-דברים, ווייס, צבי בן יעקב, נתניה, 5775
§היכלי שן - תורה, ר' שמואל נחום בן קהת הלוי גאסנבויאר, 24MB, לבוב - תרמ"ט
הכתב והקבלה , נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§הכתב והקבלה חלק א, ר' יעקב צבי בן גמליאל מקלנבורג, נירנברג, תרפד
§הכתב והקבלה חלק ב, ר' יעקב צבי בן גמליאל מקלנבורג, נירנברג, תרפד
הכתב והקבלה - בראשית שמות, ר' יעקב צבי מקלנבורג
הכתב והקבלה - ויקרא במדבר, ר' יעקב צבי מקלנבורג
הכתב והקבלה, ר' מקלנבורג יעקב צבי - מהדורת אינטרנט מעוצבת, ההדיר: איזנברג יהודה, עיצוב: גרליץ זהבה
§כתב והקבלה-חלק ראשון, יעקב צבי מעקלענבורג, ברלין, תרמ
§כתב והקבלה-חלק שני, יעקב צבי מעקלענבורג, ברלין, תרמ
§הכתב והקבלה - במדבר-דברים, קניגסברג ?, תרי, 576 עמ', 42MB
§הלכתא מאורייתא ח"א כרך א, בירורי הלכה כסדר הפרשיות, כהן, בנימין ישראל, ירושלים, 5775
§הלכתא מאורייתא ח"א כרך ב, כהן, בנימין ישראל, ירושלים, 5775
§הלכתא מאורייתא ח"א כרך ג, כהן, בנימין ישראל, ירושלים, 5775
§המאור הקטן, 9 עמודים אחרונים, טרנפול, מאיר, פירדא, תנז, 2MB, על התורה
§המאור שבתורה, ר' יעקב הורוויץ, ניו יורק תרע"ז, על התורה, על הדברים שנראים כשקר, 73 עמ', 2MB
§המגיד א, רבי יוסף תאומים-הפרי מגדים, לונדון, תש"ן, על התורה, 423 עמ', 24MB
§המגיד ב, רבי יוסף תאומים-הפרי מגדים, לונדון, תש"ן
§המגיד ג, רבי יוסף תאומים-הפרי מגדים, לונדון, תש"ן
§המה ינחמוני - שבת, שיחות לפרשת השבוע, וינברג, צחק מנחם, ירושלים, תשסה
§המזכיר, אסנער, משה דוד ב"ר בצלאל, ווארשא, תרס, על השמות הפרטיים שבתנ"ך, עם ביאורם בחז"ל
§המזכיר, ווייס, שמואל מאיר הכהן, ביאליסטוק, תרפה, על התורה
§המכלולים להרקב"ג, ר' יעקב קאפיל צבי דיקמאן , 23MB, לעמבערג - תרל"ה על התורה בדרך פרד"ס
§המלואים למשה, ר' משה מימון, 22MB, גרבה - תרצ"ב על התורה ודרשות
ממקור אחר, 14MB, 197 עמ'
העמק דבר והרחב דבר עם הוספות הנצי"ב - מהדורת קופרמן (ירושלים, תשס"ח), נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§העמק דבר והרחב דבר - הוספות, ירושלים, תרחצ, 121 עמ', 6MB
§הר סיני, שטיינר, סיני, פרעמישלא, תרמג, 170 עמ', 14MB, על התורה. מעמ' 135 - הספדים. מעמ' 157 - שו"ת
§הר צבי, רייכמן, צבי, טארנא, תרפז, 242 עמ', 15MB, על התורה. מעמ' 152 - דרושים ולקוטים. מעמ' 163 - על פרקי אבות. מעמ' 186 - חידושי סוגיות בסדר א"ב. מעמ' 233 - שו"ת
§הרי בשמים ח"א, בדרשי, יצחק, שאלוניקי, תקנג, על התורה, עם "ערוגת הבושם" - דרשות מבנו
§הרי בשמים וערוגת הבושם ח"ב, בדרשי, יצחק, שאלוניקי, תקנג
§הרי בשמים, רבי יצחק בדרשי, עם ערוגת הבושם, לר' יהושע בדרשי, דרשות על התורה, שאלוניקי, תקנ"ג
§הרי בשמים, גינז, יעקב יוסף, בודפשט, תרפז, על בראשית ושמות
§הרי בשמים, גינז, יעקב יוסף, פיעטרקוב, תרצה, 128 עמ', 10MB, על ויקרא-במדבר-דברים. מעמ' 82 - על נ"ך, פרקי אבות ועוד ליקוטים. מעמ' 92 - "בני משה" על פרקי אבות ומשלי. מעמ' 95 - הספד ועוד ליקוטים. מעמ' 99 - על זמירות שבת. מעמ' 109 - על תהלים. מעמ' 111 - "בית מאיר" - חידושי סוגיות, לר' מאיר קליין.
§הרכסים לבקעה, שפירא, יהודה ליב בן צבי הירש, אלטונא, תקעה
§השכל וידוע חלק א, ר' יעקב אביגדור, מעקסיקו סיטי תשכ"ב, על התורה בראשית-ויקרא, בשילוב דרשות למועדים לפי זמן הפרשיות, 367 עמ', 10MB. מעמ' 275 - חלק ההלכה. מעמ' 366 - תוכן העניינים
§השכל וידוע חלק ב, ר' יעקב אביגדור, מעקסיקא, תשכג, 352 עמ', 13MB, על התורה ויקרא-דברים, בשילוב דרשות למועדים לפי זמן הפרשיות. מעמ' 205 - מאמרים. מעמ' 248 - חלק ההלכה. מעמ' 350 - תוכן העניינים
§השם אקרא [אפרקסתא דעניא], ר' משה קלונימוס פראנק, 15MB, בילגורייא - תרצ"ג על התורה
§התורה והעולם א, ר' ניסן טעלושקין, ברוקלין תשט"ו,232 עמ', 7MB, בראשית-שמות, חנוכה וארבע פרשיות
§התורה והעולם ב, ר' ניסן טעלושקין, ברוקלין תשי"ז, 225 עמ', 6MB, ויקרא-במדבר, פסח ושבועות
§התורה והעולם ג, ר' ניסן טעלושקין, ניו יורק תשי"ח, 240 עמ', דברים ואלול וחגי תשרי
ובחרת בחיים, ר' יפתח סופר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר, ממקור אחר
§ובחרת בחיים א, סופר, יפתח, תשסח, בראשית-שמות
§ובחרת בחיים ב, סופר, יפתח, תשסט, על ויקרא-במדבר
§ובחרת בחיים - ח"א - ח"ב, בראשית-במדבר, סופר יפתח, 5774
§ודרשת וחקרת תליתאה, גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשנט,על התורה, סוגיות
§ודרשת וחקרת רביעאה, גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשסג,על התורה, סוגיות
§ודרשת וחקרת חמישיאה - בראשית שמות ויקרא א, גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשסח
§ודרשת וחקרת חמישיאה - ויקרא ב במדבר דברים, גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשסח
§והוכח אברהם, ר' אברהם חלימי, 21MB, תוניס - תרע"ב על התורה בדרך דרוש ופלפול
§ויאמר עזרא, ר' עזרא הכהן טראב [מסלתון], 21MB, ירושלים - תרע"ד על התורה
§ויאמר שאול, נחמייאש, שאול, תוניס, תרצא, על התורה
§ויאמר שמואל, עלוש, שמואל, ג'רבה, תשכב, על התנ"ך ומערכות ועל הש"ס
§ויאסוף דוד, קצין, דוד ב"ר בכור יאודה, ירושלים, תרנט, 762 עמ', 52MB, על התורה. באמצעו - מעמ' 204-212, 394-445 - "ליקוטי אברהם" - נושאים במחשבה, כסדר א"ב. מעמ' 712 - ליקוטים. מעמ' 744 - מעשיות
§וידבר משה-חלק א, פאלאק, משה הלוי, נ.י., תשג, בראשית-שמות
§וידבר משה-חלק ב, פאלאק, משה הלוי, נ.י., תשג, ויקרא-דברים
§ויזרע יצחק, סויסיא, יצחק, קזבלנקה, תשיא, על התנ"ך
§ויחי ויתן, ויטירבו, יחיאל חיים ב"ר מרדכי רפאל שמשון, ליוורנו, תרג, 307 עמ', 38MB, על התורה. עד עמ' 24 - דרשות לחג השבועות. מעמ' 245 - דרשות. מעמ' 280 - מפתח מקורות
§ויחי יעקב, ר' יעקב חאביף, 18MB, אזמיר - תרל"ח דרשות על התורה
§ויחכם שלמה, נחמיאש, שלמה, קזבלנקה, תרצט, 68 עמ', 4MB, על התורה
§ויחל משה, ר' חי משה ב"ר חיים הלל פיגוטו, 10MB, ביינה [ווינה] - תקע"ד על התורה (ס' בראשית ושמות) בדרך דרוש ומוסר
§ויכתב משה, ר' משה ב"ר שמעיה, פפד"א, 5454, 68 עמ', 5MB, על בראשית-שמות. מעמ' 64 - דרושים, ממקור אחר, 68 עמ', 5MB
§ויכתוב משה, משה ב"ר שמעי', פאדגורזע אצל קראקא, תרס, על התורה ומדרש
§ויעש אברהם, ר' אברהם דידי, 3MB, ליוורנו - תר"נ על התורה
§ויעתר יצחק, ר' ר יצחק מאייער, 5MB, דראהאביטש - תרנ"ו על כל פסוקי "וידבר ה' אל משה לאמר" שבתורה
§ויקהל משה, ר' הכהן גורדון, ברוקלין תשט"ז, 540 עמ', 18MB, על התורה, עם מפתח עניינים א"ב
§ויקרא יעקב, ר' יעקב סוכרי , ליוורנו תר"מ, על התורה, 16MB
§ויקרא יצחק, ר' יצחק עטייה, 8MB, ליוורנו - תקפ"ה, על התורה
§ולבש הכהן, חמצי, חיים יאושע אלעזר הכהן, אזמיר, תרמט, 575 עמ', 68MB, על התורה. מעמ' 447 - על חמש מגילות. מעמ' 485 - על נ"ך. מעמ' 532 - על אגדות התלמוד.מעמ' 570 - "מטבע שטבעו חכמים" - ביאורים על התפלה
§וענפיה ארזי אל - בראשית, שמות, גורביץ, אברהם בן אריה זאב, גייטסהעד, 5766
§וענפיה ארזי אל - ויקרא, במדבר, דברים, גורביץ, אברהם בן אריה זאב, גייטסהעד, 5766
§זאת ליהודה, וואכסנר, יהודה ליב ב"ר אברהם, קראקא, תרנה, 15 עמ', 2MB, על התורה
§זבד טוב, ר' זאב וואלף פאפערש, 12MB, פרעמישלא - תרנ"ה על התורה, 217 עמ', ממקור אחר, 216 עמ', 16MB
זבח השלמים, גלנטי, משה בן יהונתן, על התורה, אמשטרדם תס"ח, נג דפים
זבח השלמים על התורה, ר' משה בן ר' יהונתן גאלנטי, אמשטרדם תס"ח, 58 עמ', 10.6MB, §ממקור אחר
§זבח השלמים, גאלאנטי, משה ב"ר יהונתן (מג"נ), פאדגורזע אצל קראקא, תרסג, 99 עמ', 9MB, על התורה
§זבחי צדק, דיסקין, יצחק זאב, ירושלים, תש"ס, 393 עמ', 10MB, ביאורים כסדר התורה, עם מפתח מקורות
§זבחי צדק תנינא, דיסקין, יצחק זאב בן שמעון משה, ירושלים, תשסג, 432 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' שסג - קונטרס בענייני בכורות. מעמ' שפ - קונטרס בעניין מזוזה.
§זהב שבא, גרינפלד, שמעון, ורנוב, תרצג, על בראשית, שמות ויקרא
§זהרי תורה, ר' חיים שמעון נייהויזען, 5MB, סט. לואיס - 1929
§זוהר תורה, שיפמאן, יהודה ליבוש, ירושלים, תרחצ, 240 עמ', 12MB, על התורה
§זיר זהב, טרכטמן, בנימין יצחק, נ.י., תשיג, רעיונות מוסריות על התורה ומאמרי חז"ל
§זית רענן, תאומים, נחום צבי המכונה זידא, נ"י, תרצז, 67 עמ', 2MB, על התורה
§זכור ושמור, ר' אשר אנשיל הלוי יונגרייז, 22MB, בודאפעסט - תרצ"ח על התורה
§זכור ושמור-חלק ראשון, יונגרייז, אשר אנשיל, בודפשט, תרחצ, 336 עמ', 21MB, ביאורים על התורה בקשר למצות שבת, בראשית-שמות
§זכור ושמור-חלק שני, יונגרייז, אשר אנשיל, בודפשט, תרחצ, 200 עמ', 13MB, ויקרא-דברים
§זכות הרבים, פרחי, יצחק, קושטא, 5589, 142 עמ', 16MB, על התורה ומועדים
§זכר בנימין, רבי בנימין זאב רוטברג, ירושלים, תרצ"ד, על התורה, 115 עמ', 6MB, ממקור אחר
§זכר לחיים-חלק ראשון, כהנא, יצחק מרדכי, ירושלים, תשב, על התורה, בראשית, 16 עמ', 1MB
§זכר לחיים-חלק שני, כהנא, יצחק מרדכי, ירושלים, תשכא, 39 עמ', 3MB
§זכר לחיים-חלק שלישי, כהנא, יצחק מרדכי, ירושלים, תשכא
§זכר לחיים-חלק רביעי, כהנא, יצחק מרדכי, ירושלים, תשכא
§זכר לחיים-חלק חמישי, כהנא, יצחק מרדכי, ירושלים, תשכא
§זכר לחיים חלק ו, רבי יצחק מרדכי כהנא, ירושלים, תשי"ט, על התורה, חלק ו, 73 עמ', 3MB
§זכרו תורת משה, על התורה, גפן, משה, בני ברק, 5776
§זכרון אהרן, כהן, אהרן בן צבי, ניו יורק, תשסז, על התורה, עם דרשות וחידושים על התלמוד
§זכרון אהרן, ר' אהרן הכהן קאָהן, 10MB, פאקש - תרע"ה על התורה
§זכרון דוד, רבי שמואל דוד קרויז, ניו יורק, תשמ"א, על התורה, 122 עמ', 3MB. מעמ' 72 - למועדים. מעמ' 93 - על פרק אבות. מעמ' 102 - על מועדים. מעמ' 107 - על חמש מגילות. מעמ' 108 - הספדים. מעמ' 112 - לבר מצוה
§זכרון יהושע, ווירצברגר, ישראל מו"צ בבאזא, טיסאסאספאלא, תרעב, 100 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 85 - שו"ת
§זכרון יעקב, ר' יעקב ברלין, 3MB, פיורדא תק"ל על התורה, ושאלות ותשובות, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 118 עמ'
§זכרון ישראל, הרב ישראל קעסלער, ניו יורק תרפ"ה, פ"ש - לקט רעיונות ווורטים, 6 MB, ממקור אחר
§זכרון לחיים, ר' אליעזר סולטאן, 6MB, ניו יורק - תש"ב הערות וביאורים בפי' "אור החיים" על התורה, 94 עמ', ממקור אחר, 9 עמ'
§זכרון מאיר, על התורה, רובמן, דב מאיר בן אריה ליב, חיפה, 5725
§זכרון מאיר - מנוקד, רובמן, דב מאיר בן אריה ליב, חיפה, 5738
§זכרון מנחם, רוזנברג, מנחם צבי אבד"ק סילאדי נאדיפאלו, מונקאטש, תרעג, 272 עמ', 32MB, על התורה. מעמ' 228 - על מועדים.מעמ' 267 - הספדים
§זכרון משה, ר' משה אייכענשטיין, ברוקלין, תשמח, 200 עמ', 13MB, על התורה, בראשית-שמות-ויקרא. עדעמ' 17 - שלשלת היוחסין. מעמ' 136 - מאמר לברית מילה. מעמ' 145 - הגהות על רש"י על התורה, בראשית. מעמ'155 - הערות על אור החיים על בראשית. מעמ' 177 - מכתבים וסיפורים
§זכרון משה-חלק ב, מאמאן, משה מרדכי, ירושלים, תרסח, 202 עמ', 11MB, על תורה ונ"ך
§זכרון שמואל-חלק א, פיין, שמואל מנחם הלוי, נ.י., תרצא, על התורה
§זכרון שמואל ב, ר' שמואל מנחם הלוי פיין, 2MB, דיטרויט תרצ"ב, ὥממקור אחר, 95 עמ', 2.3MB
§זכרון שמואל, הלר, שמואל זיינוויל, פרעמישלא, תרמב, על התורה
§זכרון שמואל, היימאן, שמואל דוד, גראסווארדיין, תשא
§זקן אהרן, ר' אהרן יוסף קורץ , 18MB, קראקא תר"צ, על התורה, 284 עמ', ממקור אחר, 290 עמ'
§זקן אהרן, ר' אהרן פריעד, 8MB, מונקאטש תרמ"ח, על התורה (ס' בראשית ושמות) בדרך אגדה וחסידות, ובתוכו מאמרים בשם צדיקי הדור, 115 עמ', §זקן אהרן, פריעד, אהרן, מונקאטש, תרסד, 144 עמ', 12MB, על התורה. מעמ' 106 - על מועדים. מעמ' 136 - ליקוטים למסכתות, ממקור אחר, 147 עמ', 7MB
§זקן אהרן, על התורה, פריעד, אהרן, ברוקלין, 5769, עם מפתח מקורות ומפתח ענינים
§זר זהב, ר' דוד ציטראנענבוים, 4MB, בילגורייא - תרצ"ג על התורה
§זר זהב, ר' הירש מייזליש, נוי יורק, 1990, 97 עמ', 3MB, על התורה פרשיות פנחס עד ספר דברים
§זריזותא דאברהם, הלר, אברהם נח, ברוקלין, ניו יארק, תשיב, 238 עמ', 18MB, על התורה, ועל פרקי אבות
§זריזותא דאברהם, הלר, אברהם נח הלוי אבד"ק דאלינא, לבוב, תרס, 104 עמ', 8MB, על בראשית-שמות
§זרע אברהם, יפה, אברהם ניסן ב"ר רפאל דוב מווילנא, ווילנא, תרצט, על בראשית ושמות, ועל אגדות התלמוד
§זרע אברהם, רבי אברהם ברבי ראובן שמ"ו, מנטובה, תצ"ט, על התורה וחידושי דינים, ממקור אחר, 231 עמ', 13MB
§זרע אברהם, ר' אברהם ב"ר בנימין זאב, זולצבך, 5445, דרשות על סמיכות הפרשיות בתורה, 160 עמ', 9M, ממקור אחר
§זרע אהרן, חזן, אהרן יואל ב"ר יצחק הכהן, ווילנא, תרעא, דרשות על התורה ולארבע פרשיות ולמועדים
§זרע אהרן, ר' אהרן ייטלש, 8MB, פראג תקנ"ז על התורה, ★ממקור אחר, 144 עמ'
§זרע אמת, זגביב, מסעוד, ליוורנו, תריא, 140 עמ', 19MB, על התורה
זרע ברך, ר' ברך בן יצחק אייזק, על התורה וכמה פסוקים מחמש מגילות ומנביאים וכתובים, קראקא ת"ו, 151 עמ', 72.1MB, §ממקור אחר
§זרע ברך - חלק שני, ברכיה ברך בן יצחק אײזיק, אמשטרדם, תכב, 277 עמ', 55MB, על התורה
§זרע ברך [ראשון ושני], ר' ברכיה ברך שפירא, 38MB, אמשטרדאם ת"צ, על התורה בדרך דרוש
§זרע ברך שלישי, ר' ברכיה ברך , 4MB, האלי תע"ד על התורה, ממקור אחר
§זרע ברך ח"ב-ח"ג, ר' ברכיה ברך ב"ר יצחק אייזיק, המבורג, 5447, 356 עמ', 57MB, על התורה. מעמ' 281 - חלק ג - על בראשית
זרע ברך, על חמשה חומשי תורה וחמש מגלות, חלק שני ומהדורא תנינא, ר' ברכיה ברך, אמשטרדם ת"צ, 218 עמ'
זרע ברך, על חמשה חומשי תורה וחמש מגלות, חלק א, ר' ברכיה ברך, אמשטרדם ת"צ, 174 עמ'
§זרע השלום, שלום המכונה גאתו הכהן, ג'רבה, על התורה
§זרע יצחק, יעקבסון, יצחק ב"ר יעקיל יאקאב, שיקאגא, תרעו, ביאורי סיפורים בתורה ופסוקים
§זרע ישראל, 17MB, וילהרמשדארף - ת"צ על התורה
§זרע קודש, 3MB, זאלקווא - תק"ה על התורה בדרך דרוש וחידוד
§זרע שמשון, רבי שמעון חיים ברבי נחמן נחמני, מנטובה, תקל"ח, על התורה וחמש מגילות, ממקור אחר, 360 עמ', 49MB
§זרע שמשון, לקט מדבריו על אשת חיל וילקוט בית יעקב, נחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאל, ערד, 5775, 223 עמ', 12MB
§זרע שמשון - תשובה מאהבה, ענייני תשובה מתוך ס' זרע שמשון, נחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאל, 5776, 126 עמ', 8MB
§זרעה של רחל, זלזניק, שלמה זלמן, ירושלים, תשנד, על המקרא
§חגוי הסלע - על התורה והמועדים, טאובה, יונה בן שמואל ברוך בענדיט, קרית ספר, 5773
§חדושי הרמ"ל-חלק ב, ר' משה יהודה ליב מסאסוב, וינה, תרפא, על התורה ונ"ך ועל חנוכה
§חדושי הרמ"ל-חלק ב, ר' משה יהודה ליב מסאסוב, נ.י., תשיח
§חדושי רבינו הגר"ז סאלאווייציק על התורה, סולובייציק, יצחק זאב הלוי,
§חדושי שמואל הרמשי, דאנאטה, שמואל, אוזהאראד-אונגוואר, תרצא, על התורה, עם דברי הספד
§חדושי תורה, קאהן, ליפמאן (ד"ר) מוויזבאדען, ברלין, תרע, על התורה
§חדושי תורה, זאכמאן, מאיר צבי הירש, מונקאטש, תרפט, 167 עמ', 9MB, על התורה. מעמ' 112 - על תהלים. מעמ' 128 - על מסכת מגילה. מעמ' 133 - על מגילת אסתר. מעמ' 149 - על ההגדה. מעמ' 156 - על הברייתא בפיטום הקטורת, וליקוטים שונים
§חדושי תורה, לבוב, 5564, 51 עמ', 9MB, על בראשית-שמות
חידושים על התורה, וינה? תר"ך לערך, יא דפים, כנראה נספח לחבור אחר
§חדות יעקב, 1MB, ברלין - תקל"ו על התורה
§חדות יעקב, ר' יעקב יאקב ב"ר יהודה יידל מדעסא, זיטומיר, תרלג, 68 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 66 - "מנחת יהודה" על ילקוט משלי
§חד"ר נא"ה, אליקים, נסים, ירושלים, תרעא, על התורה
§חדשים לקטרת, טננבוים, אהרן ב"ר אריה מילידי פראגא, ווארשא, תרלט, על התורה בדרך מסורת וגימטריאות
§חוט המשולש, על התורה, ר' יהודה בן עמרם דיוואן, קושטא תצ"ט, 210 עמ', 29MB. מעמ' 143 - שו"ת
§חוט המשולש בשערים, וינה, תק״פ, 218 עמ', 19MB, על התורה, מורכב משלושה ספרים: "שער אשר" לר' אשר לעמל הלוי מגלוגא, "שער המים" לר' יחיאל מיכל הלוי מגלוגא, "שער הקטן" לר' משה הלוי מגלוגא
§חוט המשולש בשערים, על התורה, ר' אשר לעמל הלוי מגלוגא, ר' יחיאל מיכל מגלוגא, ור' משה הלוי מגלוגא, מונקאטש, תרצא
§חוט של חסד, ר' אליהו ב הכהן האתמרי, 26MB, אזמיר - תרכ"ה על התורה
§חולת אהבה, רבי צמח הכהן, גרבה, תרצ"ה, על התורה וחמש מגילות, עם דרשות והספדים, ממקור אחר, 412 עמודים, 23 MB, Ξממקור אחר, 412 עמ'
§חומש, עם אונקלוס, רש"י ומנחה בלולה, רפפורט, אברהם מנחם ב"ר יעקב הכהן, המבורג, 5580, 780 עמ', 71MB
חומת אנך, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פיסא תקס"ג, על התורה, 256 עמ', 63.7MB, §ממקור אחר
§חומת אנך, החיד"א, על התורה וחמש מגילות, וינה, תרנ
§חומת אש, ר' מנחם א"ש [=אייזנשטאט], 153 עמ', 7MB, פאקש - תרס"ו על התורה, מגילת איכה, קהלת, תהלים, וקצת על פרקי אבות, ממקור אחר, קטוע, 10 עמ', 1MB
§חוק ליצחק אור שרגא חלק א-ב, על תנ"ך והפטרות, ועל אבות, שרגא, אור, ירושלים, 5776, 303 עמ', 4MB
§חוקי החיים-א, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרנא, לימוד לכל לילה לפי הפרשיות כמו חוק לישראל שביום
§חוקי החיים-ב, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרנא
§חושב מחשבות-חלק ראשון, קראפמאן, מאיר יהושע רב בביורעוו, ווילנא, תרסד, על התורה וחמש מגילות ונ"ך
§חזון אש, האראש, חיים זאב ב"ר אשר שמואל, פיעטרקוב, תרעב, דרשות על הפרשיות ולימים נוראים, והדרנים, וחידושים
§חזון יוסף, ר' יוסף הלוי סגל, שיקגו תשי"ז, 287 עמ', 8MB, על התורה, ובתוכו על מועדים לפי זמנם בין הפרשיות
§חזון ישעיה, על בראשית שמות, עם "ברוך מבנים אשר" - דרשות, יונגרייז, ישעיה הלוי אבד"ק זערינד, סאיני, תרפד
§חזון ישעיה, מהדו"ת, על בראשית ושמות, יונגרייז, ישעיה הלוי אבד"ק זערינד, סאיני, תרצט
§חזון עובדיה, רבי עובדיה הלוי, ליוורנו, תקמ"ז, על התורה, 465 עמ', 39MB, ממקור אחר, 459 עמ', 41MB
§חידושי מהרש"א על התורה, מהרש"א, פיורדא, 5524
§חידושי תורה, ר' יקותיאל זלמן עטינגער, 7MB, ברדיטשוב תר"ע, על התורה
§חידושי תורה, ר' יהונתן שמעון פרענקל תאומים, 2MB, לעמבערג תקצ"ג, על התורה
חידושים על התורה, וינה תר"ך, 11 עמ', 2.3 MB
§חיי אליהו, הרב אליה עברון, ברוקלין, ניו יורק תשי"ג, פירוש על התורה, 14 MB
§חיי עולם, בולה, רפאל משה, קושטא, 5512, 223 עמ', 29 MB, על בראשית-שמות, עם מפתח מקורות
§חיים וחסד, ר' יצחק נסים ן' גאמיל, 7MB, אזמיר ,תצ"ו על התורה, עם ספר "חנן אלהים", ≡ממקור אחר, 598 עמ'
§חיים לגופא, ר' חיים פאלאגי , 3MB, אזמיר - תרל"ד רמזים על אותיות התורה
§חיים לישראל - חלק א, על התורה, גרינברגר, ישראל, אלעד, 5774
§חיים שיש בהם - מסודרים לפי עניני פרשיות השבוע, גראס, יצחק שרגא, ירושלים, תשסא
§חיים שיש בהם - תניינא, גראס, יצחק שרגא, ירושלים, תשסד, 698 עמ', 19MB, על התורה והפטרות
§חיים תחילה, ר' חיים פאלאגי, שאלוניקי, תרה, 97 עמ', 2MB, 101 אופנים לקשר את "בראשית" עם "לעיני כל ישראל", עם מפתח מקורות
§חיים תחילה, פלג'י, חיים בן יעקב, שאלוניקי, תרה, 168 עמ',9MB. מעמ' 97 - "דרכיו למשה" - דרשה על עלילת הדם
§חינוך בית יצחק, רבי יצחק גליק, פאקש, תר"ן, על התורה, 217 עמ', 14MB
§חכו ממתקים, על התורה, מהדורה שניה, פיין, צבי יעקב, ברוקלין, 5775, 276 עמ', 4MB
§חכמה ומוסר, חטאב, מעתוק, ג'רבה, תשב, דרשות לשבתות השנה והספדים
§חכמה עם נחלה-חלק ראשון, קליין, זאב צבי ב"ר זכריה, בילגורייא, תרצה, על התורה ועל פרקי אבות
§חלק יעקב, הרב יעקב ליב בענדזאמין, ניו יורק תרע"ד, פירוש עה"ת בדרך פרד"ס, 9 MB
§חלק יפה, פאלאג'י, אברהם, אזמיר, תרלח, 159 עמ', 18MB, על התורה. מעמ' 142 - על חמש מגילות
§חלקת יואב על התורה, וינגרטן, יואב יהושע - מנדלבוים, דוד אברהם, בני ברק, 5773
§חמדה גנוזה, כהנא, שלמה, בודפשט, תשא, על התורה
§חמדת ימים, רבי שלום בן יוסף שבאזי, ירושלים, תשט"ז, על התורה, 591 עמ', 68MB
§חמדת ישראל, קרפונקל, ישראל יהודה, ברוקלין, תשנא, 413 עמ', 27MB, על התורה. מעמ' 261 - על מועדים. מעמ' 282 - על ההגדה. מעמ' 295 - על תהלים. מעמ' 306 - על התפלה ועוד. מעמ' 313 - חידושי מסכתות
§חמדת צבי, ר' צבי הירש הלוי הורוויץ, 15MB, לעמבערג תרל"ו, על התורה בדרך דרוש, 205 עמ', ממקור אחר
§חמדת צבי, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תשכ"ה, 234 עמ', 7MB, על התורה. מעמ' 198 - דרשות והספד
§חמודי צבי, במדבר-דברים, ניו יורק תשל"ג, 672 עמודים. מעמ' 389 - דברים. 24 MB
§חמש ידות-חלק ראשון, לוין, בנימין ב"ר יעקב (הרבי"ל), ווילנא, תרסד, בראשית-שמות-ויקרא
§חמש ידות-חלק שני, לוין, בנימין ב"ר יעקב (הרבי"ל), ווילנא, תרסד, במדבר-דברים
§חמשה אלפין, אפרון, אהרן אליעזר ב"ר שאול, ווילנא, תרעד, על התורה וחמש מגילות ואגדות חז"ל
§חמשה ואלף אנפין לתורה, ר' שלמה תוביינא, ירושלים, חיבור סוף התורה לתחילתה, בענייני ק"ש ומילה
חמשה חומשי תורה - בראשית, עם תרגום אונקלוס, פי' רש"י ופנים יפות, ר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, עם פירוש "שם אפרים, מר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 169 עמ', 45MB
חמשה חומשי תורה - שמות, עם תרגום אונקלוס, פי' רש"י ופנים יפות, ר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, עם פירוש "שם אפרים, מר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 212 עמ', 61.4MB
חמשה חומשי תורה - ויקרא, עם תרגום אונקלוס, פי' רש"י ופנים יפות, ר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, עם פירוש "שם אפרים, מר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 160 עמ', 46MB
חמשה חומשי תורה - במדבר, עם תרגום אונקלוס, פי' רש"י ופנים יפות, ר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, עם פירוש "שם אפרים, מר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 152 עמ', 42.7MB
חמשה חומשי תורה - דברים, עם תרגום אונקלוס, פי' רש"י ופנים יפות, ר' פנחס בן צבי הירש הורוויץ, עם פירוש "שם אפרים, מר' אפרים זלמן מרגליות, אוסטרהא תקפ"ה-תקפ"ו, 177 עמ', 49.7MB
§חן אהרן, רבינוביץ, גדליה אהרן בן יצחק יואל, יאססי, תרע, 68 עמ', 3MB, על התורה
§חן טוב, ר' טוביה הלוי, 31MB, ויניציאה - שס"ה על התורה בדרך פשט ודרוש, ממקור אחר
§חנה דוד, ברקוביץ, דוד, פינסק, תרצו, על התורה, ומעט על נ"ך
§חנוכת התורה, ר' אברהם יהושע השל בן יעקב אבד"ק קראקא, פיעטרקוב, תרס, חידושים על התורה ומאמרי חז"ל, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 140 עמ'
§חסד לאברהם, שפירא, אברהם, ורנוב, תרצח, על התורה, על תהלים, פירוש על "אבינו מלכנו" ועוד תפילות
§חסד לאברהם, ר' חיים ליברזון, ורשה תרנ"ט, 68 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' 65 - על נ"ך
§חסד שמו-אל, ר' שמואל אויערבאך, 4MB, אמשטרדאם תנ"ט, על התורה
§חסדי השם - דברי מרדכי א, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 5763
§חסדי השם דברי מרדכי ב, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק תשסד
§חסדי השם - דברי מרדכי - ב, על התורה, קריגר, מרדכי, נוי ירק, תשסו
§חסדי השם - דברי מרדכי - ג, על התורה, קריגר, מרדכי, נוי ירק, תשסד
§חסדי השם דברי מרדכי ג, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, נ"י תשסו
§חסדי השם - דברי מרדכי - ד, על התורה, קריגר, מרדכי, נוי ירק, תשסד
§חסדי השם דברי מרדכי ד, מהדו"ת, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, נ"י תשסח
§חסדי השם דברי מרדכי ט, על הפרשיות, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 5774
§חסדי השם - הערות בפרשיות התורה, קריגר, מרדכי אהרן בן זאב, ניו יורק, 5773
§חפץ חיים על התורה, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, נ.י., תשג
§חקרי קדמוניות - א, על התנ"ך, גולומב, דוד בן יהודה ליב, ברלין, 5689
§חרותה ליום השביעי, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד, ירושלים, תשסז, 121 עמ', 3MB, על בראשית-שמות, בקשר לענייני שבת
§חרש אבן, רבי משה טויב, מרגהיטא-נייפסט, תרצ"ב-ד, על התורה, 171 עמ', 13MB
§חרש וחושב, רבי משה טויב, דעוא, תרצ"ב, על התורה, 89 עמ', 6MB
§חרש וחשב, ר' מאיר יהושע קראפמאן, פיעטרקוב, תרעא, 138 עמ', 10MB, על התורה. מעמ' 111 - על אגדות התלמוד. מעמ' 133 - חידושי מסכתות
§חתם סופר, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), מיכאלעוויץ, תרצט, על התורה
§חתן דמים, רונקיל, זלמן, פראג, 5366, דרשות לברית מילה ולחתונה כסדר התורה, 54 עמ', 2MB, ממקור אחר
§טהור רעיונים, ברונשפיגל, יום טוב נעטיל ב"ר מנחם, ווארשא, תרס, 86 עמ', 7MB, על התורה, בראשית-שמות
§טוב טעם, דיין, אברהם ב"ר ישעיה, ליוורנו, תרכד, על התנ"ך ומדרשי אגדה, ממקור אחר
§טירת כסף, ר' אברהם גאטינייו, 41MB, שאלוניקי תצ"ו, על התורה בדרך דרוש, ממקור אחר
§טל אורות, רבי מאיר פאפריש, ווארשא, תרע"א,על התורה, 181 עמ', 12MB
§טל השמים, בלום, רפאל, נ.י., תשיח, על התורה ומועדים
§טל חיים, פרידלנדר, חיים ב"ר משה, בעטלען, תרסט, על התורה ומועדים
§טל חיים, על התורה ומועדים, פרידלנדר, חיים, מליסקה, לייקווד, 5769
§טל שחקים, הרב חיים יצחק קארב, שיקגו, אילינוי תש"א, על ספרי בראשית שמות ומועדים, 4 MB
§טללי אורות, קעלער, משה אורי, לובלין, תרצו, על התנ"ך ואגדות הש"ס
§טעם ודעת ח"א, על בראשית ושמות, שטרנבוך, משה, תשכ"ב, 525 עמ', 19MB
§טעמא דקרא, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשסח, על התורה ונ"ך
§טעמו וראו -כבודו של תורה - ויקרא במדבר, בני ברק, תשנו
§יבא חיים [ב"ח], ר' יהודה גרינוואלד, 34MB, וואיטצען תרע"ז-תרע"ח, על התורה בדרך דרוש ופלפול, 547 עמ', ממקור אחר, קטוע, 8 עמ', 1MB
§יבא חיים על התורה - חלק א, בראשית, שמות, גרינוואלד, יהודה בן חיים, ואיטצען, 5677
§יבא חיים על התורה - חלק ב, ויקרא, במדבר דברים, גרינוואלד, יהודה בן חיים, ואיטצען, 5678,
§יבין שמועה, על התורה, ר' אלעזר רוקח, ברוקלין, תשו
§יבין שמועה, לעוו, אלעזר, פראג, 5574, פלפולים כסדר התורה
§יביע אומר, הרב יהודה ליב גרויבארט, טורונטו, אוננטריו תרצ"ו, דרושים על בראשית שמות ויקרא ומועדים, 4 MB
§יברך ישראל - על התורה א, בינשטוק, אברהם יונה, ירושלים, 5775
§יברך ישראל - על התורה ב, בינשטוק, אברהם יונה, ירושלים, 5775
§יגל יעקב, וארשאנו, חיים יעקב ב"ר יוסף, שאלוניקי, תקכ״ה, דרשות על התורה
יגל יעקב - על פרשת השבוע, ר' יעקב צבי אופמן, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - פרשת השבוע
§יגל יעקב, אופמן, יעקב צבי, בית שמש, תשע, על התורה ועל התלמוד וליקוטים, 392 עמ', 18MB
§יד אבי שלום, 6MB, אופיבאך ת"פ, על התורה בדרך דרוש וחידוד, ממקור אחר
§יד אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ירושלים, על התורה ומאמרי חז"ל
§יד דוד, זילברשטיין, דוד יהודה (ליב) ב"ר ישעיה, ווייטצען, תרסה, על התורה, עם דרשות למועדים ולאירועים, ועל פרקי אבות ותהלים וסוגיות
§יד יהודה א, ר' נתן יהודה ליב ראבינאוויץ, פרווידנס תרנ"ז, דרשות על התורה ופירוש על התורה, 171 עמ', 9MB, ממקור אחר
יד יוסף, ר' יוסף צרפתי, דרושים לפרשיות ולחופה ולמילה, ולשבת בגדול ולחג הפסח ולחג השבועות, ויניציאה שע"ו, 300 עמ', 111MB
יד יוסף, צרפתי, יוסף בן חיים, ויניציאה שע"ו, רפז + 13 דפים
§יד יוסף, רבי יוסף צרפתי, אמסטרדם, ת"מ, על התורה, 603 עמ', 62MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§יד ישראל, היימליך, ישראל, אוהעל, תרפו, על התורה ומועדים
§יד מאור ושמש, מכון זכר נפתלי, ניו יורק, תשל"ז, מפתחות למאור ושמש, 273 עמ', 9MB
§יד משה, רבי משה דוד מזדינסקה וואלה, פיעטרקוב, תרע"ג, על התורה ועל מועדים, 221 עמ', 11MB
§יד משה, ר' חיים משה אמארילייו, 16MB, שאלוניקי תקי"ג, על התורה, ממקור אחר
§יד משה, כץ, משה, זולקווא, תק״ג, על התורה
§יד שאול, על התורה, ר' שאול כהן, עם "נהר שלום" על התורה, לר' שלום כהן, ג'רבה, תרעו
§משה ידבר - על התורה, ראם, משה דוד, ירושלים, 5775
§ידו בכל, ר' אליהו הכהן האתמרי , 41MB, אזמיר תרכ"ז, על התורה, 487עמ. מעמ' 469 -מפתח מקורות. ממקור אחר
§ידיד ה', אשכנזי, ידידיה ב"ר אהרן, שאלוניקי, תק״כ, דרשות על התורה ועל נ"ך
§ידיו של משה - ידים מוכיחות, ר' משה פריסקו, שלוניקי, תקעב, על התורה, 212 עמ', 27MB. מעמ' 202 - מפתח מקורות
§יהודה יעלה ב"ח, ר' יהודה חיים הכהן מסלתון , 38MB, ירושלים תרפ"ה-תרפ"ו, על התורה והפטרות, 712 עמ'
§יהודה יעלה חלק שני, ר' יהודה חיים ב"ר עזרא הכהן מסלתון, 2MB, ירושלים תרפ"ו, 28 עמ'
§יוסף אברהם, שאלתיאל, יוסף בן אברהם, שאלוניקי, תריב
§יוסף אברהם-ויקרא-במדבר, שאלתיאל, יוסף, שאלוניקי, תריז
§יוסף חן, קורקוס, יוסף, ליוורנו, 5585, על תנ"ך, 93 עמ', 3MB, ממקור אחר
§יוסף לקח, אבולעפיה, חיים, איזמיר, תצ, 272 עמ', 18MB, ויקרא-במדבר
§יוסף לקח [ג"ח], ר' חיים אבועלעפייא, 24MB, אזמיר ת"צ-תצ"ב, על התורה ע"ד פשט והלכה, 43 עמ'
§יוסף לקח - ח"א, אבולעפיה, חיים בן יעקב, אזמיר, תצ, ממקור אחר, ממקור אחר
§יוסף לקח - ח"ב, אבולעפיה, חיים בן יעקב, אזמיר, תצ, ממקור אחר
§יוסף לקח חלק ג, ר' חיים בן יעקב אבולעפיה, 99MB, אזמיר תצ"ב, 691 עמ', ממקור אחר
§יושב אהלים, ר' אברהם בן יצחק ענתיבי, 36MB, ליוורנו תקפ"ה, אהל אברהם ואהל יצחק, על התורה, 208 עמ'
§יושב אהלים - אוהל אברהם ואוהל יצחק, ר' אברהם בן יצחק ענתיבי, 11MB, ליוורנו - תקפ"ה, דרושים, 177 עמ'
§יושב אהלים, ענתבי, אברהם בן יצחק, ירושלים, תשמז, על במדבר-דברים
§יושיע ציון, על התורה, ר' ציון ב"ר אבא הכהן, עם "מלל לאברהם" - מוסרים בערבית, ולימוד לשון הקודש, ג'רבה, תשח
§יין המזוקק-חלק ראשון, ניימאן, יונה אייזיק, פיעטרקוב, תרעא, על התורה
§יין המזוקק-חלק שני, ניימאן, יונה אייזיק, פיעטרקוב, תרעא
§יכהן פאר, רבי צבי חנוך הכהן לוין מבענדין, ירושלים, תשכ"ד,על התורה,ומועדים,ודרשות, 352עמ', 22MB
§יכהן פאר, רבי צבי חנוך הכהן לוין מבענדין, ירושלים, תשכ"ה
§ילדי יוסף-חלק ראשון, ברבי, יוסף, ג'רבה, תרעד, על פסוקים ומאמרי חז"ל
§ילקוט אליעזר-חלק ראשון, ראנין, אליעזר ב"ר שמואל, קובנה, תרעא, על בראשית ושמות, חומר לדרוש
§ילקוט אליעזר-חלק שני, ראנין, אליעזר ב"ר שמואל, קובנה, תרעא, ויקרא-במדבר-דברים
§ילקוט אפרים, על התורה, ר' יהודה אסאד ור' שמעון סופר, עם "יד דוד" על התורה, לר' דוד יהודה (ליב) ב"ר ישעיה זילברשטיין, ווייטצען, תרסה
ילקוט דוד, פוזנר, דוד בן נפתלי הירץ, דיהרנפארט תנ"א, עו דפים
ילקוט דוד, לקוטים ממפרשי התורה בפלפולם ובסברא ממדרשים וגמרא, ר' דוד בן הרב הירץ פוזנר, דיהרנפארט תנ"א, 78 עמ', 16.2MB, על התורה, §ממקור אחר
§ילקוט דוד, על התורה, פוזנר, דוד בן נפתלי הירץ, ברוקלין ניו יארק, 5772
§ילקוט דוד, ר' חיים דוב בריש פרידברג, ורשא, על התורה, 133 עמ', 6MB
§ילקוט האורים, קעללער, משה אורי מצאנז, ברדיוב, תרסד, על התנ"ך ואגדות הש"ס
§ילקוט האזובי, רבי יצחק ב"ר שלמה האזובי, ירושלים, תשנ"ח, על התורה, 234 עמ',9MB
§ילקוט הגרשוני-חלק ראשון, שטערן, גרשון, פאקש, תרנט, על תנ"ך, בראשית עד תהלים, 172 עמ', 20MB
§ילקוט המליצות [מבשר צדק] [ב"ח], ר' דוד צבי הכהן כ"ץ קאטצבורג, 18MB, בודאפעסט - תרצ"א-תרצ"ו על התורה
§ילקוט חצ"ל-חלק א, לערנער, חיים צבי, ווילנא, תרנט, ביאורים בתנ"ך
§ילקוט חצלנ"י-חלק ב, לערנער, חיים צבי, ווילנא, תרנט, הגהות על רש"י ואבן עזרא, ועל מלות הגיון לרמב"ם, וביקורת על ס' "יסודי המושכלות"
§ילקוט טוב, ליינער, חיים אשר ב"ר צבי, ווארשא, תרסב, על תנ"ך, ועל הש"ס ומדרשים
ילקוט יהודה - במדבר-דברים, ר' יהודה ליב גינזבורג, דווינסק תרצד, 488 עמ', 19.1MB. מעמ' 219 - דברים
§ילקוט משה, ר' ישראל בן בנימן, מונקאטש, תרנד, 192 עמ', 12MB, על התורה. מעמ' 91 - שער הפרפראות. מעמ' 111 - הלצות. עמ' 115 - שער המזלות. מעמ' 123 - חכמת היד והפרצוף. מעמ' 128 - דרשות לרגלים. מעמ' 138 - מעשה רב. מעמ' 144 - שער הגורלות. מעמ' 176 - שער התקופות. מעמ' 180 - שער
§ילקוט פירושים לתורה, עציון, יצחק רפאל הלוי, ירושלים, תשיז, מהדורה שניה, 385 עמ', 17MB
§ים המוסר, על תורה ומועדים, סיבוני, יוסף מרדכי, ירושלים, 5769
§ים של יהודה, ר' יהודה אלטמאנן, 10MB, וואיטצען תרפ"ו, על התורה
ימי חייך הימים, ר' יהודה ליבוש רונבוים, מונקאטש תרעא, 173 עמ', 8.7MB, על התורה. מעמ' 119 - על מועדים. מעמ' 128 - ליקוטים על התורה ועל אגדות התלמוד. מעמ' 131 - על פרקי אבות. מעמ' 134 - על התלמוד. מעמ' 142 - על התורה, §ממקור אחר
§ימין יוסף, שמעונוביץ, יוסף בנימין, ירושלים, תשיז, על התורה, נ"ך, אגדות חז"ל, הגדה, ותפילות
§יסוד אהל מועד, ביק, אברהם ב"ר יעקב, לבוב, תרלו, על התורה
§יסוד אמונה, ר' חנוך ב"ר טוביה הכהן, ווארשא תקפ״א, 224 עמ', 16MB, על התורה. מעמ' 173 - השמטות. מעמ' 209 - ליקוטים על התורה. קטוע בסופו
§יעלת חן, ר' אריה יהודה ליב ב"ר יוסף תאומים, זאלקווא, תקסב, דרשות על התורה, רות, אסתר וההגדה, ממקור אחר, ממקור אחר
§יעקב חבל, וארשאנו, חיים יעקב ב"ר יוסף, שאלוניקי, 5532, על התורה וליקוטים, 85 עמ', 7MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§יעקב לחק, הלפרין, יעקב יעקבקא, לבוב, תרסג, פירוש על חוק לישראל
§יעקב סלה, ר' יעקב יפה, 21MB, אזמיר תר"מ, על התורה
§יפה עינים, ר' יפה אשכנזי, שמואל, ויניציאה, שצא, 399 עמ', 29MB, דרשות על התורה. מעמ' 378 - דרשות שונות. מעמ' 388 - ביאורים על מזרחי על התורה
§יפה עינים, ר' דוד בן מרדכי מבראד, 13MB, לבוב תקנ"ט, על התורה, 303 עמ'
§יפה עינים, על התורה, ר' דוד בן מרדכי, לונדן, תשעב
§יקהל שלמה, שלמה ב"ר נפתלי הירץ מפינטשוב, ליוורנו, 5546, דרשות על התורה, 142 עמ', 13MB, ★ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 148 עמ'
§יקוו המים - על התורה, מרמ"ש, ירושלים,
§יקר תפארת - על פרשיות התורה, עקיבא קיסטר, ירושלים, תשסט
§יקרא דאוריתא, ציק, יחיאל בן אברהם אליעזר, מהדו"ת, בני ברק, תשעב
§יריעות שלמה, ר' שלמה וזאן, 15MB, תונס תרנ"א, דרשות על התורה
§ירך יעקב, רבי יעקב פתוסי, ליוורנו תר"ב, 251 עמ', 21MB, על התורה. מעמ' 148 - על חמש מגילות. מעמ' 151 - דרשות. מעמ' 174 - "כוכב מיעקב" על התלמוד. מעמ' 233 - על שו"ע. מעמ' 235 - שו"ת. מעמ' 244 - מפתח מקורות
§ישא ה', ישועה הלוי, ירושלים, תרעט, על תנ"ך, וש"ס. מעמ' 95 - על חמש מגילות ונ"ך. מעמ' 141 - על הש"ס. מעמ' 216 - ליקוטים. 218 עמ', 15MB
§ישועות יעקב, רבי יעקב משולם אורינשטיין, ווארשא, תרע"ב, על התורה, 133 עמ', 7MB
§ישועות יעקב, ר' יעקב ן' נאיים, 4MB, ליוורנו תקמ"ד, על התורה
§ישועות שמשון חלק ב, רבי ישעיה שמשון ש"ס, ווילנא, תרצ"ג, 348 עמ', 17MB, על התורה. מעמ' 241 - דרשות למועדי תשרי. מעמ' 279 - ליקוטים. מעמ' 296 - "מפתחות להספדים" - פסוקים ומאמרי חז"ל לפי שמות האדם. מעמ' 307 - על התלמוד. מעמ' 333 - הדרן על התלמוד. מעמ' 339 - שאלה בענין חליצה. מעמ' 341 - נגד הקולטורה
§ישועת יעקב-חלק ראשון, סאלאווייציק, יעקב, זיטומיר, תרסז, על התורה
§ישועת יעקב-חלק שני, סאלאווייציק, יעקב, זיטומיר, תרסח
§ישיר משה, פאלקון, רפאל משה, שאלוניקי, תקס״ז, דרשות על התורה, למועדים וספר תהלים
§ישמח ישראל, ר' ישראל ראבינאוויטש, מיאמי ביטש תשכ"ו, על התורה, עם "אהל ישראל" על נ"ך וש"ס, 315 עמ', 23MB
§ישמח משה, מעובדיה, מצליח יחיאל בן משה דוד, ליוורנו, תקצח, 110 עמ', 6MB, הסיפורים בס' בראשית-שמות במליצה
§ישמח משה, ר' משה די בושאל, 24MB, אזמיר ת"מ, על התורה, ממקור אחר
§ישרש יעקב [מרגניתא טבא], ר' יעקב שיק, 13MB, בודאפעשט תרפ"ד, על התורה
§יתדות אהלים, ר' יואל, 5MB, ברלין תקמ"ח, על התורה, ע"פ הלכה ואגדה, ממקור אחר, ממקור אחר
§כבוד התורה, לערנאוויטש, שמואל, לבוב, תרלג, על התורה
§כבוד יום טוב, ר' יום טוב ליפמן , 5MB, ווילנא תקע"ז על התורה בדרך דרוש
§כבוד שמים, שטערן, אברהם, גאלאנטא, תרפז, על התורה
§כבודה של תורה, רבי חנוך דוד גרינגלאס, ווארשא, תר"ץ, על התורה
§כהונת אהרן, לובאש, אהרן חיים הכהן, פרעמישלא, תרפד, על התורה
§כהונת אלימלך, רובינשטיין, אלימלך ב"ר נחמן הכהן, לובלין, תרס, על התורה, עם חידושי סוגיות
§כוכבי אברהם, ר' אברהם באב"ד, לבוב, תרצד, על התורה ועל מאמרי חז"ל, 39 עמ', 4MB
§כוסי רוויה - בראשית - שמות, וינברג, שלמה זלמינא, ירושלים, תשסח
§כוסי רוויה - ויקרא - במדבר, וינברג, שלמה זלמינא, ירושלים, תשסח
§כור המבחן, פיורקא, אברהם מרדכי, ווארשא, תרמז, שאלות לבחון תלמידים, כסדר התנ"ך
§כי אחיך הוא, שלום, אחדות ואהבת ישראל בפרשיות השבוע, מכטה, גד, מעלה אדומים, 5776
§כלי חמדה א, בראשית-שמות, רבי מאיר דן פלאצקי, פיעטרקוב, תרפ"ז, 339 עמ', 28MB
§כלי חמדה ה, מילואים לבראשית-שמות-ויקרא, רבי מאיר דן פלאצקי, פיעטרקוב, תרפ"ז, 153 עמ', 14MB
§כלי חמדה - מילואים, על בראשית, שמות ויקרא, עם ביאורים על תרגום יונתן ואור החיים, פלאצקי, מאיר דן, ווארשא, תרצ
§כלי חמדה, ר' משולם יששכר הלוי איש הורוויץ, 13MB, פרעמישלא תרמ"ה, על התורה
כלי חמדה, לניאדו, שמואל בן אברהם, על התורה, ויניצייאה שנ"ו, רע דפים
§כלי חמדה, ר' לאנייאדו, שמואל, פראג, שע, על התורה, עם כללי מדרש רבה, ממקור אחר, ממקור אחר
כלי יקר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור תורה, ממקור אחר
כלי יקר, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§כלי יקר, ר' לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, לובלין, שסב
כלי יקר, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, שס"ז, 282 עמ'
§כלי יקר, ר' לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, פראג, שסח
§כליל תפארת, שור, ישעיהו מיאסי, זולקווא, תרכה, על התורה, 139 עמ', 17MB
§כמעיין המתגבר, על התורה, ארז, אברהם, ירושלים, 5776
§כנף רננים, בירדוגו, משה, ירושלים, תרצא, על התורה
§כנפי נשרים, רבי אברהם ליכטשטיין אב"ד פראשניץ, ווארשא, תרמ"א, על התורה עם מנין המצוות
§כסא רחמים, רבי רחמים ראובן הכהן מלמד, ירושלים, תרע"א, על גימטריאות על התורה
§כסף ישיב, שענפעלד, יוסף כ"ץ, בערעגסאס, תרצד, על התורה, עם חידושי סוגיות
§כסף מזוקק, ר' יאשיהו פינטו , 41MB, ויניציאה שפ"ח, על התורה, ממקור אחר
§כסף נבחר, מרגליות, זעליג בן יצחק אייזיק, אמשטרדם, תעא, על התורה, ממקור אחר
§כסף נבחר, רבי אבי עזרי זעליג מרגליות, ליוורנו תקנ"ד, על התורה, ממקור אחר, ★ממקור אחר
§כסף נבחר, ר' יאשיהו פינטו , 28MB, ויניציאה שפ"א, על התורה
§כסף צרוף, יוסף ב"ר יוסף, ירושלים, תרפו, על התורה
§כף הכהן, ר' אברהם הכהן יצחקי, על התורה, עם "חסדי כהונה" - הספדים, והשמטות לספרו "שלחנו של אברהם" ליוורנו, תרכה
§כרם חמד, ר' אליעזר מוויסאקי, 7MB, דיהרנפורט ת"פ, על התורה בדרך דרוש וחידוד, ממקור אחר
§כרם טוביה, על התורה, ליסיצין, טוביה בן צבי יעקב, בני ברק, 5765, 633 עמ', 6MB
§כרם צבי על התורה, הרב צבי זאב גאלדבערג, וועסט הובוקן, ניו ג'רסי תרפ"א, חידושים ופירושים עה"ת ומועדים ופרקי אבות - 8 MB
§כרם שלמה, גיגר, שלמה זלמן בן אברהם, הומבורג, תצח, 10 עמ', 12MB, על התורה בדרך דרוש וחידוד, ממקור אחר, 4MB
§כתב בית ישראל, רייכער, ישעיהו, סאיני, תרפז, על השמות הפרטיים שבתנ"ך
§כתב סופר על התורה, ר' אברהם שמואל בנימין בן משה סופר, ברטיסלבה, תרלג
§כתנות אור, ר' מאיר בר יצחק וארזיר, 86 עמ', 6MB, פפד"א תקי"ב, על התורה, ממקור אחר
§כתנת יוסף, ר' יוסף משה ברעסלא, על התורה, ומועדים, פיורדא, תקכט, 126 עמ', 11MB. מעמ' 63 - "תולדות אברהם", ר' אברהם ב"ר שאול ברודא, על מס' קידושין וכתובות וגיטין
§כתר ישועה, משה ב"ר אליעזר, זולקווא, 5519, 80 עמ',9MB, על התורה
§כתר שם טוב, ר' שם טוב מלמד, 18MB, ויניציאה שנ"ו, על התורה, ממקור אחר, ממקור אחר
§כתר תורה, וויגאדער חיים יהושע זעליג ב"ר יהודא ליב, ירושלים, תרעג, על התורה
§לב אריה, יהודה אריה ליב בן יהושע הושקי, ווילהרמש דארף, תלד
§לב אריה, ר' יהודה אריה האשקי , 35MB, נ"י תשנ"א, על התורה בדרך דרוש וחידוד, ובסופו על חמש מגילות והגדה של פסח, 656 עמ', ממקור אחר, קטוע, 1MB, נ"י תשנ"א, 10 עמ'
§לב אריה החדש-חלק ראשון, פרלוב, יהודה אריה, ירושלים, תרצג, על התורה ועל דברי חז"ל
§לב אריה החדש-חלק שני, פרלוב, יהודה אריה, ירושלים, תרצג
§לב חכמים, ר' בנימין קאצינלנבויגן, 2MB, בארטפעלד תר"ע, על התורה
§לב ישראל, גרוסמן, ישראל, ירושלים תשסח, 412 עמ', 2MB, על התורה
§לב מנחם, על התורה, הורווויץ, אברהם מנחם בן יעקב שרגא, ניו יורק, 5773
§לב משה, זילבר, משה מנחם, בני ברק, תשנט, מאמרי חיזוק, ע"פ סדר הפרשיות ומועדי השנה
§לבונה זכה, אבוחצירא, יעקב, אלכסנדריה, תרפ, על התורה
§לבית יעקב [ב"ח], ר' יעקב יאסעף, 12MB, ווילנא תרמ"ח/תרע"ב, על התורה, 205 עמ'
§לבית יעקב, ר' יעקב יאזעף, 14MB, ווילנא תרע"ב, 200 עמ'
§להבת דוד א - בראשית - שמות - ויקרא, מכון להבת דוד, בני ברק, 5778
§להבת דוד ב - במדבר - דברים, מכון להבת דוד, בני ברק, 5778
§לוח ארז [ב"ח], ר' יצחק קונשטאדט, 24MB, קראקא טשערנאוויץ תרמ"ו, תרמ"ז על התורה
§לוח ארז החדש, קונשטאדט, יצחק, וינה, תרעה, על התורה, נ"ך וחז"ל, עם הספדים
§לוית חן ואור יקרות, ר' אריה יהודה ליב ב"ר שמואל גרשון, ויניציאה, 5502, על התורה, 186 עמ', 18MB. בכל עמוד טור ימין הוא "לוית חן" וטור שמאל הוא "אור יקרות" - חיבורים שונים על התורה. מעמ' 174 - חידושי מסכתות.
§לוית חן ואור יקרות, ר' אריה יהודה ליב ב"ר שמואל גרשון, זולקווא, 40 תק"ט, עמ', 7MB
§לוית חן ואור יקרות, אריה יהודה ליב בן שמואל גרשון, זאלקווא, תצב
§לחם אבירים, פישמאן, אלימלך, סאטמאר, תשב, על התורה
ჶלחם מן השמים, ר' משה אזולאי, חידושים ורמזים על התורה, מלקוטים מספרי החיד"א עם תוספת מהמלקט, ליוורנו תר"ה-תר"ח, חלק א, עד עמ' 67 - בראשית. מעמ' 68 - דרושים לשבת הגדול, לשבת כלה, לשבת תשובה, לשבת זכור. מעמ' 105 - תיקונים והשמטות. 109 עמ', 20.7MB, חלק ב, עד עמ' 45 - שמות. מעמ' 46 - ויקרא. מעמ' 63 - דרושים לשבת הגדול, לשבת כלה, לשבת תשובה, לשבת זכור. מעמ' 99 - תיקונים והשמטות. 101 עמ', 18.9MB, §ממקור אחר
§לימדה תורה - דרך ארץ, הופנר, הלל יחיאל, ירושלים, תשסח, 221 עמ', 6MB, על התורה, לקט ענייני דרך ארץ כסדר הפרשיות
§לימוד סוגיות בתורה על פי המקורות - חוברת ו - סוגית ערי מקלט, קופרמן, יהודה, ירושלים, תשכב
§לך דוד, על התורה, עם "לדוד ברוך" - דרשות, סקלי, דוד הכהן, ירושלים, תרצו
§למכסה עתיק, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשסח, על תנ"ך, מקומות שחז"ל ביארו את זמן ומקום המעשה וכדומה
§למען ידעו, תלמידי ישיבה קטנה תולדות יעקב יוסף, ברוקלין, תשעא, 32 עמ', 1MB, על תורה ומועדים
§לספר בציון, יהונתן, יוסף בן ציון הכהן, ג'רבה, תשי, על בראשית ובמדבר, התאמת הפסוקים ודברי חז"ל לעובדות שאנו רואים
§לקוטי אור, ר' יוסף זעבל ב"ר משולם מטארנאוו, לבוב, תרלט, ליקוטים מאור החיים על התורה
§ליקוטי אש, שהרבני, אורי, ירושלים, תשעא, 301 עמ', 9MB, על התורה ומועדים
§לקוטי בשמים, ר' יחיאל מיכל בערמאן, 2MB, ווארשא תרס"ג, על התורה
§לקוטי בתר לקוטי מהדורא תנינא חלק א, ר' שמואל אלתר, ניו יורק, תשיג, על בראשית-שמות, 320 עמ', 12MB
§לקוטי בתר לקוטי מהדורא תנינא חלק ב, ר' שמואל אלתר, ניו יורק, תשטו, על ויקרא-במדבר-דברים, 326 עמ', 11MB
§ליקוטי המליץ, ר' משה לניאדו ור' רפאל שלמה לניאדו, ירושלים, תשסה, על התנ"ך והתלמוד, וקובץ חרוזים
§לקוטי חיים, ר' חיים יצחק דוד ווייץ, 8MB, ירושלים תשכ"ז, על התורה בדרך פשט ודרוש
§לקוטי יהושע, על התורה, ר' יהושע שיינפעלד, ברוקלין תשי"ז, 212 עמ', 9MB. מעמ' 166 - על נ"ך. מעמ' 181 - על פרקי אבות. מעמ' 198 - על התלמוד.
§ליקוטי יצחק, על התורה, עם "ספר המדות" על אבות, לווינגר, יהודה אריה בן מרדכי הלוי, ירושלים, 5697
§לקוטי מהרי"ל, סאטמאר, תרצז, על התורה
§לקוטי נפתלי, ר' צבי הירש ב"ר חיים, פיורדא, 5529, 100 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' 98 - על מועדים, ממקור אחר, ממקור אחר
§ליקוטי שושנים, ר' מאיר בן לוי, יעסניץ, תפב, 160 עמ', 6MB
§ליקוטי שושנים, ר' מאיר בן לוי, ווארשא, תרמ, 78 עמ', 4MB, על התורה, ממקור אחר
§לקוטי שושנים, ר' הלל הלוי לוריא , 3MB, גראסווארדיין תש"ד, על התורה
§לקוטי תורה, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, תרנט, על תנ"ך ועל ש"ס, פירוש על תפלת חנה, ועכל מגילת אסתר בדרך סוד
§לקוטי תורה, שבדרון, שלום מרדכי הכהן מברעזאן, סאטמאר, תרצג, מתוך תכלת מרדכי על התורה
§לקוטים, במברגר, שלמה ב"ר יצחק דוב הלוי, זעננהיים, תרסז, על בראשית ושמות
§לקוטים יקרים, על התורה, קרעטשמער, נפתלי הערץ ב"ר אברהם, 33 עמ', 2MB
§לקוטים מזהירים, פירושים מהזוהר על פסוקים בתנ"ך לפי הפשט, קריצמאן, משה יחזקאל, ברדיטשוב, תרנח, 187 עמ', 11MB
§לקח המיקרא, הופנר, נפתלי, תל אביב, תשסא, 123 עמ', 3MB, על התורה, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
§לקח טוב,על התורה, עם טעמי המצוות, נאג'ארה, משה בן לוי, קושטא, 5335
§לקט אהבת תורה, צוריאל, משה יחיאל בן יחזקאל שרגא, בני ברק, תשעא, התעוררות ללימוד תורה באהבה שמחה ודבקות, לפי סדר הפרשיות
§לקט יהודה, ר' יהודה ב"ר יצחק מסלאנימא, ווילנא, תרלב, על התורה
§לקט שכחה-חלק ראשון, ר' מסעוד ב"ר דוד בנימין, מצרים, תרעו, 96 עמ', 6MB, על בראשית ושמות. בסופו פיסקה קטועה על ויקרא, והוא מושלם בתחילת חלק ב
§לקט שכחה-חלק שני, ר' מסעוד ב"ר דוד בנימין, מצרים, תרפג, 184 עמ', 10 MB, על ויקרא-במדבר-דברים. מעמ' 108 - על נ"ך. מעמ' 164 - על פרקי אבות וליקוטים
§לשון ערומים, חלק "ליקוטי רבי", על התורה, יעבץ, ברזלי בן ברוך, אזמיר, תקיז,196 עמ', 22MB. מעמ' 61 - על הרא"ם על התורה. מעמ' 135 - על הרמב"ם
§לתורה ומועדים-חלק א, זוין, שלמה יוסף, תל אביב, תשכא, על התורה
§מאוצר המהרש"א - בראשית, שמות, אסתר, אידלס, שמואל אליעזר הלוי, ירושלים, 5773
§מאוצר המהרש"א - ויקרא, במדבר, דברים, מועדים, אידלס, שמואל אליעזר הלוי, ירושלים, 5773
§מאור הקטן, ר' מאיר טארנאפאלער, 22MB, פיורדא תנ"ז, על התורה בדרך דרוש, ממקור אחר
§מאור התורה, אונגר, מאיר חיים, ירושלים, תשכב, על התורה, עם "להורות נתן" על התורה לר' נתן גשטטנר, 144 עמ', 11MB
§מאור ושמש, ר' קלונימוס קלמן, ווארשא, תרלז, על התורה, ימים נוראים ומועדים
§מאור ושמש, קורייאט, יהודה בן אברהם רפאל, ליוורנו, תקצ"ט, על התורה,על ימים נוראים ושלש רגלים, ד"צ מתוקן, 570 עמ', 38MB
§מאור יעקב, בידרמן, יעקב מאיר, ירושלים, תשטז, 133 עמ', 5MB, חידושים על התורה. מעמ' 74 - על נ"ךץ מעמ' 94 - חידושי סוגיות. מעמ' 106 - מכתבי תורה
§מאורה של תורה-חלק ראשון, הלפרין, שמעון, ירושלים, תשז, בראשית-שמות
§מאורה של תורה-חלק שלישי, הלפרין, שמעון, ירושלים, תשז, ויקרא, במדבר, דברים
§מאורה של תורה, הלפרין, שמעון, ירושלים, תשיד, על התורה, 204 עמ', 10MB
§מאורות נתן, ר' נתן נטע יהודה ליבוש אשכנזי , 4MB, דראהאביטש - תרס"ד על התורה
מאורי א"ש, על התורה ומגילות, "כתנות אור", על סדר הפרשיות, ר' מאיר אייזנשטאט, עם "אור חדש", ר' אלעזר אב"ד זבלודאווא, פיורדא, תקכ"ו, 196 עמ', §ממקור אחר, 187 עמ', 26MB
§מאורי אש, אייזענשטאט, מאיר, ווארשא, תרנא, על התורה ומגילות
§מאורי יצחק, פרידמן, מאיר יצחק, ירושלים, תרע, על הפרשיות
§מאזני צדק, ר' מנחם מענדל שפירא, 9MB, מונקאטש - תרע"ב על התורה
§מאין יבא, רבי יעקב הכהן מגרבה, ירושלים, תשנ"ט, על התורה, 167 עמ', 8MB
§מאיר נתיב, קונקורדנציה לתנ"ך, ויניציאה רפד. סדר העמודים של הספר הוא עמ' 569-803, ואח"כ עמ' 1-568. 803 עמ', 120MB
§מאיר נתיב, ר' מרדכי נתן, קונקורדנציה לתנ"ך, ויניציאה, שכד, 827 עמ', 48MB
מאיר נתיב, ר' מרדכי נתן, קונקורדנציה, באזל שמ"א, 804 עמ'
§מאיר עיני חכמים-מהדורא תנינא על התורה, מאיר יחיאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשנח
§מאירת עינים, צעלמייסטער, נחום, פפד"מ, תרפט, על התורה
§מאמר אברהם, ר' אברהם בן אשר וואלרשטיין, פירט, תקיז, 289 עמ', 45MB, על התורה. מעמ' 197 - על מועדים. מעמ' 223 - מחזה אברהם, מראי מקומות לנושאים בהלכה. מעמ' 235 - זרע אברהם, דברי מוסר, עם מפתח בעמ' 288
§מאמר אסתר, ר' נתן צבי בריסק, 2MB, אראדע תרצ"ז, על התורה
§מאמר מרדכי, ר' ברוך מרדכי קופמאן, 21MB, זיטאמיר תרע"ג, על התורה בדרך פלפול,257 עמ'
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי הוליש, 23MB, דיהרנפארט תע"ט, על התורה בדרך דרוש וחידוד, 251 עמ', ממקור אחר, 249 עמ', 30MB
§מאמר מרדכי, צרמון, מרדכי, ליוורנו, 5547, על התורה, מגילת אסתר, הגדה של פסח, פרקי אבות, 254 עמ', 8MB, ≡ממקור אחר, 270 עמ'
§מאמר מרדכי, ר' אפרים שמעון ב"ר מרדכי, לבוב, תרלא, 190 עמ', 7MB, על התורה. מעמ' 97 - על מספרי הפסוקים שבפרשיות. מעמ' 98 - על נ"ך. מעמ' 107 - על התלמוד, וליקוטים. מעמ' 116 - דברי תוכחה במליצות. מעמ' 143 - "שאלת הגורל מרדכי" - חידות. מעמ' 146 - מספרי הדפים במסכתותומספרי הפרקים בתנ"ך, עם מליצות. מעמ' 151 - על נוסח התפלה. מעמ' 157 - ראשי תיבות של מלים שלמות. מעמ' 164 - ליקוטים
§מאמר מרדכי, וינר, מרדכי, ווייטצען, תרעו, 28 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 24 - על נ"ך והתלמוד ועל התפלה
§מבוא המדרש, ווילף, שלמה ב"ר ישעיהו, לבוב, תרלח, על התורה וחמש מגילות, מתוך הדרשים
§מבי"ט, ר' משולם רובינשטיין, 22MB, קישקערעש תרנ"ו, על התורה
§מבקש ה', ר' שמואל חאגיז, 25MB, ויניציאה שנ"ו, דרשות על התורה
§מבשר צדק, ר' יששכר דובער מגזע צבי אבד"ק זלאטשוב דובנא תקנ״ח, 115 עמ', 10MB, על התורה
§מבשר צדק, ר' יששכר דב בר בן אריה יהודה ליבוש, דובנא, תקנח
§מגד יוסף א, סורוצקין, יוסף יהודה לייב בן אליעזר, ירושלים, תשסט, בראשית-שמות
§מגד יוסף ב, סורוצקין, יוסף יהודה לייב בן אליעזר, ירושלים, תשסט, ויקרא-במדבר-דברים, ועל הנ"ך, ומאמרים, עם "תפילה ליוסף" על התפלה
§מגדול דוד, ר' דוד גרינהוט, 12MB, פרנקפורט - תס"ב על התורה
§מגדל צופים, אקסלרוד, גדליהו, 283 עמ', 14MB, על התורה ומועדים, עם מבוא בעניני גאולה ומשיח ומאמרים בענייני השעה
§מגדנות אליעזר, רבי אליעזר צוקער, ברטיסלבא, תרפ"א, על התורה
§מגיד לישראל, הערשהארן, מנחם מענדיל מסאטונוב, בואנוס איירס, תרסד, 169 עמ', 7MB, על התורה
§מגילת סדרים, על התורה, היילברוין, יעקב בן יצחק איזיק, מאנטרעאל, 5741
§מגלה צפונות ח"א, ר' אליהו הכהן האתמרי, 20MB, אזמיר תרי"ז, על התורה
§מגלה צפונות ח"ב, ר' אליהו הכהן האתמרי, 21MB, אזמיר תרי"ט, על התורה
§מגלה צפונות ח"ג, ר' אליהו הכהן האתמרי, 22MB, אזמיר תרכ"א, על התורה, 311 עמ'. מעמ' 307 - תוכן העניינים ומפתח
§מגן דוד, זאהלער, דוד ב"ר משה מנחם, לבוב, תרנו, על התורה
§מדות התורה, ברקוביץ, יצחק צבי, ברדיטשוב, תרנג, באורי מקראות ע"פ מדות ר"א בר"י הגלילי, עם "לתולדות המסורה" ו"תולדות הקרי והכתיב"
§מדרש אהרן-חלק ראשון, ווייס, אהרן ב"ר שמואל צבי, מונקאטש, תרצג, על התורה
§מדרש ומעשה, הרב אברהם נחום מאירוביץ, ברוקלין תש"א, דרשות על בראשית ושמות - 5 MB
§מדרש חמדת ימים, אל שיבזי, שלם בן יוסף בן אביגד, ירושלים, תרמה, ויקרא, במדבר ודברים
§מדרש יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, בילגורייא, תרצ"ג, על התורה
§מדרש פליאה, עם פירוש "דמשק אליעזר", ווייסבלום, אליעזר ליפא, פרעמישלא, תרפב, 104 עמ', 6MB, בראשית-שמות. מעמ' 75 - "דורש חמודות", ביאורי מדרשים ומדרשי פליאה, ר' יצחק העבענשטרייט, פרמישלא תרפ"א
§מדרש פליאה, עם ביאור "זכרון מנחם, ביאורי מדרשים ומדרשי פליאה, לפי סדר הפרשיות, ר' מנחם מנדל לבקוביץ, פיעטרקוב, תרסא, 244 עמ', 22MB
§מדרשו של שם, שלי, שאול מקיקץ ב"ר מעתוק, ג'רבה, תשז, על בראשית-שמות
§מהרם סופר-חלק ראשון, סופר, משה, טארנא, תרפח, על התורה, 248 עמ', 22MB
§מהר"ם שיק על התורה, שיק, משה, מונקאטש, תרסה
§מהר"ש צילטץ על התורה, צילטץ, שמואל, פרשבורג, תריט
§מודע לבינה, היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, על רש"י על התורה, עם "הרכסים לבקעה" על התורה, לר' יהודה ליב שפירא, ווילנא, תרמח
§מוסר התורה, וויטקינד, הלל, נ"י, תשז, על התורה
§מוסר חכמים, שרם, יצחק, ירושלים, תשמז, על התורה
§מורה צדק, ר' שלמה ב"ר אליעזר הלוי, קושטא, 45 עמ', 1MB, מראי מקומות לפסוקים מהתנ"ך - היכן הם מבוארים בדברי חז"ל
§מזבח אליהו ומדרש אליהו, ר' אליהו הכהן האתמרי , 36MB, אזמיר תרכ"ז, על התורה, ממקור אחר
§מזמור לדוד - חלק א, כהן, דוד, ירושלים, תשעא, על התורה ומועדים
§מזמרת הארץ, נעים, פרג'י, ליוורנו, תרלה, על התורה
§מחזה אברהם, על התורה, "חוזה דוד" על נ"ך, ו"חזון למועד" על מועדים, ווארמאן, אברהם דוד ב"ר אשר אב"ד בוטשאטש, לבוב, תרלו
§מחמדי יוסף-חלק שני, שפילריין, צבי יוסף ב"ר אביגדור מווארשא, ווארשא, תרע, שמות-ויקרא
§מחמדי יוסף-חלק שלישי, שפילריין, צבי יוסף ב"ר אביגדור מווארשא, ווארשא, תרע, במדבר ודברים
§מחנה ראובן - דרשות על התורה והלכות או"ח ויו"ד - ח"א, וובשת, ראובן, נתיבות, 5771
§מחנה ראובן - דרשות על התורה והלכות או"ח ויו"ד - ח"ב, וובשת, ראובן, נתיבות, 5771
§מחנה ראובן - דרשות על התורה והלכות אהע"ז וחו"מ - ח"א, וובשת, ראובן, נתיבות, 5775
§מחנה ראובן - דרשות על התורה והלכות אהע"ז וחו"מ - ח"ב, וובשת, ראובן, נתיבות, 5775
§מחנה ראובן - דרשות על התורה, מעגל השנה ומעגל החיים, וובשת, ראובן, נתיבות, 5768
§מחנה שמואל, ר' אריה לעווי, ניו יורק תרצ"ח, דרשות באידיש. מעמ' 67 - על התורה בלה"ק. מעמ' 76 - על אבות פ"ו
§מחקרי ארץ, לעוויזאהן, שלמה, וויען, תקע״ט, 241 עמ', 8MB, הארצות הערים וכו' שנזכרו בספרי הקודש, וחניות ישראל במדבר
§מחקרי פשט המקרא, לנדא, משה, קולומיה, תרצה, ביאורי פשט בפסוקים
§מחשבת מרדכי, על התורה, בנט, מרדכי בן אברהם ביהא, מונקץ', 5662
§מחשף הלבן, אבוחצירא, יעקב, ירושלים, תרנב, 212 עמ', 29MB, על התורה
§מחשקים כסף, גאטיניו, בנבנשתי ב"ר משה, שאלוניקי, תרי, 206 עמ', 25MB, על התורה
§מטבע של אש - נפלאות השרשים, מיזלס, אברהם, מאנטריאל, 69 עמ', 4MB, רשימה של מלים בתנ"ך שהגימטריא שלהם שווה למספר הפעמים שהוא מופיע בתנ"ך, ועוד כיו"ב, בכתב יד
§מטה אהרן, קרויס, אהרן ב"ר קאפל, ברדיוב, תרפג, 268 עמ', 15MB, על התורה. מעמ' 233 - חידושי סוגיות
§מטה אהרן, סטאשעווסקי, אהרן ב"ר מאיר, פיעטרקוב, תרסא, על התורה ומעט על הנ"ך
§מטה יהודה א, ר' יהודה ליב לאזעראוו, ניו יורק תרפ"א, 63 עמ', 2MB, פרשיות ויצא-ויחי, ושמות-יתרו
§מטה יהודה ב, ר' יהודה ליב לאזעראוו, ניו יורק תרפ"א, 61 עמ', 1MB, פרשיות יתרו-שלח
§מטה יששכר, פריעדמאנן, יששכר דוב, סאטמאר, תרצ, על בראשית ושמות, ועל פרקי אבות, ודרשות שונות
מטה משה, כץ, משה בן ישעיה, על התורה, זאלקוויא תק"ה, 26 דפים. דפים 23-26 - מגילת יוחסין של משפחת מהר"ל מפראג, מר' מאיר פערליש מפראג.
מטה משה, ר' משה בן ישעיה כץ, חוקי התורה, זאלקוויא תק"ה, 27 עמ', 7.9MB
§מטוב נהורך, על התורה, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, 5774
§מטל השמים - משיעורי תשעא, שיעורי הלכה לפי סדר הפרשיות, טולידאנו, מרדכי יצחק, ירושלים, תשעב
§מטעמי יעקב, פיש, יעקב יחזקיה, ירושלים, תשמ, 376 עמ', 9MB, על התורה וליקוטים
§מטעמי מרדכי - בראשית, שמות, קאברע, איתן עמי בן מרדכי, ניו יורק, 5771
§מטעמים-חלק שני, ירושלים, 256 עמ', 8 MB, על התורה, שמות-דברים
§מי הים, ר' יצחק מאיר, 4MB, ווארשא - תרע"ו על התורה
§מי השלוח, מרדכי יוסף מאיזביצא, וינה, תר"כ
§מי זהב, גולדוסר, יצחק פינחס בן יהודה, בני ברק, תשסה, 624 עמ', 4MB, על התורה
§מי מנוחות, בירדוגו, רפאל, ירושלים, תרסה, על התורה
§מי מנוחות-חלק שני, בירדוגו, רפאל, ירושלים, תרסה, דרשות על התורה
§מי נח, מאנהיימער, יצחק נח, וינה, תרכה, על התורה
§מי נח, קעניגסבערג, נח, פרעמישלא, תרסז, על התורה
§מי שלמה, רבי יעקב מאיר גרודזנסקי, ווארשא, תרמ"ה, על התורה, עם הלכות ניקור וגיטין
מידה כנגד מידה בסיפור המקראי, יהונתן יעקבס, 264 עמודים, תשס"ו
§מיטב הגיון, הגיונות של ר' שמשון ב"ר רפאל הירש, עם חידושים מר' יצחק אייזיק אליעזר הירשאוויץ, הוצאה שניה, ווילנא, תרפג, 208 עמ', 8MB, לפי סדר הפרשיות, בראשית-שמות
מיטב הגיון, ר' הירש שמשון ב"ר רפאל, וילנא תרע"ג
§מיכל מים חיים, מושקין, יחיאל מיכל, ירושלים, תרצח, על בראשית ושמות
§מים חיים, ר' חיים סג"ל הורוויץ, 5MB, דיהרנפארט - ת"נ על התורה בדרך דרוש וחידוד
§מים חיים שני, ר' חיים סג"ל הורוויץ, דיהרנפארט, תסג, 141 עמ', 7MB, על התורה
§מים יחזקאל, ר' יחזקאל קאצינעלנבויגן, על התורה, פאריצק - תקמ"ו, 149 עמ', 12MB, ממקור אחר, ממקור אחר, קטוע, 14 עמ', 1MB
§מים מגבא, קאסטעליטץ, גבריאל, ורנוב, תרצג, חידושי אגדה על התורה
§מים עמוקים, על התורה, ר' יהודה בירדוגו, עם "גלי עמיקתא" לר' יעקב בירדוגו, ירושלים, תרעא
§מים עמוקים, בירדוגו, יהודה, ירושלים, תשח, על התורה, עם "גלי עמיקתא" לר' יעקב בירדוגו
מים רבים, ר' דונר נתן נטע, על התנ"ך, וליקוטים על הש"ס, ורשה תרנ"ט
§מכבי יהודה, 3MB, קראקא - ת"ו על התורה
§מכלל יופי, 10MB, פפד"א - תקל"ה על התורה, וקיצור ספר "פרשת דרכים"
§מכלל יפי, מושקין, יחיאל מיכל, ס. לואיס, תרעו, על התורה
§מכתבים שונים, איגל, אליעזר אליהו הלוי, לבוב, תקצ, 27 עמ', 852KB, על תנ"ך. מעמ' 16 - אגרת בענין דרך הלימוד של יהודה איטליה. מעמ' 19 - שאלה בדיני שחיטה. מעמ' 21 - שיר
§מלל לאברהם, סתהון, אברהם בן שלמה, ירושלים, תשמא, על התורה
§מלא העומר, ר' ארי' ליב צינץ, פיעטרקוב, תרפה
מלאכת מחשבת, על חמשה חומשי תורה, ר' משה בן גרשם חפץ, ויניציאה ת"ע, §ממקור אחר, 206 עמ', 21MB
§מלאכת מחשבת, ר' משה חפץ , 24MB, ווארשא תרע"ד, על התורה בדרך המחקר
מלבי"ם , נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§מלחמת יהושע, ר' יהושע רייכענפעלד, 7MB, פאקש תרס"ד, על התורה
§מלל לאברהם, וינברגר, אברהם יצחק, מונקאטש, תרעג, על התורה
§ממעיני הישועה, ויסבלום, יהושע אשר, ברוקלין, תשנז, 196 עמ', 14MB, על התורה ומועדים
§מנורת זהב, קצנלנבויגן, בנימין, דיהרנפורט, תקל"ה, 144 עמ', 13MB, "אור עולם" על התורה. מעמ' 77 - "אור חדש" על ההפטרות. מעמ' 117 - "אור תורה" על התורה. מעמ' 137 - על חמש מגלות
§מנחה בלולה, רבי אברהם מנחם הכהן רפאפורט, ווירונה, שנ"ד, על התורה, ממקור אחר, ממקור אחר
§מנחה בלולה, לויטערבאך, אשר זעליג הכהן, דרוהוביטש, תרסב, 62 עמ', 5MB, על תנ"ך. בעמ'59 - "פלאים מפעלות ה'" - על פלאי קן הצפור. עמ' 61 - "זכר לאברהם" - לזכר ר' אברהם אהרן לויטרבך
§מנחה חדשה, תאומים, יונה, לבוב, תריג, על התורה, מגילות, פרקי אבות, וההגדה
§מנחה חדשה, ר' גרשון חן טוב, ווארשא, תרלד, 111 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 82 - "מנחת זכרון" - שו"ת. מעמ' 90 - הספדים. מעמ' 101 - הדרנים. מעמ' 105 - "שירי מנחה" - ליקוטים
§מנחם ציון, פאנעט, יחזקאל, טשרנוביץ, תריא, 116 עמ', 6MB, על התורה, ועל המועדים לפי הפרשיות. מעמ' 104 - על ישעיהו, ירמיהו ותהלים
§מנחת אברהם, חלאוה, אברהם, ליוורנו, תרסא, על התורה
§מנחת אלימלך, רובינשטיין, אלימלך ב"ר נחמן הכהן, לובלין, תרנה, על התורה, עם הלכות שבת והלכות פסח, וחידושי סוגיות
§מנחת אשר, שווארץ, אשר ב"ר צבי, ווייטצען, תרסז, על בראשית ושמות
§מנחת זכרון, ר' יונה תאומים, לבוב, תריג, על התורה, מגילות, פרקי אבות וההגדה
§מנחת יהודא, שפרייער, אברהם יהודא, מישקאלץ, תרצג, על התורה, עם דרשות לניישואין ולז' אדר
§מנחת יהודה, ר' יהודה ליב ב"ר ישראל מזולקווא, זולקווא, 5540, 96 עמ', 10MB, על המסורת בתורה וחמש מגילות, ממקור אחר
§מנחת יהודה, רבי יהודה בן דאנאן, פאס, תרצ"ה, על התורה עם חידושים
§מנחת יהודה, אבן עטר, יהודה, מקנאס, תש, 293 עמ', 14MB, על התורה
§מנחת יהודה, גרוסמן, יהודה, פאקש, תרעד, 428 עמ', 39MB, על התורה
§מנחת יהודה, פיעטרקוב, תרע, 88 עמ', 8MB, על התורה
§מנחת יצחק, ויקרא ובמדבר, הרב יצחק סטאלמאן, דיטרויט תש"ח, 272 עמודים - 8 MB
§מנחת ישראל על התורה ומועדים, קיהן, ישראל מנחם, ירושלים, תשמג, 384 עמ', 23MB
מנחת כהן ח"ב - תורה אור, ר' שמואל כהן צדק, ויניציאה שנ"ח-שס"ה, 361 עמ', 68.1MB
§מנחת כהן-חלק ראשון, כץ, דוד אב"ד מאטרסדארף, מונקאטש, תרמה, 116 עמ', 9MB, על התורה. מעמ' 88 - על מועדים. מעמ' 91 - הספדים ודרשות. מעמ' 101 - חידושי סוגיות
§מנחת עני, עטלינגער, יעקב יוקב ב"ר אהרן, אלטונה, תרלג, על התורה
§מנחת רפאל, שנברגר, רפאל בן פסח יהודה, ירושלים, תשעא, על התורה, בירורי הלכה וסוגיות כסדר הפרשיות
מנחת שי, ר' ידידיה שלמה מנורצי, עם הפנים, מנטובה תק"ב-תק"ד, 145 עמ', 52.4MB
§מנחת שי, ר' שלמה ידידיה מנורצי, וינה תקע"ד, ד"צ ניו יורק, תשי, 100 עמ', 8MB, על התורה וחמש מגילות
§הקדמה לספר מנחת שי, ר' ידידיה שלמה רפאל בן אברהם נורצי, וויען, תרלו
§תורה עם מנחת שי ושום שכל והבנת המקרא, אופנבך, 5563
§מנחת שמואל, ר' שמואל פלורינטין, 10MB, שאלוניקי תקל"ו, על התורה
§מנחת שמואל, גרגי, שמואל ב"ר שלמה, ירושלים, תרסג, 360 עמ', 26MB, על התורה
§מניחות יהודא, קאין, יהודא ב"ר שמעון מאגריביציאה, קלוזש, תרפו, 84 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 69 - על נ"ך. מעמ' 75 - על מועדים
§מנת חלקי, ר' רפאל מאיר חסן, 19MB, אזמיר תרמ"ט, על התורה
§מסילות בלבבם - בראשית, שמות, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5771
§מסילות בלבבם - ויקרא, במדבר, דברים, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5771
§מסלות חיים, הרב חיים אלעזרי בראשית ושמות, קנטון תשי"ז, 271 עמודים - 8 MB, ויקרא ובמדבר, קנטון תשכ"א, 247 עמודים - 8 MB
§מסלות חיים, גינצבורג, חיים מנחם, סאטמאר, תרצו, על התורה
§מעגלי צדק-חלק ראשון, פאנעטה, מנחם מענדל, מונקאטש, תרמד, בראשית ושמות
§מעגלי צדק-חלק שני, פאנעטה, מנחם מענדל, מונקאטש, תרמד, ויקרא, במדבר ודברים
§מעדני אשר-חלק ראשון, רוזנבוים, אשר ב"ר אברהם, תל אביב, תשטז, על בראשית ושמות, וזמנים
§מעדני אשר-חלק שני וגם ספר בן יכבד אב, רוזנבוים, אשר ב"ר אברהם, תל אביב, תשטז, על ויקרא, במדבר ודברים, חידושי ש"ס, ודברי מוסר
§מעדני אשר - גליונות משנת תשס"ו, כץ, אשר אנשל בן יהושע ?, רמת בית שמש, תשסח, 202 עמ' 19MB, עיונים בהלכה בעניני הפרשה, עם מפתח נושאים
§מעדני אשר - גליונות משנת תשס"ז, כץ, אשר אנשל בן יהושע ?, רמת בית שמש, תשסח
§מעדני אשר - גליונות משנת תשס"ח, כץ, אשר אנשל בן יהושע ?, רמת בית שמש, תשסט
§מעדני אשר - גליונות משנת תשס"ט, כץ, אשר אנשל בן יהושע ?, רמת בית שמש, תשע
§מעדני אשר - גליונות משנת תש"ע, חקירות הלכתיות בענייני הפרשה, שוורץ, אשר אנשיל, בית שמש, 5770
§מעדני שמואל, טרוביץ, שמואל, ירושלים, תשנז, 418 עמ', 10MB, בראשית-שמות
§מעדני שמואל, טרוביץ, שמואל, ירושלים, תשנג, 495 עמ', 13MB, ויקרא-במדבר-דברים
§מעטה נפתלי-על התורה, שרייבער, נפתלי ב"ר צבי, קליינווארדיין, תרעד
§מעין גנים, שמות-ויקרא, זבדיה, משה יעקב ב"ר נתן ישעיהו הלוי, בילגורייא, תרסט, 103 עמ', 8MB
§מעין החכמה, ר' אשר צבי ב"ר דוד מאוסטראה קארעץ תקע״ז, 236 עמ', 18MB, על התורה. מעמ' 141 - על נ"ך. מעמ' 214 - ליקוטים
§מעיין השבת, נ"י, תשסח, 237 עמ', 11MB, על התורה, בעיקר בענייני הלכה
§מעיין השבת ח"ב, עיונים על סדר הפרשיות, כולל טאראנטא, טורנטו, 5771
§מעין מים [ב"ח], ר' מרדכי עבאדי , 28MB, ירושלים - תרמ"ב-תרמ"ו על התורה
§מעיני הישועה, קרעלינשטיין, יהושע ב"ר עזריאל זעליג, ירושלים, תרפד, על התורה
§מעיני הישועה, רבי יעקב יצחק הלוי לנדאוי, ווארשא, תרנ"ב, על התורה
§מעלות אליהו, על התורה, ר' אליהו שריקי, בית שמש, 5772, עם תולדותיו
§מעלות רבקה, פסין, אהרן יהושע, ירושלים, תשעא
§מעלי שבתא, על פרשיות השבוע לאור ההלכה, וילהלם מרדכי, טורונטו, 5774
§מערכי לב לברי לב, גומפרץ, ליב, וינה, תרמז, 116 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' 66 - על נ"ך. מעמ' 92 - על התפלה. מעמ' 104 - על גילוח בחול המועד. מעמ' 110 - ליקוטים
§מעשה אבות, הרב אלטער בן ציון מגיד, שיקגו, אילינוי תרפ"ז, ביאורים על התנ"ך בדרך רמז - 12 MB
§מעשה זית, גולדברג, אברהם נפתלי הירצקע ב"ר יעקב, ווארשא, תרצג, על התורה, על מדרשי חז"ל, ועל החזקת עמלי תורה, עם חידושים בהלכה
§מעשה חושב ח"א, ר' חיים שלמה ווערטהיימער, ברוקלין, תשסה, 560 עמ', 37MB, על התורה. מעמ' 384 - מועדים. מעמ' 539 - מפתח עניינים
§מעשה חשב, ר' משה גלנדויר, קשיצא, תרצז, על התורה, עם מגילת חנוכה
§מעשה יחיאל, על התורה. מיכל המים, על תהלים. מיכלא דאסוותא - חידושים. רבי יחיאל מיכל היבנר, סאטמאר, תרס"ז, 209 עמ', 19MB
§מעשה נסים, נסים הכהן, תוניס, תרנה, על התנ"ך
§מעשה נסים, שיוילייו, נסים, שאלוניקי, תקי״ז, 162 עמ', 12MB, על התורה, בראשית-ויקרא, ממקור אחר, 162 עמ', 11MB
§מעשה רוקח, רוקח, אלעזר ב"ר שמואל, מונקאטש, תשב, 156 עמ', 17MB, על התורה. מעמ' 96 - ליקוטים. מעמ' 98 - "קונטרס מעשה המשכן" - עניני המשכן ע"פ דרוש וקבלה. מעמ' 121 - על משניות
§מעשה שושן, שושן, אשר בן יוסף מנחם (מזעטיל), ווילנא, תרסג, על התנ"ך
§מפי אריה, בראשית-שמות, כהן, אריה, ראשון לציון, 5774
§מפניני הרמב"ם, מונזון, מנחם מנדל, ברוקלין, תרצא, על התורה
§מפתח התורה, לעחאוויצקי, משה יהודה ליב ב"ר יעקב קאפיל, פיעטרקוב, תרסו, תוכן העניינים של פרשיות התורה, ענין קדשים וטהרות מסוכמים לתלמידים
מפתח ענייני התנ"ך - רב משה ליב בן יעקב קאפיל זצ"ל
§מצא חיים, ר' חיים נסים , 16MB, שאלוניקי תקע"ו, דרשות על התורה
§מצח אהרן-חלק ראשון, בעק, אהרן צבי, מונקאטש, תרצה, על התורה, עם חידושי סוגיות
§מציאת יצחק, צינקין, יצחק ב"ר בנציון, ווילנא, תרסח, על התורה
§מצנפת בד, ר' אלכסנדר זיסקינד קאנטשיגר, 4MB, זאלקווא תקי"ז, על התורה בדרך פלפול וחריפות
§מקדש יה, מנורצי, ידידיה שלמה רפאל ב"ר אברהם, וינה, תרלו, חומש מדוייק, עם "גודר פרץ" על המסורה
§מקדש מרדכי, אילן, מרדכי, ירושלים, תש"ס, 365 עמ', 11MB, על התורה
§מקוה המים, בירדוגו, יהודה, ירושלים, תרצז, על התורה
§מקור ברוך, ר' ברוך פאייתוסי , 55MB, ליוורנו תק"נ, על התורה בדרך דרוש, וקצת בדרך קבלה
§מקור ברוך, פרידנברג, ברוך, ירושלים, תרפט, 356 עמ', 18MB, על התורה. מעמ' 175 - על נ"ך. מעמ' 267 - חידושי מסכתות
§מקור חיים, ויטאל, שמואל ב"ר חיים, ליוורנו, תקלא, 175 עמ', 24MB, על התורה, משולב בדרשות על המועדים
§מקור חיים, ר' חיים קינאסט, 3MB, לאדז תרע"ו, על התורה
§מקלו של אהרן, ר' אהרן [האלפרין], 4MB, פיעטרקוב תרס"ה, על התורה בדרך דרוש ופלפול
מקרא וארכיאולוגיה, האם תואמות תגליות המחקר את הכתוב בתנ"ך, לוי דניאל משה ויוסף רוטשטיין, ירושלים תשעא
§מקרא ומסרת, רייכער, ישעיה, קלוזש, תרפד, על התורה
§מקרא כפשוטו-הראש האחד - דברי תורה, אבן בודד, שבתי בן יום טוב, ברלין, תרנט
§מקרא כפשוטו-הראש השני - דברי סופרים, אבן בודד, שבתי בן יום טוב, ברלין, תרס
§מקרא כפשוטו-הראש השלישי - דברי נבואה, אבן בודד, שבתי בן יום טוב, ברלין, תרסא
מקרא מבואר, הרב דוד כוכב, תרגום התורה לעברית בת ימינו, ירושלים תשעה
§מקרא מפורש-ספר ב, בארלאגע, נחמיה משה ב"ר שלמה זלמן, אודיסה, תרמב
§מקשה זהב, ר' מאיר, 5MB, רעדלהיים תקי"ג, על התורה בדרך דרוש וחידוד, ממקור אחר
§מראה יחזקאל, פאנעט, יחזקאל בן יוסף, על התורה, עם שארית ציון - דרושים על מועדים, עם חידושי אגדה, ועל הלכות גיטין, 300 עמ', 23MB
מראה יחזקאל קטן, קינדלש, יחזקאל בן יצחק, לקט מספרו "מראה יחזקאל" על התורה, פראג תנ"ה, 12 דפים
§מראה כהן, רבינוביץ, מאיר בן אלחנן יעקב דוד, ביתר עילית, 5775
§מראה עיני הכהן, ר' צבי הירש הכהן, 21MB, ברעסלויא תקע"ו, על התורה ונ"ך
§מרגניתא דר"ב, פרנקל תאומים, ברוך, לבוב, תרמג, על התורה, וליקוטי נ"ך ואגדות
§מרגניתא טבא, ר' דוד, 1MB, פפד"א תק"ד, על התורה בדרך דרוש וחידוד, ובסופו ליקוטים על מאמרי חז"ל בש"ס ומדרשי פליאה
§מריח ניחוח - תש"ע, אביחצירא, רן יוסף חיים מסעוד, עפולה, 167 עמ', 6MB, אוסף גליונות, על פרשיות פנחס-מסעי, דברים ויום כיפור וסוכות
מרכבת המשנה, ר' אשר אנשל, קראקא שצ"ד, 88 דפים, מלון-קונקורדנציה לתורה וחמש מגילות עם תרגום ליידיש
§משא יד - חלק ראשון, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, ירושלים, תשסג, 417 עמ', 17MB, שעורי הלכה כסדר הפרשיות
§משא יד - חלק שני, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, ירושלים, תשסה
§משא יד - חלק שלישי, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, ירושלים, תשסה, 271 עמ', 11MB
§משא יד - חלק רביעי, על התורה, אילן, יעקב דוד בן מרדכי, 5776
§משאת המלך - אהל יהושע, דיסקין, שמעון משה בן יהושע זליג, ירושלים, תשסב, 432 עמ', 15MB, על התורה
§משביר בר, ר' יוסף שטיינהארט, 10MB, פראג תקפ"ח, על התורה בדרך דרוש ופלפול
§משבצי שלמה, מינצברג, יחיאל שלמה, תל אביב, תשכ, על התנך והתלמוד
§משבת לשבת, אמוראי, יעקב, ירושלים, תשז, ליקוטי מדרשים על פרשיות השבוע, עם פירושים
§משגב לדך - מקום דוד, ר' שאול הכהן, ג'רבה, תרעה, 140 עמ', 10MB, על התורה. מעמ' 60 - על נ"ך. מעמ' 97 - ליקוטים על מאמרי חז"ל. מעמ' 104 - על ההגדה. מעמ' 115 - חידושי מסכתות. מעמ' 138 - על שו"ע
§משה ידבר-חלק ראשון, פריידיגער, משה, בודפשט, תרפז, 523 עמ', 27MB, על התורה, בראשית-שמות
§משה ידבר-חלק שני, פריידיגער, משה, בודפשט, תרפט, 620 עמ', 34MB, ויקרא-דברים. מעמ' 322- על ההגדה וחמש מגילות. מעמ' 335 - על נ"ך. מעמ' 342 - על מסכתות. מעמ' 509 - על שו"ע. מעמ' 587 - ליקוטים על התורה. מעמ' 608 - על נ"ך
§משחת שמן ח"א, קויפמן, חיים שאול, ירושלים, תשסז, 487 עמ', 31MB, על התורה
§משיב נפש, ר' שמואל שמעלקא גינצלער , 17MB, סיגעט תרע"ב על התורה
§משיח ה', ר' יוסף מונטיקייו, 13MB, שאלוניקי תקמ"ה על התורה
§משך חכמה, ר' מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס כהן, ריגה, תרפז
משך חכמה, ר' מאיר שמחה הכהן מדוינסק
§משך חכמה עם ביאור בינת החכמה, יצחק בירך דסקל, בני ברק, 5775
§משך חכמה עם ביאור בינת החכמה - במדבר-דברים, דסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודה, בני ברק, 5776
§משך חכמה עם ביאור בינת החכמה - בראשית-ויקרא, דסקל, יצחק בירך בן שמואל יהודה, בני ברק, 5776
§משכיות כסף, ר' אברהם פייער, 6MB, לעמבערג תרס"ה על התורה
§משכיות לבב, ליפשיץ, מיכל אליעזר ב"ר ישראל, פיעטרקוב, תרסח, על התנ"ך
§משכיות לבב, גאון, משה דוד, ירושלים, תרצג, 68 עמ', 3MB, על ס' מעם לועז על התנ"ך בלאדינו
§משכן בצלאל על התורה, בוסל, בצלאל בן יעקב , ליקווד, נ.ג’. , 5774
§משכנות יעקב, ר' יהושע יעקב, 4MB, פיעטרקוב תרנ"ד על התורה
§משכנות יעקב, ר' יעקב נעים , שאלוניקי תפ"א, על התורה, 475 עמ', 36MB. עמ' 7-19 - מפתח מקורות. מעמ' 450 - "צניף מלוכה" על כבוד המלך ומינויו. ממקור אחר, ממקור אחר
§משמר הלוי עה"ת, שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק, בני ברק
§משמרת אלעזר, פאשקון, אהרן אליעזר, מונקאטש תרמה, על התורה
§משנה שכיר - על התורה, טייכטאל, יששכר שלמה בן יצחק, ירושלים, 5771
§משען המים, ר' משלם זלמן הכהן, פיורדא תקע״א, 147 עמ', 13MB, על התורה
§משען מים, ר' שבתי זאב פרידמאן, ניו יורק תשי"ד, 317 עמ', 12MB, "כבוד מועד" - דרשות למועדים. מעמ' 102- "כבוד שבת" - על התורה
§משנה למלך על התורה, ר' אלעזר מריישא, 11MB, ניו יורק תשי"ב
§מתת אלהים, ר' מרדכי אריה העלפין ביין , 2MB, זאלקווא תקצ"ה, על התורה בדרך גימטריא
§מתת יה, ר' מתתיהו ליברמן, 9MB, פפד"א תנ"ו, על התורה, 120 עמ', ממקור אחר, ממקור אחר
§נאומי שמואל, בר אדון, שמואל בנימין, ירושלים, תרצז, על התורה
§נדרי תודה על התורה - בראשית-ויקרא, לינק, דוד יהודה בן פנחס, ירושלים, 5773
§נדרי תודה על התורה - במדבר-דברים, לינק, דוד יהודה בן פנחס, ירושלים, 5773
§נועם אליעזר, על תורה, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, 5772
§נועם אפרים, ר' אפרים בערמאן, ניו יורק תש"ח, על בראשית ושמות ומועדים
§נועם ה', על פרשת השבוע, טירן (טוטיאן), יוסף, בית שמש, 5768
§נופת צופים - מאירת עינים, על התורה, תאומים, יוסף, לודז, 131 עמ', 9MB
§נותן אמרי שפר, רב אליהו אבן חיים, ויניציאה, שצ, 461 עמ', 54MB, ממקור אחר, 443 עמ', 51MB
§נותן אמרי שפר, אבן חיים, אליהו (ראנ"ח), פפד"מ, 5473, על התורה, 210 עמ', 31MB, ממקור אחר, ממקור אחר, 213 עמ', 30MB
§נחל אשכול, ר' חיים עוזר הכהן, 16MB, דובנא תקס"ט, על התורה בדרך דרוש וקצת בדרך חסידות
§נחל יאודה, גיז, יאודה, ירושלים, תרצג, 334 עמ', 18MB, על שמות-ויקרא
§נחל קדומים, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ווארשא, תרמט, על התורה
§נחל קדומים [ב"ח], ר' אריה נחום לובעצקי, 17MB, פיעטרקוב תרצ"א, על התורה
§נחלי דבש, ר' אריה יהודה ליב ליוואי, 13MB, בראדי תרס"ז, על התורה ומועדים.
§נחלת הגרשוני, ר' גרשון אברהם גאלדבערגער, 15MB, דעברעצין תרצ"ח, על התורה בדרך פרד"ס
§נחלת חיים, ר' חיים סג"ל הורוויץ, 3MB, ווילהרמשדארף תפ"ב, על התורה בדרך דרוש וחידוד, 57 עמ', ממקור אחר, 55 עמ', 4MB, ★ממקור אחר, 56 עמ'
§נחלת חיים שני, ר' חיים סג"ל הורוויץ, 2MB, ווילהרמשדארף תפ"ב, על התורה, 65 עמ', 2MB
§נחלת חמשה - תפארת משה, הרב חיים משה גאסטינסקי והרב משה חיים בלום, ברוקלין, ניו יורק תש"ט, פרפראות על פ"ש - 8 MB
§נחלת יהודה א, ר' יהודה פירטה, ברוקלין, 1986, על התורה, עם ביאורים למאמרי חז"ל, 128 עמ', 4MB
§נחלת יהודה ב, ר' יהודה פירטה, ברוקלין, 1986, 258 עמ', 8MB
§נחלת יהודה, ר' יהודה אידל אידלסון, נוי יורק תשי"א, דרשות לשבתות ולמועדים, 400 עמ', 14MB
§נחלת יעקב, יעקב ב"ר מרדכי, ירושלים, תרסח, על התורה, עם "שארית יעקב", חידושים במשנה ובהלכה, וחידושים מנכדו ר' אברהם אבוש, ופלפול מר' יהושע פאליק
§נחלת יעקב, דרשות לפי סדר הפרשיות ומועדים, בן שושן, מאיר בן יעקב, בני ברק, 5769
§נחלת עזריאל, ר' עזריאל הלוי אשכנזי, 10MB, פפד"א תנ"א, על התורה בדרך דרוש ופלפול, ממקור אחר, ממקור אחר
§נחלת עזריאל, "פרפראות לחכמה" על התורה, ר' פינחס בן עזריאל הלוי, הוראדנא, תקעז, 68 עמ', 9MB
§נחלת שדה - שמות, בן אהרן, איתי חיים בן אהרן, ירושלים, תשסח
§נחלת שדה - ויקרא, בן אהרן, איתי חיים בן אהרן, ירושלים, תשעב
§נחלת שמעון, ר' שמעון אשכנזי, על התורה, 91עמ', 4MB
§נחמד למראה, שינברגר, יעקב שלמה, אלעד, תשע, מראי מקומות לספרייראה וחסידות לפי סדר הפרשיות, עם מפתח עניינים
§נחמות ישראל, ר' ישראל נחום ברעננער, פילדלפיא, 1902, דרשות על התורה ולמועדים והספדים, 75 עמ', 3MB
§נטעי נאמנים, ברגר, נטע יעקב, מונקאטש, תרסג, על התורה, עם חידושי סוגיות, וחידושי מסכת ביצה
§ניב והגות, משה לייטר, ניו יורק, תשי"ז, על התורה, ודרשות, 337 עמ', 16MB
§ניב שפתים - שערי ציון, יברוב, נחום בן משה יצחק אהרן - במברגר, בנציון, ירושלים, תשס"ט, על התורה, ענייני עבודת ה' לפי תקופות השנה ולפי סדר הפרשיות
§ניבי זהב, גולד, זאב, ירושלים, תשט, על התורה
§נימוקי רידב"ז, הרב יעקב דוד רידב"ז, שיקגו, אילינוי תרס"ד, פירוש על התורה - 8 MB
§נס יהודה - בראשית שמות, שוב, ניסן יהודה ליב בן יצחק אליעזר, ירושלים, 5772
§נס יהודה - ויקרא במדבר דברים, שוב, ניסן יהודה ליב בן יצחק אליעזר, ירושלים, 5773
נפלאות חדשות , ליפשיץ, נח בן אברהם [ר' נח מינדס], על התורה, עם חדושים מר' שמשון אסטרפאלר, וקצור הקדמת סדר טהרות להרמב"ם, הוראדנה תקנ"ז, לב דפים
§נפלאות חדשות, ר' נח מינדיס, על התורה, עם ליקוטים ר' שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, הוראדנא תקנ״ז, 75 עמ', 6MB
§נפלאות חדשות, 94 עמ', 7MB, ווארשא, תרעא
§נפלאות חדשות, 106 עמ', 7MB, ירושלים, תשז
§נפש דוד, טעביל, דוד, פרעמישלא, תרלח, על התורה, עם "מכתב לדוד" - חידושי סוגיות
§נפש יהונתן, ר' יהונתן בנימין ב"ר משה אריה הכהן, בערעגסאס, תרפב, 512 עמ', 50MB, על התורה ח"א, בראשית-שמות. מעמ' 180 - שמות. מעמ' 471 - על אסתר
§נפש יהונתן, ר' יהונתן בנימין ב"ר משה אריה הכהן, סוליש, תרפו, 537 עמ', 56MB, על התורה ח"ב, ויקרא-במדבר
§נפש יוסף, ר' יוסף מורדוך, 22MB, שאלוניקי - תרט"ז על התורה בדרך דרוש וקבלה, ממקור אחר
§נפתלי אלקים נפתלתי, ר' טריוש, נפתלי, פירארה, שטז, 72 עמ', 2MB, על התורה
§נפתלי אלדים נפתלתי, טריוש, נפתלי קראקא שנ״ג, 32 עמ', 3MB
§נפתלי שבע רצון, גינצבורג, נפתלי הירץ בן שמעון, המבורג, תסח, על התורה, חמש מגילות וההגדה
§נפתלי שבע רצון, ר' נפתלי הירץ ב"ר שמעון גינצבורג, פיורדא, תפז, דרשות ופלפולים על התורה, חמש מגילות והגדה של פסח, 221 עמ', 21MB, ממקור אחר, חלקי, 34 עמ', 4MB,
§נר ישראל א, ר' ישראל אלימלך מאשקאוויטץ, בראנקס תרצ"ו, על התורה, עם חידושי הלכה
§נר לאחד, קרית ספר, תשסו, 909 עמ', 37MB, חידושי הלכה כסדר הפרשיות
§נר למאור, ר' ראובן מרגליות, 6MB, ירושלים - תשי"ט על פי' "אור החיים" הק' על התורה מהג"ר חיים ן' עטר ז"ל
§נר לשבת - א, לרנר, נחמן בן אברהם אלתר, בני ברק תשס"ו, 542 עמ', 4MB, בראשית-שמות
§נר לשבת - ב, לרנר, נחמן בן אברהם אלתר, בני ברק תשס"ו, 656 עמ', 5MB, ויקרא-דברים
נר תמיד - על פרשת השבוע, ר' יצחק ברנר, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - פרשת השבוע
§נשמת צבי [ב"ח], ר' צבי הירש ב"ר דוד, 26MB, לעמבערג - תרמ"ד/תרמ"ז חלק א' על התורה בדרך חסידות, וחלק ב' על נ"ך, 353 עמ', ממקור אחר,20 עמ', 2MB
§נתיב הישר, נפתלי הירש ב"ר יהונתן הלוי, דיהרנפורט, 5517,על סמיכות פרשיות התורה, עם דרך ישרה, דרשות למועדים, 128 עמ', 14MB
§נתיב ישר, הורביץ, אברהם ב"ר פנחס הלוי, ירושלים, תשט, על התורה
§נתיבות אגם, על התורה, אברהם מאיר הכהן גלאנצר, אנטווערפען, 5777, 157 עמ', 2MB
§נתיבות הקודש, סלמן, אברהם ישראל משה, ירושלם, תשסב, 176 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' צא - על מועדים. מעמ' קלא - דרשות והספדים
§נתיבות שלום, ר' שלום יוסף הלוי פייגענבוים, 12MB, בילגוריי - תרצ"ג על התורה בדרך פרד"ס
§נתיבות שמואל א, ר' שמואל קושעלעוויץ, ניו יורק תש"א, 645 עמ', 18MB, על התורה
§סגולת משה-חלק ג, האפשטיין, משה ב"ר נפתלי הירץ, תרסג
§סדר אליהו, נסים, אליהו, שאלוניקי, תקעו, 270 עמ', 35MB, על התורה. מעמ' 255 - ליקוטים. מעמ' 259 - "ליקוטי שמואל" - מנכד המחבר על תנ"ך
§סדר למקרא-חלק ראשון, הירשנזון, חיים, ירושלים, תרצג, ביאור סדר פרשיות התורה, ועל ענין מוקדם ומאוחר בתורה
§סדר למקרא-חלק שני, הירשנזון, חיים, ירושלים, תרצג, מהתיישבות ישראל במצרים עד סמיכת יהושע
§סדרי תורה, על התורה, מועלם, ציון בן יהודה, ירושלים, 5768
§סוכת דוד, ר' חיים דוד שירורו, 37MB, שאלוניקי - תקל"ח על התורה, ממקור אחר
§סייעתא דשמיא, ר' שמעיה, 2MB, דיהרנפארט - תקל"ד על התורה בדרך דרוש ופלפול, ממקור אחר
§סם חיי, מימון, יצחק סחוגה, ג'רבה, תשח, על התנ"ך ועל הש"ס
§סמוכים לעד, ר' אליהו הכהן האתמרי , 11MB, שאלוניקי - תקפ"ו על התורה
§סערת אליהו, ]ר' מיכאל פרץ[, על התורה, נ"י תשמו, 440 עמ', 16MB, על התורה, עם פרקים על ר' אליהו טובול
§ספור החיים, אנגיל, חיים וידאל ב"ר שבתי, שאלוניקי, תקכא, 208 עמ', 28MB, על התורה. מעמ' 147 - דרשות והספדים. מעמ' 203 - מפתח מקורות
§ספר החיים, רוזנפלד, חיים זאב, לונדון, תרפב, על התורה, ממקור אחר
§ספר הישר, סיפורים ומדרשים על התורה ויהושע ושופטים, ויניציאה, שפה, ממקור אחר, 318 עמ', 9MB
§ספר הישר, פראג, ת״כ, 167 עמ', 11MB
ספר הישר, סיפורים ומדרשי רז"ל על התורה, פרנקפורט דמיין תס"ו, 109 עמ', 14.9 MB
§ספר הישר, ווארשא, תרל״ג, 145 עמ', 6MB
§ספר הישר, ר' יוסף בן שמואל הקטן, ברלין, תרפג, ספר דברי הימים כסדר התורה
§ספר הישר, ירושלים, תשמז, סיפורים על התורה, יהושע ושופטים
§ספר המלים - קונקורדנציא החדש, גלבלום, שלמה, ווארשא, תרלז, המלים בתנ"ך לפי שרשיהם וביאור הוראותיהם
§ספר הנצחון, יום טוב ליפמן, אלטדורף, תד, 210 עמ', 10MB, על התנ"ך
§ספר הנצחון, יום טוב ליפמן, אמשטרדם, תסט, 223 עמ',7MB
§ספר הנצחון, מילהויזן, יום טוב ליפמן, 442 עמ', 11MB, קניגסברג תקפ"ז, על התנ"ך. עמ' 3-17 - מפתח עניינים, לתשובות לטענות הנוצרים, ותשובות לצדוקים, פירושי פסוקים תמוהים, טעמי מצוות, תשובות למלעיגים על דברי חז"ל, ולכופרים בתורה שבעל פה. עמ' 430 - תשובות הרד"ק לנוצרים
§ספר הפרדס, אקנא, זלמן בן אשר, ווארשא, על התורה, חמש מגילות וספר יונה
ספר התשובה, ענייני תשובה לפי סדר הפרשיות, נ"י תשס"ה, 350 עמ', 6.2MB
§ספר מכלולים להרקב"ג, ר' יעקב קאפיל צבי בן גבריאל, לבוב, תרלד, על התורה, 262 עמ', 26MB
§ספר סדרים, דעלאווילע, אברהם ב"ר דניאל, אמשטרדם, תר, 22 עמ', 554KB, שירים כסדר פרשיות התורה, עם "זכרון משה" - שיר על מות משה רבינו
§עבודת הגרשוני, פייעסטון, גרשון ב"ר שלום, ווילנא, תרמה, על התורה בהלכה ובדרוש
§עבודת הלוי, ר' אריה ליבוש בן מאיר הלוי הורוויץ, 3MB, זולקוה - תרי"א, על התורה, ממקור אחר, 4MB
§עבודת הלוי, ר' אכסילראד בענדיט סג"ל, 1MB, קראקא - שצ"ט על התורה
§עבודת הלוי חלק א, רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטראשלא, ווארשא, על התורה
§עבודת הלוי חלק ב, רבי אהרן הלוי הורוויץ מסטראשלא, ווארשא
§עבודת השיר הלוי, צבי ב"ר רפאל הלוי מזאלקווא, זולקווא, 5533, דרשות על התורה וחדושי מסכתות, 62 עמ', 7MB
§עבודת יהודה, על התורה, ליכטענשטיין, יהודה, ניו יורק, 5771, 598 עמ', 17MB
§עבודת ישראל, שווארצשטיין, ישראל, מיינץ, תרנה, דרשות כסדר התורה
§עבודת שיר, פריעדמאנן, אפרים, אראדעא תרצ"ט, 94 עמ', 4MB, על התורה
§עדות ביוסף, ר' יוסף הלוי איטינגא, 7MB, זולצבאך - תק"א על התורה, ממקור אחר
§עדרי צאן, על התורה ומועדים, יימאן, אבא צבי, באלטימאר, תשמ״ה
§עוג מלך הבשן, ענייני עוג בפרשת חוקת ודברים, לינצ'נר, ח. שלמה בן ש"פ, ירושלים, 5774
עוז יהודה, על התורה, ר' אסף לוי, תשעד, 160 עמ'
§עולה חדשה, סנגויניטי, עזריה חיים, ליוורנו, תקצח, על התורה, 121 עמ', 16MB. מעמ' 90 - "איברי עולה" - חידושים על התורה ועל התלמוד
§עולם חסד יבנה - חלק ה, רוזנברג, יששכר דב, קרית צאנז, נתניה, תשסז, 444 עמ', 26MB, על התורה
§עולם חסד יבנה - חלק ו, רוזנברג, יששכר דב, קרית צאנז, נתניה, תשע, 429 עמ', 23MB
§עולם חסד יבנה - ח, רוזנברג, יששכר דוב בן חנוך, נתניה, 5775
§עולם עשיה-חלק ראשון, זילבערגלייט, יעקב יהודה ליב, ווארשא, תרעא, על תנ"ך
§עולת יצחק, ר' צבי יצחק [המכונה אלתר] שנעפף, 9MB, דראהאביטש - תרנ"ט על התורה, ובסופו על מגילת אסתר ומגילת רות, ועל קצת אגדות הש"ס
§עולת תמיד, ר' משה אלבילדה, 38MB, ויניציאה - ש"ס על התורה, ממקור אחר
§עונג שבת, קאניגסבערגער, דוב הלל, ברלין, תרעד, 41 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 33 - על פרקי אבות וליקוטים
§עזר אליעזר, ר' אליעזר צביציגעלמאן , 4MB, פיעטרקוב - תרס"ה על התורה
§עזרך מקדש, רוט עידו, 408 עמ', 4MB, על התורה
§עטרת זהב על התורה, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה
§עטרת זקנים, קאנשיגר, אריה ליבוש ב"ר מאיר, לבוב, תרלא, על התורה והפטרות, עם חידושי ש"ס
§עטרת מרדכי א, ר' מרדכי רוגוב, שיקאגו תשכ"ה, על התורה, 382 עמ', 11MB
§עטרת פ"ז, ר' מרדכי אפרים פישל סופר זוסמאן, 11MB, ירושלים - תשכ"ז על התורה, ודרשות לימים נוראים ולמועדים
§עטרת צבי, ר' משולם פייש צבי גראס, ברוקלין תשי"ג, 370 עמ', 20MB, על התורה
§עטרת צבי, ראזענפעלד, יוסף אלעזר, פרשבורג, תרנ, על התורה
§עטרת צבי, ר' נח צבי, 6MB, זאלקווא - תקכ"ג על התורה בדרך דרוש ופלפול, וקצת על ש"ס גפ"ת
§עטרת שלמה, ר' לוי [אשכנזי] [שור], 11MB, זאלקווא - תצ"ט על התורה וחמש מגילות ע"ד דרוש וחידוד
§עטרת תפארת, ראזענבערג, יודל, ווארשא, תרצא, דרשות לכל פרשה המקשר את הפרשה וההפטרה ומצות תפילין וחובת בר מצוה, עם שו"ת בענין תפילין של ראש
§עטרת תפארת, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעג, על התורה
§עיון בתורה, רבי אליהו קאליסניקר, ווארשא, תרע"ה, 96 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 68 - "עיון בתפלה" על התפלה וההגדה. מעמ' 83 - "תיקון עולם" - הצעות לתיקון בדברים שנכשלים בהם בהלכה
§עיון הפרשה - פקודי-ויקרא מס' 4 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - בחוקתי-במדבר. וספירת העומר {ב} מס' 9 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - תבוא-ברכה-בראשית-נח. ותשרי מס' 15-16 5765, ירושלים, תשסה
§עיון הפרשה - ויחי-וארא. ועניני תפילה [ג] מס' 20 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - ויקהל-קדושים.ועניני פסח מס' 23 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - אמור-נשא. וספיה"ע ושבועות מס' 24 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - בלק-דברים, ועניני גלות ונחמה מס' 26 5766, ירושלים, תשסו
§עיון הפרשה - ויחי-בשלח. ועניני ראש חודש מס' 31 5767, ירושלים, תשסז
§עיון הפרשה - גליון ל"ג, ירושלים, תשסה, 111 עמ', 2MB, כי תשא-קדושים
§עיון הפרשה - גליון ל"ד, ירושלים, תשסז, 103 עמ', 2MB, אמור-נשוא
§עיון הפרשה - גליון ל"ו, ירושלים, תשסז, 106 עמ', 2MB, בלק-דברים
§עיון הפרשה - גליון מ"ג, ירושלים, תשסח, 100 עמ', 2MB, כי תשא-צו
§עיון הפרשה - גליון מ"ד, ירושלים, תשסח, 120 עמ', 3MB, שמיני-אמור
§עיון הפרשה - גליון מ"ה, ירושלים, תשסה, 104 עמ', 2MB, בהר-נשוא
§עיון הפרשה - גליון מ"ח, ירושלים, תשסט, 117 עמ', 3MB, כי תבוא-זאת הברכה, בראשית-נח
§עיון הפרשה - גליון נ"ב, ירושלים, תשסט, 100 עמ', 2MB, ויגש-וארא
§עיון הפרשה - נצבים-לך לך. ועניני תשובה ימים נוראים וסוכות No. 38 5767, ירושלים, תשסז
§עיון הפרשה - חקת-דברים. ועניני גלות ונחמה מס' 57 5769, ירושלים, תשסט
§עיון הפרשה - נצבים-לך לך. ועניני חודש תש מס' 59 5769, ירושלים, תשסט
§עיון הפרשה - ויחי-בשלח. ועניני ברכות [ג] מס' 62 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - ויקהל-קדושים. ועניני פסח מס' 64 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - אמור-נשא. ועניני ספיה"ע ושבועות מס' 65 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - בלק-דברים. ועניני גלות ונחמה מס' 67 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - נצבים-לך לך. ועניני ר"ה יוה"כ וסוכות מס' 69 5770, ירושלים, תשע
§עיון הפרשה - ויחי-בא. ועניני מצות שבין אדם לחבירו (ב) מס' 72 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - בשלח-תרומה. ועניני שבת קודש (ו) מס' 73 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - בחקתי-בהעלתך. ועניני ספיה"ע וחג השבועות מס' 77 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - פנחס-דברים. ועניני גלות ונחמה מס' 79 5771, ירושלים, תשעא
§עיון הפרשה - גליון פא, נצבים-זאת הברכה, בראשית-לך לך, וענייני חגי תשרי הלל רוטמן, יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5772, ממקור אחר
§עיון הפרשה - גליון פד, ויחי-בא, וענייני שבת, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב, ממקור אחר
§עיון הפרשה - גליון פ"ו, תצוה, ויקהל, ויקרא, וענייני פורים, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5772, ממקור אחר
§עיון הפרשה - גליון פ"ח, בהר עד נשוא, וענייני ספירת העומר וחג השבועות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב
§עיון הפרשה - גליון צ, בלק-דברים, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, תשעב
§עיון הפרשה - גליון צב, תבוא-בראשית, וענייני ר"ה יו"כ וסוכות,מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5772
§עיון הפרשה - גליון צה, מקץ-שמות, ועניני חנוכה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון צח,ויקהל-בחוקותי, ענייני פסח, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון צט, אמור-במדבר, ספירת העומר וחג השבועות, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קא, בלק-דברים, וענייני גלות ונחמה, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 577396 עמ', 2MB
§עיון הפרשה - גליון קג, נצבים-לך לך, ומועדי ירח האיתנים, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5773, 128 עמ', 3MB
§עיון הפרשה - גליון קו, ויחי-בא, וענייני תלמוד תורה, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קיא, בחוקותי-בהעלותך, וענייני ספירת העומר וחג השבועות, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5774
§עיון הפרשה - גליון קיג, פנחס-דברים, וענייני גלות ונחמה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קטו, תצא-נח, וענייני ימים נוראים וסוכות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5773
§עיון הפרשה - גליון קיח, ויגש-וארא, וענייני שמיטה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קכב, בהר-נשוא, וענייני ספירת העומר וחג השבועות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קכד, בלק עד דברים, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קכו, כי תבוא-האזינו, בראשית-נח, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - גליון קכט, ויגש-וארא, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון הפרשה - גליון קלב, פקודי-שמיני, ועניים פורים ומגילה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון הפרשה - גליון קלד, בחוקותי-בהעלותך, וענייני ספרת העומר ושבועות, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון הפרשה - גליון קלו, פינחס-דברים, וענייני גלות וגאולה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עיון הפרשה - גליון קלח, כי תבוא-לך לך, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776
§עין יוסף, ר' יוסף חזן, 8MB, אזמיר ת"מ, דרשות על התורה, ממקור אחר, 243 עמ', 31MB, ממקור אחר, 239 עמ', 30MB
§עין יעקב, רבי יהושע יעקב מהארדעץ, פיעטרקוב, תרנ"ה, על התורה
§עין למקרא, ויגרט, מזל, ירושלים, תשלד, שיחות על פרקי תנ"ך
§עיני אברהם, ר' די פונשיקא, אברהם, אמשטרדם, שפז, מראי מקומות לפסוקים - איפה הם נדרשים במדרש רבה, ממקור אחר
§עיני העדה [ב"ח], ר' אליהו הכהן האתמרי, 39MB, אזמיר תרכ"ג-כ"ד, על התורה
§עיר גבורים, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, באזל, ש״מ, 272 עמ', 37MB, על התורה, ★ממקור אחר, 274 עמ'
§עיר גבורים, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, אמשטרדם, 5529
עיר גבורים, ר' שלמה אפרים מלונטשיץ, דרשות על התורה, שמות-דברים, זאלקווא, תקנ"ט, 168 עמ'
§עיר דמשק אליעזר, 10MB, זאלקווא תקכ"ד, חלק א' על התורה והפטרות חלק ב' והם דרשות ותוכחת מוסר, ממקור אחר
עיר דמשק אליעזר, ח"א, ר' אליעזר אב"ד ראזוודוב, דרשות, זאלקווא תקכ"ד, 44 עמ'
עיר דמשק אליעזר, ח"ב, ר' אליעזר אב"ד ראזוודוב, דרשות, זאלקווא תקכ"ד, 82 עמ'
§עיר מקלט, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, דיהרנפורט, תנ, המצוות שבכל פרשה וטעמיהן, ממקור אחר
§עיר מקלט, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, מונקאטש, תרע
§על התורה, הכהן, מרדכי בן חנוך חיים ?, ירושלים, תשכב
§עלי הדס, ר' דוד הדס, ניו יורק תרצ"ו, על התורה
§עלי עין, ר' יוסף קארטאפעל, 6MB, לובלין תרפ"ז, על התורה
עליית קיר קטנה, ר' לוי קוזין, דרושים על התורה, ויניציאה שצ"ו-ת"ג, 220 עמ', 44MB, §ממקור אחר, 430 עמ', 51MB, ממקור אחר, 431 עמ', 57MB, ממקור אחר, 430 עמ', 54MB
עלים לתרופה, ר' שלמה בן יואל מדובנה, אמשטרדם תקל"ח, דוגמאות מביאור מנדלסון לתורה, ומעמ' 22 - ביאור קינת ציון הלא תשאלי, 25 עמ', 4.4MB
עלים לתרופה, שלמה בן יואל, לעורר לחתום על חמשת חומשי תורה עם תרגום אשכנזי ועם ביאור המלות והענינים בלשון הקדש ועם "תקון סופרים", אמשטרדם תקל"ח, 6 + 18 דפים, עם דוגמה משמות ובמדבר ומהקינה "ציון הלא תשאלי", והקדמה
§עללת הבציר, ר' יוסף צבי הירש בן שלמה זלמן, 9MB, ליוורנו תקל"ט, על התורה בדרך הלכה ואגדה, ממקור אחר
§עמודי עולם, ר' יהודה ליב גינצבורג, 5MB, אמשטרדאם ת"צ, על בראשית ושמות, עם שפתי מהרי"ל - חידושים, ממקור אחר
§עמק החכמה, טברסקי, מרדכי דוב בן משולם זושא יצחק, סטו מרה, 5688
§עמק הלכה טעם מן, ר' מנחם מנלי הלוי, 8MB, פפד"א תצ"ט, על התורה בדרך דרוש ופלפול
עמק יהושע, ר' יהושע פלק בן יהודה ליב, פלפולים לפי סדר הפרשיות, פרנקפורט דאדר, תנ"ט
§עמק יהושע, יהושע פלק בן יהודה ליב, אופיבאך, תפב
§עמק יהושע, פאלק, יהושע ב"ר יהודה ליב, הומבורג פר דער הא, תצח, 168 עמ', 6MB, חידושים לפי סדר הפרשיות, ממקור אחר
§עמק שוה, ר' שבתי, 14MB, ווארשא - תרל"ט על התורה
§עפעפי שחר, טייב, שמואל, ג'רבה, תשט, על התורה
§עץ חדש, פליישמן, יעקב חיים, נ.י., תשטו, על תנ"ך ומדרשים
§עץ החיים, ר' חיים אבועלעפייא, 21MB, אזמיר - תפ"ט על התורה, ממקור אחר
§עץ חיים, ר' אברהם בלייער, 3MB, ווייטצען - ת"ש על התורה ואגדות חז"ל
§עץ חיים [יעקב חבל], ר' אנג'יל אנג'יל, 11MB, שאלוניקי - תקל"ב על התורה
§עצי לבנון, רובין, יוסף דוד, לבוב, תרפח, על התורה, תהלים, התפילה ומאמרי חז"ל
§עקב ענוה, ר' רפאל נסים יהודה די שיגורה, 22MB, אזמיר - תרמ"א על התורה
§עקב ענוה, בוכוואלד, בצלאל ב"ר שלמה, וינה, תרסד, על התורה
§עקבי דוד על חמשה חומשי תורה, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד, ירושלים, תשסח
§עקר העקרים, פיעסטון, גרשון, ווילנא, תרעב, 115 עמ', 7MB, על התורה, על פי ס' העיקרים לר"י אלבו, עם "מגד גרש ירחים" - דרשות לשבת מברכים
ערבי נחל א, איבשיץ, דוד שלמה, סדילקוב תקפ"ה-תקפ"ו
ערבי נחל ב, איבשיץ, דוד שלמה, סדילקוב תקפ"ה-תקפ"ו
ערבי נחל א, על התורה, חלק שני מספר לבושי שרד, הרב דוד שלמה האב"ד דק"ק סראקא, סדילקוב תקפ"ה-תקפ"ו, 142 עמ', 46.3MB
ערבי נחל ב, על התורה, חלק שני מספר לבושי שרד, הרב דוד שלמה האב"ד דק"ק סראקא, סדילקוב תקפ"ה-תקפ"ו, 128 עמ', 42MB
ערבי נחל, על התורה, ר' דוד שלמה אייבשיץ, למברג תרכ"ד
§ערבי נחל, אייבשיץ, דוד שלמה, 761 עמ', 62MB, על התורה
§ערבי נחל על התורה, שלמה,דוד, ביוזעפאף, תר״מ
§ערוגת הבושם-ח"א: בראשית - שמות, גרינוואלד, משה ב"ר עמרם, חוסט, תרעג, 531 עמ', 47MB. מעמ' 270 - שמות. מעמ' 520 - לפורים.
§ערוגת הבושם-ח"ב: ויקרא - דברים, גרינוואלד, משה ב"ר עמרם, חוסט, תרעג
§ערוגת הבושם - בראשית, שמות, בן יעקב, מנחם בן צבי יהודה, ירושלים, 5772
§עשרה מאורות הגדולים, גד, חיים יוסף איסר ב"ר יצחק אריה הלוי, יוהניסבורג, תשיג, פירושי ראשונים על התורה ועל נ"ך
§עת הזמיר, על פרשיות שלח-כי תבוא, ובין המצרים, וילהלם, נחמן יוסף, בני ברק, 5774
§עת רצון, על התורה, הרב בנימין זאב וולף בן יעקב בנציון, זאלקווא, תקלז, 124 עמ', 13MB. עד עמ' 19 - על תפלת מנחה בשבת, ממקור אחר, 5MB
§פאר יעקב ג - ויקרא במדבר, פישר, יעקב אהרן, ברוקלין, תשסה
§פאר מרדכי, 2MB, ווארשא - תרע"ה על התורה
§פה אליהו-חלק ראשון, חמווי, אליהו, ארם צובא, תרעד, 400 עמ', 16MB, על התורה. מעמ' 315 - דרשה. מעמ' 336 - שו"ת. מעמ' 391 - כללי דקדוק הקריאה, מר' מנשה סתהון
§פה אליהו, ח"א, חמוי, אליהו בן עזרא, ירושלים, תשמג, על התורה, דרושים ושו"ת
§פה אליהו, ח"ב, חמוי, אליהו בן עזרא., ירושלים, תשמה
§פה קדוש, ברלין, יצחק מוואלאזין, ווארשא, תרנ
§פורחת עלתה נצה - פרח ראשון מ"עלי זית", זאלעשטשיקי, תרנג, 41 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 23 - על נ"ך. מעמ' 30 - על תפלות. מעמ' 31 - על אגדות התלמוד. מעמ' 35 - על פרקי אבות. מעמ' 38 - על אגדות התלמוד
§פחד דוד ע"ס ויקרא במדבר, פינטו, דוד חנניה, ירושלים, תשע
§פי צדיק, ר' מימון יאפיל , 17MB, ליוורנו - תקי"ט על התורה, ועל מגילת רות ואסתר, ממקור אחר
§פי צדיק, קראכמאל, מנחם מענדל מניקלשבורג, ווארשא, תרמד, 337 עמ', 32MBעל התורה. עמ' 10-23 - מפתח מקורות. לדעת בית עקד ספרים, הספר מזויף
§פירורי לחם, ר' אשר אנשיל יהודה מיללער, 5MB, דעווא תרצ"ב, על התורה, 133 עמ', 5MB. מעמ' 71 - השמטות. מעמ' 88 - על נ"ך. מעמ' 94 - על פרקי אבות. מעמ' 103 - על אגדות התלמוד. מעמ' 120 - ליקוטים שונים. מעמ' 125 - הספד
§פירוש על התורה, פישר, שמואל בן אהרן, תל אביב, תרצה
פירוש ר' דוד צבי הופמן על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§פליטי אפרים, בערזינסקיא, אפרים דובער, ווארשא, תרסג, 171 עמ', 18MB, על התורה
§פני אריה [עטרת זקנים], ר' אריה לייביש הלוי איש הורוויץ, 8MB, פשעמישל - תרל"ז על התורה
§פני אריה זוטא, לקט מתוך "פני אריה רבה", ר' אריה ליב טארטשינר קורדווירא, 11MB, ווילהרמשדארף - ת"פ על התורה בדרך דרוש וחידוד, ממקור אחר, 120 עמ', 21MB, ממקור אחר, 120 עמ', 21MB. בעמ' 120 - שירים לחנוכה ולפורים
פני דוד, חיד"א, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר
§פני דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקנב, 220 עמ', 30MB, על התורה
§פני דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ירושלים, תשיט, על התורה
§פני האדמה, מיוחס ב"ר שמואל, שאלוניקי, 5515, דרשות על התורה, 170 עמ' 16MB
§פני חיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרנ"ג, 192 עמ', 15MB, על התורה. מעמ' 182 - על חמש מגילות
§פני יהושע, ר' יהושע פאלק שור, 1MB, זאלקווא - תק"ב על התורה בדרך דרוש וחידוד
§פני יוסף, פונטרימולי, ישעיה יוסף, אזמיר, תרמ, 438 עמ', 55MB, על התורה. מעמ' 425 - על הפטרות המועדים. מעמ'435 - "שארית יוסף" - השמטות
§פני יצחק, ר' יצחק פראנסיס, 22MB, שאלוניקי - תק"ג על התורה, ממקור אחר
§פני ישעיה, האמער, ישעיה ב"ר שאול, פאדגורזע אצל קראקא, תרנז, 92 עמ', 6MB, על התורה
§פני מבין, פריעד, נתנאל הכהן, בערגעסאם, תרפז, 436 עמ', 23MB, על התורה. עמ' 12-16 - תולדות המחבר
§פנים יפות-חלק ראשון, בראשית-שמות, הורביץ, פנחס ב"ר צבי הירש אב"ד פפד"מ, לבוב, תריא
§פנים יפות-חלק שני, ויקרא-דברים, הורביץ, פנחס ב"ר צבי הירש אב"ד פפד"מ, לבוב, תריא
§פנים יפות - בראשית שמות, ר' פינחס בן צבי הירש הלוי הורוויץ, קלינורדין, תרצז
§פנים יפות - ויקרא, במדבר, דברים, ר' פינחס בן צבי הירש הלוי הורוויץ, קלינורדין, תרצז
§פנינה יקרה - ח"א, בראשית-שמות, תם, עוזיאל בן יחיא, ראש העין, 5775
§פנינה יקרה - ח"ב, ויקרא-דברים, תם, עוזיאל בן יחיא, ראש העין, 5776
§פניני אור, מכון אור החסידות, ניו יורק, תשעא, על הפרשיות והמועדים
פניני ינון ואליהו, ר' אלנתן ור' נדב אברג'ל, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר
§פניני הראי"ה, לקט מדברי ראי"ה קוק על פרשת השבוע, צוריאל, משה יחיאל, ראשון לציון, תשסח
§פניני תורה, יהלומי, שלמה, תל אביב, תשיז, 342 עמ', 10MB, לקט פירושים על התורה
§פסוקי בנימין, באלזאק, בנימין ב"ר דוד הלוי, ירושלים, תרפז, 172 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 157 - על נ"ך. מעמ' 160 - על אגדות התלמוד. מעמ' 168 - ליקוטים והשמטות
§פסקי הרא"ש - חלק שני, סעדון, פנחס, תוניס, תרסב, ביאורי פסוקים, כשהפסוקים מסודרים בסדר א"ב, 169 עמ', 13MB
פענוח פרשיות, ר' אברהם קורמן - חלקי
§פרדס דוד, דישבעק, דוד ב"ר יואל, זולצבך, תקמו, 488 עמ', 72MB, על התורה. מעמ' 440 - על מועדים. מעמ'471 - הספד. מעמ' 475 - חידושים מר' יעקב שמואל אב"ד שווארץ ולד. מעמ' 481 - שו"ת. מעמ'485 - על סוגית כתובות פג, ≡ממקור אחר, 494 עמ'
§פרדס דוד ב"ח, ר' דוד ב"ר יואל דישבעק , 51MB, ווארשא תר"ס, על התורה בדרך פלפול, ועל ש"ס
§פרדס הארץ - חלק שני "פאר מרדכי", על התורה, הורוויץ, ישעיה בן אשר יחזקאל הלוי, ירושלם, תרצג
§פרדס הלשון, ר' יוסף הרשברג, ניו יורק, תשי, 170 עמ', 4MB, ביאורים דקדוקיים על התנ"ך
§פרדס התורה, פרדס, בנציון נסים, ירושלים, תשנח, על התורה, מועדים, פרקי אבות, תהלים משלי וקהלת, דרשות, הספד ושו"ת
§פרדס יוסף, פאצאנאווסקי, יוסף מפאביאניץ, לודז, תרצז
§פרדס מרדכי, ר' מרדכי ווילליגער, מונקטש תרפ"ח, 160 עמ', 7MB, על התורה. מעמ' 81 - על חמש מגילות. מעמ' 90 - על מועדים. מעמ' 120- על תהלים. מעמ' 125- על פרקי אבות. מעמ' 130 - חידושי סוגיות. מעמ' 158 - הספד
§פרדס נסים, על התורה, פרץ, נסים, בני ברק,
§פרדס רמונים, ר' שלמה ב"ר אברהם כץ ליאן, אודיסה תרלג, 34 עמ', 1MB, על התורה, בדרך נוטריקון
§פרדס שאול, ר' יהושע ב"ר שאול משה זילברמן, תל אביב תשה, 188 עמ', 13MB, על התורה. מעמ' 178 - על חמש מגילות
§פרורי אורה, ראגאלין, יהודה ליב, ירושלים, תרצ, על התורה
§פרח הגפן, ר' יוסף חיים סויביל, 5MB, אויבערווישא - תרצ"ח על התורה, תהלים, אגדות הש"ס, ועוד
§פרח לבנון - נחל איתן, ר' יהודה מבית פרץ, 6MB, ברלין - תע"ב על התורה בדרך דרוש ופלפול, ממקור אחר
§פרחי אהרן, אהרן הכהן, תל אביב, תרצ, על התורה
§פרחי שושנה, נשר (אדלר), אברהם, ירושלים, תשיג, על התורה, עם רעיונות למועדים, וחידושי הלכה בדיני אבלות
§פרחי שושנים, ר' יעקב מרדכי באמבאך, ברלין תרעא, 56 עמ', 1MB, על התורה
§פרי דוד, רבי דוד אהרן ווישנעוויץ, פולין תרצ"ה, 145 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 123 - על נ"ך, ממקור אחר, 139 עמ', 10MB
§פרי הלולים, ר' אברהם ברודא ור' יהושע פלק ועוד, זולקווא, 5527, 80 עמ', 3MB, על התורה. מעמ' 76 - על מועדים
§פרי העץ [ב"ח], ר' יהודה מודרן, 43MB, מונקאטש - תרמ"ה-תרמ"ז על התורה בדרך דרוש, וקצת בדרך קבלה
פרי העץ, על התורה, בראשית, שמות, ויקרא,, ר' יהודה מודרן, מונקאטש תרמ"ה, 414 עמ'
פרי העץ, על התורה, במדבר, דברים, ר' יהודה מודרן, מונקאטש תרמ"ז, 224 עמ'
פרי חנן בראשית שמות, ר' חנן פרנג'י, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר
§פרי יהודה, הרב יהודה ליב בייקער, קולומבוס, אוהיו תשכ"ז, דרשות לפ"ש באנגלית - 8 MB
§פרי יהודה, הרב יהודה יודל ראזענבערג, מונטריאל, קוועבעק תרצ"ה, חידושים על חומש לפי פרד"ס - 6 MB, ממקור אחר
§פרי יהודה, על התורה, ראזענבערג, יהודה יודל - ברוידא, יהודה יודל, ניו יורק, 5768
§פרי צדיק א, ר' מאיר אברהם, אב"ד צ'בה, פרעסבורג, תרצט, 95 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' 79 - חידושי סוגיות
§פרפראות, קרעמער, אשר זעליג, בילגורייא, תרפו, 78 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' 41 - על תהלים. מעמ' 44 - על אגדות התלמוד. מעמ' 67 - חידושים שונים
§פרפראות, מהדורא תנינא, ר' מ. ל. קרמר, ברוקלין תרפ"ט, 179 עמ', 9MB, על התורה. מעמ' 90 - על תהלים. מעמ' 98 - על אגדות התלמוד. מעמ' 170 - ליקוטים. מעמ' 173 - דרוש צורות אותיות התורה
§פרפראות לחכמה, ליפשיץ, נח ב"ר אברהם, שקלוב תקמ״ה, 96 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 79 - על מועדים. מעמ' 89- "לקט אומר השכחה" - על התורה
§פרפרת התורה, רובינשטין, משה בן אליעזר, בני ברק תש"ע, 656 עמ', 6MB, על התורה, עם מפתחות מקורות ונושאים לספר זה ולספר פרפרת משה
§פרפרת אליעזר, על התורה, רובינשטיין, משה בן אליעזר, בני ברק, 5775
§פרפרת משה ח"א, רובינשטין, משה בן אליעזר, בני ברק תשס"ד, 610 עמ', 6MB, בראשית-שמות
§פרפרת משה ח"ב, רובינשטין, משה בן אליעזר, בני ברק,
§פרפרת משה עה"ת - ח"א - בראשית ושמות, רובינשטיין, משה בן אליעזר, בני ברק, תשסד
§פרפרת משה עה"ת - ח"ב - ויקרא במדבר ודברים, רובינשטיין, משה בן אליעזר, בני ברק, תשסד
§פרפרת התורה - מפתחות על ספר פרפרת משה עה"ת, רובינשטיין, משה בן אליעזר, בני ברק, תשסט
פרקי הדרכה בתנ"ך, שכטר יוסף
§פרקי תורה, הרב מרדכי גיפטער, וויקליף, אוהיו תש"ל, הערות והארות בפ"ש - 4 MB
§פרקי תורה - במדבר, דברים, גיפטר, מרדכי, וויקליף, תשנג
§פרקי תורה - בראשית, שמות, גיפטר, מרדכי, וויקליף, תשנג
פרקים במקרא - דרכים חדשות בפרשנות, פרנקל לאה
§פרשת מרדכי, אסבעוני, מרדכי, ירושלים, תרפה, על התורה
§פרשת מרדכי, לעאנאראוויטש, מרדכי אבד"ק קעמטשע, קעמעטשע, תרצ, 98 עמ', 7MB, על התורה, במכונת כתיבה. מעמ' 77 - על מועדים. מעמ' 87 - ליקוטים
§פרת יוסף, יעסיל, יוסף מבריסק, וואנזבעק, תפז, על התורה, חמש מגילות, ההגדה, ועל התלמוד
§פרת יוסף, ר' יוסף יעסל מבריסק, ברטפלד תרס"ח, 100 עמ',5MB, על התורה,על חמש מגילות, על ההגדה ועל מסכתות, ממקור אחר
§פשטא דקרא, פלי, אליהו בן נח, בני ברק, תשעא, על התורה
§פתוחי חותם, אבוחצירא, יעקב, ירושלים, תרסג, על התורה
§פתח האהל ח"ד - במדבר ודברים, אבוחצירא, דוד, ירושלים, תרפג
§פתח לנו שער, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד, ירושלים, תשסד, 65 עמ', 2MB, מקשר כל פרשה לאחד מה"שערים" שמבקשים עליהם בפיוט במוצ"ש
§פתח תקוה, ישעיה מפארניטשוב, ווארשא, תרמט, על התורה
§פתחי שערים, ר' יששכר ב"ר יהודה ליב מטשענסטחוב, פיעטרקוב, תרצב, 105 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 64 - על נ"ך. מעמ' 104 - על פרקי אבות
§פתחי שערים - ענקים לגרגרות, רבי ישכר אב"ד טשענסטחוב, פיעטרקוב, תרצ"ב, 127 עמ', 7MB, על התורה. מעמ' 68 - על נ"ך. מעמ' 110 - על אבות. מעמ' 112 - "ונצדק קדש"
§פתחי תורה, ר' פתחיה הארענבלאס, 8MB, ווארשא - תרצ"ח על התורה ומועדים
§פתיל תכלת, ר' מרדכי ב"ר אליעזר יונה מלבוב, פראג, שעח, 70 עמ', 2MB, ביאור פרשיות שמע
§פתרון המלות, לנדא, משה ב"ר ישראל הלוי, פראג, תקפז, על התורה
§צבי ישראל, על התורה, קילמיסקי, ישראל בן צבי הכהן, וילנה, 5658
§צבי לצדיק, ר' צבי הירש לעווין, 14MB, פיעטרקוב תר"ע, על התורה
§צבי עדיו לגאון, ר' צבי אריה מטשעסוב, לובלין, תרסא, 143 עמ', 12MB, על התורה. מעמ' 122 - דרשות ומאמרים. מעמ' 134 - "בית אב" - בענין מילה ע"י אשה
§צוף דב"ש, ר' עקיבא סופר, 11MB, ירושלים תשכ"ו, על התורה, ועל פסוקי נ"ך וחמש מגילות
§צוף דבש, וידאל הצרפתי, אמשטרדם, 5478, על התורה, מגילת אסתר, רות, תהלים ופרשת אשת חיל
§צור יעקב, ר' בכור יעקב יעבץ, 42MB, אזמיר תרכ"ו, על התורה, ≡ממקור אחר, 462 עמ'
§צידה ברוך, ר' בצלאל בראנדיס סג"ל, 4MB, פראג תקמ"ו, על התורה ומועדים בדרך דרוש ופלפול
§ציון במשפט תפדה ח"א, יהונתן, ציון הכהן, גרבה, תרצג, 328 עמ', 17MB, על התורה. מעמ' 185 - על נ"ך
§ציצים ופרחים, ר' יעקב ב"ר יוסף חיים, ירושלים, תרסד, 201 עמ', 11MB, על התורה. מעמ' 105 - על נ"ך. מעמ' 197 - ליקוטים על מאמרי חז"ל
§צלותא דאברהם, רבי אברהם אבד"ק פלאוונא, פיעטרקוב, תרנ"ה, 137 עמ', 9MB, על התורה. מעמ' 94 - חידושים ופלפולים. §צלותא דאברהם חלק ב, רבי אברהם אבד"ק פלאוונא, פיעטרקוב, תרעא, 177 עמ', 12MB, על בראשית. מעמ' 145 - ליקוטים על שמות-ויקרא-במדבר-דברים
§צלח רכב, 15MB, בגדאד תרס"ט, על התורה, חמש מגילות, ליקוטים על נ"ך, וקצת דרושים
§צמח דוד, ר' דוד האגער, 2MB, צרנוביץ-ווארשא תרפ"ט, על התורה
§צמח דוד, ר' יוסף דוד, על התורה, ח"א, בראשית-ויקרא, שאלוניקי תקמ"ה, 513 עמ', 42MB. מעמ' 484 - מפתח מקורות. ממקור אחר, ח"ב, 26MB, שאלוניקי תקע"א, ממקור אחר
§צמח דוד, ר' דוד יצחק אייזק רבינוביץ, ברוקלין תרצז, 507 עמ', 20MB, על התורה. מעמ' 503 - דרוש לחנוכה
§צמח ה' לצבי ח"א, פיליב, צבי הירש מלבוב, פרעמישלא, תרסח, 420 עמ', 32MB, על התורה, בראשית-ויקרא
§צמח ה' לצבי ח"ב, פיליב, צבי הירש מלבוב, פרעמישלא, תרסח, 299 עמ', 23MB, במדבר-דברים
§צמח מנחם, ר' מנחם נחום ב"ר יקותיאל זוסמן כ"ץ, זולקווא, תקכ״א, 158 עמ', 33MB, על התורה. מעמ' 143 - "לקט מנחם" - חידושי מסכתות
§צפונות הפרשה, נושאים הלכתיים לפי סדר הפרשיות, דבורקס, אליקים בן ישעיהו אריה ליב, גבעת זאב, 5773
§צפיחת הדבש, רבי יהונתן אייבשיץ, מונקאטש, תרמ"ז, 89 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 64 - דרשות
צפנת פענח, דרשות על התורה, ר' יוסף די טראני, ונציה ת"ח. מעמ' 58 - שמות. מעמ' 107 - ויקרא. מעמ' 142 - במדבר. מעמ' 198 - דברים. מעמ' 240 - מפתחות. 252 עמ', 94 MB
§צרור המור על התורה, אברהם בן יעקב סאבא, ויניציאה, רפב, ממקור אחר, ממקור אחר
§צרור המור, סבע, אברהם בן יעקב, ווארשא, תרל״ט
§קב בשמים, קירשבוים, יוחנן, ווארשא, תרמז, על תנ"ך
§קב הישר השלם - חלק שני - על ויקרא, במדבר, דברים, קאיידנאוור, צבי הירש, תשסא
§קדושה ומלכות, ר' יעקב דוב גארדאן, ברוקלין תש"כ, 224 עמ', 6MB, על התורה, עם הספד
§קהלות ישורון, ר' ישראל שווערזענץ, 4MB, פיורדא תק"ל, על התורה, חמש מגילות
§קהלת יצחק, רייטבארד, יצחק ב"ר ניסן מווילנא, ווילנא, תרס, על התורה
§קהלת מרדכי, ר' מרדכי יולין, פילדלפיא תרצ"ג, על בראשית-שמות
§קו לקו, ר' יונה בן-פנחס (לייטנר), נ"י תשי"ח, 135 עמ', 3MB, על התורה. מעמ' 65 - על נביאים. מעמ' 105 - על כתובים
§קוי אור, ר' אברהם נתן עלבערג, 1MB, לאדז תרפ"ח, הערות וביאורים בפי' "אור החיים" על התורה
§קול אומר קרא ח"ה, רבי יוסף חיים קרא, וילנא תרנ"ה, 164 עמ', 12MB, דרשות על התורה
§קול דברים, על התורה ומועדים, אונגער, ישראל בן מאיר מרדכי דוד, ברוקלין, 5769
§קול דודי, 11MB, פיעטרקוב - תרצ"ה על התורה, דרשות, ושו"ת
§קול יבשר, רבי יוחנן קירשבוים, ווארשא, תרל"ו, על התורה
§קול יהודה א, רבי יהודה עייאש, ליוורנו, תקנ"ג, 247 עמ', 32 MB, על בראשית ושמות.מעמ' 231 - דרשות לשבת הגדול, לסוגות ולולב, וציצית, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§קול יהודה, קאלישער, יהודה ליב, ווארשא, תרלז, על התורה
§קול יהודה, דנאן, יהודה, פאס, תשיב, 187 עמ', 11MB. בתחלתו "דורשי אלוקים". מעמ' 27 - "אמרי א-ל" - על התורה
§קול יהודה, רובין, משה אהרן ב"ר יהודה הכהן, בודפשט, תרצז, 24 עמ', על התורה
§קול יהודה, ר' יהודה ליב, 6MB, פיעטרקוב - תרס"ו על התורה
§קול יהודה, ר' יהודה ליב בן משה סגל, ברדיטשוב, תרסז, ביאורים באבן עזרא, באור החיים, בגמרא ובשו"ע, 85 עמ', 9MB
§קול יעקב, ר' יעקב ב"ר שלמה רקח, ליוורנו תרי"ב, 165 עמ', 7MB, ממקור אחר, קטוע, 6 עמ', 1MB, ממקור אחר, קטוע, 6 עמ', 1MB
§קול יעקב, רבי יעקב צבי יאליש, ירושלים, תשמ"ט, 465 עמ', 32MB, על תנ"ך
§קול ערב, רייכמאן, עזריאל, לבוב, תרסז, על התורה, עם דרשות
§קול רנה וישועה, ר' ישועה עבאדי, 8MB, ליוורנו תרי"ג, על התורה
§קול רפאל, תשע, 210 עמ', 16MB, על התורה
§קול שמואל, ר' שמואל קונפורטי, 20MB, שאלוניקי תקמ"ז, על התורה, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 246 עמ'
§קולו של יעקב, ר' יעקב רקח, 22MB, ליוורנו תרנ"ג, על התורה בדרך דרוש
§קומץ המנחה-חלק ראשון, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), בילגורייא, תרע, 176 עמ', 14MB, על התורה, בראשית-שמות-ויקרא
§קונטרס משלש, בערזינסקי, יעקב צבי, נ"י, תרפח, על התורה
§קטן וגדול, פירושים על האותיות הקטנות והגדולות בתנ"ך, רון, צבי, גוש עציון, 5766, 343 עמ', 3MB
§קטרת סמים, טננבוים, אהרן ב"ר אריה, ווארשא, תרכח, 239 עמ', 16MB, על התורה, ע"פ מסורות וגימטריאות
§קטרת סמים-חלק שני, סאגאלאוויץ, יחיאל משה, פיעטרקוב, תרצ, 93 עמ', 5MB, על התורה וחמש מגילות
§קיבוץ מזרה ישראל, הרב בנימין דוד קורנט, ברוקלין, ניו יורק תש"ז, אוסף הערות על בראשית ושמות - 5 MB
§קידש ידיד, ר' ידידיה שמואל טאריקה , 19MB, שאלוניקי - תקע"ד על התורה, ממקור אחר
§קנאת סופרים, גרינשפאן, יצחק יונתן, ווארשא, תרצד, 84 עמ', 5MB, על התורה, עם "שיחות קדושות" - מאמרי מוסר מר' דוד יצחק מרגליות, ו"אושר האדם" מבנו
§קנאת פנחס, שטיין, פנחס, פאשאן, תרנח, בראשית-שמות
§קנה אברהם, אברהם הכהן, ג'רבה, תרעג, על התורה
§קנה אברהם - ברכת אברהם, פילד, אברהם אבוש ב"ר צבי אבד"ק פפד"מ, ווארשא, תרסה, על התורה
§קנה אברהם, בן אמוזג, אברהם חי, ירושלים, תרפג, על התנ"ך, ועל הלל הגדול
§קני המנורה, על התורה, עם שו"ת, קנופלר, יצחק נפתלי ?, ברוקלין, 5757
§קרבן העני, ר' אשר ענזיל, לבוב תרמב, על התורה
§קרבן מנחה על התורה, ר' אברהם מרדכי בן אהרן מאיר בעלסי, 2MB, ירושלים - תרפ"ה
§קרבן נתנאל [ב"ח], ר' נתנאל חבובא, חיפה תשכ"ח, על התורה, 697 עמ', 37MB
§קרית ארבע, 17MB, תוניס - תרנ"ו על התורה
§קרן אור פני משה, ר' מאיר בן יצחק איזיק, 18MB, האמבורג - תקמ"ז על התורה, ממקור אחר
§קרן לדוד-חלק ראשון, חדאד, דוד ב"ר מעתוק, ג'רבה, תשח, 164 עמ', 8MB, על התורה, עם "מעשה נסים" - על ר' נסים ביתאן, ועם "המעלוןת לדוד" - תולדות המחבר
§קרני אור, ר' ירחמיאל קומין, ברוקלין תש"ו, 351 עמ', 9MB, בראשית-שמות
§קרני אור ב, ר' ירחמיאל קומין, ברוקלין תשכ"ב, 224 עמ', 6MB, ויקרא-במדבר-דברים
§קרני צבי-חלק ראשון, וויערניק, צבי זאב ב"ר שלמה זלמן, ווארשא, תרמג
§קרני צבי-חלק שני, וויערניק, צבי זאב ב"ר שלמה זלמן, תרמה
§קרני ראם [שו"ת הרא"ש], ר' אהרן משה טויבש, 13MB, לעמבערג - תרמ"א על התורה
§קשר עליון דאורייתא, רבי נטע שלמה שליסעל, מונקאטש, ת"ש, חיבור סוף התורה לתחילתה
§קשר תורה, ר' יצחק ארענאוויץ, 8MB, ווילנא - תרס"ז על סמיכות סוף התורה לתחילתה
§ראה חיים ח"א, חיים פאלאגי, שאלוניקי, תר"ך, 275 עמ', 20MB
§ראה חיים ח"ב, חיים פאלאגי, אזמיר, תר"ך, 261 עמ', 21MB
§ראה מעשה, אוחנא, רפאל, ירושלים, תרסב, באורים בתנ"ך ע"פ סיפורי מעשיות
§ראש יוסף, 4MB, פיורדא - תקכ"ד על התורה בדרך דרוש ופלפול
§ראש מר דרור, ר' מרדכי הכהן אשכנזי, 12MB, ויניציאה - שע"ה על התורה, ממקור אחר
§רב פנינים, תאומים, יוסף ב"ר מאיר, פפד"א, תקמ"ב, 252 עמ', 23MB, "נופתצופים ומאירת עינים" על התורה. מעמ' 85 - "תיבת גומא" על התורה. מעמ' 157 - "שושנת העמקים - כללי התלמוד
§רב שלום, אדלר, שלום, מונקאטש, תרסב, על התורה ומועדים, 295 עמ', 29MB
§רבבות אפרים, קאניטאפסקי, אפרים, ירושלים, תרפ, על התורה, על מאמרי חז"ל עם קצת הלכות
§רביד יוסף, ר' ר אהרן יוסף טעמפלער, 16MB, פיעטרקוב - תרצ"ב על התורה ואגדות הש"ס
§רביד הזהב, טריויש, דוב בער ב"ר יהודה ליב, הוראדנא תקנ״ז, חיבורתורה שבכתב ותורה שבע"פ, 308 עמ', 31MB
ממקור אחר
§רביד הזהב - ויוסף אברהם, טריביש, דב בר בן יהודה ליב - לבקוביץ, אברהם בן יוסף - ריניץ, יעקב קופל, בני ברק, תשכט
§רביד הזהב - א-ב, ר' ישראל יצחק בן נ הלוי, ורשה, תרמה, צירוף תורה שבכתב עם תושבע"פ, עם "גרש כרמל" על רש"י על התורה, 334 עמ', 23MB, בראשית שמות
§רביד הזהב - ג-ה, ר' ישראל יצחק בן נ הלוי, ורשה, תרנה, 482 עמ', 29MB, ויקרא-דברים
§רביד הזהב, על התורה, רבי ישראל דוב גילערנטער, לעמברג, תרכ"ט. מעמ' 157 - "דביר המוצנע", על התורה. 323 עמ', 27MB
§רביד הזהב - חלק שני - דביר המוצנע, פרעמישלא, תרלו, 152 עמ', 12MB
§ריח השדה, ר' אליעזר ב"ר מאיר הלוי, שקלוב, תקנ״ה, על התורה, 418 עמ', 78MB
§ריח שדה, ר' שמעון הכהן דוויך, 22MB, קושטא - תצ"ח על התורה (ס' בראשית), שו"ת, ועל מס' עבודה זרה, והגהות על ס' העיטור, ושו"ת, 225 עמ', ממקור אחר, 182 עמ', 8MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§רישא וסיפא, אבוחצירא, דוד, ירושלים, תרפג, על בראשית ושמות, 120 עמ', 6MB
§רכסים לבקעה, שפירא, יהודה ליב, אלטונה, תקעה, ביאורים לשוניים בתורה
§רמ"ז, שווארץ, מאיר ב"ר אהרן, ירושלים, תש, על התורה
§רקועי פחים, הולנדר, יצחק משולם, לונדון, תשיז, על התורה, עם "פכים קטנים" על נ"ך ואגדות הש"ס
§רשפי אש, ר' יעקב אור שרגא פייוול, 13MB, אלטונא - תקכ"ט על התורה בדרך דרוש ופלפול ואגדה
§שאר ישוב, שפירא, אלעזר ב"ר מרדכי, נ.י., תשכ, על התורה
§שארית ברכה, ר' אברהם שלמה הלוי עפשטיין, 7MB, ווארשא - תרצ"ט על התורה בדרך אגדה וחסידות
§שארית יהודה, גרינוואלד, יהודה, מונקאטש, תרצח, 63 עמ', 3MB, על התורה
§שארית יוסף, זינגר, יוסף ב"ר צבי הלוי, דרוהוביטש, תרמט, 64 עמ', 4MB, על התורה
§שארית יעקב, חדאד, יעקב ב"ר מעתוק עזיזי, ג'רבה, תשא, 48 עמ', 2MB, על התורה. מעמ' 34 - על נ"ך.מעמ' 44 - ליקוטים בסדר א"ב
§שארית יעקב, ר' יעקב ברוך ב"ר צבי מעיר בוטען, פיעטרקוב, תרסג,38 עמ', 2MB, על בראשית ושמות. מעמ' 29 - דברי מוסר באידיש
§שארית יעקב, ר' יעקב בן יואל, 12MB, אלטונא - תפ"ז על התורה וחמש מגילות בדרך דרוש, ובסופו על אגדות הש"ס, ממקור אחר
§שארית יעקב, ר' יעקב פאנעט , 14MB, קליינווארדיין - תרע"ז על התורה ומועדים
§שארית יעקב, ויקרא-דברים, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, ליוורנו, תקנ, 324 עמ', 49MB. מעמ' 310 - מפתח מקורות
§שארית יעקב, אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, קושטנדינה, תקיא
§שארית מנחם א, בראשית-שמות, רבי שמואל יעקב רובינשטיין, פאריז, 1954, 509 עמ', 15MB
§שארית מנחם ב, ויקרא-במדבר, רבי שמואל יעקב רובינשטיין, פאריז, 1954, 433 עמ', 13MB
§שארית שמחה, ר' שמחה בונם אונגער, 1MB, פיעטרקוב - תרע"ד על התורה בדרך אגדה וחסידות
§שבט אפרים ח"ב, וואלד, אפרים, סאטמאר, 114 עמ', 7MB, על התורה, שמות-ויקרא
§שבט מישור-חלק א, פרייא, מאיר ליב, גראסווארדיין, תשג, 190 עמ', 8MB, על התורה, עם חידושים על המועדים לפי זמנם בשנה בין הפרשיות
§שבט סופר, ר' ישעיה עהרענפעלד, 20MB, ווראנוב - תרצ"ח על התורה בדרך אגדה ודרוש
§שבט שמעון, סידאן, שמעון, פרשבורג, תרמד, 141 עמ', 15MB, על התורה, ענייני הספד וברית מילה בכל פרשה
§שבט שמעון, סידאן, שמעון, פרשבורג, תרנא, 49 עמ', 3MB, על תנ"ך
§שביבי אש, ר' משה שמואל גלאזנענר , 8MB, דעעש - תרס"ג על התורה, ועל ש"ס
§שבילי דוד, זילברשטיין, דוד יהודה (ליב) ב"ר אהרן, ירושלים, תרכג, 64 עמ', 5MB, על התורה
§שבילי החיים, שטערנבערג, חיים אליהו, ירושלים, תשיג, 90 עמ', 5MB, על התורה, בראשית-שמות
§שבילי החיים, הרב חיים אלעזרי, קנטון, אוהיו תש"ז, מאמרים וביאורים לפ"ש - 11 MB
§שבילי חיים, אלעזרי, חיים, נ.י., תשז, על התורה, עם דרשות למועדים, עם קונטרס על מוסר
§שבכתב ושבעל פה-חלק ראשון, בראשית-שמות, אביגדור, יעקב, מכסיקו, תשיז
§שבכתב ושבעל פה-חלק שני, שמות-ויקרא, אביגדור, יעקב, מכסיקו, תשיז
§שבע רצון, ליברמן, נפתלי, מיכאלעוויץ, תרצז, על התורה, עם חידושי סוגיות
§שברי לוחות, ר' יחיאל מיכל ב"ר אליעזר מנעמרוב, לובלין, ת״מ, 65 עמ', 3MB, "תולדות יצחק" על התורה. מעמ' 38 - על "אל תקרי" שבתלמוד. חסר השער, וקטוע בסופו
§שברי לוחות, יחיאל מיכל ב"ר אליעזר מנעמרוב, וייצן תרעג, על התורה, ועל "אל תקרי" שבתלמוד
§שבת ומועד, קוסובסקי, יצחק ב"ר שאול, ירושלים, תשו, 318 עמ', 13MB, על בראשית-שמות
§שבת ומועד ח"ב, קוסובסקי, יצחק בן שאול, ירושלים, תשו, דרשות כסדר שבתות השנה והמועדים, 370 עמ', 11MB
§שבתי יצחק ח"א, בראשית-שמות, לרנר, יצחק שבתי בן אריה ליב, לייקווד, 5770
§שבתי יצחק ח"ב, ויקרא-דברים, לרנר, יצחק שבתי בן אריה ליב, לייקווד, 5770
§שדה הארץ ח"א, רבי אברהם מיוחס, שאלוניקי, תקמ"ד-מ"ח, 309 עמ', 28MB, בראשית-שמות. מעמ' 294 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 310 עמ', 43MB
§שדה הארץ ח"ב, רבי אברהם מיוחס, שאלוניקי, תקמ"ד-מ"ח, ויקרא-במדבר-דברים. מעמ' 288 - מפתח מקורות, 297 עמ', 26MB, ממקור אחר, 294 עמ', 44MB
§שדה יער, ר' עזריאל יחיאל רובין, 8MB, מונקאטש - תרמ"ח על התורה, בביאור חסרות ויתרות
§שדה יצחק, על התורה, יצחק יהודה שטרן, בני ברק, 5775, 159 עמ', 16MB
שד"ל על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§שומר אמונים, ר' משה מלנצבורג, 3MB, אופיבאך - תפ"ד על התורה וחמש מגילות ע"ד גימטריא ונוטריקון
§שופריה דיוסף, ר' יוסף הכהן, קזבלנקה, תשה, על התורה
§שושני פאר, גולדברג, שניאור זלמן דובער, לובלין, תרסט, 57 עמ', 3MB, על התורה. מעמ' 36 - על תהלים. מעמ' 39 - על אסתר. מעמ' 42 - על ההגדה. מעמ' 44 - על רות. מעמ' 47 - על פרקי אבות. מעמ' 51 - ליקוטים
§שושנת אברהם, ר' אברהם הלוי ליטש ראזענבוים , 13MB, פרעסבורג - תרל"ז על התורה
§שושנת יעקב, ר' זלמן יעקב פרידערמאן, בוסטון תרפ"ז, 136 עמ', 5MB, על התורה
§שיח דוד - חדושים וביאורים עה"ת ונ"ך, שטרן, אלעזר אלימלך, לונדון, תשסח
§שיח דוד - מפתח לש"ס ולרמב"ם, שטרן, אלעזר אלימלך, לונדון, תשסח, 10 עמ', 1MB
§שיח השדה, דייטש, אליעזר חיים, פאקש, תרעד, 153 עמ', 9MB, על התורה. מעמ' 103 - על מועדים. מעמ' 112 - על חמש מגילות. מעמ' 114 - על פרקי אבות.
§שיח השדה, 19MB, שקלאוו - תקמ"ז על התורה, ובסופו דרוש לחג הסוכות
§שיח חיים, על התורה, פראגער, ישראל חיים בן שלמה יצחק, ברוקלין, תשסט
§שיח חן, ר' אליעזר ליפא ווייסבלום והרב שלום יצחק לעוויטאן, רק איילנד תשכ"ד, 255 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' 170 - דרשות על מועדים. מעמ' 201 - על אגדות התלמוד. מעמ' 214 - הספד. מעמ' 215 - ביאור "על האדרת והאמונה". מעמ' 221 - שיחות והספדים.
§שיח יום טוב על התורה ח"א, שלעזינגער, אליעזר יום טוב ליפא בן יודא אריה, ברוקלין, 5773
§שיח יצחק, ר' יצחק האלברשטאם, 8MB, לעמבערג - תרמ"ב על התורה בדרך פלפול
§שיח ישראל - בראשית שמות, נחמני, נסים ישראל בן אלישע מכלוף, ירושלים, 5772
§שיח מרדכי ח"א - בראשית, שמות, קוקיס, מרדכי בן פסח, ירושלים, 5775
§שיח מרדכי ח"ב - ויקרא, במדבר, דברים, קוקיס, מרדכי בן פסח, ירושלים, 5775
§שיח שדך, מונק, שמואל דוד בן רפאל שלום שאול, תשנח, 565 עמ', 18MB, על התורה ומועדים
§שיח שלום, רוטלוי, אליעזר, ירושלים, תשסו, 491 עמ', 14MB, על התורה
שיחות על פרשת השבוע, ההדיר: שכטר יוסף
שיטת הבחינות של הרב מרדכי ברויאר, קובץ מאמרים ותגובות, עורך: יוסף עופר ויהונתן יעקבס, 371 עמודים, תשע"ב
§שיר חדש, ראטה, שמואל יעקב, קיסווארדא, תרצב, 192 עמ', 11MB, על התורה, בשילוב דברים עלהמועדים לפי זמני השנה. מעמ' 157 - על נ"ך. מעמ' 169 - על פרקי אבות. מעמ' 176 - על אגדות התלמוד. מעמ' 189 - עניינים שונים
§שירת דוד - מאמרים, הקשר, דוד, ירושלים, תשסז, שיחות מוסר כסדר תורה ומועדים, 688 עמ', 21MB
§שירת יהודה, על תנ"ך, מאיר, אפרים שמואל בן משה דוד, ירושלים, 5772
§שכל טוב, רפפורט, שמחה הכהן, דיהרנפורט, 5495, 110 עמ', 4MB, על התורה. מעמ' 89 - למועדים. מעמ' 95 - חידושי מסכתות
§שלום רב, ווייס, יקותיאל, בואנוס איירס, תרצט, 545 עמ', 22MB, על התורה. מעמ' 541 - ליקוטים
שלושה מאמרים בהוראת המקרא, ליבוביץ נחמה
§שלחן הזהב-חלק ראשון, חזן, שלמה, אלכסנדריה, תרסג, 168 עמ', 22MB, על בראשית-שמות
§שליחות אליהו, 10MB, פפד"א - תקמ"ו על התורה בדרך דרוש ופלפול, ממקור אחר
§שם אנוש [ב"ח], ר' יוסף אהרן ראבינאוויץ , 6MB, ווארשא - תרס"ב על התורה על אגדות הש"ס
§שם משמואל - על סדר פרשיות התורה ומועדי קודש, שמואל עהרנפעלד, ירושלים, תשכב
§שם משמואל, סאליר, שמואל, לבוב, תקעז, 124 עמ', 25MB, על התורה. מעמ' 79 - דרשה לשבת תשובה. מעמ' 81 - חידושי מסכתות
§שם משמעון-חלק א, פערלמאן, שמעון זאב, קליינווארדיין, תרצ, 42 עמ', 2MB, בראשית-שמות
§שם משמעון-חלק ב, פערלמאן, שמעון זאב, קליינווארדיין, תרצ, 54 עמ', 3MB, ויקרא-דברים
§שם עולם, טירני, דניאל ב"ר משה דוד, פיעטרקוב, תרפט, על התורה
§שם עולם-חלק שני, טירני, דניאל ב"ר משה דוד, פיעטרקוב, תרפט, 115 עמ', 5MB, על התורה, שמות-דברים. מעמ' 89 - ביאורים על המסורה, עם מפתח מקורות
§שם שמואל, ר' שמואל ב"ר משה אב"ד סוויסלאויטש, פפד"א, תנט, 92 עמ', 6MB, על התורה, ממקור אחר, 96 עמ', 7MB
§שמועות ראיה, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, תרצט
§שמחת הגיון א, ר' שמחה פאלטראוויץ, בופולו תרס"ג, 124 עמ', 4MB, על התורה
§שמחת יוסף, חזני, יוסף חיים, ירושלים, תשמט, 382 עמ', 12MB, על התורה
§שמחת יצחק, ברגר, יצחק שמחה, טורונטו, תש, על התורה
§שמחת שמואל על התורה, זנגי, אהרון הכהן, ירושלים, תשע
§שמחת שמואל על התורה, אהרון הכהן זנגי, ירושלים, תשע
§שמן אפרסמון, טננבוים, יעקב, מונקאטש, תרנט, 266 עמ', 25MB, על התורה, עם מפתח מקורות בתחלתו
§שמן הטוב זקן אהרן, ר' שלמה אוהב, 27MB, ויניציאה - תי"ז על התורה וחמש מגילות, נ"ך
§שמע אברהם, ר' אברהם דידי, תוניס, תרנד, 25 עמ', 1MB, על התורה
§שמע יעקב, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, ליוורנו, תקמד
שמע שלמה, אלגזי, שלמה בן אברהם, אזמיר תי"ט, צד + סה דפים, על בראשית-במדבר
שמע שלמה, ר' שלמה אלגזי, דרשות על התורה, אזמיר תי"ט. בראשית - עמ' 2. נח - עמ' 5. לך לך - עמ' 6. וירא - עמ' 12. חיי שרה - עמ' 15. תולדות - עמ' 22. ויצא - עמ' 24. וישלח - עמ' 30. וישב - עמ' 34. מקץ - עמ' 38. ויגש - עמ' 41. ויחי - עמ' 44. שמות - עמ' 52. וארא - עמ' 58. בא - עמ' 61. בשלח - עמ' 66. יתרו - עמ' 72. משפטים - עמ' 78. תרומה - עמ' 82. תצוה - עמ' 86. כי תשא - עמ' 88. ויקהל - עמ' 90. פקודי - עמ' 92. ויקרא - עמ' 95. צו - עמ' 99. שמיני - עמ' 100. תזריע - עמ' 104. מצורע - עמ' 106. אחרי מות - עמ' 109. קדושים - עמ' 113. אמור - עמ' 117. בהר - עמ' 120. בחוקותי - עמ' 125. במדבר - עמ' 133. נשא - עמ' 134. בהעלותך - עמ' 136. שלח - עמ' 139. קורח - עמ' 141. חוקת - עמ' 143. בלק - עמ' 146. פנחס - עמ' 149. מטות - עמ' 152. מסעי - עמ' 156. דברים - עמ' 160. ואתחנן - עמ' 163. עקב - עמ' 168. ראה - עמ' 173. שופטים - עמ' 176. כי תצא - עמ' 182. כי תבוא - עמ' 186. נצבים - עמ' 191. וילך - עמ' 193. האזינו - עמ' 194. וזאת הברכה - עמ' 195. 202 עמ', 46.8MB, §ממקור אחר
§שמע שלמה, רבי שלמה אלגאזי, אמשטרדם, ת"ע
§שמש ומגן [ירושלמי] ב"ח, ר' רחמים שאלתיאל יעקב ניניו, 39MB, ירושלים - תרנ"ג על התורה ומועדים
§שנות חיים, ר' חיים חזן , 45MB, ויניציאה תנ"ג, על התורה, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§שנות חיים, רבי חיים ברודא, לעמבערג, תרס"א, 409 עמ', 28MB, על התורה
§שנות חיים, רבי חיים קיצע, ניו יורק, תשמ"ב, 217 עמ', 10MB, על התורה. מעמ' 126 - "בית אברהם" -רבי אברהם שארף, על התורה. מעמ' 169 - ליקוטים. מעמ' 177 - מפתח מקורות
שני המאורות, על התורה, וחידושים על מסכת יבמות, "אור ראשון", ר' צבי הירש קמינקר, עם "אור שני", ר 'שמואל קאמינקער, דברי חסידות, קעשיניעב, תרנ"ו, 120 עמ'
§שערי דרך א, בראשית ושמות, פריימן, מנחם, ירושלים, 5771
§שערי דרך ב, ויקרא, במדבר, דברים ומועדים, פריימן, מנחם, ירושלים, 5773
§שערי לימוד, תימסית, יוחנן, לוד, תשע, חידושי תורה, 159 עמ', 1MB
§שערי משה א, זילבר, משה מנחם, בני ברק, תשסב, על תורה, עם מדור על ענייני עבודת הימים הנוראים
§שערי ציון, יאליש, יוסף יצחק, לבוב, תרעב, 165 עמ', 9MB, על התורה
§שערי ציון, פאנעט, יחזקאל, נ.י., תשכ, 74 עמ', 9MB, על התורה, ובתוכו משולב על המועדים. מעמ' 45 - דרשות
§שערי שמחה, סופר, שמחה בונם, וינה, תרפג, 544 עמ', 36, על התורה
§שערי תפילה, על התורה, אנגלרד, מ, בני ברק, תשע, עם "חובת התפלה" - הלכות תפלה לנשים
§שעת הכושר, ר' שלמה הכהן, 16MB, שאלוניקי תקע"ט, על התורה, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 256 עמ'
שפר זרע אברהם, על התורה, ר' אברהם בכ"ר ראובן שמו, מנטובה, תצ"ט, 242 עמ'
§שפת אמת, ר' ישמעאל הכהן, ליוורנו, תקצב, על התורה
§שפתי בינה, דייטש, שמחה בונם, לונדון, תשיב, על התורה ומועדים
§שפתי דעת, לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, פראג, שע-א, 241 עמ', 17MB, על התורה
שפתי דעת, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, ש"ע, 244 עמ'
§שפתי דעת, ר' שמעון ב"ר שמואל, זולקווא, 5511, 60 עמ', 3MB, על התורה
§שפתי חן, נאטענזאהן, חיים ב"ר אברהם, ווילנא, תרס, על התורה
שפתי כהן על התורה, ר' מרדכי הכהן מצפת, ונציה שס"ה, 335 עמ', עם מחיקות הצנזור, 155 MB, §ממקור אחר, 667 עמ', 60MB, ממקור אחר, 667 עמ', 51MB
§שפתי כהן, על התורה, מרדכי הכהן, וואנזבעק, תמט, 384 עמ', 94MB, ממקור אחר, 388 עמ', 68MB, ממקור אחר, 390 עמ', 48MB
§שפתי כהן, על התורה, ר' כהן, מרדכי, וואנזבעק, 5580, 378 עמ', 52MB
§שפתי מהר"ש, ענגיל, שמואל, ברדיוב, תרצז, 223 עמ', 20MB, על התורה, בשילוב דברים על המועדים לפי זמנם. מעמ' 213 - "עטרת זקנים" - לסיום הש"ס. מעמ' 220 - הוספות מבן המחבר
§שרביט הזהב [חלק א'], ר' יהודה הכהן טעמקין, 8MB, ווילנא תרמ"ט על התורה
§שרביט הזהב [חלק ב'], ר' יהודה הכהן טעמקין, 8MB, ווילנא תר"נ על התורה
§שש אנכי, שמאמא, שלמה ב"ר משה, ליוורנו, תרלד, 82 עמ', 2MB, על תנ"ך. מעמ' 19 - על מסכתות. מעמ' 25 - על ס' שמות-דברים. מעמ' 78 - פיוטים
§שתי המערכות, מערכת תורה שבכתב, רבי ברוך בן ציון ראפאפורט, בילגורייא, תרע"ב, 74 עמ', 4MB, על התורה, בדרך רמז. מעמ' 66 - על חמש מגילות. §שתי ידות, ר' אברהם חזקוני, 24MB, אמשטרדאם - תפ"ו על התורה בדרך דרוש וחידוד וביאורי אגדות, ממקור אחר, ממקור אחר, ★ממקור אחר
§תבואות אדמה ח"א ח"ב, ר' אלטער משה אהרן הלוי לעווי, 33MB, פיעטרקוב - תרצ"ג על התורה בדרך דרוש
§תבואות אדמה ח"ג, ר' אלטער משה אהרן הלוי לעווי, 27MB, פיעטרקוב - תרפ"ח על התורה בדרך דרוש
§שדה תבואות, גולדברג, שניאור זלמן דובער, ווארשא, תרנז, 24 עמ', 1MB, על התורה
§תבואת יקב, ר' יאקב יוסף גראס , 10MB, מישקאלץ - תש"ב על התורה, מוסר, ועל מסכת ברכות
§תבואת יקב, בלעיש, אברהם ב"ר שלום, ליוורנו, 5580, על התורה, על הש"ס והרמב"ם, 141 עמ' 10MB, ≡ממקור אחר, 156 עמ'
§תבנית המשכן, הרב בנימין זאב ראזאף, ניו יורק תרצ"ט, על סדר התורה - 16 MB
§תהלה לדוד, רבי יהודה דוד רוטנברג, מונקאטש, תרל"א, 131 עמ', 16MB, בראשית-שמות
§תהלה לדוד, רבי יהודה דוד רוטנברג, מונקאטש, תרל"א, 146 עמ', 17MB, ויקרא-דברים
תהלה לדוד, ר' יהודה דוד רוטנברג, 274 עמ', מונקאטש תרלא, ד"צ נ"י תשסד, 18.2MB, על התורה. מעמ' 131 - על ויקרא
§תוי לזכרון, ר' אלכסנדר זיסקינד סג"ל ראשקאוו, ברסלויא, 5591, 48 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 41 - על נ"ך. מעמ' 45 - על פרקי אבות
§תוכחת חיים, פאלאגי, חיים, שאלוניקי, ת״ר, 356 עמ', 21MB, על ויקרא-דברים, עם מפתח מקורות. מעמ' 350 - דברי מוסר בלאדינו
§תולדות אהרן, ר' אהרן מפיסרו, ויניציאה, שנא, 312 עמ', 7MB, ציונים לתלמוד, ציונים לזוהר וס' העקידה והעיקרים, על כל פסוק. מעמ' 173 - על נ"ך, ממקור אחר, 173 עמ', 7MB, על התורה וחמש מגילות
§תולדות אהרן, ר' אהרן ,מפיסרו, אמשטרדם, תי״ב, 315 עמ', 13MB, בתוספת "תולדות יעקב" - ציונים לירושלמי ולמדרשים, ממקור אחר. על הספר ראה כאן
§תולדות אהרן, ר' אהרן מ"מ דק"ק זיטאמיר, ברדיטשוב תקע״ז, 384 עמ', 24MB, על התורה. מעמ' 350 - ליקוטים
§תולדות בית יוסף-חלק ראשון, גד, חיים יוסף איסר ב"ר יצחק אריה הלוי, יוהניסבורג, תשב, על התורה
§תולדות בית יוסף-חלק שני, גד, חיים יוסף איסר ב"ר יצחק אריה הלוי, יוהניסבורג, תשב
§תולדות חיים, ר' חיים מאיר בריון, ברוקלין תשכ"ג, 324 עמ', 21MB, על בראשית ושמות, ומשולבים בו דבריעם על המועדים. מעמ' 267 - שו"ת וחידושי סוגיות
§תולדות חנוך [ג"ח], ר' חנוך הענדיל פרידלאנד , 19MB, ווארשא-סלוצק - תרע"ב תרנ"ט-תרס"א על התורה
§תולדות יעקב, וארשאנו, חיים יעקב ב"ר יוסף, שאלוניקי, תקכ״ב, 167 עמ', 23MB, על התורה. מעמ' 125 - על נ"ך. מעמ' 154 - על אגדות התלמוד. מעמ' 160 - על פרקי אבות, עם מפתח מקורות
§תולדת יעקב, ר' יעקב אייזנשטאט, 4MB, לונדון תק"ל, דרושים על קצת פסוקי התורה ומאמרי חז"ל, ממקור אחר, ממקור אחר
§תולדות יעקב, ר' יעקב איילנבורג, 9MB, פיורדא תפ"ו, על התורה בדרך דרוש ופלפול
§תולדות יעקב, ר' יעקב די אלבה, 10MB, ויניציאה שס"ט, דרשות על התורה, ממקור אחר, 212 עמ', 13MB, ממקור אחר §תולדות יצחק, ר' קארו, יצחק, מנטובה, שיח-ט, ממקור אחר
תולדות יצחק, ר' יצחק קארו, של"ח
§תולדות יצחק, קארו, יצחק בן יוסף, שנג
§תולדות יצחק, קארו, יצחק, אמשטרדם, תסח
§תולדות יצחק, קארו, יצחק ב"ר יוסף, ווארשא, תרלז, על התורה
§תולדות יצחק, ר' יצחק ב"ר נפתלי הירץ מקאליש, זולקווא, 5525, 74 עמ', 3MB, על התורה. מעמ' 64 - על מועדים. מעמ' 70 - ליקוטים על התלמוד
§תולדות יצחק, מייזנער, זבלון יצחק חייא, מונקאטש, תרסב, 276 עמ', 16MB, על התורה. מעמ' 197 - על מועדים. מעמ' 221 - ליקוטים. מעמ' 238 - "יצחק ירנן" - זמירות ושירות
§תולדות יצחק-חלק ראשון, ווייס, יצחק אייזיק ב"ר אברהם דסוואליווע, סיגט, תרסד, 100 עמ', 7MB, בראשית-שמות
§תולדות יצחק-חלק שני, ווייס, יצחק אייזיק ב"ר אברהם דסוואליווע, מונקאטש, תרסג, 64 עמ', 4MB, ויקרא-דברים
§תולדות יצחק אחרון, ר' יצחק ייזיק מורגנשטרן, כולל מאמרים ששמע מר' יהונתן אייבשיץ אב"ד לאשיץ, פיעטרקוב תרפ"ג, 31 עמ', 1MB, על התורה
§תולדות יצחק בן אברהם, ר' יצחק כ"ץ , 9MB, פפד"א תנ"א, על התורה
§תולדות ישראל, אבערמאן, יצחק אייזיק ב"ר ישראל, ווארשא, תרפה, 59 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 49 - על ההגדה, נ"ך ואגדות התלמוד
§תולדות שלמה, ר' שלמה שטיינבערגער, 6MB, מישקאלץ תש"ב, על התורה
§תולעת שני, ר' אברהם פינסו , שאלוניקי תקס"ה, על התורה בדרך דרוש ופלפול, 399 עמ', 31MB. מעמ' 384 - מפתח מקורות. ממקור אחר
§תוספות חיים, ברוך פנחס מסקאליע, וינה, תרפב, על התורה
§תוספת ומלואים, בעהאק, יהודה ב"ר יחיאל, ברדיטשוב, תרסא, על תרגום אנקלוס על פרשת ויחי
§תוצאות חיים, כהנא, חיים שלמה, פיעטרקוב, תרסט, על התנ"ך
§תוצאות חיים, באסקוויץ, חיים, זולקווא, תקלב, 76 עמ', 7MB, על התורה
§אור תורה, די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה , ברלין תק"ה
§תורה אור - מנחת כהן חלק שני, שמואל בן יוסף, ויניציאה, שנח, דרשות על בראשית ושמות
§תורה אור על התורה, ליוורנו, תקנ״ה
§תורה אור, במדבר-דברים, עם רש"י, נחל קדומים, עיר מקלט, ומוסרי השל"ה, ליוורנו, תרי, 349 עמ', 38MB
§תורה הכתובה והמסורה-חלק ראשון, היימן, אהרן, תל אביב, תרצז
תורה עם רש"י, שפתי חכמים, רמב"ן, תרגום יונתן, אור החיים, אבן עזרא, בעל הטורים, אונקלוס, ספורנו, כלי יקר, חוק לישראל, עם טעמים, ומדרש רבה, עם תוכנת חיפוש, עם תוכנת חיפוש
§תורה שלמה, ר' שלמה צבי שיק ,סאטמאר - תרס"ט-תר"ע על התורה, ח"א, 19MB, ח"ב, שמות-ויקרא, 296 עמ', 15MB, ח"ג, 17MB
§תורה תמימה - מפתח לתורה תמימה, מרגלית, יצחק, ניו יורק, 5743
§תורי זהב, רבי בנימין מזאלושיץ, ניו יורק, תשמ"ג, 246 עמ', 29MB, על התורה וההפטרות. מעמ' 235 - על איכה ואסתר. מעמ' 244 - סיום התורה
§תורת אהרן, ר' אהרן קראל, 15MB, פיעטרקוב - תרפ"ח על התורה
§תורת אהרן, בן שמעון, אהרן בן שלמה, בני ברק, תשסט, על התורה, 749 עמ', 31MB
§תורת אליהו, אדלר, אליהו אריה ליב, מונקאטש, תרעב, 168 עמ', 17MB, על התורה. מעמ' 153 - על מועדים. מעמ' 157 - ביאור על "מזמור לתודה"
§תורת אמת, ר' אברהם משה איידליץ, לבוב, תריד, 78 עמ', 5MB, על התורה
§תורת בנין דוד על התורה, ר' דוד דוב מייזליש, 9MB, ניו יורק - תשנ"ח
§תורת הטור, ביאור על התורה ע"פ הטור, שטינברג, משה הלוי, תל אביב, תשיט
§תורת הנפש, ר' חיים אפרים זייטשיק, ברוקלין תשט"ז, 741 עמ', 16MB, על התורה, בדרך המוסר
§תורת הרא"ם [שו"ת הרא"ם], ר' אלכסנדר סענדר מרגליות , 5MB, לעמבערג - תרנ"ח על התורה. מעמ' 60 - על נ"ך. מעמ' 65 - על התלמוד. מעמ' 90 - על הרמב"ם, ממקור אחר, 89 עמ', 12MB
§תורת חיים, הרב מאיר בלומענפעלד, נוארק תשי"א, דרושים על פרשת השבוע, חלק א, בראשית-שמות, 257 עמ', 12 MB, חלק ב, ויקרא-במדבר-דברים, 274 עמ' 10 MB
§תורת חיים, רבי חיים הורוויץ, ירושלים, תרמ"ו, 17 עמ', 731KB, הדרן על התורה
§תורת חיים, על התורה, מיארה, מאיר, ירושלים, 5775
§תורת חסד על התורה, ר' מרדכי רוטשטיין, מונקאטש, תרנז, 125 עמ', 9MB
§תורת יהודה - בראשית, שמות, ברכה, יהודה, ירושלים, 5770
§תורת יהודה - ויקרא, במדבר, דברים, ברכה, יהודה, ירושלים, 5770
§תורת יחזקאל-חלק שני, רייך, יעקב, ורנוב, תרצה, שמות-דברים
§תורת יפה, פריעד, יחיאל הכהן, מישקאלץ, תש, על התורה
§תורת ישראל, קראסוצקי, ישראל זאב ב"ר נחמיה, קראקא, תרנו, 120 עמ', 5MB, על התורה. מעמ' 101 - דרשות
§תורת ישראל תנינא, קראסוצקי, ישראל זאב, ירושלים, תרנט, 43 עמ', 3MB, על התורה. מעמ' 32 - על נ", ודרשות
תורת משה על התורה, ר' אלשיך משה, ההדיר: איזנברג יהודה, עיצוב: גרליץ זהבה
§תורת משה, אלשיך, משה בן חיים, בילוידיר, שנה
תורת משה, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שסא, 635 עמ', 102MB
§תורת משה, אלשיך, משה, פראג, שעו, ממקור אחר
§תורת משה, אלשיך, משה, אמשטרדם, תפט
§תורת משה, בראשית-במדבר, אלשיך, משה ב"ר חיים, דיהרנפורט, תקנח, 567 עמ', 78MB.
—§קיצור אלשיך, קיצר ר' יוסף בן הרב אריה ליב, אמשטרדאם תק"ח קיצור ותוכן מספר "תורת משה" על התורה מהג"ר משה אלשיך, 163 עמ', 12MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 456 עמ'
—ὥקיצור פירוש אלשיך לתורה, ר' אלשיך משה, צילום דפוס אמסטרדם, 1848
—§קיצור אלשיך השלם, אברהם רויזענגארטען, רוסיה 5664
תורת משה, ויקרא, במדבר, דברים, ר' משה סופר, פרעסבורג, תרל"ט-תרנ"ג, 420 עמ'
§תורת משה-חלק ראשון מהדורא תליתאה, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), מונקאטש, תרעג, 168 עמ', 16MB, בראשית-שמות
§תורת משה-חלק שני, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), מונקאטש, תרעג
§תורת משה מהדורא רביעאה, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), בודפשט, תרפח
§תורת משה, עידאן, משה, ג'רבה, תרעט, 185 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 127 - על נ"ך. מעמ' 169 - ליקוטים
§תורת משה, ברמן, משה יהודה ב"ר דוד הלוי, בילגורייא, תרחצ, 112 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 106 - "חק משה" על מס' ברכות
§תיבת משה, רבי משה ברוך ב"ר נתנאל, ירושלים, תרנ"ט, 225 עמ', 13MB, על התורה, בעיקר על המסורה.מעמ' 220 - ליקוטים
§תורת משה נתן, יונגרייז, משה נתן נטע הלוי, בודפשט, תרפג, על בראשית, שמות, ויקרא, תהלים, פורים, סליחות, ר"ה ויוה"כ
§תורת צבי, ר' צבי נחום פרענקיל, 5MB, קאליש - תרפ"ח על התורה
§תורת ציון א, כהן, בנציון בן אליהו, ניו יורק, תשסז, בראשית-שמות, וחנוכה
§תורת ציון ב, כהן, בנציון בן אליהו, ניו יורק, תשע, במדבר-דברים
§תורת שמואל עה"ת א, רולניק, שמואל אליעזר בן צבי הירש, ירושלים, תשעא
§תיבת גמא, תאומים, יוסף, לובלין, תרס
§תיבת גמא, רבי יוסף תאומים, עם פירוש פתח התיבה, ר' שמואל ישכר שטארק, דראהאביטש, תרנ"ט
§תיקון שלמה, ר' שלמה הכהן פריידענרייך, 2MB, פיעטרקוב - תרע"א על התורה בדרך אגדה וחסידות
§תכלת מרדכי, שבדרון, שלום מרדכי הכהן מברעזאן, סיגט, תרעג
§תמצית תנ"ך, מודיעין עילית, 5776
§תנופה חיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ה
§תנחומות אל, ר' יצחק ארויו, 17MB, שאלוניקי של"ח על התורה, ממקור אחר
§תנ"ך ע"פ אילה שלוחה, ר' אלטשולר, נפתלי הירץ ב"ר אשר, קראקא, שנה
§תנ"ך - עם תרגום יהואש לאידיש - ח"א, ברכר, חיים מרדכי הכהן, נ.י., תשא
§תנ"ך - עם תרגום יהואש - ח"ב, ברכר, חיים מרדכי הכהן, נ.י., תשא
§תענוגי תורה, ענייני הלכה לפי סדר הפרשיות, 312 עמ', 2MB
§תפארת בנים, קלייף, זאב, ווארשא, תרטו, על התורה. מעמ' 12 - על נ"ך. מעמ' 28 - על פרקי אבות, וענייני מוסר ומחשבה
§תפארת הגרשוני, אשכנזי, גרשון, פפד"מ, תנ״ט, 205 עמ', 11MB, על התורה, ממקור אחר
§תפארת הגרשוני, אשכנזי, גרשון, מונקאטש, תרסב, 196 עמ', 14MB, על התורה
§תפארת הקודש, שלמה בן ישראל, פירדא, תסא, על התורה ועל ההפטרות, ממקור אחר
§תפארת הקודש - חלק ב - ויקרא - דברים, שלמה בן ישראל, פירדא, תסא, ממקור אחר
§תפארת יהונתן, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, אוסטרהא, 5585, על התורה, 230 עמ', 17MB
§תפארת יהונתן, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, לבוב, על התורה
§תפארת יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, יוזעפאף, תרל"ג, 293 עמ', 27MB, על התורה
§תפארת יעקב, ר' שבתי ליפשיטץ, 3MB, מונקאטש - תרע"ב על התורה (ס' בראשית ושמות). בראשו רמזים על תיבת "בראשית" בדרך נוטריקו
§תפארת יעקב, זיסילמאן, יעקב צבי, ירושלים, תרפא, על תנ"ך ועל מאמרי חז"ל
§תפארת ישראל, ר' ישראל בר שלמה מסאטינב, 169 עמ', 12MB, על התורה
תפארת ישראל, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - פרשת השבוע
תפארת למשה, ח"א על בראשית ושמות, ח"ב - דרשות, ח"ג - על סוגיית עשה דוחה לא תעשה, ושו"ת, ר' משה משולם הורוביץ, לבוב תרכ"ב. יחד עמו "פדוית טוביה" - על הגדה של פסח, "אור ה'" מר"י יעבץ, ו"אור לישראל" מר' יוסף יהודה הכהן, פרסבורג תרכ"א
§תפארת נפתלי על התורה - א, הניג, נפתלי הירצקה, ברוקלין, תשנז
§תפארת נפתלי על התורה - ב, הניג, נפתלי הירצקה, ברוקלין, תשס
§תפארת עוזיאל - עץ הדעת טוב, ר' עוזיאל מייזליש, ווארשא, תרכג, 104 עמ', 14MB, על התורה, ומשולב בתוכו על חמש מגילות ועל המועדים לפי. מעמ' 84 - ליקוטים על נ"ך. מעמ' 99 - על אגדות התלמוד
§תפארת צבי, ר' צבי הירש, 4MB, אמשטרדאם - תקט"ו על התורה בדרך דרוש וחידוד
§תפארת צבי, ר' אביגדור אוביס, 5MB, ווארשא - תרצ"ז על התורה
§תפארת שמואל,ר' שמואל קויפמאן, ניו יורק תרפ"ו, על התורה, וליקוטים על נ"ך וש"ס, 217 עמ', 8MB
§תפארת שמואל ב, ר' שמואל קויפמאן, 9.4MB, ברוקלין תשנ"ו, 265 עמ', על התורה וליקוטים. תוכן עניינים בעמ' 252
§תפוחי זהב, הלר, יוסף צבי חיים, אונגוואר, תרכה, על בראשית ושמות
§תפלה למשה, ר' משה אחיו של רצ"ה מזידיטשוב, לבוב, תרטז, 165 עמ', 7MB, על התורה
§תקון סופרים-חלק א, עם ווי העמודים, לוי יצחק ב"ר משה, בראדי, תרלד
§תקון סופרים-חלק ב, לוי יצחק ב"ר משה, בראדי, תרלד
§תקון שלמה, שפיצר, בנימין שלמה זלמן, וינה, תרנב, 294 עמ', 30MB, דרשות למועדים. מעמ' 46 - על התורה. מעמ' 206 - הספדים. מעמ' 237 - "שמלת בנימין" - חידושי סוגיות
§תרומת זהב, ר' בונם זאב וואלף מענדעלזאהן , 19MB, ווארשא - תרל"ח על התורה
§תשואות חן, ר' גדליה ב"ר יצחק מליניץ, ברדיטשוב תקע״ו, 100 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 92 - ליקוטים
§תשואות חן, רבינוביץ, גדליהו בן יצחק, לשצוב?, תקעו, 79 עמ', 8MB, בעימוד אחר מהנ"ל
תשורה לעמוס, אסופת מאמרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, עורך: יוסף עופר ויהונתן יעקבס, 581 עמודים, תשס"ז


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US