Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים למפרשי הנ"ך המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרים עם פירושים לתורה ולנ"ך, שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.


נ"ך כללי
נביאים ראשונים
יהושע שופטים שמואל מלכים
נביאים אחרונים
ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר
תהלים משלי איוב *
חמש מגילות
שיר השירים רות קהלת איכה אסתר
דניאל * עזרא-נחמיה * דברי הימים
הפטרות


נ"ך כללי
מפרשים על נ"ך, שנמצאים באותו ספר עם מפרשים על התורה, נמצאים ברשימת מפרשי התורה ראשונים או אחרונים
אבן עזרא על נ"ך, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§אגדות רות, על פי התנ"ך בשילוב דברי חז"ל והראשונים, בלומנטל, ישראל ח., ירושלים, תשז
§אגודת שמואל - משלי איוב דניאל, ר' שמואל בן משה, אמשטרדם, תנט
§אגודת שמואל - עזרא תרי עשר, ר' שמואל בן משה, אמשטרדם, תנט
§אדני כסף, כספי, יוסף, לונדון, תרע"א, פירושים על נביאים, 382 עמ', 17MB
§אדרת אליהו - נ"ך, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), וילנה, תרלא
§אדרת אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ירושלים, תרס"ה, על הנ"ך, עם מנין שנות המלכים, ומפות א"י ובהמ"ק, 149 עמ', 10MB
§אהל דוד א, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשמד, על נ"ך, עם קונטרס "הכהנים הלויים"
§אהל דוד ב, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשמז, על נ"ך, עם קונטרס "מקומות מקומות יש", "מספר המזמורים בתהלים"
§אהל דוד ג, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשמד, על נ"ך, עם קונטרס "אמת הערבה"
§אהל דוד ד, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנו, על נ"ך
§אהל דוד ה, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנה, על נ"ך
§אהל דוד ו, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסה, על נ"ך
§אהל דוד ז, קאהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשע, על נ"ך
§אהלי שם - חמש מגילות, דניאל עזרא נחמיה, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אהלי שם - משלי איוב, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אור יוסף, מילער, יוסף מגאלאנטא, ווייטצען, תרסט, ביאורי חז"ל על הנ"ך, 172 עמ', 12MB
§אורח לצדיק, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווארשא, תרנד, על נ"ך, ובתחילתו דרוש על י"ג מידות, 53 עמ', 4MB
§אורח לצדיק, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווארשא, תרחצ, על נ"ך, ובתחילתו דרוש על י"ג מידות עד עמ' 21, 50 עמ', 3MB
§אמרי ברוך, זוסאמנאוויץ, ברוך יקותיאל, ווארשא, תרנט, על פסוקים בנ"ך
§אמרי חכמה ומוסר, כהנא, דוד, אודיסה, תרלט, מלוקטים ממשלי וקהלת עם ביאור "מורה דרך"
§אמרי ח"ן - מלכים יונה, בן סניור, חיים, בני ברק, תשע
§אמרי ח"ן - שמואל ומגילת רות, בן סניור, חיים, בני ברק, תשסו
§אמרי רש"ד חלק ב, רבי שמעון דוב בער אנאליק, ווארשא, תרע"ב, על נ"ך, 77 עמ', 4MB. מעמ' 46 - "שם משמעון" - ביאורי שמות נרדפים.מעמ' 63 - הספדים, וליקוטים על אגדות התלמוד ועוד
§ארבעה ועשרים, מגילות ונביאים ראשונים, עם תרגום, רש"י ומנחת שי וינה, תקעד
§אשר לשלמה עיונים בשיר השירים משלי קהלת, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסח
§ביאור על ירמיהו פרקים מז-נב, עם מבוא על הספר, אשכנזי, משה יצחק ב"ר שמואל, פרעמישלא, תרמט. מעמ' 20 - על יחזקאל פרקים ל-מח עם מבוא על הספר. מעמ' 57 - "הואיל משה" על דניאל. מעמ' 84 - ביאור על עזרא ונחמיה. מעמ' 106 - "הואיל משה" על דברי הימים א. מעמ' 128 - על דברי הימים ב
§באורי רלב"ג, על עזרא, נחמיה ודברי הימים, לוי בן גרשום (רלב"ג), קראקא, תרמח
§ביאור דניאל עזרא נחמיה - על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשע, 315 עמ', 7MB
§ביאור הגר"א, על חבקוק ועל תפילת חנה, ווארשא, תרפג, 8 עמ', 1MB
§ביאורי משה דניאל עזרא ונחמיה
§בית שאול, נחמייאש, שאול, תוניס, תרצא, על נ"ך
§בן ז"ק, מיזיש, יהושע צבי, פרשבורג על תהלים, משלי, איוב וקהלת
§בני רשף ב, פילווארג, יונה ב"ר שלמה, פיעטרקוב, תרס, על אבן עזרא על נ"ך
§ברכת משה, ר' משה שפירא, 10MB, פיעטרקוב - תרס"ט ביאורים על פסוקי נ"ך
§ברק השחר, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרכג, על משלי, איכה, קהלת, ועל מעשה המרכבה ביחזקאל, ומראי מקומות לביאורי מלים נרדפות בכתבי הגר"א
§דבר העמק - נ"ך, ברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקב - שפירא, אריה - קופרמן, מרדכי יעקב, ירושלים, 5772
§דברי יעקב - נביאים, כתובים, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - נביאים כתובים, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דניאל, עזרא, נחמיה עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
דניאל, עזרא ונחמיה, עם ביאור משמואל, דטמאלר, וינה תקע"ז, עם רש"י ותרגום לגרמנית
§הדר עזר, שרים, יצחק, אזמיר, תרכה, 281 עמ', 32MB, ביאורים על אבן עזרא על נ"ך
§הואיל משה, אשכנזי, משה יצחק ב"ר שמואל, ליוורנו, תרמ, 157 עמ', 6MB,על חמש מגילות ומשלי
§ספר המגיד - כתובים, עם רש"י ופירוש "מגישי מנחה", זולצבאך, תקכט
§המגיד-כתובים, זולצבך, תקכ
§המגיד, סלאוויטא, תקצג, על תרי עשר, דניאל, עזרא ודה"י
המקראות המתחדשים, עיונים בנביאים ובכתובים, הרב יעקב מדן, 563 עמודים, תשע"ה
§העשרים וארבע גדולים ישנים על כתובים, באזיליא, שעח
§זאב יטרף - עיונים בכתובים, דניאל, עזרא, איוב, דברי הימים, הוברמן, זאב בן שלמה, ליקווד, נ.ג’. 5772
זרע יעקב, על שיר השירים, איכה, יונה, ר'יעקב בר חיים פייביש הכהן, ורשה תרלח, 39 דפים
§חבורי לקט, ר' אברהם ב"ר יהודה ש"ץ דק"ק קרעמניץ, לובלין, שעא-ב, 361 עמ', 27MB, על נביאם ראשונים. מעמ' 65 - על נביאים אחרונים. מעמ' 237 - על כתובים
§חגורת כסף, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג, על עזרא, נחמיה ודברי הימים
חומת אנך, על כתובים,, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פיסא תקס"ג, 233 עמ', 53.9 MB
§חומת אנך חלק ד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), פיסא, 5561, כתובים
§חפץ חיים על נ"ך, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ירושלים, תשיט
§טעם ברוך, גליקסמן, פינחס זליג ב"ר אברהם הירש, לודז, תרפח, על משלי ואיכה
יין הרוקח, ר' אליעזר מגרמייזא, על שיר השירים ועל רות, לובלין שס"ח, 30 עמ', 7MB
§ילקוט הגרשוני-חלק שני, שטערן, גרשון, פאקש, תרס, כנ"ל ממשלי עד הסוף, 141 עמ', 17MB
§ישמח משה - נ"ך, טייטלבוים, משה בן צבי הירש, סיגט, 5666
§כתובים, עם תרגום ורד"ק, ויניציאה, רעז, 373 עמ', 84MB
כתובים, עם רש"י, רלב"ג, מצודת דוד, ומצודת ציון, מדרש רבה על חמש מגילות, עם תוכנת חיפוש
§לחם סתרים, רבי יוסף טאיטצק, ויניציאה, שס"ח,על דניאל וחמש מגילות, ממקור אחר
לקוטי מן, מפירוש האלשך על נביאים, תקכד, 298 עמ'
לקוטי שושנים, ר' יעקב בירב, ר' מאיר ערמה, ר' עובדיה ספורנו, ר' יצחק גרשון, ר' דוד ן' הין, ויניצייאה שס"ב, כ דפים, על ספר יהושע ונביאים אחרונים. מדף יג - פירוש על תרי עשר, לר' שמואל אלמושנינו.
לקוטי שושנים, על יהושע ונביאים אחרונים, ליקט ר' יצחק גרשון, מלוקט מר' עובדיה ספורנו, ר' דוד ן' הין, ר' משה אלמושנינו, ר' יעקב בירב, ר' משה עראמה, ר' יצחק גרשון, ויניציאה, שסב, 21 עמ', 4MB, §ממקור אחר, 40 עמ', 2MB, ממקור אחר
§לקח טוב, על נ"ך, ר' משה בן יששכר הלוי שרטלן, פראג, שסד, 279 עמ', 16MB, ממקור אחר
מבוא אל מקראי קדש, יהודה לייב בן זאב, וינה תקע, 99 דפים, ⋧ממקור אחר, הקדמה ומבוא אל כל ספר מספרי הנביאים
§מחמדיה מימי קדם כתובים
§מכתב אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), פראג, 5571, על שיר השירים וחבקוק, 57 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
מלבי"ם על נביאים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור נביאים, ממקור אחר
מלבי"ם על כתובים, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור כתובים, ממקור אחר
מלבי"ם , נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§מנחת זכרון, ר' יעקב רייפמן, ביאורי פסוקים בנ"ך, ע"פ מדת "מדרך קצרה" של ר"א בר' יוסי הגלילי, ברסלויא, תרמא, 15 עמ', 680KB
מנחת שי, ר' ידידיה מנורצי, וינה תקעה, על נ"ך
מנחת שי, כתובים, ר' ידידיה שלמה מנורצי, עם הפנים, מנטובה תק"ב-תק"ד, 115 עמ', 39.3MB
§מפי כהן- נביאים, הרב ישעיה בן אליעזר כהן, בני ברק, 5780
§מפתח נביאים וכתובים, לעחאוויצקי, משה יהודה ליב ב"ר יעקב קאפיל, ירושלים, תרסט
מצודת ציון ומצודת דוד על נ"ך, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
מצודת דוד ומצודת ציון , נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§מקור ברוך על שיר השירים, קהלת, משלי, איוב, יעיש, ברוך בן יצחק אבן, קוסטאנטינה, שלו
§ראשון מקור החיים, קראכמאל, חיים, פיורדא, 5457, ביאורים על נ"ך, 196 עמ', 18MB, ממקור אחר, 196 עמ', 16MB
§מקראי קדש, דניאל, עזרא ונחמיה, עם רש"י, ותרגום המלים והענין, עם "קורא הדורות והמקרים", ווארשא, תרנט, 191 עמ', 8MB
נביאים, עם רש"י,רלב"ג,מצודת דוד, ומצודת ציון, עם תוכנת חיפוש
ס' המגיד, חלק א, נביאים ראשונים, עם תרגום יונתן בן עוזיאל, רש"י ומצודות, קפוסט תקעח, 100 + 119 עמ'
ס' המגיד, חלק ג, עם תרגום יונתן בן עוזיאל, קפוסט תקעח, 256 עמ'
ס' המגיד, חלק ה, עם תרגום יונתן בן עוזיאל, קפוסט תקעח, 200 עמ'
§עטרת צבי, יעקב ב"ר צבי הירש ממיר, ווילנא והוראדנא, 5594, על רש"י על נ"ך, 94 עמ', 6MB
עיון הנ"ך, עלון, יש לכתוב את שם העלון בתיבה "איתור עלון" (באתר "דרשו")
פירוש המכבי נב"א וכתובים, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשנז
פירוש לכתבי הקודש, ר' יונה אבן ג'נאח, ההדיר: רבינוביץ א"ז
פירוש שד"ל על ירמיהו, יחזקאל, משלי ואיוב, למברג תרלו, 216 עמ', #8037;ממקור אחר
§פירוש ספר קהלת ותהלים, ר' משה ישראל דמירקדו, אמשטרדם, 5413, 246 עמ', 19MB
§פירוש על נביאים וכתובים, ר' יצחק בן יהודה אברבנאל, ירושלים, תשך
§פירוש קהלת ותהלים, ר' משה ישראל די מירקאדו, 8MB, אמשטרדם תי"ג, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 117 דפים
§פירוש על הנביאים, ר' קמחי, דוד (רד"ק), שונצינו, רמו, 870 עמ', 53MB
§פירוש המלות בתרגום חמש מגילות ודניאל ועזרא, ר' לוריא, מרדכי ב"ר יחיאל, קראקא, שמ, 84 עמ', 2MB
§פתרוני רבי מנחם בר חלבו לכתבי הקודש, בעריכת ר' שמואל אברהם פוזננסקי, ווארשא, תרסד, 54 עמ', 2MB, על נ"ך. מעמ' 52 - פירושיו לפיוטים
§צפנת פענח, ר' שמואל הכהן די פיזא לוזיטאנו, 3MB, ויניציאה תט"ז, ביאור קצת פסוקים מס' קהלת ואיוב, ☼ממקור אחר, ועל פרה אדומה, 33 דפים
§ראשון לציון, אבן עטר, חיים ב"ר משה, נ"י, תשיד, על נ"ך
רד"ק על נ"ך
§
רוממות א-ל, אלשיך, משה ב"ר חיים, יסניץ, 5482,על ס' תהלים וס' איוב, 498 עמ', 61MB
רלב"ג, על נביאים ראשונים וכתובים בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - נביאים וכתובים
רלב"ג - על נ"ך, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
רש"י, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - נביאים וכתובים
רש"י על נ"ך, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§שירה וחזון, פולאק, י.ח., נ"י, תרצד, ליקוט נ"ך עם מבואות וציורים
§שם אפרים, מרגליות, אפרים זלמן, מונקאטש, תרעג, 64 עמ', 3MB, על רש"י על נ"ך
§שם הבדלח על מגילת אסתר דניאל עזרא נחמיה ותפילת שמונה עשרה, משה אהרן קריסטל, נ"י, תשפא
§שנות חיים, יודתנש, חיים ב"ר אליעזר, אמשטרדם, 5525, 156 עמ', 11MB, על משלי וקבלת, ממקור אחר
§שפת אמת, ר' יצחק אייזיק ב"ר יחיאל מיכל מזלאטשוב, לבוב, תרכב, 200 עמ', 8MB, על רש"י על נ"ך
תהלים איוב משלי, נאפולי רנ"א, 124 עמ', 15.3 מג"ב
§תורה הכתובה והמסורה-חלק שני, היימן, אהרן, תל אביב, תרצח
§תורה הכתובה והמסורה-חלק שלישי, היימן, אהרן, תל אביב, תש
תנ"ך עם ניקוד, טעמים, קישורים לתלמוד ולרמב"ם, אונקלוס, רש"י, רמב"ן, רד"ק, רלב"ג, מצודות, מלבי"ם, שד"ל, תרגום אנגלי ולטיני, ומאמרים
§תנ"ך עם פירוש אליה שלוחה על יחזקאל ותרי עשר, אלטשולר, נפתלי צבי , אמשטרדם , 5637

נביאים ראשונים
§אגודת שמואל - יהושע שופטים, ר' שמואל בן משה, אמשטרדם, תנט
§אהלי שם - יהושע שופטים, מיכאל פרץ, מקסיקו, ?
§אמרי ח"ן - יהושע שופטים, בן סניור, חיים, בני ברק, תשע
§ארבע חרשים, ר' יוסף יששכר בער געץ, 12MB, פפד"א ת"מ, פירושים על נביאים ראשונים ומלכים, ממקור אחר
§ביאורי משה יהושע שופטים
§העשרים וארבע גדולים ישנים על נביאים אחרונים, באזיליא, שעח
§דבר כי שומע עבדך, על נביאים ראשונים בחשיבה חסידית, עמית, שגיב בן נתנאל, בית שמש, 5774
§הואיל משה, אשכנזי, משה יצחק ב"ר שמואל, גוריציאה, תרל, 301 עמ', 14MB, ביאור על נביאים ראשונים, ☼ממקור אחר
§הוראת נביאים ראשונים בבית הספר היסודי, אמתי, עובד, תל אביב, תשכו
§המגיד-נביאים ראשונים, זולצבך, תקל
§זאב יטרף עיונים בנביאים ראשונים, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשעב
חומת אנך, על נביאים ראשונים, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פיסא תקס"ג, 177 עמ', 16.9 MB
§חומת אנך חלק ב, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), פיסא, 5561
כלי יקר, ר' שמואל לניאדו, על נביאים ראשונים, ונציה שס"ג, 564 עמ', 110 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§לב אהרן, ר' אבן חיים, אהרן, ויניציאה, שסט, על יהושע ושופטים
§מוסר הנביאים, הרב יהודה ליב גינזבורג, דברי המוסר שבדרשות חז"ל על הנביאים, דענבער תש"ה, יהושע, שופטים ושמואל א, 496 עמודים - 20 MB, שמואל ב ומלכים, 558 עמודים - 23 MB
§מזרח השמש - יהושע - קמא, אור זרוע - שופטים - קמא, ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנח, 299 עמ', 7MB
§מחמדיה מימי קדם יהושע שופטים
מנחת שי, נביאים ראשונים, ר' ידידיה שלמה מנורצי, עם הפנים, מנטובה תק"ב-תק"ד, 90 עמ', 32.2MB
§מקראי קדש-יהושע שופטים, עם ביאור מר' וולף מאיר ורש"י, ווארשא, תרלח
§מראות הצובאות, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שסג, על נביאים ראשונים, 412 עמ', 13MB, ממקור אחר
§מראות הצובאות - פירוש על נביאים ראשונים, אלשיך, משה בן חיים, ויניציאה, שפ
§מראות הצובאות, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, פראג, שפא, 220 עמ', 16MB, על נביאים ראשונים
§משפט כתוב, בילגורייא, תרצח, 96 עמ', 3MB, הסברים לשינויים בין קרי וכתיב בנביאים ראשונים
§נביאים ראשונים, דניאל בומבארג, ויניציאה, שעח, 418 עמ', 103MB, עם רש"י, רד"ק, רלב"ג והמסורה
§נביאים ראשונים לבתי ספר, הרב צבי שארפשטיין, ניו יורק תש"ג, 2.66 MB
ჶנביאים ראשונים עם תרגום, רלב"ג ורד"ק, לייראה רנ"ד
יהושע-שופטים, 167 עמ', 18.6 מג"ב ჶשמואל, 234 עמ', 27.7 מג"ב ჶמלכים, 218 עמ', 25.1 מג"ב
נביאים ראשונים עם רד"ק, שונצינו רמ"ו, 163 עמ', 15 מג"ב
§ספר המגיד - נביאים ראשונים, עם רש"י ופירוש "מגישי מנחה", זולצבאך, תקכט
פרוש על נביאים ראשונים, אברבנאל, יצחק בן יהודה, פיזרו רע"ב?, 302 דפים
פירוש על נביאים ראשוניםר' יצחק אברבנאל, פיזרו רע"ב, 305 עמ', 148MB
§פירוש אברבנאל על נביאים ראשונים, אברבנאל, דון יצחק, לייפציג, תמו
§פירוש אברבנאל על נביאים ראשונים, אברבנאל, דון יצחק, המבורג, תמז, ממקור אחר
§פירוש על נביאים ראשונים,ר' יצחק בן יהודה אברבנאל, ירושלים, תשך
פירוש המכבי שמואל ונב"ר, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשנה
פירושים מחכמי צרפת על נ"ך, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§קהלת יעקב, ר' יעקב פארדו , 23MB, ויניציאה - תקמ"ד על נביאים ראשונים
ר' אליעזר מבלגנצי על נביאים אחרונים, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
ר' יוסף אבן כספי על נביאים וכתובים - ע"פ מהדורת י' לאסט, , נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
ר' יוסף קרא על נביאים, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
רד"ק על נ"ך, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§רנת יצחק - יהושע שופטים, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז, ממקור אחר
רשב"ם על כתובים, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§שאלות לעיון בנביאים ראשונים, יעקבסון, יששכר, ירושלים, תשלא, ὥממקור אחר
§שערי דוד - יהושע-מלכים, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5768

יהושע
§אבני יהושע, על יהושע, ברדה, נתנאל אהרן בן אברהם, בני ברק, 5776
§אבני יהושע על ספר יהושע
§אילה שלוחה - יהושע, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
§באר חיים - ספר יהושע, ירושלים, תשסד
§דעת סופרים-יהושע, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשיט
§דרך עדותיך, ר' צבי אלימלך שפירא, 46 עמ'. עמ' 1-38 - על ס' יהושע פרקים א-ב. מעמ' 39 - השלמה לס' דרך פקודיך. מעמ' 44 - על תרגום של מגילת רות. 1.6 MB, ὥממקור אחר, 46 עמ', 1.6MB
§הדרת קדש, מילר, מנשה יוסף, ירושלים, תשמא, על ספר יהושע
§הדרת קדש - יהושע, מילר, מנשה יוסף בן שלמה הלוי, בני ברק, 5776
§הטקטיקה של יהושע בקרב העי, עמרם קהתי, תשסט
§התורה התמימה - יהושע, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשסט
§יהושע, וילנה, תרע, עם ביאור בעברית ובאידיש, יצחק זאב בן אריה
§יהושע, וילנה, תרע
יהושע, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין, 174 עמ', 13.1MB
§יפלס נתיב - יהושע, נוסבוים, צבי, לייקוואוד, 5777
§כלי יקר - יהושע, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשמה
§מלבי"ם ח"א - יהושע, ווילנא, תרנא
§מסילות הנביאים - יהושע, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5773
§מקרא ומדרשו, יהושע, עם דרשות חז"ל, סופר, אברהם, ירושלים, תשד
§מקרא מפרש, יהושע, ווילנא, תרעא
§פירוש על ספר יהושע, אבן בלעם, יהודה ב"ר שמואל הספרדי, ברלין, תרסג, 22 עמ', 824KB

שופטים
§אבני שופטים על ספר שופטים
§אילה שלוחה - שופטים, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
§דעת סופרים-שופטים, רבינוביץ, חיים דב, נ"י, תשיט
§התורה התמימה - שופטים, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשסט
§כלי יקר, שופטים, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנה
§מאיר עין, על ס' שופטים, איש שלום, מאיר, וינה, תרנא
§מסילות הנביאים - שופטים ח"א, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5770
§מסילות הנביאים - שופטים ח"ב, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5770
§מקרא ומדרשו, שופטים, עם דרשות חז"ל, סופר, אברהם, ירושלים, תשד
§מקרא מפרש, שופטים, עקביא, א. א., תל אביב, תשג
§מקרא מפרש, שופטים, ווילנא, תרעא
נחל קישון ומלחמת דבורה וברק, איתן עופר
§פירוש על ספר שופטים, אבן בלעם, יהודה ב"ר שמואל הספרדי, ברלין, תרסו, 24 עמ', 971KB
שופטים, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§שופטים עם באור חדש, גורדון, שמואל ליב, תל אביב, תשו

שמואל
§אגודת שמואל - שמואל, ר' שמואל בן משה, אמשטרדם, תנט
§אהלי שם - שמואל, מיכאל פרץ, מקסיקו, ?
§איי הים - שמואל א, דוד, אברהם ירמיהו בן יוחנן, לייקווד, 5778
§איי הים - שמואל ב, דוד, אברהם ירמיהו בן יוחנן, לייקווד, 5779
§אילה שלוחה - שמואל, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
§אשל אברהם - שמואל א’ ח"ב, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5770
§ביאורי משה שמואל א-ב
§דעת סופרים-שמואל-א, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשכב
§דעת סופרים-שמואל-ב, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשכב
§הדרת קדש - מחיית עמלק, מילר, מנשה יוסף, ירושלים, תשסה, על פסוקי מלחמת שאול בעימלק, ביאורים בענייני מחיית עמלק
הרואה והרועה, רשימות על ספר שמואל, יהודה אליצור, 208 עמודים, תשע"ו
§התורה התמימה - שמואל, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשסט
§כלי יקר ח"ג - שמואל א, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשמה
§כלי יקר-שמואל א, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנב
§כלי יקר-שמואל ב חלק א, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשמה
§כלי יקר-שמואל ב חלק ב, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשמה
§מושיע חוסים - על שמואל, קמא - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנח, 393 עמ', 9MB
§מחמדיה מימי קדם שמואל
מלוכת שאול - המלך הראשון על ישורון, יוסף טרופלוביץ, וינה תקפ"ט, 192 עמ', מחזה
§מלבי"ם ח"ב - שמואל, ווילנא, תרנא
§מלוכת שאול, אפרתי, יוסף מטראפלוויץ, קראקא, תקפב, 224 עמ', 3MB, מחזה על שאול המלך
§מסילות הנביאים - שמואל א ח"א, אייזענבערגער, בנימין א., ברוקלין, 5773
מקבילות נפגשות, מקבילות ספרותיות בספר שמואל, אמנון בזק, 201 עמודים, תשע"ג
§מקרא מפרש, שמואל א, ווילנא, תרעא
§מקרא מפרש, שמואל ב, ווילנא, תרעא
§מקראי קדש-שמואל א' וב', ווארשא, תרלח
§משפט וצדקה, גולדברג, אליהו ב"ר שמואל, ירושלים, תרנה, משפט הגבעונים נגד צאצאי שאול המלך, לפי חז"ל
§ספר שמואל א עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
פירוש המכבי - שמואל, ר' מאיר כהנא
§רנת יצחק - שמואל, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז
שמואל א, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין, ὥשמואל ב
§שמואל א-ב, עם מצודת ציון ופירוש בפרסית ירושלים, תרסז

מלכים
§אגודת שמואל - מלכים, ר' שמואל בן משה, אמשטרדם, תנט
§אהלי שם - מלכים א-ב, מיכאל פרץ, מקסיקו, ?
§איי הים על מלכים א, אברהם ירמיהו הלוי דוד, ליקוואוד, 5782
§איי הים על מלכים ב, אברהם ירמיהו הלוי דוד, ליקוואוד, 5782
§אילה שלוחה - מלכים, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
§אשל אברהם - מלכים ב' ח"א, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5770
§ביאור הגר"א על מלכים, ווילנא, תרכה
§ביאורי משה מלכים א-ב
גמול עתליה, פרנקו-מנדס, דוד, דברי הימים ליואש המלך מיום שנגנב בידי יהושבע עד הריגת עתליה, אמשטרדם תק"ל, לז דפים
§גמול עתליה, פרנקו-מנדס, דוד, אמשטרדם, תקל
§גמול עתליה, תולדות המלך יואש, פראנקו מינדיס, דוד ב"ר אברהם, וינה, תקס, 81 עמ', 2MB
§גמול עתליה, פראנקו מינדיס, דוד ב"ר אברהם, ווארשא, תרכ
§דעת סופרים-מלכים, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשכב
§דרך מסילה-מלכים א-ב, עם רש"י, מכלול יופי ומנחה קטנה, עם תרגום גרמני, פיורדא, תרג
§כלי יקר-מלכים א-חלק א, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנד
§כלי יקר-מלכים א-חלק ב, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנד
§כלי יקר-מלכים ב, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנד
§כסא נכון - מלכים קמא - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנח, 340 עמ', 8MB
§מחמדיה מימי קדם מלכים
§מלבי"ם ח"ג - מלכים, ווילנא, תרנא
מלכים א, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין, ὥמלכים ב
§מלכים, עם מצודת ציון ותרגום לפרסית, ירושלים, תרסז
מלכים עם רש"י וביאור אהרן וולפזון, וינה תקע"ח
§מקרא מפרש, מלכים א ווילנא, תרעב
§מקרא מפרש, מלכים ב, ווילנא, תרעב
§ספר מלכים א עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
§ספר מלכים ב עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
§רנת יצחק - מלכים, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, וויקליף, תשסג
§רנת יצחק - מלכים, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז
§שיג ושיח בנביאים - מלכים ב', גולובנציץ, שלמה בן יצחק, אנטוורפן, 5771

נביאים אחרונים
§אורים ותומים, ר' מאיר עראמה, 5MB, ויניציאה - שס"ג על ספר ישעיה וירמיה, ממקור אחר
§העשרים וארבע גדולים ישנים על נביאים ראשונים, באזיליא, שעח
§הואיל משה, אשכנזי, משה יצחק ב"ר שמואל, קראקא, תרנב, 189 עמ', 10MB, על ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל
§המגיד, נביאים אחרונים עם רש"י ועם פירוש באידיש, ר' יעקב ב"ר יצחק מיאנוב, זולצבך, תקכג, 506 עמ', 42MB,
§המגיד - ישעיהו ויחזקאל, זולצבך, תקנה
§זאב יטרף - עיונים בנביאים אחרונים, הוברמן, זאב בן שלמה, נו־יורק, 5774
חומת אנך, על נביאים אחרונים, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פיסא תקס"ג, 191 עמ', 18.9 MB
§חומת אנך חלק ג, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), פיסא, 5561
פרוש רד"ק על נביאים אחרונים, קמחי, דוד בן יוסף, ואדי אלחיגארה רמ"ב, 316 דפים
נביאים אחרונים עם רד"ק, שונצינו רמ"ו, 296 עמ', 27.4 מג"ב
ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר, עם פירוש ר' דוד בר יוסף בן קמחי, שונצינו רמ"ו לערך, 294 דפים
פירוש הרד"ק, על ישעיהו וירמיהו, ליסבון רנ"ב, 77 עמ', 8.8 MB
[ישעיהו וירמיהו עם פרוש רבי דוד קמחי], אשבונה רנ"ב, 248 דפים
מנחת שי, נביאים אחרונים, ר' ידידיה שלמה מנורצי, עם הפנים, מנטובה תק"ב-תק"ד, 101 עמ', 35.2MB
§מראות הצובאות, אלשיך, משה ב"ר חיים, אופנבך, 5351, על נביאים אחרונים, 137 עמ', 18MB
§מראות הצובאות, אלשיך, משה ב"ר חיים, פיורדא, תקכה, על נביאים אחרונים, 102 עמ', 18MB
§מראות הצובאות, על נביאים אחרונים, ר' משה אלשיך, יעסניץ, תפ, 330 עמ', 70MB
נביאים אחרונים, עם פירוש דון יצחק אברבניאל, פזרו ר"פ, 398 עמ', 184MB
נביאים אחרונים, עם פירוש דון יצחק אברבניאל, פזרו ר"פ, 398 דפים
§נביאים אחרונים עם פירוש אברבנאל, פיזרו, רפ
פירוש אברבנאל על נביאים אחרונים, שונצינו ש"פ, 796 עמ'
§פירוש על נביאים אחרונים, ר' יצחק אברבנאל, אמשטרדם, תא
§פירוש על נביאים אחרונים, ר' יצחק בן יהודה אברבנאל, ירושלים, תשך
§ספר המגיד - נביאים אחרונים, עם רש"י ופירוש "מגישי מנחה", זולצבאך, תקכט
§פירוש על ירמיהו ויחזקאל, משה בן ששת, לייפציג, תרלב
§פתח התשובה ונחמות ישעיה, ר' אליעזר סג"ל, 6MB, זאלקווא - תקס"א על ספר הושע על ספר ישעיה
§קהלות משה - חלק ב, נביאים אחרונים עם רש"י, רד"ק, אבן עזרא, אורים ותומים, מנחה גדולה, כלי פז, מסורה קטנה, אמשטרדם, תפג, 648 עמ', 235MB
שלושת הנביאים הגדולים: ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, יוסף קרליבך, 154 עמודים, תשע"ב

ישעיהו
§אגודת שמואל - ישעיה, דלוגץ, שמואל בן משה, אמשטרדם, 5459
§אהלי שם - ישעיה, מיכאל פרץ, מקסיקו, ?
§אותיות מחכימות, אייזנברג, ישראל ארי' מאנטאניווקע, ברדיטשוב, תרע, ראשי תיבות של ספר ישעיהו, לעזור לשינון, 32 עמ', 1MB
§אילה שלוחה - ישעיה, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
ביאור של משה מנדלסון, ישעיהו, וילנא תרט, 328 עמ'
§הכורם - חלק ראשון, ביאור באידיש על ישעיהו א-לט, הומברג, הרץ, וינה, תקפז, 325 עמ', 17MB, עם מבוא בעברית
§הכורם, על ישעיהו, עם רש"י ותרגום גרמני, הומברג, הרץ, וינה, תקפז
חקרי מקרא לישעיהו - באורים חדשים במקראות, ילין דוד
§חשק שלמה, שלמה בן יצחק לבית הלוי, שאלוניקי, שס, על ישעיהו, עם "בקשת הממין" מבנו ר' יצחק, ממקור אחר, ממקור אחר, 296 עמ', 17MB, מעמ' 292 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§ישעיהו, עם מצודת ציון ותרגום פרסי, ירושלים, תרע
§ישעיהו כפשוטו - פרקים א-יא, מורסקי, אשר זעליג, מודיעין עילית, 5773
§ישעיהו עם פירוש רד"ק ותרגומים לטינית ויונית, בזיל, שו
כלי פז, לניאדו, שמואל בן אברהם, על ישעיהו, ויניציאה תי"ז, רנו דפים
§כלי פז, על ישעיהו, ר' שמואל לאנייאדו, ויניציאה תי"ז, 260 עמ', 111MB' §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§כלי פז-חלק ראשון, ישעיהו א-כא, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנו
§כלי פז-חלק שני, ישעיהו כב-מ, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנו
§כלי פז-חלק שלישי, ישעיהו מא-סו, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשנו
§מלבי"ם ח"ה - ישעיהו, ווילנא, תרנא
§מסכנות יעקב, ר' יעקב פארדו, 25MB, ליוורנו - תקפ"ד על ס' ישעיה
§מקרא מפרש, ישעיהו, ווילנא, תרעד
§נביאים אחרונים, מראה מקומות לכל פסוק היכן נדרש במדרשים - ישעיהו א-יד, אמסטרדם, תרכב, 13 עמ', 1MB. מעמ' 8 -מפתח עניינים למדרש רבה, אותיות מ-ת
§נחמות ציון, שמואל מהופניברוק, ברלין, 5495, על ישעיהו, 114 עמ', 18MB
ישעיהו, עם ביאור ר'וואלף מאיר, פראג תקצה
§ספר ישעיהו עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
§ספר ישעיהו עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא, 222 עמ', 6MB
פירוש המכבי ישעיהו, הרב מאיר כהנא, ירושלים תשנז
§פירוש על ישעיהו, פינס, שלמה זלמן, וינה, תרפז
§פירוש על ישעיהו א-מ, קמחי, דוד (רד"ק), נ"י, תרפו
§פירוש על ישעיהו, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, ברלין, תרלו
§פירוש על נביאים אחרונים - ישעיהו, ר' אלעזר מבלגנצי, אוקספורד, תרלט, 176 עמ', 7MB. מעמ' 148 - אנגלית
§ישעיה עם פירוש רש"י ופירוש נחמות ציון, שמואל בן יחיאל, ברלין, תקלב
פירוש על נביאים אחרונים - ישעיהו, אלעזר מבלגנצי
§פנקס פתוח, האפט, פנחס הלוי, וינה, תרלז, 54 עמ', 1MB, על ישעיהו
פרקי ישעיהו, מרדכי ברויאר, 260 עמודים, תש"ע, , פירוש קולח ומפתיע בסגנונו לששת הפרקים הראשונים בספר ישעיהו,
§פרשנדתא ח"ב - פירוש רש"י על תנ"ך - ישעיה, מאהרשען, יצחק, אמשטרדם, תרצ
§שערי דוד על ישעיה, שרעבי, דוד ב"ר בנימין, ירושלים, תשסט
§תיקון עולם, ר' שלמה בן יצחק מאריני, וירונה, תיא, על ישעיהו, 382 עמ', 20MB, ממקור אחר, ממקור אחר, 374 עמ', 19MB, ☼ממקור אחר
§תשועת עולמים - ישעיה קמא - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשנט, 523 עמ', 13MB

ירמיהו
§אגודת שמואל - ירמיה, דלוגץ, שמואל בן משה, אמשטרדם, 5459
§אהלי שם - ירמיה, מיכאל פרץ, מקסיקו
גליונות לעיון בספר ירמיהו, ליבוביץ נחמה
גליונות עזר לשיעורים בנביא - ספר ירמיהו, לוי, יצחק
ירמיהו, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§מלבי"ם ח"ו - ירמיהו, ווילנא, תרנא
§מקרא מפרש, ירמיהו, ווילנא, תרעב
§מקרא מפרש, ירמיהו, ווילנא, תרעד
§ספר ירמיהו עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
§מרפא לשון - ירמיה - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשסג, 446 עמ', 10MB
פירוש המכבי - ירמיהו - קטעי פירושים, ר' מאיר כהנא
§פירוש ירמיה, ר' יוסף ב"ר שמעון קרא, ווירסאילליס, תרמא, 64 עמ', 3MB, ההדיר ר'אריה ליב שלאסברג
§פירוש על ספר ירמיה, אבן בלעם, יהודה ב"ר שמואל הספרדי, קיוב, תרסט, 38 עמ', 1MB
פירוש על ירמיה, ר' קרא יוסף
שד"ל על ירמיהו, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק

יחזקאל
§אגודת שמואל - יחזקאל, דלוגץ, שמואל בן משה, אמשטרדם, 5459
§אהלי שם - יחזקאל, מיכאל פרץ, מקסיקו, ?
§אור אליהו, שונברג, אוריאל צבי בן מנחם, ירושלים, תשסה, על יחזקאל פרקים מ-מח עם פירוש הגר"א, צורת בהמ"ק השלישי עם גבולות הארץ וחלוקתה לעתיד לבוא, 172 עמ', 7MB
§באור בן שלמה, פלוטקין, ישראל אלי', פטרבורג, תרלה, על פרקי יחזקאל על בהמ"ק
באור חדש על תשע פרשיות האחרונות מספר יחזקאל, עם תבנית המקדש, ר' יוסף שניצלר, לאנדאן תקפ"ה
§ביאורי משה יחזקאל
§בנין הבית, רבי יחיאל הילל בן דוד אלטשולר, אמשטרדם, תקל"ה, על בנין הבית בס' יחזקאל
§בנין הבית, אלטשולר, יחיאל הלל בן דוד, זאלקווא, תקלה
§דעת סופרים-יחזקאל, רבינוביץ, חיים דב, ירושלים, תשלא
§דרך מסילה-יחזקאל, עם רש"י, מצודת דוד ומכלול יופי ותרגום גרמני, פיורדא, תרג
§זבד טוב, על תיאור בהמ"ק בס' יחזקאל, ו"ארץ חמדה" על גבולות הארץ שבספר יהושע, ר' זאב וואלף ב"ר דוב בער אלטשול, ווארשא, 5536, 69 עמ', 4MB
§זבד טוב, פירוש על בנין יחזקאל, ר' זאב וואלף מלוצין, לבוב תרל"ה, 27 עמ', 2MB
יחזקאל, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§מלבי"ם ח"ז - יחזקאל, ווילנא, תרנא
§מלבי"ם ח"ו - יחזקאל, מלבי"ם, מאיר ליבוש, ווארשא, תרכז
§ממלכת כהנים - יחזקאל - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשסח, 362 עמ', 9MB
§מקרא מפרש, יחזקאל, ווילנא, תרפא
§מקרא מפרש, יחזקאל, תל אביב, תשטו
נבואת הצופה - בין חורבן לתקומה, עיונים בנבואת יחזקאל, טובה גנזל, 296 עמודים, תשע"ב
§פירוש על יחזקאל, ר' אלעזר מבלגנצי, ווארשא, תרע, 117 עמ', 5MB
§תרגום יחזקאל, זילברמן, שמואל ד"ר מאזארקאוו, לייפציג, תרסב, 37 עמ', 1MB, תרגום יונתן על יחזקאל פרקים א-י, עם מבוא והערות בגרמנית

תרי עשר
§אהלי שם - תרי עשר, מיכאל פרץ, מקסיקו, ?
§באור מהגר"א, על חבקוק, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ירושלים, תרנח
§ביאור תרי עשר - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשסט, 502 עמ', 13MB
§ביאורי משה תרי עשר
§דבר ירושלים - יונה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשנט
הושע, עם רש"י, אבן עזרא ורד"ק, תס"ב, 05 עמ'
§הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, עם אבן עזרא, רד"ק, ופירוש ר' שלמה ירחי, פריז, שטז, 240 עמ', 15MB
הושע, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין, ὥיואל, ὥעמוס, ὥעובדיה, ὥיונה, ὥמיכה, ὥנחום, ὥחבקוק, ὥצפניה, ὥחגי, ὥזכריה, ὥמלאכי
§זרע יעקב-יונה, יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן, ווארשא, תרלח
§חגי זכריה מלאכי, עם פירוש זר כבוד, מרדכי, ירושלים, תשיז
§יונה בן אמתי ואליהו, בכרך, יהושע, ירושלים, תשיט, על ספר יונה
§כלי הרואים, שפירא, צבי אלימלך מדינוב, טירנוי, תרפח, פירוש על עובדיה ע"פ הסוד, עם הנהגות ישרות וליקוטים, ממקור אחר, 9 עמ', 1MB
§כלי יקר על תרי עשר ח"א, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשסא
§כלי יקר על תרי עשר ח"ב, לניאדו, שמואל בן אברהם, ירושלים, תשסא
§מאיר עין, על ס' הושע, איש שלום, מאיר, וינה, תרסט, 20 עמ', 1MB
§מלבי"ם ח"ז - תרי עשר, מלבי"ם, מאיר ליבוש, ווארשא, תרכז
§מלבי"ם ח"ט - תרי עשר, ווילנא, תרנא
§נבואת חבקוק, עם פירוש הגר"א, ופירוש לקוטי דודאים, גרשון, ראובן דוד, טלז-וויקליף, 5752
§נבואת יונה, עם פירוש הגר"א והחתם סופר, נ"י, תשיד
ס' יונה עם פירוש האברבנאל והגר"א, וילנא תרלט, 31 עמ'
§ספר תרי עשר עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
§ספר תרי עשר עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשלו
§ספר יונה עם תרגום אשכנזי ובאור, יואל ברי"ל, ברלין, 5548
§פירוש הושע, ר' יוסף קרא, ברסלויא, תרכא, 18 עמ', 1MB
פירוש הרד"ק על עמוס, רצ"א, 144 עמ'
§פירוש מיכה, פארדו, יעקב חי, פראג, תרא, 28 עמ', 946KB, על מיכה פרקים א-ד
§פירוש על תרי עשר, ר' אלעזר מבלגנצי, ווארשא, תרעא, 105 עמ', 5MB
§פירוש על יונה, ר' אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווארשא, 5597
§פירוש על יונה, ר' אליהו בן שלמה, ווילנא, תקס
§פירוש על יונה, ר' אליהו בן שלמה, ווילנא, תקס
§פירוש על יונה ועל אגדות רבב"ח ואגדות נוספות, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), פראג, תקע
§פרשנדתא ח"א - פירוש רש"י על תנ"ך - תרי עשר, מאהרשען, יצחק, אמשטרדם, תרצ
§פתח התשובה ונחמות ישעיה, ר' אליעזר ליפמן בן יהודה ליב, זאלקווא, תקסא, על הושע, 144 עמ', 13MB
רד"ק על נחום, בעריכת וולטר ווינדפור, גייסן תרפ"ז, 3.6MB, 22 עמ'
§שערי דוד על תרי עשר, שרעבי, דוד ב"ר בנימין, ירושלים, תשע
§תרי עשר, עם תרגום ורש"י, עם פירושים מר' לנדא, יצחק אליהו ב"ר שמואל, ווילנא, תרכט
תרי עשר, עם רש"י, וביאור משה מנדלסון, 27.1MB

תהלים
§אברך, על תהלים, פרידלנדר, אהרן מאיר בן זלמן ליב, מונקץ', 5653
§אגודת שמואל - תהלים, ר' שמואל בן משה, אמשטרדם, תנט
§אגורה באהליך עולמים, על תהלים, הרב יצחק שכטר, ירושלים, 5780
§אהל דוד - תהלים, ביק, אברהם בן יעקב, מונקץ', 5661
§אהל מועד - ח - אוהל דוד א, על תהלים א-פט, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהל מועד - ט - אוהל דוד ב, על תהלים צ-קנ, ביק, אברהם בן יעקב, ירושלים, 5642
§אהלי שם - תהלים, מיכאל פרץ, מקסיקו, ?
§אוצר התהלים - יום ראשון, דברי חז"ל על תהלים, ר' אברהם יעקב כהן, 18MB, ניו יורק תש"ז, 405 עמ'
§אוצר התהלים - יום שני, נ"י, תשח, 392 עמ', 22MB
§אוצר התהלים - יום שלישי, תשי
§אוצר תהלות ישראל-חלק ראשון, תל אביב, תשטז, על תהלים
§אוצר תהלות ישראל-חלק שני, תל אביב, תשטז
§אוצר תהלות ישראל-חלק שלישי, תל אביב, תשיז
§אוצר תהלות ישראל-חלק רביעי, תל אביב, תשיז
§אוצר תהלות ישראל-חלק חמישי, תל אביב, תשיז
§אוצר תהלות ישראל-חלק ששי, תל אביב, תשיח
§אוצר תהלות ישראל-חלק שביעי, תל אביב, תשיח
§אור חדש, כהנא, דוד, ווארשא, תרמ, על תהלים מזמור סח, 29 עמ', 1MB
§אורי וישעי, על מזמור כ, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד, ירושלים, תשסה, 67 עמ', 1MB
§אות הברית, ר' רפאל פנחס יאושע די שיגורה, 19MB, אזמיר - תרכ"ו פי' על תהלים
§אמרות טהורות, הורביץ, אליעזר ב"ר יעקב הלוי מטרניגראד, ווארשא, תקצט, על תהלים
§אמרי מאיר, הרב מאיר מאשקאוויטץ, ניו יורק תש"א, על תהלים, 79 עמודים - 3 MB
אמרי שפר, על ספר תהלים, ד' מזמורים הראשונים, ר' אליעזר בן זאב, פארציק תקמ"ו
§אמרי שפר, מזרחי, יחיא, ליוורנו, תרכט, 59 עמ', 2MB. בתחילתו - כללי דקדוק. מעמ' 19 - טעמי אמ"ת. מעמ' 22 - הגהות על תהלים
ארץ החיים, ר' אברהם חיים כהן, חידושים על ספר תהלים, קושטאנדינה ק"י, 181 עמ', 23.6MB
§ארץ החיים, כהן, אברהם חיים מק"ק ניקלשבורג, ווארשא, תרלג, על תהלים
§ארץ החיים, ר' אברהם חיים כהן מניקולסבורג, על תהלים, פיעטרקוב, תרצא
§ארץ החיים, ר' אברהם חיים ב"ר שמואל פייביש הכהן, נ"י, תשיד
§באור, על תהלים, ר' עובדיה ספורנו, ונציה שמ"ו, 185 עמ', 6MB
§באור חדש, ספוש, מנחם נחום ב"ר חיים ליב, נ"י, 8 עמ', 397KB, על תהלים פרק סח
§ביאור על מזמור שיר ליום השבת, הרב שמואל אויערבאך, ירושלים, 5780
§באר אברהם, אברהם ב"ר אליהו מווילנא, ווארשא, תרמז, עם פירוש ר' מתתיה היצהרי על מזמור קיט, ו"מזמור לתודה" על ט"ו שיר המעלות, ופירוש על ברכת יוצר אור ועל השמונה עשרה
§באר אברהם, מתתיהו בן משה, היצהרי, ווארשא, תרמז
§ביאור ספר תהלים א - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשסח, 408 עמ', 10MB, מזמורים א-עב
§ביאור ספר תהלים ב - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשסח, 482 עמ', 12MB, מזמורים עג-קנ
ביאור שד"ל לתהלים מט, שד"ל
ביאור שד"ל לתהלים נא, שד"ל
§בית אבות, ר' משה, 1MB, ווילהרמשדארף - תע"ב על מזמור ברכי נפשי בתהלים, ועל ט"ו שיר המעלות
§בית יעקב, לר' יעקב מדובנא, עם "וזאת ליהודה" לר' פארפעל, יהודה ליב, ווילנא, תרפח, על תהלים
§בן דעת, רבי אכסלרד בנדיט ברבי יוסף, האנוואה, שע"ו, על תהלים, 243 עמ', 19MB, ממקור אחר
§ברית אברהם, מרגליות, אברהם אבד"ק פרוישטאט בפרוסיא, פיעטרקוב, תרנט, על תהלים
§ברכי נפשי וחמש עשרה שיר המעלות, עם פירוש רש"י ופירוש באר מים חיים, קלוזש, תרפח
§גם אני אודך על ספר תהלים, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד., בני ברק,
§גם אני אודך - תהלים, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5763
§דברי משה, על תהלים, לאנדסבערג, משה, ברוקלין, 5776
§דברי שיר, על תהלים, רעטעק, שמואל ישעיה, 5775
§דגל ראובן, עבו, מימון בן ראובן, ליוורנו, תרכז, ממקור אחר
§דגלי הודיה והמצוה, זיטומיר, תרכו
§דודי לצבי, רוטינשטריך, צבי טוביה הכהן, ירושלים, תרפט, על תהלים
§דרכי המליצה בספר תהילים, גרוסמן, זאב ב"ר אברהם, נ"י, תשיד, על כללי הדקדוק בתהלים, ממקור אחר
§דרשות ולקוטים, רובם על תהלים, ר' יוסף יעבץ, מתוך ספרו תורת חסד, לונדון, תשיב, 38 עמ', 1MB. מעמ' 20 - "לקוטי אמרים" - לקט ביאורים על תהלים
§הואיל משה, אשכנזי, משה יצחק ב"ר שמואל, ליוורנו, תרמ, 258 עמ', 10MB, על תהלים, ☼ממקור אחר
§החיים יודוך, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרמה, על תהלים
§החיים יודוך, ר' חיים פאלאגי, ליוורנו, תר"מ, על תהלים
§הכתוב לחיים, על תהלים, פאלאגי, חיים בן יעקב, ליוורנו, 5621
§התורה התמימה - תהילים, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשע
§ואני בה' אצפה, שאף, אלחנן צבי פייבל בן אליהו מרדכי, ירושלים, תשע, 441 עמ', 18MB, על תהלים
§ויחי יעקב-על תהילים, סוכרי, יעקב ב"ר שלמה, ליוורנו, תרסא
§ויעמד פינחס, חדאד, פנחס רחמים, תוניס, תרעז, 172 עמ', 9MB, על תהלים. מעמ' 140 - "ליקוטי פרחים" על התורה ונ"ך. מעמ' 151 - על הזוהר. מעמ' 155 - ליקוטים. מעמ' 158 - על מסכתות. מעמ' 163 - שירים
§וישכם אברהם, פאלאג'י, אברהם, אזמיר, תרמה, 670 עמ', 20MB, על תהלים
§זאב יטרף עיונים בספר תהלים חלק א, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסז
§זאב יטרף עיונים בספר תהלים חלק ב, הוברמן, זאב בן שלמה, לייקווד, תשסז
זמירות ישראל - תהלים עם באור
§
זרע יעקב, ר' יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן, הוראדנא, 5548, על תהלים, 359 עמ', 26MB, ממקור אחר, 365 עמ', 32MB
§זרע יצחק על תהלים, חיות, יצחק בן יעקב, ניו יורק, תשמ
§חוזה דוד, ר' דוד חזן , 37MB, אמשטרדאם תפ"ד, על תהלים בדרך דרוש, ממקור אחר, ממקור אחר
§חומת אנך, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), פרעמישלא, תרמט, על תהלים
Ξחזה ציון, רבי רפאל עמנואל חי ריקי, ליוורנו תק"ב, פרוש פרד"ס על תהילים, ותולדות חיי המחבר, 280 עמודים, 35 MB, §ממקור אחר, 13MB, על תהלים בדרך דרוש רמז וסוד, ממקור אחר, ממקור אחר
§חכמה עם נחלה-חלק שני, קליין, זאב צבי ב"ר זכריה, בילגורייא, תרצה, על תהלים, עם חידושי סוגיות
§חסדי ה', ר' משה מרדכי מרגליות, 5MB, קראקא שמ"ט, כ"ו אופנים עה"פ ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו - תהלים סב, יג
חסדי ה', מרגליות, משה מרדכי בן שמואל, קראקא שמ"ט, 56 דפים
חסדי ה', ר' משה מרדכי בן שמואל מרגליות, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, טעמים נעלמים בשלש עשרה מדות, קראקא שמ"ט, 56 עמ', 10.9MB
§טוב להודות על מזמור לתודה - גירסה מורחבת, הרב חיים הרבסט, ירושלים, תשעח
§טל חיים - תהלים, טל, שמואל, יד בנימין, 5774
§יוסף תהלות, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, 5514, על תהלים
יוסף תהלות, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, על תהלים, ליוורנו תקס"א, 145 עמ', 35.2MB, ☼ממקור אחר
§יוסף תהלות, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), נ"י, תשיג, על תהלים
§ילקוט אליעזר, סופר, זוסמן אליעזר ב"ר מרדכי אפרים פישל, פאקש, תרנ, על תהלים
§ילקוט מטמוניות - ח"א, ליקוטים מס' תפלה למשה על תהלים, טייטלבוים, ירמיה בן אריה לייבש, ברוקלין, 5772
§ילקוט נח חלק ראשון - תהלים, ר' נח קאפלאן, 4MB, ברונקס - 1959
§ישועות יעקב, רבי מרדכי אסבעוני, ירושלים, תרע"ו,על תהלים, 505 עמ', 14MB
§כבוד שבת, ר' יצחק מאיר הכהן שווארץ, סיגעט, תרפה, ביאור על ברכי נפשי וט"ו שיר המעלות
§כהנת אברהם, אברהם הכהן הרופא מחושבי אי זנטי, ויניציאה, תעט, פירוש על תהלים, עם "אלה בני קטורה" - שירה, ממקור אחר, 276 עמ', 9MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 5 כרכים
§כוונת הלב - תהלים, מכון שירה חדשה, פתח תקוה, 5774
§כונות הלב, על תהלים, מכון שירה חדשה,
כוונת תהלים, ר' אליקום געץ מפרעמסלא, מתוך ספרי המקובלים, הומבורג תפ"ד, 32 דפים. בסוף הספר - "זמירות מתיקון הנפש".
§כי עמך הסליחה, ביאורים לפסוק "כי עמך הסליחה", פריד, משה יהודא, סאן פאולו, 5774
§כנור קדש, שווארץ, גדל, וינה, תרכו, תהלים מתורגם לגרמנית עם הערות
§כנף רננים, על תהלים, חדאד, יעקב, ליוורנו, תרלא, 460 עמ', 25MB. עמ' 9 - "שיר למעלות" - על מעלות ס' תהלים. עמ' 11 - כללי דקדוק. עמ' 17 - הקדמת מנחת שי. עמ' 25 - תהלים עפ פירוש "כנף רננים", מנחת שי, ותרגום מלים לערבית.
§כפלים לתושיה, ר' יצחק אליהו לנדא, 22MB, ווארשא תרכ"ו, ביאור על תהלים, ☼ממקור אחר, מטע לשם, משל ומליצה, 168 דפים
§כפלים לתושיה, על תהלים, לנדא, יצחק אליהו בן שמואל, ווילנא, תרמ"ה
§כתר דוד, תהלים עם פירוש הזוהר והמקובלים, כלפון, אליהו בן חיים, נוף אילון, 5761
לוית חן, ר' שלמה ינובסקי,פיעטרקוב תרסח, על תהלים מב, קיח, צ, א, עד, קיט, מג, קל, 105 עמ', 27.8MB. נדפס במקורו סו"ס גן בשמים
§לקוטי אורות ופנים יפות, הורביץ, שמואל שמעלקא ב"ר צבי הירש מנ"ש, ירושלים, תשיח
§לקוטי יצחק, יצחק ב"ר מנחם מאניש הכהן, ווילנא, תרסא, על תהלים
§מאוצר המהרש"א - תהלים, אידלס, שמואל אליעזר הלוי, ירושלים, 5774
§מאזני צדק, על תהלים, ר' יצחק בר יששכר בער צורף, דיהרנפורט, 5467, 379 עמ', 15MB
§מאיר תהלות, על תהלים, ר' מאיר עראמה, ויניציאה, שנ, 296 עמ', 11MB
§מאיר תהלות, ר' מאיר עראמה, על תהלים, עם פירוש רש"י, ו"בית לוי" לר' אהרן הלוי, ווארשא, תרנח
§מגדל דוד [טל אורות], ר' אליעזר ליפמן סג"ל , 21MB, וינה - תקנ"ב על תהלים (עם הפנים) בדרך קבלה, ממקור אחר
§מגילת סתרים [ע"פ תשובה שלימה], ר' דוד שלמה אייבשיץ, 6MB, סיגעט - תר"ע, עניני מוסר בענין שכר ועונש ועוד, מיוסד על מזמור א' בספר תהלים, ולמטה פירוש תשובה שלימה - ליקוט בעניני תשובה, 115 עמ', ממקור אחר
§מדרש חכמים, ר' פנחס ב"ר יהודה מפאלצק מינסק תקס"ט, 276 עמ', 20MB, על תהלים
§מהללאל ואביחיל, יעקב חדאד, גרבה, תשי"א
§מזמור לתודה, ר' שמואל אריפול, 18MB, ויניציאה של"ו, על תמניא אפי בתהלים (מזמור קי"ט), ועל ט"ו שיר המעלות, ממקור אחר
§מזמור לתודה, אריפול, שמואל בן יצחק, פראג, שע, על תהלים קיט ועל ט"ו שירי המעלות
§מזמור לתודה עם באורם של חכמי ישראל, יהודה טאוב, קרית אתא, 5781
§מטמונים, שלעז, צבי הירש ב"ר בנציון, ברדיטשוב, תרנה, על ספר תהלים
§מטע לשם, ירושלים, תרפז
§מים עד ים, אפשטיין, מנחם הלוי, נ"י, תשכב, על תהלים
§מלבי"ם ח"ח - תהלים, ווילנא, תרנא
§מנוחת שלום, רבי שלמה זרקא, ליוורנו, תרל"ג, על תהלים
§מנחת כהן - תהלים, קרפמן, מרדכי משה בהרי"ם, ירושלים, 5775
§מנחת עני, פישער, מרדכי יצחק מקראקא, קראקא, תרמה, על תהלים מזמור קז, עם מאמר הגמרא על ברכת הגומל עם פירושים, "פתח אליהו" ו"כגונא" עם פירוש
§מעטה תהלה, ר' יעקב רקח, 16MB, ליוורנו - תרי"ח על תהלים
§מקדש מעט-חלק ראשון, ר' אהרן וולדען, נ"י, על תהלים, "בית המדרש", "בית הכנסת", "בית אהרן"
§מקדש מעט-חלק שני, נ"י
§מקדש שלמה, רבי שלמה חיים פערלאוו מבאלחוב, בילגורייא, תרצ"ז, על תהלים, 1798 עמ', 162MB
§מקרא מפרש, תהלים, טריווש, י. א., ווילנא, תרפג
§מקרא מפרש, תהלים חלק א, תל אביב, תשטו
§מקרא מפרש, תהלים חלק ב, תל אביב, תשטו
§מקראות גדולות - תהלים, , ירושלים, 5691
§משכיל לאיתן, רבי אברהם ב"ר בנימין חלימי, גירבה, תרצ"ו, על תהלים
§משלי אלעזר, שלעזינגער, אליעזר, ירושלים, תרצ, על תהלים
§משפט צדק, ר' משה ב"ר גרשון מזאלשין, ברסלויא 5590, 312 עמ', 18MB, על תהלים. מעמ' 303 - תפלה לשמיני עצרת, ו"אבל משה" - הספד על המחבר
§משפט צדק, לבוב, תרלז
§נאה להודות, אשכנזי, נסים אברהם ב"ר רפאל, ליוורנו, תרכה, 455 עמ', 19MB, על תהלים. מעמ' 390 - "ספר בקורים", לחש לעין הרע לאמור בשעת ביקור חולים, עם סדר וידוי לחולה, תפילות לומר בשעת הגסיסה. מעמ' 453 - תפלה לתיקון קרי
§נאוה תהלה, על תהלים, גאלדמאן, אהרן בן מאיר, 5770
§נאות דשא, הרב שמואל אליהו אלקין, פירוש על תהלים מזמור א-כ, ירושלים תשי"ט. מעמ' 166-190 - שו"ת יד אליהו. 6 MB, מזמור כא-לה, ירושלים תשי"ט, 164 עמודים, 6 MB, מזמור לו-נ, ירושלים תשכ"ו, 6 MB
§נדבות פי ע"ס תהלים, רוזנר, שלמה, ירושלם, תשע
§נורא תהלות, ר' ר יואל ן' שועיב, 36MB, שאלוניקי - שכ"ט על תהלים
§נחלת בנימין, ס. לואיס, תרצג
§נעים זמירות, ר' אריפול, שמואל ב"ר יצחק, קראקא, שלו, על ט"ו שירי המעלות
§נעים זמירות ישראל-חלק א, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיב, על תהלים, עם מי מרום לרי"מ חרל"פ על תהלים א-יח
§נעים זמירות ישראל-חלק ב, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיב
§נעים זמירות ישראל-חלק ג, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיג
§נעים זמירות ישראל-חלק ד, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיד
§נעים זמירות ישראל-חלק ה, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשטו
§נעים זמירות ישראל-חלק ו, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשטז
§נעים זמירות ישראל-חלק ז, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשטז
§נעים זמירות ישראל-חלק ח, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיז
§נפש אדם, קרויז, אברהם משה דוד הלוי, מונקאטש, תרסו, על תהלים ועל המצוות
§נפש שמשון תהלים, פינקוס, שמשון דוד בן חיים אברהם, תשסו
§נפשי בכפי, לובצקי, יחיאל מיכל בן אליהו יהודה, בית שמש, תשעא, על "עשרת הזכירות" - על תהלים לד
§נר למאה - סגולתו ומעלתו של מזמור לתודה, יהודה טאוב, קרית אתא, 5781
§ספורנו על תהלים, עובדיה ספורנו אביר הרופאים, ויניציאה, שמו
ספר קטן, ישראל בן אליעזר (בעש"ט), פירוש על תהלים קז, קורץ? תק"מ?, 6 דפים
§ספר תהלים - עוללות יהודה, ר' יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק, תשכא
§ספר תהלים עם פירוש הרד"ק ורב יוסף חיון, שילוניקי, רפב
§ספר תהלים נאוה תהלה א - שערי תחינה, קורח, פנחס - עורך, בני ברק,
§ספר תהלים נאוה תהלה ב - שערי תחינה, קורח, פנחס - עורך, בני ברק,
§עזרי מעם ה' - תהלים ח"א, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5772
§עזרי מעם ה' - תהלים ח"ב, שטיינבאך, עזרא, אנטוורפן, 5772
§עטרת יהושע, ר' יהושע הלוי זאמבראווסקי, 10MB, ווארשא - תרס"ז על תהלים
§עטרת פז, על תהלים, פנחס זביחי, ירושלים, תשסז
§עטרת תהלים, על תהלים, גולדשמידט, שמואל חיים, מודיעין עילית, 5773
§עין ראי, פייאצה, דוד, ליוורנו, 5535, על תהלים, 342 עמ', 16MB
§עין ראי, ר' דוד פייאצה, ליוורנו, תקפט, על תהלים, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 169 דפים
§עלים לתרופה, ברדיצבסקי, צבי, בואנוס איירס, תרד, על תהלים, 46 עמ', 3MB. מעמ' 36 - על התורה והתלמוד
§ערוגות הבשם ובאר מים, קאניגסבערג, תריט
§שלמה עתיה, עטיה, שלמה בן שם טוב, ויניציאה, שט, ממקור אחר, ממקור אחר, 9MB
§עתרת רחמים, על תהלים, מלמד, רחמים בן חיים , ופירוש "נאוה תהלה" לר' יעקב חיים מלמד הכהן, ודברים יקרים מר'עזרא ציון מלמד הכהן, וקונטרס "זכרון טוב", ירושלים, 5772
§עתרת רחמים ,נאוה תהילה על תהילים
§פורת יוסף, פוזנן, יוסף אליעזר ב"ר אברהם אשר, ווילנא, תרמ, 30 עמ', 1MB, פירוש על ההלל. מעמ' 16 - "דורש טוב" - ביאורים על ההלל ועוד
§פירוש תהלים לרב יוסף יעבץ הדורש, יעבץ, יוסף בן חיים, שאלוניקי, שלא, ★ממקור אחר 164 עמ'
§פירוש לספר תהלים, מאירי, מנחם ב"ר שלמה, ירושלים, תרצו
פירוש לספר תהלים, ר' מנחם המאירי
פירוש ספורנו על תהלים, ונציה שמו, 92 דפים
§פירוש נאה, ר' חנוך, 1MB, פראג תי"ז, על מזמור פ"ג בתהלים
§פירוש נאה, רבי חנוך ברבי אברהם הדיין, ניו יורק, תשנ"ד, 19 עמ', 1MB, על תהלים מזמור פג
§פירוש על התלים, פינס, שלמה זלמן מציריך, בילגורייא, תרצג
§פעמוני זהב, כץ, דוד מקראטשין, פיורדא, 5458, על תהלים עד פרק מא
§פעמוני זהב, ר' דוד ב"ר יוסף כץ, פיורדא תקכט, 168 עמ', 16MB, על תהלים א-מא, ממקור אחר, 166 עמ', 16MB
§פרפרת רשב"ץ, ר' שמחה בונם הכהן ראפאפורט, 13MB, פיורדא - תקס"ז על תמניא אפי בתהלים, ועל פרקי אבות
§פרפרת רשב"ץ, ר' שמחה בונם ב"ר צבי הירש ראפאפורט, 2MB, פיורדא - תקס"ז
§פרשנדתא ח"ג - פירוש רש"י על תנ"ך - תהלים, מאהרשען, יצחק, אמשטרדם, תרצ
§צנת דוד, תהלים עם ביאור קצר, לר' מאיר רנדיגר, וינה, תרא, 207 עמ', 9MB. עד עמ' 30 - חיזוק דברי חז"ל על חיבור ס' תהלים
§קול יהודה, רייך, חיים יהודה, וינה פרשבורג, תרס, 115 עמ', 6MB, על קריין ולא כתיבין ולא קריין שבספר תהלים
§קטרת תמיד, טננבוים, אהרן ב"ר אריה, ווארשא, תרמז, 288 עמ', 16MB, על תהלים, ע"פ מסורות וגמטריאות
קנאת ספרי קודש, יצחק רומש, ביקורת על תרגום רוסי על תהלים מאת יהודה ליב [מנדלשטאם], וילנא תרלב, 72 עמ'
§קנה המדה, דויך, משה בן דוד, ירושלים, תשמו
§קרבן תודה, הרב גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרצ"ה, פירוש על תהלים - 5 MB
ר' יוסף בכור שור על תהלים, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
רד"ק, חסר עד פרק יב, 215 עמ', 18 MB
רד"ק, בולוניה רל"ז, 156 עמ', 26.8 MB §ממקור אחר
רד"ק, נאפולי רמ"ז, 119 עמ', 24MB
§רד"ק, קמחי, דוד בן יוסף, איזנה, שב, ★ממקור אחר, 216 עמ'
§רד"ק, עם פירוש קמחי, דוד, קרימונה שכ"א, ממקור אחר
§רד"ק, פרנקפורט דמיין, תעב
§רד"ק, קמחי, דוד, אמשטרדם, תקכה, ממקור אחר
§רד"ק על תהילים, ירושלים
§רד"ק, תל אביב, תשו
§רד"ק על תהלים, קמחי, דוד, ירושלים, תשסד
§רד"ק - ספר חמישי - ק"ז - ק"ן, בסניאק, יעקב, נ"י, תשיד
§רוממות א-ל, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שסה
§רוממות א-ל, אלשיך, משה ב"ר חיים, אמשטרדם, תנה, על תהלים, ממקור אחר, ממקור אחר
§רוממות א-ל, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווילנא, תרסג
רוממות אל על תהלים, ר' אלשיך משה, ההדיר: איזנברג יהודה
§רצון ישראל, רבי ישראל ברגר, סאספאלא, תרע"ב, 23 עמ', 1MB, על תהלים
§רשפי אש, שפירא, אברהם, גאלאנטא, תרצג, על תהלים
§שארית מנחם, על תהילים, האגער, מנחם מנדל מוישווא, בני ברק, 5744
§שבט מישראל, ר' יעקב ישראל הלוי שטערן, 23MB, זאלקווא - תקל"ב על תהלים בדרך דרוש, ממקור אחר, ממקור אחר
§שדה לבן, ר' ששון בר' מרדכי משה, ירושלים, תרסד, 46 עמ', 1MB, על תהלים קמה
§שיר חדש, דיין, אברהם ב"ר ישעיה, ליוורנו, תרא, 348 עמ', 15MB, על תהלים. מעמ' 345 - "דברי שירה" - על הצלת יהודי דמשק ורודוס ע"י מונטיפיורי
שמוש תהלים, איך לכתוב את ספר תהלים, ומה התועלת בכל מזמור, ר' אהרן נתן בר יעקב מק"ק בודון, אמשטרדם תי"ח, 10 עמ', 747KB
שמוש תהלים, אמשטרדם תי"ח, ז דפים
§שמוש תהלים, ר' האי ב"ר שרירא גאון, בודפשט, תרצח, 16 עמ', 706KB, העניין של כל מזמור בתהלים. מעמ' 15 - פסוקים עם סגולות, ואיזה מזמור יש לומר כל שבת
§שמחת משה - תהלים, קליין, משה, חיפה, 5776
§שמן למאור, רבי משה נתן כהנא שפירא, בילגורייא, תרפ"ח, 213 עמ', 12MB, על תהלים לא-מא. מעמ' 182 - "לשד השמן" - פירוש על המסורה בתהלים מזמורים יט-מא
§שמן ראש, נכס, שלמה מיכאל, לוס אנג'לס, תשז, 208 עמ', 10MB, על תהלים
§שער אפרים, רישר, אפרים, פיורדא, 5488, 59 עמ', 6MB, על תהלים. מעמ' 3 - סגולות ורפואות באידיש, ≡ממקור אחר, 17.6MB, 62 עמ'
שער אפרים, ר' אפרים ריישר,אלטונא תצ"ו, 21.2MB, 96 עמ'
שער אפרים, ר' אפרים ריישר, דיהרנפורט תצ"ט, 15.7MB, 60 עמ', על תהלים, שו"ת, חידושי מסכתות ומוסר. מעמ' 30 - סגולות ורפואות באידיש
§שער המלך, ר' מאיר בלומנפלד, חלק א, 9MB, נוארק תשכ"ז, 192 עמ', חלק ב, 9MB, מייפעלווד תשל"ד, 192 עמ', ממקור אחר, חלק ג, 8MB, מייפעלווד תשל"ו, 214 עמ', חלק ד, 8MB, נוארק תשל"ט, 179 עמ'
§שערי דוד על תהלים, שרעבי, דוד, ירושלים, תשסז
§שערי דמעות, מזמורי תהלים מפרק קיט לפני שמות אנשים, פריעדמאן, חיה, ברוקלין, 5770, 783 עמ', 125MB
§שערי הישר, פריעדלאנדער, צבי הירש, נ"י, תשיט, על תהלים
§שערי חיים, רבי חיים סופר, פרעסבורג, תרנ"ז
§שפתי רננות, ירושלים, תרנ
§תבונות כפיו - תהלים חלק ב, שרייבר, אשר זאב, ביתר עילית, 5779
§תהלה ותפארת, ר' יחזקאל עזרא יהושע הלוי, ירושלים, תרעד, 385 עמ', 14MB, על תהלים. מעמ' 347 - דרשות. מעמ' 383 - סדר פדיון הנפש
§תהלה לדוד, ששון, מרדכי משה, בגדד, תרנב, 289 עמ', 11MB, על תהלים פרק קמה - תהלה לדוד
§תהלה לדוד, מוספי, אברהם חי ס"ט, ליוורנו, תרכז, 362 עמ', 17MB, פירוש על תהלים. מעמ' 344 - תפילות שונות. מעמ' 348 - סגולות. מעמ' 358 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§תהלה ליעקב, על תהלים, בן ארצי, עמנואל, מעלה אדומים, 5779
תהלה ליעקב, ר' עמנואל בן ארצי, מעלה אדומים תשעט, על תהלים
§תהלות אברהם-חלק שני, טברק, אברהם ב"ר אהרן יוסף, ירושלים, תרצד, על תהלים, עם כוונות השמות ע"פ האר"י
§תהלות דוד ושלמה, על מחלוקות רש"י ורד"ק בתהלים, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775
§תהלות ה', ר' אליהו הכהן האתמרי, 25MB, שאלוניקי - תקצ"ט על תהלים
§תהלות חיים, רבי חיים דוב פלטרוביץ, ווארשא, תרס"ב, 497 עמ', 42MB, על תהלים, עם "מים חיים" - ביאור באידיש
§תהלות יעקב, ר' יעקב אורי שרגא פיבל בן מנחם נחום, 10MB, האמבורג - תקמ"ד ל תהלים (עד מזמור מ"ב, עם הפנים) ע"ד דרוש ומוסר, ממקור אחר
§תהלות ישראל, הרב ישראל בן שבתי, מונקאטש, תרנט, על תהלים
§תהלות צבי, ר' צבי הירש מייזליש, 16MB, ניו יורק - תשנ"ז
§תהלות שמואל, רולניק, שמואל אליעזר, ירושלים, תשסו
תהלים, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§תהילים, הורוביץ, ישעיה בן אברהם, אמשטרדם, תעז
§תהילים, הורוביץ, ישעיה בן אברהם, אמשטרדם, תעז
§תהלים, עם רש"י ו"תוספת חיים", לובלין, תרס, עם אזהרות מר' צבי אלימלך מדינוב, עם "זר זהב" על סגולת המצוות להצלחה
§תהלים, עם רש"י, יוסף תהלות לחיד"א, עם באור רב ישראל קושטא, רוקח, יעקב, ליוורנו, תרפז
§תהלים, עם ביאורי הזוהר ומצודת ציון, ישראל ב"ר אברהם, צפת, תקצג
§תהלים, פיעטרקוב, תרנט, עם דגלי הודיה ומצוה וממתקי יהודה על תרי"ג מצוות, עם סדר מעמדות ותפילות
§תהלים, עם "תרועת מלך", לאנייאדו, שמואל, ו"חבל נעים", לר' עזריה פיגו, אופן, תרכג
§תהילים, עם פירושים, אמשטרדם, תעז
תהלים, עם "תרועת מלך", ר' שמואל לנייאדו, ו"חבל נעים", ר' עזריה פיגו, בעריכת יואל בלאך, אופן תרכ"ג
תהלים עם מעמדות, מלווה ב"דגלי הודיה והמצוה" - הלכות על פי מנין המצוות, כסדר לימוד לפי ימים, עם חשבונות מחובות הלבבות, ולוח העיבור, זיטומיר תרכ"ו
תהלים עם פירוש השל"ה ומשפט צדק ושושני לקט, וילנא תרמח
§תהלים עם פירוש אור החמה, קרויזר, זונדל, ירושלם, תשע
§תהילים עם פירוש ר' יוסף יעבץ הדורש, עם פירוש ר' עובדיה ספורנו, ודרושים מס' תורת חסד
§תהלים - פירוש רש"י והזהר -תהלות ישראל, 23MB
§תהלים, הרב ברוך צבי מאשקאוויטש, ברוקלין, ניו יורק 1983, 14 MB
תהלים, עם ביאור רבי דוד קמחי, נאפולי רמ"ז, 117 דפים
תהלים עם רד"ק ופי' ר' יוסף חיון, שלוניקי רפ"ב, 220 עמ', 100 MB, §ממקור אחר, 437 עמ', 50MB, ממקור אחר
§תהלים עם פירוש קצר, האנווא, תעב
§תהלים עם שני פירושים, מנטובה, שכב
§תהילים החיד"א, דוד המלך - רבי יוסף חיים דוד אזולאי, ירושלים,
§תהלים עם פירוש רש"י ז"ל ועם פירוש תהלות מהרי"ץ, ירושלם, תשלג
§תהלים בחרוזים, הרב נחמן העללער, ניו יורק תרפ"ג, 7 MB
תהלים המבואר, עם פירוש "תהלות שלום", ביאור ר' גדליה סגל, ופנינים מר' שלום יהודה גרוס, ב"ב תשסא, 406 עמ', 11.1MB
§תהלים עם ביאור, סגל, גדליה, ירושלים, תשלג
§תהלת ה' ח"א, ר' חיים מלמד, 33MB, אמשטרדאם - תרי"ב על תהלים
§תהלת ה' ח"ב, ר' חיים מלמד, 20MB, אמשטרדאם - תרי"ב על תהלים
§תוספות יום טוב - ספר ראשון, שטרן, זוסמן הכהן, פאקש, תרעב, 75 עמ', 6MB, על תהלים א-מא
§תוספות יום טוב - ספר שני ושלישי, שטרן, זוסמן הכהן, פאקש, תרעב, 71 עמ', 6MB, על תהלים מב-פט
תהילים - תורה תמימה, ר' שמואל נבון, כל המימרות על סדר התהילים מש"ס תלמוד בבלי
§תורה תמימה, הוצאת נבון, ירושלים, תשעא
§תורת חסד, ר' אלטער משה אליהו שטיעגליטץ, 12MB, פיעטרקוב - תרצ"ב ביאורים על הפסוק (תהלים ס"ב י"ג) ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו
§תלילי אורות, הרב אברהם רעזניק, לוועל, מסטשוסטס תר"צ, על תהילים - 16 MB
§תנ"ך עם פירוש אליה שלוחה על תהלים ואיוב, אלטשולר, נפתלי צבי , אמשטרדם , 5637
§תל פיות, פיינשטיין, אריה ליב, ווארשא, תרנו, 61 עמ', 5MB, על תהלים
§תפארת הלשון בספר תהלים, גרוסמן, זאב ב"ר אברהם, נ"י, תשיב
§תפלה למשה, ר' אברהם קצנלנבוגן, אודיסה, תרלג, 26 עמ', 1MB, ביאור על תפלת משה, בתהלים צ. מעמ' 20 - מאמר על תחיית המתים. ☼ממקור אחר
§תפלה למשה, ירושלים, תשכז, 393 עמ', 14MB, תהלים עם פירושים "זכות משה" לר' משה הכהן ור' משה עידאן, "קול רנה" לר' נסים סיסי הכהן, וקיצור המצודות וקיצור מנחת שי. מעמ' 355 - תפילות, וסגולות
§תפלה למשה, ר' משה טייטלבוים, ירושלים תשיט, 718 עמ', 30MB. מעמ' 694 - תפלות. מעמ' 702 - הנהגות טובות. מעמ' 706 - מוסר נאה
§תפלות ישראל, ברוין, ישראל חיים, פאקש, תרסו, על תהלים
§תפלת מרדכי, הרב מרדכי ווילליגער, ניו יורק תשל"א, תהלים - דרושים פרקים א-פט, 45 MB, פרקים צ-קנ, 45 MB
§תפסיר ספר תהלים, סעדיה גאון, ברלין, תרסג

משלי
§אבני צדק, צורף, יצחק ב"ר בער, וילהרמשדורף, תע"ד, על משלי
§אגן הסהר, ר' דוד חזן, שאלוניקי, תקי, על משלי, 551 עמ', 18MB, ממקור אחר
§אוצר כל כלי חמדה, ר' שמריהו יצחק ליפשיץ, ווילנא, תרלב, על משלי, 196 עמ', 18MB
אורח לחיים, על משלי, ר' חיים פולנסקי, אדעסא תרכד
§אילה שלוחה - משלי, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
§אמרי דעת, זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל מברצלונה, וינה, תרלא, על משלי
§ארחות חיים, ג'רבה, תרעט, 455 עמ', 20MB, ביאורים על משלי "ארח צדיקים" ו"ארח ישרים" ו"מנחה חדשה" עם ביאור בערבית-יהודית. מעמ' 382 - עשרת הדברות עם תרגום אונקלוס וביאור בערבית. מעמ' 404 - תיקונים והוספות. מעמ' 448 - מילואים
§אשת חיל, על משלי פרק לא, עטייה, יצחק, ליוורנו, 5581
§אשת חיל, יגל, אברהם ויניציאה שס"ו, על משלי פרק לא, ועל הנהגות אשה עם בעלה
§אשת חיל, פרבר, צבי הירש ב"ר שמעון י"ל מלונדון, לונדון, תרצד, ביאור על פרק אשת חיל, עם קונטרס "עמק הבכא" ועוד מאמרים
ביאור הגר"א על משלי, שקלוב תקנח, 77 דפים
ביאור הגר"א על משלי, וילנא תרמג, 192 עמ'
§ביאור הגר"א על משלי, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), וילנה, תרצא
§ביאור ספר משלי - מהדורא תניינא - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשע, 603 עמ', 15MB
§ביאורי משה משלי
§ביכורי שמואל, וויינטרויב, שמואל שמעלקא ב"ר דוד, ירושלים, תרמב, על משלי
בינה במקרא על משלי, עם ילקוט מדרשים ופירושים, ר' יצחק רצאבי, עם "אהבת קדמונים", לקט פירושים מחכמי תימן, ר' אלמוג שלמה אכלופי, 130 עמ'
§בית שלמה, ר' אליעזר ליפמן סג"ל, 6MB, זאלקווא - תק"ס על משלי
§בית שלמה, סגל, אליעזר ליפמן ב"ר יהודה ליב מבראד, ווארשא, תרלג, על משלי
§ברכת אברהם, ר' חיים מאיר הלוי הורוויץ, 2MB, פראנקפורט על נהר מיין - תרמ"ד, פי' על ס' משלי לראב"ע, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§גר"א על משלי, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), וילנה, 5643
§דבר ירושלים - משלי, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסד
§דברי יעקב, ר' יעקב שכטר , 14MB, ירושלים - תשכ"ג על משלי
§דבש וחלב, ווייס, יקותיאל, בואנוס איירס, תשא, 744 עמ', 79MB, על משלי
§זמירות ישראל, רוזנברג, ישראל איסר ב"ר מרדכי, ווארשא, תרע, ילקוט ביאורים על "אשת חיל", עם רמזים על מספרי הפרקים והפסוקים בתנ"ך
§זמירות ישראל-א, על משלי פרק אשת חיל, עם רמזים על המספרים של הפסוקים בתנ"ך, ווארשא, תרעא
§זרע יעקב, יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן נאווידוואר תק"ס, 128 עמ', 11MB, על משלי
§חבל נחלה חלק ראשון, פרידמן, נחמיה, וואטש, תרע, על משלי, 215 עמ', 18MB
§חבל נחלה חלק שני, פרידמן, נחמיה, וואטש, תרעב
§חדשים גם ישנים - פתשגן, ביאורים על משלי, לנדא, יצחק אליהו, קניגסברג, 5587, 120 עמ', 6MB
§חילים לתורה - על אשת חיל, הרמן, גדעון בן ר"י, אופקים, 5773, 35 עמ', ממקור אחר
§חצוצרות כסף-משלי א, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג
§חצוצרות כסף-משלי ב, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג
§חשק שלמה ב"ח, ר' שלמה דוראן, 31MB, ויניציאה - שפ"ג על משלי, ממקור אחר
יד אבשלום על משלי, ערמה, יצחק בן משה, קונסטנטינופל שכ"ה?, 94 דפים
יוסף לקח - משלי, ר' יוסף כהן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור עיונים בהלכה, ממקור אחר
§כסף צרוף, פינטו, יאשיה ב"ר יוסף, אמשטרדם, 5489, על משלי, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§כפלים לתושיה, על ספר משלי, ר' צבי הירש שלעז, ברדיטשוב, תרנה
§כפלים לתושיה, משל ומליצה, מפורש, דברי חכמים, על משלי, לאנדא, יצחק אליהו בן שמואל, וילנה, 5629
§ליקוטי מגדים על ספר משלי, וואנזבעק, תצא
§מאמר מרדכי, כץ, מרדכי ב"ר אריה ליב הוראדנא תקע"א, 119 עמ', 11MB, על משלי.מעמ' 115 - הדרן על הש"ס
§מוסר אב, על משלי, ר' שמואל פריינד, וויען, תקצט, 98 עמ', 4MB, ממקור אחר, 96 עמ'
§מלבי"ם ח"י - משלי, ווילנא, תרנא
§מעדני מלך, כהן, אשר, לודז, תרצח, על משלי
§מקרא מפרש, משלי, תל אביב, תשטו
§מקרא מפרש, משלי, ווילנא, תרפט
משלי, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§משלי עם פירוש עמנואל הרומי, עמנואל הרומי, נאפולי, רמ"ז, ממקור אחר
משלי, עם ביאור מרבינו עמנואל, נאפולי רמ"ז לערך, 104 דפים
משלי עם ביאור מרבינו עמנואל, נאפולי רמ"ז, 104 עמ', 21.5 MB
§פי' עמנואל הרומי על משלי, נאפולי רמ"ז, 211 עמ', 14MB
§משלי עם פירושי רש"י, הגר"א, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), ורשה, 5597
משלי, עם פירוש שבט יהודה, ר' פנחס מפאלצק, ווילנא תקס"ג
§משלי חלק א, עם רש"י, ליקוטים מרבנו בחיי, ליקוטי שפת אמת, עם ליקוטי יהודה, אלתר, יהודה אריה ליב מגור, ירושלים, תשי
§משלי חלק ב, עם רש"י, ליקוטים מרבנו בחיי, ליקוטי שפת אמת, עם ליקוטי יהודה, אלתר, יהודה אריה ליב מגור, ירושלים, תשי
§משלי, עם מעשי רקמה ושפתי ישנים, קוטנר, יהושע העשיל, לייפציג, תרכה
§משלי, עם רש"י ו"מגישי מנחה" בלשון אשכנז, אמשטרדם, תקנב
משלי עם רש"י, עם תרגום וביאור באידיש, אופנבך תקפ"ו, 316 עמ', 81.5MB. מעמ'292 - אמרי בינה ומוסר השכל על ס' משלי, מלוקט מעקידת יצחק, רב פנינים,ובינה לעתים
משלי עם רש"י, וביאור איצק אייכל, וינה תקע"ז
משלי, עם רש"י ועם ביאור, איצק אייכל, וינה תקצ"ד, 14.3MB
משלי עם פירוש רש"י וביאור מאת מאיר וולף, פראג תקצ"ד
§משלי שלמה, עם פירוש קצר, מתורגם לאידיש, טארנאפאל, תקעד, 186 עמ', 5MB
§ספר המדות, מונקאטש, תרסד, 56 עמ', 4MB, מידות ע"פ ספר משלי
§ספר חוקה, קמחי, יוסף, ברסלויא, תרכח, על ספר משלי
עומר השכחה, על משלי, ר' אברהם גבישון, ליורנו תק"ח, 278 עמ', §ממקור אחר, 11MB, ממקור אחר
§ספר עיונים במשלי, א. י. העשל רייזמאן, תל אביב, תשס"ו
פירוש לספר משלי, ר' יונה גירונדי (רבנו יונה)
§פירוש על משלי, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ברלין, תרע
פירוש לספר משלי, ר' יוסף ברבי יוסף נחמיאס, ברלין תרע"ב
פירוש על משלי לראב"ע, ר' אברהם אבן עזרא
פירוש על משלי לראב"ע, ר' אברהם אבן עזרא
§פירוש על ספר משלי, מאחד מהקדמונים, עם הערות מר' יוסף ב"ר חיים זאב קאנטאראווסקי, ברסלויא, תרסז, 61 עמ', 2MB. מעמ' 41 - מבוא בגרמנית
פירוש אבן עזרא על משלי, בעריכת חיים הורוביץ, פפד"מ תרמ"ד, 58 עמ', 13.2MB
§פירוש על משלי, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, אוקספורד, תרמ
Ξפירוש משלי לר' אברהם אבן עזרא, עם מבוא באנגלית, לונדון, תר"מ
§פירוש על ספר משלי, נחמיאש, יוסף ב"ר יוסף, ברלין, תרעב
פירוש משלי - יד אבשלום, ר' יצחק עראמה, קונסטנטינופל שכ"ה, 95 עמ', 17.6MB
§צל הכסף, ר' אהרן פריעד, 4MB, אונגוואר תרל"ח, כ"ד אופנים על הפסוק "מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים"
קב ונקי,ליסבון רנ"ב, 63 עמ', 7.3 מ"ב
קב ונקי על משלי, ר' דוד ב"ר שלמה ן' יחיא, אשבונא רנ"ב לערך, 62 דפים
§קול מחצצים, פעדר, טוביהו, לבוב, תריג, ביקורת על תרגום של מנדל לפין על משלי לאידיש
§רב פנינים, אלשיך, משה ב"ר חיים ויניציאה שס"א, 383 עמ', 19MB, על משלי
§רב פנינים, אלשיך, משה ב"ר חיים, זולקווא, 5498, על משלי
§רב פנינים, אלשיך, משה ב"ר חיים, זולקווא, תקכה, 116 עמ', 26MB, על משלי
§רב פנינים, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרלו, על משלי
§שבט מיהודה, ר' פנחס ב"ר יהודה מפאלצק ווילנא תקס"ג, 148 עמ', 14MB, על משלי
§שבעים תמרים על משלי, ראובן דוד טעבל טראנא, קראקא, שפו
§שיר ידידות, ר' זאב וואלף טורבאוויץ, 1MB, ווילנא - תרל"ח על מזמור "אשת חיל" בס' משלי
§שלמי שמחה - משלי, חבה, נתנאל בן יהונתן, רכסים,
§שפת אמת, ר' יעקב ישראל ב"ר צבי הירש הלוי מקרעמניץ, לבוב, תקמח, 214 עמ', 26MB, על משלי, ממקור אחר, 20MB
§תבונת משלי, ר' משה שלמה זלמן הלוי סאלאמאן, 11MB, ווארשא - תרכ"ז על משלי
§תוכחות מוסר, ר' סעדיה אזוביב, ליוורנו, תרלא, 220 עמ', 23MB, על ס' משלי. מעמ' 201 - ליקוטים

איוב
§אוהב משפט משפט צדק, ר' שמעון דוראן , 15MB, ויניציאה - שנ"ט על ס' איוב, ממקור אחר
איוב, עם פירוש ר' יצחק כהן בן הרב שלמה הכהן, קושטאנדינה, ש"ה, 146 דפים
איוב, עם פירוש ר' יצחק כהן בן הרב שלמה הכהן, קושטאנדינה ש"ה, 147 עמ', 31.4MB
איוב, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§איוב, בהשקפה מדעית ירושלמי, אפרים, ירושלם, תרפז
§איוב עם באור המלות, ר' שמחה אריה ב"ר אפרים פישל הלוי מהרובשוב, ווארשא, תקצח
§איוב עם העתקה אשכנזית וביאור, ר' ישראל בן אברהם, פראג, תקנא
§איוב-ע"פ מגישי מנחה, אמשטרדם, תקנב
§איוב-ע"פ מורה חיים, ווילנא, תרלג
§איוב-ע"פ רמב"ן, נ"י, תשיג
איוב עם תרגום גרמני וביאור, אהרן וולפזון, עם "הכורם" מאת הרץ הומבורג, וינה תקעז
אמונה והשגחה מספר איוב, ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור גדולי הדורות, ממקור אחר
§אמרי ברוך, גליקסמן, ברוך בענדיט, לודז, תרצה, על איוב
§ביאורי משה איוב
§בית יעקב אש, ר' יעקב אורי שרגא פיבל בן מנחם נחום, 10MB, פפד"א - תקכ"ה על ס' איוב (עם הפנים) בדרך האלשיך, ממקור אחר
§גבעת פנחס, פנחס ב"ר יהודה מפאלצק ווילנא תקס"ח, על איוב, ממקור אחר
§דבר אליהו, על איוב, מהגר"א, עם הערות מר' אברהם בערוש משעברשין, וילנא תרל"ד, 64 עמ', 2MB
§דבר אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרלה, על איוב
§דברי שבים, מייזל, שמואל ב"ר ישכר, ווארשא, תרס, על איוב
§האדון מן הסערה, ווילנא, תרנח, על איוב
הואיל משה - ביאור חדש על איוב, אשכנזי משה יצחק
§חזקו אחים, סונונזון, יצחק יחיאל, ירושלים, תרפח, על הפסוק "יאחז צדיק דרכו"
§חלקת מחוקק, אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שסג, 204 עמ', 8MB, על איוב, ממקור אחר, 203 עמ', 13MB
§חידות מני קדם, דוידוביץ, דוד דוב ב"ר מרדכי, ברלין, תרעג, על איוב ועל אגדות התלמוד
§לקוטים מרבנו יונה גירונדי, על איוב, נ"י, תשיג, 20 עמ', 1MB
§מאיר איוב, ר' עראמה, מאיר, שאלוניקי, רעז
מאיר איוב, ערמה, מאיר בן יצחק, ריווא דטרינטו שכ"ב, 124 דפים
מאיר איוב, ר' מאיר בן ר' יצחק עראמה, ריווא דטרינטו שכ"ב, 125 עמ', 23MB, על איוב
§מאיר איוב, רבי מאיר עראמה, ויניציאה, שכ"ז,על איוב
§מאיר איוב, ר' עראמה, מאיר, ויניציאה, שכז, 248 עמ', 9MB
§מגלה עמוקות - על איוב קמא - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשסט, 321 עמ', 7MB
§מיישר נבוכים, על איוב, ר' דוד שטראשון, ווילנא, תרנח
§מלבי"ם חי"א - איוב, ווילנא, תרנא
§מעין גנים, ר' שמואל ב"ר נסים מסנות, ברלין, תרמט, על איוב
§מענה אליהוא, ווילנא, תרנח, החלק השני מספר איוב, מחולק לפרשיות
§ספר הזית, על איוב, אברהם מ' ברא"ש, ברדיטשוב, תרנה
§ספר חמודות, אבן רים, שלמה (שא"ר), תל אביב, תשי, על איוב
§ספר איוב עם באור מקרא מפורש, עקביא, אברהם אריה, תל אביב, תשא
§ספר איוב עם פירוש יצחק כהן בן הרב שלמה הכהן, קושטאנדינה, שה
פירוש איוב לרבנו בחיי, ר' בחיי בן יוסף חאלוה, מתוך הספר "כד הקמח"
פירוש הגיוני לספר איוב על יסוד המסורת, ר' קמינקה אהרן
פירוש הרמב"ן לספר איוב - עם תוכחת חיים, ר' משה בן נחמן (רמב"ן)
פירוש על איוב, ההדיר: זולצבאך אברהם
§פירוש על ספר איוב, ר' יצחק בן ר'שלמה הכהן, קושטא, שה, 292 עמ'
§קול בכיי, בוכריץ, רחמים, ליוורנו, תרנז, על איוב, 264 עמ', 13MB. בתחילתו - תפלת מנחה. מעמ' 219 - לתשעה באב. מעמ' 226 - פירוש קול בכיי על איכה. מעמ' 244 - קינות לת"ב, חלקם בערבית-יהודית
רלב"ג על איוב, פירארה רל"ז, 126 עמ', 12.9 MB
§שובע שמחות, על איוב, ר' בחיי ב"ר אשר, עם פירוש"דברי גאונים", אמשטרדם, 5522, 44 עמ', 3MB
שובע שמחות, ר' בחיי בר אשר, על איוב, אמשטרדם תקכח, 21 דפים
§שלחן כסף, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג, 48 עמ', 1MB, על איוב
§שפה לנאמנים, על איוב, פישמאן, יצחק הכהן, Lemberg, תריד
תורת אדם, ר' אברהם דוד משה שטרשון, על איוב, וילנא תרמח, 52 דפים
§תקות אנוש, ר' ישראל ב"ר חיים שווארץ, 11MB, בערלין תרכ"ח, על ספר איוב
תקות אנוש, על איוב - "מקור ישראל" - דברי חז"ל על הפסוקים, פירוש ר"י מטראני, ר' יוסף ור' משה קמחי, ר' זרחיה בן יצחק מברצלונה. ח"ב - פירוש רס"ג ור' משה גיקטיליא, וביאור מר' ישראל שוורץ, ברלין תרכ"ב

חמש מגילות
אבן שלמה, אם המלך, קרן ישועה, על שיר השירים, רות ואסתר, ר' יוסף חיים מבגדד, ליוורנו תרל, §ממקור אחר
§אגודת אזוב,ר' יעקב ישראל שטערן הלוי מקרעמניץ, זולקווא, 5542, על קהלת, רות ואיכה, ועל חורבן בית ראשון ושני, וחורבן אוקראינה בשנת תקכ"ח, ממקור אחר, 7MB
§אור תורה, זעליגסבערג, מרדכי חיים, לייפציג, תרכ, על חמש מגילות
אור תורה, ר' מרדכי חיים זליגסברג, פרנפורט תריט
§אלשיך על חמש מגילות, ווארשא, תרלט
§אלשיך על חמש מגילות, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרכב
§אמרי יושר, לורברבוים, יעקב מליסא, דיהרנפורט, תקעט, צרור המור על שה"ש, ופלגי מים על איכה
§בחגוי הסלע - מגילת אסתר, פורים ושיר השירים, פרשל, חגי בן טוביה, ירושלים, 5776
§ביאור חדש מהריז"ש, ר' יוסף זכריה שטערן , 4MB, ווילנא תרל"ו, על מגילת רות, איכה, קהלת ואסתר,83 עמ'
§ביאור שיר השירים רות קהלת אסתר - מהדורא קמא, ולי, משה דוד, ירושלים, תשע, 448 עמ', 11MB
§ביאור שיר השירים רות איכה אסתר - על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשמט, 268 עמ', 6MB
§ביאורי משה חמש מגילות
§בריכות המעיין על חמש מגילות, ברוקלין, תשמב, 168 עמ', 9MB
§ברית שלום, פנחס ב"ר פילטא אב"ד וואלדווי, ברדיוב, תרפה, על חמש מגילות ועל ההגדה
§בשם אומרו - חמש מגילות, זק, אלכסדר משה, ליקווד, תשעא
§גאולת הגר, ר' אליקים רוטנבורג , 3MB, פראג שע"ח, על התרגום מחמש מגילות, ממקור אחר
§גבעת שאול, נחמייאש, שאול, טאנכיר, תרסה, על חמש מגילות וליקוטים
§גנזי מרגליות, הרב גבריאל זאב מרגליות, בוסטון, מסטשוסטס תרפ"א, ביאור חמש מגילות - 5 MB
§גשמי ברכה, ר' ברוך הלוי עפשטיין, 7MB, ניו יורק תשי"ט, חמש מגילות
גשמי ברכה - חמש מגילות מבוארות בידי בעל "תורה תמימה", עפשטיין ברוך הלוי, קרקא תר"ץ
Ξגשמי ברכה, תוספת ברכה, ר' ברוך הלוי עפשטיין, קראקא, תר"צ, על חמש מגילות, 11.4 MB
§דברי נחמיה, ר' נחמיה לעמפערט, 4MB, ווילנא תרצ"א, על שיר השירים וקהלת
§דנא פשרא, אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, שאלוניקי, 5556, על שיר השירים, רות ואסתר, ופי' על כל אל תקרי שבש"ס, 142 עמ', 6MB
§התורה התמימה - חמש מגילות, שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרן, ירושלים, תשע
§זרע יצחק, פרייסקל, אפרים יצחק שו"ב בווילקאמיר, ווילנא, תרנט, על עקידת יצחק על חמש מגילות
§חמש מגילות, עם פירושים עתיקים מכ"י, ההדיר ר"י קאפח, ירושלים, תשכב
§חמש מגלות, עם רש"י, מנחת שי, ובאר שבע, לר' משה אריה בר' זאב, ווילנא, תרה
§חמש מגילות עם פרש"י ומנחת שי וספר שירי מנחה, שקלאוו, תקס
§חמש מגילות, עם רש"י ומפרשי רש"י, פרנקפורט דאדרה, תפח
§חמש מגלות, אלשיך, משה ב"ר חיים, ווארשא, תרכב
§חמש מגלות עם שנים עשר פירושים, ירושלים, תשיט
חמש מגילות, עם ביאור משמואל דטמולד
§חמשה חלוקי אבנים, ר' זאב וולף אלטשול, שקלוב, תקנ"ד. אבני קדש על שיר השירים. מעמ' 49 - אבן פינה על מגילת רות. 84 עמ',7MB. ☼ממקור אחר
§חמשה ספרים נפתחים, לורברבוים, יעקב מליסא, זאלעשטשיקי, תרסז, מגילת סתרים על אסתר, צרור המור על שה"ש, אמרי יושר על רות, פלגי מים על איכה, תעלומות חכמה על קהלת
§ידי משה, אלמושנינו, משה בן ברוך, שאלוניקי, שלב, על חמש מגילות
§ידי משה, ר' משה אלמושנינו, ויניצייא, שנז, 592 עמ', 38MB, על חמש מגילות, ממקור אחר ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§יין הרוקח, ר' אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, לובלין, שסח, על שיר השירים ורות בדרך גמטריאות וקבלה
יין הרוקח, ר' אלעזר בן יהודה, על ספר שיר השירים ועל ספר רות, לובלין שס"ח, 1 + 28 דפים
§חצוצרות כסף-ביאור על שיר השירים וקהלת, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג
§כפלים לתושיה, משל ומליצה, מפורש, דברי חכמים, על חמש מגלות, לאנדא, יצחק אליהו בן שמואל, וילנה, 5629
מגלה סוד, גומפרץ, אהרן אמריך, ביאור לפירוש רבי אברהם בן עזרא על חמש המגלות, עם "מאמר המדע" - ענין החכמות הרמות, המבורג תקכ"ה כ דפים
מגלה סוד, ר' אהרן אמריך גומפרץ, ביאור לפירוש רבי אברהם אבן עזרא על חמש מגילות, עם "מאמר המדע" על החכמות, המבורג תקכ"ה, 37 עמ', 8.5MB. קהלת - עמ' 5. שיר השירים - עמ' 17. רות - עמ' 20. אסתר - עמ' 22. איכה - עמ' 27. מאמר המדע - עמ' 30, §ממקור אחר, 3MB
§מגלה סוד, על פירוש אבן עזרא לחמש מגילות, עם "מאמר המדע" על החכמות, גומפרץ, אהרן, לבוב, תרעא
§מחשבות שמואל, שייטעלמאן, שמואל, ווילקווישקיס, תרצט, על חמש מגילות
§מלא העומר, ר' אריה לייב צינץ, ווארשא, תרסג, 158 עמ', 8MB, על חמש מגילות
מנחת שי ושירי מנחה, ר' אורי שרגא פייבוש מדאברוונא, על חמש מגילות, שקלאוו תקס, 72 דפים
§מקרא מפרש, חמש מגלות, תל אביב, תשטו
§נחלת יעקב - אסתר, רות, איכה, יעקב בן דוד, בית שמש, 5775
§עבודת הלוים, על חמש מגילות, לר' מיכאל הורוביץ, עם "גשמי ברכה" לר' ברוך אפשטיין, קראקא, תרצ
§ענבי הגפן, כהנא, אביגדור מרדכי ב"ר אברהם עזרא, ליק, תרכג, 136 עמ', 14MB, על חמש מגילות, ☼ממקור אחר
§עקידת יצחק - חמש מגילות, ר' יצחק בן משה עראמה, לבוב, תרכח
§עשרה כלי כסף - חלק שני - כפות כסף, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג, על מגילת רות ואיכה
פירוש על אסתר, רות ואיכה, פרשנים שונים
§פירוש חמש מגילות, ר' דון יוסף ן' יחייא, 22MB, בולוניא - רצ"ח על חמש מגילות וכתובים
§פירוש רלב"ג על חמש מגלות, לוי בן גרשום (רלב"ג), קניגסברג, תרכ
§פירושים על אסתר, רות ואיכה, ר' מנחם ב"ר חלבו, ר' טוביה בר אליעזר, ר' יוסף קרא ורשב"ם, ההדיר יעלינעק, אהרן, לייפציג, תרטו
§פשיטי דספרא, הורביץ, מיכאל הלוי, קראקא, תרצ, על חמש מגילות
§צדקה ורחמים, על שיר השירים וקהלת "שערי רחמים" על רות, "חיים ושלום" על אסתר, "עזרא מצר" על איכה, מלמד, רחמים ראובן בן חיים הכהן, ירושלים, 5686
§קול יהודה, ר' יהודה ליב, 15MB, יוזעפאף - תקפ"ז על מגילת רות איכה ואסתר, ממקור אחר
§קול יעקב, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), לבוב, על חמש מגילות
§קול יעקב, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), לבוב, תקס"ד
§קול יעקב, קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא), ווארשא, תרנב, על חמש מגילות
§שדה ירושלים, זילבר, אפרים ב"ר פנחס, טשרנוביץ, תרמג, 164 עמ', 8MB, על תרגום ירושלמי על חמש מגילות, ועל תרגום שני על אסתר. מעמ' 110- "פרי המחשבות" - חידושים שונים
§שיח ספונים, כהנא, אליעזר ב"ר ראובן, זולקווא, 5511, 162 עמ', 18MB, על חמש מגילות
§שמשא דשמואל, בראמזאהן, שמואל יעקב ב"ר צבי הירש, ווארשא, תרנז, 63 עמ', 4MB, על רות ואסתר
§שער בת רבים-חמש מגילות, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעד
§שתי גלת הכתרת, ר' יששכר בער פערלש, 5MB, פראג תקנ"ד, על מגילת אסתר רות ואיכה, ממקור אחר
§תולדות יוסף, ר' יוסף בן דוב בער, שקלוב, תקנז, 62 עמ', 17MB, פירוש על רות, אסתר ואיכה ע"ד נגלה ונסתר, ממקור אחר, 18MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§תוספת ברכה, אפשטיין, ברוך, קראקא, תרצ, על חמש מגילות
תורי זהב, על שיר השירים, עם "שקל הקודש" על אסתר, ותורה אור, ר' הירץ אברהם נפתלי שויאר, מגנצא תרלה, 41 עמ'
§תורת משה, על חמש מגילות, אלשיך, משה ב"ר חיים, אמשטרדם, תנח, 270 עמ', 6MB

שיר השירים
§אהבה בתענוגים, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיח, על שה"ש
אהבת דודים, בנימין בן אהרן מ"מ דק"ק זלאזיץ, על שיר השירים בנגלה ונסתר, למברג תקנ"ג, צד דפים
אהבת דודים, על שיר השירים, בנגלה ונסתר, ר' בנימן מזלוזיץ, למברג תקנ"ג, §ממקור אחר, 447 עמ',30MB
§אהבת דודים, על שיר השירים, ר' בנימין בן אהרן, לעמברערג, תשטו
§אהבת ירושלים, ר' ישראל אשר שפירא, ווארשא, תרמה, על שיר השירים, 93 עמ', 4MB, ממקור אחר, 92 עמ'
§אהבת ישראל, בן ציון ב"ר יוסף יהודה, פיעטרקוב, תרסג, על שיר השירים, 54 עמ', 4MB
§אהלי שם על שיר השירים, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5776
§אהלי שם על שיר השירים עם המפרשים, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5776
אילת אהבים, אלקבץ, שלמה בן משה, על שיר השירים, וניציאה שי"ב, 66 דפים
אילת אהבים, ר' שלמה אלקבץ, על שיר השירים, ונציה שי"ב, 67 עמ', 4.6 MB
§אילת אהבים, ר' שלמה אלקבץ, על שיר השירים, לבוב תרמ"ט, 133 עמ', 5MB
§אמרי בינה, רבי צבי אריה שו"ב מסיגעט, סיגעט, תרנ"ז, על שיר השירים
§אמרי נועם, ר' שבתי זאטורינסקי, 4MB, ווארשא תרכ"ח, על שיר השירים, ☼ממקור אחר
§אמרי שפר, ר' שמואל נפתלי הירש סג"ל עפשטיין, 6MB, ווילנא תרל"ד, על שיר השירים
§אשל אברהם - שיר השירים ח"ב, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5775
ביאור הגר"א על שיר השירים, עם "גן בשמים" על שה"ש, לר' שלמה ינובסקי, פיעטרקוב תרסח, 157 עמ', 42.4MB
§ביאור חדש מהריז"ש, ר' יוסף זכריה שטערן , על שיר השירים, וילנא תרל"ה, 105 עמ', 5MB
§בית אהרן, ר' חיים יצחק אהרן ראפאפורט, 5MB, ווילנא - תר"ג על שיר השירים
§בית חכמה, ר' ישעיה יעקב הלוי, פאדגורזא, תרנח, על שיר השירים, ועל מזמור ק, ועל "כגוונא", 89 עמ', 4MB
§בן מלך - שיר השירים, מינצברג, נתן יהודה ליב, ירושלים, תשעא, ממקור אחר, ממקור אחר
§גן בשמים, ר' שלמה יאנאווסקי , 6MB, פיעטרקוב - תרס"א על שיר השירים
§גשמי ברכה-מגלת שה"ש, אפשטיין, ברוך ב"ר יחיאל מיכל הלוי, קראקא, תרצ
§דבר ירושלים - שיר השירים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסב
§דברי דודים, ר' מרדכי דוד אלפערט, 6MB, ווילנא - תרס"ב על שיר השירים
§דברי ידידיה, ר' אריה ליב, 5MB, ווילנא - תרנ"ה על שיר השירים
§דגול מרבבה, ר' רפאל טריויש , 22MB, קושטאנדינא - תק"ג על שיר השירים בדרך פרד"ס, ממקור אחר
§דגול מרבבה, על שיר השירים, ר' דוב גרוסמן, ווילנא, תרעא, 48 עמ', 3MB
§דודאים, ר' אלימלך שמעון רימאלט , 2MB, בילגורייא - תרפ"ד על שיר השירים
§דנא פשרא [אגן הסהר], ר' אליהו הכהן האתמרי, 2MB, שאלוניקי - תקנ"ו על שיר השירים
§דרך המלך, פנחס ב"ר יהודה מפאלצק, הוראדנא, 5564, על שיר השירים
§השולמית, ר' משה שלמה זלמן הלוי סאלאמאן, 3MB, ווארשא - תרל"ד על שיר השירים
§והוא שאול, הרכבי, שאול גדליה ב"ר אברהם, בוסטון, תרעא,112 עמ', 3MB, פירוש על שיר השירים, ובו תוכחת מוסר ליהודי אמריקה, עם תרגום לאידיש. מעמ' 105 - "המורה שעה" - דברי מוסר בצורת שיר
§זרע יעקב, ר' יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן נאווידוואר תקס"א, 26 עמ', 2MB, על שיר השירים, ☼ממקור אחר
§זרע יעקב - שיר השירים, ר' יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן, ווארשא, תרלח
§זרע שמשון - שיר השירים, נחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאל, 5777
§חבצלת השרון, ר' אליהו זלמן וידרין, ירושלים, תרסה, על שיר השירים ועל משלי פרק ל
§חבצלת השרון, הרב זאב וואלף סאמועלזאהן, בלטימור תרס"ה, 2 MB
§חבצלת השרון ולוית חן, סאמועלזאהן, זאב וואלף, פילדלפיה, תרסה, על שה"ש
§חשק שלמה, ר' משה שלמה זלמן הלוי זאטורענסקי, 2MB, ווילנא - תרמ"ג על שיר השירים
§חתם סופר על שיר השירים, יצחק צבי בערנפלד, נתיבות, 5776
§טירת כסף [דברי שיר], ר' מנחם מאנדל קרענגיל, 7MB, קראקא - תרנ"ז על שיר השירים
§יוסף באור, ר' יוסף יפה, 8MB, ווילנא - תרמ"א על שיר השירים
§יפה וברה-חלק ראשון, ר' יקותיאל וייס, בואנוס איירס, תרצו, על שיר השירים, 127 עמ', 9MB
§יריעות שלמה, טהיין, שלמה, מיינץ, תרמט, על שיר השירים, עם ביאורים למאמרי חז"ל
§ישיר משה, ר' משה דיין , 11MB, ליוורנו תרל"ט, על שיר השירים ע"פ המלות בלשון ערבי
§ישיר משה על שיר השירים, דין, משה בן אברהם, ירושלים, תשסד
§כבוד התורה ולומדיה, שיף, אברהם, בילגורייא, תרעג, על שיר השירים
כבוד מלכים - דרך הקודש, על שיר השירים, ר' יוסף זכריה שטרן, וילנא תרלה, 104 עמ'
§כפלים לתושיה, ר' יוסף חבר , 4MB, ווארשא תרל"ג, על שיר השירים
§כרם לשלמה, פלונגיאן, מרדכי ב"ר שלמה, ווילנא, תרלח, על שיר השירים, ☼ממקור אחר, 48 עמ'
§כרם שלמה, כהן, שלמה, פרעמישלא, תרסא, על שיר השירים
§כתר שלמה השלם, על שיר השירים, ע"פ הזוהר, האריז"ל ורמח"ל, חלפון אליהו, נוף איילון, 5781
§מאמר מרדכי, מרדכי מקאוונא, ווארשא, תרסב, על שיר השירים
§מאמרי שיר השירים, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5773
§מגדל דוד, הרב שמואל דוד סאבעל, ניו יורק תרע"ז, 3 MB
Ξמגדל דוד, רדב"ז
§מגדל דוד, בן זמרא, דוד ב"ר שלמה (הרדב"ז), לבוב, תרמג, על שיר השירים
§מגילת שיר השירים עם פירוש רב אברהם תמך, סביוניטה, שיח
§מגילת שיר השירים, עם פירוש ר' אברהם תמך, עם ביאורים מהחכם אבן שועף, פראגא שעא, 87 עמ', 3MB, ממקור אחר
§מגילת ספר-מגילת שה"ש, הורביץ, מיכאל הלוי, קראקא, תרצ
§מהללי החכמה, ר' אברהם מזל, 2MB, ווילנא תרכ"ט, על שיר השירים בדרך פשט
מהללי החכמה, ר' דובער אברהם,על שיר השירים, וילנא תרכ"ט
§מעין גנים על שיר השירים, ר' ניסן לוינסקי, פיעטרקוב, תרפג, 141 עמ', 10MB
§מקור ברוך, ר' ברוך אבן יעיש, 2MB, קושטא של"ו, על שיר השירים
§מראה הלבנון על שיר השירים, אשכנזי, שמואל, פרשבורג, תרח, עם תרגום גרמני, 160 עמ', 11MB
§מרכבות עמי, רבי חיים ירמיהו פלענסבערג, ווילנא, על שיר השירים
§משמרת הקדש ח"א על שיר השירים, כלכתה, תשג
§משפט שאול, יאנקעלעוויץ, שאול ב"ר מרדכי מנאוואהרדאק, ווארשא, תרנ, על שיר השירים
§נאוה קדש, על שיר השירים, ר' חיים הכהן, ליוורנו, תרלב, 233 עמ', 11MB
§נחמות ישראל, ר' נחום בלומבערג, 13MB, ירושלים תרס"ב, על שיר השירים עם פירש"י
§נקודות הכסף, ר' אברהם לאנייאדו, 3MB, ויניציאה שע"ט, על שיר השירים, ממקור אחר
§ספורנו על שיר השירים עם פירוש הללי נפשי, קופרמן, הלל בן יהודה - ספורנו, עובדיה בן יעקב - קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, ירושלים, 5773
§ספר דודאים, ר' שמעון אב"ד חיראב, לבוב, תרמג, על שיר השירים
§ספר האהבה והקנאה, מינקאווסקי, יצחק ב"ר משה שלום, ווילנא, תרמב, על שיר השירים, 68 עמ', 4MB
עבודת הגרשוני, על שיר השירים, ר' גרשון בן אברהם, ורשה תרכה, 33 דפים, §ממקור אחר, 3MB
§עוטה אור, ר' יחיאל העליר, 6MB, מעמעל תרכ"א, על שיר השירים
§עטרת שלמה על שיר השירים, כלפון, אליהו בן חיים - אביחצירא, יעקב בן מסעוד, נוף אילון, 5763
ערוגת הבשם, אוסטרר, משה בן הלל מזאמושטש, פירוש על שיר השירים מיוסד על ס' הזהר וקבלת האר"י, עם פירושים מפירוש ר' משה אלשיך, עם ביאור סדר קבלת שבת עם פי' לכה דודי, זאלקווא תק"ה, נ + 38 דפים
ערוגות הבושם, על שיר השירים לר' משה מאוסטרהא, למברג תרכ"ו, 108 עמ'
§ערוגת הבושם, ר' משה, 7MB, פרעמישלא תרנ"ה, על שיר השירים
§ערי יהודה, ר' יהודה ליב, 9MB, ווילנא תרכ"ה, על שיר השירים
§פז השולמית, על שה"ש, הלוי, יעקב ישראל, אלעד, 5769
פירוש לשיר השירים, ר' ישעיהו מטראני, מהדורה מעוצבת
פירוש שיר השירים, ר' אברהם אבן עזרא
פירוש הגר"א על שיר השירים, ורשה תרמו, 52 דפים
§פירוש על שיר השירים, ר' משה אבן תיבון, ליק תרל"ד
§פירוש על שיר השירים, אבן תבון, משה ב"ר שמואל, ליק, תרלד
פירוש הרשב"ם על שיר השירים
§פירוש רב סעדיה גאון על מגילת שיר השירים, סעדיה בן יוסף, פראג, שסט
§פירוש על שיר השירים מרבינו סעדיה גאון, סעדיה גאון, קניגסברג ?,
פרוש הרמב"ן על שיר השירים, ר' עזרא בן שלמה, עם תרי"ג מצות הנרמזים בעשרת הדברות ופירוש על פרשיות בזכריה ובדניאל, אלטונא תקכ"ד, 6 + 30 דפים
§פירוש רמב"ן על שיר השירים, משה בן נחמן (רמב"ן), ברדיוב, תרעב
§פירוש רמב"ן על שיר השירים, משה בן נחמן (רמב"ן), אלטונה, תקכד, ☼ממקור אחר, [המחבר האמיתי: ר' עזרא בן שלמה מגירונה], 30 דפים
§פירוש על שיר השירים, עמנואל בן שלמה, פפד"מ, תרסח
§פירוש על שיר השירים, עזרא בן שלמה, אלטונא, תקכד
§פירוש על שיר השירים, אביגדור כהן צדק, פפד"מ, תרנט
פירוש על שיר השירים, ר' עזרא בן שלמה מגרונה, מיוחס לרמב"ן, אלטונא תקכ"ד, 39 עמ', 8.9MB
פרוש שיר השירים, גליקו, אלישע בן גבריאל, עם מפתחות למאמרי רז"ל, ויניציאה שמ"ז, סד דפים
פירוש ר' אלישע גאליקו על שיר השירים, ונציה שמ"ז, 65 עמ', 6.6 MB
§ממקור אחר, 129 עמ', 4MB
ממקור אחר
§פירוש על שיר השירים, גאליקו, אלישע, לודז, תרפט
§פלח הרמון - שיר השירים, ר' מאליסוב, ניו יורק, תשכז
פרי חיים על שה"ש, קנולר
§צבי תפארת, צבי ב"ר משה מלעסלא, ברסלויא, 5582,על שיר השירים
§צפירת תפארה על שיר השירים, יוסף ב"ר יצחק אייזיק, ווארשא, תרו
§קול התור, על שה"ש, ר' אליהו יונה ב"ר יהושע, ווילנא, תרנב, 66 עמ', 6MB
§רזי לי, ר' נח ב"ר יעקב דוד מראדאמסק, ירושלים, תרצז, על שיר השירים, 125 עמ', 3MB
§רנה של תורה על שיר השירים, ברלין, נפתלי צבי יהודה בן יעקב - קופרמן, אריה בן מרדכי יעקב, ירושלים, 5768
§רנת דודים, ר' אליהו לואנץ, באזל ש"ס, על שיר השירים, 61 עמ', 3MB
§רנת דודים, ר' אליהו לואנץ, 2MB, בארטפעלד - תרס"ו על שיר השירים, 55 עמ'
רינת דודים, על שיר השירים, ר' אליהו בר' משה לואנץ בעל שם טוב, 54 עמ', 2.8MB
שושנת העמקים, אלשיך, משה בן חיים, על שיר השירים, ויניציאה שנ"א, ס דפים
שושנת העמקים, על שיר השירים, ר' משה אלשיך, ויניציאה שנ"א, 61 עמ', 13.9MB
§שושנת העמקים, על שיר השירים, אלשיך, משה, ויניציאה, שסו, 118 עמ', 8MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§שושנת העמקים, אלשיך, משה ב"ר חיים, פפד"מ, תעג
§שושנת העמקים, משה אלשיך, אופנבך, 5487, על שיר השירים, 35 עמ', 4MB
§שושנת העמקים, אלשיך, משה ב"ר חיים, זולקווא, תקסג
§שושנת העמקים, אלשיך, משה ב"ר חיים, טשרנוביץ, תרטז, על שה"ש
§שיח יצחק, ר' יצחק אלחנן הענדל הכהן פלאטקין, 4MB, ווילנא תרס"ה, על שיר השירים
§שיח ספונים א, רבי אליעזר כהנה, זאלקווא, תק"ט, 57 עמ', 3MB, על שיר השירים
§שיח ספונים על שיר השירים, כהנא, אליעזר ב"ר ראובן, לבוב, תרכג
§שיח ספונים-שיר השירים, ווארשא, תרלח
שיח ספונים, "שירת דודים" על שיר השירים, ר' אליעזר ב"ר ראובן כהנא, 75 עמ', עם ביאור באידיש, 18.9MB
§שיר המעלות לשלמה על מגילת שיר השירים, לעווין, חיים לייב הלוי, ברוקלין, ניו יורק, תשנו
§שיר השירים, עם כפלים לתושיה, משל ומליצה, מפורש, ודברי חכמים, לנדא, יצחק אליהו ב"ר שמואל, ווילנא, תרכט
§שיר השירים, עם רש"י, רמב"ן, ספורנו, שפתי חכמים, אלשיך, וצרור המור לר"י מליסא, ווארשא, תרלה
שיר השירים עם רש"י ותורה תמימה
§שיר השירים-ע"פ שיר הידידים, ו"נועם השיר", ר' יעקב דניאל הכהן, ווילנא, תרסט
§שיר השירים, עם פרש"י, שפת אמת לר"י אלתר, וליקוטי יהודה ירושלים לר' יהודה אריה לייב היינה, תשטו
§שיר השירים, עם ביאור מר' עובדיה ספורנו, קניגסברג, תרה
שיר השירים, מבואר על ידי רמב"ן ובעל הרוקח, פיעטריקוב תרע"א
§שיר השירים, הרב נחום פינקעלשטיין, ניו יורק תרפ"ד, 0.49 MB
§שיר השירים, פיעטרקוב, תרפג
§שיר השירים ע"פ ר"א כהן צדק, רבי אביגדור כהן צדק, ירושלים, תשנ"ה
§שיר השירים עם פירוש הגר"א, וילנא תרצ"א, 104 עמ', 6MB
§שיר השירים עם פירוש הגר"א, אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), ורשה, 5602
§שיר השירים, עם המצודות ונחל אשכול לחיד"א, לבוב, תריד, 48 עמ', 2MB
§שיר השירים, עם רש"י ותרגום לאידיש, זולקווא, תרט, 28 עמ', 2MB
§שיר חדש, ר' דוב בער טרייוויש, 2MB, בני ברק - תשכ"ט על שיר השירים בדרך פשט
§שיר חדש, ר' שמואל הלוי איינשטיין , 3MB, פיעטרקוב תרס"ז, על שיר השירים בדרך דרוש בענין גאולה העתידה
§שיר חדש, ר' חיים צבי הירש ברודא, 3MB, סט. לואיס תרפ"ב, על שיר השירים
§שיר חדש, ר' חיים דוב פאלטרוביץ, 7MB, ווארשא תרס"ז, על שיר השירים
§שיר ציון, על שיר השירים, "כלי שיר" ו"דברי שיר מר' שאול כהן, נעם תרגום יונתן ותרגום לערבית-יהודית, ו"שירה חדשה" לר' משה חדאד, ירושלים, תרסד, 139 עמ', 6MB. מעמ' 93 - ערבית לשלש רגלים. מעמ' 112 - קידוש לשלש רגלים, וקידוש ארוך לליל פסח. מעמ' 117 - ברכת האילנות. מעמ' 122 - מנחה ליו"ט וערבית לחוה"מ. מעמ' 130 - "שיר תהלה" בשבח הקיסר
§שירות דודים, ר' יעקב יוקל הלוי איש הורוויץ, 2MB, טארנא תרנ"ד, על שיר השירים
§שירי היכלות, שמיגעלסקי, משה אריה ב"ר אליהו, ווארשא, תרמ, 99 עמ', 5MB, על שיר השירים
§שירי הנפש, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, קניגסברג ? ווארשא?, תרכ, 60 עמ', 3MB.מעמ' 58 - החרש והמסגר
§שירי הנפש, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרנב
§שירי הנפש, ווילנא, תרעג
§שירי הנפש, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, חמ"ד, 87 עמ', 4MB, על שה"ש. מעמ' 80 - "החרש והמסגר"
§שירי זמרה, ר' אליהו איש לונטשיץ , 10MB, ווארשא תרל"ו, על שיר השירים
§שירת הנשמה, בני ברק, 91 עמ', 1MB, על שיר השירים, ע"פ פירוש הגר"א
§שירת משה, וילנציק, משה ב"ר דוד, ווארשא, תרנז, 157 עמ', 10MB, על שה"ש - "דברי שיר" - ביאורי מלים, "שירת דודים" - ביאור הענין, "תפארת צבי" - דברי חז"ל על שה"ש עם ביאורים. מעמ' 120 - "אמרי נועם", לר' יעקב אב"ד פיקעלין, על עניין ימי הזכרון. מעמ' 139 - חידושי מסכתות
§שלשה פירושים על שיר השירים, סעדיה בן יוסף, קושטא, ממקור אחר, 34 עמ'
§שמן משחת קדש, ר' שלמה ב"ר דוד מולכו , 25MB, שאלוניקי תקל"ט, על שיר השירים בדרך קבלה
§שפתי צדק, ר' צדוק ב"ר יהושע, ווילנא, תרמט, 96 עמ', 6MB, על שיר השירים
§שר שלום, ר' שמואל אריפול, 10MB, צפת של"ט, על שיר השירים, ממקור אחר
§תולדות יוסף, רבי יוסף אבד"ק ליסקווא, סדילקוב, 73 עמ', 8MB, על שיר השירים
§תורי זהב, ר' הירץ אברהם נפתלי שייאר, 36MB, מגנצא תרל"ה, על שיר השירים
§תרגום התרגום, רבינוביץ, א.ז., תל אביב, תרפח, 34 עמ', 874KB, תרגום לעברית של התרגום על שיר השירים, מוגה ע"פ כ"י

רות
§אבן פנה, אלטשול, זאב וואלף ב"ר דוב בער שקלוב תקנ"ד, על מגילת רות, 37 עמ', 3MB
§אגרת שמואל, אוזידה, שמואל בן יצחק די, קורוגישמי, שנז, על רות
אגרת שמואל, ר' שמואל אוזידא, על רות, אמשטרדם תעב, 59 דפים, §ממקור אחר
§אגרת שמואל, די אוזידא, שמואל ב"ר יצחק, זולקווא, תקס"א, על מגילת רות
§אגרת שמואל - על מגלת רות, ארגואיטי, יעקב בן אברהם, מונקאטש, תרנ"ה
§אהבת חסד, קאגאן, יעקב ב"ר שאול, גראיעווא, תרצא, על מגילת רות, 46 עמ', 3MB
§אהל דוד - רות, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסג
§איל תערוג - ביאור על אקדמות וביאור מצוות החסד במגילת ורות, הרבסט, יוסף, בני ברק, 5776, 86 עמ', 2MB
אלומת אור. ימים של חסד בלב כפר מימון; אסופת מאמרים בענייני מגילת רות ואירועי כפר מימון, לזכרו של דני אלדר
§אמרי יוסף, רוזני, יוסף צבי ב"ר אליהו הלוי, ווארשא, תרמח, על רות
§אשכול הכופר, סבע, אברהם, ברדיוב, תרסח, על רות
§ברכת אברהם, על רות, פילד, אברהם אבוש ב"ר צבי אבד"ק פפד"מ, ווארשא, תרצד, עם "יד אהרן" על אקדמות לר' אהרן דוד טיקוצינסקי
§בשורת אליהו, ר' אליהו הכהן האיתמרי, קראקא, תרנט, על מגילת רות, וביאורים על "אל תקרי" שבסדר זרעים ומועד
§גזע ישי, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, ורש"י ושפתי חכמים, ווארשא, תרלט
§גשמי ברכה-מגלת רות, אפשטיין, ברוך ב"ר יחיאל מיכל הלוי, קראקא, תרצ
גשרים וגבולות - מגילת רות, יונתן גרוסמן, 416 עמודים, תשע"ו, , הספר מציע ניתוח ספרותי רציף למגילת רות.
§דבר ירושלים - רות, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא
§הסבלוני, ר' יואל ליבוש הערצאג, 1MB, ווארשא - תר"נ על מגילת רות
§זרע יעקב, יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן ווילנא תקס"ב, 20 עמ', 1MB, על רות
§חוטר ישי, תווינא, שלמה, כלכתה, תרמט, על רות
§חסד למשיחו, רבינוביץ, אליהו עקיבא ב"ר דובער מפאלטאוא, ווארשא, תרנח, על רות
§יפה וברה-חלק שני, בואנוס איירס, תרצו, על רות
§לקוטי אהרן על מגילת רות, ר' אהרן אשר וואלינעץ, 4MB, ניו יורק - 1955
§לקח טוב, על רות, טוביה ב"ר אליעזר, מיינץ, תרמז
§מאי רות, על מגילת רות, מלוקט מספרי חכמי משפחת פלאג'י ור' חיים חמצי, אוהב ציון, יוסף חיים בן מרדכי, ירושלים, 5771
§למעשה מגילת רות, פנחס זרביב, אשדוד, 5780
§מגדל דוד, ר' דוד לידא, 8MB, אמשטרדאם ת"מ, על מגילת רות ע"ד קבלה, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, 150 עמ', 13MB
מגדל דוד, על מגילת רות, ר' דוד מלידא, 172 עמ', אמשטרדם ת"מ, 13 MB. מעמ' 149 - שיר הלולים - זמר לנתינת ס"ת. מעמ' 153 - "באר עשק" - על הטוענים נגדו שהוא שבתאי
§מגלת רות עם פירוש הגר"א, וילנה, תרצא
§מגילת רות, עם ביאור ותרגומים לאיטלקית ולגרמנית, ר' אפרים ישראל בליחער, 23 עמ', 1MB וינה, תריא
§מגילת רות - בראי הנצח, אברהם פורמן, 5773
§מגילת רות - ביאור בדרך פרד"ס, כלפון, אליהו בן חיים, ירושלים, 5776
§מנחה חדשה והחזיון, חריף, יעקב ב"ר צבי, לונדון, תרנט, על מגילת רות
§מקרא קדש, המון, עובדיה, ויניציאה, שמה, על רות
§משיב נפש, ר' סירקיש, יואל, לובלין, שעז, 223 עמ', 8MB, על רות, ממקור אחר
§משיב נפש, רבי יואל סירקיס [הב"ח], לבוב, תרל"ז, על רות, ממקור אחר
§נחמות צמח ישראל, ר' נחום בלומבערג, 11MB, ירושלים - תר"ע על מגילת רות עם פירש"י
§נחלת יוסף, ר' ר' יוסף זאב ליפוביץ, תל אביב, תשיט
§נעמי העבריה ורות המואביה, על רות, סידרסקי, משה, לונדון, תשכ
§עבודת עבד, ר' עזריאל זעליג קארעלענשטיין , 4MB, ווארשא - תרל"ז על מגילת רות
§עדרי צאן על מגילת רות, אבא צבי ניימאן, באלטימאר, תשסח, עם מאמרים בעניין שיטת הגר"א בלויתן, תיבת אשר, ויב"ס
§עיני משה, על רות, אלשיך, משה ב"ר חיים, טשרנוביץ, תרטז
§עיני משה, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שסא, על רות, §ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 46 דפים
§עיני משה, משה אלשיך, אופנבך, 5487, על רות
§פדות ישראל, ר' גבריאל כ"ץ, 3MB, קראטאשין תרי"ג, על מגילת רות
פרוש מגלת רות על דרך הנסתר, ר' עובדיה מברטנורה, עם סוד חקלוא דרבנן ומאמרים מגאוני עולם תושבי ארץ ישראל, ויניציאה שמ"ה, מ דפים
פירוש מגילת רות על דרך הנסתר, ר' עובדיה מברטנורה, ועמו סוד חקלוא דרבנן, עם מאמרים מגאוני עולם, ויניציאה שמ"ה, 43 עמ', 5.1MB
§פירוש מגילת רות, עובדיה מברטנורא, אלטונה, תקסח
§פירוש מגילת רות תליתאה, רבי משה דוד וואלי, ירושלים, 5780
§פירוש מגלת רות מגלה סוד הגאולה, רבי יצחק ב"ר יוסף הכהן, שאלוניקי, שי"א
פירוש על רות - למפרשים קדמונים צרפתים
§
צדיק יסוד עולם, על רות, לוריא, יצחק (האר"י), קורץ, 5550
§קציר החטים, ר' אברהם סיד, 3MB, אזמיר - תרל"א על מגילת רות בדרך רמז
§רות, עם כפלים לתושיה, משל ומליצה, מפורש, ודברי חכמים, לנדא, יצחק אליהו ב"ר שמואל, ווילנא, תרכט
§רות, עם רש"י, שפתי חכמים וגזע ישי למלבי"ם, ווילנא, תרעג
§רות, עם תרגום, רש"י ואבן עזרא, אשכנזי, אליעזר ב"ר אליהו הרופא, ווארשא, תרב
§רות, עם רש"י, ברטנורא, אלשיך, ואמרי יושר לר"י מליסא, ווארשא, תרלה
רות עם רש"י ותורה תמימה
§שיח ספונים ד, רבי אליעזר כהנה, זאלקווא, תק"ט, 43 עמ', 2MB, על רות
§שיח ספונים על רות, כהנא, אליעזר ב"ר ראובן, לבוב, תרכג
§שיח ספונים-מגילת רות, ווארשא, תרלח
שרש ישי, אלקבץ, שלמה בן משה, על מגלת רות, קושטנטינה שכ"א, 96 דפים
שרש ישי, ר' שלמה אלקבץ, על מגילת רות, קושטנטינה שכ"א, 97 עמ', 18.1MB, §ממקור אחר
§שרש ישי, אלקבץ, שלמה בן משה, לובלין, שנז
§שרש ישי, אלקבץ, שלמה הלוי, סיגעט, תרנא, על רות
תקווה ממעמקים, עיון במגילת רות, הרב יעקב מדן, 115 עמודים, תשס"ז

קהלת
§אהבת קדומים - קהלת, שנברגר, פסח יהודה בן יוסף, ירושלים, 5773
§אוהל יוסף, שנאטיך, יוסף ב"ר מאיר, קראקא, תרסד, על קהלת, 87 עמ', 6MB, ממקור אחר, 4MB
§אור החוזר, העדני, מהלל, תל אביב, תש, על קהלת, 77 עמ', 3MB
§אמרי שפר, שירווינטיר, מאיר ב"ר אברהם מקאוונא, ווילנא, תרסג, על קהלת
§אמתחת בנימין, בנימין ב"ר אהרן מזלאזיץ, מינקאוויץ, תקנו, על קהלת, ממקור אחר
§אש המזבח, נח גד הירושלמי, ירושלים, תשט, על קהלת
§באור קהלת, פריצול, אברהם, ירושלים, תרחצ
§באורים דדברי קהלת, פרנקל, משה ב"ר אברהם, דעסוי, תקסט
§ביאור חדש, ר' ברוך ווערבער, 2MB, ווארשא תרל"ו, על קהלת
באור ספר קהלת, גליקו, אלישע בן גבריאל, ויניציאה של"ח, קמג דפים
באור ספר קהלת, ר' אלישע גאליקו, ויניציאה של"ח, 157 עמ', 35MB, §ממקור אחר, 13MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§ביאור ספר קהלת - על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשמח,216 עמ', 5MB
§בינה לעתים, רבי משה חיים טריוואקס, ווארשא, תרנ"ח, על קהלת, פסוקי ה"עתים", 33 עמ', 3MB
§בקש קהלת, ר' משה שלמה זלמן הלוי סאלאמאן, 3MB, ווארשא - תרל"ד על קהלת
§ברכת אברהם, ר' אברהם אביש קאצינעלנבוגין, 9MB, ווארשא - תקע"ה על קהלת (בדרך נסתר), ממקור אחר
§גשמי ברכה-מגלת קהלת, אפשטיין, ברוך ב"ר יחיאל מיכל הלוי, קראקא, תרצ
§דבר ירושלים - קהלת, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא
דברי חפץ, ר' יעקב בר אברהם הכהן, וילנא תרכד, 49 דפים, על קהלת, §ממקור אחר, 5MB
§דברי שלמה, ר' חיים שלמה קם, 2MB, ווארשא תרס"ח, על קהלת
§דברים טובים, משה אלשיך, ויניציאה, שסא, על קהלת
דברים טובים, ר' משה אלשיך, ונציה שסו, 42 דפים, על קהלת
§דברים טובים, אלשיך, משה ב"ר חיים, טשרנוביץ, תרטז, על קהלת
§דרך החיים, פנחס ב"ר יהודה מפאלצק הוראדנא תקס"ד, על קהלת
§הללי נפשי, על מגילת קהלת, קופרמן, הלל בן יהודה - קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, ירושלים, 5774
§זרע יעקב, ר' יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן נאווידוואר תק"ס, 32 עמ', 3MB, על קהלת, ממקור אחר, 30 עמ', 2MB
§חמדת ישראל, ר' ישראל נחמן דרוהביטשער , 5MB, ליוורנו תק"פ, על ספר קהלת
§טוב טעם, ר' ישראל אשר שפירא, 3MB, ווארשא תרנ"ה, על קהלת, 65 עמ', ממקור אחר, 64 עמ'
§יא"ר נתיב, ראלער, יצחק אייזיק, קראקא, תרנה, על קהלת
§יפה וברה-חלק רביעי, בואנוס איירס, תרצו, על קהלת
§יתרון לחכמה, שור, ברוך, לבוב, תרלד, על קהלת
§כוכב מיעקב ושבט מישראל, ר' צבי הירש הלוי, 11MB, ווארשא - תרל"א על קהלת
כרם לשלמה, ביאור על קהלת, מרדכי פלונגיאן, וילנא תרי"ז, 4MB, §ממקור אחר
§כתר שלמה על קהלת, כלפון, אליהו בן חיים, נוף אילון, 5765
§כתר שלמה - קהלת, חלפון אליהו בן חיים, נוף אילון, 5765
§לב חכם, ר' שמואל אריפול , 7MB, קושטא - שמ"ו על קהלת, ממקור אחר
§מגילת ספר-מגילת קהלת, הורביץ, מיכאל הלוי, קראקא, תרצ
מגלת קהלת, עם באור משה מענדעלזאהן, ברלין תק"ל, מא דפים
§מחזה המנורה, פיעטרקוב, תרסט, על קהלת, עם "פרפראות לחכה" מספרי ר' נפתלי הירץ ויזל
מכלול יופי , לואנץ, אליהו בן משה, על קהלת, אמשטרדם תנ"ה, לג דפים
מכלול יופי, ר' אליהו אשכנזי, פירוש על קהלת בנגלה ובנסתר, אמשטרדם תנ"ה, 35 עמ', 8.5MB, §ממקור אחר
§מכלל יופי, ר' אליהו ב"ר משה לואנץ , 6MB, פאדגורזא - תרס"ב על קהלת
§מלון אורחים, ליינער, חיים שמחה ב"ר אברהם יהושע העשיל, ווארשא, תרנח, 26 עמ', 1MB, ביאור על פסוק בקהלת ז, יב
§נזר אהרן, מאלישקעוויץ, אהרן ב"ר יהודה דוד, פיעטרקוב, תרעד, על קהלת
§נחלת יעקב, אמסל, יעקב חיים, נ"י, תשמא, אלף ביאורים על פסוקי העתים בקהלת
פורת יוסף, טיטצק, יוסף בן שלמה, על קהלת, ויניציאה שנ"ט, עח דפים
פורת יוסף, על קהלת, ר' יוסף טיטאצאק, ויניציאה שנ"ט, 79 עמ', 14.6MB, §ממקור אחר, 156 עמ', 4MB, על קהלת
§פירוש רבינו סעדיה גאון על קהלת, סעדיה בן יוסף, אלפיומי (גאון), הוסיאטין, 5663
פירוש לספר קהלת, ר' שמואל בן מאיר [רשב"ם], מהדורת אינטרנט מעוצבת
פירוש לספר קהלת, ר' ישעיהו מטראני
פירוש לספר קהלת, ר' קרא יוסף
פירוש לספר קהלת, פריצול אברהם, מהדורת אינטרנט מעוצבת
פרוש מגלת קהלת, אבן לטיף, יצחק בן אברהם, קושטנדינה שמ"ה?, 56 דפים
פירוש מגלת קהלת, ר' יצחק ן' לטיף, קושטנדינה שמ"ה, 58 עמ', 6.8MB
פירוש על קהלת, ר' ברוך ורבר, ורשה תרלו, 24 דפים
§פרי הרמז"ל, ר' יצחק נח ב"ר מאיר טשערקעס, בילגורייא תרסט, 89 עמ', 5MB, על קהלת
§צרי גלעד על קהלת, ראזענצווייג, יעקב, פיעטרקוב, תרסז
§צפנת פענח-קהלת, שמואל הכהן די פיזא, לוזיטאנו, ויניציאה, תטז
§קהילות יעקב, ר' שמריהו שמערל בראנדריס, 3MB, לבוב תרי"ב, על קהלת
§קהלת, עם רש"י, אבן עזרא, וספורנו, מתוך חומש העמק דבר, ירושלים, תרצז
§קהלת, עם עטרת שמואל, משל ומליצה, מפורש ואהל רחל, לנדא, יצחק אליהו ב"ר שמואל, ווילנא, תרכט
§קהלת, עם ספורנו, אלשיך, ותעלומות חכמה לר"י מליסא, ווארשא, תרלה
§קהלת, עם אמרי קהלת ודברי קהלת, ר' עזרא ראובן דנגור, עם תרגום לערבית, ירושלם, תשסב
קהלת עם ביאור, מנחם מנדל לפין, צבי הכהן רייך, אודסה תרלג, 39 דפים
§קהלת בן דוד, ר' דוד חזן , 8MB, שאלוניקי תק"ח, על קהלת בדרך נגלה ונסתר
§קהלת דוד האפרתי, אפרתי, דוד טעבלי מוויטעפסק, ברלין, תרמד, על קהלת
§קהלת יעקב, ר' משה גלאנטי, 10MB, צפת של"ח, על קהלת בדרך קבלה, ממקור אחר
§קהלת יעקב קדוש ישראל, ר' ברוך יזייא, 33MB, ויניציאה שנ"ח, על קהלת, ממקור אחר
קהלת עם ביאור, ברלין תק"ל, 52 עמ', 2.5 MB
§קהלת שלמה, קלוגר, שלמה, ברדיטשוב, תרמ, 58 עמ', 6MB, על קהלת
§קוים ותוים על דברים נשגבים של מגלת קהלת, ר' משה סידרסקי, לונדון, תשטז
§קול אפרים על ספר קהלת, עם פירוש רש"י, ר' אפרים מאיר מכבי - יוסף יצחק פרלמן, סונדרלאנד - לונדון אנגליה, תשנו, 366 עמ', 17MB. מעמ' 275 - נספחים בענין ספרי אמ"ת והמגילות ועוד
§קרית חנה, קהלת עם פירוש בלאדינו, ר' משה יצחק אלמולי, בלגראד, תריג
Ξרלב"ג על קהלת, 15 עמודים מתוך ספר אחר, כנראה פירושו על חמש מגילות, קניגסברג תר"ך, 8.2 MB
§שבט ראובן, עבו, מימון ב"ר ראובן, ליוורנו, תרכט, על קהלת
§שואל ומשיב, היעקובי, שאול בר' מרדכי משה, ווארשא, תרמט, על קהלת, 64 עמ', 4MB
§שיח ספונים ב, רבי אליעזר כהנה, זאלקווא, תק"ט, 85 עמ', 4MB, על קהלת
§שיח ספונים על קהלת, כהנא, אליעזר ב"ר ראובן, לבוב, תרכג
§שיח ספונים-מגילת קהלת, ווארשא, תרלח
§שמחת ישרים, ר' שמחה שמואל, 3MB, ווארשא תרכ"ג, על קהלת
§שערי בנימין - קהלת פרקים א-ה, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5774
§שערי בנימין - קהלת פרקים ו-יב, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5774
§שערי חכמה על מגלת קהלת, פאזנאנסקי, ישכר אברהם ב"ר צבי זאב, לובלין, תרנז
§תוכחת מגילה, ר' מרדכי גומפל הלוי שנאבר, 5MB, האמבורג תקמ"ד, על מגילת קהלת, עם מאמר על הישארות הנפש, המשיח ותחיית המתים, ממקור אחר, 86 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר, גומפרז לויזון, נגד פירוש משה מנדלזון על קהלת, 41 דפים
§תכלית חכמה, גליקסמן, ברוך בענדיט, לודז, תרצג, 65 עמ', 1MB, על קהלת. מעמ' 59 - "שבט הגדי" - ליקוטים על פסוקים
§תעלומות חכמה, לורברבוים, יעקב מליסא, לבוב, 5564, 31 עמ', 2MB, על קהלת

איכה
§אהבת ציון, ר' נפתלי הירץ סג"ל לנדא, 4MB, לעמבערג - תרס"א על מגילת איכה, וז' דנחמתא [עם הפנים] ע"ד פרד"ס
§איכה ע"פ רב יצחק אליהו לנדא, לנדא, יצחק אליהו ב"ר שמואל, ווילנא, תרכט
§איכה, עם רש"י,אלשיך, ופלגי מים לר"י מליסא, ווארשא, תרלה
§אלון בכות, ר' בנימין וויטאל , 5MB, ויניציאה תע"ב, על מגילת איכה, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§אלון בכות, על מגלת איכה, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, ווארשא, תרכד
§גשמי ברכה-מגלת איכה, אפשטיין, ברוך ב"ר יחיאל מיכל הלוי, קראקא, תרצ
§דבר ירושלים - איכה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא
§דברים נחומים, משה אלשיך, ויניציאה, שסא, על איכה
דברים ניחומים, ר' משה אלשיך, על איכה, ונציה שסו, 38 דפים
§דברים נחומים, אלשיך, משה ב"ר חיים, טשרנוביץ, תרטז, על איכה
§דברים נחומים, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שסא, על איכה
§דברים ניחומים, משה אלשיך, אופנבך, 5477, על איכה, 29 עמ', 4MB
§זרע יעקב, יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן הוראדנא תקס"ד, 21 עמ', 1MB, על איכה
§זרע יעקב - איכה, יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן, ווארשא, תרלח
§יפה וברה - חלק שלישי, בואנוס איירס, תרצו, על איכה
§כנחל דמעה על איכה ועל תשעה באב, אוהד שמואל דוידסון, אלעד, 5780
§לחם דמעה, ר' שמואל די אוזידה, 6MB, ויניציאה ש"ס, על מגילת איכה, ממקור אחר, ממקור אחר
§לחם דמעה, די אוזידה, שמואל ב"ר יצחק, אמשטרדם, 5470, על איכה
§לקח טוב, על איכה, טוביה ב"ר אליעזר, ברלין, תרנה
§מגילת ספר-מגילת איכה, הורביץ, מיכאל הלוי, קראקא, תרצ
§מגילת איכה עם פירושים בדרך פרד"ס, כלפון, אליהו בן חיים, נוף אילון, 5776
§משוש כל המתאבלים - על מגילת איכה, דוד שלמה אייבשץ, ירושלים, 5749, ממקור אחר
§עץ הטוב, על איכה, יעקב בן דוד, בית שמש, 5774
§פירוש ר' יוסף קרא על איכה, בובר, שלמה, ברסלויא,
§פירוש מגילת איכה, שועיב, יואל אבן, שלוניקי, רפא
§פירוש על איכה, די אוזידא, שמואל ב"ר יצחק, אמשטרדם, 5470
פירוש על איכה - למפרשים קדמונים צרפתים
§
פרי חיים, ר' חיים קנאללער, על איכה, פרעמישלא תרנ"ג, 127 עמ', 6MB
קול בוכים, רשב"י, ר' יואל ן' שועיב, ור' אברהם גלאנטי, על איכה, ויניציאה שמ"ט, 116 עמ', 28.3MB, §ממקור אחר, 12MB, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§קול בוכים, "קינת סתרים" על איכה, ר' גאלאנטי, אברהם, פראג, שפא, 156 עמ', 7MB, ובתחילתו זוהר על איכה, ממקור אחר
§קול בוכים, "קינת סתרים" על איכה, ר' גאלאנטי, אברהם. מעמ' 153 - קינות לתשעה באב, עם פירוש קצא, פרעמישלא, תרע"א, 257 עמ', 13MB
§ראשי הבכאים, סגרי, יהושע, מנטובה, תקח, מגילת איכה בשיר
§שיח ספונים ה, רבי אליעזר כהנה, זאלקווא, תק"ט, 69 עמ', 3MB, על איכה
§שיח ספונים על איכה, כהנא, אליעזר ב"ר ראובן, לבוב, תרכג
§שיח ספונים-איכה, ווארשא, תרלח
§שערי דמעה, ר' משה אלבילדה, 14MB, ויניציאה שמ"ו, דרוש על ענין ההשגחה ותהפוכות הזמן, ועל מגילת איכה, ממקור אחר

אסתר
§אבן שהם, שלמה חנוך העניך, ווארשא, תרע"ב, על מגילת אסתר, עם שו"ת
§אגרת הפורים, יאשפאן, יצחק ב"ר דוד, ווילנא, ביאור על מגילת אסתר, 30 עמ', 2MB
§אדרת שנער - מגילת אסתר, בן נון, יצחק בן משה, 5776
§אהל מועד, ילקוט על מגילת אסתר, יהודה אייזנשטיין, ירושלים, 5773
§אוצר האגרת, ר' יוסף דוד עפשטיין, ניו יורק תשכ"ח, מגילת אסתר עם פירושים, מגילת תענית עם פירוש, ביאורים בסוגיות מסכת מגילה, מאמרים מוסריים על פורים, 243 עמ', 8MB
§אור דוד, רבי דוד דוב מייזליש, פיעטרקוב, תר"ן, על אסתר
§אור דוד, מייזליש, דוד דוב בעריש אב"ד לאסק, ווארשא, תרעד, על מגילת אסתר ומחז"ל, עם דרוש פלפול
§אור החמה על מגילת אסתר, הרה"ק רבי ישראל מויזניץ, בני ברק, תשנז
אור חדש, יהודה ליואי בן בצלאל, ביאור על מגילת אסתר, פראג ש"ס, 60 דף. עם "נר מצוה" על נר חנכה
אור חדש, מהר"ל, על מגילת אסתר, פראג ש"ס, 60 עמ', 24.2MB, §ממקור אחר
§אור חדש, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), ווארשא, תרלד
§אורות חיים - מגילת אסתר, כהן, חיים, ,
§אילת השחר, על מגילת אסתר, ר' טננבוים, זאב וואלף אבד"ק ווערפליט, עם "לוית חן" - חידושי אגדה מר' מאיר טננבוים, מונקאטש, תרלה, 182 עמ', 18MB
§אילה שלוחה, ר' שלמה תווינה, 2MB, בגדאד - תרל"ו על מגילת אסתר
§אין אסתר מגדת, ביאורים מדוע לא הגידה אסתר את עמה, פריד, משה יהודא, סאן פאולו, 5776
§אלישיב, רבי נח גד וויינטרויב, ירושלים, תש"ח, על אסתר
§אמרי משה, ר' משה ראפאפורט, 6MB, ווארשא - תרמ"ט על מגילת אסתר
§אמרי עובדיה - מגילת אסתר, יוסף, עובדיה בן יעקב, בית שמש, 5775
§אספרה שמך לאחי - מגילת אסתר, משי זהב, ישראל יצחק, מודיעין עילית, 5764
§אסתר, ר' עראמה, יצחק, קושטא, רעח
§אסתר, עם תרגום ראשון ושני ופתשגן הכתב, רש"י, ויוסף לקח, לר' אשכנזי, אליעזר ב"ר אליהו הרופא, ווארשא, תרב
§אסתר, עם תרגום ראשון ושני, אלשיך, ומגילת סתרים לר"י מליסא, ווארשא, תרלה
אסתר עם רש"י ותורה תמימה
§אסתר, עם מחיר יין, לרמ"א, ווארשא, תרמ
§אסתר, עם פירוש הגר"א ע"ד הפשט וע"ד הרמז, ועם באר אברהם, לר' אברהם ב"ר אליהו מווילנא, ועם פירוש הרד"ל, ר' דוד לוריא, נ"י, תשיד
§אסתר ע"פ רב יצחק אליהו לנדא, ווילנא, תרכט
§אסתר מגלה, ביאור על אסתר בדרך הקבלה והרמז, חלפון אליהו בן חיים, נוף אילון, 5779, 60 עמ'
§אשכול הכופר, סבע, אברהם בן יעקב, דראהאביטש, תרס"ד, על מגילת אסתר
§אשל אברהם, שיחות על מגילת אסתר ופורים, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5773
§באבוד רשעים רנה, על שמות הרשעים המוזכרים במגילת אסתר, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§באורים והערות למגילת אסתר, גולדמן, יעקב ב"ר חיים, תל אביב, תרצב
בין איש לאישה במגילת אסתר, קליין שמעון
§בנין דוד, רבי דוד דוב מייזליש, ווארשא, תרע"ג, על מגילת אסתר, דרשות והספדים
§בסימא דפוריא, אפשטיין, אהרן סג"ל מפראג, פראג ?, תרצ, על מגילת אסתר
§גלילי כסף, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג, על מגילת אסתר
§גנזי המלך, ביאור מלת "המלך" במגילת אסתר, עוזיאל משה הוס, בני ברק, 5771
§גנזי המלך על מגלת אסתר, שיק, אליעזר שלמה, ירושלים
§גשמי ברכה-מגלת אסתר, אפשטיין, ברוך ב"ר יחיאל מיכל הלוי, קראקא, תרצ
§דבר אסתר, ר' דוד כהנא, ווארשא, תרמא,על מגילת אסתר, 49 עמ', 1MB
§דבר ירושלים - אסתר, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשסא
§דברי אסתר, קונציו, יוסף בן גרשם, קיירי, שפח, 36 עמ', 2MB, על אסתר
§דבר ישועה, ר' נתנאל חיים פאפע, 7MB, ירושלים - תרנ"ב על מגילת אסתר, ממקור אחר
דבר אסתר, מבוא למגילת אסתר, דוד כהנא, ורשא תרמא, 48 עמ'
§דברי אסתר, קונציו, יוסף, קיירי, שפח, 45 עמ', 2MB, על מגילת אסתר, ≡ממקור אחר, 44 עמ' 1 MB
§דברי אסתר, ר' אריה ליב אבד"ק לאנצהוט וקעשניב, זולקווא, תרכג, על מגילת אסתר, ממקור אחר
§דברי שלום ואמת, על מגילת אסתר, לקט מדברי שפת אמת ואמרי אמת, עם הערות, פינק, דב (עורך), ברוקלין, תשסו
§דברים טובים, ר' אלשיך, משה ב"ר חיים, ויניציאה, שסא, על אסתר
§דברים טובים, משה אלשיך, אופנבך, 5541, על אסתר
§דרכי המגלה, על מגילת אסתר וענייני פורים, אברהאם, נחום, מאנסי, 5775
§ה' מצליח, ר' חיים יוסף ניימאן, 2MB, לעמבערג - תרל"ד על מגילת אסתר
הדסה היא אסתר, ספר זיכרון להדסה אסתר (דסי) רבינוביץ ז"ל; קובץ מאמרים על מגילת אסתר, תשנז
§הללי נפשי, על מגילת אסתר, קופרמן, הלל בן יהודה - קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, ירושלים, 5775
ויוסף אברהם - פירוש האבן עזרא על מגילת אסתר, ר' אברהם אבן עזרא
§ויוסף אברהם, אבן עזרא, אברהם, לונדון, תרי, 32 עמ', 1MB, על אסתר, ☼ממקור אחר, Ξממקור אחר
§ויושט המלך, על מגילת אסתר, קלוגער, אברהם צבי, בית שמש, 5777
ויושט המלך, על מגילת אסתר, ר' אברהם צבי קלוגר, בית שמש, 341 עמ', 14MB
§זהורי חמה, ר' יצחק קרישפין, לבוב, תרמה, על מגילת אסתר
§זכרון יהודה, ר' יהודה ליב מהאלוואניסק, ברדיטשוב, תרנ, 56 עמ', 4MB, על מגילת אסתר, "בן יאיר" ו"בן שמעי"
§זרע שמשון על מגילת אסתר, נחמני, שמשון חיים בן נחמן מיכאל, 5776
§חוליא וחורפא, קרעמער, אשר זעליג, בילגורייא, תרפו, על מגילת אסתר
§טוב לב - מגילת אסתר, לאער, אהרן שלמה בן נתנאל, לייקווד, 5775
§טעם זקנים על מגילת אסתר, צברי, יוסף בן דוד, אלעד, 5772
§יד ה', על מגילת אסתר, ר' אברהם אהרן יודעלאוויץ, נוי יורק תרפ"ג, 128 עמ', 7MB
§יד המלך, ר' שמואל וואליריאו, 13MB, ויניציאה - שמ"ו על מגילת אסתר, ממקור אחר
§יוסף לקח, ר' אשכנזי, אליעזר ב"ר אליהו הרופא, קרימונה, שלו, על אסתר, ממקור אחר, §יוסף לקח, אשכנזי, אליעזר ב"ר אליהו הרופא, המבורג, תעא, על אסתר
§יוסף לקח, רבי אליעזר אשכנזי, ווארשא, תקצ"ח, על אסתר
§יין המשמח על מגילת אסתר, כלפון, אליהו בן חיים, נוף אילון, 5764
§ילקוט ספורים על מגילת אסתר, ורשא תרסז, 24 עמ', 3MB
§יעקב בעזרו, ר' יעקב יפה, 8MB, אזמיר - תרל"ו על מגילת אסתר, ובסופו כמה טעמים על מחיית עמלק
יערות דבש על מגילת אסתר, לר' יונתן אייבשיץ, עם צוף דבש ואמרי נועם לר' חיים יוסף ניומן, למברג תרלה
§יפה וברה-חלק חמישי, בואנוס איירס, תרצו, על מגילת אסתר
§ישועה גדולה על מגלת אסתר, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע (- פינק, דב - עורך), ברוקלין, תשסח
§ישיר משה, משה הכהן מקורפו, לבוב, תרנג, שירה על מגילת אסתר
§ישמח יהודה - מגילת אסתר, יעקבוביץ, יצחק יהודה, ליקווד, תשנח
§ישמח לב, ר' יצחק [שלמה] זלמן גינסבערגער, 2MB, בודאפעסט - חש"ד על מגילת אסתר, 105 עמ'
§ישע אלהים, על אסתר, צהלון, אברהם בן יצחק, ויניציאה, שנה, 78 עמ', 5MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§ישע ימינו, על אסתר, דן אביחצירא, צפת, 5779
§כיד המלך - מגילת אסתר, ספרא, ישראל מאיר בן יעקב, ירושלים, 5773
§כתם אופיר, על מגילת אסתר, האדמו"ר מקאמארנא, עם ביאור "באר אליהו", עובדיה, אליהו יחיאל בן נפתלי, ירושלים, 5772
§לגלות את החסתר, על מגילת אסתר, מערכת ציונים יקרים,
§למעשה - על מגילת אסתר, פנחס זרביב, אשדוד, 5780
§לקח טוב, ר' יום טוב צהלון , 7MB, צפת - של"ז על מגילת אסתר, ממקור אחר
§מאמר אסתר, קלוגר, שלמה, בראדי, תרעב, על מגילת אסתר
§מאמר מרדכי, ר' שם טוב מלמד, 8MB, קושטא - שמ"ה על מגילת אסתר, ממקור אחר
§מגדנות אליעזר, ר' אליעזר אויערבאך, 3MB, ווארשא - תר"צ על מגילת אסתר בדרך פשט ורמז
§מגילת אסתר ע"פ ישועה גדולה, רבי יהונתן אייבשיץ, ווארשא, תרכ"ד
§מגילת אסתר עם פירוש אור צבי, ר' צבי הירש מייזליש, 5MB, ניו יורק - תשס"ב, 138 עמ'
§מגילת אסתר עם שערי מגילה, לקט ביאורים מר' מנחם מנדל שניאורסון, ניו יורק תשס"ב, 299 עמ', 14MB
מגילת אסתר, עם רש"י ושפתח חכמים ופירוש באידיש, נ"י תשמא, 33 עמ', 8.6MB
§מגלת אסתר, ר' יצחק ליאון אבן צור, ויניציאה, שנב
§מגלת אסתר, ר' אלישע גאליקו, ויניציאה, שמג
§מגלת אסתר עם פירוש הגר"א, ורשה, תרצא
מגילת אסתר עם פירוש תורה תמימה , ר' עפשטיין ברוך הלוי, כולל המגילה ופירוש רש"י, עם תכנת חיפוש
§מגלת אסתר עם פירוש מלבי"ם, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, קניגסברג, תרכג
§מגילת ספר-מגילת אסתר, הורביץ, מיכאל הלוי, קראקא, תרצ
§מגילת אסתר - רצף שיעור לשימוש בכיתה, ברוקלין, ניו יורק,
מגילת אסתר "אורה ושמחה", עם פירוש "בינה במקרא", וילקוט מדרשים ומפרשים, ר' יצחק רצאבי
מגילת הסתר - על הנסים שבמגילה, ר' ישראל בן ישי הכהן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור חגי ישראל, §ממקור אחר, מודיעין עילית, 5774
§מגילת ספר, ר' חיים יעקב דאמיניץ , 4MB, קראקא תרפ"ח, על מגילת אסתר, 97 עמ'
§מגילת ספר, ר' משה מאיר פערלש, 3MB, פראג ת"ע, על מגילת אסתר, ממקור אחר
§מגילת ספר, אגרת הפורים, על מגילת אסתר, הירש אדלמן, תרד, 28 עמ', ממקור אחר
§מגלת סתרים, לורברבוים, יעקב מליסא, דיהרנפורט, 5579
§מגילת סתרים - שושנת העמקים, על מגילת אסתר, לורברבוים, יעקב מליסא, ווארשא, 5598, 32 עמ', 3MB, ממקור אחר, 32עמ', 2MB
§מגילת סתרים ודרך החיים, על מגילת אסתר יעקב בן יעקב משה, מליסה - רוטנר, מאיר, חיפה, 5774
§מגינת הביתן, על אסתר, יצחק סתהון, ארגנטינה, 5780
§מגן דוד, ר' דוד בן יהודה מלמד, קראקא, תד, 52 עמ', על תרגום ראשון על מגילת אסתר, ממקור אחר, קטוע, 30 עמ', 2MB
§מגן שאול, ר' שאול אליעזר הכהן פריעדענזאהן, 4MB, בילגוריי - תרס"ט על מגילת אסתר
§מחיר יין, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), המבורג, תעא, על מגילת אסתר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 19 דפים
§מחיר יין, ר' משה איסרליש, על אסתר, ווארשא, תקצח
§מחיר יין, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), ירושלים, תרפו, על אסתר
§מחיר יין, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), אראדעא, תרצט
§מירא דכיא, ר' מרדכי מרקיל ב"ר יחיאל, לובלין, שצז, 76 עמ', 2MB, על מגילת אסתר, קטוע בתחילתו ובסופו
§מנה ללוי, על אסתר, רוטנברג, מרדכי בן שמואל, ירושלים, 5777
מנות הלוי, אלקבץ, שלמה בן משה, על מגלת אסתר, ויניציאה שמ"ה, רלא דפים
מנות הלוי, ר' שלמה אלקבץ, על מגילת אסתר, ונציה שמ"ה, 236 עמ', 20 MB
§מנות הלוי, ר' אלקבץ, שלמה הלוי, ויניציאה, שמה
§מנות הלוי, אלקבץ, שלמה הלוי, נ"י, תשיד, על אסתר
§מעיל צדקה, ר'יעקב לאפין, ברלין תרט"ז, 58 עמ', 1MB, על אסתר
§מרבין בשמחה, הרב פנחס שלום פאללאק, ניו יורק תשכ"ב, מגילת אסתר - 2 MB
§משאת משה, אלשיך, משה ב"ר חיים ויניציאה שס"א, 173 עמ', 11MB, על מגילת אסתר
משאת משה, על מגילת אסתר, ר"מ אלשיך, ונציה שסו, 86 דפים
§משאת משה, משה אלשיך, אופנבך, 5487, על מגילת אסתר, 52 עמ', 7MB
§משאת משה, על אסתר, אלשיך, משה ב"ר חיים, טשרנוביץ, תרטז
§משתה יין, אייזנשטאט, מאיר ב"ר חיים, פיורדא, 5482, על מגילת אסתר, 66 עמ', 2MB
§משתה יין, אייזנשטאט, מאיר ב"ר חיים, מונקאטש, תרסג, על מגילת אסתר
§משתה יין עם חידושי גאונים, קצנלנבוגן, מאיר בן חיים, פיורדא, תצז, על אסתר
§נחמת שלמה, בני ברק, 160 עמ', 2MB, על מגילת אסתר, ע"פ "מחיר יין" לרמ"א
עזרת הסופר, על אסתר, אמשטרדם תקנו, 22 דפים
§עיון המגילה, על מגילת אסתר ופורים, מערכת עיון הפרשה, ירושלים, 5765
§עיוני רש"י - מגילת אסתר, ברזל, אברהם יצחק בן חיים עזרא, תשסו
§עיונים בחמש המגילות - מגילת אסתר, כהן, גבריאל חיים, ירושלים, תשכז
§עיר מבצר, לוי, מרדכי צבי, סוואליווע, תרסט, על חסירות ויתירות וכו' במגילת אסתר, ודיני מחצית השקל, ופירוש על ברכות קריאת המגילה
§ענפי הדסה, על מגילת אסתר, לוינזון, יצחק בר בן יהודה, ניו יורק, 5774
§פדות יעקב, ר' יעקב טאוושונסקי , 13MB, ווילנא תרע"א, על מגילת אסתר, ועל מס' מגילה
§פירוש מגלת אסתר לרב אלישע גאליקו, גליקו, אלישע בן גבריאל, ויניציאה, שמג, ★ממקור אחר, 124 עמ'
§פירוש מגילת אסתר, ר' יוסף ב"ר יוסף נחמיאש, פאדגורזע אצל קראקא, תרנט, 30 עמ', 1MB, ὥממקור אחר
§פירוש מגילת אסתר, לרמב"ם, מתורגם מערבית ע"י יוסף יואל ריבלין, ירושלים-תל אביב תשיב, 95 עמ', 4MB. מעמ' 86 - מפתח מקורות ומפתח נושאים
§פירוש מגלת אסתר, אשכנזי, אליעזר בן אליהו, המבורג, תעא
פירוש על אסתר - לפרשנים קדמונים צרפתים
§
פירוש מגילת אחשורוש, ר' זכריה בן סרוק, 2MB, ויניציאה שכ"ה, על מגילת אסתר
§פנים מאירות, ר' מ"ב [משה בער] יאסלוטער, 1MB, זאלקווא תקע"ה, על מגילת אסתר
§פניני המגילה על מגילת אסתר, עם דיני ומנהגי פורים, אורי שהרבני, ירושלים, 5775
§פרח שושן, ר' אפרים ב"ר פנחס זילבר, דרוהוביטש תרנו, 32 עמ', 1MB, על מגילת אסתר ועל ענייני פורים. מעמ' 23 - על קרובות לפורים. מעמ' 26 - "בדד עין יעקב" - על ההתבוללות
פרי חיים על אסתר
§
פתגם המלך, על מגילת אסתר, רוזנר, יחיאל פישל בן משה מנחם, 5772
§פתשגן הכתב, תרגום שני על אסתר, מתורגם לעברית, וינטורה, מרדכי, אמשטרדם תק"ל, 45 עמ', 2MB
§פתשגן הכתב, תרגום שני על אסתר, מתורגם לעברית, עם "מצח אהרן" - ביאור באידיש, ר' אהרן בר מרדכי מטריביטש, פפד"א, תקנ"ד, 112 עמ', 11MB
§קדושת המלך, פירושי רש"י, אלשיך ואור החיים על מגילת אסתר, עם הערות, פינק, דב, ברוקלין, תשסח
§קול ששון, קרוטושין, תר, תפלות וקרובץ לפורים, ומגילת אסתר עם אבן עזרא, עם "פתוחי חותם" על אבן עזרא, עם תרגום שני על אסתר בתרגום לאידיש
§קול תודה, ליפשיץ, שבתי, לבוב, תרמד, על מגילת אסתר
§קרובן של ישראל, ר' אריה ליב פרומקין, 6MB, ירושלים תרנ"ג, על מגילת אסתר
קרן ישועה, על אסתר, ר' צבי הירש מדוברי, ורשה תרכו, §ממקור אחר, 2MB
§רוח והצלה, ר' חיים צבי הירש ברודא, 4MB, ווילנא תרמ"ו, על מגילת אסתר [עם הפנים]
§רוח חיים, הרצמן, חיים הלוי, ווילנא, תרעה, על מגילת אסתר, עם חידושים על אגדות מסכת מגילה, 58 עמ', 3MB
§שיח ספונים ג, רבי אליעזר כהנה, זאלקווא, תק"ט, 77 עמ', 4MB, על אסתר
§שיח ספונים על אסתר, כהנא, אליעזר ב"ר ראובן, לבוב, תרכג
§שיח ספונים-מגילת אסתר, ר' אליעזר בר ראובן כהנא, ווארשא, תרלח
§שיח פורים, על מגילת אסתר וימי פורים, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
שירת הלוי על מגילת אסתרתשע"ח
§שלום אסתר, ר' יצחק ב"ר מרדכי גרשון, קושטא ש"מ, 64 עמ', 1MB, על אסתר
§שמן המור, ר' אהרן אביוב, 11MB, שאלוניקי שנ"ו, על מגילת אסתר
§שפתי יצחק - מגילת אסתר, פרידמאן, יצחק בן גדליה, ירושלים, 5777
תכלת אברהם, ר' אברהם קורמן, על מגילת אסתר
§תקון המתוקן לקריאת המגלה, וויאל, לונדון, תשכא, 84 עמ', 2MB. עמ' 49-84 - מגילת אסתר, טור עם ניקוד וטעמים וטור בלי ניקוד וטעמים. עד עמ' 48 - אנגלית, הדרכה לקריאת המגילה
§תקפו של נס-חלק שלישי, רחמים חי חויתה הכהן, ירושלים, תשיח, על מגילת אסתר
§תרגום שני על מגילת אסתר, עם פירוש פתשגן הכתב, שקלוב, 5593, 80 עמ', 5MB
§תרגום שני, על מגילת אסתר, עם שינויי נוסחאות ומבוא בגרמנית, ברלין, תרנח, 55 עמ', 2MB,
§תשועת חן, ר' משה מייזל , 1MB, דיהרנפורט - תקפ"א על מגילת אסתר

דניאל
§אילה שלוחה - דניאל, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
§בינה לעתים, אליקים ב"ר אברהם מלונדון, לונדון, תקנד, על הקיצים בספר דניאל
§דבר בעתו, פוקס, יעקב ב"ר מרדכי דוד מסיגעט, סיגעט, תרסב, על חמשה פסוקים סתומים בדניאל
דניאל, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§דניאל, ניו יורק, תרעג, עם תרגום עברי לפסוקים שבארמית, ועם פירושים "רחמים בדין" ו"עזרת ישראל"
דניאל - גלות והתגלות, הרב יעקב מדן, 230 עמודים, תשע"ב
§דניאל-עם פירושים ובאורים: רחמים בדין עזרת ישראל, נ"י, תרעג
§דרך מסילה-דניאל, עם רש"י, אבן עזרא, ומכלול יופי, ותרגום גרמני, פיורדא, תרו
§חבצלת השרון על ספר דניאל, אלשיך, משה בן חיים, קושטא, שכג
§חבצלת השרון על ספר דניאל, אלשיך, משה בן חיים, ויניציאה, שנב
§חבצלת השרון, אלשיך, משה ב"ר חיים, וואנזבעק, תפז, על דניאל
§חבצלת השרון, על דניאל, וחזון למועד על יחזקאל, ר' משה ב"ר חיים אלשיך, אמשטרדם, 5486, 78 עמ', 9MB, ממקור אחר
חבצלת השרון, על דניאל, ר' משה אלשיך, עם מעייני הישועה, ר' יצחק אברבנאל, ונדזבק תפז, 47 דפים. חסרים עמ' 13-47
§חזון למועד, קרעסטין, אריה ליב, ברלין, תרנז, על הפסוקים האחרונים בדניאל
§חזון למועד, ר' שמואל וואליריאו , 11MB, ויניציאה שמ"ו, על ספר דניאל
§לקץ הימין, הורביץ, שמעון צבי לידער, ווארשא, תרצג, על דניאל
§מלבי"ם חי"ב - דניאל, ווילנא, תרנא
מעיני הישועה, אברבנאל, יצחק בן יהודה, פרוש על ספר דניאל, פירארה שי"א, קמא דף, עם תולדות המחבר מר' ברוך עוזיאל חזקיהו.
מעיני הישועה, ר' יצחק אברבנאל, פרוש על ספר דניאל ,פירארה שי"א, 142 עמ', 32.8MB
מעיני הישועה, ר"י אברבנאל, שי"א, 282 עמ'
§מעיני הישועה, אברבנאל, דון יצחק, אמשטרדם, 5407
§מעיני הישועה, אברבנאל, דון יצחק, שטעטין, תרכ, על דניאל
משרא קטרין בספר דניאל, ר'אברהם בן אליעזר, קושטאנטינה ר"ע, 38 עמ'
משרא קטרין בספר דניאל, ר' אברהם בן אלעזר הלוי, קושטנדינה ר"ע, על ספר דניאל, 20 עמ', 2.4 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§נזר חמודות, וואסערטרילינג, צבי הירש ב"ר נתן מבסקביץ, זולצבך, תרכ, קורות דניאל וחבריו בצורת שיר
§על גאולת ישראל, ר' רפאל אברהם שלם, ירושלים, תשח, על שבעה סימנים שבספר דניאל
§פירוש על דניאל, ר' אבן יחייא, דון יוסף הספרדי, ליידן, שצג, 333 עמ', 10MB
§צפנת פענח, גלוסקין, מרדכי ב"ר יצחק, ווילנא, תרעה, 14 עמ', 340KB, ביאור קץ הפלאות שבס' דניאל
קול מבשר, ר' אברהם ששון, ויניציאה שס"ה, 33 עמ', 3.8MB, על הקץ בדניאל, עם "קול ששון", סתרי סתרים, §ממקור אחר
§רבינו סעדיה גאון ופי' לדניאל, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרסב
רלב"ג על דניאל, רומא ר"ל, 37 עמ', 4.5 MB
פירוש דניאל, ר' לוי בן גרשם, רומא ר"ל בערך, 37 דפים
§רסיסי לילה, דאנינו, דוד, קזבלנקה, תשז, על דיאל, ועל דברי חז"ל, ועל הפטרת שבת הגדול, על אשת חיל,ועל עובדיה, ועל חד גדיא

עזרא-נחמיה
§אילה שלוחה - עזרא, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
§דרך מסילה-עזרא, עם רש"י, אבן עזרא, מכלול יופי ולקט שכחה, עם תרגום גרמני, פיורדא, תרו
§נחמיה-ע"פ מכלל יופי, פיורדא, תקעח, עם תרגום לגרמנית
עזרא עם פירוש רש"י, אבן עזרא ומכלל יופי, ועם תרגום לגרמנית, קרלסרוא תקצ"ג, 6.5MB
§עזרא ונחמיה, עם פירוש מרדכי זר כבוד, ירושלים, תשט
עזרא, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
נחמיה, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין
§עזרא, עם מכלל יופי, פיורדא, תקעח
§עזרא, עם עזרת ישראל, ותרגום הפסוקים הארמיים לעברית, נ"י, תרעג
§עזרא, עם תרגום עברי לפסוקים הארמיים, עם תרגום לאנגלית ולאידיש, עם פירוש "עזרת ישראל", ר' נחמן הלר, ניו יורק, תרעג
§פירוש על עזרא ונחמיה, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרנט
§פירוש על עזרא ונחמיה, גרינהוט, אלעזר הלוי, ירושלים, תרנט
§פירוש על עזרא ונחמיה, סעדיה גאון, בעריכת מתיוס, אוקספורד, תרמב, ≡, פפד"מ תרמ"ב, 71 עמ', 10.2MB
§פירוש על עזרא ונחמיה, ר' בנימין בן יהודה ממשפחת הענוים, ברלין, תרנה, 40 עמ', 2MB, Ξממקור אחר, 20 עמ', 2MB

דברי הימים
§אגודת שמואל - דברי הימים, ר' שמואל בן משה, אמשטרדם, תנט
§אהלי שם - דברי הימים, פרץ, מיכאל בן יוסף, מקסיקו, 5775
§אילה שלוחה - דברי הימים, אלטשולר, נפתלי הירש בן אשר, אמשטרדם, 5537
דברי הימים א, עם תרגום יונתן, רש"י, רד"ק, רלב"ג, מנחת שי, מצודות, וביאור באידיש, לובלין, ὥדברי הימים ב
§מלבי"ם ח"ד - דברי הימים, ווילנא, תרנא
§מקרא מפרש, דברי הימים, תל אביב, תשטו
§נר ישראל - דברי הימים - ביאור על דרך פרדס, ולי, משה דוד, ירושלים, תשעא, 403 עמ', 9MB
§פירוש על דברי הימים, מיוחס לאחד מלתמידי ר' סעדיה גאון, ההדיר רפאל ב"ר שמעון קירכהיים, פפד"מ, תרלד, 68 עמ', 3MB. עד עמ' 10 - מבוא בגרמנית, ὥממקור אחר, Ξממקור אחר, 35 עמ', 14.7 MB
§רנת יצחק - דברי הימים, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז, ממקור אחר

הפטרות
§אהבת יהונתן, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, המבורג, 5525, על ההפטרות
§אהבת יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, ווארשא, תרל"ה, על ההפטרות ועל איכה, 229 עמ', 23MB
§אהלי שם - הפטרות, מיכאל פרץ, מקסיקו, 5773
§אור תורה, זעליגסבערג, מרדכי חיים, פפד"מ, תרכג, על ההפטרות
§אור תורה חלק ג - על ההפטרות, זליגסברג, מרדכי חיים, פראנקפורט, תרכג
§ארץ צבי, ר' צבי הירש, 5MB, רעדלהיים תקי"ג, פי' על הפטרות מכל השנה בדרך פשט ודרוש, ממקור אחר
§באר יצחק, ר' יצחק אייזיק מיס הלוי עפשטיין, 9MB, אופיבאך תפ"ט, פי' על ההפטרות, ממקור אחר
§בחדשה ימצאונה, על הפטרות ר"ח אב וערב ר"ח אלול, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, ניו יורק, תשפא
§בן פורת יוסף, ר' יוסף העס, 18MB, פיורדא תקנ"ו, על ההפטרות בדרך דרוש ופלפול, ★ממקור אחר, 284 עמ', ≡ממקור אחר, 296 עמ', ☼ממקור אחר, עם שיח יצחק
בן פורת יוסף, ר' יוסף הס, ביאור על ההפטרות, פיורדא תקנו
§דבר המלכה, ווייס, יקותיאל, בודפשט, תרצא, על ההפטרות
§דברי חיים, שיטץ, חיים יוזפא, פפד"מ, תריט, על ההפטרות
§דברי נביאים, בוכבינדער, מ"י, לומזה, תרעב, על ההפטרות
§דרשות שלימות על הפטורות בראשית, הרב חנוך זונדיל לעווין, נוארק, ניו גרסי תרצ"ח, 5 MB
§דרשות שלמות-חלק ראשון, לוין, חנוך זונדל הלוי, נ"י, תרצח, על הפטרות בראשית
§דרשות שלמות-חלק שני, לוין, חנוך זונדל הלוי, נ"י, תרצח, על הפטרות שמות
§הבוחר בנביאים טובים - הפטרות
§המפטיר, על ההפטרות, ר' חיים מרדכי ברכר, וירא, 1MB, ברוקלין תשכ"ג, תצוה, ניו יורק תשכ"ג, 0.7 MB, תזריע, ניו יורק תרצ"ה, 0.5 MB, קדושים, 1MB, ניו יורק תש"א, בלק, 1MB, ניו יורק - תש"א, נצבים וילך, ניו יורק תרצ"ה, 0.7 MB, ראש השנה, ניו יורק תרצ"ה, 0.4 MB, פסח, ניו יורק תרצ"ה, 0.5 MB, שבועות, ניו יורק תרצ"ה, 0.5 MB
§העשרים וארבע גדולים ישנים על ספר הפטורות, באזיליא, שעח
§הפטרה ערוכה, סדר ההפטרות כמנהג יהודי תימן, אלחיל, זכריה, 5772
§הפטרות לספר בראשית, פפד"מ, תרעו
§הפטריות לכל השנה, אלטביב, יחיא בן סלימאן, ירושלים, תשי
§הפטרת יונה, עם פירוש "מראות הצובאות", ר"מ אלשיך, פרנקפורט דאדר, תקל, 16 עמ', 2MB
§הפטרת תשעה באב, ליוורנו, תרכד, 23 עמ', 456KB, עם תרגום בערבית-יהודית
§זאב יטרף עיונים בהפטרות, הוברמן, זאב, Lakewood, 5772
§יוסף אומץ, דיין, יוסף ב"ר שלמה מליסא, אמשטרדם, 5526, על הפטרות ס' בראשית, ממקור אחר
§ילקוט להפטרות, טיכר, אליעזר, ברלין, תרצח
§כוכב מיעקב, על ההפטרות, ר' יעקב מדובנא ור' אברהם ברוש פלם, ווארשא, 5632
§לקוטי מן, הפטרות עם פירוש האלשיך, מנלי, אליעזר מנחם ב"ר מאיר מרקבראט, אמשטרדם, 5524, 297 עמ', 34MB
§לקוטי מן, מרקבריט, אליעזר מנחם, אמשטרדם, תקכד, 300 עמ', 35MB, על ההפטרות, מלוקט מכתבי האלשיך, ומפירוש ר' יוסף בן אברהם חיון על ס' יחזקאל
§מעדני שמואל, טרוביץ, שמואל, ירושלים, תשנז, 601 עמ', 16MB, מאמרי מוסר כסדר ההפטרות
§נחלת ראובן, ר' ראובן הלוי סג"ל, 6MB, פפא"מ - תק"ל על הפטרות של כל השנה, ממקור אחר
§מחר חודש, על הפטרת "מחר חודש", הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5781
§מנחה קטנה, ר' חיים ב"ר יששכר בער, אמשטרדם תקמ"ט, 41 עמ', 2MB, על הפטרות של בין המצרים. מעמ' 37 - על תהלים עט
סיפור מן ההפטרה - בראשית, עם תוכנת חיפוש
סיפור מן ההפטרה - שמות, עם תוכנת חיפוש
סיפור מן ההפטרה - ויקרא, עם תוכנת חיפוש
סיפור מן ההפטרה, ר' שלמה שו"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור פרשת השבוע, ממקור אחר
§עטרת מרים, ביאורים להפטרות, ר' שמואל חיים גולדשמידט, ארץ ישראל, תשע, 395 עמ', 17MB
§עטרת צבי א, גולדברג, צבי בן אלעזר מנחם, ירושלים, תשנד,על ההפטרות, בראשית וארבע פרשיות
§עטרת צבי, פלאטע, אריה ליב ב"ר צבי הירש, ווארשא, תרנ, על ההפטרות
§עיונים בהפטרה, ר' א.י. העשל רייזמן, תל-אביב, תשסד, ממקור אחר
§עין צופים-חלק ראשון, קושעלעווסקי, עזריאל זעליג נח, ווילנא, תרפג, על הפטרות בראשית, שמות, ויקרא
§עין צופים-חלק שני, קושעלעווסקי, עזריאל זעליג נח, ווילנא, תרפב, על הפטרות במדבר
§עין צופים-חלק שלישי, קושעלעווסקי, עזריאל זעליג נח, ווילנא, תרפב, על הפטרות דברים
§על מה אבדה הארץ, על ההפטרות דפורענותו, דנחמתא ודתיובתא, רוטנמר, שמואל, ירושלים, 5776
§עמק המחרת, על הפטרת מחר חודש, בהלכה ובאגדה, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, 5781
§פירוש על ההפטרות, אליעזר בן יהודה, ווארשא, תרלה
§פני יצחק, ר' יצחק אייזיק ב"ר אליהו, וואנזבעק, 5490, 156 עמ', 12MB, על ההפטרות, ממקור אחר, 155 עמ', 11MB
§צוארי שלל, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקנב, 69 עמ', 9MB, על הפטרות
§צוארי שלל, אזולאי, חיים יוסף דוד, ירושלים, תשיט, על הפטרות
§שארית עזריאל, ר' עזריאל זעליג ב"ר ישכר דוב קרעלענשטיין, 8MB, גראיעווא - תרפ"ד על הפטרות
§שלשה שריגים, ר' יוסף יששכר געץ, 13MB, ויניציאה - תס"ו על הפטרות בדרך דרוש
§שלשה שריגים, יוסף יששכר בר בן אלחנן, ויניציאה, תסא
§שמחת הגיון ב, ר' שמחה פאלטראוויץ, בופולו תרס"ג, 133 עמ', 5MB, על ההפטרות
§שער בת רבים-הפטרות א, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעד
§שער בת רבים-הפטרות ב, חיים אריה ליב ב"ר יוסף מיעדוואבנע, ווארשא, תרעד
§שער נפתלי, ראללער, חיים מרדכי, טשרנוביץ, תרפב, 106 עמ', 7MB, על הפטרות שבע דנחמתא עד שבת תשובה
§תפארת הקודש [ב"ח], 31MB, פיורדא -פראג - תס"א תע"ג על ההפטרות
§תפארת הקודש, ר' שלמה ב"ר ישראל מזאלקווי, פיורדא, 5461, 192 עמ', 14MB, על הפטרות, בראשית-שמות, ☼ממקור אחר
§תפארת הקודש, ר' שלמה ב"ר ישראל מזאלקווי, פראג, 5473, 266 עמ', 21MB, הפטרות ויקרא-דבריםמכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US